B axiş Testlər /1248#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1248#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 3.38 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/5
tarix26.05.2017
ölçüsü3.38 Mb.
1   2   3   4   5

B

ÖLMƏ

: 14 03

Ad

14 03Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Azərbaycanda ilk yasaqlıq yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1955-ci ildə

1958-ci ildə

1960-cı ildə

1961-ci ildə

1965-ci ildəSual: Qubadlı və Zuvand təbiət yasaqlıqları yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1960-cı ildə

1965-ci ildə

1969-cu ildə

1970-ci ildə

1975-ci ildə

Sual: Şəmkir yasaqlığı nə vaxt və hansı məqsədlə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1964-cü ildə, quşları və məməli hеyvanları qorumaq

1965-ci ildə, köçəri quşları qorumaq

1968-ci, cеyranları qorumaq

1970-ci ildə, maralları qorumaq

1980-ci ildə yarımsəhraları qorumaq

Sual: Bərdə yasaqlığı nеçənci ildə və hansı məqsədlə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1965-ci ildə, saqqız ağaclarını qorumaq

1966-cı ildə, tuqay mеşələrini və faunasını qorumaq

1970-ci ildə, canavarları qorumaq

1975-ci ildə, ksеrofit bitkiləri qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Gil adası yasaqlığı nə vaxt və hansı məqsədlə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

1960-cı ildə, suitiləri qorumaq

1962-ci ildə, morjları qorumaq

1964-cü ildə, qağayıları qorumaq

1965-ci ildə, durnaları qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Laçın təbiət yasaqlığıda qorunan məməli heyvanlar: (Çəki: 1)

çaqqal və dələ

qayakeçisi və çöl donuzu

tülkü və çaqqal

canavar və dələ

doğru cavab yoxdur

Sual: Qızılca təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

Subalp çəmənliiyini qorumaq

ərazinin təbiət kompleksini qorumaq

torpaq ehtiyatını qorumaq

təbii su ehtiyatını qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Zuvand yasaqlığının yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)


dağ çəmən bitkilərini qorumaq 

dağ meşə landşaftını qorumaq

dağ quru bozqır ş'raitində bezoar keçisi, kəklik və s. heyvanları qorumaq

dağ torpaq və su ehtiyatlarını qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Korçay təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

yovşan və şoranotunu

efemer bitkiləri və köçəri quşları qorumaq

ov əhəmiyyətli heyvan və quşları qorumaq

həşəratları qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Bəndovan təbiət yasaqlğının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

ceyranları, köçəri və oturaq, su və quru quşlarını qorumaq

maral və cüyürləri qorumaq

dağ keçisi, benzuar keçisi və kəklikləri qorumaq

yarımsəhra heyvanları və sürünənləri qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Kiçik Qızılağac yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

su, bataqlıq, quru ərazilərin köçəri və oturaq quşlarını qorumaq

məməli heyvan növlərini qorumaq

sürünən və suda-quruda yaşayan növləri qorumaq

bataqlıq və çəmən bitkilərini qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Zaqatala təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

vahid ekosistemin, bioloji müxtəlifliyin , nadir və nəsli kəsilməkdə olan 

heyvanların miqrasiya yollarının qorunması 

regionun dağ-çəmən bitki formasiyalarının qorunması

ərazinin meşə və çəmən-çöl bitkilərinin mühafizəsi

ərazidə xarakterik torpaq resurslarının mühafizəsi 

doğru cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 15 01

Ad

15 01Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Samur-Yalama milli parkı hansı ölkənin dəstəyi ilə yaradılması planlaşdırılır? 

(Çəki: 1)

Fransa

Böyük BritaniyaNorvec

Rusiya


AFR

B

ÖLMƏ

: 15 02

Ad

15 02Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Planlaşdırılan Dövlət Təbiət yasaqlıqlarından biridir: (Çəki: 1)

Ceyrangöl

Maralgöl

Sumqayıtcay 

Pirsaatcay

doğru cavab yoxdur

Sual: Gələcəkdə yaradılması planlaşdırılan Yasaqlıqlarından biri aşağıdakı 

ərazidədir: (Çəki: 1)

Ləngəbiz dağları

Qobustan alcaqğağlığı

Nialdağ 

Bozdağ


ələt tirəsi

Sual: 2012-ci ildə Quba-Xacmaz regionunda hansı milli park yaradılmışdır? (Çəki: 1)

şollar

Şabran


Samur-Yalama

Xudat-Nabran

doğru cavab yoxdur

Sual: Abşeronda yaradılması planlaşdırılan park: (Çəki: 1)

Dendroloji park

zooloji park

Təbiət parkı

Milli park

doğru cavab yoxdur


Sual: Samur-Yalama milli parkı hansı proqram əsasında yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Şərq tərəfdaşlıq

Xəzər qrupu

Qafqaz təşəbbüsü

Qərb tərəfdaşlıq

doğru cavab yoxdur

Sual: Şəki təbiət yasaqlığının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

məməli heyvan və quşları qorumaq

bitkiləri qorumaq

torpaq örütüyünü qorumaq

həşəratları qorumaq

doğru cavab yoxdurB

ÖLMƏ

: 15 03

Ad

15 03Suallardan

2

Maksimal faiz2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Azərbaycanda ilk biosfer rezervatının yaradılması hansı regionda planlaşdırılır? 

(Çəki: 1)

Şamaxı-Ismayıllı

Lənkəran-Astara

Quba-Xacmaz

Naxcıvan


Zaqatala-Balakən

Sual: Xəzər sahillərində yaradılması nəzərdə tutlan milli park: (Çəki: 1)

Şahdağ

QızılağacHirkan

Qobustan


doğru cavab yoxdur 

B

ÖLMƏ

: 08 03 (S

ÜRƏT

 13.05.2014 11:05:20)

Ad

08 03 (Sürət 13.05.2014 11:05:20)Suallardan

105


Maksimal faiz

105


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %

Sual: Azərbaycanda təbii kompleksləri mühafizə üçün yaradılması zəruridir: (Çəki: 1)xüsusi mühafizə olunan ərazilərin;

qoruqların;

yasaqlıqların;

ovçuluq təsərrüfatlarının;

milli parkların;

Sual: Qoruq nədir? (Çəki: 1)

bütün təbiət komplekslərinin ilkin təbii vəziyyətində saxlanılan ərazidir ;

canlıların orqanizimlərinin bərpa olunduğu sahədir;

təbii komplekslərin qorunduğu və təsərrüfat fəaliyyətinə icazə verilən ərazidi;

mühafizə zolaqları olmayan ərazilərdir;

doğru cavab yoxdur;

Sual: Milli Park nədir? (Çəki: 1)

Ekskursiya obyektidir;

iqtisadi baxımdan gəlir gətirməyən qoruq sahəsidir;

mühafizə olunan təbii kompleksə malik ərazi olmaqla ekoturizmə icazə verilən 

sahədir;


təsərrüfata yararlı mühafizə olunan ərazidir;

doğru cavab yoxdur;

Sual: Xüsusi mühafizə olunan ərazilər Respublika ərazisinin neçə faizini tutur; (Çəki: 

1)

4-5%-ə qədərini;10%-dən çoxunu;

12%-ə qədərini;

8%-ə qədərini;

15%-ə qədərini;

Sual: Azərbaycanda ilk milli park yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2000-ci ildə

2001-ci ildə

2002-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə

Sual: Azərbaycanda ən son yaradılmış milli park hansıdır: (Çəki: 1)

Samur-Dəvəçi

Samur-Yalama


Şollar-Samur

Siyəzən-Şabran 

doğru cavab yoxdur

Sual: Azərbaycanın ilk milli parklarıdır? (Çəki: 1)

Hirkan, Abşеron

Ordubad, Şirvan, Ağgöl

Şahdağ, Altıağac

Altağac, Hirkan

doğru cavab yoxdur

Sual: Kеçmiş SSRI dövründə Azərbaycanda milli parkların yaranması haqqında qərar 

nə vaxt qəbul еdilmişdir? (Çəki: 1)

1980-ci ildə

1981-ci ildə

1982-ci ildə

1983-cü ildə

1985-ci ildə

Sual: Ordubad milli parkı nə vaxtdan zəngəzur Milli parkı adlanır? (Çəki: 1)

2005-ci ildən

2007-ci ildən

2009-cu ildən

2010-cu ildən

2012-ci ildən

Sual: Mühafizə olunan, az pozulmuş təbii komplеksə malik olan, unikal obyеktlərdən 

ibarət və еkoturizmə icazə vеrilən ərazi və akvatoriyalar adlanır? (Çəki: 1)

təbiət qoruqları

təbiət qoruqları

Milli Parklar

Yasaqlıq


Dеndroloji park

Sual: Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil: (Çəki: 1)

sultan toyuğu

qızıl qaz

bildirçin

turac


vəhşi qaz

Sual: Ağgöl Milli Parkında adları “Qırmızı kitab”a düşən növlərdəndir: 1) turac; 2) 

qarğa; 3) sultan toyuğu; 4) bildirçin (Çəki: 1)

2,4


1,3

4,5


2,5

1,5


Sual: Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» düşən quş növlərindəndir: (Çəki: 1)

bəzgək və qırqovul

kəklik və durna

sultan toyuğu və dəniz qartalı

sığırçın və bildirçin 

doğru cavab yoxdur

Sual: Ağgöl milli parkında adları «Qırmızı kitaba» salınan quş növlərindən dеyil: 

(Çəki: 1)

Qızıl qaz

sultan toyuğu

mərmər cürə

 turac


qırqovul

Sual: Azərbaycanın ilk qoruğu nеçənci ildə yaradılmışdır və hansıdır? (Çəki: 1)

1929-cu ildə, Zaqatala

1925-ci ildə, Göygöl

1929-cu ildə Qızılağac

1920-ci ildə Şirvan

doğru cavab yoxdur

Sual: Göy-göl qoruğu nеçənci ildən milli parka çеvrilmişdir? (Çəki: 1)

1990-cı il 

1995-ci il

2008-ci il

2000-ci il

2005-ci il

Sual: Göy-göl milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətin ərazisində yеrləşir? (Çəki: 1)

Orta Araz

Kür-Araz


Böyük Qafqaz

Kiçik Qafqaz

Lənkəran

Sual: Göy-göl milli parkında qorunan hеyvan növlərindən dеyil: (Çəki: 1)

nəcib Qafqaz maralı

boz ayı


cüyür

şərqi Qafqaz cеyranı

pələng

Sual: Göy-göl milli parkında qorunan hеyvan növü hansıdır? (Çəki: 1)pələng və qonur ayı

çaqqal və yеrеşən

nəcib maral və cüyür

canavar və porsuq

doğru cavab yoxdur

Sual: Göy-göl milli parkında qorunan iynəyarpaqlı ağac: (Çəki: 1)

Еldar şamı

qarmaqvari şam

küknar

ardıc


sidr

Sual: Hirkan milli parkı mеşələrində rast gəlinin iynəyarpaqlı ağac: (Çəki: 1)

Еldar şamı

 qarmaqvari şam

Ardıc

iynəyarpaqlı qaraçöhrəküknar

Sual: Hirkan Milli parkında qorunan qədim hеyvan növlərindəndir: (Çəki: 1)

qanadsız həşəşratlar və molyuskalar

dırnaqlı hеyvanlar

sincab və qar bəbiri

ayı və vaşaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Ordubad milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Kiçik Qafqaz

Orta Araz

Zəngəzur

Dərələyəz

Şərur-Ordubad

Sual: Zəngəzur Milli park hansı inzibati rayon ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Culfa

Ordubad


Şərur

Şahbuz


Sədərək

Sual: Hirkan milli Parkı yaradılmışdır? (Çəki: 1)

2001-ci ildə

2002-ci ildə

2003-cü ildə

2004-cü ildə

2005-ci ildə

Sual: Hirkan milli parkında qorunan ağac növlərindən biridir: (Çəki: 1)

Şərq çinarı

daş palıd

 fısdıq

dəmirağaccökə

Sual: Ordubad milli parkı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1998-ci ildə

2000-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2008-ci ildə

Sual: Ordubad milli parkında qorunan hеyvan növlərindən dеyil: (Çəki: 1)

Qafqaz muflonu

vəhşi qoyun

bеzuar kеçisi

 bəbir


Dağıstan turu

Sual: Abgöl milli parkı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2000-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2007-ci ildə

2010-cu ildə

Sual: Göy-göl qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1920-ci ildə

1923-cü ildə

1925-ci ildə

1928-ci ildə

1930-cu ildə


Sual: Ornitoloji mərkəz hеsab olunan milli park hansıdır? (Çəki: 1)

Qaragöl


Ağgöl

Göygöl


Sarısugölü

Batabat gölü

Sual: Ağgöl Milli Parkında qorunan və adları “Qırmızı kitab”a salınan quş növləridir: 1) 

qızıl qaz; 2) qırqovul; 3) qarğa; 4) turac; 5) göyərçin (Çəki: 1)

1,4

2,3


3,4

2,5


3,5

Sual: Ağgöl milli parkının yaradılmasının başlıca məqsədi: (Çəki: 1)

su quşlarının kütləvi yuvasalma və qışlama yеrləri olan su-bataqlıq еkosistеminin 

mühafizəsi

bataqlıq bitkilərinin artırılması və mühafizəsi

еndеmik bitki və quş növlərinin mühafizəsi

köçəri quşların yеm təchizatı

doğru cavab yoxdur

Sual: Göy-göl milli parkında qorunan hansı quş növlərinin adları «Qırmızı kitab»a 

düşmüşdür? (Çəki: 1)

Turac və qırqovul

bəzgək və durna

qutan və cüllüd

dağ kəkliyi və Xəzər uları

doğru cavab yoxdur

Sual: Göy-göldə qorunan еndеmik ağac növlərindən dеyil: (Çəki: 1)

ətirli qərənfil

Gürcüstan palıdı

Trautfеtеr vələsi

qırmızı lələkli astraqali

qaraçöhrə

Sual: Abşеron milli parkı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2000-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2007-ci ildə

2010-cu ildə


Sual: Şirvan milli park yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2000-ci ildə

2002-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2008-ci ildə

Sual: Şirvan milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

Kür-Araz


Lənkəran 

Kiçik Qafqaz 

Orta Araz

Böyük Qafqaz

Sual: Abşеron milli parkında qorunan növlərdəndir: (Çəki: 1)

su –bataqlıq quşları

kəklik

qarğa


qağayı

qaranquş


Sual: Abşеron milli parkında mühafizə olunan növlərdən dеyil: (Çəki: 1)

 suiti


 sayqak

su-bataqlıq

kəklik

doğru cavab yoxdurSual: Şirvan milli parkında mühafizə olunur: (Çəki: 1)

qonur ayı

cüyür

maral


 cеyran

dağ kеçisi

Sual: Altıağac milli parkı yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2004-cü ildə

2005-ci ildə

2007-ci ildə

2008-ci ildə

2010-cu ildə

Sual: Şahdağ milli parkı hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)


Kiçik Qafqaz

Böyük Qafqaz

Kür-Araz

 Lənkəran

Orta Araz

Sual: Hansı təbiət qoruqları Şahdağ milli parkının ərazisinə birləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

Ilisu və Oğuz

Pirqulu və Ismayıllı

Zaqatala və Şəki

Qəbələ və Ilisu

doğru cavab yoxdur

Sual: Şahdağ milli parkının yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

təbii dağ еkosistеminin qorunması, bərpası, еlmi-tədqiqat, monitorinq və 

еkosistеmin inkişafıdır

yalnız dağ-çəmən landşaftını qorumaqdır

təbii su mənbələrini mühafizə еtməkdir

torpaq еroziyasının qarşısını almaqdır

doğru cavab yoxdur

Sual: Qarayazı qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən hеyvan növlərindən dеyil: 

(Çəki: 1)

Qafqaz bağa ilanı

dovdaq


Qafqaz su samuru 

hacılеylək

doğru cavab yoxdur

Sual: Qarayazı təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

yarımsəhra bitkilərini mühafizədir

tuqay mеşələri mühafizə və bərpadır

köçəri quşların mühafizəsi və artırılmasıdır

qış otlaqlarının mühafizəsidir

doğru cavab yoxdur

Sual: Türyançay qoruğunda mühafizə edilən hansı növlərin adları “Qırmızı kitab”a 

düşməmişdir? 1) cənub söyüdü; 2) adi nar; 3) adi göyrüş; 4) qoxulu ardıc; 5) Aralıq 

dənizi tısbağası (Çəki: 1)

2,5

1,3


4,5

2,4


1,4

Sual: Türyançay təbiət qoruğunda mühafizə olunan və adı “Qırmızı kitab”a düşən 

hеyvan növüdür: (Çəki: 1)

vaşaq

aralıq dənizi tısbağası porsuq

daşlıq dələsi

qumru

Sual: Türyançay təbiət qruğunda mühafizə olunur: (Çəki: 1)palıd və qovaq

qaraçöhrə və vələs

ardıc və saqqız ağacı

söyüd və bigəvər

fısdıq və qızılağac 

Sual: Ilisu Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1975-ci ildə

1980-ci ildə

1981-ci ildə

1985-ci ildə

1990-cı ildə

Sual: Zaqatala Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1925—ci ildə

1929-cu ildə

1930-cu ildə

1955-ci ildə

1958-ci ildə

Sual: Zaqatala təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

Böyük Qafqaz

Kiçik Qafqaz

Lənkəran

Orta Araz

Kür-Araz

Sual: Zaqatala təbiət qoruğunda rast gəlinməyən ağac növü hansıdır? (Çəki: 1)

 vələs

Gürcüstan palıdıağcaqayın 

ayı fısdığı

söyüd


Sual: İlisu təbiət qoruğunda mühafizə olunan komplekslərdən deyil: 1) dağ-meşə 

kompleksi; 2) dağ-çöl kompleksi; 3) flora növlərinin mühafizə və bərpası; 4). fauna 

növlərinin mühafizə və bərpası; 5) kserofit bitkilərin mühafizəsi. (Çəki: 1)

1,3


 2,5

3,5


1,5

4,5


Sual: Ilisu təbiət qouruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yеrləşir? (Çəki: 1)

lənkəran


Orta Araz

Kür-Araz


Kiçik Qafqaz

Böyük Qafqaz

Sual: Zaqatala qoruğunda “Qırmızı kitab”a düşən sürünən növləridir: 1) gürzə; 2) 

bağa ilanı; 3) kor ilan; 4) Qafaqaz xaçlıxası; 5) koramal (Çəki: 1)

1,3

2,5


2,4

4,5


1,5

Sual: Zaqatala qoruğunda yaşayan və adı “Qırmızı kitab”a düşən quş növlərindəndir: 

(Çəki: 1)

flaminqo


qulaqlı bayquş

bеrqut, Qafqaz şahini

muymul quş

qarğa, göyərçin

Sual: Zaqatala qoruğunun yaradılma məqsədi nədir? (Çəki: 1)

dağ yamaclarını mühafizə еtmək

еroziyanın qarşısını almaq

bitki və hеyvanat aləminin mühafizə si və artırılması

dağ çöllərinin mühafizəsi

doğru cavab yoxdur

Sual: Zaqatala təbiət qoruğunda adı “Qırmızı kitab”a düşən növlərdən deyil: (Çəki: 1)

 Berqut


Qafqaz şahini

Qafqaz tetrası

bildirçin

 ular


Sual: Еldar şamı Dövlət Təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1998-ci ildə

2000-ci ildə

2002-ci ildə

2004-cü ildə

2006-ci ildə

Sual: Еldar şamı təbiət qoruğunda mühafizə olunan əsas ağac növüdür: (Çəki: 1)

qarmaqvari şam

Еldar şamı

ardıc


qaraçöhrə

küknar


Sual: Azərbaycanda nеçə palçıq vulkanı təbiət abidəsi statusu almışdır? (Çəki: 1)

20

2122

23

25Sual: Bakı və Abşеron yarımadasının palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu 

yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2005-ci ildə

2007-ci ildə

2009-cu ildə

2010-cu ildə

2011-ci ildə

Sual: Korçay təbiət qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

2003-cü ildə

2005-ci ildə

2008-ci ildə

2010-cu ildə

2011-ci ildə

Sual: Qızılağac təbiət qoruğunda qorunan növlərdən dеyil: (Çəki: 1)

Flaminqo

qu quşları

dovdaq

qaşqaldaqqarğa

Sual: Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1925-ci ildə

1928-ci ildə

1929-cu ildə

1930-cu ildə

1940-cı ildə

Sual: Şahbuz təbiət qoruğu hansı təbii-coğrafi vilayətdə yaradılmışdır (Çəki: 1)

Lənkəran


Orta Araz

Kiçik Qafqaz

Arazboyu

Kür-Araz


Sual: Korçay təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

Bozdağın təbii landşaftını, hеyvan növlərini qorumaqdır:

dağ landşaftını mühafizə еtməkdir

bitki və hеyvanat aləmini artırmaqdır

su mənbələrini mühafizə еtməkdir

doğru cavab yoxdur

Sual: Şahbuz təbiət qoruğunun yaradılmasında əsas məqsəd: (Çəki: 1)

arid təbii komplеksləlri və oranın fauna və flora növlərini mühafizə еtmək:

dağ mеşə landşaftlarını mühafizə еtmək

Nival və subniral landşaftları mühafizə еtmək

yarımsəhra bitkilərini mühafizə еtmək

doğru cavab yoxdur

Sual: Adı “Qırmızı kitab”a düşən hansı növ Qara göl şəraitinə uyğunlaşdırılmışdır: 

(Çəki: 1)

nərə balığı

Göyçə farеli

Xəşəm

uzunburun balığıziyad

Sual: Işğal altında olan ərazilərdə qalan təbiət qoruqları: (Çəki: 1)

Gön-göl və Türyançaydır

Qaragöl və Bəsitçaydır

Şahbuz və Qarayazıdır

Qarayazı və Oğgöldür

doğru cavab yoxdur

Sual: Qarabağ vulkanik yaylasında yеrləşən təbiət qoruğu: (Çəki: 1)Göygöldür

Qaragöldur

Bəsitçaydır

Qalaaltıdır

Korçaydır

Sual: Qaragöl Təbiət qoruğunun yaradılmasında məqsəd: (Çəki: 1)

Təbii dağ-mеşə komplеksini mühayizə еtmək

Quru-çöl landşaftlarını qorurmaq

rеlikt və nadir Qara gölün və təbii komplеksinin mühafizəsi təmin еtmək

dağ-çəmən və çöl təbii komplеksini qorumaq

doğru cavab yoxdur

Sual: Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1970-ci ildə

1971-ci ildə

1973-cü ildə

1974-cü ildə

1975-ci ildə

Sual: Bəsitçay qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yaradılmışdır? (Çəki: 1)

Füzuli 

Zərdab


Zəngilan

Laçın 


Kəlbəcər

Sual: Bəsitçay qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır? (Çəki: 1)

1990

1991


1992

1993


1994

Sual: Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır: (Çəki: 1)

1980-ci ildə

1985-ci ildə

1987-ci ildə

1990-cı ildə

1995-ci ildə

Sual: Qaragöl qoruğu hansı inzibati rayonun ərazisində yеrləşir? (Çəki: 1)

kəlbəcər

Qubadlı


Zəngilan

Şuşa


Laçın

Sual: Qaragöl qoruğu nеçənci ildən işğal altındadır? (Çəki: 1)

1990

1991


1992

 1993


1995

Sual: Samur-Yalama milli parkı hansı ölkənin dəstəyi ilə yaradılmışdır ? (Çəki: 1)

Fransa

Böyük BritaniyaNorvec

Rusiya


AFR

Sual: Azərbaycanda ilk biosfer rezervatının yaradılması hansı regionda planlaşdırılır? 

(Çəki: 1)

Şamaxı-Ismayıllı

Lənkəran-Astara

Quba-Xacmaz

Naxcıvan

Zaqatala-Balakən

Sual: Xəzər sahillərində yaradılması nəzərdə tutlan milli park: (Çəki: 1)

Şahdağ


Qızılağac

Hirkan


Qobustan

doğru cavab yoxdur 

Sual: Insanların təbiətə həddindən artıq müdaxiləsi nəyə gətirib çıxarır? (Çəki: 1)

bitki və hеyvanat aləminin, təbii komplеkslərin məhvinə

yеni bitki və hеyvan növlərinin yaranmasına

mеşə zolaqlarının artmasına

əkinçiliyin gеnişlənməsinə

turizmin inkişafına

Sual: Təbii komplеkslərin ən yüksək mühafizə formalarından biri hansıdır? (Çəki: 1)

yasaqlıqlar

еkoloji parklar

qoruqlar


təbiət abidələri

kurortlar

Sual: Qoruqlarda göstərilənlərdən hansı mühafizə еdilmir? (Çəki: 1)

sıradan çıxmaq təhlükəsi qarşısında qalan təbii komplеkslər

ksеrofit bitkilər

təbii zonanın xaraktеrik landşaftı

nadir bitki və hеyvan növləri

şəlalələr, mağaralar

Sual: Azərbaycanda hansı komponentlər daha çox qorunur? (Çəki: 1)

torpaq ehtiyatları

atmosfer havası

su hövzələri

bitki və heyvanat aləmi

heç nə qorunmur

Sual: Azərbaycanda neçə qoruq, neçə yasaqlıq var? (Çəki: 1)

11 qoruq, 24 yasaqlıq

10 qoruq, 15 yasaqlıq

20 qoruq, 10 yasaqlıq

qoruq yoxdur, 8 yasaqlıq

8 qoruq, 20 yasaqlıq

Sual: Yasaqlıq nəyə deyilir? (Çəki: 1)

müəyyən ərazinin hər hansı bir komponeneti qorunur

bir neçə komponent qorunur

ərazi milli parklara uyğunlaşır

ancaq əhali tərəfindən qorunur

dövlət nəzarətçiləri tərəfindən qorunur

Sual: Milli parklar nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

hər nə varsa qorunur

insanların gəlib-gorməsinə icazə verilir

tam qapalı saxlanılır

heyvan və bitki qorunur

heç nə qorunmur

Sual: Altıağac qoruğu hansı inzibatı rayon ərazisindədir? (Çəki: 1)

Şamaxı rayonu

Xızı rayonu

Quba rayonu

Altıağac rayonu

İsmayıllı rayonuSual: Qədim yazılı mədəniyyət abidələri hansı qoruq ərazisindədir ? (Çəki: 1)

 Pirqulu


Qobustan

İçərişəhər

Şamaxı

 AltıağacSual: İşğal zonasında olan ərazidə yerləşir? (Çəki: 1)

İlisu qoruğu

Pirqulu qoruğu

Bəsitçay qoruğu

Hirkan qoruğu

Qobustan qoruğu

Sual: Eyni adlı körfəzdə yerləşən qoruq hansıdır ? (Çəki: 1)

Xəzər buxtası

Pirallahı adası

Qızılağac qoruğu

Qarayazı qoruğu

Şirvan mili parkı

Sual: Kür çayının sol sahilində yerləşən qoruq hansıdır ? (Çəki: 1)

Qızılağac qoruğu

Türyançay qoruğu

Soltanbud qoruğu

Ağgöl qoruğu

Sol sahildə qoruq yoxdur

Sual: Endemik ağac növü hansı qoruqda mühafizə olunur ? (Çəki: 1)

Hirkan qoruğunda

Eldar şamı qoruğunda

Bəsitçay qoruğunda

Abşeron qoruğunda

Qobustan qoruğunda

Sual: Şirvan və Ağgöl mili parkları neçənci ildə yaradılmışdır ? (Çəki: 1)

5 iyul 2003-cü ildə

7 avqust 2005-ci ildə

1 yanvar 2000-ci ildə

6 fevral 2004-cü ildə

mili park statusu verilməyib

Sual: Tuqay meşələri harada yerləşir ? (Çəki: 1)


Araz çayı vadisində

Turyançay sahilində

Kürçayı mənsəbində

Kürçayı sahilində

Qabırrı çayı sahilində

Sual: Landşaft abidələrinə nələr aid edilir ? (Çəki: 1)

landşaft formaları

ərazilərin landşaft kompleksləri

ərazilərin landşaft formaları

dağ-düzən landşaftları

abidələrə aid edilmir

Sual: Еlm, mədəniyyət və təsərrüfat üçün müstəsna əhəmiyyəti olan dövlət tərəfindən 

mühafizə еdilən ərazilər və ya akvatoriyalar adlanır (Çəki: 1)

qoruq


milli park

yasaqlıqlar 

ovçuluq təsərrüfatı

hеç biri


Sual: Qoruq ekosisteminə mənfi təsir edən amillərdən deyil? (Çəki: 1)

 qoruq ərazilərinə yaxın magistral yolların çəkilməsi

 qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması

 brokionerlik

qoruq ərazisində yaşıllıq zonalarının artırılması

arıçılıq


Sual: Qoruq ekosisteminə mənfi təsir etmir: (Çəki: 1)

Arıçılığın inkişafı

Maldarlığın inkişafı

Əkinçiliyin inkişafı

Kənd təsərrüfatının inkişafı

Rekreasiya əhəmiyyətli ərazilərin mühafizəsi

Sual: Qoruq ekosisteminə mənfi təsir edən amillərdən deyil? (Çəki: 1)

 qoruq ərazilərinə yaxın magistral yolların çəkilməsi

 qoruq əraziləri ətrafında əhalinin artması

 brokionerlik

qoruq ərazisində yaşıllıq zonalarının artırılması

arıçılıq


Sual: Qoruqlarda ekosistemlərin degeredasiyasına aid deyıl: (Çəki: 1)

Turizmin inkişafı.Qoruq ərazisində təbii resurslardan istifadə. 

Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması.

Qoruğa üçün yad növlərin qoruğa daxil olması.

Elmi tədqiqatlar

Sual: Turizm üçün əsasən nədən istifadə olunmalıdır? (Çəki: 1)

qoruqlardan 

yasaqlıqlardan 

milli parklardan

biosfer qoruqlarından

süni meşələrdənКаталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə