Бюллетень промышленнаяYüklə 3.03 Mb.
Pdf просмотр
səhifə5/21
tarix25.12.2016
ölçüsü3.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
21 
 
arxasında yerləşən, fındıqların, badamın yarpaqlar ilə 
naturalıstik təsvirlərini; üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan 
və yuxarı hissədə yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi 
binasının fasadı fonunda masaların, çətirlərin və 
adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki yazı ilə eyni olan və 
orta hissədə yerləşən iki sətirdə yerinə yetirilmiş 
məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; üz 
tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik təsvirlərin 
altında yerləşən için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla, qrafık üfüqi istiqamətlənmiş  şəkildə  tərtib 
edilməsi ilə
- hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda səthində fındıqlar olan 
vafli tortu diliminin və  fındıqların naturalistik 
təsvirlərinin; naturalistik təsvirin üstündə yerləşən, iki 
sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının yazısının; 
naturalistik təsvirin altında yerləşən için növünün şrift 
yazısının olması ilə; 
- üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun açıq sarı-yaşıl 
rənglə, üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin tünd mixəyi rənglə işlənməsi ilə; 
- vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, mixəyi rənglə; 
fındıq təsvirlərinin ağ  və mixəyi rənglə; dalğalı zolağın 
qırmızı  rənglə; məhsulun adının  şrift yazılarının ağ, qara 
və bürüncü rənglə; için növünün şrift yazılarının ağ 
rənglə; masaların, çətirlərin, adamların və binanın 
fasadının təsvirlərinin ağ rənglə və mixəyi rəng dərəcələri 
ilə; lövhələrin tünd mixəyi rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
3-cü variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üstünə qabarıq  şəkildə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin,  şarşəkilli trüfel konfetinin, tökülmüş  şokolad 
zolaqlarından ibarət fıqurlu  şəklin, qəhvə  dənələrinin və 
üyüdülmüş  qəhvə tozunun naturalistik təsvirlərini; sol 
tərəfdə yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının 
fasadı fonunda masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; 
sol yuxarı hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki 
sətirdə yerinə yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən 
məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun 
adının altında yerləşən, için növünün yazılışı ilə 
düzbucaqlı lövhə saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən vafli tortu diliminin, şarşəkilli trüfel 
konfetinin, tökülmüş  şokolad zolaqlarından ibarət fıqurlu 
şəklin, qəhvə  dənələrinin və üyüdülmüş  qəhvənin, və 
aşağı hissədə yerləşən, boşqabın arxasında olan nəlbəkidə 
qəhvə ilə dolu olan fincanın naturalistik təsvirlərini; üz 
tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan və yuxarı hissədə yerləşən, 
tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda 
masaların, çətirlərin və adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki 
yazı ilə eyni olan və orta hissədə yerləşən iki sətirdə 
yerinə yetirilmiş  məhsulun adının  şrift yazısını; üz 
tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik təsvirlərin 
altında yerləşən için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla, qrafık üfüqi istiqamətlənmiş  şəkildə  tərtib 
edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda vafli tortu diliminin, 
şarşəkilli trüfel konfetinin və  qəhvə  dənələrinin 
naturalistik təsvirlərinin; naturalistik təsvirin üstündə 
yerləşən, iki sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının 
stilləşdirilmiş şriftlə yazısının; naturalistik təsvirin altında 
yerləşən için növünün şrift yazısının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun tünd mixəyi 
rənglə, üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin mixəyi rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, mixəyi rənglə; 
nəlbəki ilə fincan və konfet təsvirinin açıq mixəyi rənglə, 
boşqab təsvirinin ağ  və boz rənglə; qəhvə  dənələri və 
üyüdülmüş  qəhvə  təsvirinin açıq mixəyi və tünd mixəyi 
rənglə; tökülmüş  şokolad izlərindən ibarət fiqurlu şəklin 
tünd mixəyi rənglə; dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; 
məhsulun adının  şrift yazılarının ağ, qara və bürüncü 
rənglə; için növünün şrift yazılarının ağ rənglə; masaların, 
çətirlərin, adamların və binanın fasadının təsvirlərinin 
mixəyi rəng dərəcələri ilə; lövhələrin mixəyi rənglə 
koloristik işlənməsi ilə. 
 
4-cü variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üstünə qabarıq  şəkildə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin, təmizlənmiş  fındıq və  şokolad yonqarının 
naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə yerləşən. tutqun 
tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda masaların, 
çətirlərin və adamların təsvirini; sol yuxarı hissədə 
yerləşən şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə yerinə yetirilmiş 
və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun adının 
stilləşdirilmiş  şriftlə yazısının; məhsulun adının altında 
yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən, üstünə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin, təmizlənmiş  fındıq və  şokolad yonqarının, və 
09-03 – 09-03

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
22 
 
boşqabın arxasında yerləşən fındıqların yarpaqlarla 
naturalistik təsvirlərini; üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan 
və yuxarı hissədə yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi 
binasının fasadı fonunda masaların, çətirlərin və 
adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki yazı ilə eyni olan və 
orta hissədə yerləşən iki sətirdə yerinə yetirilmiş 
məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; üz 
tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik təsvirlərin 
altında yerləşən için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla, qrafık üfliqi istiqamətlənmiş  şəkildə  tərtib 
edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda vafli tortu diliminin, 
fındıqların və 
şokolad yonqarının naturalistik 
təsvirlərinin; naturalistik təsvirin üstündə yerləşən, iki 
sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının  şrift yazısının; 
naturalistik təsvirin altında yerləşən için növünün şrift 
yazısının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun tünd mixəyi 
rənglə, üz və arxa tərəflərlə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin açıq yaşıl rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsviriərinin ağ, sarı, mixəyi rənglə; 
fındıqların yarpaqlarla təsvirinin ağ, yaşıl, sarı, mixəyi 
rənglə;  şokolad yonqarı  təsvirinin mixəyi rənglə; dalğalı 
zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun adının  şrift yazılarının 
ağ, qara və bürüncü rənglə; için növünün şrift yazılarının 
mixəyi rənglə; masaların, çətirlərin, adamların və binanın 
fasadının təsvirlərinin mixəyi rəng dərəcələri ilə; 
lövhələrin tutqun açıq yaşıl rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
5-ci variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan 
səthində fındıq qırıntısı olan vafli tortu diliminin, qabıqlı 
fındıqların, təmizlənmiş fındıqların, yarpağın və qaymaqlı 
pomadkanın naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə yerləşən, 
tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda 
masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; sol yuxarı 
hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə yerinə 
yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun adının 
stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun adının altında 
yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən səthində fındıq qırıntısı olan vafli tortu 
diliminin, fındıqların, yarpağın və qaymaqlı pomadkanın, 
və boşqabın arxasında yerləşən, qabıqlı  fındıqların və 
qaymaqlı pomadkanın naturalistik təsvirlərini; üz 
tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan və yuxarı hissədə yerləşən, 
tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda 
masaların, çətirlərin və adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki 
yazı ilə eyni olan və orta hissədə yerləşən iki sətirdə 
yerinə yetirilmiş  məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə 
yazısını; üz tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik 
təsvirlərin altında yerləşən için növünün yazılışı ilə 
düzbucaqlı lövhə saxlamaqla, qrafik üfüqi istiqamətlənmiş 
şəkildə tərtib edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda səthində fındıqlar olan 
vafli tortu diliminin, fındıqların, yarpağın və qaymaqlı 
pomadkanın naturalistik təsvirlərinin; naturalistik təsvirin 
üstündə yerləşən, iki sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun 
adının şrift yazısının; naturalistik təsvirin altında yerləşən 
için növünün şrift yazısının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun açıq yaşıl 
rənglə, üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin tünd yaşıl rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı  və mixəyi 
rənglə; fındıqların yarpaqlarla təsvirinin ağ, yaşıl və 
mixəyi rənglə; pomadkanın təsvirinin ağ  rənglə; dalğalı 
zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun adının  şrift yazılarının 
ağ, qara və bürüncü rənglə; için növünün şrift yazılarının 
ağ  rənglə; masaların, çətirlərin, adamların və binanın 
fasadının təsvirlərinin açıq-yaşıl rəng dərəcələri ilə; 
lövhələrin tünd yaşıl rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
6-cı variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üstünə qabarıq  şəkildə  şokolad qatı tökülmüş vafli tortu 
dilimionin, üstünə qismən  şokolad tökülmüş dondurma 
kürəciyinin. tökülmüş şokolad zolaqlarından ibarət fiqurlu 
şəklin və yarpaqların naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə 
yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı 
fonunda masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; sol 
yuxarı hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə 
yerinə yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun 
adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun adının 
altında yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı 
lövhə saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən üstünə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin, üstünə qismən  şokolad tökülmüş dondurma 
09-03 – 09-03 

  
         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
23 
 
kürəciyinin, tökülmüş şokolad zolaqlarından ibarət fiqurlu 
şəklin və yarpaqların, və boşqabın arxasında yerləşən 
dondurma kürəciyinin və yarpaqların naturalistik 
təsvirlərini; üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan və yuxarı 
hissədə yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının 
fasadı fonunda masaların, çətirlərin və adamların 
təsvirlərini; üz tərəfdəki yazı ilə eyni olan və orta hissədə 
yerləşən iki sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının 
stilləşdirilmiş  şrift yazısını; üz tərəfdəki lövhə ilə eyni 
olan və naturalistik təsvirlərin altında yerləşən için 
növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə saxlamaqla, qrafik 
üfüqi istiqamətlənmiş şəkildə tərtib edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda vafli tortu diliminin, 
dondurma kürəciyinin,  şokoladdan düzəldilmiş fiqurlu 
şəklin və yarpaqların naturalistik təsvirlərinin; naturalistik 
təsvirin üstündə yerləşən, iki sətirdə yerinə yetirilmiş 
məhsulun adının  şrift yazısının; naturalistik təsvirin 
altında yerləşən için növünün şrift yazısının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun tünd mixəyi 
rənglə, üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin sarı rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, mixəyi rənglə; 
dondurma təsvirinin ağ, sarı  və açıq mixəyi rənglə; 
yarpaqların təsvirinin yaşıl rənglə; boşqab təsvirinin ağ və 
boz rənglə;  şokoladdan düzəldilmiş  fıqurlu  şəklin tünd 
mixəyi rənglə; dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun 
adının  şrift yazılarının ağ, qara və bürüncü rənglə; için 
növünün  şrift yazılarının tünd mixəyi rənglə; masaların, 
çətirlərin, adamların və binanın fasadının təsvirlərinin 
mixəyi rəng dərəcələri ilə; lövhələrin sarı rənglə koloristik 
işlənməsi ilə. 
 
7-ci variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üst hissəsində  səpmə toz qatı olan vafli tortu diliminin, 
üstünə tökülmüş bişirilmiş qatı süddən alınmış  fıqurlu 
şəklin və yarısına qədər qatı südlə dolu olan qaşığın, 
fındıq parçalarının naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə 
yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı 
fonunda masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; sol 
yuxarı hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə 
yerinə yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun 
adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısının; məhsulun adının 
altında yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı 
lövhə saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən vafli tortu diliminin, üstünə tökülmüş 
bişirilmiş qatı süddən alınmış fiqurlu şəklin və qatı südlə 
dolu olan qaşığın, və boşqabın arxasında yerləşən 
bişirilmiş qatı südlə dolu fincanın naturalistik təsvirlərini; 
üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan və yuxarı hissədə 
yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı 
fonunda masaların, çətirlərin və adamların təsvirlərini; üz 
tərəfdəki yazı ilə eyni olan və orta hissədə yerləşən iki 
sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının stilləşdirilmiş 
şrift yazısının; üz tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və 
naturalistik təsvirlərin altında yerləşən için növünün 
yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə saxlamaqla, qrafik üfüqi 
istiqamətlənmiş şəkildə tərtib edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda vafli tortu diliminin, 
bişirilmiş qatı süddən alınmış fiqurlu şəklin və qatı südlə 
dolu qaşığın naturalistik təsvirlərinin; naturalistik təsvirin 
üstündə yerləşən, iki sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun 
adının şrift yazısının; naturalistik təsvirin altında yerləşən 
için növünün şrift yazısının olması ilə; 
- üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun mavi rənglə, üz 
və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan tərəflərin 
tünd göy rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, açıq mixəyi 
rənglə; üstünə tökülmüş qatı süddən alınmış fıqurlu şəklin 
təsvirinin açıq mixəyi rənglə; qaşıq təsvirinin gümüşü 
rənglə; boşqab təsvirinin ağ  və boz rənglə; nəlbəkidə 
doldurulmuş fincan təsvirinin tünd mavi rənglə; dalğalı 
zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun adının  şrift yazılarının 
ağ, bürüncü və tünd mixəyi rənglə; için növünün şrift 
yazılarının ağ, qara və bürüncü rənglə; masaların, 
çətirlərin, adamların və binanın fasadının təsvirlərinin 
mavi və göy rəng dərəcələri ilə; lövhələrin tünd goy 
rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
8-ci variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üstündə açıq rəngli səpmə toz qatı olan vafli tortu 
diliminin, mürəbbə damcılarının, fındıq parçalarının və 
yoğurt ilə dolu qaşığın naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə 
yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı 
fonunda masaların, çətirlərin və adamların təsvirini; sol 
yuxarı hissədə yerləşən  şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə 
yerinə yetirilmiş  və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun 
adının stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun adının 
09-03 – 09-03

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
                                             SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNƏ DAİR İDDİA SƏNƏDLƏRİ    Бцллетен №1  31.03.2014 
 
24 
 
altında yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı 
lövhə saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfın, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən üstündə açıq rəngli səpmə toz olan 
vafli tortu diliminin, mürəbbə damcılarının, fındıq 
parçalarının və qaşığın, və boşqabın arxasında yerləşən 
yoğurtla dolu stəkanın naturalistik təsvirlərini; üz 
tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan və yuxarı hissədə yerləşən, 
tutqun tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda 
masaların, çətirlərin və adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki 
yazı ilə eyni olan və orta hissədə yerləşən iki sətirdə 
yerinə yetirilmiş  məhsulun adının stilləşdirilmiş  şrift 
yazısının; üz tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik 
təsvirlərin altında yerləşən için növünün yazılışı ilə 
düzbucaqlı lövhə saxlamaqla, qrafık üfüqi istiqamətlənmiş 
şəkildə tərtib edilməsi ilə; 
- hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda vafli tortu diliminin, 
mürəbbə damcılarının və qaşığın naturalistik təsvirlərinin; 
naturalistik təsvirin üstündə yerləşən, iki sətirdə yerinə 
yetirilmiş  məhsulun adının  şrift yazısının; naturalistik 
təsvirin altında yerləşən için növünün şrift yazısının 
olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun açıq çəhrayı 
rənglə, üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan 
tərəflərin çəhrayı rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, mixəyi ranglə; 
mürəbbə damcıları  təsvirinin çəhrayı  rənglə; qaşıq 
təsvirinin gümüşü rənglə; boşqab təsvirinin ağ  və boz 
rənglə; doldurulmuş stəkan təsvirinin ağ, yaşıl və çəhrayı 
rənglə; dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun adının 
şrift yazılarının ağ, qara və bürüncü rənglə; için növünün 
şrift yazılarının mixəyi rənglə; masaların, çətirlərin, 
adamların və binanın fasadının təsvirlərinin çəhrayı  rəng 
dərəcələri ilə; lövhələrin çəhrayı  rənglə koloristik 
işlənməsi ilə. 
 
9-ci variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üstünə qabarıq  şəkildə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin,  şokolad yonqarının və yoğurtla dolu qaşığın 
naturalistik təsvirlərini; sol tərəfdə yerləşən, tutqun 
tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda masaların, 
çətirlərin və adamların təsvirini; sol yuxarı hissədə 
yerləşən şüar ilə dalğalı zolaq; iki sətirdə yerinə yetirilmiş 
və sol aşağı hissədə yerləşən məhsulun adının 
stilləşdirilmiş  şriftlə yazısını; məhsulun adının altında 
yerləşən, için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla tərtib edilməsi ilə; 
-arxa tərəfin, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən vafli tortu diliminin, şokolad 
yonqarının və yoğurtla dolu qaşığın, və arxa tərəfdə 
yerləşən, boşqabın arxasında o!an üzərində  şokolad 
yonqarı olan yoğurtla dolu olan fincanın naturalistik 
təsvirlərini; üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan və yuxarı 
hissədə yerləşən, tutqun tonlarda küçə kafesi binasının 
fasadı fonunda masaların, çətirlərin və adamların 
təsvirlərini; üz tərəfdəki yazı ilə eyni olan və orta hissədə 
yerləşən iki sətirdə yerinə yetirilmiş məhsulun adının şrift 
yazısının; üz tərəfdəki lövhə ilə eyni olan və naturalistik 
təsvirlərin altında yerləşən için növünün yazılışı ilə 
düzbucaqlı lovhə saxlamaqla, qrafık üfüqi istiqamətlənmiş 
şəkildə tərtib edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə üz tərəfdəki naturalistik 
təsvirlərlə  və yazılarla eyni olan mətn bloklarının və sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda vafli tortu diliminin, 
şokolad yonqarının və qaşığın naturalistik təsvirlərinin; 
naturalistik təsvirin üstündə yerləşən, iki sətirdə yerinə 
yetirilmiş məhsulun adının stilləşdirilmiş şriftlə yazısının; 
naturalistik təsvirin altında yerləşən için növünün şrift 
yazısının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun mixəyi rənglə, 
üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan tərəflərin 
yasəməni rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, mixəyi rənglə; 
şokolad yonqarı təsvirinin mixəyi rənglə; qaşıq təsvirinin 
gümüşü rənglə; boşqab təsvirinin ağ  və boz rənglə; 
doldurulmuş stəkan təsvirinin ağ və mixəyi rənglə; dalğalı 
zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun adının  şrift yazılarının 
ağ, qara və bürüncü rənglə; için növünün şrift yazılarının 
mixəyi rənglə; masaların. çətirlərin, adamların və binanın 
fasadının təsvirlərinin mixəyi rəng dərəcələri ilə; 
lövhələrin yasəməni rənglə koloristik işlənməsi ilə. 
 
10-cu variant fərqlənir: 
 
 
 
-üz tərəfin sağ hissədə yerləşən düzbucaqlı boşqabda olan, 
üstünə qabarıq  şəkildə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin, tökülmüş  şokolad zolaqlarından ibarət fıqurlu 
şəklin, və  şirniyyat parçası ilə birlikdə krem-brüle ilə 
yarıdolu qaşığın, iki tikə  şəkərlərinin naturalistik 
09-03 – 09-03 

  
         АЗЯРБАЙCАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
Бцллетен №1  31.03.2014        СЯНАЙЕ НЦМУНЯСИНЯ ДАИР ИДДИА СЯНЯДЛЯРИ                        
 
25 
 
təsvirlərini; sol tərəfdə yerləşən, tutqun tonlarda küçə 
kafesi binasının fasadı fonunda masaların, çətirlərin və 
adamların təsvirini; sol yuxarı hissədə yerləşən  şüar ilə 
dalğalı zolaq; iki sətirdə yerinə yetirilmiş  və sol aşağı 
masada yerləşən məhsulun adının stilləşdirilmiş  şriftlə 
yazısını; məhsulun adının altında yerləşən, için növünün 
yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə saxlamaqla tərtib edilməsi 
ilə; 
-arxa tərəfın, üz tərəfdəki təsvirlərlə eyni olan, düzbucaqlı 
boşqabda yerləşən üstünə  şokolad tökülmüş vafli tortu 
diliminin, tökülmüş  şokolad zolaqlarından ibarət fıqurlu 
şəklin, və  şirniyyat parçası ilə birlikdə krem-brüle ilə 
yarıdolu qaşığın, iki tikə  şəkərləmənin, və boşqabın 
arxasında yerləşən yarpaqları olan çiçəyin və krem-brüle 
doldurulmuş tutumun naturalistik təsvirlərini; üz tərəfdəki 
təsvirlərlə  eyni  olan  və yuxarı hissədə yerləşən tutqun 
tonlarda küçə kafesi binasının fasadı fonunda masaların, 
çətirlərin və adamların təsvirlərini; üz tərəfdəki yazı ilə 
eyni olan və orta hissədə yerləşən iki sətirdə yerinə 
yetirilmiş  məhsulun adının  şrift yazısının; üz tərəfdəki 
lövhə ilə eyni olan və naturalistik təsvirlərin altında 
yerləşən için növünün yazılışı ilə düzbucaqlı lövhə 
saxlamaqla, qrafık üfüqi istiqamətlənmiş  şəkildə  tərtib 
edilməsi ilə; 
-hər bir böyük yan tərəfdə  mətn bloklarının və arxa 
tərəfdə  aşağı hissədə yerləşən təsvirlərlə eyni olan, sağ 
hissədə düzbucaqlı lövhə fonunda yerləşən vafli tortu 
diliminin, şokoladdan düzəldilmiş fiqurlu şəklin, şirniyyat 
parçası ilə birlikdə üstündə krem-brüle olan qaşığın, iki 
tikə  şəkərləmənin, çiçək və doldurulmuş tutumun 
naturalistik təsvirlərinin; naturalistik təsvirin üstündə 
yerləşən, iki sətirdə yerinə yetirilmiş  məhsulun adının 
stilləşdirilmiş şriftlə yazısının; naturalistik təsvirin altında 
yerləşən için növünün şrift yazısının olması ilə; 
-üz, arxa və böyük yan tərəflərin fonunun mixəyi rənglə, 
üz və arxa tərəflərə qismən keçməklə kiçik yan tərəflərin 
qırmızı rənglə işlənməsi ilə; 
-vafli tortu dilimləri təsvirlərinin ağ, sarı, mixəyi rənglə; 
fıqurlu  şəkil təsvirinin narıncı  və mixəyi; krem-brüle ilə 
dolu qaşıq təsvirinin boz, ağ  və mixəyi rənglə; boşqab 
təsvirinin ağ və boz rənglə; doldurulmuş tutum təsvirinin 
ağ  və mixəyi rənglə; çiçək təsvirinin ağ, sarı, yaşıl və 
mixəyi rənglə; dalğalı zolağın qırmızı  rənglə; məhsulun 
adının şrift yazılarının ağ, bürüncü və tünd mixəyi rənglə; 
için növünün şrift yazılarının mixəyi rənglə: masaların, 
çətirlərin, adamların və binanın fasadının təsvirlərinin 
mixəyi rəng dərəcələri ilə; lövhələrin qırmızı  rənglə 
koloristik işlənməsi ilə. 
_________ 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə