Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) «Tüklü» qara dil zamanı aparılan bakterioskopiya nəyi aşkarlayır?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə6/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

368) «Tüklü» qara dil zamanı aparılan bakterioskopiya nəyi aşkarlayır?

A) Stafilokokk və streptokokkları

B) Virus və anaerobları

C) Akantolitik hüceyrələri

D) Plazmatik hüceyrələri

E) Candida göbələyi və leptotrixiləri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
369) Rombvari qlossit nəyin nəticəsidir?

A) Embriogenezin pozulmasının

B) Alkoqol və nikotinin həddən çox qəbulunun

C) Anadangəlmə siflisin

D) Mexaniki travmanın

E) Medikamentoz allergiyanın


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
370) Rombvari qlossit zamanı papillomatozun sürətlə inkişafı müşahidə edildikdə hansı tədbir görülür?

A) Dil sinirinin blokadası

B) Antiseptik məhlullarla ağız vannaları

C) Fermentlərlə applikasiya

D) Kriodestruksiya

E) Keratoplastiklərlə applikasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
371) Al-qırmızı, ağrılı, «hamarlanmış» dil hansı xəstəliyin xarakterik simptomudur?

A) B12–defisitli anemiyanın

B) Xroniki residivləşən aftoz stomatitin

C) Leykozun

D) Çoxformalı ekssudativ eritemanın

E) Herpesin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
372) Qanda hemoqlobinin miqdarı hansı xəstəlikdə dəyişir?

A) Kandidozda

B) Dəmir-defisitli anemiyada

C) Xroniki residivləşən aftoz stomatitdə

D) Leykozda

E) Leykoplakiyada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
373) Hipoxrom tipli anemiyada qanın rəng göstəricisi hansı həddə olur?

A) 1,5-2,0

B) 0,8-1,1

C) 1,2-1,5

D) 1,3-2,0

E) 0,5-0,6


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
374) Qlossalgiya hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) İnfeksion

B) Allergik

C) Xərçəngönü

D) Psixogen

E) Medikamentoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
375) Qida qəbulu zamanı dildə ağrıların səngiməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Qlossalgiya

B) Kataral qlossit

C) Üçlü sinirin nevralgiyası

D) Deskvamativ qlossit

E) Rombvari qlossit


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
376) Dildə müşahidə olunan göynəmə, iynə batma, yanma hissiyatının qida qəbulu zamanı səngiməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Sifilis

B) Stomalgiya

C) QİÇS


D) Şeqren sindromu

E) Qlossalgiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
377) Aftoz stomatitlərdə aftalar neçə gün mövcud olur?

A) 20 gün

B) 10 gün

C) 20-40 gün

D) 5 gün

E) 15 gün


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
378) Stomalgiyanın əmələ gəlməsinə nə səbəb olur?

A) Antibiotiklərin qəbulu

B) İmmunodefisit

C) Alkoqol qəbulu

D) Psixi travma

E) Siqaret çəkmək


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
379) Üzün aşağı şöbəsinin hündürlüyünün azalması nəyə səbəb ola bilər?

A) Dil-udlaq sinirinin zədələnməsinə

B) Tələffüzün pozulmasına

C) Udqunmanın ağrılı olmasına

D) Dilin tez-tez dişlənməsinə

E) «Chorda tympani»–nin əzilməsinə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
380) Dildə, alt dodaqda və sərt damaqda eyni zamanda baş verən yanğı hissiyatı necə adlanır?

A) Melkerson-Rozental sindromu

B) Qlossalgiya

C) Nevrit

D) Stomalgiya

E) Üçlü sinirin nevralgiyası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
381) Stomalgiyaya hansı yaş qrupunda daha çox təsadüf edilir?

A) 20-25


B) 15-20

C) 50-60

D) 25-30

E) 30-40
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


382) Üçlü sinir nevralgiyasının xarakterik əlamətləri hansılardır?

A) Ağız boşluğunda olan göynəmənin qida qəbulu zamanı itməsi

B) Dilin bir yarısının keyləşməsi

C) Qəflətən irradiasiya edən ağrıların əmələ gəlməsi

D) Dildə olan daimi ağrıların qida qəbulu zamanı güclənməsi

E) Ağızın selikli qişasında çoxlu ağ ərpin toplanması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
383) Qlossalgiya zamanı dil sinirinin blokadası hansı preparatlarla aparılır?

A) Kalsium xlorid və lidokainlə

B) Askorbin turşusu və lidokainlə

C) Lidokain və fermentlərlə

D) B1 vitamini və lidokainlə

E) Lidokain və kortikosteroidlərlə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
384) Dilin palpasiyası hansı halda ağrılı olur?

A) Dilin absesi zamanı

B) Büküşlü dildə

C) «Tüklü-qara» dildə

D) Rombvari qlossitdə

E) Deskvamativ qlossitdə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
385) Bouen xəstəliyi zamanı epitelidə hansı patoloji proses baş verir?

A) Parakeratoz

B) Degenerasiya

C) Diskeratoz

D) Akantoz

E) Papillamatoz


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
386) Dodağın qırmızı haşiyəsinin obliqat xərçəngönü xəstəliyi hansıdır?

A) Dodaq herpesi

B) Papilloma

C) Leykoplakiya və keratoakantoma

D) Ziyilli və məhdud hiperkeratoz

E) Keratoakantoma və dəri buynuzu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
387) Sitoloji müayinədə hansı hüceyrələrin tapılması bədxassəli şişin olması diaqnozunu təsdiqləyir?

A) Akantolitik

B) Atipik

C) Akantolitik

D) Plazmatik

E) Langerhans


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
388) Dodağın qırmızı haşiyəsinin fakultativ xərçəngönü xəstəliyi hansıdır?

A) Leykoplakiya və məhdud hiperkeratoz

B) Keratoakantoma və dəri buynuzu

C) Ziyilli və abraziv Manqanotti xeyliti

D) Dodaq herpesi

E) Bouen xəstəliyi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
389) Dodağın qırmızı haşiyəsində, 1 sm diametrdə, konusvari formada, tünd boz rəngdə, əsasına möhkəm birləşmiş törəmə necə adlanır?

A) Qartmaq

B) Keratoakantoma

C) Qabarcıq

D) Papilloma

E) Dəri buynuzu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
390) Manqanotti xeylitinə şübhə yarandıqda hansı tədbirin həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur?

A) Radioterapiya

B) Kriodestruksiya

C) Zədə nahiyəsinin tam kəsilib götürülməsi və histoloji müayinə

D) Bukki şüaları

E) Biopsiya və histoloji müayinə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
391) Manqanotti xeylitinin konservativ müalicəsi neçə müddət davam etdirilir?

A) İki il

B) Bir il

C) Üç ay


D) Altı ay

E) Bir ay


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
392) Manqanotti xeylti zamanı konservativ müalicə effektiv olmadıqda hansı müalicə üsulu göstərişdir?

A) Kriodestruksiya

B) Zədə nahiyəsini tamamilə kəsib götürmək

C) Yandırmaq

D) Radioterapiya

E) Bukki şüaları


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
393) Ağız selikli qişasının keratoakantoması hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Obliqat xərçəngönü

B) Xərçəng

C) Fakultativ xərçəngönü

D) Allergik

E) İnfeksion


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
394) Selikli qişa səthindən hündürə qalxmış, yumru formalı, hərəkətli törəmə necə adlanır?

A) Dəri buynuzu

B) Papilloma

C) Papula

D) Keratoakantoma

E) Piogen qranuloma


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
395) Leykoplakiyanın neçə forması mövcuddur?

A) Üç


B) İki

C) Beş


D) Dörd

E) Bir
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


396) Qırmızı yastı dəmrovun ağızın selikli qişasında neçə forması mövcuddur?

A) Bir


B) Üç

C) Dörd


D) İki

E) Beş
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


397) Leykoplakiyanın hansı formaları mövcuddur?

A) Tipik


B) Bullyoz

C) Ekssudativ-hiperemik

D) Yastı (hamar), verrukoz, eroziv

E) Ekssudativ


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
398) Leykoplakiyanın ən çox təsadüf edilən forması hansıdır?

A) Bullyoz

B) Verrukoz

C) Ekssudativ

D) Yastı (hamar)

E) Eroziv


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
399) Kəskin herpetik stomatitin gedişatında hansı mərhələlər vardır?

A) Prodromal,səpkilərin əmələ gəlməsi mərhələsi,klinik mənzərənin sönmə mərhələsi

B) İnkubasion dövr,səpkilərin əmələ gəlməsi,kliniki sağalma mərhələsi

C) İnkubasion,kataral,kliniki sağalma mərhələsi

D) İnkubasion, prodromal, səpkilərin əmələ gəlmə mərhələsi, klinik mənzərənin sönmə mərhələsi, klinik sağalma mərhələsi

E) Səpkilərin əmələ gəlməsi, sönmə və klinik sağalma mərhələsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
400) Kəskin herpetik stomatitin xarakterik zədələnmə elementləri hansılardır?

A) Düyüncük,erroziya

B) Erroziya,ləkə

C) Qovuqcuq,düyüncük

D) Ləkə,qovuqcuq

E) Qovuqcuq, erroziya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
401) Ağız boşluğu selikli qişasının ikincili zədələnmə elementləri hansılardır?

A) Ləkə, qovuqcuq, papula

B) Çat, qovuqcuq, ləkə

C) Xora, erroziya, afta

D) Papula, erroziya, çat

E) Erroziya, qovuqcuq, qabarcıq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
402) Üçüncülü sifilisin klinik əlamətləri hansılardır?

A) Düyünlü formalarda tək-tək sərt infiltrat ocaqları

B) Səthi xoralaşmış qabar tipli yumşaq infiltrat ocaqları

C) Diffuz xarakterli sərt və yumşaq infiltrat ocaqları

D) Qabarı xatırladan çoxlu sayda sərt infiltrat zonaları

E) Tək-tək və ya çoxlu sayda səthi xoralanmış sərt infiltrat zonaları


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
403) Papilloma nəyə aid edilir?

A) Parodontomalara

B) Şişəbənzər törəmələrə

C) İltihabi xəstəliklərə

D) Xoşxassəli şişlərə

E) Bədxassəli şişlərə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
404) Papilloma haradan inkişaf edir?

A) Əzələ toxumasından

B) Kobud lifli toxumadan

C) Epitel toxumasından

D) Vəzili toxumadan

E) Fibroz toxumadan


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
405) İmmunitet nədir?

A) Bəzi hüceyrələrin xaricdən orqanizmə daxil olan bakteriyaları məhv etmək xüsusiyyətidir

B) İmmunokompetent hüceyrələrin yad xarakterli zülalları tanımaq xüsusiyyətidir

C) Özündə genetik yadlıq informasiyası daşıyan maddə və cisimciklərdən orqanizmi müdafiə mexanizmidir

D) Orqanizmin bəzi hüceyrələrinin faqositar funksiyasıdır

E) İmmun sistemin antitel hazırlamaq xüsusiyyətidir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
406) Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorları dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Konkret antigenə qarşı antitel hazırlanması

B) Mikroorqanizmlərə qarşı kimyəvi təsir

C) Bakterial hüceyrələrə fizioloji təsir

D) Spesifik hüceyrələrin faqositar funksiyası

E) Mikroorqanizmlərə qarşı kompleks (fizioloji və kimyəvi) təsir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
407) Spesifik müdafiə mexanizmi nədir?

A) Yadxassəli hüceyrələrə qarşı ferməntlərin təsiri

B) Makrofaqların fəaliyyəti

C) Konkret antigenə qarşı təsir edən immunoqlobulinlərin sintezi

D) Orqanizmdə faqositozun mövcudluğu

E) Orqanizmdə antitellərin mövcudluğu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
408) Ağız boşluğunda qeyri-spesifik müdafiə mexanizmlərinin təsiri nə zaman baş verir?

A) İmmunoqlobulinlərin ifrazına tələb olunan vaxt keçikdən sonra

B) Yad cismin orqanizmə daxil olması anından

C) Yad cismin orqanizmə daxil olmasından bir sutka sonra

D) Yad cismin orqanizmə daxil olmasından 1-2 həftə sonra

E) Müdafiənin formalaşmasına tələb olunan vaxt keçdikdən sonra


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
409) Antigenə qarşı orqanizmin spesifik reaksiyası nə deməkdir?

A) Ani və ləng tipli hiper həssəslığın inkişafı

B) Antitelin (spesifik immunoqlobulinlərin) sintezi

C) İmmunoloji yaddaş

D) Kvinke ödemi

E) İmmunoloji tolerantlıq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
410) Mütəmadi olaraq salisilatlar qəbul etmiş pasient stomatoloji müayinə zamanı hansı riski daşıyır?

A) Arterial qan təzyiqinin yuxarı olması

B) Arterial qan təzyiqinin aşağı olması

C) Müalicədən qorxu hissi

D) Qanaxmaya meyillilik

E) Allergik təzahürlər


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
411) Ağız boşluğunun hansı nahiyəsinin müayinəsi zamanı mütləq bimanual palpasiya tətbiq edilir?

A) Dil yüyəninin

B) Yanağın selikli qişasının

C) Dodaqların konturunun

D) Ağız dibinin

E) Ağız dəhlizinin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
412) İnsan immunodefisiti virusuna yoluxmuş xəstənin qanı ilə təmasdan sonra tibbi personal əllərini etil spirtinin hansı konsentrasiyası ilə işləməlidr?

A) 40%


B) 96%

C) 80%


D) 60%

E) 70%
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


413) İnsan immunodefisiti virusu infeksiyası diaqnozu hansı metodla aşkar olunmur?

A) Virusoloji

B) İmmun blottinq

C) Molekulyar-genetik (PZR)

D) İmmunoferment analiz (İFA)

E) Mikroskopik


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
414) Stomatoloq yerli anesteziya apararkən əlini təsadüfən iynə ilə deşərsə nə etməlidir?

A) Əlini sabunla axar suda yaxşıca yumalı, yaranı 70%-li spirtlə, sonra isə 5%-li yod məhlulu ilə işləməlidir

B) Yaranı 5%-li yod məhlulu ilə işləməlidir

C) Zədə nahiyyəsini sıxmaqla qan damcısı çıxarmalı, əlini sabunla axar suda yumalı, yaranı 70%-li spirtlə, sonra isə 5%-li yod məhlulu ilə işləməlidir

D) Əlini sabunla axar suda yaxşıca yumalı və yaranı plastrla örtməlidir

E) Yaranı sıxmaqla qan damcısı çıxarmalı və plastrla örtməlidir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
415) İnsan immunodefisit infeksiyasının risk qrupuna kimlər daxil deyil?

A) Homoseksualistlər

B) Fahişələr

C) Donorlar

D) Narkomanlar

E) Daim qanla təmasda olan tibb işçiləri


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
416) İnsan immunodefisiti infeksiyasının hansı ötürülmə yolu xarakterik deyil?

A) Parenteral

B) Hava-damcı

C) Cinsi


D) Transplasentar

E) Transplantasion


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
417) Metal – keramik protezlərin ənənəvi digər protezlərdən fərqli olan əsas müsbət xüsusiyyəti hansılardır?

A) Orqanizm üçün zərərsizliyi və optimal estetik xüsusiyyətləri

B) Dişlərin çox yonulması

C) Dişlərin az yonulması

D) Materialın bərkliyi

E) Antiseptik xüsusiyyətlərə malik olması


Ədəbiyyat: Бернар Туати, Пол Миара, Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 14
418) Metal – keramik diş protezlərinin (körpü, qapaq) əsas mənfi cəhətləri hansıdır?

A) Antiseptik xüsusiyyətlərə malik olması

B) Dişlərin çox yonulması

C) Optimal estetik xüsusiyyətləri

D) Materialın bərkliyi

E) Orqanizm üçün zərərli olması


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 136
419) Yüksək temperaturda bişən farfor əsasən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

A) Vinirlər üçün

B) Protez növləri üçün

C) Taxmalar üçün

D) Çıxan protezlərə süni diş hazırlamaq üçün

E) Qapaq üçün


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 41
420) Farforun bişirilməsi zamanı kütlənin yapışqanlığını hansı tərkib hissə təmin edir?

A) Kvars


B) Kalsium – karbonat

C) Kaolin

D) Tərkib hissələrinin birlikdə qarışığı

E) Çöl – şpatı


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 43
421) Aşağıdakılardan hansı farfora möhkəmlik verir?

A) Kaolin

B) Kalsium – karbonat

C) Çöl – şpatı

D) Tərkib hissələrinin birlikdə qarışığı

E) Kvars
Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 43


422) Təbii rəng almaq və estetik effektə nail olmaq məqsədilə farfora nə qatılır?

A) Kvars


B) Çöl – şpatı

C) Kalsium – karbonat

D) Kaolin

E) Rəngli piqmentlər


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 43
423) Ərimə temperaturunu aşağı salmaq məqsədilə farforun tərkibinə nə qatılır?

A) Titan – oksid, xrom - oksid

B) Kalsium – karbonat, natrium – karbonat (Flyus)

C) Rəngləyici piqmentlər

D) Çöl – şpatı

E) Kvars


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 43
424) Diş yonmanın keyfiyyətinə aşağıdakılardan hansı təsir etmir?

A) Bornun tipi

B) Həkimin əlcəksiz işləməsi

C) Sudan istifadə edilməsi

D) Diş toxumasının səthi

E) Fırlanma sürəti


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 135
425) Dişi qapaq altına yonmaq üçün proses hansı borla başlanılır?

A) Silindrik bor

B) Əks konus bor

C) Çarxvari bor

D) Şar (kürəvi) bor

E) Marker bor


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 135
426) CEREC - CAD/CAM texnologiyası ilə diş protezləri hazırlmaq üçün alınan ölçü şərti olaraq necə adlanır?

A) İkiqat

B) Funksional

C) Optik


D) Funksional sovrulan

E) Anatomik


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 55
427) Celay sistemli CAD/CAM texnologiyası ilə keramik diş protezləri hazırlanarkan əlavə olaraq ilkin hazırlanmış hansı reproduksiyadan istifadə edilir?

A) Kimyəvi bərkliyən kompozit

B) Metal

C) Akril


D) İşıqla bərkliyən kompozit

E) Silikon


Ədəbiyyat: Бернар Туати Пол Миара Дэн Нэтэнсон " Эстетическая Стоматолгия и Керамические Реставрации " Москва 2004 Издательский Дом " Высшее образование и Наука " стр. 56
428) Metal keramik diş protezi hazırlamağa hansı hal mütləq əks göstəriş hesab edilir?

A) Çeynəmə əzələlərinin parafunksiyası

B) Uşaq və yeniyetmələrdə sağlam pulpalı dişlər

C) Dərin dişləm

D) Açıq dişləm

E) Dişin sərt toxunmasının kəskin sürtülməsi


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 130
429) Metal keramik diş protezi hazırlamağa hansı hal mütləq əks göstəriş hesab edilir?

A) Kəsici dişlər nahiyəsində dərin dişləm

B) Uşaq və yeniyetmələrdə sağlam pulpalı dişlər

C) Diş cərgəsinin böyük (3-4 dişdən çox) qüsuru

D) Alçaq (qısa) diş tacı nazik örtüklü sərt toxuma ilə

E) Açıq dişləm


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 130
430) Keramikanın metal karkasla birləşməsinin nəzəri olaraq neçə növü var?

A) 4


B) 6

C) 1


D) 2

E) 3
Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 59


431) Yandırılma zamanı metal karkasın kələ - kötür sahələrində və mikroçıxıntılar arasında qalaraq ona birləşməsi hansı növə aid edilir?

A) Kimyəvi birləşmə

B) Mexaniki saxlama

C) Van – der – Vaals gücü

D) Lehimlə yapışdırma

E) Sıxılma gücü


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 59
432) Yandırılma zamanı keramikanın metal karkasla güvənli əlaqə yaratmasına səbəb olan " termiki genişlənmə əmsalı " faktoru iki material arasında əsasən hansı birləşməni təmin edir?

A) Sıxılma gücü

B) Mexaniki saxlama

C) Lehimlə yapışdırma

D) Kimyəvi birləşmə

E) Van – der – Vaals gücü


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 59
433) Keramika ilə metal karkas arasında Van – der – Vaals gücünü nə yaradır?

A) Lehimlə yapışdırma

B) Mexaniki saxlama

C) Sıxılma gücü

D) Müxtəlif yüklənmiş molekullarının əlaqəsi

E) Kimyəvi birləşmə


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 60
434) Keramik üzlüyün yandırılma zamanı metal karkas üzərindəki oksid təbəqəsi ilə birləşməsi necə adlanır?

A) Sıxılma gücü

B) Lehimlə yapışdırma

C) Van – der – Vaals gücü

D) Kimyəvi birləşmə

E) Mexaniki saxlama


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 60
435) Dişin sərt toxuması hansı protez növü üçün daha çox yonulmalıdır?

A) Ştamplanmış qapaq

B) Tam keramik pres qapaq

C) Tam keramik yonulma qapaq

D) Metal keramik

E) Tam tökmə metal qapaq


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 136
436) Dişlər tam tökmə konstruksiya altına hazırlanarkən yan divarlar neçə dərəcəli bucaq altında yonulmalıdır?

A) 12° – 30°

B) 2° – 5°

C) 6° - 10°

D) 0° – 5°

E) 1° – 4°


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 137
437) Metal keramik diş protezləri altına dişlər yonularkan diş boynu ətrafı yaradılan çıxıntı neçə dərəcəli olmalıdır?

A) 30° – 50°

B) 20° – 30°

C) 60° – 80°

D) 40° – 60°

E) 90° – 110°


Ədəbiyyat: Е.Н.Жулёв " Металлокерамические протезы" Руководство. Издательство НГМА Нижний Новгород 2005 стр. 137
Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin