20 ildə rayon (şəhər) (vəkil qurumunun və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkilin adı) tərəfindən göstərilmiş hüquqi yardım barədə stat I s t I khesaba tYüklə 24,01 Kb.
tarix04.01.2020
ölçüsü24,01 Kb.
#30050
stastik hesabat numunesi

Statistik hesabat Azərbayсan Respublikası Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin 28.02.2018-сi il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Statistik hesabat vəkil qurumları və fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkillər tərəfindən alındığı gündən 15 gün müddətindən gec olmayaraq Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinə təqdim edilir.

20______ ildə _____________ rayon (şəhər) «_____________________ ________________________________» (vəkil qurumunun və ya fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkilin adı) tərəfindən göstərilmiş hüquqi yardım barədə

S T A T İ S T İ K H E S A B A T

Sətrin nömrəsi

Göstərilmiş hüquqi yardım


Cəmi

Fiziki şəxslər

Hüquqi şəxslər1.

Yazılı və ya şifahi məsləhətlər verilmişdir


2.

Məhkəmədən kənar hüquqi və ya prosessual sənədlər tərtib edilmişdir


3.

Məhkəmədən kənar digər hüquqi yardım göstərilmişdir


4.

Cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilmişdir (4.1, 4.2 və 4.3 bəndlərin cəmi):


4.1.

O cümlədən şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərə cinayət işləri üzrə müqavilə əsasında hüquqi yardım göstərilmişdir (4.1.1-4.1.8 bəndlərin cəmi):


4.1.1.

İbtidai istintaq və təhqiqat orqanlarında


4.1.2.

Birinci insansiya məhkəməsində


4.1.3.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


4.1.4.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


4.1.5.

Əlavə kassasiya qaydasında


4.1.6.

Konstitusiya məhkəməsi icraatında


4.1.7.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində


4.1.8.

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə digər beynəlxalq orqanlarda


4.2.

O cümlədən cinayət işləri üzrə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxslərə dövlət hesabına hüquqi yardım göstərilmişdir (4.2.1-4.2.5 bəndlərin cəmi):


4.2.1.

İbtidai istintaq və təhqiqat orqanlarında


4.2.2.

Birinci insansiya məhkəməsində


4.2.3.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


4.2.4.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


4.2.5.

Əlavə kassasiya qaydasında


4.3.

Cinayət işləri üzrə digər şəxslərə hüquqi yardım göstərilmişdir (4.3.1-4.3.8 bəndlərin cəmi):


4.3.1.

İbtidai istintaq və təhqiqat orqanlarında


4.3.2.

Birinci insansiya məhkəməsində


4.3.3.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


4.3.4.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


4.3.5.

Əlavə kassasiya qaydasında


4.3.6.

Konstitusiya məhkəməsi icraatında


4.3.7.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində


4.3.8.

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə digər beynəlxalq orqanlarda


5.

Mülki və iqtisadi mübahisələr üzrə göstərilən hüquqi yardım (5.1 və 5.2 bəndlərin cəmi):


5.1.

Mülki və iqtisadi mübahisələr üzrə müqavilə əsasında göstərilən hüquqi yardım (5.1.1-5.1.7 bəndlərin cəmi):


5.1.1.

Birinci insansiya məhkəməsində


5.1.2.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


5.1.3.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


5.1.4.

Əlavə kassasiya qaydasında


5.1.5.

Konstitusiya məhkəməsi icraatında


5.1.6.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində


5.1.7.

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə digər beynəlxalq orqanlarda


5.2.

Mülki və iqtisadi mübahisələr üzrə dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım (5.2.1-5.2.2 bəndlərin cəmi):


5.2.1.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


5.2.2.

Əlavə kassasiya qaydasında


6.

İnzibati mübahisələr üzrə hüquqi yardım göstərilmişdir (6.1 və 6.2 bəndlərin cəmi):


6.1.

O cümlədən inzibati mübahisələr üzrə müqavilə əsasında göstərilən hüquqi yardım (6.1.1-6.1.7 bəndlərin cəmi):


6.1.1.

Birinci insansiya məhkəməsində


6.1.2.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


6.1.3.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


6.1.4.

Əlavə kassasiya qaydasında


6.1.5.

Konstitusiya məhkəməsi icraatında


6.1.6.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində


6.1.7.

Insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə digər beynəlxalq orqanlarda


6.2.

O cümlədən inzibati mübahisələr üzrə dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım (6.2.1-6.2.2 bəndlərin cəmi):


6.2.1.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


6.2.2.

Əlavə kassasiya qaydasında


7.

İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə hüquqi yardım göstərilmişdir (7.1. və 7.2 bəndlərin cəmi):


7.1.

O cümlədən müqavilə əsasında inzibati xətalar haqqında işlər üzrə göstərilən hüquqi yardım (7.1.1 -7.1.3 bəndlərin cəmi):


7.1.1.

İnzibati xətalar üzrə işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlarda


7.1.2.

Birinci insansiya məhkəməsində


7.1.3.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


7.2.

O cümlədən inzibati xətalar haqqında işlər üzrə dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardım (7.2.1 -7.2.3 bəndlərin cəmi):


7.2.1.

İnzibati xətalar üzrə işlərə baxmaq səlahiyyəti olan orqanlarda


7.2.2.

Birinci insansiya məhkəməsində


7.2.3.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


8.

Apellyasiya şikayəti verilmişdir (8.1-8.4 bəndlərin cəmi):


8.1.

Cinayət işləri üzrə


8.2.

Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə


8.3.

İnzibati işlər üzrə


8.4.

İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə


9.

Apellyasiya şikayəti tam və ya qismən təmin edilmişdir (9.1-9.4 bəndlərin cəmi):


9.1.

Cinayət işləri üzrə


9.2.

Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə


9.3.

İnzibati işlər üzrə


9.4.

İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə


10.

Kassasiya şikayəti verilmişdir (9.1-9.3 bənlərin cəmi):


10.1.

Cinayət işləri üzrə


10.2.

Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə


10.3.

İnzibati işlər üzrə


11.

Kassasiya şikayəti tam və ya qismən təmin edilmişdir (11.1-11.3 bənlərin cəmi):


11.1.

Cinayət işləri üzrə


11.2.

Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə


11.3.

İnzibati işlər üzrə


12.

Əlavə kassasiya şikayəti verilmişdir (12.1-12.3 bəndlərin cəmi):


12.1.

Cinayət işləri üzrə


12.2.

Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə


12.3.

İnzibati işlər üzrə


13.

Əlavə kassasiya şikayəti tam və ya qismən təmin edilmişdir (13.1-13.3 bənlərin cəmi):


13.1.

Cinayət işləri üzrə


13.2.

Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə


13.3.

İnzibati işlər üzrə


14.

Hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası qaydasında məhkumlara hüquqi yardım göstərilmişdir (14.1-14.2 bəndlərin cəmi):


14.1.

O cümlədən müqavilə əsasında hüquqi yardım göstərilmişdir. (14.1.1- 14.1.7 bəndlərin cəmi):


14.1.1.

Birinci insansiya məhkəməsində


14.1.2.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


14.1.3.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


14.1.4.

Əlavə kassasiya qaydasında


14.1.5.

Konstitusiya məhkəməsi icraatında


14.1.6.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində


14.1.7.

İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə digər beynəlxalq orqanlarda


14.2.

O cümlədən dövlət hesabına hüquqi yardım göstərilmişdir. (14.2.1 -14.2.4 bəndlərin cəmi):


14.2.1.

Birinci insansiya məhkəməsində


14.2.2.

Apellyasiya instansiyası məhkəməsində


14.2.3.

Kassasiya instansiyası məhkəməsində


14.2.4.

Əlavə kassasiya qaydasında


15.

Vəkil sorğusu verilmişdir


16

Hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan aztəminatlı şəxslər üçün pulsuz hüquqi xidmətlər göstərilmişdir


17.

Hesabatın 1-3 bəndləri üzrə hüquqi yardıma görə ödənişlər


18.

Müqavilə əsasında hüquqi yardıma görə ödənişlər


19.

Dövlət hesabına hüquqi yardıma görə ödənişlər


Vəkil qurumunun rəhbəri və ya

fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkil ___________________ imza, möhür“___”_________________ 20____il
Yüklə 24,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin