Dərs vəsaiti Azərbaycan respublikası Təhsil nazirinin 27. 02. 2013- cü ilYüklə 5.43 Mb.
Pdf просмотр
səhifə13/13
tarix26.05.2017
ölçüsü5.43 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Afrika darısı    
Просо  Африканский  
Pennisetum spicatum Koern. 
(P. tuphoides Stapf və Hubbard) 
Al - qırmızı 
üçyarpaq      
Клевер  пунцовый    
Trifolium incarnatum L. 
Aleksandr 
üçyarpağı       
Клевер  
александрийский   
Trifolium alexandrinum L. 
Ayrıq 
Житняк      
  Agropyron 
Birillik qaramuq    Райграс  однолетний    
Lolium multiflorum Lam. 
var. westervoldicum)  
Buynuzşvari 
qurdotu    
Лядвенец  рогатый      
Lotus corniculatus L.  
Çəmən qırtıcı       Мятлик   луговой     
Poa pratensis L. 
Çəmən 
pişikquyruğu   
Тимофевка луговая    
Phleum pratense L. 
Çəmən 
tülküquyruğu    
Лисохвост  луговой    
Alopecurus pratensis L. 
Çəmən 
üçyarpağı    
Клевер луговой      
Trifolium pratense L. 
Çəmən topalı     
Овсяница луговая   
Festuca pratensis Huds. 
Çobantoppuzu   
Ежа сборная 
Dactylis glomerata L.   
Çoxçalımlı 
qaramuq      
Райграс 
многоукосный     
Lolium multiflorum Lam. 
Çoxillik  lüpin   
Люпин многолетний          Lupinus  polyphyilus Lindl. 
Çöl noxudu   
Пелюшка    
Pisum arvense L. 
Çumiza 
Чумиза 
Setaria italica subsp. italica 
Deşikyarpaq 
silfiya       
Сильфия  
пронзеннолистная     
Silphium perfoliatum L. 
Dərman 
çəpişotu     
Козлятник 
лекарственный     
Galega officinalis L. 
Əmənkömənci 
Мальва   
Malva 
Hibrid üçyarpaq      Клевер гибридный   
Trifolium hybridum L. 
Hündürboylu 
qaramuq     
Райграс высокий     
Arrehenatherum elatus J.et. 
Presl.  
Xaşa   
Эспарцет 
Onobrychis 
Xəşəmbül   
Донник   
Melilotus 
İran üçyarpağı 
yaxud   şabdar    
Клевер персидский   
Trifolium  resupinatum L.   

181 
 Kökümsovgöv-
dəsiz ayrıqotu     
Пырей 
бескорневищный   
Elymus trachycaulon Gould 
et. Shinners  
Qamışvari  topal   
Овсяница 
тростниковая       
Festuca arundinacea 
Schreb. 
Qılçıqsız 
tonqalotu    
Кострец безостый   
Bromopsis inermis Holub. 
Lərgə   
Чина 
Lathyrus sativus 
Maral  kökü       
Маралий корень     
Rhaponticum carthamoides 
(Willd.) İljin.  
Moqar    
Могар    
Setaria italica ssp. 
mocharium Alef.) (panicum 
mocharium) 
Payızlıq gülül    
Вика  мохнатая  
(озимая)   
Vicia villosa Roth. 
Perko 
Перко 
                   - 
Seradella 
(quşayağı)    
Сераделла   
Ornithopus sativus Broth. 
Sibir ayrıqotu       Волоснец сибирский     Elymus sibiricus L. 
Sosnovski 
baldırğanı     
Борщевик  
сосновского     
Heracleum  sosnowskyi 
Manden 
Sudanotu   
Суданская  трава      
Sorghum sudanense Pers. 
Sürünən  
üçyarpaq    
Клевер ползучий       
Trifolium repens L. 
Şərq çəpişotu     
Козлятник восточный        Galega orientalis Lam. 
Tarlaotu (çöl 
buğdası)   
Полевица   
Agrostis alba L. 
Topinsolneçnik 
Топинсолнечник    
                      - 
Tüklü 
xəndəkotu    
Окопник   жесткий   
Symphytum asperum Lepech 
Üçyarpaq 
Клевер 
Trifolium L. 
Ürəkyarpaq 
katran      
Катран сердцелистный  Crambe cardifolia Stev. 
Veyrix 
qırxbuğumu    
Горец Вейриха 
Poligonum weyrichii Fr. 
Schmidt 
Yağlı turp   
Редька масличная    
Raphanus raphanistrum L. 
var. oleifera Metzg. 
Yazlıq gülül      
Вика посевная 
(яровая)    
Vicia sativa L. 
Yonca 
Люцерна 
Medicago 
 

182 
 
MÜNDƏRİCAT 
Giriş .......................................................................................... 3 
I Fəsil. Birillik taxıl otları ......................................................... 8 
1.1. Sudanotu ............................................................................ 8  
1.2. Moqar ................................................................................. 12          
1.3. Birillik qaramuq ................................................................. 14   
1.4. Çumiza ............................................................................... 18      
1.5. Afrika darısı ....................................................................... 19    
II Fəsil. Çoxillik taxıl otları ...................................................... 23 
2.1. Çəmən pişikquyruğu .......................................................... 45   
2.2. Qılçıqsız tonqalotu ............................................................. 48    
2.3. Çəmən topalı ...................................................................... 52     
2.4. Qamışvari topal .................................................................. 54  
2.5. Çobantoppuzu .................................................................... 55      
2.6. Ayrıq .................................................................................. 57        
2.7. Hündürboylu qaramuq ....................................................... 59    
2.8. Çoxçalımlı qaramuq ........................................................... 60     
2.9. Kökümsovgövdəsiz ayrıqotu ............................................. 61   
2.10. Sibir ayrıqotu ................................................................... 62   
2.11. Tarlaotu (çöl buğdası) ...................................................... 63   
2.12. Çəmən qırtıcı ................................................................... 64      
2.13. Çəmən tülküquyruğu ....................................................... 65  
III Fəsil. Birillik paxlalı otlar .................................................... 67 
3.1.Yazlıq gülül ........................................................................ 68      
3.2. Payızlıq gülül ..................................................................... 71    
3.3. Çöl noxudu ......................................................................... 73    
3.4. Seradella (quşayağı) ........................................................... 75  
3.5. Birillik  üçyarpaqlar ........................................................... 77 
3.5.1. İran üçyarpağı yaxud şabdar ........................................... 77   
3.5.2. Al - qırmızı üçyarpaq ...................................................... 78 
3.5.3. Aleksandr üçyarpağı ....................................................... 79  
3.6. Lərgə .................................................................................. 79     
IV Fəsil. Çoxillik paxlalı otlar .................................................. 97 
4.1. Yonca (qarayonca) ............................................................. 99  
4.2. Xaşa ................................................................................... 108   

183 
 
4.3. Üçyarpaq ............................................................................ 112    
4.3.1.Çəmən üçyarpağı ............................................................. 112   
4.3.2. Sürünən  üçyarpaq .......................................................... 120  
4.3.3. Hibrid üçyarpaq .............................................................. 121   
4.4. Xəşəmbül ........................................................................... 122    
4.5. Buynuzvari  qurdotu .......................................................... 127  
4.6. Şərq çəpişotu ...................................................................... 129  
4.7. Dərman çəpişotu ................................................................ 132  
4.8. Çoxillik  lüpin .................................................................... 132  
V Fəsil. Qeyri ənənəvi yem bitkiləri ......................................... 135 
5.1. Çoxillik qeyri ənənəvi yem bitkiləri .................................. 135 
5.1.1. Sosnovski baldırğanı ....................................................... 135     
5.1.2. Veyrix qırxbuğumu ......................................................... 140  
5.1.3. Deşikyarpaq silfiya ......................................................... 143  
5.1.4. Maral  kökü (saflorabənzər rapontik) ............................. 144    
5.1.5. Xəndəkotu ....................................................................... 146 
5.1.5.1.Tüklü xəndəkotu ........................................................... 147  
5.1.6. Ürəkyarpaq katran .......................................................... 148  
5.1.7. Topinsolneçnik ............................................................... 150  
5.2. Birillik qeyri ənənəvi yem bitkiləri .................................... 151 
5.2.1. Yağlı turp ........................................................................ 151  
5.2.2. Perko ............................................................................... 152  
5.2.3. Əmənkömənci ................................................................. 165     
Ədəbiyyat .................................................................................. 168 
Əsas yem otlarının Azərbaycan, 
rus və latın adları ...................................................................... 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

184 
 
 
Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu 
Hüseynov Azad Rəhim oğlu 
 
YEM  OTLARI 
(dərs vəsaiti
 
Гумбатов Гумбат Сархош оглы 
Гусейнов Азад Рагим оглы 
 
КОРМОВЫЕ  ТРАВЫ 
(учебного пособия
 
 
Kompüter  tərtibatçısı: S. H. İsgəndərova 
 Kompüter dizayneri: T. V. Zeynalova 
Korrektor: Arzu Rövşən qızı  
 
 
Yığılmağa verilmişdir: 28. 02. 2013 
Çapa imzalanmışdır: 04. 03. 2013 
Şərti cap vərəqi: 11,5;  Sifariş:  № 19 
Kağız formatı 60x84. Tirajı: 300 
Qiyməti müqavilə ilə 
 
 
   Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyat poliqrafiya MMC. 
______________________________________________ 
 
Kitab 
Elm və təhsil
 nəşriyyat- poliqrafiya müəssisəsində hazır  
diapozitivlərdən çap olunmuşdur. 
Direktor: prof. N. B. Məmmədli 
E-mail: nurlan1959@yahoo.com 
Tel: 497-12-32; 050-311- 41-89 
Ünvan: Bakı, içərişəhər,3-cü Maqomayev döngəsi 8/4 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə