Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Elmi ŞurasınınYüklə 39,89 Kb.
tarix28.11.2016
ölçüsü39,89 Kb.
#332
Bakı Dövlət Universitetinin

Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasının

“14” Yanvar 2016-cı il tarixli iclasında

təsdiq edilmişdir (protokol №1)

Elmi Şuranın Sədri prof. M.Ə.Ramazanov
Elmi Katib prof R.C. Qasımova
Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin

Elmi-Metodiki Şurasının


2015/2016-cı Tədris İlinin İkinci Yarısı üçün
İŞ PLANI
Görülməsi nəzərdə tutulan işlər

İcra tarixi

Məsul şəxslər

1

Şuranın ilk iclasının keçirilməsi, onun Sədrinin müavininin və Katibinin seçilməsi, üzvləri

arasında vəzifə bölgüsünün aparılması,

2015/16-cı Tədris İlinin İkinci Yarısı ücün

Şuranın “İş planı”nın müzakirə olunub, təsdiq üçün hazırlanması.5 Yanvar- 2016

TMŞ

2

2015/2016-cı Tədris İlinin İkinci Yarısı üzrə TMŞ-nin ”İş Planını”nın təsdiqi.

Yanvar-2016

Fakültə EŞ, TMŞ

3

TMŞ-nın nəzdində Fənn

Komissiyalarının yaradılması.Yanvar- 2016

Dekan, TMŞ, Kafedra müdirləri

4

Fakültədə tədris olunan fənlərin siyahısını (tədris planındakı bölmələr üzrə) tərtib edib, onlarin fənn proqramlarının hazırlanıb, müzakirə olunmasını təşkil etmək və hər birini ekspertizadan keçirib, müvafiq qriflə təsdiq oluna bilməsi barədə tövsiyə hazırlamaq.

Yanvar-Fevral-2016

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

5

2015/2016-cı Tədris İlinin İkinci Yarım İlinin başlanması ilə əlaqədar olaraq TMŞ-nin qarşısında duran məsələlərə dair Şuranın növbəti iclasının keçirilməsi.

10 Fevral-2016


TMŞ


6

Fakültənin IV kurs tələbələrinin buraxılış işlərinin mövzularının ekspertizasını keçirib, təsdiq üçün Fakültə Elmi Şurasına təqdim etmək.

Yanvar-2016

TMŞ, Kafedra müdirləri

7

Müsabiqə yolu ilə Fakültədə elmi-pedaqoji vəzifələrə seçilən şəxslərin seçkidən əvvəl açıq dərslərini dinləyib, həmin dərslərin müzakirəsinin nəticələri və onların tədris- metodiki fəaliyyətini əks etdirən ekspert rəyi hazırlayıb, Fakültə Elmi Şurasına təqdim etmək.

Mütəmadi

TMŞ, Fakültə EŞ-nın Elmi Katibi, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

8

Fakültədə kadr hazırlığı aparılan tədris proqramlarında nəzərdə tutulan fənlər üzrə tələbələrin, müəllim və tədrisə köməkçi heyətin müvafiq dərslik, dərs vəsaiti və digər tədris-metodiki ədəbiyyatla təminatı vəziyyətini araşdırıb, məsələyə dair tövsiyələr hazırlamaq.

Mütəmadi

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

9

Fakültədə tədris olunan fənlər üzrə mühazirə mətnlərinin elektron və kağız variantlarını mühazirə aparan müəllimlərə hazırladıb, onların ekspertizasını keçirmək, hazırlanmış materiallardan istifadə mexanizmini (qaydalarını) müəyyənləşdirmək.

Mütəmadi

TMŞ, Kafedra müdirləri, Tyutorlar, Fənn komissiyaları, Mühazirə müəllimləri

10

Müxtəlif fənlər üzrə mövcud olan dərslik,dərs vəsaitləri və praktikum dərsləri üçün laboratoriya avadanlıqlarının siyahısının tərtib olunması, onların tədris prosesini nə dərəcədə təmin edə bilməsini təhlil edib, zəruri lazım olanlarının əldə edilib, müvfiq kafedralarda və Unversitetin Kitabxanasında yerləşdirilməsi barədə təkliflər vermək.

Mütəmadi

Dekan, Dekan müavinləri, Tyutorlar, Kafedra müdirləri

11

Tədris ilinin sonunda 2015/2016-cı tədris İlində müəllimlərin öz “Fərdi iş planları”na, kafedraların isə öz “İş planları”na uyğun olaraq apardıqları tədris-metodiki işlərin nəticələrini müzakirə edərək, onların hər birinin illik fəaliyyətini qiymətləndirilmək və növbəti tədris ili üçün fəaliyyətləri barədə təklifər vermək.

İyul-sentyabr - 2016TMŞ


12

Yeni Dərs İlinin başlanmasına qədər Fakültədə tədris olunan fənlərin Fənn Proqramları əsasında akademik Təqvim Planlarınınn, İşçi Fənn Proqramlarının (sillabusların) hazırlanmasının təşkili və ekspertizası.

15 May-10 Sentyabr -2016TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları, Mühazirə müəllimləri

13

Müəllimlərin Fərdi İş Planlarında öz əksini tapmalı olan tədris–metodiki işlərin əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.

May-Sentyabr- 2016

Dekan müavini, TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

14

Kaeedralarda dərs yükünün müəllimlər arasında bölgüsünün ekspertizası və müəllimlərin Tədris İş Planlarının təsdiqi barədə tövsiyələrin hazırlanması.

May-Sentyabr-2016

TMŞ,Fənn Komissiyaları, Kafedra müdirləri

15

Tələbələrin Tədris və İstehsalat Təcrübələri keçəcəyi müəssisələrin (təşkilatların) müəyyənləşdirilməsi, təcrübə rəhbərlərinin və təcrübə keçən tələbələrin təlimatlandırılması.

Aprel-İyun-2016

Dekan, Dekan müavini,TMŞ

16

Fakültədə yaş həddi ötmüş və sağlamlığında problemləri olan professor-müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətlərini davam etdirmələri barədə ekspert rəyinin hazırlanması.

May-İyun-2016

Dekan müavini, TMŞ, Kafedra müdirləri

17

Gənc müəllimlərin dərslərinə qrafik üzrə qarşılıqlı gediş, həmin dərslərin müzakirəsi və müzakirələrin nəticələri əsasında müvafiq tövsiyələrin hazırlanıb, Fakültə Dekanlığına təqdim edilməsi.

Mütəmadi

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları.

18

Tələbələrin fərdi (müstəqil) işlərinin mövzularının və qiymətləndirilməsinin seçmə qaydada ekspertizasının keçirilməsi və bu məsələ üzrə vəziyyət barədə tövsiyələrin verilməsi

Mütəmadi

TMŞ, Fənn komissiyaları, Kafedra müdirləri

19

Müəyyən fənlər üzrə tələbələrin fərdi qaydada (müstəqil) işlədilməsində və bu işlərin nəticələrinin qəbulunda mövzuya dair məsələ və çalışmalar toplusunun həll etdirilməsindən istifadə olunması variantı barədə qaydaların hazırlanması

Fevral-Mart -2016

TMŞ, Fənn komissiyaları, Mühazirə və Məşqələ müəllimləri

20

Tədris laboratoriyalarındakı avadanlıqların və tələbələr tərəfindən yerinə yetirilən işlərin “Yazılı Təsvirləri”nin təsdiq olunmuş “Qaydalar”a uyğunluğunu yoxlayıb, yoxlamanın nəticələrinin müzakirə üçün Fakültə Elmi Şurasına təqdim olunması

İyul-Sentyabr-2016

TMŞ, Fənn komissiyaları

21

Laboratoriya (praktikum), məşğələ və seminar dərslərində istifadə olunan dərslik və dərs vəsaitlərinin ekspertizasını keçirib, bu məqsədlər üçün istifadəsi daha məqsədəuyğun olan ədəbiyyat (mənbələr) barədə tövsiyələrin verilməsi

May-Sentyabr-2016

TMŞ, Fənn komissiyaları

22

Praktikum dərslərinin bütün mərhələlərinin “Qaydalar”a riayət olunmaqla (həm müəllimlər, həm tələbələr, həm də tədrisə köməkçi heyət tərəfindən) keçirilməsinə nəzarət olunması

Mütəmadi

Dekan müavini, TMŞ, Fənn komissiyaları, Kafedra müdirləri

23

Fakültənin ali təhsil üzrə hər iki pillədə kadr hazırlığı imkanlarını mövcud “Normalar”ın tələblərri əsasında araşdırb, illik tələbə və magistr qəbulunun planının müəyyənləşdirilməsi barədə tövsiyələrin (təkliflərin) verilməsi

Fevral-2016

Dekan,TMŞ, Kafedra müdirləri

24

Fakültədə tələbələrin Kurs və Buraxılış İşlərinin, eləcə də Magistr Dissertasiyalarının yerinə yetirilməsi üçün tətbiq olunan mexanizm və texnologiyanı ekspertizadan keçirib, onların təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərin verilməsi

May-2016

TMŞ, Kafedra müdirləri

25

Tədris etdiyi fənn üzrə tələbələrin mənimsəmə faizi (imtahanaqədərki və imtahandakı) mütəmadi olaraq aşağı olan müəllimlərin dərslərində müəyyən müddət ərzində ardıcıl (müntəzəm) nəzarət edib, sonra onların fəaliyyətlərinin davam etdirmələrinin mümkünlüyü formaları barədə Fakültə Dekanlığına və Elmi Şurasına tövsiyələr təqdim etmək

Mütəmadi

Dekan, Dekan müavinləri, TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

26

Tələbə-müəllim və ya müəllim-tələbə konfliktləri yarandıqda həmin konfliktlərin metodiki və pedaqoji-psixoloji köklərini araşdırıb, qarşısının alınması və təkrar olunmaması üçün əməli tövsiyələrin verilməsi

Mütəmadi

Dekan, Dekan müavinləri, TMŞ,Kafedra müdirləri

27

Tanınmış və bu sahədə peşəkar sayılan əcnəbi müəlliflər tərəfindən yazılmış, tərcüməsi və kütləvi çapı zəruri sayılan dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, praktikum kitablarının, metodiki vəsaitlərin siyahısının tərtib edilib, onların tərcüməsi və çapı üçün tövsiyə və təkliflərin hazırlanması

Mütəmadi

Dekan, TMŞ,Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

28

Fakültədə tədris olunan fənlər üzrə aralıq və yekun (Dövlət) attestasiyası (imtahanları) suallarının tərtibinin və məzmununun ekspertizasını keçirib, onların tətbiqə yararlığını təsdiq etmək

Mart, May, Sentyabr-2016

TMŞ, Kafedra müdirləri, Fənn komissiyaları

29

Fakültə Elmi Şurasının, Universitet TMŞ və EŞ-nın, Universitet Rəhbərliyinin qərarlarından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi

Mütəmadi

TMŞ, Fənn komissiyaları

30

Hər ayın birinci on günlüyündə TMŞ-nin iclasını kecirmək

Mütəmadi

TMŞ

30 bənddən ibarət olan bu “İş Planı” Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurasının 05 yanvar 2016-cı il tarixli ilk iclasında müzakirə edilərək, bəyənilmiş və təsdiq üçün Fizika Fakültəsinin Elmi Şurasına təqdim olunmuşdur.


Bakı Dövlət Universitetinin

Fizika FakültəsininTədris-Metodiki Şurasının


Sədri Professor Ə.Ş. Abdinov
Katibi dosent K.İ.Alışova
Yüklə 39,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin