Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarınınYüklə 41.9 Kb.
səhifə2/3
tarix03.02.2017
ölçüsü41.9 Kb.
1   2   3

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş bəzi qərarlarının

 

SİYAHISI

 

1. “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarı (4-cü bəndi istisna olunmaqla).2. “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 may tarixli, 101 nömrəli qərarı.

3. “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 14 yanvar tarixli, 6 nömrəli qərarı.

4. “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 12 iyun tarixli, 95 nömrəli qərarı.

5. “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 15 yanvar tarixli, 6 nömrəli qərarı.

6. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı”na dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 4 dekabr tarixli, 155 nömrəli qərarı.

7. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı”na dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 4 dekabr tarixli, 155 nömrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 26 dekabr tarixli, 163 nömrəli qərarı.

8. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı”na əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 31 mart tarixli, 36 nömrəli qərarı.

9. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı”na əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 12 may tarixli, 66 nömrəli qərarı.

10. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli, 124 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı”na əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 3 avqust tarixli, 107 nömrəli qərarı.

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2010-cu il 13 dekabr tarixli 232 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 


 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsdiqedici sənədi əsasında idxalda əlavə dəyər vergisindən azad olunan elmi cihazların və avadanlıqların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİF MN) üzrə

 

SİYAHISI 

XİF MN-in kodu

Mal mövqelərinin adları

1

2

8419 89 989 0

Temperatur dəyişmə prosesi ilə işləyən laborator avadanlığı

8479 89 970 0

Laboratoriya üçün digər xüsusi təyinatlı mexaniki qurğular və maşınlar

8514 10 800 0

Laborator müqavimət sobaları

8542 31 900 0

Digər prosessorlar və kontrollerlər, yaddaş qurğuları ilə, dəyişdiricilərlə, məntiqi sxemlərlə, gücləndiricilərlə, sinxronizatorlarla və ya digər sxemlərlə birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmişlər

8543 20 000 0

Siqnal generatorları

8543 70 900 9

Fərdi funksiyaları olan digər aparaturalar

8543 90 000 9

Fərdi funksiyaları olan aparaturaların hissələri

9001 90 000 0

Digər optik elementlər

9002 19 000 0

Digər obyektivlər

9002 20 000 0

Optik süzgəclər

9002 90 000 9

Digər optik elementlər

9006 30 000 0

Xüsusi olaraq sualtı çəkiliş və aerofotoçəkiliş kameraları

9011 10 100 0

Yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və ya yerdəyişməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş stereoskopik mikroskoplar

9011 10 900 0

Digər stereoskopik mikroskoplar

9011 20 100 0

Yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və ya yerdəyişməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş mikrofotoqrafiya üçün mikroskoplar

901120 900 0

Digər mikrofotoqrafiya, mikroçəkiliş və ya mikroproyeksiyalama üçün mikroskoplar

9011 80 000 0

Digər mikroskoplar

9012 10 100 0

Yarımkeçirici lövhələrin və ya fotoşablonların manipulyasiya və ya yerdəyişməsi üçün xüsusi işlənmiş avadanlıqla təchiz olunmuş elektron mikroskoplar

9012 10 900 0

Digər elektron mikroskoplar

9013 20 000 0

Lazerlər, lazer diodlarından başqa

9013 80 900 0

Digər optik cihaz və alətlər

9014 20 200 0

İnersiyalı naviqasiya sistemləri

9014 20 800 0

Aeronaviqasiya və ya kosmos naviqasiyası üçün digər cihaz və alətlər

9015 80 110 0

Meteoroloji, hidroloji və geofiziki elektron cihaz və avadanlıqlar

9015 80 190 0

Meteoroloji, hidroloji və geofiziki digər cihaz və avadanlıqlar

9015 80 910 0

Geodeziya, topoqrafiya, kartoqrafiya və ya nivelirləmədə istifadə olunan cihaz və avadanlıqlar; hidroqrafik cihazlar

9015 80 930 0

Meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihaz və avadanlıqlar

9015 90 000 0

Geodezik və ya topoqrafik (fotoqrammetrik cihazlar daxil olmaqla), hidroqrafik, okeanoqrafik, hidroloji, meteoroloji və ya geofiziki alətlərin (kompaslardan başqa) məsafəölçənlərin hissə və ləvazimatları

9016 00 100 0

Laborator tərəzilər

9017 80 900 0

Digər ölçü alətləri

9022 19 000 0

Rentgen şüalanmalarının təsirinə əsaslanan digər aparatlar

9022 29 000 0

Alfa-, beta- və ya qamma- şüalanmalarının təsirinə əsaslanan digər aparatlar

9024 80 100 0

Materialların bərkliyini, möhkəmliyini, sıxılmasını, elastikliyini və ya digər mexaniki xüsusiyyətlərini sınaqdan keçirmək üçün digər elektron maşın və cihazlar

9024 80 910 0

Tekstil materialların, kağızın və kartonun sınaqdan keçirilməsi üçün qeyri-elektron maşın və cihazlar

9024 80 990 0

Digər materialların sınaqdan keçirilməsi üçün qeyri-elektron cihaz və maşınlar

9025 19 200 0

Başqa cihazlarla birləşdirilməmiş termometr və pirometrlər

9025 19 800 0

Qeyri-elektron termometr və pirometrlər

9025 80 400 0

Elektron barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər

9025 80 800 0

Qeyri-elektron barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər

9026 20 800 0

Təzyiqin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün qeyri-elektron cihaz və aparatlar

9026 80 200 0

Digər dəyişən səciyyələrinin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün elektron cihazlar və ya aparatlar

9026 80 800 0

Digər dəyişən səciyyələrinin ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün qeyri-elektron cihazlar və ya aparatlar

9026 90 000 0

Maye və ya qazların məsrəfinin, səviyyəsinin ölçülməsi və ya onlara nəzarət üçün cihaz və aparatların hissə və ləvazimatları

9027 10 100 0

Elektron qaz və ya tüstü analizatorları

9027 10 900 0

Qeyri-elektron qaz və ya tüstü analizatorları

9027 20 200 0

Xromatoqraflar, elektroforez üçün cihazlar

9027 30 000 0

Optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan spektrometrlər, spektrofotometrlər, spektroqraflar (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri, infraqırmızı)

9027 50 000 0

Optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan digər cihaz və aparatlar (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri, infraqırmızı)

9027 80 100 0

Eksponometrlər

9027 80 170 0

Fiziki və kimyəvi analizlər üçün digər elektron cihaz və aparaturalar

9027 80 910 0

Viskozimetrlər, məsaməliliyi və genişlənməni ölçmək üçün cihazlar

9027 80 970 0

Fiziki və kimyəvi analizlər üçün digər cihaz və aparatura

9027 80 110 0

pH-metrlər, rH-metrlər və elektrokeçiriciliyi ölçmək üçün digər aparatura

9027 90 500 0

9027 20-9027 80 yarımmövqelərdəki aparaturanın hissə və ləvazimatları

9030 10 000 0

İonlaşdırıcı şüalanmanın aşkar edilməsi və ya ölçülməsi üçün cihaz və aparatura

9030 20 100 0

Elektron-şüalı ossiloqraflar və ossiloskoplar

9030 20 500 0

Elektron ossiloqraflar və ossiloskoplar

9030 20 900 0

Qeyri-elektron və qeyri-elektron şüalı ossiloqraflar və ossiloskoplar

9030 31 000 0

Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün yazı qurğusu olmayan universal ölçü cihazları və aparatura

9030 32 000 0

Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün yazı qurğusu olan universal ölçü cihazları və aparatura

9030 33 300 0

Yazı qurğusu olmayan gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi üçün və ya ona nəzarət üçün elektron cihaz və aparatura

9030 33 910 0

Qeyri-elektron voltmetrlər

9030 33 990 0

Yazı qurğusu olmayan gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi üçün və ya ona nəzarət üçün digər cihaz və aparatura

9030 40 000 9

Xüsusi olaraq telekommunikasiya üçün nəzərdə tutulmuş cihaz və aparatura

9030 82 000 0

Yarımkeçirici lövhə və ya cihazların ölçülməsi və ya yoxlanması üçün digər cihaz və aparatura

9030 89 300 0

Digər ölçü və nəzarət üçün elektron cihaz və aparatura

9030 89 900 0

Digər qeyri-elektron ölçü və nəzarət üçün cihaz və aparatura

9031 20 000 0

Sınaq stendləri

9031 49 900 0

Digər optik cihaz və avadanlıqlar

9031 80 320 0

Yarımkeçirici lövhələrin və qurğuların yoxlanması və ya yarımkeçirici qurğuların istehsalında istifadə olunan fotomaskaların və ya fotoşablonların yoxlanması üçün geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün digər elektron cihaz, qurğu və maşınlar

9031 80 340 0

Digər məqsədlər üçün geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün elektron cihaz, qurğu və maşınlar

9031 80 380 0

Qeyri-geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün digər elektron cihaz, qurğu və maşınlar

9031 80 910 0

Geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün qeyri-elektron cihaz, qurğu və maşınlar

9031 80 980 9

Qeyri-geometrik kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün qeyri-elektron cihaz, qurğu və maşınlar

9032 10 200 0

Elektron termostatlar

9032 10 810 0

Elektrik işəsalma qurğusu ilə qeyri-elektron termostatlar

9032 10 890 0

Digər qeyri-elektron termostatlar

9032 89 000 9

Avtomatik tənzimlənmə və ya idarə üçün digər cihaz və aparatlar, hidravlik və pnevmatik istisna olmaqla

 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 25 yanvar tarixli 17 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 


 

Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxalda əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturu (XİF MN) üzrə

 

S İ Y A H I S I 

XİF MN-in kodu

Mal mövqelərinin adları

1

2

Qrup 01-dən

 

0102 10

Safqanlı cins iribuynuzlu heyvanlar

0104 10 100 0

Safqanlı cins qoyunlar

0104 20 100 0

Safqanlı cins keçilər

0105 11

Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqları (Gallus domesticus)

Qrup 12-dən

 

1201 00 100 0

Əkin üçün soya paxlalı bitkilər

1206 00 100 0

Əkin üçün günəbaxan toxumu

1209 10 000 0

Əkin üçün şəkər çuğunduru toxumu

1209 22 100 0

Əkin üçün qırmızı üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium pretense L.)

1209 29 600 0

Əkin üçün yem çuğundurunun toxumu (Beta vulgaris var.alba)

Qrup 31

Gübrələr

Qrup 38-dən

 

3808-dən

Kənd təsərrüfatında istifadə edilən insektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr (3808 94 mal mövqeyində göstərilən dezinfeksiyaedici vasitələrdən başqa)

Qrup 84-dən

 

8419 31 000 0

Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular

8421 11 000 0

Süd separatorları

8421 20 900 1

Qida sənayesində istifadə edilən suyun süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğu və avadanlıqlar

8422 20 000 1

Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan butulkaların və ya digər qabların yuyulması və qurudulması üçün avadanlıqlar

8422 90 900 1

Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan avadanlıqların hissələri

8424 81

Kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün suvarma qurğuları, traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş tozpaylayan və səpələyən qurğular, daşınan və digər qurğular

8428 20 300 0

Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər

8428 90 710 0

Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular

8432

Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün maşınlar (8432 80 000 0 mal mövqeyində sinifləşən qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar istisna olmaqla)

8433 20

8433 30


8433 40

8433 51 000 0

8433 52 000 0

8433 53 


8433 59

8433 60 000 0

8433 90 000 0


Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyülməsi üçün maşın və ya mexanizmlər, press-çeşidləyici, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq üçün preslər daxil olmaqla; otbiçənlər; 8437 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya kalibrlən-məsi üçün maşınlar

8434

Sağıcı qurğu və aparatları, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar

8436

Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi üçün avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər

8437

Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa

8438

Bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya uçucu olmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün olan avadanlıqlardan başqa

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2014-cü il 25 aprel tarixli 113 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir


 


Каталог: system -> files -> legislation
legislation -> Hərbi-həkim ekspertizası haqqında Əsasnamə
legislation -> Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlər haqqında
legislation -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
legislation -> Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında
legislation -> Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsədlərinə ödənişlərin təyin edilməsi və verilməsi qaydalarının təsdiqi haqqında
legislation -> Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında
legislation -> "TƏSDİq ediRƏM" Azərbaycan Respublikası səhiyyə naziri Ə. B.İNsanov


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə