AdlandirilmasiYüklə 0.86 Mb.
Pdf просмотр
səhifə10/10
tarix01.06.2017
ölçüsü0.86 Mb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  151 161 171 181 191 201 211 221 231 1... 

241 251 261 271 281 291 152 162 172 182 2... 

192 202 212 222 232 242 252 262 272 282 3... 

292 153 163 173 183 193 203 213 223 233 4... 

243 253 263 273 283 293 154 164 174 184 5... 

194 204 214 224 234 244 254 264 274 284 6... 

294 155 165 175 185 195 205 225 235 245 7... 

255 265 275 285 295 156 166 176 186 196 8... 

206 216 226 236 246 256 266 276 286 296 9... 

157 167 177 187 197 207 217 227 237 247 10...  257 267 277 287 297 158 168 178 188 198 

11 

208 218 228 238 248 258 268 278 288 298 12 

159 169 179 189 199 209 219 229 239 249 13 

259 269 279 289 299 160 170 180 190 200 14 

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 15 

215 


         

Cavab formulların nömrələri (151-300)

 


 

119


CH

3

CH2

CH - C - CH

2

CH

2CH

3

CH3

CH

3CHCH =CH -CH=CH

2

CH3

CCH


2

CCH


3

(C

2H

5

)2

NCH


2

CHCH=C-CHO

CH

3

C2

H

5N

H

CH2

CH

2NH

2

CH2

CH

2COOC

2

H5

CHCl


2

O

OHCOOCHCH

3

CH3

O

OCH

3

CHCH=CH2

CH

2Cl

CH

3CH

3

CH3

CH

3CH

2

CH - C - CH2

CH

2CH

3

CH3

CH

3C

2

H5

CH

2=CH-C-CH=CH

2

CH3

CH=CH


2

151.


152.

154.


155.

156.


157.

158.


153.

159.


160.

161.


162.

 

 CF

2

=CH - C=CFCH3

CH

3CH

3

CH=CH -C-CH2

CH

2CH

3

HOCH2

CH=CHCOOH

Br

O

CH3

(CH


2

)

14COOCH

2

CH3

(CH


2

)

14COOCH

2

CH3

NO

2COOH

163.


164.

166.


167.

168.


165.

 

  

120


CH

3

NN

C

6H

5

OF

F

ClCl

CH

3CH

2

-C-CH2

CHCH


3

CH

3CH

2

CH3

CH

2CH

3

CH2

=C C C-CH

3

CH

3C - HCCH

3

CH3

OH OH


CH

3

CCH - CH -CH3

O

OCH

3

169.170.

171.


172.

173.


174.

 

 HCONHCH

2

CH3

HOOC - CHO

NO

2

NO2

N=N-NH


CH

2

 - CH - C - CH2

OH

OH OH OO

H

3C

CH

3H

3

CCCH

3

O175.    

176


177.    

F

178.    179.    

180. 


 

CH

3CH

2

CHCH2

CHCH


3

CH

2=C - C=CH

2

CHCH3

CH

3CH

3

H3

C CH


3

181.    


182

 


 

121


CH

3

CH - CH - CHCH3

CH

3CH

3

OHCH

3

C - CCH

3

CH3

O

HCH

3

CH2

CH

2C N

HOOCCH


2

CH

2CHCOOH

C-CH


3

O

CH2

NO

2N=N

NH

2CHO

HO

HCH

2

OHC

O

OHOMe

183


184.    

185.    


186.    

187.    


188.    

189.    


190.    

 

CH3

CH (CH


2

)

4CH - CCH

3

CH3

CH

3CH

3

-CH = CH - CH =CH2

HO(CH


2

)

6OH

CH

3CH

3

(CH3

)

2CH -C - NH

2

NHCH

3

 C=CH - COOCH3

OMe


CH

3

SO2

CH

3(CH

3

)2

N

N=NSO

3

HCH

3

 - C = CH - C=OCH

3

H191

192.    


193.    

194.    


195.    

196.    


197.    

198.    


CH

2

OHC

2

H5

H

3C

H

CH3

CH=CH - C C -COOH

199.    

200.


 

 

122CH

3

C -  CHCH =CH -CH2

CH

2CH

3

CH3

Cl-CH = C - CH =CH

2

H

3C

C

6H

5

CH2

CH(COOH)


2

C=C


COOH

CH

3H

O=C - CH


2

 - C=O


H

CH

2CH

3

CH3

CH

3CHCH

2

CH3

OMe


H

Br

BrCOOH

O=C


H

S

OO

N=N


CH

3

CH3

OH

NH2

N

N201

202.    


203.    

204.    


205.    

206.    


207.    

208.    


209.    

210.


CH

3

 -CH -CH -C=CH2

CH

3CH

2

 = CH - C - CH =CH2

H

3C

ClCH


2

CCH


2

Cl

CH3

CH

3CH

2

CH - CHCH2

CH

3CH

3

ClO

O

211212.    

213.    


214.    

 

NN

CH

3-C-CH - C -CH

2

COOHO

CH

3CH

3

CH3

Cl

CHCl

CCl


3

C - HN


O

CH

3215.    

216.    


217.    

218.    


 

 

123


CH

3

-CH-CH2

 - C = CH

2

CH(CH


3

)

2H

3

CH

C

2H

5

NN

C

6H

5

CCH3

O

CH3

CH

2CH

3

CH3

 -CH - CH - C

CH

3

ClC -CH

2

CHCH3

CH

3CH

3

CH - CH -CH2

OH

CH3

OH

CH3

CH

2CH=N-OH

CH

2CH

2

-C-NHNH2

CH

2-C-NHNH

2

OO

CH

3-CH-CH

2

COOC2

H

5CHCH

2

CH3

OH

CH3

N

CH3

COOH


H

2

NH

CH

2OH

N

CCH3

O

NH2

 HBr


219

220.    


221.    

222.    


223.    

224.    


225.    

226.    


227.    

228.    


229.    

230.    


 

CH

3CH - CH=CH -CH

2

CHCH3

CH

2CH

3

CH3

CH

3CHCH

2

CH2

CH

2Cl

CH

3231

232.    


 

CH

3 - C - CH - C -CH

2

CH3

OH CH


2

CH

3CHCH

2

ClCH

3

OHCH

3

N-N233.    

234.    


 

124


 

O

OO

O

CH2

CH

2CH

3

CHCO

NH

2NH

2

OHBr

N

HCOOH

COOH


CH

2

SHH

H

2N

CH

3CH

2

CHCH-CCH2

Br

H3

C O


OMe

235


236.    

238.    


237.    

239.    


240.    

  

CH3

-C - C - CH

3

HO-N N-OHCH

3

C=CHCH2

CH

2CH

3

CH3

HC C - CH

2

Cl

CH3

CH

2 - C - CH -CH=CH-CH

2

OHCH

2

CH2

OH

H3

C Cl


241

242.    


244.    

243.    


 

CH

2 -C -NH

2

CH2

 -C -NH


2

O

OCH

3

C - C=OOH

NH

2H

3

C245.    

246.    


 

 

125


OC

2

H5

NO

2N

CH

3HO

OH

C=OH

H

OHHO

H

CH2

OH

NHNO

2

H3

C

H2

N

O2

N

Cl247. 

248.    


249. 

250.    


HC

C - CH -C - CH

3

CH

3CH

2

CH3

CH

3CF

3

 - CCH

CH

3O - CHCH

3

CH2

CH

3OC

2

H5

C

2H

5

OHOCH

2

CHCH2

COOH


CH

3

H3

C

OHOMe

O

O251

252.    


253.    

254.    


255.    

256.    


 

O

SBr

257


258.    

 

C=OH

HO

HOH

H

CH2

OH

SC - CHCH

3

O Br259.    

260.    


 

 

126CH

3

CHCH2

CH

2 - C - (CH

2

)3

CH

3CH

3

CCH

CH

3CH

3

CHCl2

261


262.    

 

ClCH2

CH

2C=O

H

CH3

- CH - CH -COOH

Cl

Cl

ClCH2

CHCOOH


OH

CH

3CH

3

-CH-CH3

CH

2CH

2

OHN

OH

263264.    

265.    


266.    

267.    


268.    

 

CH3

CH

3H

H

OHBr

269.    


270.    

 

CH3

C - C


CH

3

CH3

C - CCH


3

CH

3CH

3

Cl(CH2

)

5Br

271


272.    

 


 

127


CH

3

CH - CH -C=OCH

3

CH3

H

CH3

CH

2CH

2

CH2

OCH


2

CHCH


3

CH

3CH

3

CH2

 - C - COOH

OH

CH

3CH CH

273.    


274.    

275.    


276.    

 

OHCH

2

CH2

OH

NH

CH

2COOH

H

3C

O

ClH

3

C277

278.    


279.    

280.    


  

 

CCH

Cl(CH


2

)

3Br

CH

3C-C=O

O H


CH

3

COOCH=CH2

281


282.    

283.    


284.    

 

  

C

2H

5

OCH2

COOC


2

H

5H

3

CCH

3

CH3

285.    


286.    

 

  

128


O

2

NCH=CH-COOH

O

COOHS

N

OCH -COOH

CH

3287.    

288.    


289.    

290.    


 

CH

2=CH-CH

2

 C - CCH

CH

2=CHCH

2

CH=CH2

CF

2=CF - CF=CF

2

CH3

 - C -CH=CH

2

O

CH3

CHCH


2

CH

2COOH

CH

3CH

3

CH - COOCH3

OCCH


3

O

CH3

 -CH -CH


3

CH

3291

292.    


293.    

294.    


295.    

296.    


 

H

2N

COOC


2

H

5N

N

CH3

N

CH3

(CH


2

)

7-C - CH -C

6

H5

OH NH


2

C

6H

5

297.    298.    

299.    


300.    

 

  

129


MÜNDƏRİCAT 

 

1. 

Nomenklaturaların tipləri ............................................... 

2.

 

Doymuş və doymamış karbohidrogenlər......................... 3.

 

Alitsiklik birləşmələr ....................................................... 4.

 

Bitsiklik birləşmələr ........................................................ 5.

 

Spiranlar .......................................................................... 6.

 

Kondensləşmiş və körpülü bitsikllər ............................... 7.

 

Tsiklik terpenlər............................................................... 8.

 

Aromatik karbohidrogenlər ............................................. 9.

 

Halogenli törəmələr ......................................................... 10.

 

Spirtlər və fenollar........................................................... 11.

 

Sadə efirlər ...................................................................... 12.

 

Aminlər ........................................................................... 13.

 

İminlər ............................................................................ 14.

 

Aldehid və ketonlar ......................................................... 15.

 

Ketenlər ........................................................................... 16.

 

Asetallar (Ketallar) .......................................................... 17.

 

Karbon turşuları............................................................... 18.

 

Karbon turşularının törəmələri. Halogenanhidridlər ....... 19.

 

Mürəkkəb efirlər.............................................................. 20.

 

Amidlər............................................................................ 21.

 

İmidlər ............................................................................. 22.

 

Karbamid və onun törəmələri.......................................... 23.

 

Nitrillər ........................................................................... 24.

 

Hidroksilaminlər.............................................................. 25.

 

Azo-, diazo- və azoksibirləşmələr ................................... 26.

 

Hidrazinlər....................................................................... 27.

 

Heterofunksional birləşmələr .......................................... 28.

 

Hidroksi-, okso- və aminturşular..................................... 29.

 

Kükürdlü birləşmələr....................................................... 30.

 

Heterotsiklik birləşmələr ................................................. 31.

 

Sərbəst radikallar və ionlar.............................................. 32.

 

Stereokimyəvi nomenklatura........................................... 33.

 

Məsələlər ......................................................................... 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə