Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Hemofiliyalı uşaqlarda ortodontik göstərişi ilə diş çəkilməsi əməliyyatı zamanı qanaxmanın qarşısının almasında hansı yerli tədbir görülür?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə9/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

562) Hemofiliyalı uşaqlarda ortodontik göstərişi ilə diş çəkilməsi əməliyyatı zamanı qanaxmanın qarşısının almasında hansı yerli tədbir görülür?

A) Antibiotik terapiyası

B) Vitaminoterapiya

C) Venadaxili plazmanın köçürülməsi

D) Qanın laxtalandırılmasını artıran preparatların təyini

E) Hemostatik süngərin qoyulması


Ədəbiyyat: Федорова З.Д. Гемофилия и ее лечение, Л., 1977, с. 152.
563) Uşaqlarda daimi köpək dişlərinin çıxması normada neçə yaşında baş verir?

A) 6-7


B) 11-12

C) 16-17


D) 8-9

E) 9-10
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


564) Uşaqlarda birinci böyük azı dişlərin fissuralarının hermetizasiyasını neçə yaşında tədbiq olunması məsləhət görülür?

A) 10 - 11

B) Fərqi yoxdur

C) 8 - 9


D) 12 - 13

E) 6 - 7
Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008


565) Dişlərin sərt toxumalarının qeyri-kariyes xəstəliklərinə hansı aiddir?

A) Pulpit

B) Periodontit

C) Parodontoliz

D) Parodontit

E) Dentinin natamam inkişafı


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
566) Odontoklastların fəallaşmasının artımı nəticəsində əmələ gələn destruktiv proses necə adlanır?

A) Retensiya

B) Daxili rezorbsiya

C) Periferik rezorbsiya

D) Kariyes

E) Pulpit


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 489
567) Uşaqlarda rast gəlinən dişləri qıcamaq necə adlanır?

A) Hiperesteiya

B) Hipersalivasiya

C) Trizm


D) Hipoplaziya

E) Bruksizm


Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 674
568) Mina qatının sistem hipoplaziyası hansı qrup dişlərə çox vaxt təsir göstərir?

A) Ağıl dişləri

B) Frontal dişlər və kiçik azı dişləri

C) İkinci böyük azı dişləri

D) Frontal dişlər və birinci böyük azı dişləri

E) Kiçik azı dişlər


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
569) Mina qatının yerli hipoplaziyasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?

A) Həmin dişin mayasının travmatik zədələnməsi

B) Hamiləlik dövründə keçirilmiş xəstəliklərin olması

C) Pediatrik xəstəliklərin olması

D) Süd dişinin pulpiti

E) Zərərli vərdişlərin olması


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
570) Hansı xəstəlik zamanı dişin forma dəyişikliyi müşahidə edilir?

A) Flüoroz

B) Yerli hipoplaziya

C) Qeyri-mükəmməl amelogenez

D) Sistem hipoplaziya

E) Stenton-Kapdepon sindromu


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
571) Daimi dişlərin sistem hipoplaziyasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?

A) Uşağın həyatının birinci ilində keçirdiyi xəstəliklər

B) Zərərli vərdişlərin olması

C) Süd dişlərinin çoxsaylı pulpiti

D) Ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi xəstəliklər

E) Süd dişlərinin çoxsaylı kariyesi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
572) Karioz ləkələrin rəngləmə üsulu ilə aşkarlanması məqsədilə hansı preparat istifadə edilir?

A) Lakmus kağızı

B) Kaprofer

C) Kalium yodid məhlulu

D) Metilen abısının 2%-li məhlulu

E) Şiller-Pisarev reaktivi


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
573) Pulpitin hansı növündə pulpanın səthi zondlaması zamanı ağrı olmur?

A) Xroniki qanqrenoz

B) Xroniki fibroz

C) Kəskin ocaqlı

D) Xroniki pulpitin kəskinləşməsi

E) Xroniki hipertrofik


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
574) Kəskin periodontitlə xroniki periodontitin kəskinləşməsinin differensial diaqnostikası üçün hansı üsul istifadə edilir?

A) Metilen abısının 2%-li məhlulu ilə rəngləmə

B) Anamnez

C) Rentgenoloji üsul

D) Dişin perkussiyası

E) Şiller-Pisarev reaktivi ilə rəngləmə


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
575) 15 yaşlı yeniyetmənin neçə dişi olmalıdır?

A) 26


B) 28

C) 20


D) 24

E) 32
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 182-183


576) Antenatal inkişaf barədə məlumat uşaqlarda hansı yaş qrupunun müayinəsində aşkar olunur?

A) Sadalanan dövrlərin hamısında

B) Yeniyetmə dövrü

C) Məktəbəqədər dövrü

D) Bir yaş dövründə

E) Məktəb dövrü


Ədəbiyyat: Персин Л.С. "Ортодонтия", М., 2008
577) Dişlərin mayaların qoyulmasının ilk əlamətləri bətndaxili dövrün neçənci həftəsində baş verir?

A) 4


B) 8

C) 6


D) 10

E) 12
Ədəbiyyat: Р.Е.МакДональд, Д.Р.Эйвери "Стоматология детей и подростков", МИА, М., 2003, с. 64Üz-çənə cərrahiyyəsi

578) Yerli anestetiklər hansı qrup preparatlara aiddir?

A) Asetilxolinin antoqonistlərinə

B) Analeptiklərə

C) Antihistaminlərə

D) Neyroleptiklərə

E) Antiaritmik preperatlara


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.48
579) Lidokain aiddir?

A) Aminlərə

B) Amidlərə

C) İzoxinolonun törəmələrinə

D) Efirlərə

E) Adamantil radikallara


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
580) Yerli anestetiklərdən hansı paraaminobenzol turşusunun efirinə aiddir?

A) Mezokain

B) Azakain

C) Sovkain

D) Novokain

E) Novokainamid


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
581) Yerli anestetiklərin toxumalarda absorbsiyası nədən asılıdır?

A) Preparatın konsentrasiyasından

B) Yalnız preparatın toxumalarda həll ola bilmə qabiliyyətindən

C) Həll ola bilməsindən və toxumanın vaskulyarizasiya dərəcəsindən

D) Toxuma fermentləri tərəfindən dağılmasından

E) Toxumanın vaskulyarizasiya dərəcəsindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.49
582) Yerli anestetiklərin inaktivasiyası hansı yolla gedir?

A) Tər vəziləri ilə

B) Böyrəklər vasitəsilə

C) Psevdoxolinesteraz plazmanın hidrolizi, qaraciyərdə reduksiyası ilə

D) Qara ciyərdə qlükuron turşusu ilə birləşməsi yolu ilə

E) Oksidləşmə yolu ilə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
583) Damar genişləndirici təsirə malikdir?

A) Morfin

B) Sovkain

C) Lidokain

D) Novokain

E) Artikain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
584) Lidokain preparatı hansı dərman qrupuna aiddir?

A) Qlükokortikosteroidlərə

B) Antihistaminlərə

C) Analgetiklərə

D) Monoaminoksidazalara

E) Anestetiklərə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
585) Novokainlə ağır zəhərlənmə zamanı hansı klinik əlamət baş verir?

A) Dispnoe, hipotoniya, dəri örtüyünün qızarması

B) Hipotoniya, qıc olma, tənəffüs çatışmazlığı

C) Qıc olma, hipertenziya, taxikardiya

D) Üşütmə, titrətmə, solğunluq, yuxululuq

E) Hiperesteziya, baş ağrısı, ürək bulanma, qusma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.51
586) Lidokainə qarşı orqanizmin toksik reaksiyası nədən ibarətdir?

A) Qızdırma

B) Sianoz, yuxululuq

C) Ürək bulanma, qusma

D) Toxumada şişkinlik

E) Qıc olma


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.123
587) Aşağıdakılardan hansı digərləri ilə müqayisədə daha uzunmüddətli təsirə malik yerli anestetikdir?

A) Lidokain

B) Markain, anakain

C) Trimekain

D) Artikain

E) Novokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.126
588) Alt çənədə hansı anesteziya tətbiq edilir?

A) Tuberal

B) İnfraorbital

C) Mandibulyar

D) Supraorbital

E) Palatinal


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.114
589) İnfiltrasion anesteziya aşağıdakılardan hansı üçün effektli təsir göstərir?

A) Sentral aşağı kəsici dişlər üçün

B) Yuxarı premolarlar, molarlar, köpək dişi üçün

C) Alt çənənin köpək dişi üçün

D) Alt çənənin ağıl dişləri üçün

E) Aşağı birinci molar üçün


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.50
590) Noradrenalinin təsiri nəticəsində nə baş verir?

A) Arteriyaların spazmı ,venaların genişlənməsi

B) Arteriyaların və venaların genişlənməsi

C) Arteriyaların və venaların spazmı

D) Yalnız venaların spazmı

E) Arteriyaların genişlənməsi, venaların spazmı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
591) Adrenalinin hansı yolla yeridilməsi zamanı ən zəif klinik effekt müşahidə olunar?

A) Əzələ daxili

B) Subaraxnoidal

C) Dərialtı

D) Epidural

E) Vena daxili


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
592) Hansı anestetik paraaminbenzol turşunun radikalını daşıyır?

A) Ultrakain

B) Novokain

C) Kokain

D) Sovkain

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
593) Aşağıdakı preparatlardan hansı anestetikdir?

A) Adrenalin

B) Papazol

C) Dibazol

D) Nitroqliserin

E) Lidokain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.113
594) Dişlərin çəkilməsi zamanı əsas keyləşdirmə üsulu hansıdır?

A) Neyroleptaanalgeziya

B) Kombinə olunmuş

C) Yerli


D) Ümumi (narkoz)

E) Hipnoz


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.48
595) Sadalananlardan hansı ümumi anesteziyalara aiddir?

A) İnfiltrasion anesteziya

B) Naqili anesteziya

C) Endotraxeal narkoz

D) Ataralqeziya

E) Vaqosimpatik blokada


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.109
596) Ümumi keyləşdirmə hansıdır?

A) Nagili anesteziya

B) Bel anesteziyası

C) Paranefral blokada

D) Venadaxili narkoz

E) Budaq anesteziyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.104
597) İnhalasion narkoz zamanı nədən istifadə olunur?

A) Ketamin

B) Kalipsol

C) Ftoratan

D) Natrium - oksibutirat

E) Droperidol


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.103
598) İnhalasion narkoz üçün istifadə olunan narkotik mayeli maddə hansıdır?

A) Natrium tiopental

B) Ketamin

C) Siklopropan

D) Kalipsol

E) Azot oksidi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.103
599) İnhalasion narkoz hansıdır?

A) Venadaxili

B) İnfiltrasion

C) Yerli


D) Naqili

E) Maskalı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.95
600) İnhalasion olmayan narkozda nədən istifadə olunur?

A) Azot oksidi

B) Ftoratan

C) Solbutamol

D) Efir

E) Sombrevin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.53
601) Sadalanan preparatlardan hansı qeyri - inhalyasion anesteziyalarda istifadə olunur?

A) Azot oksidi

B) Ftorotan

C) Heksenal

D) Trilen

E) Efir
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60


602) İnhalasion olmayan narkozda nədən istifadə olunur?

A) Ftoratan

B) Efir

C) XloroformD) Ketamin

E) Azot oksidi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.61
603) Uzun və travmatik əməliyyatlarda hansı növ narkozdan istifadə olunur?

A) Maskalı

B) Endotraxeal

C) Elektronarkoz

D) Naqili

E) Venadaxili


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.98
604) Neyroleptanalgeziya zamanı preparatlar orqanizmə hansı yolla yeridilir?

A) Əzələ daxili

B) Ligamentar

C) Vena daxili

D) İnhalyasion

E) Enteral


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.100
605) Neyroleptaanalgeziyada istifadə olunan preparatlar hansılardır?

A) Dipidolor, pentalqin

B) Heksenal, sombrevin

C) Promedol, trental

D) Fentanil, droperidol

E) Siklopropan, morfin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.100
606) Sadalananlardan hansı ümumi anesteziyanın aparılması üçün əks göstəriş hesab olunur?

A) Xəstədə psixi pozğunluqların olması

B) Həyata keçiriləcək əməliyyatın travmatik olması

C) Operativ müdaxilənin uzunluğu

D) Yerli anestetiklərə qarşı allergik reaksiyanın olması

E) Xəstənin mədəsinin dolu olması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
607) Alt çənə üçlü sinirin hansı şaxəsindən innervasiya olunur?

A) II


B) II və III

C) I


D) III

E) I və II


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.71
608) Üst çənə üçlü sinirin hansı şaxəsindən innervasiya olunur?

A) III


B) I və II

C) II və III

D) I

E) II
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.71


609) Əng siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?

A) Cırılmış dəlikdən

B) Oval dəlikdən

C) Girdə dəlikdən

D) Tin dəliyindən

E) Yuxu dəliyindən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.79
610) Tuberal anesteziya zamanı hansı yuxarı yuvalı şaxələrin blokadası olur?

A) Qabaq və orta

B) Alt çənənin orta yuva şaxəni

C) Orta


D) Dal

E) Qabaq
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.79


611) Tuberal anesteziya zamanı keyləşmə zonasına daxildir?

A) 15, 14, 25, 24

B) 18, 28

C) 18, 17, 16, 26, 27, 28

D) 17, 16, 26, 27

E) 18, 17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27, 28


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.80
612) İnfraorbital anesteziyada hansı yuxarı yuvalı şaxələrin blokadası olur?

A) Alt çənənin orta yuva şaxəni

B) Qabaq və dal

C) Qabaq və orta

D) Alt çənənin dal yuva şaxəni

E) Orta və dal


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
613) İnfraorbital anesteziyada üst çənənin hansı hissəsi keyləşmə zonaya daxildir?

A) 14, 13, 12, 11, 21, 21, 23, 24 alveolyar çıxıntının vestibulyar tərəfdən selikli qişası

B) Molarlar

C) 14, 13, 12, 11, 21, 21, 23, 24 alveolyar çıxıntının damaq tərəfdən selikli qişası

D) Üst dodaq, burnun qanadı

E) Damaq tərəfdən selikli qişası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.124
614) Böyük damaq dəliyinin anesteziyası zamanı nəyin blokadası baş verir?

A) Dil sinirin

B) Böyük damaq sinirin

C) Orta yuxarı diş kələfi

D) Burundamaq sinirin

E) Mental sinirin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
615) Alt çənə siniri üçlü sinirin hansı şaxəsidir?

A) 4-cü


B) 3-cü

C) 5-ci


D) 2-ci

E) 1-ci
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.115


616) Çənə siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?

A) Yuxu


B) Oval

C) Cırılmış

D) Girdə

E) Tin
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.55


617) Üçlü sinirin hərəkətverici budağı necə adlanır?

A) N.masseter

B) N. mylohydeus

C) N.temporalis medialis profundus

D) N.temporalis anterior profundus

E) N.auriculotemporalis


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.58
618) Mandibulyar anesteziya ağız daxili üsulla aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Molararxası çuxur

B) Gicgah daraq

C) Köpək dişləri

D) Molarlar

E) Qanadabənzər-çənə qırışı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.58
619) Torusal anesteziya zamanı hansı sinirlərin blokadası olur?

A) Dil, yanaq, aşağı alveol siniri

B) Dil və yanaq siniri

C) Dil,çənəaltı sinir

D) Dil və aşağı alveol siniri

E) Yalnız yanaq siniri


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.59
620) Dil sinirin anesteziya zamanı iynənin vurulması çənə-dil novcuğun selikli qişası hansı səviyyədə olur?

A) İkinci premolyarın

B) Üçüncü molyarın

C) İkinci molyarın

D) Birinci molyarın

E) Birinci premolyarın


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.62
621) Alt çənə sinirin budaq anesteziyası harda aparılır?

A) Yuxu dəliyində

B) Oval dəlikdə

C) Qılçıqlı dəliyində

D) Yumru dəlikdə

E) Düz bucaq dəliyikdə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.65
622) Alt çənənin hərəkət verici liflərin fəaliyyətdən çıxması nə vaxt baş verir?

A) Almacıq sümüyün repozisiyası zamanı

B) Nevralgiyada

C) Diş çəkiləndə

D) İltihabı kontrakturada

E) Çapıq kontrakturasında


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.110
623) Berşe üsulu ilə anesteziyanın məqsədi nəyi blokada etməkdir?

A) Dil sinirini

B) Dil və altyuvalı sinirləri

C) Üst çənə sinirini

D) Dil, yanaq və altyuvalı sinirləri

E) Üçlü sinirin hərəkət verici liflərini


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.111
624) Budaq anesteziyasında keyləşmə zonasına daxildir:

A) Çənənin yarısı

B) Damaq

C) Dişlər

D) Dilin yarısı

E) Çənənin selikli qişası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.112
625) Üçlü sinirin II və III şaxələrin budaq anesteziyasının aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Çeynəmə əzələnin qabaq ucu

B) Gicgah altı daraq

C) Molararxası çuxur

D) Pazşəkilli sümüyün qanadabənzər çıxıntının xarici lövhəciyi

E) Mandibular torus


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.70
626) Budaq anesteziyanı aparmaq üçün istifadə olunan iynələrin uzunluğu nə qədər olmalıdır?

A) 14-16 sm

B) 12-14 sm

C) 7-8 sm

D) 10-15 sm

E) 3-4 sm


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.75
627) Üst çənə sinirin anesteziyasının Vaysblat üsulu ilə aparılma zamanı anatomik oriyentir?

A) Almacıqalveolyar daraq

B) Çeynəmə əzələnin qabaq ucu

C) Gicgah altı daraq

D) Oynaq təpəciyi

E) Traqoorbital xəttin ortası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.73
628) Sadalananlardan hansı naqili anesteziyanın fəsadlarına aiddir?

A) Vazopatiya

B) Nevrit

C) Nevralgiya

D) Qızartı

E) Alveolit


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.72
629) Budaq anesteziyanın bilavasitə yerli fəsadı?

A) Bayılma

B) Burun boşluğuna iynənin düşməsi

C) Üz arteriyanın zədələnməsi

D) Nevralqiya

E) Vazopatiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
630) Sadalananlardan hansı yerli anesteziyanın ümumi fəsadlarına aiddir?

A) Kontraktura

B) Nevrit

C) Alveolit

D) Hematoma

E) Bayılma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
631) Anestetikin dozası çox olanda yaranan bilavasitə ümumi fəsadlar hansılardır?

A) Anestetikin yeridilmə yerində hiperemiya

B) Təzyiqin düşməsi

C) Trizm


D) Qızdırmanın qalxması

E) Hərəkət verici oyanma, qıc olma


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.86
632) Bayılma nədir?

A) Antiqenə allergik reaksiya

B) Damar çatışmazlığın huşunu itirməməklə vəziyyəti

C) Huşun itirilməsi ilə əzələ tonusun olmamağı

D) Təzyiqin kəskin qalxması

E) Kəskin ağrının yaranması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.87
633) Adrenalin dozadan artıq yeridildikdə xəstəyə nə vurmaq lazımdır?

A) Əzələdaxili 1 ml adrenalin

B) Venadaxili 1 ml mezaton

C) Əzələdaxili 1 ml noradrenalin

D) Venadaxili 1 ml atropin

E) Venadaxili 2 ml kordiamin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.87
634) Mental dəlik harada yerləşir?

A) İkinci premolar altında yada ikinci və birinci premolar arasında

B) Birinci premolar tərəfdən

C) Köpək dişin altında

D) İkinci premolar və birinci molar arasında

E) Birinci və ikinci molar arasında


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
635) Kollaps nədir?

A) Antigenə allergik reaksiyanın baş verməsi

B) Huşunu itirilməsi ilə müşahidə edilməyən damar çatışmazlığı

C) Əzələ tonusunun olmaması ilə yanaşı huşun itirilməsi

D) Kəskin ağrının yaranması

E) Təzyiqin kəskin qalxması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
636) Kollaps zamanı dəri örtüyü necə olur?

A) Solğun, hiperemikdir

B) Qurudur, solğundur

C) Yaşarmış, hiperemikdir

D) Yaşarmış, solğundur

E) Qurudur, hiperemikdir


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.60
637) Kollaps zamanı nəbz necə olur?

A) Az vuran, pis dolması ilə

B) Zəif vuran, az vuran

C) Tez-tez, yaxşı dolması ilə

D) Az vuran, yaxşı dolması ilə

E) Tez-tez, zəif vuran


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.61
638) Dişin planlı çəkilməsinə göstəriş?

A) Xroniki periodontit

B) Xroniki pulpit

C) Orta kariyes

D) Kəskin irinli periodontit

E) Kəskin pulpit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.154
639) Miokard infarktı keçirmiş xəstədə hansı müddətdən sonra planlı diş çəkilməsi əməliyyatı aparmaq olar?

A) 3-4 həftə

B) 1-2 gün

C) 2-3 həftə

D) 1-2 ay

E) 3-6 ay


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.160
Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin