Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) t ə s n I f a t IYüklə 223.53 Kb.
Pdf просмотр
tarix10.07.2017
ölçüsü223.53 Kb.

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  

2011-ci il 14 iyun tarixli 95 nömrəli qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir 

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) 

 T Ə S N İ F A T I 

  

İxtisasın 

şifri 

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı 

1 

2 

1. Təhsil ixtisasları qrupu* 

060101 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 

  

- Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası 060102 

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə) 

  

- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 060103 

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) 

  

- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası 060104 

Fizika müəllimliyi 

  

- Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060105 

Riyaziyyat müəllimliyi 

  

- Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 060106 

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi        (qızlar üçün fiziki 

tərbiyə) 

  

- Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 

060107 

Texnologiya müəllimliyi 

  

- Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060108 

Musiqi müəllimliyi 

  

- Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060109 

Biologiya müəllimliyi 

  

- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060110 

Kimya müəllimliyi 

  

- Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060111 

Tarix müəllimliyi 

  

- Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060112 

Coğrafiya müəllimliyi 

  

- Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060113 

İnformatika müəllimliyi 

  

- İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 060114 

Təsviri incəsənət müəllimliyi 

  

- Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası                                   

    060115   

   

İbtidai sinif müəllimliyi  

  

- İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası 060116  Korreksiyaedici təlim  

  

- Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası 060117  Məktəbəqədər təlim və tərbiyə  

  

- Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası 060118  Təhsildə sosial-psixoloji xidmət  

  

- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət 060119  Pedaqogika* 

  

- Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi   

- Sosial pedaqogika 

  

- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq 2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu 

060201  Filologiya 

  

- Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)   

- Azərbaycan ədəbiyyatı 

  

- Azərbaycan dili   

- Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə) 060202  Fəlsəfə 

  

- Fəlsəfə tarixi   

- Sosial fəlsəfə 

  

- Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi   

- Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri 060203  Tərcümə 

  

- Tərcümə (dillər üzrə)   

- Yazılı tərcümə (dillər üzrə) 

  

- Sinxron tərcümə (dillər üzrə)   

- Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə) 060204  Jurnalistika 

  

- Radiotelejurnalistika   

- Beynəlxalq jurnalistika 

  

- Mətbuat tarixi   

- Jurnalistika nəzəriyyəsi 

  

- Publisistik jurnalistika 060205  Kitabşünaslıq 

  

- Nəşriyyat işi və redaktəetmə   

  

- Nəşr işinin metodologiyası     

- Nəşriyyatda bədii və texniki tərtibat işi 

  

- Redaktə işinin metodologiyası   

- Kitab çapının texnologiyası 

  

- Kitabın elmi və bədii redaktəsi   

- Kitabın texniki tərtibatı 

  

- Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı     060206     Tarix 

  

- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi   

- Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi 

  

- Qədim dünya tarixi   

- Arxeologiya və etnoqrafiya   

- Etnologiya 

  

- Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi   

- Türk dünyası tarixi 

  

- Yaxın və Orta Şərqin tarixi   

- Orta əsrlər tarixi 

  

- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi   

- Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı 

  

- Slavyan ölkələri tarixi 060207  Antropologiya 

  

- Antropologiya   

- Mədəni antropologiya 060208  Politologiya 

  

- Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya    

- Azərbaycanda siyasi proseslər 

  

- Dünya siyasi prosesləri   

- Siyasi analiz və konsaltinq 

  

- Konfliktologiya   

- Tarixi politologiya 060209  Psixologiya 

  

- Ümumi psixologiya   

- Sosial psixologiya 

  

- Klinik psixologiya   

- İnkişaf psixologiyası 

  

- Hüquq psixologiyası   

- Pedaqoji psixologiya 

  

- Uşaq və yaş psixologiyası 060210  Sosiologiya 

  

- Siyasətin sosiologiyası   

- İdarəetmənin sosiologiyası 

  

- Sosioloji tədqiqatların metodları və metodologiyası 060211  Regionşünaslıq 

  

- Regionşünaslıq (regionlar üzrə)   

- Ölkəşünaslıq (ölkələr üzrə) 060212  Hüquqşünaslıq 

  

- Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi   

- Beynəlxalq hüquq 

  

- Dövlət hüququ   

- Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası 

  

- Mülki və təsərrüfat hüququ   

- Kommersiya hüququ 

  

- İnsan hüquqları   

- Konstitusiya hüququ 

  

- Avropa hüququ 060213  Beynəlxalq münasibətlər 

  

- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya   

- Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti 

  

- Dünya siyasəti   

- Müasir danışıqlar təcrübəsi   

- Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi 

  

- Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi 060214  Dinşünaslıq 

  

- Dinlərin tarixi   

- Dinin sosiologiyası   

- İslamşünaslıq   

- Dinin fəlsəfəsi   

- Dinin psixologiyası 060215  Kitabxanaçılıq və informasiya 

  

- Sənət resursları və informasiya-axtarış sistemləri   

- Kitabxanaşünaslıq 

  

- Biblioqrafiyaşünaslıq   

- Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi 

  

- Kitabxana-informasiya texnologiyası   

- Kitabxana fondlarının formalaşması və istifadəsi 

  

3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu** 

   060301    Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması 

  

- Muzeyşünaslıq   

- Arxiv işi və arxivşünaslıq 

  

- Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 060302  Sənətşünaslıq 

  

- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi   

- Mədəniyyətin tarixi 

  

- Sosial kulturologiya   

- Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 

  

- Tətbiqi kulturologiya   

- İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası 

  

- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi 060303  İnstrumental ifaçılıq 

  

İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə) 060304  Solo oxuma 

  

- Xanəndəlik sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası   

- Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi  

  

- Muğamın tədrisi metodikası   

- Aşıq sənəti ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi  060305  Dirijorluq 

  

- Alətşünaslıq   

- Dirijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi  060306  Bəstəkarlıq 

  

- Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi 060307  Musiqişünaslıq 

  

- Muğamşünaslıq   

- Etnomusiqişünaslıq 

  

- Etnoorqanologiya   

- Aşıqşünaslıq   

- Musiqi tənqidi 060308  Xoreoqrafiya sənəti 

  

- Balet tarixi   

- Balet tənqidi 

  

- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi 060309  Estrada sənəti 

  

- Estrada populyar musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi 060310  Xalq çalğı alətləri ifaçılığı 

  

- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası 060311  Aktyor sənəti 

  

- Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi 060312  Dekorativ sənət 

  

- Dekorativ tətbiqi sənətin tarixi və nəzəriyyəsi  060313  Teatrşünaslıq 

  

- Teatr tənqidi   

- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi 060314  Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası 

  

- Ədəbi iş   

- Ədəbi redaktə 

  

- Ssenarist 060315  Rejissorluq 

  

- Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi 060316  Kinoşünaslıq 

  

- Kino tənqidi   

- Kino tarixi və nəzəriyyəsi 060317  Operator sənəti 

  

- Kinooperator sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi 060318  Rəngkarlıq 

  

- Rəngkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi  060319  Qrafika 

  

- Qrafika sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi  060320  Heykəltəraşlıq 

  

- Heykəltəraşlığın tarixi və nəzəriyyəsi  060321  Dizayn  

  

- Dizayn və texniki estetika   

- Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi 4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 

060401  Dünya iqtisadiyyatı 

  

- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   

- Gömrük işi 

  

- Beynəlxalq ticarət   

- Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri 

  

- Xarici iqtisadi fəaliyyət   

- Xarici iqtisadi siyasət 

  

- Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri 060402  Mühasibat uçotu və audit 

  

- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit   

- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit   

    060403     Maliyyə 

  

- Bank işi   

- Vergi və vergiqoyma 

  

- Sığorta işinin təşkili   

- Maliyyə nəzarəti və audit 

  

- Maliyyə menecmenti   

- Maliyyə bazarları 

  

- Maliyyə riyaziyyatı 060404  İqtisadiyyat 

  

- İqtisadi kibernetika   

- İqtisadi nəzəriyyə 

  

- İqtisadi-riyazi modelləşdirmə   

- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

  

- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi   

- Qiymətləndirmə 

  

- Aqrar sahənin iqtisadiyyatı   

- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma 

  

- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   

- Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı 

  

- Makroiqtisadi siyasət   

- Turizmin iqtisadiyyatı 

  

- Ekonometriya   

- Mədəniyyətin iqtisadiyyatı 

  

- Əməyin iqtisadiyyatı 060405  - Sənayenin təşkili və idarə edilməsi  

  

- Layihənin idarə olunması   

- İnnovasiya strategiyasının işlənməsi 

  

- İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi   

- Müəssisənin iqtisadiyyatı 

  

- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) 060406  Statistika 

  

- Makroiqtisadi statistika   

- Müəssisələrin statistikası 

  

- Milli hesablar sistemi 060407  Menecment 

  

- Heyətin idarə edilməsi   

- Strateji idarəetmə 

  

- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması   

- Menecment (sahələr üzrə) 060408  Marketinq  

  

- Loqistika   

- Marketinq (sahələr üzrə) 060409  Biznesin idarə edilməsi 

  

- Biznesin təşkili və idarə edilməsi    

- Biznes inzibatçılığı 060410  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

  

- Dövlət strukturlarında menecment 

  

- Bələdiyyə menecmenti    

- Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi 

  

- Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr   

- Regional idarəetmə 

  

- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi   

- Elektron idarəetmə 060411  Kommersiya 

  

- Kommersiya fəaliyyəti   

- Birja fəaliyyəti  

  

- Reklam işi   

- Bazar infrastrukturu 5. Təbiət ixtisasları qrupu 

060501  Riyaziyyat 

  

- Riyazi analiz   

- Funksional analiz 

  

- Diferensial tənliklər   

- Həndəsə 

  

- Cəbr və topologiya   

- Hesablama riyaziyyatı 

  

- Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika   

- Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil 

  

- Riyazi kibernetika   

- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə 

  

- Hesablama diaqnostikası   

- Riyazi fizika 

  

- Diskret sistemlər   

- Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili 

  

- Tətbiqi məsələlərin asimptotik və ədədi üsullarla təhlili   

- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi 

  

- Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi   

- Ədədi üsullar 

  

   060502    Mexanika 

  

- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası   

- Maye, qaz və plazma mexanikası 060503  Fizika 

  

- Nəzəri və riyazi fizika   

- Bərk cismlər fizikası 

  

- Yarımkeçiricilər fizikası   

- İstilik fizikası və molekulyar fizika 

  

- Kvant elektronikası   

- Astrofizika 

  

- Atom və molekul fizikası   

- Bioloji sistemlər fizikası 

  

- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika   

- Nanohissəciklər fizikası 

  

- Bərk cism elektronikası   

- Qaz və plazma elektronikası 

  

- Optoelektronika   

- Radiofizika 

  

- Fotoelektronika   

- Nanoelektronika 060504  Kimya 

  

- Kimyəvi kinetika və kataliz   

- Kompozisiya materialları kimyası 

  

- Qeyri-üzvi kimya   

- Üzvi kimya 

  

- Fiziki kimya   

- Kolloid kimya 

  

- Analitik kimya   

- Yüksək molekullu birləşmələr kimyası 

  

- Elektrokimya   

- Bərk cism kimyası 

  

- Ətraf mühit kimyası   

- Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası 

  

- Neft kimyası   

- Nanomateriallar kimyası 

  

- Kimyəvi ekspertiza   

- Ekoloji kimyəvi monitorinq 

  

- Ekoloji kimya 060505  Biologiya 

  

- Molekulyar biologiya   

- Biokimya 

  

- İnsan və heyvan fiziologiyası   

- Bitki fiziologiyası 

  

- Mikologiya   

- Mikrobiologiya 

  

- Botanika   

- Genetika 

  

- Onurğasızlar zoologiyası   

- Onurğalılar zoologiyası 

  

- Biofizika   

- Nanobiotexnologiya 

  

- Entomologiya   

- Ekoloji biologiya 

  

- Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq   

- Sənaye mikrobiologiyası 

  

- Bitkilərin genetikası və seleksiyası   

- İnsan genetikası 

  

- Biotexnologiya   

- İxtiologiya 060506  Coğrafiya 

  

- İqtisadi və sosial coğrafiya    

- Landşaftşünaslıq 

  

- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası   

- Geomorfologiya 

  

- Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası   

- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 

  

- Ərazi planlaşdırma və rayon plana alınması 060507  Hidrometeorologiya 

  

- İqlimşünaslıq   

- Hidrologiya 

  

- Fiziki okeonologiya   

- Aviasiya meteorologiyası 

  

- Aqrometeorologiya 060508  Geologiya 

  

- Geokimya   

- Dəniz və okean dibinin geologiyası 

  

- Mineralogiya   

- Regional geologiya  

  

- Palentologiya və stratiqrafiya   

- Petrologiya 

  

- Petroqrafiya   

- Sedimentalogiya 

  

- İqtisadi geologiya   

- Kristalloqrafiya və kristal kimyası 

  

- Ekoloji geokimya   

- Litologiya 060509  Kompüter elmləri 

  

- İntellektual sistemlər   

- Biliklərin idarə olunması 

  

- İnformasiya sistemləri   

- Kompüterli modelləşdirmə 

  

- Paylanmış sistemlər və şəbəkələr   

- İqtisadi informasiya sistemləri 

  

- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları   

- Sistem proqramlaşdırılması 

  

- İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı   

- Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı 

  

- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı   

- Kompüter şəbəkələrinin riyazi təminatı və idarə olunması 

  

- Riyazi modelləşdirmə    

- Tətbiqi riyaziyyat 

  

- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları   

- İnformatika 

  

- Kompüter riyaziyyatı 060510  Ekologiya 

  

- Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası   

- Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi 6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 

060601  Materialşünaslıq mühəndisliyi 

  

- Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası 

  

- Kompozisiya materialları, məmulatları və konstruksiyaları   

- Maşınqayırma materialşünaslığı 

  

- Metallar fizikası   

- Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri 

  

- Dekorativ və mühafizə örtükləri   

- Qiymətli daşların və metalların emal texnologiyası 

  

- Kompozisiya materialları   

- Alət materialları 

  

    060602     Geologiya mühəndisliyi 

  

- Neft-qaz hövzələrinin geologiyası   

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı 

  

- Neft-qaz- mədən geologiyası   

- Dəniz neft-qaz geologiyası 

  

- Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası   

- Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndis geologiyası 060603  Hidrogeologiya mühəndisliyi 

  

- Hidrogeologiya   

- Mühəndis geologiyası 

  

- Hidrogeoekologiya   

- Regional geologiya 

  

- Litologiya 060604  Geofizika mühəndisliyi 

  

- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları   

- Neft-mədən geofizikası 

  

- Dəniz neft-qaz geofizikası   

- Mədən geofizikası  

  

- Quyuların geofiziki tədqiqatı   

- Seysmologiya və seysmometriya 060605  Dağ-mədən mühəndisliyi 

  

- Neft-qaz-mədən istehsalının fiziki prosesləri   

- Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi 

  

- Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi   

- Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi 

  

- Açıq dağ-mədən işi 060606  Neft-qaz mühəndisliyi 

  

- Quruda neft və qaz quyularının qazılması   

- Dəniz neft və qaz quyularının qazılması 

  

- Maili və üfüqi neft və qaz quyularının qazılması   

- Qazma məhlullarının texnologiyası 

  

- Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması   

- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi 

  

- Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi   

- Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması 

  

- Neft-qaz quyularının istismarı   

- Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi 

  

    060607     Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi 

  

- Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası   

- Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının sərvətqoruyucu texnologiyası 

  

- Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismar səmərəliliyi   

- Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi 

  

- Şelf qurğuları tikintisi   

- Liman qurğuları tikintisi 060608  Elektroenergetika mühəndisliyi 

  

- Elektroenergetika 

  

- Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi   

- Elektrik şəbəkə və sistemləri 

  

- Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)  060609  İstilik energetikası mühəndisliyi 

  

- İstilik elektrik stansiyaları   

- İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası 

  

- Sənaye istilik energetikası   

- Bərpa olunan enerji mənbələri 

  

- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası 060610  Enerji maşınqayırması mühəndisliyi 

  

- Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı   

- Qaz-turbin və buxar-turbin mühərrikləri 

  

- Enerji maşınlarının istehsalı   

- Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri 

  

- Soyuducu maşın və qurğular   

- Havanın kondisiyalaşdırılması 

  

- Kompressor maşın və qurğuları 060611  Metallurgiya mühəndisliyi 

  

- Qara metalların metallurgiyası   

- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası 

  

- Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı    

- Metallurji proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları 

  

- Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı   

- Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtükləri 

  

- Sənaye sobaları   

- Metalşünaslıq və metalların termiki emalı 

  

- Metalların təzyiq altında emalı  

  

   060612        

Maşın mühəndisliyi 

  

- Maşınqayırma texnologiyası   

- Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları   

- Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları 

  

- Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası   

- Maşınların təmir texnologiyası və servisi 

  

- Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər   

- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi 

  

- İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri   

- Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları 

  

- Əməyin mühafizəsi 060613  Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi 

  

- Nəqliyyat sistemlərinin logistikası   

- Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili 060614  Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi 

  

- Uçuş aparatları və güc qurğuları   

- Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları  

  

- Aviasiya elektrik sistemləri 060615  Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi 

  

- Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması   

- Aeronaviqasiya təminatı 060616  Uçuş mühəndisliyi 

  

- Hava gəmilərinin uçuş istismarı 060617  Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi 

mühəndisliyi 

  

- Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi   

- Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili 

  

- Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili 060618  Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi 

  

- Gəmiqayırma   

- Gəmi təmiri 

  

- Gəmi enerji avadanlıqları   

- Gəmi maşın və mexanizmləri 060619  Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi 

  

- Gəmi köməkçi mexanizmlərinin istismarı   

- Liman yük mexanizmləri və onların istismarı 

  

- Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı  060620  Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi 

  

- Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi   

- Gəmi avtomatik sistemlərinin istismarı 

  

- Daxili su yollarında gəmiçilik 060621  Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı muhəndisliyi 

  

- Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı   

- Lokomativlər və lokomativ təsərrüfatı 

  

- Vaqon və vaqon təsərrüfatı   

- Dəmir yolu maşınlarının istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyaları 060622  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi 

  

- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi   

- Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası 

  

- Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili   

- Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması   

- Avtomobil nəqliyyatının istismarı 

  

- Avtomobil nəqliyyatında telematika   

- Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi 

  

- Avtomobillər   

- Avtomobil və traktor mühərrikləri 

  

- Çoxtəyinatlı nəqliyyat maşınları və traktorlar 060623  Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi 

  

- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə)   

- Limanlarda daşımalar və menecment 

  

- Nəqliyyat logistikası   

- Beynəlxalq avtomobil daşımaları 

  

- Nəqliyyat ekspedisiya xidməti   

- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili 060624  Cihazqayırma mühəndisliyi 

  

- Cihazqayırma texnologiyası   

- İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri 

  

- Optik-elektron cihazlar və sistemləri   

- Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları 

  

- Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri   

- İntellektual ölçmə vasitələri 

  

- Uçan aparatların ölçmə-hesablama kompleksləri və cihazları   

- Aviasiya cihazları 

  

- Metroloji cihazların istehsal texnologiyası 060625  Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi 

  

- Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyası   

- Neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları 

  

- Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları   

- İnşaat yol maşınları və avadanlıqları 

  

- Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar    

- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər  

  

- Məişət maşın və cihazları   

- Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası 

  

- Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları   

- Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları 

  

- Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları 060626  Elektrik mühəndisliyi 

  

- Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası   

- İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası 

  

- Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə)   

- Elektrik aparatları 

  

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi   

- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və tədqiqi 

üsulları  

  

- Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı   

- Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər 

  

- Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası   

- Elektrik nəqliyyatı 

  

- Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi   

- Gəmilərin elektroenerji sistemləri 060627  Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi 

  

- Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya   

- Radiotexnika 

  

- Radioelektron sistemlər   

- Radioelektron vasitələrinin layihələndirilməsi və texnologiyası 

  

- Məişət radioelektron aparatları   

- Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri 

  

- İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya   

- Radioelektron mübarizə vasitələri 

  

- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri   

- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri 

  

- Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması   

- Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri 

  

- Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi   

- Optik rabitə fizikası və texnikası 

  

- Elektron və poçt rabitəsi   

- Audiovizual texnika 

  

- Elektron cihazlar və qurğular   

- Sənaye elektronikası 

  

- Aviasiya elektronikası   

- Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri 

  

- İntellektual ölçmə vasitələri   

- Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı 

  

- Elektronika və avtomatika   

- Kommunikasiya sistemləri 

  

- Güc elektronikası   

- Mikroprosessorlu sistemlər 

  

- Mühafizəli telekommunikasiya sistemləri   

- Gəmi elektronikası 060628  Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 

  

- Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması    

- Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə 

  

- Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi   

- Enerji menecmenti  

  

- Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi    

- Gəmilərin avtomatik idarəetmə sistemləri 

  

- Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə 060629  Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi 

  

- Mexatronika   

- Robotlar və robototexniki sistemlər 

  

- Robototexnika və mexatronika   

- Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalat 060630  Mexanika mühəndisliyi 

  

- Hidromexanika və hidravlik maşınlar   

- Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və hidropnevmoavtomatika 

  

- Maye və qazların nəqli avadanlıqları   

- Maşınların möhkəmliyi və dinamikası   

- Zirehli maşın və avadanlıqların konstruksiya edilməsi 

  

- Tribotexnika   

- Maşınşünaslıq 

  

- Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi    

- Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və möhkəmliyi 

  

  

- Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi   

- Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi 

  

- Tribologiya     060631 

     

Kompüter mühəndisliyi 

  

- Kompüter mühəndisliyi   

- Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri 

  

- Kompüter sistemləri və şəbəkələri   

- Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi 

  

- Kompüter layihələndirilməsi və istehsal texnologiyası   

- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri 

  

- İdarəedici-hesablama maşınlarının tətbiqi   

- İxtisaslaşmış mikroprosessorlu informasiya emalı vasitələri 

  

- Kompüter təhlükəsizliyi   

- Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar 060632  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 

  

- İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi   

- Çoxkanallı sistemlər və şəbəkə protokolları 

  

- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri    

- İdarəetmədə informasiya sistemləri 

  

- Uçuşlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri   

- Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları 

  

- İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri   

- Tətbiqi proqram təminatı 

  

- İqtisadi informatika   

- Bioinformatika 

  

- Aerokosmik informasiya sistemləri 060633  Memarlıq 

  

- Bina və qurğuların memarlığı   

- Şəhərsalma 

  

- Memarlıq mühitinin dizaynı   

- Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması 

  

- Landşaft memarlığı 060634  İnşaat mühəndisliyi 

  

- Sənaye və mülki tikinti   

- Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı 

  

- Daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası   

- Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası 

  

- Qurğular nəzəriyyəsi   

- Metal konstruksiyaları   

- Dəmir-beton konstruksiyaları 

  

- Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı   

- Əsaslar və özüllərin tikintisi 060635  Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi 

  

- Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər   

- İstilik-qaz təchizatı 

  

- Su təchizatı   

- Çirkab sularının kənarlaşdırılması və təmizlənməsi 

  

- Alternativ enerji mənbələri 060636  Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi 

  

- Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi   

- Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi 

  

- Dəmir yollarının tikintisi və yol təsərrüfatı   

- Tunel və metropolitenlərin tikintisi 

  

- Dəniz yolları, limanları və hidrotexniki qurğuları 060637  Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi 

  

- Hidrotexniki tikinti   

- Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı 

  

- Su elektrik stansiyalarının tikintisi 060638  Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi 

  

- Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası   

- Tikinti materialları sənayesində xammal ehtiyatlarının mühafizəsi və ekologiya 

  

- Sement texnologiyası   

- Bəzək və izolyasiya materialları 060639  Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi 

  

- Ağac emalı texnologiyası   

- Mebel istehsalı texnologiyası 060640  Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi 

  

- Tətbiqi geodeziya   

- Aerofotogeodeziya 

  

- Kosmik geodeziya   

- Geomatika 

  

- Xəritəçilik 060641  Kimya mühəndisliyi 

  

- Neft-kimya sintezinin texnologiyası   

- Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası 

  

- Neft və qazın kimyası   

- Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası 

  

- Neft emalı texnologiyası   

- Karbohidrogen qazların emalı texnologiyası 

  

- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası   

- Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası 

  

- Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi   

- Neft-kimya proseslərinin kibernetikası 

  

- Kimya texnologiyasının proses və aparatları 060642  Qida məhsulları mühəndisliyi 

  

- Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası    

- Heyvan mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası    

- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili 

  

- Qida təhlükəsizliyi   

- Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının 

texnologiyası 

  

- Ət və ət məhsullarının texnologiyası   

- Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası 

  

- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası   

- Konservləşdirmə texnologiyası 

  

- Uşaq və funksional qidalanma məhsullarının texnologiyası   

- Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası 

  

- Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası   

- Dənli bitki məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası 

  

- Üzümün saxlanması və emalı texnologiyası   

- Qıcqırtma məhsullarının istehsal texnologiyası 

  

- Taxıl, taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası   

- Şəkərli məhsulların texnologiyası 

  

- Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası   

- Qida biotexnologiyası 060643  Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi 

  

- Tikiş məmulatlarının texnologiyası   

- Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları 

  

- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası   

- Toxuculuq texnologiyası 

  

- Trikotaj texnologiyası   

- Gön-dəri məmulatının konstruksiya edilməsi və istehsalı 060644  İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi 

  

- İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası   

- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi 

  

- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi   

- Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və marketinqi 

  

- Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi   

- Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi 

  

- Gömrük ekspertizası 060645  Poliqrafiya mühəndisliyi 

  

- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər 060646  - Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi 

  

- Texnogen və təkrar resursların metallurgiyası   

- Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları 

  

- Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı 

  

- Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artrılması   

- Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının emal texnologiyası 060647  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi 

  

- Metrologiya və metroloji təminat   

- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə) 

  

- Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər 060648  Biotibbi texnika mühəndisliyi 

  

- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi   

- Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti 

  

- Biotibbi texniki cihazlar   

- Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər 

  

- Tibbi informasiya sistemləri   

- Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar 060649  Ekologiya mühəndisliyi 

  

- Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi   

- Su təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsi 

  

- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi   

- Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı 

  

- Yanacaqların səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi   

- Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi 

  

- Ətraf mühit və neft sənayesi   

- Ətraf mühitin texnika və texnologiyası 

  

- Bərk tullantıların emalı texnologiyası   

- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması 

  

- Ekoloji landşaft quruculuğu   

- Nəqliyyat ekologiyası 

  

- Ekoloji monitorinqin informasiya-ölçü texnologiyaları   

- Aerokosmik monitorinq 

  

- Ekoloji təhlükəsizliyin informasiya sistemləri 060650  - Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi 

060651  Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi 

  

- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi    

- Ətraf mühitin və insanların radiasiya təhlükəsizliyi 

  

- Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)   

- Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi 

  

- Fövqəladə halların idarə olunması  7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu 

060701  Torpaqşünaslıq və aqrokimya 

  

- Aqrokimya   

- Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması 

  

- Landşaftın aqrogeokimyası   

- Torpağın ekoloji monitorinqi və qorunması 060702  Aqronomluq 

  

- Bitkilərin mühafizəsi   

- İpəkçilik 

  

- Bitkilərin toxumçuluğu   

- Bitkilərin genetikası 

  

- Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi   

- Aqrobiotexnologiya 

  

- Bitkilərin karantini   

- Bitkiçilik 

  

- Meyvəçilik   

- Tərəvəzçilik 

  

- Üzümçülük   

- Bitkilərin seleksiyası   

- Aqrogeobotanika   

- Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları 

  

- Bitki anatomiyası və morfologiyası 060703  Zootexniklik 

  

- Maldarlıq   

- Qoyunçuluq 

  

- Quşçuluq 060704  Baytarlıq 

  

- Epizotologiya və infeksion xəstəliklər   

- Parazitologiya və ivazion xəstəlilər 

  

- Yoluxmayan daxili xəstəliklər   

- Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma 

  

- Baytarlıq cərrahiyyəsi   

- Baytar-sanitar ekspertizası 

  

- Baytarlıq əczaçılığı 060705  Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı 

  

- Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi   

- Torpaq kadastrı 

  

- Şəhər kadastrı 060706  Aqromühəndislik 

  

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi   

- Mexanikləşdirilmiş texnoloji proseslərin energetik təhlili      (sahələr üzrə) 

  

- Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar   

- Aqrar istehsalatın texniki təminatı 

  

- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti 

  

- Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması   

- Kənd təsərrüfatının energetik təminatı 

  

- Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti 060707  Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi 

  

- Balıqçılıq   

- Balıqçılıq təsərrüfatı işi 

  

- Sənaye balıqçılığı   

- Akvakultura 060708  Meşəçilik 

  

- Meşə quruluşu   

- Meşə toksaksiyası 

  

- Meşə əkinləri 060709  Su bioehtiyatları və akvabitkilər 

  

- Su bioehtiyatları   

- Akvabitkilər 8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 

060801  Əczaçılıq 

  

- Əczaçılıq kimyası   

- Farmakoqnoziya 

  

- Əczaçılıq texnologiyası   

- Toksikoloji kimya 

  

- Əczaçılığın təşkili 060802  Bədən tərbiyəsi və idman 

  

- Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası   

- İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası 

  

- Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat və reabilitasiya 060803  Turizm və otelçilik 

  

- Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili   

- Sanatoriya-kurort işinin təşkili 

  

- Turizm işi   

- Otelçilik 

  

- Turizmin bələdçisi   

- Səyahət agentliyi və turoperator 

  

- Turizmdə nəqliyyat xidmətləri   

- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti 

  

- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq 060804  Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə) 

  

- Avtomobil servisinin texnologiyası   

- Avtoservisdə texniki təchizat və anbarlaşdırma logistikası 

  

- Avtoservis meneceri   

- Avtoservis və firma xidməti 

  

- Gəmi servisinin təşkili   

- Dəmir yolu nəqliyyatında servis xidmətinin təşkili 

  

- Aviasiya nəqliyyatında servis xidmətinin təşkilti 060805  Sosial iş 

  

- Sosial işin texnologiyası   

- Əhalinin sosial müdafiəsi 

  

- Əhalinin əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması   

- Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş 

 * Təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan bütün ixtisasları bitirən bakalavr məzunları pedaqogika 

ixtisası üzrə magistraturaya qəbul oluna bilərlər. 

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə