B axiş Testlər /2905#01#Y15#01/Baxış t est : 2905#01#Y15#01Yüklə 3.24 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix29.05.2017
ölçüsü3.24 Mb.
  1   2   3   4   5

B

AXIŞ

Testlər

/2905#01#Y15#01/Baxış

T

EST

: 2905#01#Y15#01

Test


2905#01#Y15#01

Fənn


2905 - Ət ət məhsullarının istehsalına texniki- 

kimyəvi nəzarət

Təsviri

[Təsviri]Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

10 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

500


Keçid balı

170 (34 %)

Suallardan

500


Bölmələr

45

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Karantin müddəti neçə gündən çox olmamalıdır? (Çəki: 1)

2

43

1

5Sual: Hansı heyvanlar arıq hesab edilir? (Çəki: 1)

əla 


ortadan aşağı 

orta 


ortadan aşağı və II kateqoriaya aid olmayan

II kateqoriaya aid olmayanSual: Hansı heyvanlar partiyalarla çəkilir? (Çəki: 1)

donuzlar 

donuzlar və xırda buynuzlular 

iribuynuzlular 

xırda buynuzlular 

donuzlar və iribuynuzlular

Sual: Hansı heyvanlar tək-tək çəkilir? (Çəki: 1)

xirda buynuzlular 

donuzlar 

donuzlar və xırda buynuzlular 

donuzlar və iri buynuzlular 

iri buynuzlularB

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Qaramal və camışlar yaşından və cinsiyyətindən asılı olaraq neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)

1

35

2

4Sual: Qoyun və keçilər köklüyünə görə hansı kateqoriyalara ayrılırlar? (Çəki: 1)

əla 


I və II 

əla,orta,ortadan aşağı 

əla və orta 

ayrılmırlar

Sual: Hansı xəstəliyə tutulan heyvanlar xüsusi yerlərdə kül olana qədər yandırılır? (Çəki: 1)

Vərəm 


Dabaq 

Qarayara


Brusilyoz

Qızılyel


Sual: Heyvanlar arasında xəstəlik müəyyən edildikdə onlar hara göndərilir? (Çəki: 1)

kolbasa sexinə 

karantinə

satışa 


kəsimə 

tullantı sexinə

Sual: Diri kütləsinə görə hansı heyvan qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

donuzlar 

qaramal 


camışlar 

qoyunlar 

keçilər

B

ÖLMƏ

: 0103

Ad

0103Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Qaramal və camışlar hansı əlamətlərinə görə qruplaşdırılır? 1.yaşına 2.diri kütləsinə 

3.cinsiyyətinə 4.yemlənməsinə 5.köklüyünə (Çəki: 1)

1,2,3 

1,3,5 


2,4,5 

1,4,5 


1,5

Sual: Qoyun və keçilər hansı əlamətlərinə görə qruplaşdırılır? 1.köklüyünə 2.cinsiyyətinə 3.diri 

kütləsinə 4.yaşına 5.yemlənməsinə (Çəki: 1)

1

1,3 2

2,4 


3,5

Sual: Hansı məsafədən avtomobillərlə gətirilən mallar güzəştsiz qəbul edilirlər? (Çəki: 1)

50 km 

50-100 km 100 km-dan çox olan 

100 km 


50 km-dan çox olan

Sual: 50-100 km məsafədən avtomobillərlə gətirilən malların qəbuluna neçə faiz güzəşt edilir? 

(Çəki: 1)

2,5 


1

0,5 


1,5 

güzəştsiz qəbul edilirSual: Qaramal hansı əlamətinə görə qruplaşdırılır? 1.yaşına 2.diri kütləsinə 3.köklüyünə 

4.cinsiyyətinə 5.yemlənməsinə (Çəki: 1)

2,3,5 

1,3,4 


1,3 

2,3,5 


3,4

B

ÖLMƏ

: 0201

Ad

0201Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Yer üzərində 40 dəstəyə mənsub olan neçə quş növü vardır? (Çəki: 1)

8000 


7600 

8100 


8600 

7000


Sual: Ətlik istiqamətli toyuq cinslərinə aşağıdakı əlamətlərdən hansı aiddir? (Çəki: 1)

kiçik ölçülü 

çox hərəkətlidir 

az hərəkətlidir 

yüngül kütləlidir

yumurtlama qabiliyyəti yüksəkdir

Sual: Ördək cinsləri ilk dəfə hansı ölkədə əhliləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

Şimali Amerika 

Çində 

Yaponiyada Meksikada 

Afrikada


Sual: Ev quşları içərisində ən tez böyüyəni və kökələni hansıdır? (Çəki: 1)

qarışıq istqamətli toyuqlar 

hinduşkalar 

ətlik istiqamətli toyuqlar 

ördəklər 

qazlar


Sual: Quşların qəbulu və baytar müayinə neçə dəfə aparılır? (Çəki: 1)

1

42

5

3Sual: Kəsimdən əvvəl quşları nə edirlər? (Çəki: 1)

yemləyirlər 

ac saxlayırlar 

suvarırlar 

keyləşdirirlər 

tükləri təmizləyirlər

Sual: Hinduşka cinslərinin vətəni hansı ölkə sayılır? (Çəki: 1)

Cənubi Amerika 

Çin 

Yaponiya Afrika 

Şimali Amerika

Sual: Quşların 120-150 km məsafəyədək daşımaq üçün nədən istifadə edilir? (Çəki: 1)

qəfəsdən 

taxta yeşikdən 

dəmir yeşikdən 

konteynerlerdən 

metal qəfəsdənB

ÖLMƏ

: 0202

Ad

0202Suallardan

11

Maksimal faiz11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Ətlik istiqamətli toyuq cinslərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 1.ağır kütləli 2.kiçik ölçülü 

3.yüngül kütləli 4.sakit 5.cəld 6.hərəkətli (Çəki: 1)

1,4 

2,3,5 


1,2,4 

1,6 


3,4,6

Sual: Bunalrdan hansı ördək cinsidir? (Çəki: 1)

Holmoqor 

Ağ Holland 

Moskva 

İspan


Ağ Moskva

Sual: Aşağıda göstərilən cinslərdən hansıları ördək cinslərinə aiddir? 1.Pekin 2.Bürünc 3.Ağ 

Moskva 4.Holmoqor 5.Hakigempel 6.Koxinkina (Çəki: 1)

1,3,5 

2,4,6 


3,6 

2,5 


3,5,6

Sual: Qida həzm kanalının boşalması üçün quşlar kəsimdən əvvəl neçə saat saxlanılır? (Çəki: 

1)

4-8 saat 8-10 saat 

5-6 saat 

3-4 saat 

10-12 saat

Sual: Quşlar növünə görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

1

23

4

bölünmürSual: Köklüyünə görə quşlar hansı kateqoriyaya bölünür? 1.ali 2. I 3.orta 4.ortadan aşağı 5. II 

(Çəki: 1)

2,5 

1,3,4 


1,3 

1,2,5 


1,4

Sual: Ətlik baxımından ən qiymətli hansı quş hesab olunur? (Çəki: 1)

ətlik istiqamətli toyuqlar 

qaz 


ördək 

hinduşka 

yumurtalıq istiqamətli toyuqlar

Sual: Hansı quşun yumurtlama və cücə çıxartma qabiliyyəti digərlərinə nisbətən aşağıdır? 

(Çəki: 1)

ördək 


ətlik istiqamətli toyuqlar 

hinduşka 

qaz 

qarışıq istiqamətli toyuq cinsləriSual: Ətlik istiqamətli toyuq cinslərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 1.ağır kütləli;2.kiçik ölçülü; 

3.yüngül kütləli; 4.sakit; 5.cəld; 6.hərəkətlidir (Çəki: 1)

1; 4


2; 3; 5

1; 2; 4


1; 6

3; 4; 6


Sual: Aşağıda göstərilən cinslərdən hansı yumurtalıq istiqamətli toyuq cinsinə aiddir? (Çəki: 1)

Ağ rus


Koxinkina

Holmoqol


Ağ Moskva

Rod-aylend

Sual: Qarışıq istiqamətli toyuq cinslərinə misal olaraq aşağıdakılardan hansını göstərmək olar? 

(Çəki: 1)

Pavlovski

Braşa


Lanqşan

Zerkalnıy

Holmoqol

B

ÖLMƏ

: 0203

Ad

0203Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Quşların optimal daşınma məsafəsi neçə km təşkil edir? (Çəki: 1)

35-40 km 

45-50 km 

65-75 km 

25-30 km 

70-80 km


Sual: Hansı quşun köklüyünü təyin etmək üçün qanadın altında piyin olmasını yoxlayırlar? 

(Çəki: 1)

toyuq

hinduşka qaz 

çolpa 


firəng toyuğu

Sual: Neçə km məsafədən gətirilən quşların diri kütləsinə 3% güzəşt edilir? (Çəki: 1)

50-100 km 

100 km-dən çox 

50 km 

30-40 km 60-70 km

Sual: 50 km məsafədən gətirilən quşların diri kütləsinə neçə % güzəşt edilir? (Çəki: 1)

3%

0,5% 


güzəşt qəbul edilir 

1,5% 


1%

Sual: Neçə km məsafədən gətirilən quşların diri kütləsinə 1,5% güzəşt edilir? (Çəki: 1)

50 km 

50-100 km 100 km-dən artıq 

30-40 km 

40-50 km

Sual: Neçə km məsafədən gətirilən quşlar güzəştsiz qəbul edilir? (Çəki: 1)

50 km 

30-40 km 40-50 km 

100 km-dən çox 

50-100 km

Sual: 50-100 km məsafədən gətirilən quşların diri kütləsinin neçə % güzəşt olunur? (Çəki: 1)

güzəştsiz qəbul edilir 

3%

1% 0,5% 

1,5%


Sual: 100 km məsafədən artıq gətirilən quşların diri kütləsinə neçə % güzəşt olunur? (Çəki: 1)

güzəştsiz qəbul edilir 

3% 

1,5% 


1% 

0,5%


Sual: Quşları konteynerlərlə neçə km məsafəyədək daşımaq olar? (Çəki: 1)

45-50 km 

30-40 km 

120-150 km 

85-90 km 

100-110 km

Sual: Daşınmanın optimal radiusu neçə km məsafədir? (Çəki: 1)

30-35 km 

65-70 km 

20-35 km 

45-50 km 


55-65 km

Sual: Yumurtalıq istiqamətli toyuq cinslərinə aşağıdakılardan hansı aiddir? (Çəki: 1)

sakit 

ağır kütləli dolu bədənli 

iri ölçülü 

hərəkətli

Sual: Aşağıdakı əlamətlərdən hansı yumurtalıq istiqamətli toyuq cinslərinə aiddir? 1.sakit 2.az 

hərəkətli 3.kiçik ölçülü 4.ağır kütləli 5.cəld 6.çox hərəkətli (Çəki: 1)

3,5,6 


1,2,3 

3,5 


1,2 

2,4


B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Hansı heyvanları kəsimdən əvvəl keyləşdirirlər? (Çəki: 1)

qoyunları

qaramalı və donuzları

keçiləri


qoyunları və camışları

donuzları və keçiləri

Sual: Qaramalın mexaniki təsirilə keyləşdirilməsi zamanı hansı alətlərdən istifadə olunur? 

(Çəki: 1)

elektrik avadanlıqlarından 

ancaq qılıncdan

qılınc,çəkic və atıcı aparatlardan

ancaq çəkicdən

elektrik avadanlığından və qılıncdan

Sual: Qida məqsədi üçün heyvanların qanını toplamaq üçün istifadə edilən bıçaq hansı 

materialdan hazırlanmalıdır? (Çəki: 1)

dəmirdən


qurğuşundan

misdən


paslanmayan poladdan və ya karroziyaya uğramayan materialdan

alüminiumdanB

ÖLMƏ

: 0301

Ad

0301Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Heyvanları hansı məqsədlə kəsimdən əvvəl keyləşdirirlər? I.kəsim əməliyyatlarının rahat 

və təlaşsız aparılması üçün II.işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün III.cəmdəyin daha 

yaxşı qansızlaşdırılmasına nail olmaq üçün IV.ətin keyfiyyətinin yaxşılaşması üçün (Çəki: 1)

I,II, III

I,II, IV

ancaq III

II, III, IV

I,IV


Sual: Keyləşdirmə hansı üsullarla aparıla bilər? 1.mexaniki 2.elektrik cərəyanı ilə 3.karbon 

qazının təsiri ilə (Çəki: 1)

1,2,3

1,2


heç biri ilə

1,3


yalnız 1

Sual: Heyvanlar keyləşdirilərkən onların hansı orqanlarının fəaliyyəti dayanmamalıdır? (Çəki: 1)

ürək və ciyərləri

ancaq ürəyi

ancaq ağ ciyəri

böyrəkləri

böyrəyi və ürəyi

Sual: Sənayedə ən çox hansı keyləşdirmə üsulundan istifadə edilir? (Çəki: 1)

mexaniki keyləşdirmə

qılıncla keyləşdirmə

çəkiclə keyləşdirmə

karbon qazı ilə keyləşdirmə

elektrik cərəyanı ilə keyləşdirmə

B

ÖLMƏ

: 0303

Ad

0303Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Elektrik cərəyanı ilə təsir etmə müddəti və cərəyanın gərginliyi hansı amillərdən asılıdır? 

(Çəki: 1)

heyvanın fərdi xüsusiyyətlərindən 

asılı deyil

ancaq heyvanın yaşından

ancaq heyvanın cinsindən

heyvanın cinsiyyətindən

Sual: Qida məqsədi üçün qaramalın qanının neçə faizini toplayırlar? (Çəki: 1)

10%

75%


20%

30%


50%

Sual: Donuzları keyləşdirmək üçün istifadə edilən qaz qarışığında karbon qazı və hava faizlə 

miqdarını göstərin (Çəki: 1)

20%-CO2; 80%-hava

40%-CO2;60%-hava

35%-CO2;65%-hava

15%-CO2;85%-hava

65%-CO2; 35%-havaB

ÖLMƏ

: 0401

Ad

0401Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Elektrik cərəyanı ilə keyləşdirmə zamanı mühit kimi nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

su

natrium hiposulfatdan kaustik soda

susuzlaşdırılmış sodadan

butiloksitoluol

Sual: Quşların qaynar suya salınması neçə rejimdə aparılır? (Çəki: 1)

1

5

23

4


Sual: Quşların qaynar suya salınması rejimləri hansılardır? 1.sərt 3.orta 5.yumşaq 2.elastik 

4.bərk (Çəki: 1)

2,3,5 

1,2,4 


3,5 

1,3 


1,3,5

Sual: Hansı quşların tük örtüyü qalın olur? (Çəki: 1)

toyuqlar 

hinduşkalar 

ördək 

cücələrin firəng toyuğu

Sual: Hansı quşların tükünü təmizləyən zaman suyun temperaturu artırırlar? 1. cücə 2. 

hinduşka 3.ördək 4.toyuqlar 5.qaz (Çəki: 1)

1,2,4 


3,5 

2,4 


1,4 

2,3,5


Sual: Quşların hansı hissələrində tük örtüyü daha sıx olur? 1.baş 2.döş 3.bud 4.qanad 5.boyun 

(Çəki: 1)

1,4,5 

2,3,4 


1,5 

2,3 


2,4,5

Sual: Muma salınmış quşları sonra nə edirlər? (Çəki: 1)

ütürlər 

ikinci dəfə muma salırlar 

süzülür 

1% əhəng əlavə edilir 

yuyur

Sual: Muma salınmış quşları süzdükdən sonra nə edirlər? (Çəki: 1)ütürlər 

qaynar suya salırlar 

1% əhəng əlavə edilir 

yuyur


ikinci dəfə muma salırlar

Sual: Yağlı quşların səthində qalan narın tükü necə təmizləyirlər? 1.qaynar suya salır 3.hava-

par kameralarında təmizləyirlər 2.parafin kütləsi ilə təmizləyirlər 4.avtomatlarda təmizləyirlər 

5.kanifol kütləsi ilə təmizləyirlər (Çəki: 1)

2,5 

1,3 


1,3,4 

2,3,5 


3,5

Sual: Mum örtüyünün qalınlığı neçə mm olmalıdır? (Çəki: 1)

0,5 mm 

1-2,5 mm 1 mm 

3,5 mm 


2,5-3 mm

Sual: Quşun hansı hissəsi yem unu istehsalında istifadə edilir? 1.traxeya 3.ağ ciyər 5.ayaq 

2.baş 4.böyrək 6.bağırsaq (Çəki: 1)

2,5 


3,4,6 

1,2,5 


2,3 

1,3,4,6


Sual: Aşağıdakılardan hansı quru yem istehsalında istifadə olunur? (Çəki: 1)

traxeya 


ağ ciyər 

ayaq 


bağırsaq 

dalaq


Sual: Texniki tullantılara hansılar aiddir? 1.traxeya 3.qara ciyər 5.ayaq 2.baş 4.bağırsaq 

6.toxumluq (Çəki: 1)

2,5 

3,4,6 


1,2,5 

2,3 


1,4,6

Sual: Aşağıdakılardan hansı quru yem istehsalında istifadə olunur? (Çəki: 1)

boğaz 

dalaq 


böyrək 

baş 


mədə

B

ÖLMƏ

: 0402

Ad

0402Suallardan

12

Maksimal faiz12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Quşlar konveyerə asıldıqdan sonra hansı əməliyyat həyata keçirilir? (Çəki: 1)

keyləşdirmə 

sortlaşdırma 

tükün təmizlənməsi 

qansızlaşdırma

soyudulma

Sual: Quşların keyləşdirilməsindən sonra hansı proses həyata keçirilir? (Çəki: 1)

içalatın çıxarılması 

sortlaşdırma 

tükün təmizlənməsi 

kəsilmə və qansızlaşdırma 

soyudulma

Sual: Quşların içalatı çıxarıldıqdan sonra hansı proses həyata keçirilir? (Çəki: 1)

sortlaşdırma 

tükün təmizlənməsi 

markalanma 

keyləşdirmə

soyudulma 

Sual: Toyuq və cücələr üçün karbon dioksidin qatılığı neçə %-dir? (Çəki: 1)

20-30 % 


50-60 % 

70-75% 


30-40 % 

55-65%


Sual: Ördəklər üçün karbon dioksidin qatılığı neçə %-dir? (Çəki: 1)

20-30 % 


50-60 % 

70-75% 


30-40 % 

55-65%


Sual: Qanad ,baş və boyun hissələrini neçə °C suda saxlamaq tələb olunur? (Çəki: 1)

58-62 °C 

76-83 °C 

35-48 °C 

53-54 °C 

45-55°C


Sual: Qazların hava-par kameralarında təmizlənməsi zamanı kamerada temperatur neçə °C 

olmalıdır? (Çəki: 1)

65-72 °C 

68-75 °C 

72-75 °C 


85-93 °C 

76-83°C


Sual: Mumla örtülmüş toyuq cəmdəyini neçə °C temperaturu olan suda saxlayırlar? (Çəki: 1)

2 °C 


1,5-3 °C 

4 °C 


5 °C 

3,5 °C


Sual: Quşlar hansı kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)

III əla

II

I və IISual: Quşun hansı hissəsi yem unu istehsalında istifadə edilir? 1.traxeya 3.ağ ciyər 5.ayaq 

2.baş 4.böyrək 6.bağırsaq (Çəki: 1)

2,5 

3,4,6 


1,2,5 

2,3 


1,3,4,6

Sual: Yağlı quşların səthində qalan narın tükü necə təmizləyirlər? 1.qaynar suya salır 3.hava-

par kameralarında təmizləyirlər 2.parafin kütləsi ilə təmizləyirlər 4.avtomatlarda təmizləyirlər 

5.kanifol kütləsi ilə təmizləyirlər (Çəki: 1)

2,5 

1,3 


1,3,4 

2,3,5 


3,5

Sual: Suda üzən quşların səthində qalan narın tükləri necə təmizləyirlər? 1.kanifol kütləsi ilə 

4.parafin kütləsində 2.qaynar su ilə 5.hava-par kameralarında 3.avtomatlarda (Çəki: 1)

2,5 


1,3,4 

3,5 


1,4 

2,3,5


B

ÖLMƏ

: 0403

Ad

0403Suallardan

22

Maksimal faiz22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

100 %


Sual: Quşların emalının texnoloji prosesi ardıcıllıqla hansı əməliyyatlardan ibarətdir? 1.tükün 

təmizlənməsi 4.qansızlaşdırma 2.keyləşdirmə 5.soyudulma 3.quşun konveyre asılması 

6.içalatın çıxarılması (Çəki: 1)

3,4,2,1,5,6 

3,2,4,1,6,5 

2,3,4,1,6,5 

2,4,5,1,3,6 

2,4,3,1,6,5

Sual: Elektrik cərəyanı ilə keyləşdirmə zamanı cərəyanın tezliyi neçə hrs təşkil edir? (Çəki: 1)

30 hrs 


10 hrs 

60 hrs 


50 hrs 

20 hrs


Sual: Quşlar keyləşdirmədən neçə saniyə gec olmadan kəsilir? (Çəki: 1)

10 san 


45 san 

25 san 


20 san 

30 san


Sual: Quşlar və cücələr üçün keyləşdirmə müddəti nə qədərdi? (Çəki: 1)

15-20 san 

40 san 

10-15san 30 san 

35 san


Sual: Ördəklər üçün kamerada temperatur neçə °C olmalıdır? (Çəki: 1)

65-72 °C 

68-75 °C 

72-75 °C 

85-93 °C 

76-83 °C


Sual: Hava-par kamerasında suda üzən quşların təmizlənməsi neçə dəqiqə müddətində 

aparılır? (Çəki: 1)

2,5-3 dəq 

1dəq 


1-2 dəq 

3-4 dəq 


5 dəq

Sual: Quşların üzərindəki tük qalıqları qaz sobalarında neçə 0C temperaturda ütülür? (Çəki: 1)

500 °C 


250 °C 

600 °C 


700 °C 

800 °C


Sual: Qaz sobalarında ütülmüş quş cəmdəklərini su vannasında neçə dəqiqə yuyurlar? (Çəki: 

1)

10-15 dəq 18-20 dəq 

20-30 dəq 

35-40dəq 

45 dəq


Sual: Quş cəmdəklərinin döş nahiyyəsi daxilində temperatur neçə 0C olana kimi soyudulur? 

(Çəki: 1)

-1-5 °C 

0°C 


5°C 

10°C 


9°C

Sual: İçalatı baytar sanitar ekspertizasından sonra neçə °C temperaturu olan buzlu suda 

soyudurlar? (Çəki: 1)

5-6 °C 


10 °C 

5 °C 


5-6 °C

2-4 °C 


Sual: İçalatı neçə dəqiqə müddətində buzlu suda soyudurlar? (Çəki: 1)

5 dəq 


10 dəq 

6-8 dəq 


12 dəq 

15 dəq


Sual: Elektrik cərəyanı ilə keyləşdirmə zamanı toyuq və cücələr üçün iççi gərginlik nə qədər 

təşkil edir? (Çəki: 1)

120/135 V

110/125 V

105/115 V

130/145 V

90/110 V

Sual: Elektrik cərəyanı ilə keyləşdirmə zamanı ördək,qaz və hinduşkalar üçün işçi gərginlik nə 

qədər təşkil edir? (Çəki: 1)

90/ 110V 

75/ 85V 

120 / 135V 

135 / 145V 


110/ 125V

Sual: Xüsusi bıçaqla boyunduruq venasını,yuxu və üz arteriyasının şaxələri kəsilən zaman 

toyuq və cücələr üçün kəsiyin uzunluğu nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

20-25 mm 

10-15 mm 

7-10 mm 


16-20 mm 

15-20 mm


Sual: Ördək və hinduşkalar üçün kəsiyin uzunluğu nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

20-25 mm 

10-15 mm 

7-10 mm 


16-20 mm 

15-20 mm


Sual: Qansızlaşdırma müddəti cücələr və toyuqlar üçün nə qədər təşkil etməlidir? (Çəki: 1)

150-180 san 

110-120 san 

50-70 san 

90-120 san 

130-150 san

Sual: Ördək,qaz və hinduşkalar üçün qansızlaşdırma müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

150-180 san 

110-120 san 

50-70 san 

90-120 san 

130-150 san

Sual: Tük qalığını təmizləmək üçün quşları neçə 0C əridilmiş mum olan çənlərə salırlar? (Çəki: 

1)

45-57 C 62-65 C 

72-78 C 


52-60 C 

48-50 C


Sual: Quşları ikinci dəfə neçə C temperaturu olan muma salırlar? (Çəki: 1)

52-54 C 


60-67 C 

62-65 C 


43-50 C 

57-63 C


Sual: Mumla örtülmüş toyuq cəmdəyinin suda saxlanma müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

50-70san 

30-45san 


125-130san 

90-120san 

75-88san

Sual: İçalatı baytar sanitar ekspertizasından sonra neçə 0C temperaturu olan buzlu suda 

soyudurlar? (Çəki: 1)

2-4 C 


5-6 C 

10 C 


5 C 

5-6 C


Sual: İçalatı neçə dəqiqə müddətində buzlu suda soyudurlar? (Çəki: 1)

5 dəq 


10 dəq 

6-8 dəq 


12 dəq 

15 dəq


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə