B axiş Testlər /3606#01#Y15#01#400qiyabi/Baxış t est : 3606#01#Y15#01#400 qiyabiYüklə 2,2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix31.01.2017
ölçüsü2,2 Mb.
#6933
  1   2   3

B

AXIŞ

Testlər

/3606#01#Y15#01#400qiyabi/Baxış

T

EST

: 3606#01#Y15#01#400

QIYABI

Test


3606#01#Y15#01#400qiyabi

Fənn


3606 - Həyat fəaliyyətinin 

təhlükəsizliyi

Təsviri

[Təsviri]Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə


Növ

İmtahan


Maksimal faiz

400


Keçid balı

208 (52 %)

Suallardan

400


Bölmələr

3

Bölmələri qarışdırmaqKöçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

B

ÖLMƏ

: 0101

Ad

0101Suallardan

275


Maksimal faiz

275


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

25 %

Sual: Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə neçə yerə bölünürlər? (Çəki: 1)

6

54

7

3Sual: Zərərin dəyərinə görə Fövqəladə hallar necə təsnif olunurlar? (Çəki: 1)

Əhəmiyyətsiz, orta dərəcədə, böyük, çox böyük, böhranqabağı xarakterli, 

böhranlı bərpa olunmaz.

Əhəmiyyətsiz, zərərsiz, böyük, çox böyük, böhranlı. 

Əhəmiyyətsiz, böhranqabağı xarakterli, böhranlı təhlükəli.

Əhəmiyyətsiz, nəzərəalınmaz, böyük böhranlı. 

Əhəmiyyətsiz, böhranlı, bərpa olunmaz, bərpa olunan, qlobal.

Sual: Təbii xarakterli Fövqəladə hadisələrə aiddir? (Çəki: 1)

Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, hidroloji təhlükəli hadisələr, 

insanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və 

ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr.

Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, insanlarin yoluxucu xəstəliklərə 

tutulması, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz 

qalması, yanğınlar, partlayışlar.

Kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, 

dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar 

fövqəladə hadisələr.

Dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr, nəqliyyat qəzaları.

İnsanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar. 

Sual: Meteroloji və aqrometeroloji təhlükəli hadisələrə aiddir? (Çəki: 1)

Fırtına, tufan, iri dolu, quraqlıq, güclü isti

Fırtına, tufan, zəlzələ, quraqlıq, sürüşmə.

Fırtına,tufan, sel, quraqlıq, güclü dalğalanma

Fırtına, tufan, epizootiya, quraqlıq.

Fırtına, tufan, quraqlıq, epizootiya, sunami

Sual: Geofiziki təhlükəli hadisələr (Çəki: 1)

Zəlzələlər, vulkan püskürməsi

Torpaq uçqunları, vulkan püskürməsi

Zəlzələlər və meşə yanğınları

Zəlzələlər və daşqın.

Vulkan püskürməsi və sel.

Sual: Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir? (Çəki: 1)

Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, 

radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, bioloji təhlükəli maddə ətrafa 

yayılmaqla baş verən qəzalar. 

Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, 

radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, vulkanlar.

Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, 

epizootiya. 

Bioloji təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, tropik qasırğa

Radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, zəlzələlər və vulkan

Sual: Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələr. (Çəki: 1)


Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, 

hidrosferin mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi.

Biosfer vəziyyətinin dəyişməsi, geofiziki təhlükəli hadisələr. 

Hidrosfer mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, meteroloji və aqrometeroloji təhlükəli 

hadisələr.

Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, 

yanğınlar. 

Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, 

bioloji təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar.

Sual: Sosial-mədəni xarakterli fövqəladə hallara aiddir. (Çəki: 1)

Peşə əlaməti üzrə, dini əlamət üzrə

Dini əlamət üzrə, Dövlət böhrani üzrə

Dini əlamət üzrə, kölgə iqtisadiyyatı üzrə

Dini əlamət üzrə, millətlərarasi münaqişələr.

Dini əlamət üzrə, informasiya əlaməti üzrə.

Sual: Siyasi xarakterli fövqəlada hallara aiddir (Çəki: 1)

Millətlərarası münaqişələr üzrə, narkotik maddə ticarəti üzrə, mütəşəkkil 

cinayətkarlıq üzrə, kölgə iqtisadiyyatı üzrə, Dövlət böhrani üzrə, informasiya əlaməti 

üzrə.

Dövlət Böhranı üzrə, informasiya əlaməti üzrə, ərazi əlaməti üzrə. Kölgə iqtisadiyyatı üzrə, mülkiyyət əlaməti üzrə, ərazi əlaməti üzrə.

İnformasiya əlaməti üzrə, peşə əlaməti üzrə, mütəşəkkil cinayətkarlıq əlaməti 

üzrə. 

Narkotik maddə ticarəti üzrə, mütəşkkil cinayətkarlıq üzrə, dini əlaməti üzrə, peşə əlaməti üzrə.

Sual: Avtomobil və Aviasiya qəzaları hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir. (Çəki: 

1)

Texnogen


Sosial

Təbii


Ekoloji

Siyasi


Sual: Binaların qəflətən uçması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir. (Çəki: 1)

Texnogen


Sosial

Təbii


Ekoloji

Siyasi


Sual: Bəndlərin yarılması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir (Çəki: 1)

Texnogen


Sosial

Təbii

Ekoloji


Siyasi

Sual: Elektrik –enerji sistemlərində qəzalar hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir 

(Çəki: 1)

Texnogen


Sosial

Təbii


Ekoloji

Siyasi


Sual: Təhlükəli geoloji hadisələr hansılardır. (Çəki: 1)

Sel və Sürüşmə

Sel və Epidemiya

Sürüşmə və Sunami

Marxal və Sunami 

Zəlzələ və Vulkan

Sual: Həlak olanların sayına görə fövqəladə hallar necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, çox ağır, katostrofik, böhranlı, əvəzolunmaz.

Böhranlı, əvəzolunmaz, bərpaolunmaz, əvəzedilən

Ağır, çox ağır, əvəzedilən, katostrofik

Çox ağır, katostrofik, nəzərə alınmayan. 

Əvəzolunmaz, böhranqabağı.

Sual: Zəlzələ ocağının dərinliyi müxtəlif seysmik rayonlarda hansı məsafəyədək 

dəyişə bilər? (Çəki: 1)

0-700 km-dək 

0-100 km-dək 

0-70 km-dək 

0-700 m-dək 

0-1700 km-dək

Sual: Aşağıdakılardan hansı zəlzələ növləridir? (Çəki: 1)

Tektonik, vulkanik

Tektonik, partlayıcı

Tektonik, titrədici

Titrədici, vulkanik

Dağıdıcı, vulkanik

Sual: Çayların adi səviyyədən artıq daşması nəticəsində ərazinin müvəqqəti olaraq 

su altında qalması necə adlanır? (Çəki: 1)

Daşqın 


Sel

Sunami


Dalğa

Marxal


Sual: Epidemiya nədir? (Çəki: 1)

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında 

yayılmasıdır 

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar və bitkilər arasında 

yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda bitkilər və heyvanlar 

arasında yayılmasıdır.

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar, bitkilər və heyvanlar 

arasında yayılmasıdır. 

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar və heyvanlar 

arasında yayılmasıdır.

Sual: Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında 

yayılmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

Epidemiya

Erroziya

Epifitotiya

Epidemiya və Epizootiya

Epizootiya

Sual: Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda heyvanlar arasında 

yayılmasına nə deyilir? (Çəki: 1)

Epizootiya

Epidemiya

Erroziya

Epifitotiya

Epidemiya və Epizootiya

Sual: Zəlzələ nədir? (Çəki: 1)

Yerin tərkində suxurların yerdəyişməsi sayəsində Yer qabığının müəyyən 

sahələrinin titrəməsidir.

Vulkanların baş verməsi nəticəsində yerin çatlamasıdır

Partlayışın zərbə dalğasının təsiri nəticəsində yaranan torpaq sürüşməsidir.

Ekoloji xarakterli fövqəladə haldır

Hərbi mənşəli fövqəladə haldır.

Sual: Nüvə partlayış enerjisinin təqribən 50%-i sərf olunan zədələyici amili hansıdır? 

(Çəki: 1)

Zərbə dalğası

İşıq şüalanması

Nüfuzedici radiasiya


Yerin radioaktiv zəhərlənmməsi

Elektromaqnit impulsu

Sual: Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 35 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır? 

(Çəki: 1)

İşıq şüalanması

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi

Elektromaqnit impulsu

Nüfuzedici radiasiya

Zərbə dalğası

Sual: Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 4 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır? 

(Çəki: 1)

Nüfuzedici radiasiya

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi

Elektromaqnit impulsu

Zərbə dalğası

İşıq şüalanması

Sual: Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 10 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır? 

(Çəki: 1)

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi

Elektromaqnit impulsu

Nüfuzedici radiasiya

İşıq şüalanması

Zərbə dalğası

Sual: Nüvə partlayış enerjisinin təqribən 1 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır? 

(Çəki: 1)

Elektromaqnit impulsu

İşıq şüalanması

Nüfuzedici radiasiya

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi

Zərbə dalğası

Sual: Zərbə dalğasının təsiri nəticəsində mühafizə olunmayan adamlar neçə dərəcəli 

zədələnməyə məruz qalırlar? (Çəki: 1)

4

3

21

5

Sual: Zərbə dalğasından mühafizə olunmaq üçün nələrdən istifadə etmək lazımdır? (Çəki: 1)

Sığınacaqlardan, daldalanacaqlardan,xəndəkdən, yeraltı binalardan,yerin 

relyefindən

Sığınacaqlardan, fərdi mühafizə vasitələrindən

Sığınacaqlardan, avtomobillərdən

Sığınacaqlardan, əleyhqazlardan

Sığınacaqlardan, respiratorlardan

Sual: İşıq impulsunun kəmiyyəti nədən asılıdır? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışının növündən,gücündən, məsafədən, hava şəraitindən.

Nüvə partlayışının növündən,oradakı insanların sayından.

Nüvə partlayışının növündən ,ərazinin sahəsindən.

Nüvə partlayışının növündən ,binaların növündən.

Nüvə partlayışının növündən ,mühafizə üsulunun növündən.

Sual: İşıq impulsu hansı materiallardan keçə bilmir? (Çəki: 1)

Qeyri-şəffaf

Şəffaf

Yumuşaq


Elastik

Elastik və plastik

Sual: 1 rentgen neçə raddır? (Çəki: 1)

0,95 rad


95 rad

9,5 rad


9 rad

5 rad


Sual: 0,95 rad neçə rentgendir? (Çəki: 1)

1 rentgen

2 rentgen

3 rentgen

4 rentgen

5 rentgen

Sual: Qalınlığı neçə sm olan polad nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir? (Çəki: 1)

2,7


27

0,27


270

0,027


Sual: Qalınlığı neçə sm olan beton nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir? (Çəki: 1)

10


0.1

0,01


0,001

100


Sual: Qalınlığı neçə sm olan torpaq nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir? (Çəki: 1)

14

0,140,014

140


1,4

Sual: Qalınlığı neçə sm olan ağac materialı nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir? 

(Çəki: 1)

30

0,30,03

300


0,003

Sual: Radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nədən asılıdır? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışı növündən,gücündən,partlayışdan sonra keçən 

müddətdən,partlayış mərkəzinə qədər məsafədən,meteroloji şəraitdən, yerin 

relyefindən

Nüvə partlayışı növündən,işıq şüalanmasının gücündən, yerin relyefindən

Nüvə partlayışı növündən,elektromaqnit impulsunun gücündən, metroloji 

şəraitdən.

Nüvə partlayışı növündən, ərazinin sahəsindən, metroloji şəraitdən.

Nüvə partlayışı növündən, əhalinin ərazidə qalma müddətindən, metroloji 

şəraitdən və ilin fəslindən.

Sual: Radiasiya səviyyəsi hansı vahid ilə ölçülür? (Çəki: 1)

R/s 

RR2

R2s2 

R2/s2


Sual: Ərazinin radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nə ilə xarekterizə edilir? (Çəki: 1)

Radiasiyanın səviyyəsi ilə

Kimyəvi zəhərlənmənin sahəsi ilə

Udulan doza ilə

Udulan doza və kimyəvi zəhərlənmə sahəsi ilə

Radiasiyanin səviyyəsi və işıq şüalanmasının gücü iləSual: Azərbaycan Respublikasında Mülki müdafiə işinə ümumi rəhbərliyi kim həyata 

keçirir? (Çəki: 1)

Prezident 

İcra başçısı 

Fövqəladə Hallar Naziri 

Daxili İşlər Naziri 

Milli məclisin sədri

Sual: Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin qarşısında duran vəzifələri 

həyata keçirməyə daim hazır olması üçün kim məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

Baş Nazir 

Milli məclisin sədri 

Baş prokuror

Daxili İşlər Naziri

Xarici İşlər Naziri

Sual: Yerlərdə mülki müdafiəyə bilavasitə rəhbərlik etmir. (Çəki: 1)

Daxili İşlər Naziri

İcra hakimiyyəti Başçısı və onun nümayəndəsi 

Obyekt rəhbərləri

Sahibkarlar

Muxtar Respublikanın baş Naziri

Sual: Mülki mudafiə qüvvələrinə aid deyil. (Çəki: 1)

Silahlı qoşunlar

Mülki müdafiənin qoşun hissələri

Ştatlı qəza - xilasetmə dəstələri

Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri

İcra hakimiyyəti tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsinə cəlb olunan müxtəlif dəstələr

Sual: Mülki müdafiə dəstələri hansı prinsip üzrə yaradılır? (Çəki: 1)

Ərazi istehsalat 

Ərazi-zona 

İstehsalat-zona 

Dərhal xəbərdarlıq 

Dərhal xəbərdarlıq və istehsalat

Sual: Radiasiya şəraiti nə zaman yaranır? (Çəki: 1)

Nüvə silahı tətbiq edildikdə və AES-da qəza baş verdikdə.

Kimyəvi silah tətbiq edildikdə

Güclü təsirli zəhərləyici maddələr ətrafa yayıldıqda

Nüvə silahı tətbiq edildikdə, AES-da qəza baş verdikdə və kimyəvi silah tətbiq 

edildikdə.


Nüvə silahı tətbiq edildikdə, AES-da qəza baş verdikdə və GTZM ətrafa 

yayıldıqda

Sual: Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilk məlumatlara aid deyil. (Çəki: 1)

Radiasiya kəşfiyyat dəstəsinin sayı.

Nüvə partlayışının növü.

Nüvə partlayışının gücü.

Orta küləyin istiqaməti

Orta küləyin sürəti

Sual: Kimyəvi şərait nədir? (Çəki: 1)

Düşmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət

Düşmənin bakterioloji maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət

Düşmənin radioaktiv və zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan 

şərait.

Düşmənin zəhərləyici və bakterial vasitələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət 

Sual: Bakterioloji şərait nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Düşmənin bakterioloji silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

Düşmənin nüvə silahını tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

Düşmənin nüvə və bakterioloji silahları tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.

Düşmənin kimyəvi silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait

Düşmənin kimyəvi və bakterioloji silahları tətbiq etməsi nəticəsində yaranan 

şəraitdir.

Sual: İMD-21 hansı qrup dozimetrik cihazlara aiddir? (Çəki: 1)

Rentgenmetrlərə 

Radiometrlərə

İndiqatorlara

Dozimetrlərə

Dozimetr və İndiqatorlara

Sual: İonlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enerjisini və digər xassələrini 

ölçmək üçün istifadə edilən cihazlar necə adlanır? (Çəki: 1)

Detektorlar 

Proyektorlar 

iqnalizatorlar 

Generatorlar 

Analizatorlar

Sual: Atom elektrik stansiyaları (AES) üçün ehtimal olunan təhlükəli zəhərlənmə 

zonası neçə km ərazi təşkil edir? (Çəki: 1)

20km 


2km 

0,2km

200km 


220km

Sual: Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı yaş həddində kişilər cəlb 

olunur? (Çəki: 1)

18-62 


18-40

18-30


18-50

18-75 


Sual: Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı yaş həddində qadınlar cəlb 

olunur? (Çəki: 1)

18-55 

18-40 


18-45 

15-20 


15-55

Sual: Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə kimlər cəlb olunmur? (Çəki: 1)

I və II qrup əlillər, hamilə və 8 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı 

olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar.

Orta və ali təhsilli insanlar, müəllimlər və həkimlər, hamilə qadınlar.

Orta və ali təhsilli insanlar, müəllimlər və həkimlər; həmçinin 3 yaşadək uşağı 

olan analar.

Həkimlər və müəllimlər, I və II qrup əlillər, 8 yaşından aşağı uşağı olan qadınlar.

III və IV qrup əlillər, 3 yaşadək uşağı olan qadınlar, tibb işçiləri.

Sual: Neçə yaşınadək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə 

cəlb edilmir? (Çəki: 1)

8

64

2

1Sual: Neçə yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki 

müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir? (Çəki: 1)

3

13

56

1


Sual: Neçənci qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir? 

(Çəki: 1)

I və II 

II və III

III və IV

I və IV


I və III 

Sual: DP-22V dozimetrlər komplektində neçə ədəd DKP-50A dozimetri olur? (Çəki: 1)

50

40

3020

10

Sual: Dozimetrlərə aiddir? (Çəki: 1)İD-1 

DP-100m 


DP-5A 

DP-100ADM

DP-64

Sual: Nüvə silahı ilk dəfə hara tətbiq edilmişdir? (Çəki: 1)Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə 

Rusiyanın Moskva və Leninqrad şəhərlərinə

İranın Təbriz və Ərdəbil şəhərlərinə 

ABŞ-ın ştatlarına 

Türkiyənin İstanbul və Ankara şəhərlərinə

Sual: ABŞ tərəfindən Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə neçənci ildə 

Nüvə silahı tətbiq edilib? (Çəki: 1)

1945 


1946 

1947


1948

1949


Sual: Qəza zədələnmə halları üçün sığınacaqdakı qablarda hər adam üçün sutkada 

neçə litr hesabı ilə içməli su ehtiyatı saxlanması nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

3

0.3


30

13

33Sual: Radiasiya daldalanacağında çirkli üst paltarlarını saxlamaq üçün otaqlar hər 

adam üçün neçə m² sahə ayrılır? (Çəki: 1)

0,07 m² 

0,007m²


0,7m²

0,17m²


0,017m²

Sual: QP-5 sürücü əleyhqazı hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)

Əleyhqazı qutusu, tərləməyən, plyonkalar olan qutu, şlem-maska, çanta.

Əleyhqaz qutusu, tərləməyən plyonkalar olan qutu, uzadıcı ştanq, şlem maska.

Çanta, Əleyhqaz qutusu, bağlayıcı kəmər.

Əleyhqaz qutusu, çanta, kəmərlər.

Kəmərlər, çanta, şlem-maska

Sual: Sığınacaqlarda dizel elektrik stansiyası nə üçündür? (Çəki: 1)

DES-nin aqreqatlarının və onların işlədilməsini təmin edən xüsusi elektrik 

avadanlıqlarını yerləşdirmək üçün.

Balonları yerləşdirmək üçün.

Çirkli üst paltarlarını yerləşdirmək üçün

Elektrik avadanlığını və FMV-ni yerləşdirmək üçün.

FMV-ni yerləşdirmək üçün.

Sual: Sığınacaqda daldalanan adamların sayı 150 nəfərədək olarsa, ərzaq saxlanılan 

otağın sahəsi neçə kv.m müəyyən edilir? (Çəki: 1)

5m²

15m² 


0,5m²

0,15m²


0,05m²

Sual: Aktivlik nədir? (Çəki: 1)

Radioaktiv maddənin vaxt vahidi ərzində radioaktiv çevrilmələrin sayı ilə ifadə 

olunan miqdar ölçüsüdür.

Radioaktiv maddənin vaxt vahidində insana təsir miqdarıdır.

Radioaktiv maddənin çəkisi vahididir

Radioaktiv maddənin növüdür.Radioaktiv maddənin növüdür.

Radioaktiv maddənin udulan şüalanma vahididir və vaxt vahidində radioaktiv 

çevrilmələrin sayıdır.

Sual: Radioaktiv maddənin vaxt vahidi ərzində radioaktiv çevrilmələrin sayı ilə ifadə 

olunan miqdar ölçüsü necə adlanır? (Çəki: 1)

Aktivlik 

Radioaktivlik 


Şüalanma 

udulan doza 

Aktivlik və udulan doza

Sual: 1Qrey neçə raddır? (Çəki: 1)

100

10

1101000

0.1


Sual: 100 rad neçə Qreydir? (Çəki: 1)

1

10100

0.1


1000

Sual: Udulan doza vahidi nə qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

c/kq

ckq 


c²kq 

ckq/m² 


c/m²

Sual: Rentgen və qamma-şüalanmaların ekspozisiya dozasının sistemdən kənar 

vahidi neçə adlannır? (Çəki: 1)

Rentgen 


Qrey 

Rentgen/san 

Qrey/san 

Rentgen/saat

Sual: 1 N/m² neçə Paskaldır (Pa)? (Çəki: 1)

1

210

100


20

Sual: Fosgen havadan neçə dəfə ağırdır? (Çəki: 1)

3.5

35

333

0.35


Sual: Təhlükəsiz zona nədir? (Çəki: 1)

Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal 

olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul 

edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi

Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal 

olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul 

edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olmayan ərazi

Düşmən basqını gözlənilməyən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında 

ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin 

qəbul edilməsi , yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

Əhalinin qeydiyyata alındığı və düşmən basqını gözlənilməyən ərazilər.

Əhalinin qeydiyata alındığı və düşmən basqını gözlənilən ərazilər. 

Sual: 0,95 rad neçə rentgendir? (Çəki: 1)

1

0.110

0.01


0.001

Sual: Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar I dərəcəli şüa 

xəstəliyinə tutulur? (Çəki: 1)

D=100-200 rad 

200-300 rad 

300-400 rad 

400-500 rad 

500-600 rad

Sual: Udulan doza D=100-200 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə 

tutulur? (Çəki: 1)

1-ci 

2-ci 


3-cü 

4-cü 


5-ci

Sual: Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 2-ci dərəcəli şüa 

xəstəliyinə tutulur? (Çəki: 1)

D=200-400 rad 

D=100-200 rad 

D=700 rad 

D= 800 rad 

D=600 radSual: Udulan doza D=200-400 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə 

tutulur? (Çəki: 1)

2-ci 

1-ci 


3-cü 

4-cü 


5-ci 

Sual: Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 3-cü dərəcəli şüa 

xəstəliyinə tutulur? (Çəki: 1)

D=400-600 rad

D=100-200 rad

D= 400 rad

D= 600-800 rad

D=800 rad

Sual: Udulan doza D=400-600 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə 

tutulur? (Çəki: 1)

3-cü 

1-ci 


2-ci 

4-cü


5-ci

Sual: Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 4-cü dərəcəli şüa 

xəstəliyinə tutulur? (Çəki: 1)

D >600 rad

D=100-200 rad 

D> 200 rad 

D=400 rad

D >800 rad

Sual: Udulan doza D>600 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə 

tutulur? (Çəki: 1)

4-cü 

1-ci 


2-ci 

3-cü 


5-ci 

Sual: V- qazlar hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Sinir iflicedici 

Boğucu 


Ümumzəhərləyici 

Qıcıqlandırırcı 

Göz yaşardıcı

Sual: Zoman hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Sinir iflicedici 

Boğucu 

ÜmumzəhərləyiciQıcıqlandırırcı 

Göz yaşardıcı

Sual: Zarin hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Sinir iflicedici 

Boğucu 

Ümumzəhərləyici Qıcıqlandırırcı 

Göz yaşardıcı

Sual: Sianid turşusu hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Ümumzəhərləyici

Dəridə yaraçıxaran

Boğucu


Qıcıqlandırıcı

Göz yaşardıcı

Sual: Xlorsian hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Ümumzəhərləyici

Boğucu

Dəridə yaraçıxaranQıcıqlandırıcı

Göz yaşardıcı

Sual: Saf iprit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Dəridə yaraçıxaran

Boğucu

QıcıqlandırıcıSinir iflicedici

Göz yaşardıcı

Sual: Lyuzit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Dəridə yaraçıxaran

Boğucu

QıcıqlandırıcıSinir iflicedici

Göz yaşardıcıSual: Fosgen hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Boğucu


Dəridə yaraçıxaran

Qıcıqlandırıcı

Psixokimyəvi

Göz yaşardıcı

Sual: Difosgen hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Boğucu


Dəridə yaraçıxaran

Qıcıqlandırıcı

Psixokimyəvi

Göz yaşardıcı

Sual: Adamsit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Qıcıqlandırıcı 

Dəridə yaraçıxaran

Boğucu


Psixokimyəvi

Göz yaşardıcı

Sual: Bi-zet hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir? (Çəki: 1)

Psixokimyəvi

Boğucu

QıcıqlandırıcıÜmumzəhərləyici

Göz yaşardıcı

Sual: Boğucu təsirli zəhərləyici maddə hansıdır? (Çəki: 1)

Fosgen


Adamsit

İprit


Bi-zet

Xlorpikrin

Sual: Boğucu təsirli zəhərli maddə hansıdır? (Çəki: 1)

Difosgen


Adamsit

İprit


Bi-zet

Xlorpikrin

Sual: Qıcıqlandırıcı təsirli zəhərləyici maddə hansıdır? (Çəki: 1)


Adamsit

Difosgen


İprit

Bi-zet


Xlorpikrin

Sual: Psioxokimyəvi təsirli zəhərləyici maddə hansıdır? (Çəki: 1)

Bi-zet

Difosgen


İprit

Xlorpikrin

Fosgen

Sual: Gözyaşardıcı təsirli zəhərləyici maddə hansıdır? (Çəki: 1)Xlorpikrin

Zarin


İprit

Bi-zet


Fosgen

Sual: Kimyəvi təhlükəli obyektlərə aiddir? (Çəki: 1)

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri

Atom elektrik stansiyaları

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri və atom elektrik stansiyaları

Metallurgiya sənayesi

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri və bioloji təhlükəli obyektlər

Sual: Kimyəvi təhlükəli obyektlərə aid deyil? (Çəki: 1)

Atom elektrik stansiyaları

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri

Su təmizləmə qurğuları

Suyu təmizləmək üçün xlordan istifadə edilmə

Soyuducu agent olaraq ammonyakdan istifadə olunan soyuducu qurğulara malik 

müəssisələr

Sual: Bu günə qədərAzərbaycanda köçürmə işləri daha geniş tətbiq olunub (Çəki: 1)

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə

Metropolitendə terror zamanı

Bayıl yamacında sürüşmə zamanı

Nəqliyyat qəzaları zamanı

Neft emalı zavodunda qəza zamanı

Sual: Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır? (Çəki: 1)


Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, 

kimya həyəcanı

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, 

qəza xəbərdarlığı

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, 

yanğın xəbərdarlığı 

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, 

daşqın siqnalı

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, 

subasma siqnalı

Sual: Köçürmə zamanı neçə günlük ərzaq götürülür? (Çəki: 1)

2-3


12-13

22-23


4-6

6-7


Sual: Fövqəladə halların təsnifatı necədir? (Çəki: 1)

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə 

görə

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə görə,yanğın dərəcələrinə görə

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə 

görə,kimyəvi zəhərlənmə dərəcələrinə görə

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə 

görə,radioaktiv səviyyə gücünə görə

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə 

görə,bakterioloji zəhərlənməyə görə

Sual: Mühafizə qurğularında kompleks yoxlama neçə ildən bir keçirilir? (Çəki: 1)

3

2

14

5

Sual: Mülki müdafiə xəbərdarlıq siqnalları neçədir? (Çəki: 1)5

4

32

1

Sual: Ərazinin və obyektin kimyəvi zəhərlənmə dərəcəsi nədən asılıdır? (Çəki: 1)Zəhərli maddənin miqdarından

Zəhərli maddənin növündən

Udulan şüalanmadan

Radiasiya səviyyəsindən

Bakterioloji şəraitdən

Sual: İdarə mənsubiyətinə görə Fövqəladə Hallar necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, 

mənzil və kommunal məişət sahələrində. 

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, 

mənzil və kommunal məişət sahələrində, suda və quruda, havada

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, 

mənzil və kommunal məişət sahələrində, ofisdə, obyektdə

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, 

mənzil və kommunal məişət sahələrində, məktəblərdə

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, 

mənzil və kommunal məişət sahələrində, evlərdə, qəsəbə və kəndlərdə, şəhər və 

rayonlarda

Sual: Sadə daldalanacaqların üzərinə neçə sm qalınlığında torpaq tökürlər? (Çəki: 1)

50-60 


0,5-0,6

5-6


15-16

150-160


Sual: Zəlzələ hansı təhlükəli hadisədir? (Çəki: 1)

Geofiziki

Fiziki

MeterolojiSosial

Hərbi


Sual: Sənaye əleyhqazlarından və xüsusi respiratorlardan nə üçün istifadə olunur? 

(Çəki: 1)

Güclü təsirli zəhərli maddələrdən mühafizə olunmaq üçün.

İşıq şüalanmasından mühafizə olunmaq üçün.

Zərbə dalğasından mühafizə olunmaq üçün.

Yüksək hərarətdən mühafizə olunmaq üçün.

Daşqından mühafizə olunmaq üçün. 

Sual: Düşmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində hansı şərait yaranır? 

(Çəki: 1)

Kimyəvi 


Radioaktiv 

Yanğın 


Mühəndis

Bakterioloji

Sual: DP-24 hansı qrup dozimetrik cihazlara aiddir? (Çəki: 1)

Dozimetrlərə

Radiometrlərə

Rentgenmetrlərə

İndikatorlara

Psixometrlərə

Sual: Baş vermə sahələrinə görə Fövqəladə Hallar hansılardır? (Çəki: 1)

Təbii, texnogen, ekoloji, sosial, hərbi-siyasi xarakterli.

Sosial-siyasi, ekoloji, bioloji, iqtisadi və hərbi xarakterli

Təbii xarakterli, hərbi, sosial-siyasi, bioloji xarakterli.

Təbii və ekoloji, sosial-siyasi, iqtisadi xarakterli.

Təbii və texnogen, sosial-siyasi, iqtisadi, ekaloji, kimyəvi xarakterli

Sual: Fövqəladə Hallar küll halında neçə yerə ayrılır? (Çəki: 1)

2

34

6

5Sual: Hərbi mənşəli Fövqəladə Hallar hansılardır? (Çəki: 1)

Nüvə, kimyəvi, bakteoroloji və adi qırğın silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH.

Hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi, bakteoroloji və adi silahların tətbiqi ilə 

əlaqədar FH.

GTZM-yayılmaqla və hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar FH.

GTZM-yayılmaqla baş verən qəzalar, bakteoroloji və adi silahların tətbiqi ilə 

əlaqədar FH.

Nüvə silahın tətbiqi, texnogen qəzalar, bakteoroloji və adi silahların tətbiqi ilə 

əlaqədar FH.

Sual: Zərbə dalğasının təsirindən hansı dağıntı dərəcələri mövcuddur? (Çəki: 1)

Tam, güclü, orta, zəif

Tam, çox güclü, zəif

Güclü, orta, zəif, çox zəif

Tam, orta, çox güclü, çox zəif

Tam, çox güclü, güclü, zəif, orta

Sual: Nüvə silahını hədəfə çatdırmaq üçün hansı vasıtələrdən istifadə oluna bilər? 

(Çəki: 1)

Müxtəlif növlü raketlərdən, təyyarələrdən, sualtı qayıqlardan, gəmilərdən, 

artilleriya toplarından.


Müxtəlif növlü raketlərdən, təyyarələrdən, avtomobillərdən və tanklardan, 

gəmilərdən, peyklərdən.

Müxtəlif növlü raketlərdən, artilleriya toplarından, sualtı qayıqlardan, 

avtomobillərdən və fuqaslardan.

Müxtəlif növlü raketlərdən, gəmilərdən, avtomobillərdən, gəmilərdən, peyklərdən.

Müxtəlif növlü raketlərdən və tanklardan, avtomobillərdən, gəmilərdən, 

peyklərdən.

Sual: Nüvə silahının zədələyici amilləri aşağıdakılardan hansılardır? (Çəki: 1)

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedici radiasiya, yerin radioaktiv 

zəhərlənməsi, elektromaqnit impulsu.

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuz edici radiasiya, bioloji zəhərlənmə.

Zərbə dalğası, işıq şualanması, elektromoqnit impulsu, kimyəvi zəhərlənmə

Zərbə dalğası, işiq şüalanması, yerin radiaktiv zədələnməsi, zəlzələlərin 

yaranması.

Zərbə dalğası, nüfuz edici radiasiya, elektromaqnit impulsu, epidemiyalar.

Sual: Nüvə partlayışının enerjisinin təqribən neçə %-i zərbə dalğasına sərf olunur? 

(Çəki: 1)

50%


40%

30%


20%

65%


Sual: Zərbə dalğası nədir? (Çəki: 1)

Partlayış mərkəzindən hər tərəfə səsdən iti sürətlə yayılan çox güclü sıxılmış 

hava ( torpaq, su) qatıdır.

Parlayış mərkəzindən hər tərəfə səsdən zəif sürətlə yayılan hava qarışığıdır.

Parlayış mərkəzindən hər tərəfə işıq sürətilə yayılan sıxılmış hava qarışığıdır.

Parlayış mərkəzindən hər tərəfə zəif sürətlə yayılan torpaq və hava qarışığıdır.

Parlayış mərkəzindən hər tərəfə zəif sürətlə yayılan hava, su qarışığıdır.

Sual: İzafi təzyiqin miqdarından asılı olaraq insanlar neçə növdə zədə alırlar? (Çəki: 

1)

4

32

5

6Sual: Zərbə dalğasından mühafizə olunmaq üçün nədən istifadə olunur? (Çəki: 1)

Sığınacaqlardan, daldalanacaqlardan, zirzəmilərdən, xəndəkdən, yerin 

relyefindən

Bina və qurğulardan, zirzəmilərdən, mühəndis qurğularından və maşınlardanTexnikadan istifadə olunmaqla, zirzəmilərdən, xəndəklərdən və hündür 

təpəlikdən, qurğuların üst mərtəbələrindən.

Qalın divarların arxasında, zirzəmilərdən, mühəndis qurğularından və 

xəndəklərdən, avtomobillərdən. 

Yerin relyefindən və bina və qurğuların üst mərtəbələrindən, xəndəklərdən və 

mühəndis qurğularından, fərdi mühafizə vasitələrindən

Sual: Zərbə dalğasının təsiri nələrdən aslıdır? (Çəki: 1)

Sursatın gücündən, partlayışın növündən, partlayışın mərkəzindən olan 

məsafədən, yerin relyefindən.

Sursatın gücündən, partlayışın növündən, məsafədən,havanın şaqulu 

durumundan

Sursatın gücündən, yerin relyefindən və küləyin istiqamətindən, ilin fəslindən.

Partlayış mərkəzindən olan məsafədən və partlayışın növündən, ilin fəslindən.

Partlayışın növündən, məsafədən, yerin relyefindən və küləyin surətindən, ilin 

fəslindən. 

Sual: İşıq şualanması nədir? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı gözə görünən 

ultrabənövşəyi və infraqırmızı güclü şüalanma selidir

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı γ-şüalarıdır.

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan gözəgörünməz γ-şüalarıdır.

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsindən ətrafa yayılan adi 

bənövşəyi işıq şüası selidir.

Nüvə partlayışı zamanı meydana çıxan od kürəsinin saçdığı gözə görünməyən 

ultrabənövşəyi və infraqırmızı güclü eloktromaqnit selidir

Sual: İşıq şüalanmasının təsir müddəti nüvə yükünün gücündən asılı olaraq nə 

qədərdir? (Çəki: 1)

10-20 saniyə 

10dəq


40 san

10-20dəq


60 san

Sual: Nüfuzedici radiasiya nədir? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışı anında qəza partlayış yerindən ətrafa yayılan gözə görünməyən 

qamma-şüalar və neytron selidir

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan gözə görünən qamma -şüaları və proton 

selidir


Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan işıq şüaları və neytron selidir

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan gözə görünən -α, β şüalar selidir

Nüvə partlayışı anında ətrafa yayılan gözə görünən neytron və -α,-β şüalar selidir

Sual: Udulan dozanın nəyindən aslı olaraq insanlar şüa xəstəliyinə tutulur? (Çəki: 1)

Udulan dozanın miqdarından


Partlayışdan hədəfə qədər olan məsafədən

Həcmindən, radiasiya səviyyəsindən

Həcmindən, miqdarından və sıxlığından

Şüanın səviyyəsindən, intensivliyindən 

Sual: Nüvə zədələnmə ocağı nədir? (Çəki: 1)

Nüvə partlayışının zədələyici amillərinin təsiri nəticəsində küllü miqdarda insan, 

heyvan və bitki təlafatı olsun, bina və qurğular dağılsın, yanğınlar baş versin və yer 

radioaktiv maddələrlə zəhərlənsin.

Orada nüvə silahı tətbiq olunduğu sahədir ki insanlar tələf olur,ətraf mühit bioloji 

zəhərlənən ərazidir.

Orada nüvə partlayışı zamani çox saylı insan tələfatı baş versin və binalar 

salamat qalan ərazidir.

Bitki, heyvan və insan təlafatı olsun, yer radioktiv və kimyəvi zəhərlənməyə 

məruz qalan ərazidir.

Orada zərbə dalğasının təsirindən güclü dağıntılar baş versin, çox saylı insan 

tələfatı olsun, ətraf mühit GTZM-lə zəhərlənsin. 

Sual: Nüvə zədələnmə ocağı hansı növ zədələnmə ocağı adlanır? (Çəki: 1)

Qarışıq 


Sadə 

Mürəkkəb


Müxtəlif formalı 

Düzgün olmayan

Sual: Kimyəvi silah nədir? (Çəki: 1)

Kütləvi qırğın silahlarından biri olub, zəhərləyici maddələrə və onları tətbiq etmək 

üçün istifadə olunan vasitələrə deyilir

Adi qirğın silahlarından biridir, zədələyici təsirə malikdir və üzun müddət təsir 

edir.

Güclü təsirli zəhərli maddələri ətrafa yayan vasitələr və radioaktiv zəhərləyici təsiri olan vasitələrdir.

Kütləvi qırğın silahlarından biridir, kimyəvi zəhərləyici və radioaktiv təsir edən 

silah növüdür.

Kütləvi qırğın silahıdır, radioktiv və bioloji maddələrin tətbiqi ilə yaranan və təsir 

edən silah növüdür.

Sual: İnsan orqanizminə təsir formasına görə zəhərləyici maddələr neçə qrupa 

bölünür? (Çəki: 1)

7

65

4

3Sual: Kimyəvi zəhərlənmə ocağı nəyə deyilir? (Çəki: 1)

Kimyəvi silahın (ZM) və ya güclü təsirli ZM (QTKM) təsiri nəticəsində buradakı 

ərazidə əhalinin, heyvanların və bitkilərin zədələnməsi baş verir 

Kimyəvi silahın tətbiqi zamanı qurğular dağılır, insanlar, bitkilər və heyvanlar tələf 

olur, ərazi radioaktiv və kimyəvi zəhərlənməyə məruz qalır

Kimyəvi silah tətbiq olunur, bioloji zəhərlənmə, insan tələfatı olur

Kimyəvi silahın tətbiqi zamanı dağıntılar, partlayışlar baş verir, qurğular dağılır, 

həmçinin insan bitki və heyvan tələfatı olur

GTZM-in tətbiqi zamanı güclü dağıntılar baş verir, maddi sərvətlər məhv olur, 

insan, bitki və heyvanlar tələf olur

Sual: Bioloji zədələnmə ocağı nədir? (Çəki: 1)

Bioloji silahin tətbiqi nəticəsində insan, heyvan və bitki təlafatı olsun.

Bioloji silah tətbiq olunan ərazi, dağıntılar və yanğınlar baş verən ərazidir.

Bioloji silahin tətbiqi nəticəsində bioloji ,kimyəvi zəhərlənmə baş verən ərazidir.

Güclü dağıntılar, yanğınlar, partlayışlar baş verən, yer bioloji maddələrlə 

zəhərlənən ərazidir.

Dağıntılar baş versin, insan, heyvan və bitki tələfatı olsun, yer kimyəvi 

zəhərlənməyə məruz qalsın.

Sual: Karantın nədir? (Çəki: 1)

Bakterial yoluxma ocağını təcrid etmək, xəstəliklərin yayılmasının qarşısını 

almaq və yoluxmanı aradan qaldırmaq məqsədi ilə yerinə yetirilən, epidemiya 

əleyhinə rejimli profilaktika tədbirlər sistemidir

Kimyəvi zədələnmə ocağından ətrafa zəhərlənmənin yayılmasının qarşısını 

almaq üçün rejimli tədbirlər sisteminin bir növüdür

Kimyəvi - bakterioloji zəhərlənməyə nəzarət edən məntəqələrdir

Radioaktiv zəhərlənmənin ətrafa yayılmasının qarşısını alan tədbirlər sistemidir

Bioloji və radioaktiv zədələnmə ocağında xəstəliklərin qarşısını almaq üçün tətbiq 

edilən rejimli profilaktika tədbirlər sistemidir

Sual: Observasiya nədir? (Çəki: 1)

Epidemiya ocağında yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi 

ilə həyata keçirilən təcridetmə - məhdudlaşdırma və müalicə-profilaktika tədbirləri 

sisteminə deyilir

Kimyəvi zədələnmə ocağında aparılan kəşfiyyat növüdür.

Radioaktiv zədələnmə ocağında aparılan nəzarətdir.

Kimyəvi və bioloji zəhərlənmə zonalarında həyata keçirilən müalicə-profilaktika 

tədbirlər sistemidir.

Yoluxucu xəstəliklərin və kimyəvi zəhərlənmələrin yayılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə məhdudlaşdırma və müalicə profilaktik tədbirlər sistemidir 

Sual: Mülki Müdafiə (MM) nədir? (Çəki: 1)

Sülh və müharibə dövrlərində respublikanın ərazisində əhali və təsərrüfat 

obyektlərini fövqəladə halların təsirindən mühafizə məqsədi ilə dövlət, təsərrüfat, 

hərbi idarəetmə orqanları tərəfindən bütün vətəndaşların iştirakı ilə həyata keçirilən 

sosial və müdafiə tədbirləri sistemidirSülh və müharibə dövründə respublikanın ərazisində əhalinin, iqtisadiyyat 

obyektlərinin mühafizəsini təmin edən dövlət sistemidir

Sülh və müharibə dövründə əhalinin mühafizəsini təmin edən idarəetmə 

orqanları sistemidir

Sülh və müharibə dövrlərində iqtisadiyyat obyektlərinin mühafizəsini təmin edən 

dövlət sistemidir

Əhalinin və iqtisadiyyat obyektlərinin hərbi xarakterli fövqəladə hallar baş 

verdikdə əcnəbi vətəndaşların mühafizəsini təmin edən dövlət tədbirləri sistemidir

Sual: Yandırıcı maddələrin növləri hansılardır? (Çəki: 1)

Neft məhsulları əsaslı yandırıcı maddələr, (napalmlar) Termit və Termit əsaslı 

yandırıcı maddələr Adi və plastik fosfor 

Termit və Termit əsaslı yandırıcı maddələr Ağ və qırmızı fosfor Bioloji vasitələr 

Kimyəvi maddələr Ağ və qırmızı fosfor Neft əlavə edilmiş yandırıcı maddələr 

Neft əlavə edilmiş yandırıcı maddələr Kimyəvi maddələr Ağ fosfor 

Ağ və qırmızı fosfor Neft məhsulları əlavə edilmiş Adi və Plastik fosfor və turşular 

Sual: MM-qüvvələrinin tərkibinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

Silahlı qoşunlar

MM qoşun hissələri

Ştatlı qəza-xilasetmə dəstələri

Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrindən 

Nazirliklərin, baş idarələrin və icra hakimiyyəti başçılarının tabeliyində qalmaqla 

müxtəlif dəstələr

Sual: Radiasiya şəraiti nə zaman yaranır? (Çəki: 1)

AES-da qəza və nüvə silahının tətbiqi zamanı

AES-da qəza və kimyəvi silahın tətbiqi zamanı

Nüvə və bioloji silahın tətbiqi zamanı

Nüvə silahının və kimyəvi silahın tətbiqi zamanı

Yer radioaktiv, kimyəvi və bioloji zəhərləndikdə

Sual: Fövqəladə hallarda yaranan şəraiti hansı üsüllarla aşkar edib qiymətləndirirlər? 

(Çəki: 1)

Proqnozlaşdırma və kəşfiyyat məlumatları ilə

Proqnozlaşdırma və oprativ məlumatlar, sorğularla,

Yalnız nəzarət ölçü cihazları ilə

Əhalinin məlumatına əsasən 

Riyazi üsul – hesablamalar yolu ilə və əhalinin məlumatına əsasən

Sual: Əhalinin Fövqəladə hallar zamanı mühafizəsinin əsas üsulları aşağıdakılardan 

hansılardır? (Çəki: 1)

Mühafizə qurğularında daldalanmaq Fərdi mühafizə vasitələrindən (FMV)-dən 

istifadə etmək Əhalinin köçürülməsi 

Əhalinin köçürülməsi, Əhalinin xəbərdar edilməsi FMV-dən istifadə olunması Mühafizə qurğularında daldalanmaq FMV-dən istifadə etmək Əhalini qeydiyyata 

almaq 


Əhalinin köcürülməsi FMV-dən istifadə etmək MM qüvvələrinin hazırlığa 

gətirilməsi 

Əhalinin köçürülməsi, Əhalinin xəbərdar edilməsi Əhalinin çadır şəhərciyində 

yerləşdirilməsi 

Sual: MM xəbərdalıq siqnalları necədir? (Çəki: 1)

5

43

2

6Sual: Aşağıdakılardan hansı MM xəbərdarlıq siqnalı deyil? (Çəki: 1)

Təbii fəlakət həyəcanı

Hamının diqqətinə

Hava həyəcanı

Hava həyəcanı sovuşdu

Radiasiya təhlükəsi və kimya həyəcanı 

Sual: Sığınacaq nədir? (Çəki: 1)

Sığınacaq – orada sığınan əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici 

amillərindən, zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, bakterial vasitələrdən, 

habelə yanğınlar zamanı yüksək tempraturun və yanğın məhsullarının təsirindən 

mühafizəsini təmin edən hermetik mühəndis qurğusudur.

Sığınacaq – orada yerləşən əhalinin təbii fəlakətlərdən və kütləvi qırğın 

silahlarından mühafizə edən, yüksək temperatur və yanğın məhsullarından müdafiə 

edən adi mühəndis qurğusudur.

Sığınacaq – orada yerləşən əhalinin təbii fəlakətlərdən və yanğından mühafizə 

edən qurğudur 

Sığınacaq – orada yerləşən əhalinin yalnız nüvə silahından mühafizə edən 

mühəndisi qurğudur

Sığınacaq – orada yerləşən əhalinin nüvə partlayışının bütün zədələyici 

amillərindən,zəhərləyici və güclü təsirli zəhərli maddələrdən, bakterial vasitələrdən, 

habelə yanğınlar zamanı yüksək tempratur və yanğın məhsullarının təsirindən 

mühafizəsini təmin edən fərdi mühafizə vasitəsidir.

Sual: Sığnacaqda əsas təyinatlı otaqlar hansılardır? (Çəki: 1)

Sığınma otaqları İdarətmə məntəqəsi Tibb məntəqəsi, 

Adamlar yerləşən otaqlar Tibb məntəqəsi Sanitariya qovşağı 

İdaretmə məntəqəsi Ventilyasiya otağı Tibb məntəqəsi Adamlar yerləşən otaqlar 

Tibb məntəqəsi Adamıar yerləşən otaqlar Balonlar otağı 

Adamıar yerləşən otaqlar Süzgəcli ventilyasiya otağı Sanitariya qovşağı 

Sual: Sığınacaqda ventilyasiya sistemi neçə rejimdə işləyə bilər? (Çəki: 1)


2 və ya 3 

3 və ya 4

1 və ya 2

4 və ya 5 

5 və ya 6

Sual: Sığınacağın yardımcı təyinatlı otağlarıına nə aid deyil? (Çəki: 1)

Tibb məntəqəsi

Balonlar otağı

Süzgəcli ventilyasiya otağı

Sanitariya qovşağı 

Elektrik lövhəsi otağı

Sual: Sığınacağın adamların daldalanması üçün nəzərdə tutulan otaqlarının ümumi 

sahəsi neçə m kv-dan az olmamalıdır? (Çəki: 1)

75 m kv-dan

15 m kv-dan

65 m kv-dan

50 m kv-dan

55 m kv-dan

Sual: İki mərtəbəli taxtlar qoyulduqda sığınacaqda hər adam üçün neçə kv.m sahə 

ayrılır? (Çəki: 1)

0.5 kv.m

0.6 kv.m


1.5 kv.m

1kv.m


0.8 kv.m

Sual: İdarəetmə məntəqəsi hansı otaqlardan ibarətdir? (Çəki: 1)

İş və rabitə otağı

İş otağı, balonlar otağı

Rabitə otağı, tibb məntəqəsi

İş və tibb məntəqəsi otağı

Rabitə və məsləhət otağı

Sual: Sığınacaqda idaretmə məntəqəsində hər adam üçün neçə kv.m sahə nəzərdə 

tutulur? (Çəki: 1)

2 kv.m


3 kv.m

1 kv.m


2.5 kv.m

1.5 kv.m


Sual: Sığınacaqda süzücü ventilyasiya rejimində daldalanan adamlara saatda neçə 

kub.m hava verilir? (Çəki: 1)

2 kub.m

3 kub.m


1 kub.m

4 kub.m


5 kub.m

Sual: Sığınacaqda idarəetmə məntəqəsində işləyən hər adam üçün süzücü 

ventilyasiya rejimində saatda neçə kub.m hava verilir? (Çəki: 1)

5 kub.m


3 kub.m

2 kub.m


4 kub.m

6 kub.m


Sual: Örtülü yarğanın tikintisi neçə mərhələdə yerinə yetirilir? (Çəki: 1)

2

13

4

5Sual: Köçürmə (təxliyə) nədir? (Çəki: 1)

Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaranan rayonlardan əhalinin 

mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər 

kompleksidir

Əhalinin təhlükəli zonalardan uzaqlaşdırılması üzrə tədbirlər sistemidir.

Əhalinin güclü dağıntı zonalarından kənar edilməsi üzrə dövlət tədbirlər 

sistemidir

Adamların mühafizə qurğularına aparılması və yerləşdirilməsi sistemidir.

Adamların təbii fəlakət zamanı və qəza zamanı təhlükəsiz yerlərə yerləşdirilməsi 

üzrə tədbirlər sistemidir

Sual: Əhalinin köçürülməsi hansı prinsip üzrə aparılır? (Çəki: 1)

ərazi-istehsalat 

Fərdi yanaşma

Kompleks yanaşma

Daimi hazırlıq

Qarşılıqlı əlaqə

Sual: Köçürülən əhali özləri ilə nə götürməlidir? (Çəki: 1)

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, qiymətli əşyalar və pullar, FMV-ri, 2-3 günlük 

ərzaq, paltar

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, FMV-ri, yataq dəsti və məişət əşyalarıFMV-ri və ərzaq, pul və televizor

Şəxsiyyət təsdiq edən sənəd, ərzaq və kompüter

Bütün ev əşyaları və şəxsiyyət təsdiq edən sənədləri

Sual: Digər təxirə salınmaz işlərə DTİ aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

İnsanlara dağıntı və zəhərlənmə zonasında ilk tibbi yardım göstərmək

Nəqliyyat keçidlərinin zədələnmə ocaqlarında ilk növbədə açılması

Qaz, elektrik və s. xətlərində baş vermiş qəzaların məhdudlaşdırmaq

Rabitə xətlərinin təmir və bərpa etməklə idarəetmənin təşkili

Uçulma təhlükəsi olan bina və qurğuların tamamilə sökülməsi və ya bərkidilməsi

Sual: Əleyhqazlar neçə növə ayrılır? (Çəki: 1)

2

3

45

6

Sual: Dozimetrik cihazlar aşağıdakılardan hansı qrupa bölünür? (Çəki: 1)İndikatorlar ,rentgenmetrlər, radiometrlər, dozimetrlər

İndikatorlar , dozimetrlər və barometrlər

Rentgenmetrlər, radiometrlər və termometrlər

İndikatorlar, radiometrlər,psixrometrlər

Rentgenmetrlər, dozimetrlər, protektometrlər

Sual: İndiqatorlar qrupuna aid olan cihazı göstərin. (Çəki: 1)

DP-64 

DP-22 


İD-1

DP-5V


DP- 5A

Sual: Rentgenmetrlər nə ücündür? (Çəki: 1)

Rentgen şüalarının və ya qamma şüalanma dozalarının gücünü ölçmək üçün

Betta şüalarının gücünü ölçmək üçün

Udulan dozanı ölçmək üçün

α-şüalarını ölçmək üçün

Betta və α-şüalarının gücünü ölçmək üçün

Sual: Rentgenmetrlər qrupuna aid cihazı göstərin. (Çəki: 1)

DP-5V,A,B.

İD-1


DP-22v

İD-11


DP- 64

Sual: Radiometrlər nə üçündür? (Çəki: 1)

Müxtəlif səthlərin, avadanlığın, texnikanın, paltarların, havanın əsasən α və betta 

hissəciklərlə radioaktiv zəhərlənməsini aşkar etmək və bu zəhərlənmənin dərəcəsini 

təyin etmək üçündür.

Yalnız α - hissəcikləri aşkar etmək və qiymətləndirmək üçündür.

betta hissəcikləri aşkar etmək və qiymətləndirmək üçündür.

Qamma hissəcikləri aşkar etmək və qiymətləndirmək üçündür.

α, betta,qamma hissəciklərlə radioaktiv zəhərlənməni aşkar etmək və bu 

zəhərlənmənin dərəcəsini qiymətləndirmək üçündür.

Sual: Dozimetrlər nə üçündür? (Çəki: 1)

Zəhərlənmiş rayonda fəaliyyət göstərən bütün müddət ərzində şəxsi heyətin 

aldığı cəmi şüalanma dozalarını ölçmək üçündür

Rentgen şüalarının səviyyəsini aşkar etmək və ölçmək üçündür.

Rentgen və qamma şüalarının səviyyəsini ölçmək üçündür.

Ərazidə radiaktiv cirklənməni müəyyən etmək üçündür

Kimyəvi maddələrin növünü aşkar etmək üçündür

Sual: Dozimetrlərə aid cihaz hansıdır? (Çəki: 1)

DP-22 V 

DP-5 V


DP-5 A

DP-100


DP-64

Sual: DP-5 A cihazı nə ücündür? (Çəki: 1)

Qamma şüalanma səviyyələrini, habelə ərazinin və müxtəlif əşyaların qamma-

şüalanma nəticəsində məruz qaldığı radioaktiv zəhərlənməni ölçmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.

Şüalanma dozasına məruz qalmış insanlarda şüalanma dərəcəsini təyin etmək 

üçündür.

Kimyəvi maddələrin növünü aşkar etmək üçündür.

Alfa-şüalarının səviyyəsini müəyyən etmək üçündür. 

Texnikanın səthində alfa-şüalanma üzrə radioaktiv çirklənməni ölçmək üçündür.

Sual: DP – 22Vdozimetrlər komplekti neçə ədəd fərdi dozimetrdən ibarətdir? (Çəki: 1)

50

4030

20

10Sual: Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı (QKKC) nə üçündür? (Çəki: 1)

Havada, ərazidə, texnikanın, avadanlığın və digər əşyaların səthindəki ZM-i təyin 

etmək üçündür.

ZM-in miqdarını və rəngini müəyyən etmək üçündür.

Radioaktiv maddələr aşkar etmək üçündür.

Havada torpaqda və texnikanın səthində təkcə sinir iflicedici maddələri aşkar 

etmək və qatılığını müəyyən etmək üçündür

Zəhərli maddələrin havada konsentrasiyasını təyin etmək üçündür.

Sual: Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazında (QKKC) neçə növ indikator borucuğları 

bloku olur? (Çəki: 1)

3

24

5

6Sual: Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazındakı (QKKC) hansı indikator borucuğu V-qaz 

tipli zəhərli kimyəvi maddəni aşkarlayır? (Çəki: 1)

bir qırmızı haşiyəli və qırmızı nöqtəli

1 sarı haşiyəli borucuqlar 

2 qırmızı haşiyəli

1 qırmızı haşiyəli, 3 yaşıl nöqtəli

2 qırmızı haşiyə və qırmızı nöqtəli

Sual: Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir? (Çəki: 1)

İşçilərin təhlükəzlik və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu;

Ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizliyini;

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;

Ekoloji sistemin təhlükəsizliyini;

Fövqəladə hallardan mühafizə olunma üsulları

Sual: Əməyin mühafizəsi fənni əsas neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

4 hissədən;

5 hissədən

3 hissədən;

2 hissədən;

6 hissədən;

Sual: Əməyin mühafizəsinin I hissəsi nədən bəhs edir? (Çəki: 1)

Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından;

Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

Yanğın profilaktikasının əsaslarından;

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından;

Laboratoriya işlərindən.


Sual: Əməyin mühafizəsinin II hissəsi nədən bəhs edir? (Çəki: 1)

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından;

Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından;

Laboratoriya işlərindən;

Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

Yanğın profilaktikasının əsaslarından.

Sual: Əməyin mühafizəsinin III hissəsi nədən bəhs edir? (Çəki: 1)

Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

Yanğın profilaktikasının əsaslarından;

Laboratoriya işlərindən;

Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından;

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından.

Sual: Əməyin mühafizəsinin IV hissəsi nədən bəhs edir? (Çəki: 1)

Yanğın profilaktikasının əsaslarından;

Laboratoriya işlərindən;

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyasından;

Təhlükəsizlik texnikasının əsaslarından;

Əmək mühafizəsinin hüquqi – təşkilatı əsaslarından.

Sual: Zərərli iş şəraitində çalışan işçilər üçün həftəlik iş saatı nə qədər olmalıdır? 

(Çəki: 1)

36

40

2412

48

Sual: İş vaxtından artıq işlər hər bir işçi üçün il ərzində neçə saatdan çox olmamalıdır? (Çəki: 1)

120


200

100


40

300


Sual: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində hansı məsəllər öz əksini 

tapmışdır ? (Çəki: 1)

Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, iş və istirahət vaxtı qadınların və gənclərin 

əməyi və s.;

Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, əmək intizamı, əmək mübahizələri, ailə 

nigahı, əmək mühafizəsi və s.;Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, əmək intizamı, iş və istirahət vaxtı, ailə 

münasibətləri, əmək haqqı, iqtisadi məsələlər və s.;

Əmək müqaviləsi, əmək münasibətləri, kollektiv müqavilə, əmək haqqı, əmək 

intizamı, kriminal cinayətlər, ailə münasibətləri, gənclərin əməyi və s.;

Əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə, əmək intizamı, əmək haqqı, enerji təminatı, 

rabitə xidməti və s.; 

Sual: İşçilərə əmək mühafizəsinin öyrədilməsi üzrə hansı təlimatlar keçirilir? (Çəki: 1)

Giriş, iş yerində, təkrar, növbədənkənar, cari təlimatlar;

Giriş, iş yerində, təkrar, ezamiyyət, işdənçıxma, cari təlimatlar;

Giriş, iş yerində təcrübə keçmə, texniki təşkilatı, növbədənkənar, cari təlimatlar;

Giriş, iş yerində, təkrar, növbədənkənar, işdənçıxma, aşağı, yuxarı təlimatlar;

Giriş, iş yerində təcrübə, təkrar, cari, texniki, yanğın, təşkilatı təlimatlar. 

Sual: Müəssisədə iş həftəsi maksimum neçə saat olmalıdır? (Çəki: 1)

40

3624

18

42Sual: 24 saatlıq iş həftəsində gündəlik iş saatı nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

4

68

3

2Sual: 36 saatlıq iş həftəsində gündəlik iş saatı nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

6

84

2

3Sual: Əmək müqaviləsi nədir? (Çəki: 1)

Işçi ilə müəssisə, idarə və təşkilat arasında bağlanan yazılı sazişdir;

İşçi ilə həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanan yazılı sazişdir;

Müəssisə, idarə, təşkilatla həmkarlar ittifaqı komitəsi arasında bağlanan yazılı 

sazişdir;

Əmək kollektivi ilə müəssisə rəhbəri arasında bağlanan yazılı sazişdir; 

İşçi ilə kadrlar şöbəsi arasında bağlanan kollektiv müqavilədir.

Sual: Kollektiv müqavilə nədir? (Çəki: 1)Əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı ilə müəssisə rəhbəri arasında 

bağlanmış müqavilədir;

Əmək kollektivi ilə işçi arasında bağlanmış müqavilədir;

Əmək kollektivi ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında bağlanmış müqavilədir;

İşçi ilə müəssisə rəhbəri arasında bağlanan əmək münasibətlərinin əsas 

şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı sazişdir;

İşçi ilə həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında bağlanmış müqavilədir.

Sual: Əmək mühafizəsinin öyrədilməsi üzrə giriş təlimatı kim tərəfindən aparılır? 

(Çəki: 1)

Müəssisənin baş mühəndisi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında 

təhlükəsizlik texnikası mühəndisi keçir;

Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş proqram 

əsasında sex rəisi keçir;

Müəssisənin baş mühəndisi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında magistr 

keçir;

Müəssisənin sex rəisi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında təcrübəli fəhlə keçir;

Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı tərəfindən təsdiq edilmiş proqram 

əsasında baş mühəndis keçir.

Sual: Cari təlimat kimlərlə keşirilir? (Çəki: 1)

Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat icazə göstərişi tələb edən işçilərə göstərilən 

fəhlələrlə keçirilir;

Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat işə qəbul olunmuş işçilərlə keçirilir;

Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat əmək mühafizəsi qaydaları dəyişdikdə işçilərlə 

keçirilir;

Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat texnoloji proses dəyişdikdə, yəni avadanlıq 

aldıqda keçirilir;

Əmək mühafizəsi üzrə cari təlimat ixtisas dərəcələrini artırmaq tələb olunanda 

keçirilir.

Sual: Əmək şəraitinin formalaşmasına təsir edən amiilər neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)

3

4

25

7

Sual: Əmək şəraitinin formalaşmasına hansı qrup amillər təsir edir? (Çəki: 1)Sosial – iqtisadi, texniki – təşkilatı, təbii;

Sosial – iqtisadi, xronoloji, təbii;

Texniki, təşkilatı, sosial, fiziki; 

Texniki – təşkilatı, sosial, kimyəvi, fiziki, kimyəvi;

Texniki, iqtisadi, bioloji, kimyəvi, fiziki.


Sual: İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və qeydə alınması AR hansı 

nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi ;

Təhsil nazirliyi

Fövqəladə hallar nazirliyi;

İqtisadi inkişaf nazirliyi;

Daxili işlər nazirliyi.

Sual: Xəsarət (zədə) nədir? (Çəki: 1)

Hər hansı bir xarici faktorun təsirindən insan orqanizminin ani olaraq 

zədələnməsi toxumalarının və ya fizioloji funksiyasının pozulması;

Toxumanın və orqanın anatomik tamlığının və ya fizioloji funksiyasının 

pozulmaması;

Toxumanın və orqanın anatomik tamlığının pozulmaması;

Toxumanın fizioloji funksiyasının pozulmaması;

İnsan sümüklərinin zədələnməsi.

Sual: Hansı halda İZ formalı akt tərtib edilməlidir? (Çəki: 1)

İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq müddətə itirildikdə və ya tibbi rəy 

əsasında bir gündən artıq müddətdə başqa işə keçirilməsinə səbəb olduqda;

Təbii ölüm;

Özünə qəsd;

İntihar hadisəsi;

Mənəvi zərər

Sual: Hansı halda İZ formalı akt tərtib edilməməlidir? (Çəki: 1)

Təbii ölüm, özünə qəsd, intihar hadisələri, zərərçəkənlərin cinayət törədərkən 

aldıqları zədələnmələr zamanı

İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq müddətə itirildikdə;

Tibbi rəy əsasında bir gündən artıq müddətdə başqa işə keçirildikdə

İşçinin əmək qabiliyyətinin bir gündən artıq itirildikdə və başqa işə keçirildikdə;

Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən işçiyə başqa şəxs tərəfindən xəsarət 

yetirdikdə

Sual: İş yerində işçilərlə müəyyən edilmiş fasilələr zamanı (nahar, texnoloji və s.) baş 

vermiş bədbəxt hadisələr üzrə İZ formalı aktın tərtib edilməsi haqqında qərarı kim və 

nə vaxt verməlidir? (Çəki: 1)

Komissiya, təhqiqat qurtardıqdan sonra

Həmkərlar ittifaqı, təhqiqat qurtardıqdan sonra

Müəssisənin rəhbərliyi, təhqiqat zamanı

Baş mühəndis, təhqiqat qurtardıqdan sonra

Baş mühasib

Sual: İstehsalatda baş vermiş yüngül və az ağır xəsarətlərlə yaranan bədbəxt 

hadisələrin təhqiqatı kim tərəfindən aparılmalıdır? (Çəki: 1)

Müəssisədə yaradılan komissiya tərəfindən;


Müəssisənin rəhbəri tərəfindən;

Həmkərlar təşkilatı tərəfindən;

Təhlükəsizlik texnikası mühəndisi tərəfindən;

Ərazi üzrə sahə inspektoru.

Sual: Bədbəxt hadisə tərəfindən zərərçəkən kimə məlumat verməlidir? (Çəki: 1)

İş rəhbərinə;

Növbə rəisinə;

Həmkərlar ittifaqına;

Komissiyaya

Kadrlar şöbəsi müdirinə

Sual: Bədbəxt hadisə baş verdikdə hadisənin şahidi kimə xəbər verməlidir? (Çəki: 1)

İş rəhbərinə;

Həmkərlar ittifaqı komitəsinə;

Komissiyaya;

Müəssisənin rəhbərinə;

Kadrlar şöbəsi müdirinə

Sual: İş rəhbəri bədkəxt hadisə zamanı ilk növbədə hansı vəzifəni yerinə yetirməlidir? 

(Çəki: 1)

Zərərçəkənə ilk yardım göstərərək səhiyyə məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil 

etməli və bölmənin rəhbərinə xəbər verməlidir;

Həmkarlar ittifaqı komitəsinə xəbər verməli;

Dövlət daq mədən texniki nəzarətə xəbər verməli;

Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli;

Zərər çəkənin evinə məlumat verməli.

Sual: Tədqiqat komissiyası işə başlayanadək iş yerindəki şərait və avadanlıqların 

vəziyyəti necə olmalıdır? (Çəki: 1)

Hadisənin baş verdiyi anda olduğu kimi saxlanılmalıdır;

Avadanlıqların yeri dəyişdirilməlidir;

Avadanlıqların təmirə verilməlidir;

Avadanlıqların başqa iş yerinə daşınmalıdır;

Avadanlıq yeniləri ilə əvəz edilməlidir.

Sual: Bölmənin rəhbəri bədbəxt hadisə barədə kimə məlumat verməlidir? (Çəki: 1)

Müəssisənin rəhbərinə, əməyin mühafizə xidmətinə, həmkərlar ittifaqı 

komitəsinə;

Fövqəladə hallar Nazirliyinə;

Dövlət daq mədən texniki nəzarət idarəsinə;

Zərərçəkənin ailəsinə;

Mətbuata.Sual: Bədbəxt hadisə haqda daha hansı nəzarət komitəsinə xəbər verməlidir? (Çəki: 

1)

Dövlət daq mədən texniki nəzarət komitəsinə;Yanğın söndürmə komitəsinə;

Ətraf mühitin qorunması komitəsinə;

FH və HFT komitəsinə;

Milli təhlükəsizlik nazirliyinə.

Sual: Dövlət daq mədən texniki nəzarət komitəsinin yerli orqanlarına bədbəxt hadisə 

haqqında kim xəbər verməlidir? (Çəki: 1)

Müəssisənin rəhbəri;

Əməyin mühafizəsi xidməti rəisi;

Sex rəisi;

Həmkarlar ittifaqı komitəsinə;

Mühasibata.

Sual: Müəssisənin rəhbəri bədbəxt hadisə baş verdikdən sonra öz əmri ilə hansı 

tərkibli komissiya yaratmalıdır? (Çəki: 1)

Sex rəisindən, əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsindən, əmək 

mühafizəsi xidmətinin rəisindən ibarətdir;

Sex rəisindən, əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsindən, müəssisə 

rəhbərindən;

Dövlət daq mədən texniki nəzarət;

Əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsindən, müəssisə rəhbərindən;

 Mülki müdafiə qəaragah rəisi və sex rəisi .

Sual: Komissiya neçə gün ərzində bədbəxt hadisənin şəraitini və səbəblərini təhqiq 

edir? (Çəki: 1)

3

4

56

7

Sual: Bədbəxt hadisə zamanı tərtib edilmiş İZ formalı akt neçə nüsxə tərtib edilir? (Çəki: 1)

4

67

8

3Sual: İZ formalı akt təsdiq edilmək üçün kimə göndərilir? (Çəki: 1)

Müəssisənin rəhbərinə;

Sex rəisinə;


Əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsinə;

Əmək mühafizəsi xidmətinin rəisinə;

Mühasibata.

Sual: İZ formalı akta kimin izahatları əlavə edilməlidir? (Çəki: 1)

Şahidlərin, zərərçəkənin;

Müəssisənin rəhbərinin;

Həmkarlar ittifaqı komitəsinin;

Sex rəisinin;

Əməyin mühafizəsi komissiyasının nümayəndəsinə.

Sual: İZ formalı akta hansı sənədlər əlavə edilməlidir? (Çəki: 1)

İş yerinin (avadanlıqların, qurğuların) vəziyyəti, təhlükəli və zərərli istehsalat 

amillərini xarakterizə edən planlar, sxemlər və başqa sənədlər;

Müəssisənin planı;

Bədbəxt hadisə baş vermiş sahənin planı;

Müəssisə və bədbəxt hadisə baş vermiş sahənin planı;

Zərərli istehsalat amillərini xarakterizə edən, paltarlar, planlar.

Sual: İZ formalı akta hansı rəy əlavə edilir? (Çəki: 1)

Tibbi rəy;

Sex rəisinin rəy;

Müəssisə rəhbərinin rəyi;

Həmkarlar ittifaqı komitəsinin rəyi;

Kadrlar şöbəsinin rəisinin rəyi.

Sual: Tədqiqat qurtardıqdan sonra İZ formalıakt kimə göndərilir? (Çəki: 1)

Zərərçəkənə, sex rəisinə, əməyin xidməti rəisinə (mühəndisinə, dövlət əmək 

müfəttişliyinə);

Müəssisənin rəhbərinə, əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə;

Həmkarlar ittifaqı təşkilatına;

Dövlət daq mədən texniki nəzarət komitəsinə;

Əməyin xidməti rəisinə.

Sual: İZ formalı akt və materialları ilə birlikdə bədbəxt hadisə qeydə alınan 

müəssisədə neçə il saxlanmalıdır? (Çəki: 1)

45

5055

60

65Sual: Zərərçəkənin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi vaxtı qurtaran kimi İZ 

formalı aktın hansı bəndi doldurulmalıdır? (Çəki: 1)Bədbəxt hadisələrin nəticələri haqqında 14 – cü bənd;

Bədbəxt hadisələrin təfsilatı haqqında 11 – ci bənd;

Bədbəxt hadisələrin şahidləri haqqında 13 – cü bənd;

Xarab olmuş avadanlıq və alətlərin dəyəri haqqında 15-ci bənd;

Xarab olmuş avadanlıq və alətlərin dəyəri haqqında 25-ci bənd.

Sual: Bədbəxt hadisənin təfsilatı haqqında 14 – ci bənd kim tərəfindən 

doldurulmalıdır? (Çəki: 1)

Hadisə baş vermiş sexin rəhbəri;

Hadisə baş vermiş müəssisənin rəhbəri;

Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatı;

Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunmuş komissiya tərəfindən;

Əmək mühafizəsi xidmətinin rəisi tərəfindən.

Sual: 14 – cü bəndin barədə hansı təşkilata məlumat göndərilir? (Çəki: 1)

Dövlət əmək müfəttişliyinə, əmək mühafizəsi xidmətinin rəisinə;

Hadisə baş vermiş müəssisənin rəhbərinə, müəssisənin həmkarlar ittifaqına;

Müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunmuş komissiyaya, sex rəisinə;

“Dövlət daq” texniki nəzarət komitəsinə, müəssisənin rəhbərinə;

Əməyin xidməti rəisinə.

Sual: Bir müəssisə başqa müəssisənin sahəsində iş görərkən işçi ilə baş vermiş 

bədbəxt hadisə hansı təşkilat tərəfindən təhqiq edilir və uçota alınır? (Çəki: 1)

İş gördüyü müəssisə tərəfindən;

İşlədiyi müəssisə tərəfindən;

İş gördüyü və işlədiyi müəssisə tərəfindən;

Başqa müəssisə tərəfindən;

Müdiriyyətinin yaratdığı komissiya tərəfindən.

Sual: Dövlət əmək müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaranmış komissiyaya kim sədrlik 

edir? (Çəki: 1)

Baş əmək müfəttişliyi;

Müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri;

Müəssisənin rəhbəri;

Fövqəladə hallar Nazirliyi

Müəssisənin mühasibat şöbəsinin rəhbəri. 

Sual: Ağır xəsarətlər zamanı tədqiqatlar komissiya tərəfindən neçə gün müddətində 

aparılmalıdır? (Çəki: 1)

20

25

3035

40


Sual: Ağır xəsarətlər zamanı tədqiqat komissiyası tərəfindən neçə ədəd xüsusi 

tədqiqat aktı tərtib edilməlidir? (Çəki: 1)

4

6

78

9

Sual: Ağır xəsarətlər, qrup halında ölümlə nəticələnmiş bədbəxt hadisə müəssisnin rəhbəri hansı təşkilatlara gün ərzində məlumat verililməlidir? (Çəki: 1)

Dövlət əmək müfəttişliyinə, yuxarı təsərrüfatlar orqanına, sahə həmkarlar 

ittifaqına;

Təhlükəsizlik nazirliyinə;

Dövlət müdafiə nazirliyinə

Təhlükəsizlik və müdafiə nazirliyinə

Daxili işlər nazirliyinə.

Sual: Komissiyanın üzvləri kimlərdən yazılı və şifahi izahat almaq hüququna malikdir? 

(Çəki: 1)

Müəssisənin, onun struktur bölmələrinin rəhbərliyindən, şahidlərdən;

Xəsarət alan şəxsdən, sex rəisindən;

Sex rəisindən, həmkarlar ittifaqı komitəsindən;

Xəsarət alan şəxsdən, sex rəisindən, həmkarlar ittifaqı komitəsindən;

Sex rəisindən, şahidlərdən.

Sual: Xüsusi təhqiqat komissiyası sədrinin sərəncamı ilə hansı komissiya yaradıla 

bilər? (Çəki: 1)

Ekspert komissiyası;

Müəssisə tərəfindən yaradılmış komissiya;

Həmkarlar komitəsi tərəfindən yaradılmış komissiya;

Müəssisənin müdiriyyəti və həmkarlar komitəsi tərəfindən yaradılmış komissiya;

Əmək müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaradılan komissiya.

Sual: Bir adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr hansı orqanlarda 

müzakirə olunmalıdır? (Çəki: 1)

Dövlət əmək müfəttişliyində;

İqtisadi inkişaf nazirliyində;

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində;

Fövqəladə hallar nazirliyində;

Həmkarlar təşkilatında.

Sual: İki və daha artıq adamın həlak olması ilə nəticələnən bədbəxt hadisələr haqda 

lazım gəldikdə hansı nazirliyə məlumat verilir? (Çəki: 1)

AR Nazirlər kabinetinə;

İqtisadi inkişaf nazirliyinə;Turizm və mədəniyyət nazirliyinə;

Fövqəladə hallar nazirliyinə;

Daxili işlər nazirliyinə.

Sual: İstehsalat zədələnmələrindən hansı texniki səbəblər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

Maşın və avadanlıqların nasaz olması texnoloji proseslərə əməl edilməməsi;

Avadanlıqların, nəqliyyat vasitələrinin və alətlərin istismar qaydalarının 

pozulması;

İş yerinin təşkilindəki nöqsanlar;

Material və məmulatların daşınma, iş yerində və anbarda yığılma qaydasının 

pozulması;

Texnoloji reqlamentin və rejimlərin pozulması.

Sual: İstehsaltda bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçotu haqqında əsasnaməyə əsasən 

hansı bədbəxt hadisələr araşdırılır? (Çəki: 1)

Gün ərzində istehsalatda və ondan kənarda, müdiriyyətin tapşırığını yerinə 

yetirərkən, fəhlə və qulluqçuları işə aparıb gətirərkən;

Təbii ölüm;

Özünəqəsd;

Zərərçəkənlərin cinayət törədərkən aldıqdarı zədə;

İntihar hadisələri zamanı.

Sual: İstehsalat tozları maşın və mexanizmlərinə necə təsir edir? (Çəki: 1)

Sürtünən hissələrin aşılanmasına və buraxılan məhsulların keyfiyyətinin aşağı 

düşməsinə səbəb olur;

Maşınların sürtünən hissələrin yağlanmasına və keyfiyyətinin yaxşılaşmasına;

Məhsulların keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur;

Maşınların sürtünən hisslərini yaxşılaşdırır;

Maşınların sürtünən hissəsini və məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

Sual: İnsanlar uzun müddət toz mühitində işlədikdə hansı xəstəliyə tutulurlar? (Çəki: 

1)

Konyuktivit, dermatit və pnevmokonioz xəstəliyinə;Soyuqdəym xəstəliyinə;

Başağrısı xəstəliyinə;

Vərəm xəstəliyinə;

Mədə - bağırsaq xəstəliyinə.

Sual: Havanın tozluğu nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

Vahid həcmdə tozun çəkisi və ya verilmiş həcmdə tozun sayı ilə;

Yüz qramda olan tozun sayı ilə;

Yüz qramda olan tozun çəkisi ilə

Yüz qramda olan tozun sayı və çəkisi ilə;

Tozun ümumi çəkisi ilə.Sual: Hansı ventilyasiya sxemi eyni vaxtda istilik və qaz vəya istilik və toz əmələ 

gələn binalarda qurulur? (Çəki: 1)

Aşağıdan yuxarı;

Yuxarıdan aşağı

Yuxardan yuxarı

Aşağıdan yuxarı və aşağı;

Yuxardan və aşağıdan yuxarı.

Sual: Havada olan su buxarı su damcıları əmələ gətirdiyi halda nisbi nəmlik neçə faiz 

olur? (Çəki: 1)

100


90

95

2060

Sual: İlin soyuq fəslində temperatur 22 – 23 selsiy olduqda nisbi nəmlik nə qədər 

olmalıdır? (Çəki: 1)

75 – 80 %;

80 – 85 %;

82 – 85 %;

83 – 85 %;

85 – 87 


Sual: Temperatur 24 – 25 selsiy olduqda nisbi nəmlik nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

65 – 70 %;

70 – 75 %;

75 – 80 %;

75 – 78 %;

60 – 65 %.

Sual: Temperatur 26 – 27 selsiy olduqda nisbi nəmlik nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

55 – 60 %

60 – 62 %

65 – 70 %

50 – 52 %;

52 – 60 %.

Sual: Optik (görünmə) diapazon nədir? (Çəki: 1)

İnsan gözünə təsir edib onda işığı hiss etmə təsiri yaradan şüalanma oblastı;

İnsan gözünə təsir edib onda işıqlıq hissi yarada bilməyən şüalanma oblastı;

İnsan qulağına təsir edib onda işığa qarşı həssaslıq yarada bilən şüalanma 

oblastı;

İnsan qulağına təsir edib onda işığa qarşı həssaslıq yarada bilməyən şüalanma 

oblastı;


İnsan beyninə təsir edib onda işığa qarşı həssaslıq yarada bilən şüalanma 

oblastı.


Sual: Ən yaxşı işıqlanmaya hansı işıqlanma daxildir? (Çəki: 1)

Təbii işıqlanma;

Süni işıqlanma;

Yandakı işıqlanma;

Yuxarıdan işıqlanma

Birgə işıqlanma

Sual: Otağın təbii işıqlanması neçə üsulla təşkil edilə bilər? (Çəki: 1)

3

42

5

6Sual: Süni işıqlanma neçə sistemə bölünür? (Çəki: 1)

2

43

7

10Sual: Süni işıqlanmada işıq mənbəyi kimi hansı lampalardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

Gözərmə, lüminessent və ksenon lampalardan;

Göy işıq verən lampalardan;

Qırmızı işəq verən lampalardan;

Yaşıl işıq verən lampalardan;

Qırmızı vəgöy işıq verən lampalardan.

Sual: Süni işıqlanmanın neçə növü var? (Çəki: 1)

3

25

7

4Sual: Səs – küy nədir? (Çəki: 1)

Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssürat yaradan 

məcmusu;

Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanda xoşagələn təəssürat yaradan 

məcmusu;


Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanın gözünə xoşagəlməz təəssürat 

yaradan məcmusu;

Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insanın gözünə xoşagələn təəssürat 

yaradan məcmusu;

Müxtəlif intensivlikli və tezlikli səslərin insan bədəninə xoşagəlməz təəssürat 

yaradan məcmusu.

Sual: İnsan eşitmə orqanına təsir edən səs səviyyəsinin aşağı həddi nə qədərdir? 

(Çəki: 1)

0

1

23

4

Sual: Təsir dərəcəsinə görə səs neçə tezlikli diopozona bölünür? (Çəki: 1)3 tezlikli diapozona;

2 tezlikli diapozona;

4 tezlikli diapozona;

5 tezlikli diapozona;

6 tezlikli diapozona

Sual: Səs diapazonu nədir? (Çəki: 1)

Insan qulağının səs dalğalarının tezliyi 16 – dan 20000 hs qədər olan rəqslərin 

eşitdiyi üçün rəqslərin intervalı;

İnsan qulağının səs dalğalarının tezliyi 16 hs – dən aşağı olan rəqsləri eşitdiyi 

üçün həmin rəqslər

İnsan qulağının səs dalğalarının tezliyi 20000 hs – dən yuxarı olan rəqsləri 

eşitdiyi üçün həmin rəqslər;

20500 hs - ə bərabər olan rəqslər;

16 hs – dən aşağı və 20000 hs – dən yuxarı olan rəqslər.

Sual: Aşağı tezlikli səs diapazonu hansıdır? (Çəki: 1)

(16 ÷ 300) hs;

(300 ÷ 800) hs;

(800 ÷ 20000) hs

(300 ÷ 350) hs;

(900 ÷ 1000) hs.

Sual: Orta tezlikli səs diapazonu hansıdır? (Çəki: 1)

(300 ÷ 800) hs;

(16 ÷ 300) hs;

(800 ÷ 20000) hs;

(300 ÷ 350) hs;

(900 ÷ 1000) hsSual: İstehsalatda səs – küy mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

4 qrupa;


2 qrupa;

5 qrupa;


7 qrupa

6 qrupa


Sual: Səsin akustik müqaviməti nədir? (Çəki: 1)

Səs surətinin mühitinin sıxlığına olan hasili (cρ);

Səs tezliyi;

Səs intensivliyi;

Mühitin sıxlığı;

Səsin surəti.

Sual: Səs tezliyi nədir? (Çəki: 1)

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı (izafi təzyiq);

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin azalması;

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin əvvəl artması, sonra azalması;

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin əvvəl azalması, sonra artması;

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin yayılması.

Sual: Səs tezyiqinin vahidi nədir? (Çəki: 1)

Pa

lksm

4m3


dB

Sual: Adi danışıq səsinin təzyiqi nə qədərdir? (Çəki: 1)

0,1Pa

0,5Pa


1Pa

4Pa


2Pa

Sual: İnsan qulağı səs tezliyinin qiymətindən sonrakı dəyişikliyi hiss edən səs tezliyi 

necə adlanır? (Çəki: 1)

Eşitmə astanası

Səs intensivliyi

Səs tezliyi

Atmosfer təzyiqi

Mexaniki səs – küySual: Səs – küydən mühafizənin texniki üsullarını prinsipcə neçə növə ayırmaq olar? 

(Çəki: 1)

4

3

25

6

Sual: Səsin gücü nə deməkdir? (Çəki: 1)Səs mənbəyi tərəfindən vahid zamanda şüalanan səs enerjisinin miqdarı;

Bir saniyədə 1m3 sahədən keçən səsin intensivliyi;

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı;

Səsin intensivliyi və atmosfer təzyiqinin artımı;

Müxtəlif intensivli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssüratı.

Sual: Titrəyiş nədir? (Çəki: 1)

Bərk cisimlərin mexaniki rəqsləri;

Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı;

Bir m2 sahədən keçən səs enerjisi;

Vahid zamanda şüalanan səs enerjisi;

Müxtəlif intensivli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssüratı.

Sual: İonlaşdırıcı şüalanma nədir? (Çəki: 1)

Mühitin ionlaşmasına (yüklənmiş atom və molekulların – ionların yaranması) 

səbəb olan hər hansı şüalanma;

Elektromaqnit şüalanma;

İnfraqırmızı şüalar;

Ultrabənövşə şüalar;

Lazer şüalar.

Sual: Sanitar mühafizə zonasının ərazisində hansı işləri görmək lazımdır? (Çəki: 1)

Ərazini abadlıqlaşdırmaq və yaşıllaşdırmaq;

Ərazidə yaşayış binası tikmək;

Ərazidə səhiyyə müəssisəsi tikmək;

Ərazidə məktəb tikmək;

Ərazidə dövlət idarəsi tikmək.

Sual: Tüstü, qaz və toz istehsalat zərəri buraxan müəssisədə yaşayış binalarının 

hansı hissəsində yerləşdirilməlidir? (Çəki: 1)

Yaşayış binalarının külək tutulmayan tərəfində;

Yaşayış binalarının külək tutan tərəfində;

Yaşayış binalarının arxa tərəfində;

Yaşayış binalarının sağında;

Yaşayış binalarının solunda


Sual: Aşağıdakı qazların hansı ilə yanğını söndürmək olmaz? (Çəki: 1)

Dəm qazı;

Azot;

Karbon qazı;Tüstü qazları;

Su buxarı

Sual: İonlaşdırıcı şüalanma neçə cür olur? (Çəki: 1)

4

53

2

6Sual: Alfa – şüalanma nədən ibarətdir?[Yeni sual] (Çəki: 1)

Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından;

Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron axınından

Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan 

yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasından;

Müəyyən elektron axını ilə bombardıman edilməsində yaranan yüksək tezlikli 

elektromaqnit dalğasından;

Elektrik və maqnit sahəsinin gərginliyindən.

Sual: Beta şüalanma nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Radioaktiv parçalanmadan yaranan elektron və pozitonlardan;

Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan 

yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasında;

Elektrik və maqnit sahəsinin gərginliyindən;

Müəyyən elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli 

elektomaqnit dalğalarından;

Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından.

Sual: Qamma şüalanma nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan 

yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmaları;

Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından ibarətdir;

Müəyyən elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli 

elektomaqnit dalğasından ibarətdir;

Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və poziton axınlarından;

Elektromaqnit şüalanmadan.

Sual: Rentgen şüalanması nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

Müəyyən elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli 

elektomaqnit dalğalarından;

Maddənin buraxdığı heliumun nüvə atomları axınından;Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və poziton axınlarından;

Nüvə reaksiyaları prosesində bir atomun digərinə çevrilməsi nəticəsində yaranan 

yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmalarından;

Elektromaqnit şüalanmadan.

Sual: Radiaktivliyin ölçülməsi üçün hansı vahid qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

Bekkerel (Bk)

C/kq

kq;


ton

m

Sual: Praktikada radiaktivliyi ölçmək üçün nisbətən kiçik hansı vahiddən istifadə edilir? (Çəki: 1)

Milliküri (Mki);

milliqram

küri


C/kq

kl/kq


Sual: Bir milliküri neçə Bekkerdir (Bk)? (Çəki: 1)

1ki = 3,7∙1010Bk

1ki=3,1∙1010Bk

1ki = 2,8∙1010Bk

1ki = 3,8∙1010Bk

1ki = 3,9∙1010Bk

Sual: İonlaşma şüalanmalarının təsirini qiymətləndirən kəmiyyət hansıdır? (Çəki: 1)

Şüalanma dozası

İşıqlanma dozası

Səs –küy dozası

Titrəyiş dozası

Təbii işıqlanma dozası.

Sual: Qrey nədir? (Çəki: 1)

Udulmuş şüalanma dozası Дud – un ölçü vahidi;

İonlaşma ölçüsünün vahidi

Udulmuş şüalanma dozasının həmin şüalanmanın keyfiyyət əmsalına olan hasili;

Şüalanmanın ölçü vahidi

Ekvivalant dozanın ölçü vahidi.

Sual: Udulmuş şüalanma dozasının köhnə vahidi necədir? (Çəki: 1)

Rad


Qrey

Ber

Bekker (Bk);

C/kq

Sual: Ekspozisiya dozası nədir? (Çəki: 1)Rentgen və qamma şüaların təsirindən quru atmosfer havasının ionlaşma 

ölçüsüdür;

Toxumada udulmuş şüalanma dozasına həmin şüalanmanın keyfiyyət əmsalının 

hasilidir;

Udulmuş şüalanma enerjisinin maddənin kütləsinə nisbətidir;

Radiaktiv parçalanmadan yaranan elektron və proton axını

Maddələrin elektron axını ilə bombarduman edilməsində yaranan yüksək tezlikli 

elektomaqnit dalğası
Yüklə 2,2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin