AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ M. F. Axundov adina azərbaycan miLLİ KİtabxanasiYüklə 2.8 Kb.
PDF просмотр
səhifə31/31
tarix23.12.2016
ölçüsü2.8 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

İngilis dilində
 
 
Ağayev, Z. 
1236-1238
 
Al Faisal Reem.   
1699
 
Al-Saqr, M.I. 
 
1510 
Balla, G. 
 
313 
Bellaigue, de G.      1606-1608 
Belohlavek, A.J.      1016-1018 
Bolgar, G. 
 
721 
Bordjugov, G.   
724 
Cocearova, G.        1652,1653 
Əliyeva, N. 
 
1239
 
Əliyeva, R. 
 
1240 
Haag, M. 
 
720
 

341 
 
Hüseynzadə, G.   
1241
 
Jioeva, A. 
 
1259 
Mahfouz, N. 
 
1517
 
Ratnagar, Sh. 
 
1610 
Refaat, Y.A. 
 
1518
 
Rəsulovа, A. 
 
1242
 
Rossaak, E. 
 
1142 
Safarova, Z. 
 
1651
 
Seyidov, F. 
 
1243
 
Shikibu, M.               1519,1520 
Yusifov, N. 
     1244-1247 
Бабич, Г.Н.  
1248
 
Белоручева-Миньяр, А.П. 1249
 
Галатенко, Н.А.  
1250
 
Каушанская, В.Л. 1251
 
Кистол, Л.П.  
1252 
Радовель, В.А.  
1254 
Салищева, М.  
1255
 
Семенова, М.Ю.                1256
 
Чиненова, Л.А.  
1257
 
 
 
 
Alman dilində 
 
Bashlinskaya A.          729,919 
Geyer, A. 
 
727
 
Hassan, B.  
 
749 
Helbig, G. 
 
1261
 
Holzmann, C. 
 
314 
Qurbanlı, Ç. 
 
1262
 
Михайлов, Л.М.  
1253 
Чоботарь А.В.  
1258
 
Fransız dilində 
 
Babaxanova, Ç.   
1264
 
Həsənova, A. 
 
1266
 
İsmayılov, B. 
 
1265
 
Аянот, Н.А.  
1267
 
Мурадова Л.А.  
1268
 
 
 
Şərq dillərində
 
Aras, E.  
1511
 
Aycı, M. 
1512-1516 
Yagmyr, T.O. 
1521
 
 
 
 
 
 
Başqa dillərdə 
 
Abdulla, K. 
 
735 
Cioaric, V. 
 
737
 
Levi, 
P. 
  1360
 
Rza 
R. 
 
  1565
 

342 
 
Азимов, С.  
1362
 
Айнии, С. 
     1534-1541 
Аляксееу, А.  
738 
Вургун, С.   1543
 
Гаврилiв, О. 
      1544,1545 
Заатов, И.   1618
 
Зубарев, В.В.  
736
 
Каххор, А. 
         732-734
 
Кодирий, А.  
 
1548 
Навоий, А.      1364,1522-1532 
Нодира. 
  1551
 
Онiщук М.В.  
1020 
Рустам, С.   1552 
Савiцкi, М.  
1263 
Фузулий.   1563
 
Хайем, У.   1564
 
Хусанхужаев, И. 1363
 
Эдемова, У.  
 
1566 
 
 
Sərlövhənin əlifba göstəricisi 
Azərbaycan dilində
 
 
Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi 
  359 
Ağaxan Ələsgər oğlu Ağabəyli 
 
   1742
 
Ağır preeklampsiya və eklampsiyanın reanimasiyası… 362 
 
Ağsu şəhəri orta əsrlərdə   
 
 
 
496,497 
Ana 
dili 
      1151,1152
 
Anafilaktik şok üzrə 
klinik 
protokol   363 
Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi…   364 
 
Astronomiya 
 
 
 
 
 
112 
Aşıq qadınların antologiyası 
   1269 
Azərbaycan 
dili 
     1153-1156 
Azərbaycan dilində alınma sözlər    
 
 
1157
 
Azərbaycan dilində leksik normalaşma… 
 
  1158 
Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti 
 
 
 
1159  
 
Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat... 1034 
Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin… 
  1143 
Azərbaycan Respublikası ali məktəblərinin…   1160 
Azərbaycan Respublikası ali məktəblərinin…   1285 
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar orqanlarında... 926
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 
  927,928 
Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının...  
931,932 
Azərbaycan Respublikasının inzibati Xətalar Məcəlləsi 930 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası  
 
929
 
Azərbaycan 
tarixi     499-501 
Azərbaycanda ətraf 
mühit 
2010 
   483
 
Azərbaycanda 
kim 
kimdir 
    502
 

343 
 
Azərbaycanda qadınlar və kişilər 
2010 
  487 
 
Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat 
 
  484 
Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2010  
 
485
 
Azərbaycanda uşaqlar 
2010 
 
   488
 
Azərbaycanın antropomorf terrakotları  
 
 
503
 
Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2010  
 
489
 
Azərbaycanın əhalisi 
2010 
    490 
Azərbaycanın görkəmli teatr və kino xadimi Ədil İsgəndərov  1743 
 
Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 
  766 
Azərbaycanın Paris sülh konfransındakı elçiləri  
 
498
 
Azərbaycanın regionları    
 
 
 
486 
Azərbaycanlılar Belorusiya uğrunda döyüşlərdə  
 
504 
Bələdçi: daş dövründən XX yüzilədək 
  506 
Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika  … 
 
368 
Bir ağacın dörd budağı 
    1376 
Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 
-1999 
 
  1744 
Biz birlikdə qalib gəldik   
 
 
 
507 
Bronxial astma üzrə klinik tövsiyələr 
 
  369
 
C virus hepatitinin müalicəsi üzrə klinik protokol    
370 
Cəbr və analizin başlanğıcı 
 
 
 
14,15 
Cəbr 
 
 
 
 
 
 
16, 17 
Cərrahi əməliyyatdan sonrakı dərin venaların trombozu… 
372 
Çoxsaylı mielomanın diaqnostikası… 
  373 
Davamlı insan inkişafı 
 
 
 
 
1053
 
Demokratik cəmiyyətdə media 
 
 
 
1130
 
Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi… 
  374
 
Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostika…    
 
375
 
Döş qəfəsində ağrının differensial diaqnostikası…  
376 
 
Düyünlü ur xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi  
377 
Ekoloji Epidemiologiya: tədqiqat metodları…   378 
 
Elektrotexniki lüğət 
 
 
 
 
243 
Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi… 
  379 
Ədəbiyyat 
     1290,1291 
Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının...  
1054 
Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 
   1757,1758
 
Əliqismət Lalayev - həyat 
rejissoru 
   1654
 
Ən 
yeni 
tarix 
 
     512
 
Fizika   
 
 
 
 
 
20, 74-77
 
Fiziki tərbiyə 
     1121-1123 
Fizioloji hamiləliyi olan qadınlara antenatal qulluq   
388 
 
Gürzə ilanı və gürzəkimilər fəsiləsinin… 
  389 

344 
 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
    513 
Hamiləlik zamanı hipertenziv vəziyyətlər  
 
 
 
391 
Hemoblastozlar zamanı anemiyanın müalicəsi…  
392 
Heterosiklik birləşmələr    
 
 
 
121
 
Həndəsə  
 
 
 
 
 
21, 22 
Həsən bəy Zərdabi və "Əkinçi" 
   1131 
Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsi 
   1062-1064 
Hüquq elminin nəzəri və təcrübi problemləri   940 
Xalq yazıçısı görkəmli ictimai xadim Mirzə İbrahimov 1306 
 
Xroniki ağrı sindromu üzrə klinik protokol   
 
396 
İqtisadi nəzəriyyə. Mikroiqtisadiyyat - 1, 2.  
 
778  
İnformatika 
     256, 
257 
 
İnsan hüquqları və ətraf 
mühit 
   943 
İnsan və cəmiyyət 
 
 
 
 
469 
İssumbosi      1575 
İstedadlı gənc bəstəkarların əsərlərinin toplusu  
 
1664
 
İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi 
  399 
 
İzahlı 
teatr 
sözlüyü 
 
    1655 
Kəskin appendisitin diaqnostika və müalicəsi   400 
 
Kəskin mədə-bağırsaq qanaxmalarının diaqnostika   
401 
Kəskin otitlərin diaqnostika və müalicəsi… 
  402 
 
Kəskin pankreatitin diaqnostika və müalicəsi…  
403 
Kimya   
 
 
 
 
 
123-126 
 
Kraun-efirlərin sintez və tətbiqi sahəsində yeni nailiyyətlər 127 
Kristalloqrafiya və 
kristallokimya 
   82 
Qara Qarayev və Cövdət Hacıyevin "Vətən"...   1663 
 
Qədim 
dünya 
tarixi 
    522 
Qərbi Avropada və ABŞ-da 
sosiologiya 
  472 
Qurani-Kərim 
     1679 
Media və 
seçki 
prosesi 
    949
 
Meningitlərin diaqnostika və müalicəsi… 
  406 
 
Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi…     
407  
Mədəni hüquqların qorunması  
 
 
 
950 
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat 1745-1748 
Mərkəzi Elmi Kitabxanaya 2009-cu ildə yeni daxil olan kitablar   1749
 
Milli Azərbaycan 
Tarixi 
Muzeyi 
   533 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasının inciləri 532 
Min bir gecə: Ərəb nağılları 
   1568 
Min bir mahnı 
     1634 
"Muzeylər və mədəni irs"  
 
 
 
535
 
Müasir təlim texnologiyaları fənni üzrə proqram 
 
1076  

345 
 
Nağı Kərbəlayı Kərim oğlu Nağıyev   1319 
 
Namiq Nəriman oğlu Əliyev 
   1750 
 
Nəriman Nərimanov  
 
 
 
 
536 
Nizami Tağısoy: Bir ömrün rapsodiyası 
 
  1320 
Novxanı sərvətimiz, şəxsiyyətlərimizdir 
  539 
 
Orta əsrlər 
tarixi 
     540,541 
Reproduktiv sağlamlıq 
 
 
 
 
417 
Riyaziyyat 
     39, 
40 
 
Sabir Əliyev-böyük 
musiqiçi 
   1641
 
Sabit Rəhman 

100 
 
    1751 
Sabit stenokardiyanın diaqnostika və müalicəsi  
419 
 
Sağlam yenidoğulmuşa qulluq üzrə… 
  420 
 
Salam əbədi 
dünya     1133 
Səhiyyə kommunikasiyası mütəxəssisləri üçün… vəsait 421 
Sifilis xəstəliyinin laborator diaqnosikası… 
  422 
Şairlər vətəni bizim tərəflər... 
   1452 
Şəkərli diabet (TİP 2) xəstəliyinin diaqnostika… 
 
428 
 
Şərq və Qərb 
     1203 
Şizofreniyanın diaqnostika və müalicəsi… 
  429 
 
Texnologiya 
     1083,1084
 
Telman Hacıyev 
fenomeni 
    268
 
Telman 
Hajiyev 
(solo 
flute)    269 
Teymur Əkbər oğlu Əhmədov 
   1753 
Təhsil sektorunun inkişafı üzrə II layihə 
 
  1082
 
Tofiq Bakıxanov-80 
    1642 
Travmatoloji və ortopedik xəstələrdə… 
  432 
Türk epik ənənəsində 
dastan 
   1280 
Türk ədəbiyyatı 
tarixi 
    1324,1325 
Urxan Kazım oğlu Ələkbərov  
 
 
 
1754
 
Uşaq mahnıları 
 
     1665-1667 
Üç tenqu və 
porsuq 
 
    1574
 
Ümumi biologiya  
 
 
 
               215, 216
 
Vergilər və 
vergitutma 
    964 
Yanıqların diaqnostika və müalicəsi… 
  434 
 
Yeni 
kitablar 
 
     1755,1756 
Yeni tarix 
 
 
 
 
 
555 
Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyaları 435 
 
 
 

346 
 
Rus dilində
 
 
Алгебра  
 
 
 
 
 
41-45
 
Античная философия 
    1710 
Астрономия 
 
 
 
 
 
115 
Атлас современной религиозной жизни России    1684,1685 
Банковские риски 
 
 
 
 
807 
Безопасность жизнедеятельности   1134 
Беларусь и Россия 
2009 
    810 
 
Боевые действия в городских кварталах 
 
  1021
 
Божественные слова 
    1281 
Большая универсальная энциклопедия 
  1759-1766 
Большой юридический словарь   
 
 
970 
Великие мысли о бизнесе    812 
 
Великие мысли о власти  
 
 
 
885 
Великие мысли о финансах 
 
 
 
813 
Взаимодействие культур в условиях глобализации 1039 
Викинги: между Скандинавией и Русью 
  579 
 
Возвышение Сталина 
 
 
 
 
580 
Вопросы национальных и федеративных отношений   
922 
Все об авиации 
 
     1022 
Геометрия 10    
 
 
 
 
52, 53   
Гиннесс. Мировые рекорды 
2010 
   1124 
Гостиничное и ресторанное дело  
 
 
975 
Грузинская кухня Шашлык… 
 
 
 
309 
Грузия. Закавказский тупик? 
 
 
 
590 
Демократия. Власть. Элиты 
 
 
 
892
 
Диалог со временем 
2010    592
 
Доклад о работе сорок второй и сорок третьей сессий 822 
Документы по русской политике в Закавказье  
 
910
 
Дом & интерьер  
 
 
 
 
326,327 
Древняя Русь в свете зарубежных источников.    
593 
Дьявольские балы 
    1476 
Женское здоровье 
 
 
 
 
449 
Забавные истории 
    1579 
Загадочная Московия   
 
 
 
599 
Закон об акционерных обществах Германии  
978 
Из наследия политической эмиграции... 
  912 
Инвестиции в России 
2007 
   825 
Интернет-СМИ: теория и практика 
  1136 

347 
 
Информатика 
     1099,1100 
История Азербайджана   
 
 
 
607,608 
История государства и права зарубежных стран  
983 
История древнего мира   
 
 
 
609 
История персидской литературы XIX-XX веков  
1341 
История средних веков   
 
 
 
610,611 
Карабах в каменном веке  
 
 
 
747
 
Книга для чтения     1343 
Комментарий к Уголовному кодексу РФ   
 
985
 
Коммерческое (предпринимательское) право  
986,987 
Конституция Азербайджанской Республики  
 
989
 
Космос  
 
 
 
 
 
1025
 
Красная эпоха   
 
 
 
 
620 
Криминалистика 
 
 
 
 
990 
Литература 
     1345,1346 
Маркетинг: общий курс   
 
 
 
841 
Математика 
 
 
 
 
 
56, 57
 
Международное право 
    997-999 
Международные и российско-китайские отношения 915 
Международные отношения: теории... 
  916 
Метрология, стандартизация и сертификация…  
239 
Мусульманские имена 
    1228 
Научные доклады института экономики РАН  
847,848 
Неизвестный Чайковский. Последние годы   1648 
 
Нефть, газ, модернизация общества 
  850 
Новая история    
 
 
 
 
652,653
 
Новая Российская Энциклопедия   1767,1768
 
Новейшая история 
 
 
 
 
654 
Нотариат      1002 
Общая биология     230, 
231 
 
Обычай и закон в письменных памятниках…  
760 
Отвечая на вызов времени. 
 
 
 
917 
Очерки современного административного права  
1005 
Партитура Второй мировой. 
 
 
 
665
 
Персия – Иран    
 
 
 
 
667 
Петр Столыпин о России 
 
 
 
669 
Поле битвы. Решающие сражения в истории  
 
1027 
Поэзия Востока   
 
 
 
 
1491
 
Право Европейского союза 
   1008 
Продолжатель Феофана   
 
 
 
673 
Проект Россия    
 
 
 
 
893,894 

348 
 
Профессионалы преступного мира 
  1492 
 
Психоанализ 
 
 
 
 
 
1726
 
Работа над дикцией в вокальном произведении    
1649  
Разноцветие мысли 
    1353 
Регионы России.  
 
 
 
 
855 
Реликвии правителей мира 
 
 
 
675 
Русский язык 
     1233 
Секреты польской политики 1935-1945 гг.   687 
Словарь египетской мифологии   
 
 
682
 
Словарь философских терминов 
 
   1728 
100 величайших археологических открытий  
 
748 
Сто великих военных тайн 
   1028 
Сто великих загадок Индии 
 
 
 
684 
Сто великих загадок истории Франции 
  685 
Сто великих предсказаний  
 
 
 
1693
 
Сто великих святынь православия 
 
  1694 
Технология 
     1115,1116
 
Физика  
 
 
 
 
 
108-111
 
Физическая география материков и океанов   186,187 
Физическое воспитание 
1    1127 
Физическое воспитание 
    1117,1118 
Финансовый менеджмент 
 
 
 
871 
Флаги и гербы мировых столиц   
 
 
492 
Химия 
      150-153 
 
Человек и культура Востока 
   1731 
Экологическая преступность в Европе 
  1015 
Экономическая информатика    
 
 
875
 
Экономическая теория. Макроэкономика 1,2. 
 
876
 
Экономические системы... 
   877 
Экономический словарь  
 
 
 
878 
Этическая мысль     1732 
 
 
İngilis dilində
 
 
Culture: 
Music, 
literature...    1041 
Egypt 
moment 
of 
Change 
    719 
 
Inside the Egyptian Museum with Zahi Hawass 
 
1509
 
Masterpieces of the Egyptian Museum in Cairo 
 
1145 
Media 
in 
democratic 
society 
   1141 

349 
 
Medieval Agsu town book-album 2010  
 
 
750 
Nature 
as 
constructor 
    234 
Ottoman 
civilization 
    722,723 
PCI' 2010. 
 
 
 
 
 
62-64 
Shu takahashi: Recent works and retrospective 
 
1593 
Studies on xinjiang historical sources in 17-20
th
 centuries 
1357 
The Arabian horse of Egypt 
 
 
 
355 
The 
Gazetteer 
of 
Korea 
    156
 
The national atlas of Korea  
 
 
 
155
 
The National atlas of Korea  
 
 
 
157 
The rights of the disabled persons   
 
 
1019 
Traveling through the deserts of Egypt 
 
 
718 
 
 
Alman dilində 
 
Aserbaidschan 
Land 
des 
Feuers 
   728 
Deutsche Apotheker und Arztebank 
 
 
329 
Deutsche 
literatur 
der 
romantic 
   1359
 
Gilgamesch-Archaologie einer unsterblichen … 
 
749 
Langenscheidt   
 
 
 
 
1260
 
 
Fransız dilində 
 
Etudes sur l’art de la Moldavie 
 
 
 
739
 
 
Şərq dillərində 
 
Canını cananına feda eden ozan Fuzuli 
 
 
1358
 
Cumhuriyet döneminde sivas sempozyumu bildirileri 
725,726 
 
Başqa dillərdə 
 
Magyarorszag 
es 
Azerbajdzsan 
   1042,1043 
Азарбайжан шоирлари 
    1533 
Билол Нозим шеъриятидан 
   1542 
Зебуннисо, Дилшод ва Анбар Отинлар шеъриятидан 1546
 
Земельнi вiдносини в Украiнi 
 
 
 
356 
История Узбекской ССР  
 
 
 
730,731 

350 
 
Кобус-намэ  
 
 
 
 
 
1547
 
М.П.Вокиф. Танланган шеърлар   
 
 
1549
 
Мəyлəнə Йəлəлетдин Руми 
 
   1365 
Низомий шеъриятиндан   
 
 
 
1550
 
Узбек адабиети 
 
     1553-1557 
Узбек адабиети масалалари 
 
 
 
1361
 
Узбек шеърияти антологияси 
 
 
 
1558-1562
 
 
 
 
 
 
 
 
 

351 
 
Mündəricat 
 
Təbiət elmləri..............................................................................         4 
Riyaziyyat................................................................ ............. 

Mexanika........................................................................................ 13 
Fizika...........................................…………………............... 14 
Astronomiya................................................................................ 20 
Kimya elmləri......................................................................... 21 
Ceodeziya............................................................................... 
Ceofizika.....................................................................................  
27 
27 
Geologiya............................................................................... 28 
Coğrafiya ............................................................................... 
30 
Biologiya elmləri................…..................................................          33 
Ümumi texnika............................................................................... 
40 
Energetika. Radioelektronika.…………………………….... 
41 
Dağ - mədən işləri. Neft. Qaz……………………………….
49 
Maşınqayırma ....................................................................... 
52 
Kimya texnologiyası. Yeyinti sənayesi……………………..
52 
Əl işləri. Evdarlıq................................................................ 
55 
Tikinti..................................................................................... 55 
Nəqliyyat.........…………………………………...…............ 58 
Kənd təsərrüfatı.....…………………………………….…... 59 
Tibb elmləri................... …………………………………... 
63 
Sosiologiya. Sosial fəlsəfə.................................................... 84 
Statistika................................................................................. 86 
Demoqrafiya.......................................................................... 
Tarixi elmləri……………………………………………. 
87 
88 
Tarix ..................................................................................... 
89 
Arxeologiya............................................................................ 139 
Etnoqrafiya............................................................................. 141 
İqtisadiyyat elmləri................................................................ 143 
Siyasi nəzəriyyə ....................................................... 
168 
Daxili siyasət.........................…………………………….... 170 
Xarici siyasət. Diplomatiya................................................... 
172 
İctimai siyasi təşkilatlar..................................................... 
Hüquq elmləri....................................................……....           
 Hərbi elm.........................................................................…... 
Mədəniyyət…………………….……………………............ 
Elm......................................................................................... 
Təhsil...................................................................................... 
178 
179 
201 
204 
206 
207 

352 
 
Bədən tərbiyəsi. İdman. Turizm.........…………………..... 
Mətbuat......................................................……………….... 
Kitabxana işi............................................................................ 
Muzey işi................................................................................... 
Dilçilik................................................................................... 
Folklor.....................................…………………………....... 
Ədəbiyyatşünaslıq.......................................…………........... 
Bədii ədəbiyyat.................................................…………...... 
Uşaq ədəbiyyatı.....................................................................    
 İncəsənət  tarixi................................................... 
Təsviri incəsənət..................................................................... 
Arxitektura……………………………………………………….. 
Dekorativ incəsənət................................................................ 
Rəsm. ..................................................................................... 
Qrafika……………………………………………………     
Musiqi....................................................................................   
Teatr.......................................................................................  
Kino sənəti.................................................................................  
Notlar..............................…………………………………  
Din.......................................................................................... 
Fəlsəfə.................................................................................... 
Psixologiya.............................................................................  
Biblioqrafik göstəricilər......................................................... 
Ensiklopediyalar..................................................................... 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi. Azərbaycan dilində............... 
Rus dilində............................................................................ 
İngilis dilində..................................................................... 
Alman dilində...................................................................... 
Fransız dilində...................................................................... 
Şərq dillərində  …………………………………………... 
Başqa dillərdə................................................................... 
Sərlövhələrin əlifba  göstəricisi. Azərbaycan dilində.................... 
Rus dilində  .......................................................................... 
İngilis dilində  .................................................................. 
Alman  dilində  .................................................................... 
Fransız dilində  ...................................................................... 
Şərq dillərində  .................................................................. 
Başqa dillərdə  ................................................................... 
Mündəricat.................................................................................... 
 
 
222 
224 
227 
228 
228 
247 
249 
264 
286 
289 
290 
292 
293 
294 
296 
296 
301 
303 
303 
305 
311 
319 
321 
324 
328 
334 
340 
341 
341 
341 
341 
342 
346 
348 
349 
349 
349 
349 
351 
 
 

353 
 
 
 
 
 
 
 
 
YENİ KİTABLAR 
 
Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 
2010 
Buraxılış IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın 
mətbəəsində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. 
Çapa imzalanıb 28.02.11. 
Sifariş 9 
Tiraj 150 nüsxə
 
 
 
 
  
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə