Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri


Hansı feodal dövlətinin mövcudluğu dövründə bütün Azərrbaycan torpaqları vahid şəkildə birlləşdirilmişdirYüklə 374.5 Kb.
səhifə4/4
tarix23.12.2016
ölçüsü374.5 Kb.
1   2   3   4

265. Hansı feodal dövlətinin mövcudluğu dövründə bütün Azərrbaycan torpaqları vahid şəkildə birlləşdirilmişdir:

A) Rəvvadilər,Sacilər; B) Şirvanşahlar,Səddadilər; C) Sacilər, Salarilər;

D) Salarilər,Məzyədilər; E) Səfəvilər, Şəddadilər

266. IX-XI əsrlərdə Azərbaycanda mövcud olan torpaq mülkiyyətinin formaları:

A) Mülk, tiyul, vəqf; B) İqta,mülk,soyurqal; C) Əmlaki-xassə,vəqf, tiyul;

D) İqta,mülk,əmlaki-xassə E) İqta,xanədan,soyurqal;

267. XI-XII əsr Şirvan memarlığına aiddir:

1-Gülüstan qalası; 2-Qoşaminarə; 3-Qız qalası;

4-Darülmülk; 5-Qəleybuğurd; 6-Mərdəkan qalası

A) 1,4,5,6; B) 1,2,3,4; C) 1,3,5,6; D) 3,4,5,6; E) 1,2,3,6268. 1-1084, 2-1054, 3-1066 – bu illərə uyğun gələn hadisələri göstərin:

A) Bizans,erməni və gürcu feodallarının məğlub olması, Rəvvadilərin Səlcuqlara tabe edilməsi, Şirvanşahların Səlcuqlardan asılı hala düşməsi;

B) Bizans,erməni və gürcu feodallarının məğlub olması, Rəvvadilər dövlətinin yaranması,Şirvanşahların səlcuqlardan asılı hala düşməsi;

C) Rəvvadilər dövlətinin süqutu,Səddadilər dövlətinin Səlcuqlardan asılı hala düşməsi,Səlcuq – Şəddadi ittifaqının bağlanması;

D) Şirvanşahlar dövlətinin süqutu, Didqori döyüşü,Səlcuqların Gəncəyə yürüşü;

E) Didqori döyüşü, Səlcuq ailələrinin ilk dəfə Azərbaycana gəlməsi,Tiflis Müsəlman əmirliyinin yaranması269. Hülakülər dövlətinə aiddir:

1-Hökmdarların Elxan titulunu daşıması;

2-Dördüncü Monqol Ulusu olması;

3-Azərbaycan ərazisində meydana gəlməsi;

4-XV əsrin ortalarında meydana gəlməsi;

5-Monqolların II yürüşü nəticəsində meydana gəlməsi

A) 1,5; B) 4,5; C) 2,4; D) 1,3; E) 1,2

270. 1406 və1410-cu illər Şənbi – Qazan döyüşlərinin oxşar nəticələri:

A) Ağqoyunlular qalib oldular;

B) Cəlairlərin qələbəsi ilə başa çatdılar;

C) Qaraqoyunlular məğlub oldular;

D) Qaraqoyunlu Qara Yusifin qələbəsilə başa çatdılar;

E) Teymurilərin məğlubiyyəti ilə bitdilər271. XV əsrə aiddir:

A) Amasiya sülhü; B) Çıldır vuruşması; C) Kosovo döyüşü;

D) Almaqulağı döyüşü; E) Malatya vuruşması

272. 1461-ci ilə aiddir:

1-Qoyluhisar döyüşü; 2-Muş döyüşü; 3-Osmanlı tərəfindən Trabzonun tutulması;

4-Yassıçəmən müqaviləsi; 5-tluqbeli döyüşü

A) 2,3,4; B) 1,4,5; C) 1,2.3; D) 1,3,4; E) 1,3,5;273. Ağqoyunlu Sultan Yaquba aiddir:

1-Şirvanşahlarla dostluq münasibətləri; 2-Teymurilərə qarşı mübarizə;

3-Ərdəbil hakimlərinə qarşı mübarizə; 4-Qanunnamə»nin qəbul edilməsi;

5-Venesiya ilə dostluq münasibətlərinin bərpa edilməsi

A) 4,5; B) 1,3; C) 1,5; D) 2,4; E) 2,3

274. Ağqoyunlu dövlətində maldarlardan alınan vergi:

A) Malcəhət; B) Bəhrə; C) Çobanbəyi D) Tamğa; E) Bac;275. Şeyx Heydərin yürüşlərinə qarşı birləşmiş dövələtlər:

1-Qaraqoyunlu; 2-Şirvanşahlar; 3-Ağqoyunlu; 4-Osmanlı; 5-Teymurilər

A) 1,4; B) 4,5; C) 1,3; D) 2,5; E) 2,3;276. I Şah İsmayıl nə üçün Portuqaliyalıların İran körfəzində möhkəmlənməsinə şərait yaratdı:

A) Portuqallar vasitəsi ilə qərbdən silah və artilleriya mütəxəssisləri gətirmək üçün;

B) Hindistana gedən dəniz yolunu ələ keçirmək üçün;

C) Böyük Moğol dövlətini məğlub etmək üçün;

D) Hind okeanındakı adaları ələ keçirmək üçün;

E) Özbəkləri məğlub etmək üçün277. Məşəl döyüşünün nəticəsi;

A) Səfəvi ordusu qalib gəldi; B) Krım xanlığı Şirvan ordusunu məğlub etdi;

C) Osmanlılar qalib gəldi; D) Şirvan üsyançıları qələbə qazandı;

E) Əlqas Mirzə qələbə qazandı278. XVI əsrdə Səfəvilərin gömrüksüz ticarət hüququ almış ingilis şirkəti:

A) Vest-Hind; B) Ost-Hind; C) Qvineya; D) Moskva; E) London279. Şirvanşahlar dövlətinn şüqutundan neçə il sonra Şəki hakimliyinə son qoyuldu?

A) 15; B) 12; C) 13; D) 18; E) 20280. XVII əsr mədəniyyət abidəsini göstərin:

A) Gülüstan sarayı; B) Şəkidəki xan sarayı; C) Şuşa qalası;

D) Şirvanşahlar sarayı; E) Suraxanıdakı hind atəşpərəstlərinin məbədi

281. 1724-cü il İstanbul müqaviləsinin şərtləri:

A) Xəzərsahili vilayətlər istisna olmaqla,Azərbaycanın bütün ərazisi Türkiyənin hakimiyyəti altına keçdi;

B) Xəzərsahili vilayətlər Türkiyəyə verildi;

C) Dərbənddən Astaraya qədər olan ərazilər Türkiyəyə verildi;

D) Xəzərin qərb və cənub sahilləri Türkiyəyə verildi;

E) Türk qoşunları xəzərsahili vilayətlərdən çıxarıldı282. Hacı Çələbi xanın Azərbaycanı birləşdirmək üçün mübarizə apardığı xanlıqlar:

A) Qarabağ, Şirvan, Talış; B) Quba, Şirvan, Gəncə; C) Gəncə, Quba, Talış;

D) Gəncə,Qarabağ,Şirvan; E) Quba,Şirvan, Qarabağ

283. 1805-ci ildə Rusiyaya birləşdirilmiş xanlıqlar:

A) Bakı, Şirvan, İrəvan; B) Gəncə, Bakı, Quba; C) Gəncə, Qarabağ, Bakı;

D) Qarabağ, Şəki, Şirvan; E) Şəki, Naxçıvan, Şirvan

284. XVIII əsrin ikinci yarısında Quba xanlığına birləşdirilmiş ərazilərin ardıcıllığını göstərin:

1-Səlyan; 2-Şəki; 3-Dərbənd; 4-Şirvan

A) 3,1,4,2 B) 3,4,1,2; C) 1,3,2,4; D) 2,3,1,4; E) 1,3,4,2;285. Azərbaycanda 1848,1873-cü illərə uyğun gələn mühüm tarixi hadisələr:

A) Dünyada ilk dəfə buruq üsulu ilə neft quyusunun qazılması, milli teatrın əsasının qoyulması;

B) Milli teatrın əsasının qoyulması, ilk manufakturanın tikilməsi;

C) Milli teatrın əsasının qoyulması, ilk telefon xəttinin çəkilməsi;

D) İlk dəmir yolunun çəkilməsi, milli teatrın əsasının qoyulması;

E) İlk əczaxanaların açılması, «Əkinçi» qəzetinin nəşri286. 1840-cı il islahatından sonra Cənubi Qafqazda tətbiq edilmiş inzibati – əpazi bölgüsünü göstərin:

A) quberniya – vilayət – kənd B) bəylərbəylik – mahal – kənd;

C) xanlıq – mahal –sultanlıq; D) quberniya – qəza – sahə;

E) əyalət – dairə – distansiya;287. XIX əsrin I yarısında yaşamış hansı azərbaycan şairinin şerləri alman,rus və s.dillərə tərcümə olunmuşdur:

A) S.Ə.Şirvani; B) M.Ş.Vazeh C) M.Ə.Sabir; D) M.P.Vaqif; E) Qasım bəy Zakir;288. Pənahəli xanın Qarabağ xanlığını möhkəmləndirmək üçün gördüyü tədbirlər:

1-Sultanlıqları Qarabağ xanlığına birləşdirdi;

2-Xorasana köçürülən elatları Qarabağa qaytardı;

3-Dərbənd əhalisinin bir hissəsini Qarabağa köçürdü;

4-Məliklikləri Qarabağ xanlığına tabe etdi;

5-Müdafiə qalaları tikdirdi

A) 1,3,5; B) 1,3,4; C) 2,4,5; D) 2,3,5; E) 2,3,4

289. XIX əsrin 60-cı illərində Zaqatalada şəxsi və torpaq hüquqlarının müəyyən edilməsi ilə əlaqədar islahatların keçirilməsini istəmirdilər:

A) Muğallar; B) Keşkəl sahibləri; C) Yengiloylar; D) Rəncbərlər; E) Elatlar290. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1-Aslandüz döyüşü; 2-Qarabağ xanlığının ləğvi;

3-Səfəvilər sülaləsinin süqutu; 4-Qəsri – Şirin sülhü

5-Bakı XKS-nın yaradılması

A) 4,3,5,1,2; B) 1,2,3,4,5; C) 5,4,3,1,2; D) 4,3,1,2,5 E) 3,4,1,2,5;

291. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda xüsusi rəssamlıq təhsili almış peşəkar rəssam:

A) Səttar Bəhlulzadə; B) Əzim Əzimzadə; C) Bəhruz Kəngərli;

D) Maral Rəhmanzadə; E) Toğrul Nəpimanbəyov

292. 1918-ci ilin mart qırğını ərəfəsində Bakıda xalqın səbir kasasını daşdıran son hadisə:

A) «Evelina» gəmisinin bolşeviklər tərəfindən tərk - silah edilməsi;

B) Erməni Milli Şurasının Bakı Sovetini müdafiə etməsi;

C) Xəzər onanmasının Bakı Sovetinə tabe edilməsi;

D) Bakının sürətlə hərbləşdirilməsinə yardım üçün Şaumyanın Stalinə yazdığı məktub;

E) Bakı Sovetinin İnqilabı Müdafiə Komitəsi təşkil etməsi293. «Muğan Sovet Respublikası» yaranmışdır:

A) Bakı Sovetinə qarşı; ` B) Osmanlı ordusuna qarşı;

C) Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı; D) İngilis hakimiyyətinə qarşı

E) Sentrokaspi diktaturası ilə yerli bolşeviklərə qarşı;294. Hadisələrin xronoloji ardıcıllığını göstərin:

1-Azərbaycan radio qovşağının işə başlaması;

2-Azərbaycan SSR EA-nın təsis edilməsi;

3-Bakı televiziya mərkəzinin işə salınması

A) 3,1,2; B) 1,2,3 C) 2,3,1; D) 3,2,1; E) 1,3,2;

295. S.C.Pişəvəli başda olmaqla Cənubi Azərbaycanda Milli hökümət yaradılmışdır:

A) 16 fevral 1946-cı ildə; B) 6 yanvar 1946-cı ildə; C) 12 dekabr 1945-ci ildə;

D) 27 noyabr 1945-ci ildə; E) 24 iyun 1946-cı ildə

296. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə İsrafil Məmmədovun Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülməsinin səbəbi:

A) Novqorod yaxınlığındakı vuruşmada göstərdiyi qəhrəmanlıq;

B) Brest qalasının müdafiəsində göstərdiyi qəhrəmanlıq;

C) Moskva ətrafında döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq;

D) Mozdok ətrafında müdafiə - istehkam tikintisini yaxşı təşkil etməsi;

E) Stalinqrad döyüşündə qahrəmanlıq göstərərək hərbi texnikanı xilas etməsi297. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1-H.Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi;

2-«Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı»nın qəbbul edilməsi;

3-Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunması;

4-Xocalı faciəsi

A) 1,2,3,4; B) 2,4,3,1; C) 1,3,4,2; D) 4,1,3,2; E) 4,3,1,2298. Azərbaycan Respublikası ATƏT-ə üzv qəbul olunduqdan neçə il sonra Avropa şurasının tam hüquqlu üzvlüyünə qəbul olundu:

A) 5 B) 12; C) 14; D) 17; E) 9;299. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1-Azərbacan Xalq Cəbhəsinin təşkil olunması;

2-«Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında» Konstitusiya qanununun qəbul edilməsi;

3-Naxcıvan MSSR-də Araz çayı boyu Sovet –İran şərhəd qurğularının dağıdılması;

4-Xalq hərəkatının ən yüksək dövrünün başlanması

A) 1,2,3,4; B) 4,1,3,2 C) 4,2,1,3; D) 3,2,4,1; E) 1,2,4,3; E300. 2008-ci ildə baş vermişdir:

A) İ.Əliyev Respublika prezidenti seçilmişdir;

B) Azərbacan dili və Azərbacan əlifbası gününün təsis olunması;

C) Azərbacan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilmişdir;

D) Xəzərin statusu ilə bağlı Aşqabad sammiti keçirilmişdir;

E) Azərbacan ensiklopediyasının nəşri ilə bağlı fərman verilmişdir301. Üst Paleolit dövründə Azərbaycanda:

1-Ulu icma mövcud olmuşdur. 2-Anaxaqanlıq mövcud olmuşdur.

3- “Azıx adamı” mövcud olmuşdur. 4-Qəbilə içması yaranmışdır

5- Ox və kaman ixtira edilmişdir.

A) 2,3 B) 1,3 C) 2,4 D) 1,4 E) 4,5

302. Eneolit dövründə Azərbaycanda yaşayış binaları:

1- Çay kənarında, əkinçilik və maldarlıq üçün əlverişli yerlərdə salınırdı.

2- Daş müdafiə qalaları ilə əhatə olunurdu.

3- Siklopik formada inşa olunurdu.

4- Çiy kərpic və möhrədən dairəvi formada inşa olunurdu.

A) 2,3 B) 1,4 C) 1,3 D) 3,4 E) 1,2303. Kür –Araz mədəniyyətinə aiddir:

1- I ictimai əmək bölğüsü. 2- Toxa əkinçiliyinin yaranması

3- Köçmə (yaylaq) maldarlığının meydana gəlməsi.

4- İlk şəhər mərkəzlərinin yaranması

A) 1,4 B) 3,4 C) 2,3 D) 1,3 E) 1,2304. Orta tunc dövründə Azərbaycanda meydana gəlmiş yeni təsərrüfat sahələri:

1- Bağçılıq və bostançılıq 2- Əkinçilik və maldarlıq

3- Üzümcülük və şərabçılıq 4- Maldarlıq və sənətkarlıq

A) 1,4 B) 2,4 C) 1,2 D) 3,4 E) 1,3305. Erkən tunc dövründə yaşayan əhalinin dini inamları və mərasimlərində baş vermiş dəyişikliklər:

1- Ölülərin evlərin içində dəfn edilməsi.

2- Ölüyandırma və kollektiv dəfnetmə adətinin meydana gəlməsi

3- Bəzi qəbirlərin üzərində kurqanların qurulması

4-Ölülərin sərdabələrdə dəfn edilməsi.

A) 1,2 B) 1,4 C) 3,4 D) 2,3 E) 1,3306. Hansı daha əvvəl olmuşdur?

A) Dulusçuluğun meydana gəlməsi B) Metaldan ilk dəfə istifadə edilməsi.

C) Toxa əkinçiliyinin yaranması D) Qəbilənin meydana gəlməsi

E) Xış əkinçiliyinin yaranması307. Kiaksar Egey dənizi sahillərininə çıxmaq üçün müharibə aparmışdır.

A) Het dövləti ilə B) Assuriya dövləti ilə C) Əhəmənilər dövləti ilə

D) Sasanilər dövləti ilə E) Lidiya dövləti ilə

308. Hansı Atropatenada yaşamış tayfadır?

A) Udin B) Kadusi C) Qarqar D) Massaget E) Əhəməni309. E.ə.III əsrdə Atropatena asılı hala düşdü:

A) Assurlardan B) Əhəmənilərdən C) Selevkilərdən D) Alanlardan E) Romadan310. Atropatena əhalisinin həyatına yunan yazısı və əsatirlərinin təsirini göstərən abidə:

A) “Qara daş” B) Ziviyə C) Həsənli D) “Daş sütün” E) Kerifto311. E.ə. və eramızın I əsrində Albaniyaya hücum etmiş qüvvələr:

1. Alanlar 2.Hunlar 3.Romalılar

4.Massaketlər 5.Xəzərlər 6.Sabirlər

A) 3,6 B) 2,4 C) 1,5 D) 1,3 E) 3,5312. Hansı Albaniya ərazisindəki qala deyil?

A) Cavanşir B) Gavurqala C) Çarabkert D) Torpaqqala E) Şiz313. Xəzər dənizində ticarət gəmilərinə mənsub olan feodal dövləti

A) Sacilər B) Salarilər C) Rəvvadilər D) Şəddadilər E) Dəbil əmirliyi314. Paytaxtı əvvəlcə Marağa sonra isə Ərdəbil olmuş dövlət:

A) Sacilər B) Şəddadilər C) Məzyədilər D) Salarilər E) Rəvvadilər315. Məzdəkilər hərəkatının səbəbi:

A) Feodal istismarı, sasanilərin zülm və özbaşınalıqları

B) Yadellilərin özbaşınalığı, can vergisi, ərəblərin torpaqları siyahıya alması

C) İcma torpağının kəndlilərin əlindən alınması, uzun müddət davam edən quraqlıqdan sonra baş verən aclıq.

D) Feodal istismarının güclənməsi, islam dininin qəbul etdirilməsi

E) Feodal torpaq mülkiyyətinin möhkəmlənməsi, kəndlilərin vəziyyətinin ağırlaşması, monqol zülmü.316. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

-----1.Maqneziya döyüşü 2. Qavqamela döyüşü

-----3. Dizrav döyüşü 4. Xalxal yaxınlığında döyüş

-----5. Məzdəkilər hərəkatının yatırılması

A) 2,1,4,5,3 B) 5,2,4,3,1 C) 2,1,3,4,5 D) 4,2,5,1,3 E) 3,2,4,1,5317. Ərəblərə qarşı mübarizə aparmaq üçün Cavanşir hansı dövlətlə ittifaq bağladı?

A) Xəzərlərlə B) Bizansla C) Alanlarla D) Sasanilərlə E) Parfiya ilə318. Babək ilk dəfə məğlubiyyətə uğradı:

A) 833-cü il İkinci Həmədan döyüşündə B) 829-cu il Birinci Həştadsər döyüşündə

C) 830-cu il Birinci Həmədan döyüşündə D) 837-ci il Bəzz döyüçündə

E) 836-cı il İkinci Həştadsər döyüçündə319. 988-ci ildə Şirvanşahlara birləşdirilmiş mühüm ərazi:

A) Şamaxı B) Gəncə C) Dərbənd D) Bakı E) Qəbələ320. Rəvvadilər öz paytaxtlarını Ərdəbildən hansı şəhərə köcürdülər

A) İsfəhana B) Həmədana C) Təbrizə D) Gəncəyə E) Marağaya321. 1028-ci ilə aiddir:

A) Qəznəvilərin təsiri ilə 2 min Oğuz ailsinin Azərbaycanda məskən salması

B) Xudafərin körpüsünün salınması C) Şəddadilər dövlətinin yaranması

D) Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi E) Rəvvadilərin Şirvanı ələ keçirilməsi322. IX-XI əsrlərdə mütəsərrif adlanırdı:

A) İri torpaq sahibi B) Maliyyə müfəttişi C) Din xadimi

D) Ordu başçısı E) Xərac toplayan məmur

323. İlk Səlcuq dövləti yaranmışdır:

A) 961-ci ildə Bağdadda B) 1040-cı ildə Mərvdə C) 1038-ci ildə Nişapurda

D) 1050-ci ildə İsfahanda E) 1045-ci ildə Həmədanda

324. Səlcuq imperatorluğunda hansı torpaq sahibliyi mövcud idi?

A) Xərac, cizyə B) İqta, uc C) İqta, saray D) Xüms, divan E) Xərac, soyurqal325. Səlcuqların Bizans hərbi qüvvələrini məğlub etməsinin əhəmiyyəti:

A) Azərbaycanın qərb torpaqları erməni, bizans və gürcü hücumlarından xilas oldu.

B) Azərbaycanda müstəqil feodal dövləti yarandı. C) Şəddadilər dövləti müstəqil oldu.

D) Şirvanşahlar dövləti qüvvətləndi.

E) Azərbaycan torpaqları Bizans əsarətindən çıxararaq müstəqil oldu.

326. Elxanilərin XIII əsrin ortalarından başlayaraq həyata keçirdikləri iqtisadi siayət nəticsində:

A) İcma torpaqları ləğv edildi. B) Bayrat torpaqları ləğv edildi.

C) İqtisadi tərəqqi baş verdi. D) Köcəri feodallar öz torpaqlarından qovuldu.

E) Yerli feodalların əksəriyyəti öz torpaq mülkiyyətindən məhrum edildi.327. XI-XII əsrlərdə ucaldılmış müdafiə tikilisi:

A) Mərdəkan qalaları, Cavanşir qalası B) Qaleybuğrud qalası, Govurqala

C) Bakıda Qız qalası, Gülüstan qalası D) Əlincə qalası, Əsgəran qalası

E) Gülüstan qalası, Bayat qalası328. Hülakülər dövlətində hökmdar və xan nəslinə aid torpaqlar:

A) İncu B) Divan C) İqta D) Xassə E) Vəqf329. XI –XIII əsrlərin görkəmli Azərbaycan şairləri:

A) Əbül-üla Gəncəvi, Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Xəqani Şirvani, Nizami Gəncəvi

B) Qətran Təbrizi,Nəimi, Fəlaki Şirvani, Məhsəti Gəncəvi, Xəqani Şirvani

C) Həsənoğlu, Cahanşah Həqiqi, Əbül-üla Gəncəvi, Nizami Gəncəvi

D) Xəqani,Əcəmi, Rəşidəddin, Məhəmməd Naxçıvani, Nizami Gəncəvi

E) Fələki Şirvani, Mücürəddin Beyləqani, Nizami Gəncəvi, Səfiəddin Ürməvi, Əvhədi330. 1382 –ci ildə Şirvanda baş vermiş üsyanın nəticəsi:

A) Dərbəndilər sülaləsi hakimiyyət başına gəldi.

B) Elxanilər dövləti iki hissəyə parçalandı.

C) Kəsranilər sülaləsinin sonuncu nümayəndəsi Huşəng taxta cıxdı.

D) Toxtamış xanın hücumunun qarşısı alındı.

E) Teymurun hücumunun qarşısı alındı.331. Hökmdarlar hansı dövlətlərə məxsusdur?

-----1. Fərrux Yassar 2. Qara Yusif 3. Uzun Həsən 4. I Təhmasib

A) Şirvanşahar, Səfəvilər, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu

B) Elxanilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər

C) Girdman, Sacilər, Rəvvadilər,Səfəvilər

D) Şirvanşahar, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər.

E) Elxanilər, Rəvvadilər, Ağqoyunlu, Səfəvilər332. 1406-cı ildə:

A) Əmir Teymur I İbrahimlə müqavilə bağladı B) I İbrahim Təbrizə daxil oldu.

C) Terek döyüşü baş verdi. D) Şirvanda Dərbəndilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi.

E) Çobani əmiri Məlik Əşrəf hakimiyyətindən devrildi.333. 1410-cu ilə aiddir:

1. Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması 2. Sərdrud döyüşü 3. II Şənbi Qazan döyüşü

4. Şirvanşahlar dövlətinin süqutu 5. Çapaqçür döyüşü

A) 3,4 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,5 E) 2,4334. Ağqoyunlu dövlətinin dağılmasını sürətləndirən amillərdən biri.

A) Daxili cəkişmələr B) Qaraqoyunluların hücumu C) Monqol hücumlarının güclənməsi

D) Teymurilərlə mübarizə E) Qərbi Avropa dövlətləri ilə münasibətlərin pozulması

335. Səfəvilər hansı dövlətlə qohumluq münasibətlərində idilər?

A) Teymurilərlə B) Qaraqoyunlu C) Şirvanşahlar D) Osmanlı E) Ağqoyunlu336. Şeyx Heydərin məğlub olduğu döyüş:

A) Həmədan B) Samur C) İsfahan D) Şahdağ E) Şəmsi337. I İsmayılın qələbə qazandığı döyüşlər:

-----1. Caldıran 2. Şərur 3.Çobani 4.Mus 5.Almaqulağı 6.İsfahan

A) 1,2,3 B) 4,5,6 C) 2,3,4 D) 3,4,6 E) 2,3,5

338. Çaldıran döyüşündə Səfəvilərin məğlub olma səbəbləri:

1. Qızılbaşlaın odlu silahlardan istifadə edə bilməməsi 2.Yeniçərlərin xəyanəti

3. I Şah İsmayılın hərbi quvvələrinin azlığı 4. Özbək feodallarının xəyanəti

5. İran feodallarının Osmanlı ordusu tərəfinə keçməsi

A) 4,5 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,3 E) 2,5

339. Səfəvilər dövlətində baş komandan adlanırdı:

A) Sədr B) Kələntər C) Darğa D) Vəzir E) Əmir-ül-ümara340. I Şah Abbasa aiddir:

1. Mərkəzləşdirmə siyasəti

2. Yalnız Azərbaycanlı əyanların dövlət idarələrində irəli çəkilməsi

3. Ordunun yalnız qızılbaşlardan təşkil edilməsi

4. Qoşunun komplektləşdirilməsində tayfa müxtəlifliyi prinsipinin tətbiqi

5. Paytaxtı Təbrizə köçürməsi

A) 1,5 B) 1,4 C) 2,3 D) 4,5 E) 1,3

341. I Şah Abbasın “Böyük sürgün” siyasətinə aiddir:

1. Naxçıvan, İrəvan və Culfa əhalisinin mərkəzi İrana köçürülməsi

2. Erməni və gürcü əhalisinin Dərbənddə yerləşdirilməsi

3. İranın məhsuldar qüvvələrini inkişaf etdirmək

4. Dünya tranzit ticarətinin əsas yolunu Səfəvilər dövlətinin cənubuna, İran körfəzi limanlarına köçürmək.

5. Şərqi Anadolu əhalisinin Qarabağa köçürülməsi.

6. Ərdəbil əhalisinin Təbrizə köçürülməsi

A) 3,4,5 B) 2,3,4 C) 4,5,6 D) 1,3,4 E) 1,4,5342. Həsən bəy Rumlu tərəfindən qələmə alınmış tarixi əsər:

A) Zeyli-Tarix B) Şərəfnamə C) Dəhnamə

D) Tarixi –aləm arayi Abbas E) Əhsən-ət-təvaxir

343. XVII əsrdə bağlanmış Osmanlı –Səfəvi müqavilələri:

A) Təbriz, İstanbul B) Amasiya, Mərənd C) Mərənd,Qəsri-Şirin

D) Qəsri-Şirin, Amasiya E) Sərab, İstanbul

344. Eyni ildə baş vermiş döyüşlər:

1. Sufiyan 2.Çıldır 3. Mollahəsənli 4. Sərab 5.Qanıx 6.Əlkitçay

A) 1,2,5 B) 4,5,6 C) 1,3,6 D) 2,3,5 E) 3,4,5345. “Şərəfnamə” əsərinin müəllifi:

A) İbn Xandəmir B) İsgəndər bəy Münşi C) Həsən bəy Ordubadi

D) Abdulla xan Ustaclı E) Şərəfxan Bitlisi

346. Şeyx Cüneyid məqbərəsi inşa edilmişdir:

A) 1612 B) 1536 C) 1544 D) 1578 E) 1553347. Səfəvi dövlətində bəylərbəyilər:

1. Şah tərəfindən təyin olunurdular 2. Çərik ordusuna rəhbərlik edirdilər

3. Ali məclisi idarə edirdilər 4. Bəylərbəylikləri idarə edirdilər

5. Vergi toplayır, hərbi qüvvə saxlayır və hərbi yürüşlərdə iştirak edirdilər

6. Dini idarələrə başçılıq edirdilər

A) 2,3,6 B) 1,2,4 C) 2,4,5 D) 1,2,5 E) 1,4,5348. Səfəvilər dövlətində ilk qadın hökmdar:

A) Tutu Bikə B) Aləmşah bəyim C) Sara xatun D) Parixan xanım E) Məhdi Ulya349. Səfəvilər dövlətində mövcud olmamış torpaq mülkiyyəti:

A) divan B) xass C) tiyul D) vəqf E) soyurqal350. I Şah Abbasın hakimiyyəti illərində təşkil edilmiş qoşun növlərindən biri deyil:

A) artilleriya B) qulamlar C) tüfəngçilər D) yeniçəri E) qızılbaşlar351. Xronoloji ardıcıllığı tapın:

1. Qəsri - Şirin müqaviləsinin bağlanması 2. Sərab müqaviləsinin bağlanması

3. Mərənd müqaviləsinin bağlanması 4. “Şeyx Səfi” xalçasının toxunması

A) 1,2,4,3 B) 4,2,3,1 C) 2,1,3,4 D) 4,3,1,2 E) 3,4,1,2352. Təbrizin Səfəvilərin paytaxtına çevrilməsindən neçə il sonra İsfahan Səfəvilərin paytaxtı elan edildi?

A) 97 B) 35 C) 90 D) 23 E) 98353. 1677-ci ildə Qacar və Bayat tayfalarının qiyamı üçün səciyyəvidir:

A) Səfəvilərə qarşı yönəlməsi B) Osmanlıya qarşı yönəlməsi

C) Əfqanlara qarşı yönəlməsi D) Hacı Davuda qarşı yönəlməsi

E) Nadir şah Əfşara qarşı yönəlməsi354. 1822 -ci ildə İsfahanı ələ keçirdilər:

A) ruslar B) özbəklər C) osmanlılar D) əfqanlar E) türkmənlər355. 1724-cü ildə Cənubi Qafqaz Rusiya ilə ... arasında bölüşdürüldü.

A) İran B) Osmanlı C) Gürcüstan D) Əfqanıstan E) Kaxetya356. Suqovuşan qurultayına aiddir:

1. Peterburq müqaviləsinin təsdiqlənməsi 2. Səfəvilər dövlətinin imperiya elan edilməsi

3. Nadirin şah elan edilməsi 4. II Təhmasibin şah elan edilməsi

5. Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması

A) 1,3 B) 3,5 C) 1,5 D) 2,4 E) 3,4

357. Rəst müqaviləsində nəzərdə tutulurdu.

1. Kürdən cənubdakı torpaqların Səfəvilərə qaytarılması

2. Təngi qalasının Rusiyaya verilməsi 3. Şirvanın Osmanliya qaytarılması

4. Rus tacirlərinə güzəştlərin verilməsi

5. Osmanlı dövlətinin Xəzərsahili bölgələrə buraxılmaması

6. Şirvanın yarimmüstəqil dövlətə çevrilməsi

A) 4,5,6 B) 1,2,3 C) 1,4,5 D) 2,3,4 E) 2,3,6

358. Nadir şah Əfşarın tədbirlərinə daxil idi:

1. Vergi toplanmasının qaydaya salınması 2. Bəylərbəyliklərin təşkil edilməsi

3. Rəiyyətin hərbi qulluga çagirilması 4. Çərik ordusunun ləğv edilməsi

5. Əyalətlərin ləğv edilməsi

A) 1,5 B) 2,4 C) 1,3 D) 2,3 E) 4,5

359. XVIII əsrin 30-cu illərinə aid deyil:

A) Şəkidə Hacı Çələbi üsyanının baş verməsi B) Gəncə müqaviləsinin bağlanması

C) Suqovuşan qurultayının keçirilməsi D) Rəşt müqaviləsinin bağlanması

E) Suqovuşan qurultayının keçirilməsi360. Dunbuli tayfa başçıları tərəfindən idarə edilirdi:

A) Qarabağ xanlığı B) Sərab xanlığı C) Ərdəbil xanlığı D) Əhər xanlığı

E) Xoy və Təbriz xanlıqları

361. Fətəli xan Əfşara aid deyil:

A) Kərim xan Zəndin öldürülməsi B) Qarabağ xanlığına yürüş təşkil edilməsi

C) Qəmşə döyüçündə qələbə qazanması D) Qaraçəmən döyüşündə Zəndlərlə toqquşması

E) Urmiya xanlığının əsasının qoyulması362. Hacı Çələbiyə aid deyil:

A) Təbrizə yürüş etməsi B) Kürəkçay müqaviləsinin bağlanması

C) “Bayat savaşı”nda məğlub olması D) Nadir şah Əfşarla toqquşması

E) Qəbələ və Ərəşin asılı hala salınması363. Şamaxı xanlığına aid deyil:

A) İkihakimiyyətliyin mövcud olması B) Quba və Şəki xanlıqları arasında bölüşdürülməsi

C) “Şiraz qonaqlığı”nda iştirak etməsi D) 1790-cı ildə yenidən müstəqil olması

E) M.Səid və Ağası xanın hakimiyyətinin mövcud olması364. “Bayat döyüşü”ndə məğlub oldu:

A) Qubalı Fətəi xan B) Kazım xan C) Hacı Çələbi D) Pənahəli xan E) Erməni məlikləri365. Fətəli xanın köçürmə siyasətinin məqsədləri:

1. Quba xanlığının əhalisini artırmaq 2. Rus işğalının qarşısını almaq

3. Xanlığın sərhədlərini möhkəmləndirmək 4. Şirvanda özünə dayaq yaratmaq

5. Ara müharibələrinə son qoymaq 6. Daxili çəkişmələrə son qoymaq

A) 3,5,6 B) 1,3,5 C) 1,3,4 D) 2,3,5 E) 3,4,5

366. Qarabağ xanlığının əhalisini təşkil edən tayfalardan biri deyil:

A) Cavanşir B) Təkəli C) Kəbirli D) Baharlı E) Ziyadoğlu367. “Xatın arxı” döyüşündə məğlub edildi:

A) Kərim xan Zənd B) Ağa Məhəmməd xan Qacar C) Fətəli xan Əfşar

D) Məhəmmədhəsən xan Qacar E) Qubalı Fətəli xan

368. Hansı sultanlıq deyil?

A) Ərəş B) Şəmşəddil C) Cənik D) Qazax E) Hisu369. Şimali Azərbaycan xanlıqlarında maaflar:

1. İmtiyazlı təbəqə hesab olunurdular. 2. Sənətkarlıqla məşğul olurdular

3. Rütbələri xan tərəfindən verilirdi

4. Asayiş qoruyucuları olmaqla bərabər qoşunun əsasını təşkil edirdilər

5. Rəiyyət, rəncbər, elatlara bölünürdülər 6. Mahalları idarə edirdilər

A) 1,3,4 B) 2,5,6 C) 1,2,3 D) 4,5,6 E) 2,4,5370. Lənkəran xanlığında təsərrüfatı olmayan kəndli adlanırdı:

A) əkər B) elat C) maaf D) kələntər E) sərkər371. 1847-ci il “Kənli əsasnamələri” nə əsasən kəndlilər:

1. İki gün hamılıqla əvzərə çıxmalı idilər. 2. Bütün vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad edilirdilər

3. 10 desyatin torpaq payına malik olmalı idilər 4. Malcəhət və çöpçaşı vergisi ödəməli idilər

A) 1,4 B) 1,3 C) 2,4 D) 2,3 E) 1,2372. Uyğunsuz bəndi tapın:

A) M.Kazımbəy – “Quba tarixi”

B) A.A.Bakıxanov – “Gülüstani İrəm”

C) M.Adıgözəl bəy – “Qarabağnamə”

D) Kərim ağa Şəkixanov –“Şəki xanlarının tarixi”

E) M.Cavanşir – “Qarabağ tarixi”373. İlk dəfə nota alınmış Azərbaycan xalq mahnısı

A) “Dərbəndli Fətəlinin İran mahnısı”

B) “Sarı gəlin”

C) “Qalanın dibində”

D) “Xarı bülbüllər”

E) “Qarabağ şikəstəsi”374. XIX əsrin 70-90-cı illəri Şimali Azərbaycana aid deyil:

A) İlk orta məktəbin yaranması

B) Milli teatrın əsasının qoyulması

C) Bakı Artistlər cəmiyyətinin təşkil edilməsi

D) Bakının ikinci qala qapılarının tikilməsi

E) “Əkinçi” qəzetinin nəşrə başlaması375. Rusiyanın IV dövlət Dumasına Deputat seçilmişdir:

A) M.Cəfərov B) Ə.Topçubaşov C) F.X.Xoyski D) M.Əliyev E) X.Xasməmmədov
Каталог: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə