Chinese Black teas / Çin Qara ÇaylarıYüklə 287.52 Kb.
Pdf просмотр
tarix04.06.2017
ölçüsü287.52 Kb.

                            

Chinese Black teas / Çin Qara Çayları 

 

 

 

 

5.50 

                                                     All our teas are served with a selection of home-made pastries 

                                                     Bizim çaylar müxtəlif çeşidli şirniyyatlarla təklif olunur 

1. Keemun 

Keemun is probably the most famous of the China teas. Grown in the 

Anhui region of China it is  sometimes known as the 'Burgundy of teas' 

due to its rich flavour and aroma. Our Keemun tea has a fabulous aroma 

and a mild, fine and aromatic taste. 

 

Kemun Çin çayları arasında ən çox tanınanıdır. Çinin Anhui  əyalətində yetişən bu növü  zəngin dad və qoxusuna görə  

bəzən çayların burgundisi adlandırırlar. Təklif etdiyimiz Kemun  

çayı çox gözəl qoxuya və zəngin, aromatic dada malikdir.   

 

 2. Yunnan Imperial 

Yunnan Imperial is one of the finest Yunnan teas, grown in southern  

China on the border with Vietnam. It is the oldest tea-producing region of  

China, growing tea for nearly 2000 years, and is home to some of the  

oldest wild tea trees. Yunnan Imperial has beautiful golden tips and a  

rich, sweet and malty taste. 

 

Bu çay Çinin Vetnamla qonşu cənub hissəsində bitirr.  2000 il çay becərilən bu diyar coxillik yabanı cay kollarına malik  

olmaqla bu bitkinin yetişdirildiyi ən qədim yer hesab olunur.  

Yunnan İmperialın heyranedici qızılı rəngi və zəngin, şirin, arpa  

səmənisinə yaxın dadı var.    

 

 

  

 

3. Yunnan Pu-erh 

Pu-Erh Imperial is a strong, earthy and distinctive tea with an acquired  

taste. Its broad leaves and unique fermentation process give it cholesterol- 

lowering properties and recent research suggests it may aid slimming by  

helping the body to break down fat and boost the metabolism. 

 

Pu-erh İmperial çox güclü, torpaqdan hopduğu fərqli dada  malikdir. Enli yarpaqları və özünəməxsus qıcqırma prosesi ona  

xolestrolu azalda və köpün qarşısını ala bilən kimi müalicəvi  

keyfiyyətlər verir.    

 

  

 

  

4. Golden Monkey 

Golden Monkey is an exceptional and very rare black tea from the Fujian  

province in China. Simply the finest speciality Chinese tea money can  

buy, this will only be available for a limited period. It is a perfectly smooth  

and aromatic tea with a natural honeyed sweetness and is equally  

suitable as a morning or afternoon tea. 

 

Golden Monkey Çinin Fujian əyalətində yetişdirilən çox nadir  qara çaydır. Sadəcə bu növ çox məhdud zaman ərzində movcud  

olduğundan hər an rahat əldə etmək mümkün deyildir. Həm  

səhər eyni zamanda günorta vaxtı içilməsi məsləhət görülən  bu  

çay cox yumşaq,aromatik və bal təkin təbii, şirin dada malikdir.  

 

 

 Classic Black blends / Klassik qara çaylar 

5. Palace Breakfast* 

Palace Breakfast is an energising, full-bodied aromatic blend of Assam  

and Ceylon black teas, especially suitable for the first cup of the day. 

 

Palas Brekfast enerji verən, zəngin dadlı, aromatik Assam və  Seylon qara caylarının qarışığıdır və bu çayı səhər icmək  

məsləhət bilinir.    

 

 

  

 

  

6. Afternoon at the Palace* 

Afternoon at the Palace is a blend of single estate Darjeeling and China  

black teas, and has a refreshing light, aromatic taste. 

Afternoon at the Palace Darjeeling və Çin qara çaylarının qarışığıdır,təravətləndirici 

yüngül və aromatik dada malikdir.  

 

  

 

 7. Palace Earl Grey* 

Our Earl Grey tea is a blend of only the finest China black tea and natural  

oil of bergamot, pressed from real bergamot citrus fruits. Palace Earl  

Grey is a delicious, classically flavoured black tea with a sophisticated,  

aromatic taste. 

 

All prices are in Azeri Manats, Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 

Təklif etdiyimiz Earl Grey yalniz yüksək keyfiyyətli Çin qara çayı  

və təbii bergamot sitrus meyvələrinin sıxılaraq əldə olunmuş  

yağını qarışdıraraq əldə edilir 

 

  

 

  

 

8. Lapsang Souchong  

 

 

 

   

5.50 

Lapsang Souchong is a smoked black China tea made according to  

traditional methods. The large leaves are smoked over fire wood, rich in  

resin, which gives the tea its intensive smoky flavour. Distinctive and  

delicious. 

 

Lapsang Souchong ənənəvi üsulla hisə verilmiş qara çaydır.  Çayın iri yarpaqlarıı odun alovu üzərində tustuyə verilir ki bu da  

ona xarakterik hiss dadı verir. Çox dadlıdır.  

 

 

  

 

  

Black flavoured blends 

Our Flavoured Black teas are made using only the finest leaves  

expertly blended with real fruit pieces, nuts, herbs and natural  

flavourings. 

 

Dadlandırılmış qara çaylar Bizim bu qəbildən olan çaylarımız yalnız yüksək keyfiyyəyətli  

qara cayı meyvə, bitki,qoz-fındıq və digər təbii qarışıqları  

qatmaqla əldə edilir.  

 

  

 

  

 

9. Midsummer Mango* 

Midsummer Mango is a delicious blend of China and Ceylon teas with  

real mango pieces and sunflower blossoms.  

 

Midsummer Mango dadlı Çin və Seylon qarışığına təbii mango  tikələri və günəbaxan ləcəkləri əlavə etməklə əldə edilir.    

 

  

10. Smooth Caramel 

Smooth Caramel is a delicious blend of black tea with real pieces of  

caramel and a hint of vanilla.  

 

Smooth Caramel dadlı qara çaya həqiqi karamel tikələri və təbii  vanil qarışdırmaqla əldə edilir.  

 

  

 

  

 

Chinese Oolong tea / Çin Oolonq cayı 

 

11. Iron Goddess of Mercy 

Iron Goddess of Mercy, or Ti Kuan Yin, is a Chinese speciality Oolong tea  

grown in the Fujian province. It is the finest of the Chinese Oolongs with  

a very large leaf and a naturally sweet aromatic nutty taste. 

 

İron Goddes of Mercy və ya Ti Kuan Yin  Fujian əyalətində  becərilən Cinin özünəməxsus oolong çay növüdür. Böyük  

yarpaqlıdır və təbii şirin və findığı xatırladan dada malikdir   

 

 

 Jasmine Teas / Yasəmən Çayları 

 

12. Jasmine with Flowers 

Jasmine with Flowers is made by adding fresh jasmine blossoms to the  

finest green tea leaves. As the leaves ferment they take on the delicate  

jasmine scent. It is a delicately fragranced tea with real jasmine  

blossoms. 

 

Yasmine with flowers təzə yasəmən ləcəklərini yüksək  keyfiyyətli yaşıl caya qatmaqla əldə edilir.Yarpaqlar qıcqırdıqca  

yasəmənin ləziz ətri və dadını özünə hopur çaya gözəl qoxu və  

ləziz dad gətirir.  

 

  

 

  

 

 13. Hand tied teas  

Our hand tied Secret Blossom Teas are truly magical. Each one is  

painstakingly tied by hand and majestically unfurls in water to reveal  

secret treasures. 

All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. Əldə bağlanmış Sekret Blossom Caylarımız bir sehr  

nümunələridir. Bu çaylar tək-tək əllə bağlanılır və suya daxil  

edildikdə açılaraq öz sehrini büruzə verir.  

 

  

 

  

Chinese Speciality Green Teas / Çin özünəməxsus Yaşıl Çayları 

 

5.50 

14. Organic Gunpowder 

Organic Gunpowder, is an organically grown Chinese green tea. The  

leaves are hand-rolled into tiny pellets which look like gunpowder, hence  

its name. It is a light green tea, with a mild, rounded, slightly smoky flavour. 

 

Organic Gunpoüder gübrəsis becərilən Çin yaşıl çayıdır.  Yarpaqlar əllə, barıta oxşayan xırda kürəciklər formasında  

burulduğuna görə cayın adı belə secılmişdir. Bu çay yüngül,  

məxməri və asca hisi xatırladan dada  malikdir.    

 

  

 

15. Organic Sencha 

This emerald green Japanese Sencha is a real find. A new season green  

tea it has a bright yellowy infusion and a mild aromatic green tea.  

Packed with antioxidants, vitamins and minerals as well as being certified  

organic – this tea is only produced in small quantities so stock is limited. 

 

Zümrüdü yaşıl Yapon Senca çayı bir nadir tapıntıdır. Bu yenı  fəsil, parlaq sarımtıl rəngə, yumşaq dad və qoxuya malik yaşıl  

caydır. Antioksidlər, vitaminlər və minerallarla birgə qablaşdırılan  

bu organik çay yalnız az kəmiyyətdə istehsal edilir və hər zaman  

tapılmır.    

 

 

  

 

  

 

16. White Monkey 

White Monkey is a rare China green tea that grows in the Taimu  

Mountains. Only the youngest leaves and unopened buds are gathered  

and processed by hand, to produce a beautifully delicate, light and  

naturally sweet tasting tea. 

 

White Monkey Taimu dağlarında bitən Çinin nadir tapılan yaşıl  caydır. Gözəl,içilməsi xoş, yüngül və təbii şirin dadı almaq üçün  

cayın yalnız cavan yarpaqları və açılmamış pöhrələri əl ilə  

toplanır və istehsal edilir.  

 

  

 

  

 

 17. Lung Ching Dragonwell 

Lung Ching Dragonwell is named after the famous Dragon's Well in  

Zhejiang from where the tea originates. It has an emerald leaf and a fresh  

but mellow taste. 

 

Lung Ching Dragonüell adı bu çayın yetişdiyi Zejiang  əyalətindəki məşhur Dragon düzənliyindən götürülmüşdür.  

Bunun zümrüdü yaşıl rəngi və təravətli, məxməri dadı var.    

 

 

  

18. Angel Peach* 

Angel Peach is a delicate blend of the finest China Sencha green tea and  

sunflower blossoms giving a deliciously fragrant peach taste. 

 

Angel Peach yüksək keyfiyyətli Çin Sença yaşıl çayı ilə ona  şaftalı dadı verən günəbaxan ləçəklərinin qarışığıdır.  

 

  

 

 Rare Chinese White Teas 

Authentic White tea is only grown in the Fujian province of China,  

where the delicate buds and leaves can only be picked for a few  

weeks each year. 

 

Çinin Nadır Ağ Çayları Həqiqi ağ çay yalnız Çinin Fujian əyalətində yetişir və onun  

yarpaq və hələ açılmamış pöhrələrinin yığım dövrü ildə cəmisi  

bir-iki həftə təşkil edir.  

 

  

 

  

 

 19. White Peony 

White Peony is rare authentic white tea with many buds. It has a mild,  

refreshing, delicately sweet taste. 

 

All prices are in Azeri Manats, Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 

 


White Peony nədir, əsasən cayın hələ açılmamış pöhrələrindən  

istehsal edilən ağ caydır və məxməri, təravətli və təbii şirin dada  

malikdir.   

 

  

 

  

 

 20. White Snowbuds 

 

 

 

 

 

5.50 

White Snow Buds is the rarest white tea, hand harvested in small  

quantities in the Fujian province of China. In early spring, each bud is  

picked together with one leaf and left to dry. White Snow Buds has  

distinctive, silvery leaves and buds and a subtle, delicate, clean and  

refreshing taste. A lighter, more delicate alternative to White Peony. 

 

White Snov Buds Çinin Fujian əyalətində becərilən, əllə yığılan  və çox az miqdarda toplanması mümkün olan çox nadir tapılan  

ağ çaydır. Erkən bahar zamanı hə bir açılmamış pöhrəcık  

üzərində bir yarpaqla birlikdə əllə toplanır və qurudulur. Bu çay  

pöhrələrin gümüşü rəngi və təmiz, təravətli dadı var. White  

Peony-yə nisbətən daha yüngül çaydır.   

 

  

 

  

Organic Herbal Infusions / Gübrəsiz, müalicəvi çaylar 

 

 

 

 

21. Pure Organic Chamomile Flowers 

Organic Chamomile Flowers is made with only certified organic, whole  

chamomile flowers. Cherished throughout the world for their calming and  

digestive properties, it gives a naturally caffeine-free, golden infusion with  

the aroma of blossoms and a clean fragrant taste. 

 

Təmiz Çobanyastığı çayı yalnız gübrəsis yetişdirilən təbii  çobanyastığı güllərindən istehsal edilir. Bu çay kafeinsizdir, qızılı  

rəngə, təbii çicək ətrinə və təravətli dada malikdir.  

 

 

  

 

 22. Pure Organic Peppermint 

Our Pure Organic Peppermint is made with certified organic peppermint  

leaves and nothing else. Peppermint is proven to be calming and  

soothing to the digestive system. It gives a naturally caffeine-free,  

refreshing minty infusion far superior to any peppermint teabag on the  

market today. 

 

Təmiz Nanə çayı yalnız gübrəsiz yetişdirilən nanə  yarpaqlarından istehsal edilir və mədə bağırsaq sistemini  

tənzimləyən müalicəvi əhəmiyyəti var. Bu çay kafeinsizdir və  

tərfavətverici nanə dadına malikdir.  

 

  

 

  

 

23. Organic Lemon & Ginger* 

Lemon & Ginger is an organic blend of ginger root, lemon peel, and  

lemon grass. It is a perfect after-dinner infusion with the digestive  

benefits of ginger and the antioxidant effects of vitamin C. 

 

Limon və Zəncəfil çayı gübrəsiz yetişdirilən zəncəfil kökü, limon  qabığı və lemongrass otundan istehsal edilir. Zəncəfilin həzmə  

köməyi, limon və lemongrassın tərkibindəki vitamin C-nin  

oksidlərə qarşı müdafiəsi bu çayı şam yeməyindən sonra  

əvəzsis edir.  

 

 

  

 

  

 

24. Pure Organic Vervaine 

Our Pure Organic Vervaine is a naturally caffeine-free herbal infusion  

made with the finest certified organic vervaine leaves and nothing else.  

Also known as Lemon Verbena, vervaine is a refreshing, delicately  

lemon-scented infusion. Fantastic for the digestive system and perfect  

after lunch or dinner. 

 

Verba çayı yalnız gübrəsiz yetişən təbii, kafeinsiz verba  yarpaqlarından istehsal edilir.Təravətli limonu xatırladan dadı və  

həzmi yaxşılaşdıran müalicəvi xüsusiyyəti var və bu çayı həm  

nahar həm də şam tyeməyindən sonra içilməsi məsləhət bilinir.  

 

  

 

  

 

 

All prices are in Azeri Manats, Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 

Coffee 

 

Filter coffee  

 

  

 

 3.50 

Americano 

 

 

  

 

 3.50 

Espresso   

 

 

  

 

 3.50 

Double espresso 

 

 

  

 

 4.50 

Cappuccino 

 

 

  

 

 4.50 

Coffee latte 

 

 

  

 

 4.50 

Irish coffee 

 

 

  

 

 6.00 

 

Chinar Signature Cocktails 

 

Dragon Blaze  

 

 

 

 

 

11.00 

Tequila Olmega, Tripple sec, Amaretto, fresh grapefruit, Jasmine syrup 

Lemon juice, vanilla syrup 

 

 

 Chinar Mojito 

 

 

 

 

 

 

10.50 


Fresh raspberries blended with rum, mint, lime and passion fruit puree  

topped with soda. This mojito will blow your mind away.    

 

 

Chinar Martini  

 

 

 

 

 

9.00 

Vanilla vodka, raspberry liqueur, fresh lemon juice, fresh pine apple, pine  

apple juice and raspberries. A divine mixture of fresh fruit with vanilla  

flavor.    

 

  

 

  

 

Chinar Breeze  

 

 

 

 

 

11.00 

Vodka, Captain Morgan, Triple sec, lemon juice, watermelon syrup,  

Cranberry juice 

 

  

JJ Continental  

 

 

 

 

 

9.00 

This favorite is a concoction of Gosling's dark rum, lemon juice and  

jasmine sugar finished off with a mango foam.    

 

 

  

 

Martini Cocktails 

 

Classic martini  

 

 

 

 

 

 

8.50 

Vodka or gin with a dash of dry vermouth. Served chilled with a twist of  

lemon, grapefruit or with olives.  Also available dirty or naked.  

 

 

Azeri Espresso Martini  

 

 

 

 

7.00 

Vanilla vodka, kahlua, chai syrup and espresso. This will make a perfect  

after dinner drink or if you want to wake up.  

 

 

  

Watermelon martini  

 

 

 

 

 

7.50 

Vodka, fresh watermelon and gomme.  Very refreshing and can be  

enjoyed at any time.  

 

 

  

 

 Lychee Martini 

 

 

 

 

 

 

7.50 

Fresh lychees with vodka, fresh lemon juice and gomme. The ultimate  

lychee cocktail.  

 

 

  

 

  

Aphrodisiac Martini 

 

 

 

 

 

8.50 

This cocktail is very healthy for you. It is a mixture of gin, Midori, fresh  

ginger, pine apple and lemongrass with green tea and green tea syrup. 

 

Cherry-berry Martini 

 

 

 

 

 

8.50 

Vodka, fresh raspberries, raspberry liqueur, cherry juice, lemon juice and  

strawberry syrup. This delicious cocktail will make you smile. 

 

 

  

 

Chinar Sparkling Cocktails  

Energetic Mojito   

 

 

 

 

 

9.00 

Mint, lemon juice, sugar syrup, rum, red bull 

 

  

 

Bellini  

 

 

 

 

 

 

10.00 

This Italian classic was first made at Harry's bar in Venice by  Guiseppe  

Cipriani and is made with fresh peach and Prosecco. 

 

 

 Baku Bellini 

 

 

 

 

 

 

10.00 

An exotic combination of sugar coated in orange oil topped with Prosecco  

with a crown of mango foam. Chinars version of the classic Bellini.   

 

Passion Fizz 

 

 

 

 

 

 

9.00 

Smirnoff black with fresh kiwi, lemon juice, apple juice and sugar syrup  

topped with champagne. Served tall over crushed ice. 

 

 

 Dragon Delight 

 

 

 

 

 

 

9.00 

Rum, pear nectar, lychee and vanilla syrup topped with Prosecco.  

This superb cocktail is truly refreshing and smooth. Passion Bellini 

 

 

 

 

 

 

11.00 

Passion fruit puree, peach sake, Prosecco 

 

All prices are in Azeri Manats, Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 

 

 

  

 

  

 

Classic Cocktails Chinar Style 

 

Chinar Cosmopolitan 

 

 

 

 

 

8.50 

Vodka, Cointreau, fresh raspberries, gomme and cherry juice. 

Green Dragon Daiquiri 

 

 

 

 

 

10.00 

Rum, lime, fresh kiwi, gomme and Midori. 

Night Passion 

 

 

 

 

 

 

11.00 

Bacardi Rum, Triple sec, Amaretto, Tequila Olmega, Captain Morgan  

lemon juice, orange juice  Nargin Island Iced Tea 

 

 

 

 

 

8.50 

A blend of vodka, rum, gin, tequila, cointreau and fresh lemon juice with  

jasmine tea, jasmine syrup and orange liqueur.  Lady Island Iced Tea 

 

 

 

 

 

8.50 

A blend of vodka, rum, gin, tequila, Cointreau and fresh lemon juice on  

top of cherry juice and grenadine. Caspian Sex on the beach 

 

 

 

 

 

8.00 

Cognac, plum wine and peach juice with a Grenadine float.  

Bamboo Dew 

 

 

 

 

 

 

11.00 

Lemon sake, banana liquor, lemon juice 

Maraschino liqueur.  Azeri Margarita 

 

 

 

 

 

 

8.50 

Tequila, Cointreau, lime juice, fresh pomegranate, grenadine and cherry juice. 

Pink Mojito 

 

 

 

 

 

 

8.50 

Tezon Blanco, fresh mint, sugar and lime with a touch of cranberry juice. 

Chinar Goddess Mojito 

 

 

 

 

 

8.50 

Rum, lime, mint and sugar with strawberry, peach and apple. Our own  

version of the classic mojito.   

 

 

  

 

 Shots                                                                 Set (Six shooter of same shot)          14.00 

Mojito shot.  

A short version of this classic cocktail.  Apple – Alma 

Vodka, fresh apple juice and green tea sugar. Dragon shot 

Jack Daniels, chili, cranberry juice and raspberry puree. Pomegranate  

Vodka, pomegranate juice, fresh lemon juice and grenadine. Chinar Berry shot 

Vodka, raspberry puree, strawberries and cherry juice. 

 

Non Alcoholic Cocktails 

Energetic Mojito   

 

 

 

 

 

7.50 

mint, lemon juice, sugar syrup, red bull  

 

  

 

Chinar Goddess  

 

 

 

 

 

7.00 

Strawberry or kiwi or both with peach and apple juice.  

 

  

Baptista   

 

 

 

 

 

 

7.00 


Fresh watermelon, mint, jasmine sugar and cranberry juice.  

Chinar Cherry 

 

 

 

 

 

 

7.00 

Cherry juice, raspberries, grenadine and fresh lemon juice.   

Oriental Express 

 

 

 

 

 

 

6.50 

Fresh apple and pineapple juice, lemon juice, raspberry puree and  

fresh ginger.  

 

 

  

 

  

Green Tea Virgin Mojito 

 

 

 

 

 

6.00 

Green tea, lime, mint, apple juice and green tea syrup. 

 

  

 

  

 

  

 

 All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. Martini 

Martini Bianco 

 

 

  

 

 5.00 

Martini Extra Dry   

 

 

  

 

4.00 Martini Rosso 

 

  

 

  

4.00 


Sake                                                                        

                                                                    

 

                  

         (200 ml)      

 (400 ml)   

Btl. 


Junmai, Nouvelle (720ml) 

 

         18.00   35.00 

 

50.00 Puchi Moon, Peach (120 ml)    

 

  

 

10.00 Puchi Moon, Sudachi Citrus (120 ml)    

 

  

10.00 


Horin, Junmai Daiginjo (720ml)  

         34.00 

   50.00   

80.00 


Horin, Junmai Daiginjo (300ml)  

 

  

 

35.00 Vodka (40 ml) 

Belvedere, Poland   

 

 

  

 

6.00 Russkiy Standart, Platinum   

 

  

 

6.00 Finlandia, Finland   

 

  

 

 5.00 

Beluga, Russia 

 

 

  

 

 8.50 

Grey Goose, France  

 

 

  

 

6.00 Ciroc, France 

 

  

 

  

9.00 


Nemiroff, Ukraine   

 

  

 

 4.50 

Absolute Citron, Sweden 

 

 

  

 

5.00 Smirnoff Red, UK   

 

  

 

 5.00 

Raki 


 

 

  

 

  

4.50 


 

Gin (40 ml)  

Tangueray, UK 

 

 

  

 

 6.00 

Gordons Export, UK 

 

 

  

 

5.00 Beefeater, UK 

 

  

 

  

4.00 


Bombay Sapphire,UK 

 

  

 

 5.00 

Scotch and Irish Whisky (40 ml) 

Chivas Regal 12 

 

 

  

 

 11.00 

Chivas Regal 18 

 

 

  

 

 14.00 

Chivas Regal 21 

 

 

  

 

 19.00 

Chivas Regal 25 

 

 

  

 

 48.00 

Johnie Walker Black Label 

 

 

  

 

6.50 Johnie Walker Green Label   

 

  

 

7.00 Johnie Walker Gold Label 

 

  

 

 9.00 

Johnie Walker Blue Label 

 

 

  

 

26.00 Jameson   

 

  

 

  

5.50 


Glenmorangie 

 

  

 

  

7.00 


Speyside Glenmorangie Quinta Ruban   

 

  

11.00 


Speyside Glenfiddich 18 

 

  

 

 9.00 

 

American Whiskey (40 ml) 

Jack Daniels, Tennesee USA   

 

 

  

5.50 


Jack Daniels Silver Select, Tennesee USA 

 

  

9.00 


Woodford Reserve, Kentucky USA 

 

  

 

6.00 Jim Beam Black, USA 

 

  

 

 5.50 

Rum (40 ml) 

Bacardi Carta Blanca, Puerto Rico 

 

 

  

4.50 


Bacardi Gold, Puerto Rico 

 

  

 

 4.50 

Angostura, 1919 

 

 

  

 

 9.00 

Malibu   

 

 

  

 

 5.00 

Captain Morgan 

 

 

  

 

 4.50 

 

Cognac and Armagnac (40 ml) 

Remy Martin  V.S.O.P. 

 

 

  

 

8.50 Hennessy V.S. 

 

  

 

  

6.00 


Hennessy V.S.O.P.    

 

  

 

 6.00 

Hennessy X.O. 

 

 

  

 

 22.00 

Hennessy Paradis   

 

 

  

 

40.00 Gold Baku 

 

  

 

  

10.00 


Lheraud Cognac V.S. 

 

  

 

 6.00 

Lheraud Cognac V.S.O.P. 

 

 

  

 

8.00 Lheraud Cognac Grande Champagne   

 

  

40.00 


Lheraud Armagnac Baron Legrand 

 

  

 

10.50 Bas Armagnac 10 ans 

 

  

 

 30.00 

 

  

All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 


Tequila (40 ml) 

Tezon Blanco 

 

 

  

 

 12.00 

Tezon Anejo 

 

 

  

 

 13.00 

Olmeca Blanco 

 

 

  

 

 6.00 

Olmeca Gold 

 

 

  

 

 6.00

 

Beer 

Erdinger draft 

 

  

 

  

7.50 


Xirdalan draft 

 

  

 

  

4.00 


Heineiken bottle 

 

  

 

  

5.50 


Corona bottle 

 

  

 

  

5.50 


Soft Drink & Mineral water   

 

 

 

 

 

Red bull   

 

 

  

 

 6.00 

Pepsi - Cola 

 

 

  

 

 3.00 

Pepsi - Cola Light   

 

 

  

 

3.00 Soda water 

 

  

 

  

3.00 


Tonic 

 

  

 

  

 

3.50 Fiji Still 330 ml 

 

  

 

  

3.00 


Fiji Still 500 ml 

 

  

 

  

4.00 


San Pellegrino 250 ml 

 

  

 

 5.00 

San Pellegrino Sparkling 750 ml 

 

 

  

10.00 


Sirab Still  

 

  

 

  

3.00 


Sirab Sparkling 330 ml 

 

  

 

 2.50 

Sirab Sparkling 0.5 ml 

 

 

  

 

3.50 Lemonade 

 

  

 

  

3.50 


Juice 

Mango   


 

 

  

 

 4.00 

Pineapple 

 

 

  

 

 4.00 

Orange   

 

 

  

 

 4.00 

Cranberry 

 

 

  

 

 4.00 

Apple 


 

 

  

 

  

4.00 


Tomato   

 

  

 

  

4.00 


Cherry 

 

  

 

  

 

4.00 Peach 

 

  

 

  

 

4.00 Freshly squeezed 

Orange   

 

 

  

 

 6.50 

Apple 


 

 

  

 

  

6.50 


Pineapple 

 

  

 

  

7.50 


Carrot 

 

  

 

  

 

4.50 Grapefruit 

 

  

 

  

 

Ice Tea & Ice Coffe 

Green Ice Tea 

 

  

 

  

4.50 


Black  Ice Tea 

 

  

 

  

4.50 


Peach Ice Tea 

 

  

 

  

4.50 


Raspberry Ice Tea   

 

  

 

 4.50 

Tarragon Ice Tea 

 

 

  

 

 4.50 

Watermelon Ice Tea 

 

 

  

 

4.50 Ice coffee  

 

  

 

  

5.50 


Coffee Glisse 

 

  

 

  

6.00 


Liqueurs 

Amaretto  

 

 

  

 

 4.50 

Baileys   

 

 

  

 

 5.50 

Cointreau 

 

 

  

 

 4.50 

Fruise 


 

 

  

 

  

4.50 


Galliano (Frangelika)  

 

  

 

 5.50 

Grand Marnier 

 

 

  

 

 4.50 

Kahlua 


 

 

  

 

  

4.50 


Malibu   

 

  

 

  

4.50 


Sambuca  

 

  

 

  

4.50 


Xante 

 

  

 

  

 

4.50 Degistives 

Limonchello 

 

 

  

 

 5.00 

Pineau Charentes   

 

 

  

 

10.00 Port Voulduro 

 

  

 

  

6.00 


Jagermeister 

 

  

 

  

5.00 


Fernet Branca 

 

  

 

  

5.00 


Grappa Martelleti   

 

  

 

 6.50 

 

 All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir.  

Sushi  

Suşi 

(Price for 2 pieces) - (2 ədəd üçün qiymət) 

Salmon 


Qızıl balıq  

 

  

 

  

7.00 


 

Smoked salmon 

Hisə verilmiş qızıl balıq 

 

  

 

 5.00 

 

Sweet shrimp Şirin krevetlər  

 

  

 

  

5.00 


 

Botan Ebi (Hokkaido prawn) 

İri şirin krevetlər    

 

  

 

 7.00 

 

Shrimp Krevetlər  

 

  

 

  

5.00 


 

Shiro fish 

Şiro balığı  

 

  

 

  

5.00 


 

Seared  Japanese jumbo scallop 

Ütülmüş Yapon sayaği iri dəniz pipiyi   

 

  

7.00 


 

Mackerel 

Skumbriya balığı 

 

  

 

  

5.00 


 

Yellow tail  

Sarı quyruq balığı   

 

  

 

 7.00 

 

Tuna  Tuna balığı 

 

  

 

  

7.00 


 

Toro – fatty tuna belly ( per piece) 

Toro – Tuna balığın yağlı file hissəsi 

 

  

 

9.00  

Unagi  


İlan balığı  

 

  

 

  

7.00                  

 

Tamago (Japanese omlette) Yapon omleti 

 

  

 

  

7.00 


 

Salmon roe  

Qızıl balığın kürüsü   

 

  

 

 7.00 

 

Tobiko  


Uçan balığın kürüsü  

 

  

 

 5.00 

 

Alaskan king crab  Alyaska qar yengəci  

 

  

 

 7.00 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 


 

Sashimi 

 

(Price for 2 pieces) - (2 ədəd üçün qiymət) 

 

Salmon 


Qızıl balıq  

 

  

 

  

7.00 


 

Smoked salmon 

Hisə verilmiş qızıl balıq 

 

  

 

 5.00 

 

Sweet shrimp Şirin krevetlər  

 

  

 

  

5.00 


 

Botan Ebi (Hokkaido prawn) 

İri şirin krevetlər    

 

  

 

 7.00 

 

Shrimp Krevetlər  

 

  

 

  

5.00 


 

Shiro fish 

Şiro balığı  

 

  

 

  

5.00 


 

Seared  Japanese jumbo scallop 

Ütülmüş Yapon sayaği iri dəniz pipiyi   

 

  

7.00 


 

Mackerel 

Skumbriya balığı 

 

  

 

  

5.00 


 

Yellow tail  

Sarı quyruq balığı   

 

  

 

 7.00 

 

Tuna  Tuna balığı 

 

  

 

  

7.00 


 

Toro – fatty tuna belly ( per piece) 

Toro – Tuna balığın yağlı file hissəsi 

 

  

 

9.00  

Unagi  


İlan balığı  

 

  

 

  

7.00                  

 

Tamago (Japanese omlette) Yapon omleti 

 

  

 

  

7.00 


 

Salmon roe  

Qızıl balığın kürüsü   

 

  

 

 7.00 

 

Tobiko  


Uçan balığın kürüsü  

 

  

 

 5.00 

 

Alaskan king crab  Alyaska qar yengəci  

 

  

 

 7.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 

 


Chinar sushi rolls 

 

 Seafood and avocado crunchy roll 

Dəniz məhsulları və avokado ilə xırtıldayan bükmə 

 

 

14.00  

Spider Roll - soft shell crab, avocado, tobiko 

Yumşaq qabıq yengəci, avokado və uçan baliğın kürüsü ilə bükmə 

 

14.00  

 

Salmon avocado roll  Qızıl balıq və avokado bükməsi 

 

  

 

14.00  

Rock & Roll - mango, avocado, prawn, crunch 

Krevet, avokado və mango ilə xırtıldayan bükmə   

 

 14.00 

 

Unagi cucumber roll İlan balığı və xiyar bükməsi   

 

  

 

14.00  

House Roll - seared salmon, snow crab, white truffle oil 

Ütülmüş qızıl balığ, yengəc və ağ trüfel yağı ilə bükmə  

 

 19.00 

 

Special Roll- seared scallop, prawns, green tobiko Ütülmüş dəniz pipiyi, krivet və uçan baliğın kürüsü ilə bükmə 

 

19.00  

Spicy tuna crunchy roll  

Acılı xırtıldayan tuna balığı bükməsi 

 

  

 

14.00  

California snow crab roll 

Kaliforniya yengəci suşisi 

 

  

 

 14.00 

 

 Yellow tail, coriander, cucumber, yuzu jelly 

 

  

 

Sarı quyruq balığı, keşniş, xiyar və yuzu jelesi ilə bükmə  

 

14.00  

Philadelphia crème cheese roll  

Filadelfiya qaymaqlı pendir ilə bükmə   

 

  

14.00 


 

Prawn tempura roll  

Qaynar yağda bişmiş iri krevet suşi bükməsi 

 

  

14.00 


 

Lobster, avocado roll 

 

Lobster və avokado bükməsi    

 

  

25.00 


  

 

  

 

 Cucumber sesame roll 

Xiyar və küncüd bükməsi 

 

 

  

 

8.00  

Tempura roll - Salmon and avocado  

Tempura bükməsi - Qızıl balıq və avocado 

 

  

14.00 


 

Tempura roll -  Tuna, spring onion, Japanese radish  

Tempura bükməsi - Tuna balığı, yaşıl soğan və yapon turpu  

 

14.00  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

All prices are in Azeri Manats, 

Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. 


Cigarette  

 

 

 

 

 

 

3.00 

 

Davidoff Black  

 

  

 

  

 

Davidoff White  

 

  

 

  

 

Davidoff Classic  

 

  

 

  

 

Davidoff Gold  

 

  

 

  

 

Davidoff Classic Slims  

 

  

 

  

Davidoff Gold Slims  

 

 

  

 

  

Davidoff Blue Slims  

 

 

  

 

  

Davidoff White Slims 

 

 

  

 

  

Kent 8 


 

 

  

 

  

 

 Kent 4 

 

  

 

  

 

  

Kent 1 


 

 

Kent Hdi Silver  

Kent Hdi Blue 

 

Kent  Menthol  

 

  

 

  

 

Kent Slims 1  

 

  

 

  

 

Kent Slims 4  

 

  

 

  

 

Kent Slims 7  

 

  

 

  

 

Vogue Aroma  

 

  

 

  

 

Vogue Menthol  

 

  

 

  

 

Vogue Super Slims    

 

  

 

  

Vogue Ultra 

 

 

  

 

  

 

 Cigar 

 

Montecristo, Petit Edmundo    

 

  

35.00 


 

Montecristo, Petit Tubos 

 

 

  

 

17.00  

Montecristo, Junior  

 

 

  

 

14.00  

Cohiba # 6  

 

 

  

 

 33.00 

 

Cohiba Siglo # 4  

 

  

 

 28.00 

 

Romeo & Juliet  White Churchill’s  

 

  

50.00 


 

Romeo & Juliet # 1   

 

 

  

 

15.00  

Romeo & Juliet Exhibition 

 

 

  

 

16.00  

Bolivar # 1 

 

 

  

 

 17.00 

 

Partagas P2  

 

  

 

 45.00 

 

Mille Fleurs  

 

  

 

 13.00 

 

All prices are in Azeri Manats, Bütün qiymətlər Azəri manatı ilədir. Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə