Ab-havalı yer yeləç abidə esdəlikYüklə 260 Kb.
tarix29.05.2017
ölçüsü260 Kb.
A
ab-havalı yer – yeləç

abidə - esdəlik

adam – kişi

adət – üdüm, idim, yola, törə

adətən – köplənç

adi – yönəkey

aeroport – qonalğa

afərin – yaray

aftafa – qumğan

ağ ciyər – öfkə

ağıl – us

ağıllı – esli

ahəng – gəlişim

aid – qaraşlı, azunlu, dəyişli

aidiyyət - atqaq

ailə - ürən, bile, ocaq, eviçi, oğuş, odbaşı, uruq, gil

akkordion – bayan

aktiv – belsənli

albalı – çiyə

alban – arnavut

alət – qural, sağıt

ali – yüksək

alim – bilgə

alkali – silti

allah – taňrı

alov – yalxın, yalbış, yalım, ört

alüminium – telengir, ağqalay

amma – birök

an – tap

analiz – tintimə

analiz etmək – tintimək

anarxiya – başsızlıq

anbar – bögən

anemiya – qanazlığı

antilop – ağbökən

armud – kərtmə

arqument – tutarıq

arşın – qarış

arvad – yotuz

arzu – dilək

arzulamaq – diləmək

asan - oňay, yuňul, ucuz

asiman – göy

astana – bosağa

astma – buşaq

astroloq – ulduzçu

aşbaz – bağırçı

aşıq – ozan

aşkar – arnayı, anıq, utru

atəş – od

atmosfer – yerdəri

avadanlıq – yablıq

avanqard – alğınçı

avar – eşkək, kürüsmən

axır – son

axşam – iňir, qaş

axşamüstü – ikindi

ayət – bəlgi

ayıb – uyat

ayısoğanı – qalma

aysberq – buzdağı

azad – erkin

azadlıq – özdən
B
baca – tünlük

bacı – siňil, siňli, egəç, ekəçi

badə - sağraq

badımcan – bayallı

bağışlamaq – keçirmək

bahar – kökləm

balina – alaboğa

banderol – dolaq

bandit – qaraqçı

banka – qaňıltır

bant – tasma

baqaj – yük

barbar – yaban

barədə - yöndə

barəsində - yönündə, duralı, doğrusunda

bariyer – tosqal

batereya – daş

Baykal – Baygöl

bazar – uçar

bazarlıq – alışveriş

begemot – susığır

beynəlxalq – elaralıq

bədbəxt – sayıl

bədən – ətöz, gövdə, tan

bəhanə - sıltaq, yumuş

bəla – qada

bələdçi – qulağız

bəlğəm – azay

bəli – yəmət

bəlkə - arsa, ərki

bənd – böküt, bögə, toğan

bənövşəyi – qızılgöy

bərabər – tən

bəraət – ağardılış

bərbad – yabız

bərbər – yülüçü

bərəkət – udum

bərzəx – boynaq

bəs etmək – yetmək, çatmaq

bəsit – yönəkəy

bətn – yatır

bəxt – ınş, ərəc, qut, olcay, ırk

bəxtsiz – görgülü

bəyan etmək – uquzmaq

bəyanat – uquzuş

bəyaz – ağ

bəzən – qayçaxda, keydə

biabır etmək – güzəmək

bibər – burç

bina – tikili

biskvit – kökə

boa (ilan) – yatağan

borc – alqı, alım, verəcək

borcu qaytarmaq – özmək

böhran – dağdarış

böhtan – qarayaxma, ösək, çağım

böhtan atmaq – ösəkmək

brilyant – yaltırağan

bu qədər – bunca

Budda – Burxan

buddizm – burxançılıq

buldozer – yemirgic

buterbrot – yaxma

butulka – çölmək

buxar – buğ

buxar gəmisi – buğ gəmisi

bülbül – sanduğac

bürokrat – törə

bürokratiya – törəçilik

bürünc – tunc

büt – onqon, burxan
C
cadu – arvış

cadugər – yalmağuz, yelviçi, obur

cadugərlik – yelvi

cahil – bilməz

canavar – börü, qaşqır

canavar balası - ənik

cari – ağım

casus – ayğaqçı, içalı, dınçı, gözçü

cavab – qarşılıq, qarağu

cavan – yaş, yermək

cazibə - dartımlılıq, söykəmlilik

cehiz – səp

ceyran – keyik

cəfəng - ərsi

cəfəngiyyat - ərsilik

cəfəri – ağyelkən

cəhalət – biliksizlik

cəhd – vurnuq

cəhd etmək – vurnuqmaq

cəhənnəm – tamuğ, tamu

cəmiyyət – qoğam, ögür

cənnət – uçmağ

cənub – tüştük, güney, günyaq

cərəyan – axın

cəsarət – qıyış

cəsarət etmək – ürək etmək

cəsarətli – kür, ürəkli

cəsur – alp

cəsus – ayğaqçı, dınçı, içalı

cəza – obal, qıyın, evirmə

cılız – yüdəgən

cib – çöntək, yancıq

ciddi – salmaqlı

cihaz – qural

cilalamaq – yaldıratmaq

cilov – buqağu

cin – albastı, yel, yək

cinayət – qılmış

cins at – arğımaq

civə - dirigümüş, könüksu

comərd – axı

corab – uyuq

cümlə - söyləm, sözləm

cüt – qoşa


Ç
çaqqal – çölbörü

çarşab – bürüncək

çay (axan) – özən, üzən

çay – ügüz

çaydan – baxırac

çeşmə - bulaq

çəhrayı – alsu, ökbən, qızğılt

çənə - iyək, əňək

çəngəl – sancqı, yırğaq

çərçivə - yaxlaq, yaňlaq

çiban – sızı

Çin – Qıtay, Tabğaç

çirkab suyu – yundu

çirkin – görksüz, yamsız

çoban – baxtaçı, güdücü, qoyçu

çobanyastığı – ağbaş

çovdar - arış

çöl – yazı, dala

çömçə - kamıç

çömçəquyruq – kamıçaq

çuğundur – qızılca

çul – alıq

çuvaldız – təmən

çünki – tıltağın


D
dabankeş – qalaqca

daha az – azraq

daha çox – çoxraq, köprək

daha yaxşı – yaxşıraq

dair – dəyişli

dairə - aylaq

dairəvi – tögərək, yumalaq, aylanma

darvaza - ətküş

davakar – tutuşçu

davam – yalğaş

davam etmək – ulanmaq, yalğaşmaq, uzaymaq

davamiyyət – yalğaş

davamlı – üzlüksüz

davranış – qılıq

daxil – iç

daxil olmaq – girmək

debat – çəkişmə

defis – cızıqca

delta – yılğa, quyma

depozit – çöküntü

detektiv – izqovar, tıňçı

detektor – izləyic

dezinfeksiya – yuğumsuzlandırış

dəf etmək – savmaq

dəfə - gəzək, qayta, yol

dəfn – yerləmə

dəfn etmək – yerləmək

dəftər – betlək

dələ - tiyin

dələduz – alayaq

dəlil – tutarıq

dəllal – savçı, atmaçı

dəqiq – anıq

dərd – buň

dərəcə - ölçəm

dərk etmək – uğmaq

dərman – em, örüntək

dərrakə - aň

dərzi – tikinçi

dəsmal – saçıq, yaylıq, sülgü

dəstə - bağlam, tutam

dəstək – tutğac, yölək, sap, asuv

dəstəkləmək – qollamaq

dəvət – çağırıq

dəvət etmək – ündəmək, çarlamaq

dəyirman – ornaq

dialekt – söyləniş

diffuziya – aralaşma

digər – özgə

din – tirik

diqqət – qaraşıq, bayqayış, abay

diqqəti dağılmaq – çalğımaq

diqqət etmək – abaylamaq, bayqamaq

Dnepr – Uzuv

Dnestr – Tarku

dost – ayaş, amıraq, ınaq, öňnük

doşab – bəkməz

döş qəfəsi – önüç

dövr – aylanış

dövr etmək – aylanmaq

dövriyyə - aylanış

dramatizasiya – ayavlılaşdırma

drel – burğu, burucu

dua – ötünüş

dua etmək – özələnmək, ötünmək

dua üçün verilən pul – ürüng

dublyor – orunbasarı

dükan – kəbit

dürüst – doğruçul, çıncıl

düşmən – yağı, öçlük

E
ehtiram – ardaq

ehtiram etmək – ardaqlamaq

ehtiras – ölçük, amranış

ehtiyacı olmaq – gərəksəmək

ehtiyat – abaylaq

ehtiyatlı – axru

ehtiyatsızlıq – abaysızlıq

ekspert – uzağut

elan – bildiriş, qulaqlandırış

elastik – sozulmalı, köpşük

elektrik – sayğılqan

elita – ağsümük

elm – bilim

elmi – bilimlik

emblem – bəlgi

en dairəsi – geňlik

epidemiya – qıran

epilepsiya – qaraquş, tutqay, tutma

eqo – mənlik

eşq – sevgi

etibar – işənim, kərtiniş, kərtiş

etibar etmək – işənmək, icənişmək, bel bağlamaq, süyənmək

etibardan salmaq – güzəmək

etibarlı – icənişli

etiket – yarlıq

etiqad – senim, işənim

etiraf – açınış

etiraf etmək – açınmaq, boynuna almaq

exo – yaňılğa, yaň

eyni – birdəy, birdək

eyş-işrət – sığraq

ezan – baň

Ə
əcəl – atanmış öd

əbədi – bəňgü

ədalətsiz – alaqol

ədəb – uyat

əfsanə - ulanış

əfv – keçirim

əfv etmək – keçirmək, bağışlamaq

əgər – obaň, işdir, obam, alay

əhali – elat

əhatə etmək – qamramaq, qurşamaq

əhsən – yaray

əjdaha – sazağan

əks səda – yaň, yaňılğa, yaňğu

əks səda vermək – yaňılanmaq

əksinə - yaňlığında

əksəriyyət – köpçülük

əlaqə - qatnaşıq, ağayınlıq, ara

əlavə - qoşqu, üstəmə

əlavə etmək – qoşmaq, üstəmək

əlbət(tə) – sözsüz

əlifba – damğalıq

əməliyyat – aynalım

əmr – buyruq, yarlıq

əmr etmək – buyruq vermək, buyurmaq, buymaq

əndam – gövdə

ənənə - yörəlgə, yola

əngəlləmək – tıymaq, bögəmək

əqrəb – çayan

ərazi – alaň

ərzində - yalğaşında

əsa – dayaq

əsarətə düşmək – içikmək

əsas – töp

əsəb – yüykə

əsər – çıxarma

əsgər – çərik, alpavut

əsl – çınlıq

əslində - çınlığında

əsmər – yağız, qarayağız, qarabuğday

əsr – qılım

əşya – buyum

ətir – yıpar

ətirşah – qazdamaq

ətraflı – dolğun

əvəz etmək – ornamaq

əvəzetmə - ağışdırma

əvəzlik –almaş(lıq), oranca, esimlik

əvvəl – irəli, öň, öňdən, aşnu

əvvəl – önüsıra, burun, burnaq, ələk, ozal (nədənsə əvvəl), öňrə

əvvəlcə - aşnuca

əyar – kök

əyarlamaq – kökləmək

əzab – görgü, əmgək, qıyın

əzələ - bulcuň

əziyyət – görgülü

əziyyət çəkmək – buğanmaq

əziz - ərkə, amraq

əzizləmək – ağırlamaq, ərkələmək

əzmkarlıq – tutanyerlik

F
fabrik – ornaq

faiz – asıq, üstəmə, üstək, götərim, götərmə

familiya – öbəkə

fani – ötkünçü, ölümlü

fasilə - kidiriş

fason – biçim

fayda – basımlıq, asıq

faydalı – yutuqlu, yaramlı

fel – işik, ediş, qılış

feli sifət – esimcə

fəal – belsənli

fəaliyyət – qılış

fəhlə - yumuşçu, yalçı

fəlakət - əssiz

fərari – qaçaq

fərman – yarlıq

fərq – ayrıq, ayırımlıq, başqalıq

fərqi yoxdur – barıbir

fərqliləşmək – özgərmək

fərsiz – kür

fəryad – sığıt

fəryad etmək – çuňsamaq

fərz etmək – osmaq, çağlamaq, bolcamaq

fərziyyə - yorama, çağlama, bolcal

fəsad – artatır

fəvvarə - suburqaq

fəxr – buysanc, güvənc

fəxr etmək – buysanmaq, güvənmək

fındıq – yanğaq

fırça – yaxqıc, yaxıc

fırıldaqçı – alayaq

fırlanma – aylanış

fırlanmaq – aylanmaq

fırtına – davıl, boran

fidyə - yuluq

fikir – 1.oy, aň 2.sağınc

fikir adamı – oycul

fikir çəkmək – qayramaq

fikirləşmək – oylamaq, saxınmaq

fil – yaňan

film – üldür

filosof – oycul

fincan – ayaq, sığraq

firavanlıq – yeylik

fişəng – tarağa

fitnə - bulğaq

flaminqo – qızılqaz

fleyta – sıbızğı

flüger – yelbaxar

forma – biçim

fövqəladə - tötəncə

furqon – küymə, yedək
G
gavalı – qaralı, saralı

general – orňut

gəlin tacı – qalaq

gənə - saqırğa

gəvəzə - əzmə, bağırcaq, taxıldaq

gəvəzəlik etmək - əzmələnmək

gilas – qızıl çiyə

girdab – opqun, burulğan

girov – urunçaq

göndərmək – yollamaq

gübrə - oğut

gül – çiçək

güllə - ox

günah – suç, arınçu, qılmış,yasaq, yazuq

günah etmək – yazınmaq

güzəşt - əylişik

H
hafiz – küdəzgən

hafizə - es

hakim – qaralaqçı, yarğıçı

hal – düşüm, duruq

halsız – bəksiz

hamam – bunça

hamar – yılmanaq

hambal – yükçü

hamı – barlıq

hamısı – barısı

hamilə - boğaz, boylu, yüklü, gövrəli, aylı

haqqında – yönündə, duralı, doğrusunda

harmoniya – yöb, gəlişim

hasar – aymança, quyma

hava – kalık

hava limanı – qonalğa

havayı – təkin

hazır – anuq

hazırcavab – tapqır

hazırlamaq – anuqlamaq

hazırlaşmaq – anımaq, anıtmaq

heca – boğun

heç – idi

hekayə - əňgəmə

helikopter – dikuçar

hermofrodit – arsu

hermofroditizm – arsalıq

hesab etmək – saymaq

heyif – əsiz, yıta

heykəl – sın, daşsın

heykəltəraş – sınçı

heyrət etmək – daň qalmaq

heyvan – tındu, yanğar

həbs etmək – endirmək

həcm – köləm, gövrüm, sığım

hədd – çək

həddən artıq – ötə

hədə - kəsiniş

hədəf - taňma

hədələmək – kəsinmək

hədiyyə - bülək, belek, amuç, sıy

həftə - atna

həkim – emçi, otaçı

həkk etmək – orňaşdırmaq

hələ - əntək

həll – çözüş, ərgin

həll etmək – çözmək, yulmaq

həlqə - arğab

həmdərd – qayğıdaş

həmişəlik – biryolluq

həmkar – iptəş

həmrəylik – ağzıbirlik

həndbol – qoltopu

həqiqət – çınlıq, çinlik

həqiqətən – çından, çindən

həqiqi – çın, çin

həqir - əsiz

hər – alqu, barlıq

hər şeyə razı olan adam – göndəm

hərarət – yılılıq

hərbi xidmət – qoşunçuluq

hərəkat – qozğalış

hərəkət – qozğalış

hərf – damğa, üşük

həsir – yeyən

həsr – arnaq

həsr etmək – atamaq

həsrət – sağınc

həsrət çəkmək – sağınmaq

həssas – sezgir, öykələk

həşərat – yəndik

həvəng – kəli, soxucuq

həya – ut

həyasız – kür, udsuz

həyat – durmuş, dirlik

həyata keçirmək – ündürmək

həyəcan – dolğunlanma

həyəcanlı – küygələk

həyət – atız, eşik

həzm etmək – siňirmək

hicran – ayrılıq

hicrət – köç

hiddətlənmək – elirmək

hidrogen – sutəgi

hidrokarbon – kömür sutəgi

hikmət – külük

hind - ənət

hinduşka – kürkə

hipnozçu – gözbağlayıcı

hipoteza – yorama

hirs – acıq, öfkə

hirslənmək – öfkələnmək, yülmək

hiss – sezim, duyğu

hiss etmək – sezmək, duymaq

hissə - bölək

hissə - öləş, kəsək

hiylə - al

hiyləgər – aladil, quv, tebli

homogen – birdürlü

hovuz – göyərbə

hökm – yarğı

hörmət – sıyaq, sayğı

hörmət etmək – ululamaq, ardaqlamaq, sıylamaq

hörmətlə qəbul etmək – ağırlamaq

hörmətli – amanç

hövzə - göyərbə

huş – es

huşsuz – essiz

hüceyrə - oyuş

hücrə - tığız bölmə, çetlik

hücum – çapul

hücum etmək – çozmaq

hücumçu – çapulçu

hüquqşünas – yaxlaqçı

hüzn – buň, qayğı

İ
ibadət – sığınış, tapınma

ibadət etmək – sığınmaq, tapınmaq

iblis – yek

ibrət – bəkişdirmə

ibtidai – qarapayım

icad – önərtapış

icazə vermək – qoyvermək

iclas – yığnaq, yığılış, oturuş

icraçı – orundaqçı

içalat – yumur

idarə - başqarma, başqarmalıq

idarə etmək – başqarmaq

iddia – öçəş

iddiaçı – öçəşçi

ideya – oy

idman – könüküş, könükmə

idrak – saqış, aň

ifadə - aňğartı

ifrat – ötə, aşırıq

iftira – qarayaxma, ösək, yala, çağım, sıltaq

iftira atmaq – ösəkmək

iftixarlı – örköňül

ilham vermək – qanadlandırmaq

iltihab – irin

iman – inam

imitasiya – yamsılama

imitasiya etmək – ötkünmək, yamsılamaq, elikləmək

imtahan – sınaq, varlayış

imza – qol, qoldamğa

imzalamaq – qol çəkmək

inad – arqu

inadkar – öcət

incəsənət – önər

inkar – varlama

inkar etmək – daňmaq, varlamaq

inkişaf – ösüş, baňlanış

inkişaf etmək – ösmək, önmək

innab – tabıl

inqilab – döňgəriş, döndəriş

insan – kişi, özlü, yalňuq

inşa – düzmə

internet – toran

internet səhifəsi – tor bəti

intiqam – öç, arın, kək

iqtidar – bəylik

iradcıl – saylancıq

iradə - erk

ishal – ötgək

İslam – Boysunuş

istehsal – önüm, öndürüş

istehsal etmək – öndürmək

istehza – yelik

isteriya - əsirik

istifadə etmək – qullanmaq, işlətmək

istinad etmək – döngəmək, salqılanmaq

istinadgah – bekiniş, qorğanış

istiqamət – yön

istirahət – yal

istismar – qanaq

istismarçı – qanaqçı

işarə - bəlgi

işarə etmək – imləmək

işgəncə - görgülük, qıynaq

işğal etmək – yiyələnmək

iştaha – obur

iştirak etmək – qatnaşmaq

iştirakçı – qatnaşıcı

işvə - çalıq

itaət etmək – boysunmaq, bağınmaq

ittifaq – odaq

ittiham etmək – yazqırmaq

ixtira – önərtapış

izah etmək – düşündürmək

izdiham – tıxılış, sıxılış

iztirab - əmgək


J
jest – im

jilet – içlik

jurnal – basma

jurnalist – basmaçı

jurnalistika – basmaçılıq

K
kabus – örək

kafi – yetərli

kahin – abış

kaktus – tikənək

kalendar – gündüzmə

kalkulyator – sanaqıç

kamil – yetük

kanal – arna

kapriz – çərçək, çalıq

karbohidrat – kömürsu

karbon – kömürtək, kömürtəgi

kartof – bəriňgi

karton – qatırma

karusel – aylançıq

karvan – arğış, tirkə

kasıb – yarlı, yalınğac, çığay

katib – alımğa

kef – yayraq

kef etmək – yayramaq

kefi pozulmaq – buşurğanmaq

kefsiz – yabırxaq

keta balığı – bil

kəcəvər – egir

kədər – qayğı, ayanış, busanc

kədərlənmək – qayğurmaq

kədərli – qayğılı, bususlu

kəfən – eşük

kəfgir – qonç

kəlbətin – qısqıç

kələkbaz – alayaq

kəllə - yulay

kəmənd – uxruq, arqan

kəmər – belbağı, beldürük

kəmsik – örk

kənar – çet, qıraq, qıyı

kənarlaşdırmaq – çetlətmək

kənd – oba, avul, uluş

kəndir – örkən, boğaq

kəniz – qaravaş, qırnaq

kəramət - ərdəm

kərəviz – baldırkök, aşkökü

kəşfiyyatçı – barlaqçı, gözçü

kibrit – odluçöp

kifayət – yetərli

kifayət etmək – qarbamaq, yetmək

kifir – yamsız

kilid – bək

kilidləmək – bekləmək

kilometr – çağrım

kirayə - yalğa, yal

kirayələmək – yallamaq

kirəmit – yapınqıç

kitab – betik

klapan – tosğuc

kley – yelim

klitor – dıllaq

kloun – qızıqçı

kobra – gözlüklü ilan

kolleksiya – yığnaq

kolye – boyuncaq

komandir – qolbaşçı, sübaşı

komfort – yaylılıq

kompaniya – yoruq

kompozisiya – düzüm, düzmə

kompyuter – sanaq

konfrans – yığnaq

konkret – anıq

kor – qarağu, soğur

kosmos – ağ ayas

köhlən – tulpar

köhnə - əski

kölə - qul

körfəz – aylaq, qoltuq, çığanaq, buluň

krafinka – cürdək

kraska – boyaq

kreditor – alımçı

kreslo – orunduq, oturğuc

krevet – su çiyanı

kruşka – ayağ, çınayağ, çanaq

kukla – quğurcaq, qurcaq

kuryer – çapar

kuzen – bölə

küçə - oram

küknar – qarağay

külçə - quyma

künc – bucaq, buluň

kürə - domulaq, topalaq

kürəkən – güyəv, göygü

kürü – üzürgən, uvulduruq

kütlə - üymə, köpçülük

kvadrat – dördgil

kvars – açıqdaş
L
lakin – birök

lal – ağın

lalə - alqızıl, qızğaldaq

lama – dağdaylağı

laxtalanmaq – uyuşmaq

layihə - azınaq

layiq – yaraşan

lazım – gərək

lehimləmək – qalaylamaq

lent – tasma

leş – öləksə, ölümtük

leykemiya – ağqanlılıq

leykosit – ağ qan

leylək – göyqutan

ləğv etmək – özgəltmək

lənət – qarğış

lənətləmək – qarğamaq

ləngitmək – bögəmək

lətifə - güldürgü

ləziz – dadlı

ləzzət – dadım

lider – elbaşı, yedəkçi

lif – süyüm

lifcik – kökrəkçə

lift – götürgüc

liman - əylək

limfa – söl

linqvistik – dillik

linqvistika – dilçilik

lisenziya – tanıqlıq

lobya – burçaq

lovğa – çalımlı

lovğalanmaq – öyünmək

loxma – dişləm

lüğət – sözlük

lütf – sarğut

M
maaş – aylıq

macəra – uçural

maç – uçraşıq

mağara – üňgür

mağaza – satıq, kəbit

mahir – birgən, epcil

mahmız – önçə

mahmızlamaq – önçələmək

mahnı – aydım, yır

mahnı oxumaq – yırlamaq

makyaj – düzüm

mal (heyvan) – sığır

mal (şey) – buyum, ed

malyaria – bəzgək

mancanaq – atqıc

mane olmaq – kişəmək

maqqaş – iskək

maraq – qızıq

maraqlanmaq – qızıqmaq

maraqlı – qızıqlı

marmot – suğur

Mars – Aňarak, Saqıt

masaj – ovma, ovxalama

masajist – ovucu

maşın – tilgən

matəm – sığıt

matəm tutmaq – söğranmaq

mavi – göy

maya – uyutqu, acıtqı

mayalamaq – uyutmaq, acıtmaq

mayaotu – qumlaq

maye – suyuq

maz – sürküş

mebel – emerek

meduza – yılavuq

mehman – qonaq

mehmanxana – qonaq evi

mehriban - ərkə

mehtər – atçı

melanxoliya – buňluluq

melodiya – küy

membran – yarğaq

memuar – esdəlik

meridian – uzunluq

Merkuri – Bağırsoqum

meşə - tuqay, orman, yış

meşəgilası – yimirt

meyar – ölçəm

meydan – alaň

meydança – alaňça

meymun – biçin

meyvə - yemiş

məbəd – samay, taňrılıq

məclis – yığnaq

mədə - qursaq, aşqazan

məğlub etmək - yeňmək, udmaq

məğlub olmaq – yeňilmək, uduzmaq

məğlubiyyət – yeňilgi

məğrur – örköňül, quvancaq

məharət – ep

məharətli – oňtaylı

məhdud – çəkli

məhdudlaşdırmaq – çəkləmək

məhəbbət – sevgi

məhəllə - oram

məhkəmə - törə

məhkum etmək – iş kəsmək

məhrəm – yaşırın

məhsul – önüm

məhsuldar – önümlü

məhv etmək – artatmaq, oyranlamaq, yemirmək, yoxatmaq

məkrli – quv

məmə - əmcək, yelin

məməli – südəmdirici

məmləkət – yersu

məmnun olmaq – qıvanmaq, qanıqmaq, büsürəmək

məmur – qulluqçu

mənbə - utuq

mənfi – bolmaçı

məngənə - qısqıc

mənsub – qaraşlı

mənsubiyyət – qaraşlılıq

mənzərə - görünüş

məqbul – yağımlı

məqsəd – dilək

mərcimək – yəsmik, yasmıq

mərgmüş – küşən

mərhələ - basqıc

mərhəmət – qayrımlılıq

mərhəmətli – bağırsaq

mərifət – qanacaq

mərkəz – özək, ortalıq

mərkəziyyətçilik – özəkləşdiricilik

mərsiyə - ağıt

mərtəbə - qat

məsafə - aralıq, alış

məsləhət – geňəş

məsləhətçi – ayğuqçu, geňəşçi

məsləhətləşmək - geňəşmək

məsləkdaş - işdəş

məsrəf – çıxım

məşəl – yula

məşğul – işli

məşhur – ataklı, adlı, bəlgili, tanımal

məşuq – oynaş

məşuqə - oynaş

mətbəx – aşlıq, qazanlıq

mətbuat – basmasöz

məxmər – qılın, barxıt

məzar – sin

məzhəb – yönəliş

məzmun – içərik

mışovul – aqqalaq

mikrob – yuğma

mikrobik – yuğmalı

mikser – qarışdırqıc

mil – berə (məsafə ölçüsü)

milad – kölədə

milçək – çibin, siňək

millət – ulus, budun

millətçi – uluscul

milli – ulusluq

milliyyət – ultu

milyon – saya

minnətdarlıq – alqış

miqdar – san, ölçəm

miqren – baş ağrısı

miqyas – köləm

miras – ençi

mirzə - alımğa

mis – bakır, yez

misal – önəgə, ülgü

miskin – yalxaq

mismar – çüy, kadu, kora

mişar – bıçqı

mitinq – yığın

monotonluq – birkəlkilik

montaj – quraşdırma

morj – soydaqdiş

motmotu – qarlığan

möcüzə - taň

möhkəm – bərk

möhtərəm – ardaqlı

möhür – çap

mömin – bütüklü, bitgən

mötərizə - yay

mövqe – orun, duruş

multimediya – ün-sın

mum – balağuz

musiqi – küy

muzdlu – yaldamalı

muzdur – günlükçü, yalçı

müalicə - emləmə

müalicə etmək – emləmək

müasir – çağdaş

müavin – orunbasar, orunçu

müayinə - barlaq

müayinə etmək – barlamaq

mübadilə - alışçalış, çalışıq

mübadilə etmək – almaşmaq

mübahisə etmək – yağalamaq

mübahisəli – yağımsız

mübarək – qutlu

mübarizə - dirəniş

mübtəda – eyə

mücadilə - gürəş

mücərrəd – oydakı

müdafiə - qorunma

müdafiə etmək – yaqlamaq

müdafiəçi – yubçu

müdaxilə - aralaşma

müdaxilə etmək – aralaşmaq

müddət – yalğaş

müddətində - yalğaşında

müdir – yolbaşçı, başqarıqçı

müdrik – oyqar

müəllim – oxuducu

müəyyən – anıq, ayğıtlı, kəsgitli

müəyyən etmək – anıqlatmaq, kəsgitləmək

müəyyənlik – ayğıt

müftə - təkin

müğənni – yırçı, aydımçı

müfəttiş – təkşirici, dərgəvçi

mühafizə - sax

mühafizəçi – kələrçi

müharibə - soğuş, vuruş, qırış

mühasirə - qurşaq, qurşayış

mühasirəyə almaq – örəmək, ablamaq, qurşamaq

müjdə - sevinçi

mükafat – sıylıq, yanut

mükəmməl – doluqnlı, dolğun, yetilgən

münasib – orunlu

münasibət – qarayış, qatnaşıq, ağayınlıq

münəccim – ulduzçu

müntəzəm – yüyəli

müqabil – qırım

müqavilə - bitim, gəlişim

müqavimət – qarşılıq

müqayisə - salışdırma

müqayisə etmək – salışdırmaq

müqəddəs – aqaru, görklü, qutlu, ıyıq

müqəddimə - sözbaşı

müraciət – yüyünüş, ötünüş

müraciət etmək – yüyünmək, ötünmək

mürəkkəb – kürdəli

müsafir – qonaq

müsbət – oňay

müsəlman – tezik, boyunverikli

müstəmləkə - otar

müstəmləkəçilik – otarçılıq

müstəqil – erkin

müstəqil – qaraşsız

müstəvi – yastılıq

müşahidə - eskərtmə

müşavir - geňəşçi

müşayiət – aydağıl

müşkül – qıyın

müştəri – alıcı

mütərcim – dilmac

mütəxəssis – uzağut

mütləq - ərinç

müttəfiq – odaqdaş

müvafiq – uyğun

müvəffəqiyyət – oň, uğur, oňuş

müxtəlif – dürlü, qatışıq, ayın

müzakirə - çəkələşik

N
nadir – öçən, birəgəy, seyrək

nadir hallarda – seyrək

nağıl – ertək

nailiyyət – yetişlik

nal – dağa, tuyuq

nalbənd – dağaçı

namaz – yükünc

namaz qılmaq – yükünmək

naməlum – bəlgisiz

namus – sılaq

nanə - yarpız, bötnək, bütnük

narahat olmaq – borçulmaq, qayğılanmaq

narıncı – qızılsarı, sarqılt

narkotik - əsirtki

nasos – sorğuc

natəmiz – çöpük

naxış – bəzək

naz – çalıq

nazik – yuxa

nazlanmaq - ərkələnmək

nazlı – ərkə, ərkəsöyün

neft – yer yağı, bunay

nehrə - alxıt

nemət - ərinç

ney – sıbızğı

nə vaxt – haçan

nəcis – pox

nəfəs – tın, dəm, soluq

nəfs - ətöz

nəğmə - yır

nəql etmək – köçürmək

nəqliyyat – kölük

nərdivan – basqıc, təpkic

nəsihət – öyüd

nəsil – buğun, uruq

nəşr etmək – basmaq

nəticə - tüş

nəvaziş - ərkəlik, aymalaq

nəvə - ağtıq

nəzakət - ərkəlik

nəzarət – təkşiriş, barlaq

nəzarət etmək – təkşirmək, barlamaq

nəzər – qarayış, qovuz

nida – ündək, imlik

nifrət – iyrəniş

nifrət etmək – axlamaq, öçləmək

nisbətən – baxanda

nişan qoymaq – ünəşmək

nişanlamaq – ünəşdirmək

nişanlı – adaxlı, yavuşlu

nişasta – untaq, yelimsə

nizam – iptək

nizamlamaq – iptənmək

nizamlanmaq – iptəlmək

nizamnamə - yarğı

norma – çəkləmə

nov – koğuş

noxud – burçaq

nökər – qırnaq, abınçı

nöqtə - çəkit

növ – dür

növbə - kəzək

növbəti – aldakı, gələrki

növbətçi – kəzəkçi

nur – yaruq

nurani – yaruqlu

nuş – sağlıq, əsənlik

nümunə - ülgü, görk, önəgə

nüvə - özən

O
o qədər – onca

o tərəfə - aňrı

oazis – oyluq

obraz – kəp

okean – taluy

oksid – tot

oksidləşmə - totlanma

oksigen – örtəgi

onqon – kürmes

onurğa beyni – yülün

ordu – sü, qoşun

original – özünlük
Ö
ömür – dirlik

övlad – bala


P
paça – balaq

pak – süzək

paket – bağlama

palıd - emən

palma – alaxan

paltar – geyim

pantera – yükmək, göymək

papaq – qalpaq

parlamaq – yaltıramaq, balqırmaq, yalabımaq

parlaq – yaltıraq

parol – açarsöz

partlayıcı – örtəgiç

paxıl – içiqara, güncül, günü

paxıllıq – içiqaralıq

paxla – burçaq

pay – ülüş

payız – güz

peçenye – kökə

Pekin – Xanbalıq

pendir – irimçik, başlaq, bışlaq

pentaqon – beşgil

peroksid – totuq

peşman olmaq – ökünmək

peşmanlıq – ökünc

peyda olmaq – enmək

peyğəmbər – yalabaç, yalvaç

peyk – yoldaş

peyvənd – sayma

pələng – bars, yolbarıs, qaplan

pəncə - aya

pəncərə - göznək, gözünük, tünlük

pərakəndə - çəkənə

pərdə - gərdək, gözəgə, çıbıldıq, qarlıq

pərəstiş etmək – süysünmək

pilləkən – basqıc, təpkic

pilot – uçucu

pinəçi – ötükçü

pirat – dəňiz qaraqçısı

pis – yaman, alığ, yablaq, yavuz, yavşaq

pisləmək – qaralamaq

pivə - sıra

piyada – yayaq

plakat – asma

plastinka – küytabaq

platin – ağ altın

Pleyada – Ülkər

poçtalyon – sığraq, yamçı

pokrıval – kirlik

polad – qurç

polis – saxçı

pomidor – qızanaq

portativ – daşımal

pöhrə - ayırtmac

prezident – elbaşı

printer – çapçı

proqram – bağdarlama

proses – yürüyüş

protein – ağsıl

prototip – ülgülük

provokasiya – azdırma

provokator – azdırıcı

pul – axça, yarmaq

pul kisəsi – qapcıq

pulsuz – təkin, axçasız

puma – dağ arslanı

pünhan – gizli

püskürmə - örgün

Q
qabırğa – eyəgü

qabil – ökdə

qabil olmaq – ökdələmək

qabiliyyət – uqub, ödək

qadağa – yasaq, tıyım, olmaz

qadağan etmək – tıymaq

qadın – uraqut

qağayı – ağ çarlaq

qala – qorğan

qalib – yeňici

qalib gəlmək – yeňmək, udmaq

qalstuk – boyun bağı

qan təzyiqi – qan basımı

qandal – duşaq, boğaq

qaneedici – kənimli

qanun – yoruq, törə

qara ciyər – bağır

qarət – urğun

qarpız – bükən

qarşılıqlı hörmət – sılaşıq

qayda – düzüm

qayə - dilək

qayıb – tas, bəlgisiz

qayısı - ərik

qepard – keçiqaplan

qeyb olmaq – alqınmaq

qeybət – ösək

qeyd – eslətmə, eskərtmə

qeyd etmək – tirkəmək

qeyri – amarı

qeyri ixtiyari – erksizdən

qeyri müəyyən – icənməz, bəlgisiz

qəbilə - uruq

qəbirstanlıq – qonamçılıq

qəbiz olmaq – qatımaq

qəbizlik – qatıma

qəbul etmək – boyunlamaq, unamaq

qəbzə (qılıncın əl qoruyan dəmiri) – balçaq

qəddarcasına – amraqsızın

qədəh – ayaq

qədər – çənli, dəyin, tək, çaxlı

qədim – yerbən

qəhrəman – cılasun, batır, alpağut

qəhrəmanlıq - ərlik

qəhrəmanlıq etmək – alpalmaq

qəhvəyi – qoňur, yağız

qəlb – könül

qələbə - yeňiş

qələbəlik – köpçülük

qələmyonan – yonğuc

qəliz – kürdəli

qəlpə - ubşaq

qəlsəmə - yelbəzək

qəlyan – sulu çilim

qəm – buň, qayğı

qəm çəkmək – aşukmaq

qəmər – ay

qəmgin – buňlu

qəmlənmək – qayğurmaq

qəmzə - çalıq

qənaət – tığıt

qənaət etmək – tığşıtlamaq, ayavlamaq

qənaətbəxş – bitirətin

qənaətcil – ünəmcil, ayavlı

qənaətli – tığşıtlı

qənimət – tapqanı, ölcə, butar

qəpik – təňkə, tiyin

qərar – seçim, çözgüt, toxtam

qərara gəlmək – uyğarmaq

qərb – günbatar, batış

qərib – elkin

qəribə - qızıqlı, dan, dansux

qəsdən – önətin, atay

qəssab - ətçi

qətliam – qırğın

qətnamə - çözgüt

qətran – qara yağ, sağız

qəza – qırsıq

qəzəb – acıq

qəzəblənmək – elirmək

qəzəbli – yavuz

qıf – quyğuc

qırmızı – qızıl

qida borusu – qızılödək

qisas – öç, kək

qisas almaq – öçəmək

qismən – alaqol

qismət – yazmış

qiymət – örtək

qlaukoma – qarasu

qlüten – yelimşək

qoca – qart

qocalmaq – bulğamaq

qonaqpərvər – qonaqcıl

qoz – yaňğaq

qozbel – bükür

qrafik – cızma

qrafit – yasqaq

qravür – oyma

qrip – tumov

qrup – tögərək, toplam, topar

qubernator – samçı

qulançar – quşqonmaz

quldur – qaraqçı, talanşı

qulyabanı – yalmağuz

qundaq – bələk, yörgək, yalayıq

qurban – uduq, ançulaşıq, yaqış, tayılqa, boğuzlağu

qurd – börü

qutu – yaşıq, yeşik, quburcuq, kübürçək

qürbət – yad el

qürurlu – quvancaq

qürur duymaq – quvanmaq

qüssəli – qayğılı

qütb – örgən

qütb ulduzu – dəmirqazıq

qüvvə(t) – çama, güc
R
rabitə - araqatnaşıq, bağlanış

radio – ünalqı

rahat – oňay, yaylı, yağdaylı, qolay, yaramlı, qolaylı

rahatlıq – yaylılıq, dinclik, qut

randevu – gözləşmə

rast gəlmək – qarşılaşmaq, uğramaq, yoluxmaq

ratifikasiya – bəkitmə

rayon – oymaq

razı olmaq – ünəmək, gəlişmək, ılalaşmaq, gönmək, büsürəmək, unamaq

razı qalmaq – qanıqmaq

razı salmaq – göndürmək

razılaşma – gəlişik, bolçaq, gəlişim

razılaşmaq – bağşurmaq

razılıq – yöb

realist – çıncıl

reallaşdırmaq – ündürmək

reklam – yarnama

replika – atmaca

revmatizm – quzlama

rezin – ögbə

rədd etmək – geri qaxmaq

rədd olmaq – yox olmaq

rəğbət – duyğudaşlıq

rəğmən – qaramazdan, baxmayaraq

rəhbər – baştutan, yolbaşçı, başqarıcı

rəhm etmək – acınmaq

rəhmli – keçirimli

rəhmsiz – daşürək

rəndə - qırğıc, uğuc, yeyə

rəng – tüs, öň

rəngarəng – dürlü tüslü

rəqabət – yarışçılıq

rəqəm – san

rəqəmli – sanlıq

rəqib – qarşıdaş, baxtalaş, duruşçu

rəqqas/rəqqasə - biyiçi

rəqs – təpsəv, oyun, biyi

rəqs etmək – biyimək

rəsm – bediz

rəssam – çəkər, bedizçi

rəvan – suyuq

rifah – toxçuluq, yeylik, bolçuluq, baylıq

rişxənd – toxunc

röya – düş

ruh – qut, eles, örək, görməz, töz, üzüt

rüşeym – düyünlük

rüşvət – urunç

rüşvətxor – urunççu

rütbə - çin

rütubət – çığ

S
saat – çağ, örü

saatsaz – çağçı

sabah – ertəň, yarın, taňda

sabit – baldaq, durnuqlu, duraqlı

sabun – yunquq

sadə - yönəkəy

sadəlövh – aňğal

sadiq – ürlü, verilən

saf – arı, salxın

safsar – küzən

sağınmaq – həsrət çəkmək

sahə - toğalaq, alaň, dördgil

sahib – yiyə

sahil – yar boyu, yaxa, qıyı

sait – ünlü, çəkimli

sakin – durğun

sakit – dinc

sakit – amil, amrıq, tınıq

sakitləşdirmək – amurtmaq

sakitləşmək – amrılmaq

salam - əsən, əsənlik

salamat – yey, əsən

salamlaşmaq - əsənləşmək

salfet – solğuc

samit – ünsüz, çəkimsiz

samur – albığa, kiş

sapok – ədik

saray – örgə

Saturn – Səkəndiz

savadlı – oxumal

saxta – yasalma, yalğan

saxtakar – yasalmaçı

sayə - kölgə

sehr – büyü

sehrbaz – gözbağlayıcı, yelviçi

sehrbazlıq – yelvi

sehrləmək – ırklamaq

senat – ağsaqqallar genəşi

serum – söl

səbəb – tıltaq

səbətdən xalça – sığ

səbr – çıdam, küdüm

səbr etmək – çıdamaq

səcdə - yükünc

səcdə etmək – yükünmək

sədaqət – ür, verilənlik

sədr – başlıq, torağa

səfir – elçi

səhər – ertə

səhər – daň, daňertə

səhər yeməyi – ertirlik

səhifə - bet

səhifələmə - betləmə

səhnə - görünüş

səhv – yaňlış

səhv etmək – yaňılmaq

səki – qaldırım

səkkiz km – ağac

səlis – suyuq

səltənət – uluş

səma – göy

səmimi – doğruçul, çin ürəkdən

səmimiyyət – doğruçulluq

sənaye – öndürüş

sərbəst zərbə - erkin vuruş

sərçə - çumçuq, çıpçıq

sərəncam – oyuşdurma, buyruq

sərəncam vermək – oyuşdurmaq

sərhəd – çək, çəkara, araçək(mə)

sərnişin – yolaqçı

sərt – ölkün, qatı

sərvət – barım

sərxoş - əsrik

sərxoş etmək - əsirtmək

sərxoş olmaq - əsrimək

səthi – yüzəki, yüzdəy

səviyyə - deňgey, dəngərim

səy – vurnuq

səyahət – yoruq, gəzgin

səyahətnamə - yol yazmaları

səyyah – gəzginçi, yelkin

sfera – toğalaq

sıfır – boş san

sığorta – saxlağıc, saxlandırma

sıra – yal, düzük

sifariş – tapşırma

sifət – sın ad

sifilis – yelyara

siklon – üyürmə

silah – yaraq, qural, tolum

silahlanmaq – sağıtlanmaq

silsilə - ulğam, düzmə

siluet – köləňgic

simic – qazımır, usaqcıl

simit – qalac

simpatiya – duyğudaşlıq

sincab – tiyin

sinə - göyüs, köks

siqaret – çilim

sirayət etmək – yuğmaq

sirr – yayıt, oğrun

sistem – düzüm, tutul

sistemləşdirmək – yüyələmək

sivil – önəgəli

siyahı – düzmə, düzüm

skelet – süldə

snayper – atqır

soğan – yova, köbürgən

sona – anqut

söhbət – aydış, kələçi

söhbət etmək – kələmək

sperma – urluq

spiral – burulma

stibium – sürmə (kimyəvi element)

stomatoloq – dişçi

stul – oturğuc, orunduq

su kanalı – özən

su polosu – sutopu

sual – soraq, soruş, aytırıq

subay – boydaq

sübh – daň, daňertə

sübut – tutarıq, ayğaq

süfrə - aşyaylıq

sükan – tutqa

sülh – oňşuq, dinclik, bazlıq

süngər – yuğuc

süni – yasalma, önər

sürət – yıldamlıq

sürətlə - yeyin

sürətləndirmək – aynıtmaq

sürətli – yüyrük, yeyin

süvari – atlı

Ş
şabalıd – qoňur

şad – yalıq

şad olmaq – öyrünmək

şadlıq – öyrünüş

şagird – oxuyucu, öyrəncik, başağut

şahid – tanıq

şahin – toğan, soňqur, kəkük, toğrul

şahzadə - tigin

şair – akın

şalvar – balaq, yüm

şam – yar

şam ağacı – qarağay

şaman – qam

şamanizm – qamçılıq

şampun – susabun

şanapipik – üpgük

şans – olcay, səltilik, uňuş

şarlatan – aldamçı

şaxta – doň

şaxta baba – ayaz ata, qış ata

şayiə - qu, aydına

şeh – salım

şeir – öləň, qoşuq

şey – nərsə

şeytan – ayna, yək

şəbəkə - tor, toran

şəfəq – daň

şəffaf – ötəgörünən

şəhər – balıq

şəkilçi – qoşulma, qoşumca

şəlalə - uçarsu

şən – omaq, omuq, quvanclı, quvnaq

şərəf – sılaq, sıy

şərq – gündoğar, doğuş

şəxssiz – yaqsız

şəyird – başağut

şıq – bəzəmən

şifrə - kilit, açarsöz

şikayət – çağım

şikayət etmək – ayamaq

şikəst – çolaq

şimal – tündük, quzey, tünyaq, altınyarıq, soldüşlük, dəmirqazıq, yır

şimal-şərq – qayra

şir – arslan

şir balası - ənik

şirin – süçük

şlanq – içək

şok – küyzəliş

şöbə - bölüm

şöhrət – san, ataq, kü

şpatel (spatula) – qalaqca

şpilka – qısdırğıc

şura – genəş

şurup – burma çüy

şüa – saçaq

şüar – uran

şübhə - güdük, sezik, sezinç

şübhələnmək – yiňlənmək

şübhəsiz - ərinç, seziksiz

şüşə - sırça, sarça

şüur – aň

T
tabe – qaraşlı

tabe olmaq – boysunmaq

tac - ərsə

tacir – bayağut

tale – salım

tale – yazmış

tam – tügəl

tamah etmək - əmənmək, imtilmək

tamahlandırmaq – elikdirmək

tamam – tügəl

tamamilə, tamamən - tutuşağına, arığın

tamamlıq – doldurğuc

tamaşa etmək – qaramaq

tamaşaçı – qarayıcı

tarakan – yüyrük

tarantula – böv

tarla – saban

taxt – örgün, ərsə

taxta – ağac

tava – yağlaq

tayfa – uruq

televizor – sınalqı

tembolee – cılız

temp – təpgin

termin – atama, atalğı

tezlik – yışlıq, yığılıq

təbaşir – bor, ağbor

təbərzin – ay balta

təbəssüm – yılğırış

təbrik – qutlaq

təbrik etmək – qutlamaq

təchiz – yaraqlanma

təchiz etmək – yaraqlamaq

təchizat – yablıq

təcrübəsiz – öyrəncə

tədqiqat – gözlək

təəccüblənmək – esəndirəmək

təəssüb – sağınc

təəssüf – ökənç, ökünüş, qınanç, yıta

təəssüf ki – ayanca qarşı, öküncə qarşı

təəssüflənmək – ökünmək, qızğanmaq

təftiş – təkşirmə

təftiş etmək – təkşirmək

təhdid – yanıma, qorxutma

təhdid etmək – yanımaq, qorxutmaq

təhlil – tintimə

təhlil etmək – tintimək

təhlükə - qorxuluq

təhlükəli – qorxulu

təhqiq etmək – dərgəmək

təhqiqat – dərgəv

təhqiqatçı – dərgəvçi

təhqir etmək – aşağılamaq

təhrik etmək – azğırmaq, yarsıtmaq

təhsil – bilim

təkəbbürlü – boynağu

təkərin diski – doğun

təklif – ötünüş

təklif etmək – usunmaq, sunuşmaq

təkrar – qaytadan

təkrar etmək – qaytalamaq

tələ - ağ, tuzaq, qapan

tələbə - titsi

tələffüz – aydılış

tələsik – aşığıc

tələsmək – aşıqmaq, aşunmaq

təmin etmək – yablıqlamaq

təmir etmək – yöndəmək, oňarmaq

təmiz – arı, süzək

təmizləmək – arıtmaq

tənbəl – yalxaq, ərincək, çaman, əzənək

tənbəllik etmək - ərinmək

tənqid – sın

tənqid etmək – sınlamaq

tənzimləmək – iptənmək

tənzimləyici – kökləyici

təqdim etmək – sunmaq, sıylamaq

təqdimat – görsətilim

təqlid – öykünmə

təqlid etmək – öykünmək

təqsir – suç

təqvim – gündüzmə

tərbiyə - aň-bilim

tərcümeyihal – durmuş yolu

tərcümə - ağdarış

tərcümə etmək – ağtarmaq

tərcüməçi – dilmac

tərəddüd – irgin, ikircim

tərəddüd etmək – ikilənmək

tərəf – yaq, tay

tərəvəz – yaşılca

tərəzi – ölçək, ülgü

tərif – öygü

tərif – anıqlama, kəsgitləmə, bəlgiləmə

tərif etmək – anıqlamaq, bəlgiləmək

tərifləmək – öymək

tərk etmək – boşlamaq

tərki-dünyalıq – yalqızlama

tərpənmək – qımıldamaq

tərtib etmək – yasamaq

təsadüf – dəymə

təsadüfən – abaysızca

təsbit etmək – anıqlatmaq, örnətmək

təsdiq etmək – bəkitmək

təsəlli – aldaq, könüllük

təsəlli tapmaq – yüpənmək

təsəlli vermək – yüpətmək, aldamaq

təsərrüf – saxcıllıq

təsəvvür – oylanma

təsəvvür etmək – oylanmaq

təslim olmaq – boysunmaq, aldırmaq, verişmək

təşəbbüs – dirişiş

təşəkkür – alqış

təşkil etmək – edinmək, uyumlaşdırmaq

təşkilat – qurama, qurum, uyum, uyuşma

tətbiq etmək – ötəmək

tətil (strike) – iş dışlayış

tətil (vacation) – yal

təxir – bögəliş, kidiriş

təxirə salmaq – kəyinə qaldırmaq, yabmaq

təxmin – yorama

təxmin etmək – osmaq, çağlamaq, bolcamaq

təyin etmək – bəlləmək

təyyarə - uçar

təzə - yeňi

təzminat – töləň

təzminat ödəmək – töləmək

təzyiq – basım, basqı, basınc, qısım

ticarət – alver, alımsatım, satov

tif – yatalaq

tilsim – arvış

timsah – alavan

tire – cızıqca

tolerant – çıdamlı

topal – axsaq

tor – ağ

torba – dağarcıq

tornado – quyun

tovuzquşu – qaldırğac

toxum – uruq, bürdük

tövlə - ödək

transfer – ağışdırma

traxea – ötüş, kəňirdək

traxoma – basır

truffel – dombalan

tualet – ayaqyolu, subaşı

turist – elgəzər

turizm – elgəzərlik

turnir – yarış

turp – çomur

turş – qıçqıl, çüçük, əkşi

turşu – qıçqıl

turşumaq – irimək

tüfəng – bıltıq (mıltıq)
U
Ural – Yayık

usta – çəbər

ustad – çəbər

Ü
üfunət – sası

üfüq – gözyetim

üfüqi – kəsələyin

ümid – icəniş, kərtiş, kərtiniş

ümid etmək – icənmək

ümmət – bodun

ümumən – yalpılıqda

ümumi – yalpı

ünvan – arnaq

üsyan – qozğalan, götürülüş

üsyan etmək – qozğalmaq, taxışmaq

üsyançı – qozğalançı, bölükçü

üzr – ötünüş, keçirim

üzr istəmək – ötünmək, yüyünmək

V
vadi – özən, oyum, örün

vahə - oyluq

val – küytabaq

valideyn - ög

vampir – qaniçən

vantuz - əmgic

var-dövlət – baylıq

varis – ortac

vasitə - araçılıq

vasitəçi – araçı, savçı

vaxt – kəz

vaxt – çağ

vaxtı – üdün

vedrə - kənək, alqıy

Venera – Çolpan

ventilyator – yellətkic

vergül – ötər

vertolyot – dikuçar

veyllənmək - əntəmək

və - udu, takı

və ya – azu

vəba – ölət, tırışqaq

vəd - ayıq

vəhşi – arsıl, kür, elirgən

vəkil – ağlayıcı

vərdiş - əndik

vərəm – ölət

vəsait - əklənc

vətən – el, yurd

vəzifə - orun, yumuş

vəziyyət – yağday, düşüm, duruq, duruş

vəziyyətə uyğunlaşmaq – yağdaylaşmaq

vızıltı – yanğıç, qayraq

vicdan – uyat

vicdanla – uyatla

vidalaşmaq – anımyoxlaşmaq

vint – burama, burma çüy

vintaçan – burğuc

viraj – buruluş

viran etmək – yemirmək

vitrin – görünclük

vizual – görkəzməli

Volqa – Edil

voltaj – gücləniş

vulkan – yanardağ


X
xaç çəkmək – çoxunmaq

xaç suyuna salmaq – çoxundurmaq

xahiş – ötük, ötünüş, ötünç

xahiş etmək – ötünmək, suramaq

xain – satqın

xal – bənək

xalça – kiyiz

xalis – qoşmasız

xalq – ulus, budun, el, ökəç

xaos – bulğanc

xarab – ardaq

xarab etmək – yemirmək

xarab olmaq – ağırsamaq, ardamaq, borsumaq

xarakter – qılıq, yoruq

xardal – qıça

xaric – daş, daşarı

xaric etmək – çetlətmək

xarici – çet elli

xariqüladə - daň qalarlıq

xasiyyət – qılıq

xatırlamaq – esləmək, esgərmək

xatırlatmaq – aňdırmaq, eslətmək

xatırlatmaq – ağzamaq

xatirə - esdəlik

xatirə nişanı – esdəlik bəlgisi

xeyir – asıq, basımlıq

xeyir dua vermək – alqamaq

xeyirli - əzgü

xeyr – yox

xəbər - əskirik, yeňilik, soraq

xəbər vermək - əskirmək, uxuşmaq, aytmaq, ayğaqlamaq

xəbərçi – ayğaqçı

xəbərdarlıq etmək – eskərtmək

xəbərlər – yeňiliklər

xədicəgülü – bayçiçək, qardələn

xəfiyyə - gözçü, ayğaqçı, tıňçı

xəlbir - ələk

xələt – çapan

xəlvəti hərəkət etmək – qızlamaq

xəncər – qıňraq

xəndək – or

xərc – çıxım, çıxdac, töləm

xəstə - sayru

xəstəlik – ağrıq

xəstəxana – emnəlgə

xətkeş – cızğıc

xətt – cız, cızıq

xəyal – düş

xəyal etmək – düşəmək

xəz – qulqaq

xırda – uvşaq, ubaq

xidmət – qulluq, tapuq, tapaq

xidmətçi – yüyürdək, qırnaq, qulluqçu

xilas etmək – osmaq, ozqurmaq, qurtarmaq, yulmaq

xilas olmaq – ozmaq

xilaskar – ozucu

xilqət – yaradılış

xiyar – yelpənək

xizək – çaňqı

xortum – tumşuq

xoruz – ötəç

xoş – yağımlı, unamlı

xoşa gəlmək – yağımaq

xoşagəlməz – yağımsız

xoşbəxt – qutlu

xoşlamaq – amramaq, amranmaq, unatmaq

xuda – taňrı

xudahafiz - əsən qal

xuliqan – buzağı

xüsusi – arnaqlı, ayrım

xüsusilə - ayrıqca

xüsusiyyət – oma


Y
ya – alay

yaba – yırğaq

yaddaş (yad) – es

yak – qotuz

yardım – asuv

yaxud – alayba, azu

yeganə - ultuň

yeknəsəqlik – birkəlkilik

yetim – ögsüz

yəqin – gərək

yulaf – sülü

Yupiter – Ərəndiz

Z
zail - ərtimli

zaman – çağ, kəz, öd, ödüş

zamok – qapdırma

zatən – onsuz da

zavod – ornaq

zebra – alay

zədə - öykə

zəhər – ağı, ağu

zəhərləmək – ağuqmaq

zəhərli – ağulu

zəif – asqın, çöngə, toruq

zəifləmək – asqınlamaq, alaňurmaq

zəki – tiyrək

zəlzələ - yer titrəməsi

zəmanət – güvə, kərtincik

zəncir – duşaq, düzmə, ildirmə, sapıq

zəng – qonğuraq

zəng etmək – qonğuraq qılmaq, yığmaq

zəngin – bay

zəngli saat – oyatqıc

zənn etmək – oylamaq

zərbə - küyzəliş, tut

zərər – çarpuv

zərər görmək – çarpımaq

zərf (qramm)- üstək

zibil – daşlantı

zireh – sovut

zirək – birgən, oňtaylı

zirzəmi – yerdölə

ziyan – çarpuv

ziyarət – görüş

zoğal – qızılcıq

zona – aymaq, beldək

zor – güc

zorla – güclə

zorlamaq – gücləmək

zökəm – tumov

zövcə - yutuz

zövq – yayraq

zövq almaq – yayramaq, bökmək

zülm – qanaqçılıq

zümrə - toparzürafə - gərik
Каталог: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə