Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājsYüklə 1,78 Mb.
səhifə16/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33

Mācību literatūra

 1. Zinčenko L., Krūmiņa A., Astašova G. Situāciju uzdevumu krājums parazitoloģijā // Rīgas Stradiņa universitāte. Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedra, Rīga: RSU, 2007.


Profesore

Juta Kroiča
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 1

Konferenču tēzes: 12

Mācību literatūra: 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2008


 1. Rezeberga D., Lazdane G., Kroica J., Sokolova L., Donders G. Placental histological inflammation and reproductive tract infections in a low risk pregnant population in Latvia // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Vol.87, N 3 (2008), p.360-365.Mācību literatūra

 1. Kroiča J., Kuzņecova V., Strepmane I., Reinis A. Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām "Infekcija un imunitāte" / Rīgas Stradiņa universitāte. Mikrobioloģijas katedra, Rīga:  RSU, 2006.

 2. Kroiča J., Kuzņecova V., Strepmane I., Reinis A. Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām vispārējā mikrobioloģijā / Rīgas Stradiņa universitāte. Mikrobioloģijas katedra, Rīga:  RSU, 2006.

Profesore

Vija Sīle
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 5

Konferenču tēzes: 5

Monogrāfija: 4
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Sīle V., Straume I., Sīlis V. Priekšvēlēšanu politisko skandālu atspoguļojums Latvijas laikrakstos // Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās / S.Lasmanes redakcijā. - Rīga, 2007. - 225.-266.lpp.

 2. Sīle V. Vīrieša ķermenis: ieguvumi un zaudējumi: par vīrieša ķermeņa kulturoloģisku izpratni // Kentaurs XXI. - Nr.43 (2007, aug.), 83.-93.lpp.

 3. Sīle V. Medicīnas ētika: dilemmas un izaicinājumi: par medicīnas ētiku kā par atbildības ētikas sastāvdaļu // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2007), 8.-9.lpp.

 4. Sīle V., Ķilkuts G. Patērniecības globāli lokālais diskurss // Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. - 5. sēj.: Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas (2006), 178.-194.lpp.2008 – 2009


 1. Sīle V. Dzīvības vērtība: kāda tā ir? (Daži jautājumi pārdomām) - Kentaurs XXI, 2009, Nr.49, 109. - 115. lpp.Monogrāfijas

 1. Ķilkuts G., Mežinska S., Neiders I., Sīle V., Sīlis V. Biomedicīnas ētika: teorija un prakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Humanitāro zinātņu katedra, Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006.

 2. Sīle V. Nekaitēšanas principa mūsdienu versija // Biomedicīnas ētika: teorija un prakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Humanitāro zinātņu katedra, Rīga, 2006. - 38.-56.lpp.

 3. Sīle V., Ķilkuts G. Ārsta un pacienta attiecību ētiskie aspekti // Biomedicīnas ētika: teorija un prakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Humanitāro zinātņu katedra, Rīga, 2006. - 182.-195.lpp.

 4. Sīle V. Algoloģijas ētiskie aspekti // Biomedicīnas ētika: teorija un prakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Humanitāro zinātņu katedra, Rīga, 2006. - 57.-63.lpp.

Profesors

Uldis Teibe
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 21

Konferenču tēzes: 21

Mācību literatūra: 4
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Medne R., Teibe U., Štokmane A., Rotbergs J. Analgētisko, antipirētisko un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu lietošana Latvijā //  Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. -Rīga, 2007. - 410.-413.lpp.

 2. Duļevska I., Umbraško S., Cēderštrēma Z., Vētra J., Teibe U. Changes in body proportions during growth of Latvian girls in Riga //  Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2007. - [Vol.] XVI, p.80-91.

 3. Nagle E., Teibe U., Kažoka Dz., Balode I. Craniofacial asymmetry in parents of cleft children //  Growth and Ageing : Facts and Factors: selected papers of 15th Congress of the European Anthropological Association. - Budapest, 2007. - P.147-154. - Humanbiologia Budapestinensis; Vol.31.

 4. Gobiņa I., Villeruša A., Teibe U. u.c. Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā / Rīga: Veselības veicināšanas valsts aģentūra, 2007.

 5. Kudrjavcevs I., Teibe U. Kristalogrāfijas un fraktāļu teorijas izmantošana cigun terapeitiskās metodikas mei mjao an mo (brīnumainais pieskāriens) iedarbības objektivizēšanai in vitro //  Zinātniskie raksti: 2005.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 131.-136.lpp.

 6. Mauriņa L., Bartusevičs J., Teibe U. Possibilities of physical rehabilitation for patients with back pain in the sacrolumbal part // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Sect. B.). - Vol.60, Nr.5/6 (2006), 215.-219.lpp.

 7. Nagle E., Teibe U., Balode I. Craniofacial morphology in parents of cleft children and healthy individuals // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.8, N 2 (2006), p.53-56.

 8. Gobiņa I., Villeruša A., Teibe U. u.c. Uztura paradumi un ķermeņa masa skolas vecuma bērniem Latvijā. Rīga: Sabiedrības veselības aģentūra, 2007.

 9. Vilks A., Teibe U. Molekulārisma ideja teorētiskās socioloģijas attīstības vērtējumos // Zinātniskie raksti: 2006.g. sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 5.-7.lpp.

 10. Znotiņa I., Švābe V., Teibe U. Cistiskās fibrozes slimnieku dzīvildzes izmaiņas Latvijā atkarībā no terapijas // Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 345.-349.lpp.2008


 1. Zeidlers I., Teibe U., Butlers P., Jankovskis S., Aldersons A, Pokrotnieks J., Farbtuha T. Audiovizuālās stimulācijas ietekme uz hipertensijas slimnieku funkcionālo stāvokli //  Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 234.-237.lpp.

 2. Krūmiņa G., Ozolanta I., Teibe U. u.c. Galvas smadzeņu fizioloģiskā un priekšlaicīgā patoloģiskā novecošana: diagnostisko kritēriju izstrāde // Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 85.-91.lpp.

 3. Pilāns D., Lāce B., Prane I., Krūmiņa A., Teibe U., Piekuse L. u.c. Gēna SERPINA-1 enhansera polimorfā lokusa ietekme uz cistiskās fibrozes gaitu //  Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 270.-274.lpp.

 4. Stukena I., Bahs G., Lejnieks A., Kalvelis A., Teibe U., Zvaigzne L. The correlation between various indicators of obesity and the gender, age, indicators of lipids, carbohydrate metabolism and inflammation // Rīgas Stradiņa universitāte  Collection of scientific papers: research articles in medicine & pharmacy, 2008: internal medicine, surgery, medical basic sciences, stomatology, pharmacy // Rīga Stradiņš University ; ed. board: J. Vetra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skagers, L. Viksna, I. Knets, E. Grens, V. Mikazhans, K. J. Keggi, K. Zarins, A. Sinarska-Wolańska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kirschfink. Riga: RSU, 2008,  166 lpp.

 5. Gobiņa I., Pudule I., Grīnberga D., Velika B., Villeruša A., Teibe U. Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā // Rīga: Veselības veicināšanas valsts aģentūra, 2008,  9 lpp.

 6. Šlēziņa L.  Mikroviļņu vilinājums: par ēdiena gatavošanu mikroviļņu krāsnī // Linda Šlēziņa; pēc Rīgas Stradiņa universitātes Fizikas katedras vad. Ulda Teibes, pavāra Ulda Kreba informācijas.  Veselība, Nr.11, 2008 (nov), 46.-47.lpp.

 7. Zinčenko L., Grīnfelde I., Lāce B., Teibe U., Piekuse L., Akota I., Rocena A. Teratogēno faktoru loma lūpas un/vai aukslēju šķeltnes attīstībā Latvijā // 2007. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte; redkol.: J. Vētra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skaģers, L. Vīksna, I. Knēts, E. Grēns, V. Mikažāns, K. J. Keggi, K. Zariņš, A. Sinarska-Voljanska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kiršfinks ; red.: Aina Gore, Aija Lapsa; dizains: Andris Nikolajevs. Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija. Rīga: RSU, 2008,  401 lpp.2009


 1. Sesija klāt!: par medicīnas studijām un eksāmenu kārtošanu: stāsta Rīgas Stradiņa universitātes studentes, Fizikas katedras prof., Anatomijas un antropoloģijas institūta direktore, Farmakoloģijas katedras asociētais prof. // Karīna Mahļina, Guna Selecka, Uldis Teibe, Māra Pilmane, Vladimirs Fatejevs; materiāla sagat. Diāna Ričika.  Doctus, Nr.1, 2009 (janv.), 53.-56.lpp.

 2. Kudaba I., Boka V., Strumfa I., Berzins J., Teibe U.  Clinical and histopathological diagnostic algorithm for carcinoma of unknown primary (CUP) patients: par diagnostikas algoritma izsrādāšanu pacientiem ar nezināmu ļaundabīgu audzēju //  Bibliogr.: 20.lpp.    Kopsav. angļu val.  Innovations and Technologies News, Nr.1, 2009, 11.-20.lpp.

 3. Profesionāla datu analīze kļūst pieejama Latvijas studentiem: par datu analīzes un statistikas programmatūras ražotāja „SPSS Inc.” piedāvājumu // tekstā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Fizikas katedras vadītājs, bioloģijas Dr., prof. Uldis Teibe, tirgus un mārketinga pētījumu aģentūras "GfK CR Baltic" direktore Iluta Skrūzkalne.  Izglītība un Kultūra, Nr.10, 2009, 12.marts, 4.lpp.Mācību literatūra

 1. Teibe U., Butlers P., Kalniņš I., Berķis U., Timms O., Avota Z., Sprieslis J., Poriņš V. Praktiskie un laboratorijas darbi medicīniskajā un bioloģiskajā fizikā: 1.semestris / Rīgas Stradiņa universitāte. Fizikas katedra, Rīga: RSU, 2006.

 2. Teibe U. Bioloģiskā statistika: mācību materiāls, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. "Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne".

 3. Teibe U. Rentgenfluorescentās spektrālās analīzes metode //  Tiesu medicīnas praktikums: tālākizglītības mācību līdzeklis / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 173.-183.lpp.

 4. Berķis U., Butlers P., Kalniņš I., Sprieslis J., Erts R., Timms O., Teibe U. Medical physics: lecture notes // Rīgas Stradiņa universitāte. Department of Medical Physics. Pt. 1, Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008 (RSU Poligrāfijas nod.), 72 lpp.

Profesors

Vladimirs Kasjanovs
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 8

Konferenču tēzes: 8
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Mironov V., Kasyanov V., Yost M., Visconti R., Twal W., Trusk T., Wen X., Ozolanta I., Kadishs A., Prestwich G., Terracio L., Markwald R. Cardiovascular Tissue Engineering I. Perfusion Bioreactors: A Review. J Long-Term Effects of Medical Implants, 2006, vol. 16, N 2, p. 111-130.

 2. Gallocher SL., Aguirre AF., Kasyanov V., Pinchuk L., Schoephoerster R. A novel polymer for potential use in trileaflet heart valve. J. Biomed. Mater. Res., B Appl. Biomaterial, 2006, 79, 2, p. 325-334.

 3. Kasyanov V., Isenburg J., Draughn R. A., Hazard S., Hodde J., Ozolanta I., Murovska M., Halkes S. B., Vrasidas I., Liskamp R. M. J., Roland J., Pieters R. J., Simionescu D., Markwald R. R., Mironov V. Tannic Acid Mimicking Dendrimers as a Small Intestine Submucosa Stabilizing Nanomordant. Biomaterials, 27/5, 2006, pp. 745-751.

 4. Mironov V., Kasyanov V., Yost M., Visconti R., Twal W., Trusk T., Wen X., Ozolanta I., Kadishs A., Prestwich G., Terracio L., Markwald R. Cardiovascular Tissue Engineering I. Perfusion Bioreactors: A Review. J. Long-Term Effects of Medical Implants, 2006, 16, 2, p. 111-130.

 5. Yanran Liu, Vladimir Kasyanov, Richard T. Schoephoerster. Effect of fiber orientation on the stress distribution within a leaflet of a polymer composite heart valve in the closed position. J Biomech. 2007; 40(5), p. 1099-1106.

 6. Russell Norris, Vladimir Mironov, Brook Damon, Vladimir Kasyanov, Anand Ramamurphy, Ricardo Moreno, Thomas Trusk, Jay Potts , Rich Goodwin, Jeff Davis, Stan Hoffman, Xuejun Wen, Yukiko Sugi, Christine Kern, Gabor Forgacs, Corey Mjaatvedt, Roger R. Markwald. Periostin binding to collagen type I and fibronectin is necessary for proper regulation of collagen fibrillogenesis and maintaining the biomechanical properties of connective tissues. J. Biological Chemistry, 2007, 101(3), p. 695-711.2009


 1. Kasyanov V., Mironov V., Visconti R. P., Forgacs G. [u.c.].   Organ printing: tissue spheroids as building blocks //  Angļu  Biomaterials, Guildford, Vol.30, iss.12, 2009, Apr., 2164.-2174.p.

 2. Mironov V., Kasyanov V. Emergence of clinical vascular tissue engineering //  Angļu  Lancet, London, Vol. 373, iss. 9673, 2009, Apr.25, 1402.-1404.p.

Rīgas Stradiņa universitātes

asociētie profesori
Asociētā profesore

Valērija Groma
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 4

Konferenču tēzes: 16
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Gapeshina H., Groma V., Kornevs E., Lauskis G., Bigestans A.et al. Biological behavior of recurrent salivary gland pleomorphic adenoma: clinical and morphological study: [abstract] //  Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - N 1, Suppl. (2006), p.32-33. -  8th Joint symposium Rostock-Riga (Riga, May 11-14, 2006).

 2. Skagers A., Salms G., Feldmane L., Pilmane M., Groma V. et al. Histomorphological acceptance of synthetic hydroxyapatite granules by soft tissue of alveolar ridge // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. -Suppl.3 (2006), p.21-22. 2008


 1. Groma V., Zalcmane V., Skuja S., Saulite L, Keiss J. Ultrastructural aspects of liver restoration capability in case of chronic hepatitis C // Proc. ULTRAPATH XIV, 2008, 2p.

 2. Groma V., Zalcmane V., Skuja S., Saulite L. Comparative ultrastructural aspects of enigmatic hepatic stellate cells with a special interest to developmental // Proc. ULTRAPATH XIV, 2008, 3p.


Asociētā profesore

Rita Lugovska
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 5

Konferenču tēzes: 3
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

2006 – 2007


 1. Krūmiņa A., Lāce B., Lugovska R., Proņina N. DNS analīzes iespējas klīniskajā medicīnā // Doctus. - Nr.10 (2006, nov.), 45.-48.lpp.

 2. Lace B., Medne L., Kalnberza G., Lugovska R. First case of isolated 12q 23 ->q ter deletion leading to multiple congenital malformations // Zinātniskie raksti: 2005.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2006. - 120.-123.lpp.2008


 1. Pronina N., Lugovska R., Vevere P. Mutational spectrum in Latvian patients with phenylalanine hydroxylase deficiency // Rīga Stradiņš University.  Research articles in medicine & pharmacy: collection of scientific papers, 2007 // Rīga Stradiņš University; ed. board: J. Vetra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skagers, L. Viksna, I. Knets, E. Grens, V. Mikazhans, K. J. Keggi, K. Zarins, A. Sinarska-Volańska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kirschfink. Internal medicine. Surgery. Medical basic sciences. Pharmacy. Riga: RSU, 2008, 127 lpp.

 2. Daneberga Z., Krūmiņa Z., Lāce B., Bauze D., Lugovska R. Fragilās X hromosomas sindroms pacientiem ar neskaidras etioloģijas garīgo atpalicību Latvijā // 2007. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte; redkol.: J. Vētra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skaģers, L. Vīksna, I. Knēts, E. Grēns, V. Mikažāns, K. J. Keggi, K. Zariņš, A. Sinarska-Voljanska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kiršfinks; red.: Aina Gore, Aija Lapsa; dizains: Andris Nikolajevs. Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija. Rīga: RSU, 2008,  401 lpp.2009


 1. Lugovska R., Lāce B., Kalnbērza G., Proņina N., Krūmiņa Z., Vēvere P., Bārs J.  Latvijas Medicīniskās ģenētikas asociācijas aktualitātes //  Latvijas Ārsts, Nr.6, 2009, 81.lpp.


Asociētais profesors

Staņislavs Jankovskis
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 9

Konferenču tēzes: 3

Monogrāfijas: 1
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2007


 1. Jankovskis S. Progress antipsihotisko līdzekļu farmakoloģijā: no aminazīna līdz aripiprazolam. Latvijas Ārsts, 2007, 2: 10-14.

 2. Jankovskis S., Baltkājs J., Klēšmite R., Fatejevs V. Asinszāles un medikamentu mijiedarbība. Latvijas Ārsts, 2007, 4: 66-67.

 3. Jankovskis S., Baltkājs J., Fatejevs V., Zepa D. Alkoholisko dzērienu un medikamentu mijiedarbība: par būtiskākajiem alkoholisko dzērienu un zāļu iespējamās mijiedarbības piemēriem ar varbūtējiem efektiem un to izcelsmes skaidrojumu. - Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2007), 51.-54., 56.2008


 1. Jankovskis S., Krūmiņa A., Baltkājs J., Vīksna L.    Par antiretrovirālo zāļu mijiedarbību: par efektīvu antiretrovirālo, oportūnistisko infekciju terapiju //  Jankovskis S., Baltkājs J., Fatejevs V. Bibliogr.: 28.lpp.  Materia Medica, Nr.9 (2008), 21.-28.lpp.

 2. Jankovskis S.  Pārtikas un zāļu mijiedarbība // Jankovskis S., Baltkājs J., Fatejevs V. Bibliogr.: 45.lpp.  Latvijas Ārsts, Nr.7/8 (2008), 42.-45.lpp.

 3. Jankovskis S.  Zāļu mijiedarbība ar uzturproduktiem: par uztura un zāļu mijiedarbības sekām // Jankovskis S., Baltkājs J., Fatejevs V.    Bibliogr.: 15.lpp.  Materia Medica, Nr.1 (2008), 11.-15.lpp.

 4. Zeidlers I., Teibe U., Butlers P., Jankovskis S., Aldersons A, Pokrotnieks J., Farbtuha T. Audiovizuālās stimulācijas ietekme uz hipertensijas slimnieku funkcionālo stāvokli //  Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 234.-237.lpp.2009


 1. Jankovskis S.  Magnijs - minerālviela enerģijai un veselībai: saruna ar docentu //  Jankovskis S.  36,6°C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk, Marts (2009), 56.-57. lpp.

 2. Baltkājs J., Fatejevs V., Jankovskis S., Ranks A. Uztura bagātinātāju un medikamentu nesaderība: par vitamīnu, minerālvielu un augu nesaderību ar zāļu līdzekļiem //  Jankovskis S., Baltkājs J., Fatejevs V. Bibliogr.: 22.lpp.  Latvijas Ārsts, Nr.2 (2009), 20.-22.lpp.Monogrāfijas

 1. Latvijas Zāļu Formulārs, Rīga, 2005. Redaktors, Apgāds Kodols: 537 lpp.

Rīgas Stradiņa universitātes

docenti, lektori un asistenti
Docente

Irēna Upeniece
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006


 1. Upeniece I., Nagle E., Vēliņš R., et al. The Approch to Learning in Medical Academy of Latvia. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātnisko rakstu krājums. 2006, 264.-270.lpp.2009


 1. Upeniece I. Trends of anatomy studies in the 20th century: human body as a visualaid in the historical aspect // Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs: starptautiskas zinātniskas konferences zinātnisko rakstu krājums, 2009. gada 14.-15. maijs // Pedagogy in the changing historical conditions in the 20th century in the Baltic countries // Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija; red. Rita Cimdiņa; redkol.: Leonards Žukovs, Dieter Schulz, Ona Tijūneliene, Maria Tilk, Uldis Grāvītis, Rasma Jansone, Aīda Krūze, Alīda Zigmunde; iev., 6.-7. lpp., aut. Leonards Žukovs. Rīga: RaKa, 2009 (Izdevniecība RaKa),  407 lpp.


Docente

Valentīna Kuzņecova
2006 – 2009:

Konferenču tēzes: 8

Mācību literatūra: 2
Nozīmīgākās publikācijas
2006
Mācību literatūra

 1. Kroiča J., Kuzņecova V., Strepmane I., Reinis A. Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām ”Infekcija un imunitāte” / Rīgas Stradiņa universitāte. Mikrobioloģijas katedra, Rīga: RSU, 2006.

 2. Kroiča J., Kuzņecova V., Strepmane I., Reinis A. Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām vispārējā mikrobioloģijā / Rīgas Stradiņa universitāte. Mikrobioloģijas katedra, Rīga: RSU, 2006.

Docents

Leons Blumfelds
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 2

Konferenču tēzes: 2

Mācību literatūra: 1
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2008


 1. Blumfelds L., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M. Metaboliski aktīvās un mazaktīvās ķermeņa masas noteikšanas iespējas ar bioelektriskās impedances analīzes metodi //  Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 242.-246.lpp.

 2. Blumfelds L., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M. Metaboliski aktīvās un mazaktīvās ķermeņa masas noteikšanas iespējas ar bioelektriskās impedances analīzes metodi // Rīgas Stradiņa universitāte.  Zinātniskie raksti: 2007. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte; redkol.: J. Vētra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skaģers, L. Vīksna, I. Knēts, E. Grēns, V. Mikažāns, K. J. Keggi, K. Zariņš, A. Sinarska-Voljanska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kiršfinks; red.: Aina Gore, Aija Lapsa; dizains: Andris Nikolajevs. Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija. Rīga: RSU, 2008,  401 lpp.Mācību literatūra

 1. Rīgas iedzīvotāju gatavība un spēja veikt kardiopulmonālās reanimācijas pasākumus tūlīt pēc pirmās palīdzības apmācības, autors: L. Blumfelds. Rīga, RSU, 2007: 230-235.

Docente

Maija Rumaka
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 6

Konferenču tēzes: 7
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Rumaka M., Aberberga-Augškalne L., Upītis I. Ķermeņa svara un ķermeņa uzbūves ietekme uz plaušu funkcionālajiem rādītājiem // Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. -Rīga, 2007. - 202.-206.lpp.

 2. Rumaka M., Aberberga-Augškalne L., Upītis I. Effects of a 12-week swimming-training program on spirometric variables in teenage females // International Journal of Aquatic Research and Education. - Vol.1, N 1 (2007), p.101-107.

 3. Rumaka M., Aberberga-Augškalne L., Upītis I. Peldēšanas ietekme uz forsētās ieelpas parametriem // LSPA zinātniskie raksti, 2006 / Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga, 2007. - 183.-189.lpp.2008


 1. Blumfelds L., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M. Metaboliski aktīvās un mazaktīvās ķermeņa masas noteikšanas iespējas ar bioelektriskās impedances analīzes metodi //  Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 242.-246.lpp.

 2. Rumaka M., Upītis I., Aberberga-Augškalne L. Spirometriskie rādītāji uz sauszemes un ūdenī 1. studiju gada studentiem // Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija  LSPA zinātniskie raksti, 2007: ikgadējs izdevums sporta zinātnē // Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; zin. redkol.: Uldis Švinks, Leonīds Čupriks, Nikolajs Jaružnijs, Rasma Jansone, Alvis Paeglītis, Jānis Lanka, Viesturs Lāriņš, Reins Haljands, Viktors Selujanovs, Valērijs Kļešņovs, Tomass Gabriss; priekšv., 3. lpp., aut. Andris Konrads. Rīga: LSPA, 2008 (SIA "ISA plus Ltd"),  205 lpp.

 3. Blumfelds L., Aberberga-Augškalne L., Rumaka M. Metaboliski aktīvās un mazaktīvās ķermeņa masas noteikšanas iespējas ar bioelektriskās impedances analīzes metodi // Rīgas Stradiņa universitāte.  Zinātniskie raksti: 2007. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte; redkol.: J. Vētra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skaģers, L. Vīksna, I. Knēts, E. Grēns, V. Mikažāns, K. J. Keggi, K. Zariņš, A. Sinarska-Voljanska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kiršfinks; red.: Aina Gore, Aija Lapsa; dizains: Andris Nikolajevs. Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija. Rīga: RSU, 2008,  401 lpp.


Docenta v.i.

Dzintra Kažoka
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 15

Konferenču tēzes: 19
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Kažoka Dz., Vētra J. “Ķermeņa uzbūves somatisko pazīmju un masas izmaiņas Latvijas sievietēm dažādā vecumā” // “RSU Zinātnisko rakstu krājums”. – Rīga. – 2006. – lpp. 87. – 92.

 2. Kažoka Dz., Vētra J. “Influence of age on somatic variables height, weight and chest circumference” // “Papers on Anthropology XV”. – Tartu, 2006. – P. 93 – 102.

 3. Umbraško S., Duļevska I., Vētra J., Boka S., Žagare R., Cēderštrēma Z.,. Gavričenkova L., Pandere D., Kažoka Dz. “Characteristics of Riga schoolchildren`s stature, longitudinal parameters and posture at the turn of century” // “Papers on Anthropology XV”. – Tartu, 2006. – P. 271 – 293.

 4. Kažoka Dz., Vētra J. „Ķermeņa masa, ķermeņa masas indekss (ĶMI) un veselības stāvoklis Latvijas sievietēm vecumā pēc 35 gadu vecuma” // “RSU Zinātnisko rakstu krājums”. – Rīga. – 2007. – lpp. 218. – 223.

 5. Kažoka Dz., Vētra J. „Relationship between age at menarche and adult body mass index (BMI)” // “Papers on Anthropology XVI”. – Tartu, 2007. – P. 170 – 179.

 6. Kažoka Dz., Vētra J. „The changes of anthropometric and health data with age in women in Latvia” // Human Biologia Budapestiensis, Growth and Ageing: Facts and Factors, Budapest. – 2007. – Vol. 31. – P. 199 – 208.

 7. Nagle E., Teibe U., Kažoka Dz., Balode I. „Craniofacial asymmetry in parents of cleft children” // Human Biologia Budapestiensis, Growth and Ageing: Facts and Factors, Budapest. – 2007. – Vol. 31. – P. 147 – 154.

 8. Umbraško S., Duļevska I., Vētra J., Ozolanta I., Boka S., Žagare R., Cēderštrēma Z., Gavričenkova L., Pandere D., Kažoka Dz. “Posture asymmetry, types, physical activities and health status of Riga schoolchildren at the beginning of the 21st century” // Human Biologia Budapestiensis, Growth and Ageing: Facts and Factors, Budapest. – 2007. – Vol. 31. – P. 155 – 165.

 9. Nagle E., Teibe U., Kažoka Dz., Balode I. „Role of anthropometric measurements in assisting liability to facial clefts” // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: natural, exact, and applied sciences. – 2007. – Vol. 61(5). – P. 174.2008


 1. Kažoka Dz., Vētra J. „Atsevišķu ķermeņa proporciju atšķirības dažāda vecuma un tautības Latvijas sievietēm” // “ RSU Zinātnisko rakstu krājums”. – Rīga. – 2008.

 2. Kažoka Dz., Vētra J. „Education and adult women`s anthropometry” // „Acta Medica Lituanica”. – 2008. – Vol. 15 (1). – P. 49 – 54.

 3. Kažoka Dz., Vētra J. „Some anthropometric parameters and age at menarche of women: findings from the study in Latvia” // Advances in the study of human growth and development. – Eds K. Ashizawa and N. Cameron, Smith-Gordon: London, UK, 2008. – Vol. 2. – p. 9. – 17.

 4. Kažoka Dz., Vētra J. „Secular trends in basic body transversal parameters in adult women between 1929 – 1930 and 2001 – 2005” // “Papers on Anthropology XVII”. – Tartu, 2008. – P.158 – 168.

 5. Nagle E., Teibe U., Kažoka Dz., Balode I. “Craniofacial anthropometry – the past of the future in evaluation of the craniofacial phenotype” // “International Journal of Clinical Dentistry”. – 2008. – Vol. (1)2 – P. 103 – 109.2009


 1. Kažoka Dz., Vētra J. „Using height-weight classification model for systematization of the anthropometrical variables of body composition in Latvian women” // “Papers on Anthropology XVIII”. – Tartu, 2009 (in Press).

Lektore

Signe Mežinska
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 6

Konferenču tēzes: 4

Monogrāfijas: 1
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

2006 – 2007


 1. Mežinska S.  The concept of quality of life and bioethical argumentation // Ethically Speaking. - N 7 (2007, Jan.), p.39-41.

 2. Mežinska S.  Slima ķermeņa dzīve: par slimības un slima ķermeņa izpratni medicīnā // Kentaurs XXI. - Nr.43 (2007, aug.), 113.-119.lpp.

 3. Mežinska S.  Nespeciālistu priekšstati par veselību un to saikne ar dzīves kvalitāti // Dzīves kvalitāte Latvijā / Stratēģiskās analīzes komisija. - Rīga, 2006. - 217.-237.lpp.

 4. Mežinska S.  Patērētāju tiesības versus embriju tiesības // Agora / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Komunikācijas studiju nodaļa. - 5. sēj.: Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas (2006), 163.-177.lpp.2008 – 2009


 1. Mežinska S.  Infanticīds un inkubators: par aborta un apzinātas jaundzimušo bērnu nogalināšanas cēloņiem, politiskajiem un ētiskajiem aspektiem // Rīgas Laiks, Nr.4 2008, apr., 15.-17.lpp.

 2. Mežinska S. Pensijas vecuma cilvēku hronisko slimību subjektīvā pieredze Latvijā // Rīgas Stradiņa universitāte  Zinātniskie raksti: 2008. gada sociālo zinātņu pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte; zin. redkol.: Aivars Vētra (vad.), Andris Vilks (atb. zin. red.), Roberts Džolejs, Deniss Hanovs, Lauris Lepiks, Vilius Ļeonavičus, Kristīne Mārtinsone, Vladimirs Meņšikovs, Sandra Mihailova, Ženija Roja, Taimi Tulva, Anita Vētra, Judīte Vidmārša, Lolita Vilka, Vladislavs Volkovs; red.: Inga Lievīte, Aina Gore. Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. Rīga, RSU, 2009.  310 lpp.Monogrāfijas

 1. Ķilkuts G., Mežinska S., Neiders I., Sīle V., Sīlis V. Biomedicīnas ētika: teorija un prakse / Rīgas Stradiņa universitāte. Humanitāro zinātņu katedra, Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte,   2006.Lektors

Vents Sīlis
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 6

Monogrāfijas: 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007

 1. “Rūpes par veselību un dzīves kvalitāte”, krājumā “Dzīves kvalitāte Latvijā.” Rīga: Zinātne, 2006. 179. – 216. lpp.

 2. “Kirkegora netiešās komunikācijas pielietojums vērtībizglītībā”, 323. – 334. lpp. Krājumā “Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija” Rīga, FSI, 2006.

 3. “Patība kā pievienotā vērtība”, 22. – 34. lpp. Grām. AGORA 5. Patērniecības izpausmes Latvijā un ārpus tās. Rīga: LU, 2006.

 4. Blekbērns.S. Domā. Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: Satori ¼ , 2007. (2., 4., 5., 6. nodaļu tulkojums).

 5. “Priekšvēlēšanu politisko skandālu atspoguļojums Latvijas laikrakstos”, Sīle V., Straume, I., Sīlis, V., krājumā Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās, S. Lasmanes redakcijā, LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2007, 225 – 266 lpp.

 6. “Plastiskā ķirurģija: rūpes par veselību vai dzīves kvalitāti?”, Kentaurs XXI. 2007: 43. 94 – 112 lpp.Monogrāfijas:

 1. Četru principu loma mūsdienu medicīnas ētikā”, krājumā “Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse”, RSU izdevniecība, 2006, 6 – 37. lpp.

 2. „Dzīvas būtnes, cilvēki un personas – Džona Harisa nošķīrums”, krājumā “Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse”, RSU izdevniecība, 2006, 101 – 117. lpp.


Lektors

Aigars Reinis
2006 – 2009:

Konferenču tēzes: 8

Mācību literatūra: 2
Nozīmīgākās publikācijas
Mācību literatūra:

 1. Kroiča J., Kuzņecova V., Strepmane I., Reinis A. Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām "Infekcija un imunitāte" / Rīgas Stradiņa universitāte. Mikrobioloģijas katedra, Rīga:  RSU, 2006.

 2. Kroiča J., Kuzņecova V., Strepmane I., Reinis A. Metodiskās rekomendācijas praktiskajām nodarbībām vispārējā mikrobioloģijā / Rīgas Stradiņa universitāte. Mikrobioloģijas katedra, Rīga:  RSU, 2006.

Asistente

Alise Silova
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 14

Konferenču tēzes: 29
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006

  1. A. Skesters, B. Rozentale, J. Voicehovska, T. Zvagule, KD Rainsford, A. Silova, N. Rusakova, V. Petukhov, L. Ivanchenko, and L. Larmane. Fluorescence method for Selenium determination in the blood plazma of some diseases and conditions patients. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.15, No 4A (2006); 93 - 97.

  2. Петухов В.И., Шкестерс А.П., Розентале Б., Иванченко Л.А., Баумане Л., Калвиньш И., Силова А.А., Лармане Л., Мустафин П. В. Хронический С – гепатит: продукция оксида озота и редокс статус у пациентов, проживающих в селенодефицитном регионе. Вестник Оренбургского Государственного Университета, (2006) №12 (62), 196 – 198.2007

 1. Andrejs Šķesters, Tija Zvagule, Alise Silova, Ņina Rusakova, Jelena Reste, Līga Lārmane. ANTIOKSIDANTU UN IBUPROFĒNA IETEKME UZ OKSIDATĪVO STRESU ČERNOBIĻAS AES AVĀRIJAS SEKU LIKVIDĒTĀJIEM. RSU Zinātniskie raksti. 2007; 228.

 2. Ilans Lisagors, Antonina Sondore, Andrejs Skesters, Alise Silova, Peteris Oshs, Inta Jaunalksne, Maris Pavars, Jelena Gormalova, Anastasija Pronkova Hyperbaric oxygenation as a Component of Intensive Care for Patients with Acute Pancreatitis with Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS).RSU Collection of Scientific Papers, 2007, P. 50-51.

 3. Ilans Lisagors, Antonina Sondore, Andrejs Sckesters, Alise Silova, Peteris Oshs, Inta Jaunalksne, Maris Pavars, Anete Eklona, Jelena Gormalova, Anastasija Pronkova Currents trend in intensive care (IC) of severe acute pancreatitit (AP). The role of hyperbaric oxygenation. 3rd International Baltic Congress of Anaesthesiology and intensive Care, Acta medica Lituanica, 18-20 october 2007, Vilnius, Lithuania, Suppl.10, P.32-33.

 4. Lisagors I., Sondore A., Ošs P., Schkesters A., Silova A., Jaunalksne I., Eklona A., Porina I., Krutskiha V., Zamerovska A., Pavārs MAdding hyperbaric oxygen therapy (HBOT) to the intensive care (IC) of severe acute pancreatitis (SAP) accompanied by intra-abdominal hypertension (IAH) adding hyperbaric oxygen therapy (HBOT)Acta clinica Belgica, vol.62, Suppl.1, 2007, P.287.

 5. J.G.Voicehovska, A.Skesters, G.A.Orlikov, A.A.Silova, N.J.Rusakova, L.T.Larmane, J.G.Karpov, A.D.Ivanov, E.Maulinsh. Assesment of some oxidative stress parameters in bronchial asthma patients beyond add-on selenium supplementation. Biomed. Khim. Vol.53 (5):577-84. 2007 Sept-Oct.

 6. Лисагор И., Сондоре А., Ошс П., Шкестерс А., Силова А. и др. Показана ли ГБО как дополнительный метод лечения при остром тяжелом панкреатите. Вопросы гипербарической медицины.М., 2007. 1-2, с.35-36.2008

 1. Liga Larmane, Tija Zvagule, Andrejs Skesters, Alise Silova, Kim Rainsford, Nina Rusakova, and Jelena Reste. Effects of long-term antioxidant (selenium and vitamin E) and ibuprofen antioxidant therapy on oxidative stress and lipid peroxidation. Cell Biology and Toxicology. 2008; 24 (1):25.

 2. Andrejs Skesters, Tija Zvagule, Liga Larmane, Kim Rainsford, Alise Silova, Nina Rusakova, and Pavels Mustafins. Effects of selenium alone and with antioksidants and Ibuprofen mixture in Chernobyl catastrophe clean-up workers at risk of developing cancer. Cell Biology and Toxicology 2008; 24(1):31.

 3. A. Silova, L. Larmane, I. Lisagors, A. Skesters Malondialdehyde in the assessment of early severity of acute pancreatitis. 9th Baltic Congress of Laboratory Medicine, Sept.18-20, 2008.Program and Abstract volume, P.36.

 4. V.I.Petukhov, L.Kh. Baumane, I.Ya. Kalvinsh, A.P. Skesters, A.A. Silova, B. Rozentale, and L.A. Ivanchenko. Chronic Hepatitis C: Quantitative EPR Analysis of Nitrogen Oxide and Copper in Patient’s Blood. Bull Exp Biol and Medicine, Vol.146 (6), 875-7, 2008.

 5. G. Voicehovska, A. Shkesters, G.A. Orlikov, A.A. Silova, N.J. Rusakova, L.T. Larmane, J.G. Karpov, A.D. Ivanov, and E. Maulinsh. Assessment of Some Oxidative Stress Parameters in Patients with Bronchial Asthma after Selenium Supplementation. Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry, Vol.2, No. 2 (2008), p.189-193.

 6. В.И.Петухов, Л.Х.Баумане, И.Я.Калвиньш, А.П.Шкестерс, А.А.Силова, Б.Розентале, Л.И.Иванченко. Хронический гепатит С: количественный ЭПР-анализ содержания оксида азота и мед в крови пациентовю Бюлл. эксперимюбиологии и мед., том 146 (12) с. 704-706.

Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki
Vadošais pētnieks

Edvīns Miklaševičs
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 14

Konferenču tēzes: 31
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2007


 1. Bratslavska O., Platace D., Miklasevics E., Fuchs D., Martinsons A. Influence of neopterin and 7,8-dihydroneopterin on the replication of Coxsackie type B5 and influenza A viruses Martinsons // Medical Microbiology and Immunology. - Vol.196, N 1 (2007, March), p.23-29.

 2. Gardovskis A., Irmejs A., Miklašēvics E., Gardovskis J., Borošenko V., Bitiņa M. u.c. Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās, molekulārās un ģeogrāfiskās īpatnības Latvijā // Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 152.-156.lpp.

 3. Irmejs A., Vjaters E., Borošenko V., Miklašēvics E., Gardovskis J. u.c. Pārmantota prostatas vēža epidemioloģisko, klīnisko un molekulāro īpatnību izpētes pirmie rezultāti Latvijā // Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 167.-170.lpp.

 4. Vanags A., Irmejs A., Borošenko V., Gardovskis A., Miklašēvics E., Gardovskis J. Pārmantotā vēža populācijas skrīninga analīzes un paaugstināta riska grupas klīniski molekulāro īpatnību izpētes pirmie rezultāti // Zinātniskie raksti : 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 163.-166.lpp.

 5. Vanags A., Irmejs A., Gardovskis A., Borošenko V., Gardovskis J., Miklašēvics E. Pārmantotā vēža populācijas skrīnings: [par projektu "Pārmantotā vēža profilakses pasākumu attīstība Igaunijā un Latvijā"] // Medicine. - Okt. (2007), 14.-17.lpp.

 6. Švampāne L., Irmejs A., Gardovskis J., Miklašēvics E. Pārmantotais endometrija vēzis (ģimenes onkoloģiskās anamnēzes analīze) // Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 157.-159.lpp.

 7. Vanags A., Irmejs A., Gardovskis J., Miklašēvics E., Gardovskis A., Borošenko V. Pārmantotie audzēji, pirmie populācijas skrīninga rezultāti Latvijā: [par projekta „Pārmantotā vēža profilakses pasākumu attīstība Igaunijā un Latvijā” rezultātiem par pārmantotiem onkoloģiskajiem sindromiem] // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2007), 31.-36.lpp.

 8. Borošenko V., Irmejs A., Miklašēvics E., Gardovskis A., Vanags A., Bitiņa M., Gardovskis J. u.c. Vidējas penetrances pakāpes kolorektālo vēzi predisponējošo gēnu mutāciju klīniskās izpausmes un molekulārās īpatnības Latvijā //  Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 149.-151.lpp.2008


 1. Gardovska D., Miklašēvics E., Čupāne L. u.c. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas MRSA izolātu klīniskais un molekulārais raksturojums // Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 219.-223.lpp.

 2. Ābele A., Miklašēvics E., Irmejs A., Vjaters E., Borošenko V., Gardovskis J. NBS1 657del5 mutācijas biežuma noteikšanas pirmie rezultāti prostatas vēža slimniekiem Latvijā // Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 145.-148.lpp.

 3. Vanags A., Irmejs A., Miklašēvics E., Gardovskis A., Borošenko V., Gardovskis J. Pārmantota vēža populācijas skrīnings Valkas rajonā // Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 156.-159.lpp.

 4. Švampāne L., Irmejs A., Gardovskis J., Miklašēvics E. Pārmantotais endometrija vēzis - ģimenes onkoloģiskās anamnēzes, sākotnējo klīnisko un histoloģisko datu analīze // Zinātniskie raksti: 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 142.-144.lpp.

 5. Vanags A., Irmejs A., Borosenko V., Gardovskis A., Miklasevics E., Gardovskis J. Comparison of the expedience of population and hospital screening in hereditary cancer detection // Rīgas Stradiņa universitāte,  Collection of scientific papers: research articles in medicine & pharmacy, 2008: internal medicine, surgery, medical basic sciences, stomatology, pharmacy // Rīga Stradiņš University; ed. board: J. Vetra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skagers, L. Viksna, I. Knets, E. Grens, V. Mikazhans, K. J. Keggi, K. Zarins, A. Sinarska-Wolańska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kirschfink. Riga: RSU, 2008,  166 lpp.

 6. Borosenko V., Irmejs A., Melbarde-Gorkusha I., Gardovskis A., Pavars M., Vanags A., Miklasevics E., Gardovskis J. First results of colorectal polyposis research in Latvia // Rīgas Stradiņa universitāte,  Collection of scientific papers: research articles in medicine & pharmacy, 2008: internal medicine, surgery, medical basic sciences, stomatology, pharmacy // Rīga Stradiņš University; ed. board: J. Vetra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skagers, L. Viksna, I. Knets, E. Grens, V. Mikazhans, K. J. Keggi, K. Zarins, A. Sinarska-Wolańska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kirschfink. Riga: RSU, 2008,  166 lpp.


Vadošais pētnieks

Andrejs Šķesters
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 2

Konferenču tēzes: 14
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2008


 1. Zvagule T., Bruvere R., Kalnina I., Gabruseva N., Kurjane N., Skesters A., Eglite M. Dynamics of cell membrane changes and blood plasma albumin modifications in Chernobyl clean-up workers at 10 year period (1997-2007) / Rīgas Stradiņa universitāte  Collection of scientific papers: research articles in medicine & pharmacy, 2008: internal medicine, surgery, medical basic sciences, stomatology, pharmacy // Rīga Stradiņš University ; ed. board: J. Vetra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skagers, L. Viksna, I. Knets, E. Grens, V. Mikazhans, K. J. Keggi, K. Zarins, A. Sinarska-Wolańska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kirschfink. Riga: RSU, 2008.

 2. Šķesters A., Zvagule T., Silova A., Rusakova Ņ., Reste J., Lārmane L. Antioksidantu un ibuprofēna ietekme uz oksidatīvo stresu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem // Rīgas Stradiņa universitāte.  Zinātniskie raksti: 2007. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas // Rīgas Stradiņa universitāte; redkol.: J. Vētra, I. Ozolanta, J. Gardovskis, A. Skaģers, L. Vīksna, I. Knēts, E. Grēns, V. Mikažāns, K. J. Keggi, K. Zariņš, A. Sinarska-Voljanska, E. Leibur, V. Grabauskas, M. Kiršfinks; red.: Aina Gore, Aija Lapsa; dizains: Andris Nikolajevs. Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija. Rīga: RSU, 2008.  401 lpp.


Vadošā pētniece

Nora Švinka
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 5

Konferenču tēzes: 4
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007


 1. Švinka N.  Roseofungin-induced cation effluxes in frog skeletal muscle. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Sect. B.). - Vol.60, Nr.2/3 (2006), 81.-84.lpp. 

 2. Švinka N.  Rozeofungīna ietekme uz muskuļšūnas membrānas katjonu transportu. Zinātniskie raksti: 2006.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2007. - 177.-180.lpp.

 3. Švinka N.  Thallium partially blocks potassium conductance in gramicidin channels incorporated into muscle membranes. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Sect. B.). - Vol.61, Nr.3/4 (2007), 20.-22.lpp.

 4. Švinka N. Investigation of ion selectivity in membranes of muscle cells. Bioloģija (2007), 21.-26.lpp. - Latvijas Universitātes raksti; 723.sēj.2008


 1. Švinka N.  Alcheimera slimības amiloid-ß-proteīns (1-28) un katjonu noplūde vardes muskuļšķiedru membrānā. Zinātniskie raksti: 2007. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 252.-254.lpp.Pieaicinātie docētāji
Godfried Roomans - viesprofesors
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 19
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006 – 2007

 1. Shahana S., Jaunmuktane Z., Asplund M. S., Roomans G. M. Ultrastructural investigation of epithelial damage in asthmatic and non-asthmatic nasal polyps. Respiratory medicine, 2006, 100 (11), p. 2018-2028.

 2. Nilsson H., Dragomir A., Ahlander A., Ljungkvist M., Roomans G. M. A modified technique for the impregnation of lanthanum tracer to study the integrity of tight junctions on cells grown on a permeable substrate. Microscopy research and technique, 2006, 69 (10), p. 776-783.

 3. Vanthanouvong V., Kozlova I., Johannesson M., Nääs E., Nordvall S. L., Dragomir A., Roomans G. M.
  Composition of nasal airway surface liquid in cystic fibrosis and other airway diseases determined by X-ray microanalysis. Microscopy research and technique, 2006, 69 (4), p. 271-276.

 4. Servetnyk Z., Krjukova J., Gaston B., Zaman K., Hjelte L., Roomans G. M., Dragomir A. Activation of chloride transport in CF airway epithelial cell lines and primary CF nasal epithelial cells by S nitrosoglutathione. Respiratory research, 2006, 7, p. 124.

 5. Roomans G. M., Ivanovs A., Shebani E. B., Johannesson M. Transmission electron microscopy in the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Uppsala journal of medical sciences, 2006, 111 (1), p. 155-168.

 6. Kozlova I., Vanthanouvong V., Johannesson M., Roomans G. M. Composition of airway surface liquid determined by X-ray microanalysis. Uppsala journal of medical sciences, 2006, 111 (1), p. 137-153.

 7. Kozlova I., Nilsson H., Henriksnäs J., Roomans G. M. X-ray microanalysis of apical fluid in cystic fibrosis airway epithelial cell lines. Cellular physiology and biochemistry: international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 2006, 17 (1-2), p. 13-20.

 8. Nilsson H., Dragomir A., Ahlander A., Johannesson M., Roomans G. M. Effects of hyperosmotic stress on cultured airway epithelial cells. Cell and tissue research, 2007, 330(2), p. 257-269.

 9. Servetnyk Z., Roomans G. M. Chloride transport in NCL-SG3 sweat gland cells: channels involved. Experimental and molecular pathology, 2007, 83 (1), p. 47-53.

 10. Gokturk C., Sugimoto H., Blomgren B., Roomans G. M., Forsberg-Nilsson K., Oreland L., Sjoquist M. Macrovascular changes in mice overexpressing human semicarbazide-sensitive amine oxidase in smooth muscle cells. American journal of hypertension, 2007, 20 (7), p. 743-750.

 11. Roomans G. M., Dragomir A. X-ray microanalysis in the scanning electron microscope. Methods in molecular biology (Clifton N. J.), 2007, 369, p. 507-528.

 12. Makeeva N., Roomans G. M., Welsh N. Role of TAB1 in nitric oxide-induced p38 activation in insulin-producing cells. International journal of biological sciences, 2007, 3 (2), p. 71-76.

 13. Nilsson H., Dragomir A., Ahlander A., Johannesson M., Roomans G. M. Effects of hyperosmotic stress on cultured airway epithelial cells. Cell and tissue research, 2007, 330(2), p. 257-269.

 14. Servetnyk Z., Roomans G. M. Chloride transport in NCL-SG3 sweat gland cells: channels involved. Experimental and molecular pathology, 2007, 83 (1), p. 47-53.

 15. Gokturk C., Sugimoto H., Blomgren B., Roomans G. M., Forsberg-Nilsson K., Oreland L., Sjoquist M. Macrovascular changes in mice overexpressing human semicarbazide-sensitive amine oxidase in smooth muscle cells. American journal of hypertension, 2007, 20 (7), p. 743-750.

 16. Roomans G. M., Dragomir A. X-ray microanalysis in the scanning electron microscope. Methods in molecular biology (Clifton N. J.), 2007, 369, p. 507-528.

 17. Makeeva N., Roomans G. M., Welsh N. Role of TAB1 in nitric oxide-induced p38 activation in insulin-producing cells. International journal of biological sciences, 2007, 3 (2), p. 71-76.


2008


 1. Makeeva N., Roomans G. M., Myers J. W., Welsh N. Transforming growth factor-beta-activated protein kinase 1-binding protein (TAB)-1alpha, but not TAB1beta, mediates cytokine-induced p38 mitogen-activated protein kinase phosphorylation and cell death in insulin-producing cells // Endocrinology 2008; 149(1): 302-309.


2009


 1. Oliynyk I., Varelogianni G., Schalling M., Asplund M. S., Roomans G. M., Johannesson M. Azithromycin increases chloride efflux from cystic fibrosis airway epithelial cells // Experimental lung research 2009; 35(3): 210-21.


Vieslektore

Liāna Pliss
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 1
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006

 1. L. Pliss, K. Tambets, E. L. Loogväli, N. Pronina, M. Lazdins, A. Krumina, V. Baumanis, R. Villems. 2006. Mitochondrial DNA Portrait of Latvians: Towards the Understanding of the Genetic Structure of Baltic-Speaking Populations. Annals of Human Genetics, vol. 70, pp. 439-458.

Vieslektore

Zanda Daneberga
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 2

Konferenču tēzes: 22
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2008

 1. Zanda Daneberga, Zita Krūmiņa, Baiba Lāce, Daiga Bauze, Rita Lugovska Fragilās X hromosomas sindroms pacientiem ar neskaidras etioloģijas garīgo atpalicību Latvijā. RSU Zinātniskie raksti 2007. RSU 2008, pp. 224-227.2009

 1. Zanda Daneberga, Zita Krūmiņa, Baiba Lāce, Daiga Bauze, Natālija Proņina, Rita Lugovska Fragile X syndrome in mentally retarded patients from Latvia Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B, Vol 63, No 1/2, 2009, pp.70-72.

Vieslektore

Natālija Proņina
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 18

Konferenču tēzes: 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas
2006

 1. Daneberga Z., Krumina Z., Lace B., Pronina N., Lugovska R. Molecular diagnosis of fragile X syndrome in mentally retarded patients in Latvia. Laboratorine Medicina 1(29), 2006, pp. 20

 2. Daneberga Z., Krumina Z., Lace B., Pronina N., Lugovska R. Molecular diagnosis of fragile X syndrome in mentally retarded patients in Latvia. European Journal of Human Genetics, Vol 14, Supp. 1, 2006, pp.251

 3. Pronina N., Olhovaya O., Deneberga Z., Krumina Z., Balode I., Kornejeva L., Lugovska R. The molecular diagnosis of the neuromuscular diseases in Latvia. European Journal of Human Genetics, Vol 14, Supp. 1, 2006, pp. 268.

 4. Pronina N., Olhovaya O., Deneberga Z., Krumina Z., Balode I., Kornejeva L., Lugovska R. The molecular diagnosis of the neuromuscular diseases in Latvia. Laboratorine Medicina 1(29), 2006, pp.41.

 5. Olhovaya O., Pronina N., Balode I., Kuske S., Krumina A., Lugovska R. Prevalence of the 35delG mutation in the GJB2 gene in Latvian patients with nonsyndromic sensorineural hearing loss. European Journal of Human Genetics. Vol 14, Supp. 1, 2006, pp.253.

 6. Olhovaya O., Pronina N., Balode I., Kuske S., Krumina A., Lugovska R. Prevalence of the 35delG mutation in the GJB2 gene in Latvian patients with nonsyndromic sensorineural hearing loss. Laboratorine Medicina 1(29), 2006, pp.38.2008

 1. Daneberga Z., Krūmiņa Z., Lāce B., Bauze D., Lugovska R. Fragilās X hromosomas sindroms pacientiem ar neskaidras etioloģijas garīgo atpalicību Latvijā. Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskie raksti 2007, Rīga, 2008, pp. 224-227.

 2. Lugovska R., Krumina Z., Lace B., Vevere P., Pronina N., Daneberga Z., Kornejeva A. Newborn screening and diagnosis of inborn errors of metabolism in Latvian children. Laboratorine Medicina (ISSN 1392-6470), 2008, Vol. 10, Special Suppl, p. 15.

 3. Krumina Z., Lace B., Lugovska R., Vevere P., Daneberga Z., Grauduma I., Kornejeva A. Pronina N., Micule I., Kornejeva L., Locmele Dz., Zarina A., Jasko J. Rare inborn errors of metabolism in Latvia. Laboratorine Medicina (ISSN 1392-6470), 2008, Vol. 10, Special Suppl, p. 14.

 4. Daneberga Z., Krumina Z., Lace B., Bauze D., Pronina N., Lugovska R.. Molecular diagnostic of XLMR in mentally retarded males from Latvia. European Journal of Human Genetics. Vol 16, Supp. 2, 2008, pp. 62.

 5. Pronina N., Sterna O., Bauze D., Krumina Z., Lace B., Locmele D., Daneberga Z., Lugovska R. MECP2 gene mutation analysis in patients with Rett-like features in Latvia. European Journal of Human Genetics. Vol 16, Supp. 2, 2008, pp. 61.

 6. Sterna O., Pronina N., Grinfelde I., Kuske S., Bauze D., Lugovska R. Analysis of GJB2 gene exon 2 in Latvian patients with nonsyndromic sensorineural hearing loss. European Journal of Human Genetics. Vol 16, Supp. 2, 2008, pp. 250.

 7. Pronina N., Daneberga Z., Sterna O., Bauze D., Krumina Z., Lace B., Locmele D., Osipova O., Lugovska R. MECP2 gene analysis in patients with Rett-like features in Latvia: preliminary findings. Laboratorine Medicina (ISSN 1392-6470), 2008, Vol. 10, Special Suppl, p. 18.

 8. Daneberga Z., Krumina Z., Lace B., Bauze D., Pronina N., Lugovska R., Molecular diagnostic of X-linked mental retardation. Laboratorine Medicina (ISSN 1392-6470), 2008, Vol. 10, Special Suppl, p. 12.2009

 1. Daneberga Z., Krumina Z., Lace B., Bauze D., Pronina N., Lugovska R. Prevalence of Fragile X syndrome in mentally retarded patients from Latvia. European Journal of Human Genetics. Vol 17, Supp. 2, 2009, pp. 134.

 2. Sterna O., Grinfelde I., Pronina N., Bauze D., Krumina Z., Kornejeva L., Lace B., Kuske S., Lugovska R. DFNB1 locus mutation analysis in Latvian patients with nonsyndromic sensorineural hearing loss. European Journal of Human Genetics. Vol 17, Supp. 2, 2009, pp. 320.

 3. Pronina N., Kaulins T., Mihelsons M., Osipova O., Sterna O., Lugovska R. A novel mutation in the Ryanodine-Receptor Gene (RYR1) in Malignant Hyperthermia: case report. European Journal of Human Genetics. Vol 17, Supp. 2, 2009, pp. 378.

 4. Olga Sterna, Natalija Pronina, Ieva Grinfelde, Sandra Kuske, Astrida Krumina, Rita Lugovska, Aigars Petersons. Spectrum and frequency of the GJB2 gene mutations among Latvian patients with prelingual nonsyndromic hearing loss. (Iesniegts publicēšanai 2009. gada maijā “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences”).

Vieslektors

Uldis Kalnenieks
2006 – 2009:

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 1
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin