11 Rəqabətli Bazarda FirmalarYüklə 440 b.
tarix04.12.2016
ölçüsü440 b.
#768


11


RƏQABƏTLİ BAZAR NƏDİR?

 • Mükəmməl rəqabətli bazarın aşağıdakı xüsusiyyətləri var:

  • Bazarda çoxlu sayda alıcı və satıcı var.
  • Satıcıların təklif etdiyi əmtəələr demək olar ki, eynidir.
  • Firmalar sərbəst olaraq bazara daxil ola və ya bazarı tərk edə bilərlər.


RƏQABƏTLİ BAZAR NƏDİR?

 • Bu şərtlərin nəticəsində:

  • Hər hansı bir alıcının və ya satıcının bazar qiymətinə əhəmiyyətsiz təsiri vardır.
  • Hər bir alıcı və satıcı bazar qiymətini olduğu kimi qəbul edir.


RƏQABƏTLİ BAZAR NƏDİR?

 • Rəqabətli bazarda çoxlu sayda alıcı və satıcı var və onlar oxşar əmtəələr alıb satır, hər bir alıcı və satıcı qiymətlə razılaşandır.

  • Alıcılar və satıcılar bazarın müəyyən etdiyi qiyməti qəbul etməlidirlər.


Rəqabətli Firmanın Gəlirləri

 • Firmanın məcmu gəliri, qiymətlə miqdarın hasilinə bərabərdir.

 • TR = (P Q)Rəqabətli Firmanın Gəlirləri

 • Məcmu gəlir, istehsal həcmi ilə mütənasibdir.Rəqabətli Firmanın Gəlirləri

 • Orta gəlir firmanın hər bir səciyyəvi əmtəədən nə qədər gəlir əldə etdiyini göstərir.

 • Orta gəlir məcmu gəlirlə məcmu satış həcminin nisbətidir.Rəqabətli Firmanın Gəlirləri

 • Mükəmməl rəqabətdə, orta gəlir satılan əmtəənin satış qiymətinə bərabərdir.Rəqabətli Firmanın Gəlirləri

 • Marjinal gəlir bir vahid əlavə satış nəticəsində məcmu gəlirdəki dəyişmədir.

 • MR =TR/ QRəqabətli Firmanın Gəlirləri

 • Rəqabətli firmalar üçün, marjinal gəlir, əmtəənin satış qiymətinə bərabərdir.Cədvəl 1 Rəqabətli Firmanın Məcmu, Orta və Marjinal GəliriMƏNFƏƏTİN MAKSİMALLAŞDIRILMASI VƏ RƏQABƏTLİ FİRMANIN TƏKLİF ƏYRİSİ

 • Rəqabətli firmanın məqsədi mənfəətin maksimallaşdırılmasıdır.

 • Yəni firma çalışacaq ki, məcmu gəlirlərlə məcmu xərclərin fərqini maksimallaşdıran miqdar istehsal etsin.Cədvəl 2 Mənfəətin Maksimallaşdırılması: Rəqəmli MisalTəsvir 1 Rəqabətli Firmanın Mənfəətini MaksimallaşdırmasıMƏNFƏƏTİN MAKSİMALLAŞDIRILMASI VƏ RƏQABƏTLİ FİRMANIN TƏKLİF ƏYRİSİ

 • Mənfəəti maksimallaşdıran istehsal həcmində, marjinal gəlir və marjinal xərclər bir-birinə bərabər olur.MƏNFƏƏTİN MAKSİMALLAŞDIRILMASI VƏ RƏQABƏTLİ FİRMANIN TƏKLİF ƏYRİSİ

 • Əgər MR > MC  artma Q

 • Əgər MR < MC  azalma Q

 • Əgər MR = MC  Mənfəət maksimallaşdırılır.Təsvir 2 Marjinal Xərclər Rəqabətli Firmanın Təklif Əyrisi KimiFirmanın Bağlanmaq Haqqında Qısa-Müddətli Qərarı

 • Müvəqqəti olaraq fəaliyyəti dayandırma, bazar şərtlərinə cavab olaraq müəyyən müddət ərzində heç bir şey istehsal etməmək haqqında qısa müddətli qərardır.

 • Bazarı tərk etmə isə uzun müddətli qərardır.Firmanın Bağlanmaq Haqqında Qısa-Müddətli Qərarı

 • Əgər firma bazarı tamamilə tərk etmək qərarına gəlirsə, onda batmış xərcləri nəzərə alır. Firma müvəqqəti olaraq istehsalı dayandıran zaman isə batmış xərclərə əhəmiyyət vermir.

  • Batmış xərclər öhdəliyə götürülmüş və artıq geriyə qaytarıla bilməyən xərclərdir.


Firmanın Bağlanmaq Haqqında Qısa-Müddətli Qərarı

 • Əgər firmanın fəaliyyəti nəticəsində əldə edəcəyi gəlirlər onun dəyişən xərclərindən az olarsa, firma fəaliyyətini dayandıracaqdır.

  • Əgər TR < VC olarsa, fəaliyyət dayandırılır.
  • Əgər TR/Q < VC/Q olarsa, fəaliyyət dayandırılır.
  • Əgər P < AVC olarsa, fəaliyyət dayandırılır.


Təsvir 3 Rəqabətli Firmanın Qısa Müddətli Təklif ƏyrisiFirmanın Bağlanmaq Haqqında Qısa-Müddətli Qərarı

 • Qısa müddətdə, rəqabətli firmanın təklif əyrisi onun marjinal xərclər əyrisinin orta dəyişən xərclər əyrisindən yuxarıda qalan hissəsidir.Firmanın Bazara Daxil Olmaq və ya Tərk Etməklə Bağlı Uzun Müddətli Qərarı

 • Uzun müddətdə, firmanın məcmu gəlirləri onun məcmu xərclərindən az olarsa, firma tərk etmək qərarı verir.

  • Əgər TR < TC olarsa, onda bazarı tərk et.
  • Əgər TR/Q < TC/Q olarsa, onda bazarı tərk et.
  • Əgər P < ATC olarsa, onda bazarı tərk et.


Firmanın Bazara Daxil Olmaq və ya Tərk Etməklə Bağlı Uzun Müddətli Qərarı

 • Daxil olma o zaman mənfəətlidir ki, əmtəənin qiyməti, istehsalın orta məcmu xərclərindən çox olsun.

  • Əgər TR > TC olarsa, onda bazara daxil ol.
  • Əgər TR/Q > TC/Q olarsa, onda bazara daxil ol.
  • Əgər P > ATC olarsa, onda bazara daxil ol.


Təsvir 4 Rəqabətli Firmanın Uzun Müddətli Təklif ƏyrisiRƏQABƏTLİ BAZARDA TƏKLİF ƏYRİSİ

 • Uzun müddətdə, rəqabətli firmanın təklif əyrisi onun marjinal xərclər əyrisinin orta məcmu xərclər əyrisindən yuxarıda qalan hissəsidir.Təsvir 4 Rəqabətli Firmanın Uzun Müddətli Təklif ƏyrisiRƏQABƏTLİ BAZARDA TƏKLİF ƏYRİSİ

 • Qısa Müddətli Təklif Əyrisi

  • Marjinal xərclər əyrisinin orta dəyişən xərclər əyrisindən yuxarıda qalan hissəsidir.
 • Uzun Müddətli Təklif Əyrisi

  • Marjinal xərclər əyrisinin orta məcmu xərclər əyrisindən yuxarıda qalan hissəsidir.


Təsvir 5 Mənfəətin, Qiymət və Orta Məcmu Xərclər Arasındakı Sahə kimi ÖlçülməsiTəsvir 5 Mənfəətin, Qiymət və Orta Məcmu Xərclər Arasındakı Sahə kimi ÖlçülməsiRƏQABƏTLİ BAZARDA TƏKLİF ƏYRİSİ

 • Bazara çıxarılan əmtəənin təklif həcmi ayrı-ayrı firmaların hər birinin təklif həcminin cəmindən ibarətdir.Qısa Müddət: Sabit Sayda Firmaların Mövcud Olduğu Halda Bazar Təklifi

 • Hər hansı verilən qiymətdə, hər bir firma marjinal xərclərinin qiymətə bərabər olduğu miqdarda əmtəə təklif edəcəkdir.

 • Bazar təklif əyrisi, firmaların ayrılıqda marjinal xərclər əyrilərini əks etdirir.Təsvir 6 Sabit Sayda Firma ilə Bazar TəklifiUzun Müddət: Sərbəst Daxil olma və Tərk etmə Halında Bazar Təklifi

 • Mənfəət sıfıra bərabər olana qədər firmalar bazara daxil olacaq və oranı tərk edəcəklər.

 • Uzun müddətdə, qiymət minimum orta məcmu xərclərə bərabərdir.

 • Uzun müddətli təklif əyrisi bu qiymətdə üfüqi xətdir.Təsvir 7 Daxilolma və Tərk Etmə Halında Bazar TəklifiUzun Müddət: Sərbəst Daxil olma və Tərk etmə Halında Bazar Təklifi

 • Sərbəst daxilolma və tərk etmə prosesinin sonunda mövcud firmalar sıfır iqtisadi mənfəət əldə edir.

 • Sərbəst daxilolma və tərk etmə prosesi yalnız o zaman başa çatır ki, qiymət və orta məcmu xərclər bərabər olsun.

 • Uzun müddətli tarazlıq halında bütün firmalar səmərəlilik həddində fəaliyyət göstərməlidir.Nə Üçün Rəqabətli Firmalar Sıfır Mənfəətlə Fəaliyyətini Davam Etdirir?

 • Mənfəət məcmu gəlirlərlə məcmu xərclərin fərqinə bərabərdir.

 • Məcmu xərclər firmanın alternativ dəyərlərini ehtiva edir.

 • Sıfır mənfəətli tarazlıqda, firmanın gəlirləri onun sahiblərinin firmanı fəaliyyətdə saxlamaq üçün sərf etdikləri vaxt və pulun əvəzini vermək üçün yetərli olmalıdır.Qısa və Uzun Müddət üzrə Tələbin Dəyişməsi

 • Tələbin artması qısa müddətdə qiymətin və miqdarın artmasına səbəb olur.

 • Firmalar bu zaman mənfəət əldə edir, çünki, cari qiymət orta məcmu xərclərdən çox olur.Təsvir 8 Qısa və Uzun Müddətdə Tələbin DəyişməsiTəsvir 8 Qısa və Uzun Müddətdə Tələbin DəyişməsiTəsvir 8 Qısa və Uzun Müddətdə Tələbin DəyişməsiNə Üçün Uzun Müddətli Təklif Əyrisi Yuxarıya Doğru Meylli Ola Bilər

 • İstehsalda istifadə olunan bəzi resurslar məhdud ola bilər.

 • Firmaların müxtəlif xərcləri ola bilər.Nə Üçün Uzun Müddətli Təklif Əyrisi Yuxarıya Doğru Meylli Ola Bilər

 • Marjinal Firma

  • Marjinal firma o firmadır ki, qiymətin düşəcəyi halda bazarı tərk edir.


Xülasə

 • Rəqabətli firma qiymətlə razılaşan olduğu üçün, onun gəliri istehsal etdiyi əmtəənin miqdarı ilə mütənasibdir.

 • Əmtəənin qiyməti həm firmanın orta gəlirinə, həm də marjinal gəlirinə bərabərdir.Xülasə

 • Mənfəəti maksimallaşdırmaq üçün, firma elə bir istehsal həcmi seçir ki, marjinal gəlir marjinal xərclərə bərabər olsun.

 • Bu həmçinin, qiymətin marjinal xərclərə bərabər olduğu istehsal həcmidir.

 • Buna görə də, firmanın marjinal xərcləri həm də onun təklif əyrisidir.Xülasə

 • Qısa müddətdə firma dəyişməz xərclərini qənaət edə bilmədiyi üçün, əmtəənin qiyməti orta dəyişən xərclərdən çox olduğu halda firma müvəqqəti olaraq bağlanmaq qərarı verəcəkdir.

 • Uzun müddətdə, firma həm dəyişməz, həm də dəyişən xərclərini qənaət edə bildiyi üçün, qiymət orta məcmu xərclərdən az olduğu halda bazarı tərk etmək qərarı verəcəkdir.Xülasə

 • Sərbəst daxilolma və tərk etmə şərti ödənilən bazarda, uzun müddətdə mənfəət sıfıra bərabərdir. Bu uzun müddətli tarazlıqda bütün firmalar səmərəlilik həddində istehsal edir.

 • Tələbdə baş verən dəyişikliklərin müxtəlif vaxt müddətləri ərzində müxtəlif təsirləri vardır.

 • Uzun müddətdə, firmaların sayı tənzimlənərək bazarı yenidən sıfır mənfəət tarazlığına gətirir.Yüklə 440 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin