down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2-2014
  KİtabxanaşÜnasliq
yenii/kitabxana
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
files/books/file
  "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
kitabxana
  And olsun Allaha onu ilk gerçekleyen adamam
  I Maidə Surəsi 55-56
kitabxana/edebiyyat
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ нур­лана яли­йева sovet döVRÜ azərbaycan əDƏBİyyati
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  AZƏrbaycan döVLƏt respublika elmi Tİbb kitabxanasinda oxucularla iŞİn spesiFİK
files/books/file
  Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır
  Vəziyyətin necə olursa olsun. ÖZÜNLƏ FƏxr et ! GİRİŞ
2014/09
  Qara zirə və onun yağı ilə müalicə üzrə tövsiyyələr Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! Qara ziRƏ İslamda
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  VƏfa haciyeva magistrant MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ respublika elmi TİBB
kitabxana
  Əl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran Surəsi
kitabxana/edebiyyat
  Rəyçi: Bahar Muradova Milli Məclisin sədr müavini, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya və Mifologiya •Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
uploads/files
  Şəki mks kitabxana mütəxəssisləri haqqında məlumat
files/books/file
  SÖz köNLÜMÜ QƏLƏm etdi (publiSİSTİk düŞÜNCƏLƏR)
  Səməd Behrənginin qətli
gen/html/azl/kitabxana
  Bakı 2014 Aptek biznesi: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi
kitabxana
  Nisa Surəsi 77-80
kitabxana2014
  Texnologiya və onun təDRİSİ metodikasi” fənni üzrə Sİllabus
gen/html/azl/kitabxana/DQ
  D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı • Folklor, Mifologiya və Etnoqrafiya • Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
files/books/file
  TÜrklüK ÇAĞDAŞliq
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1 azərbaycan cümhuriYYƏTİ
kitabxana2014
  Kİtabxanasinda olan kitablarin biBLİoqrafiK – İnformasiya göSTƏRİCİSİ
istinadlar/menu/kitabxana/kitab_yukle
  AZƏrbaycan demokratġk respublġkasi
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i Rəhman və Rəhm olan Allahın Adıyla 1- həmd, Allaha ki göyləri və yeri yaratd
yenii/kitabxana
  Telman Orucov “Dünyanın gizli tarixinin
kitabxana
  Ayələrin Tərcüməs(n)i
files/books/file
  Yusif Şükürlü
  Zaman Maşını (İki hissəli komediya) Keçmişlə gələcəyin elmi-bədii sintezi
ci/Kitabxana
  İnsan cəmiyyətinin inkişafı təbiətlə qarşılıqlı təmasda olmadan mümkün deyil
files/books/file
  Söhrab Tahir "Ata" Poema-epos
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/2_2008
  İradə bayramova biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müəllimi
kitabxana2014
  MƏKTƏBƏQƏDƏr pedaqogika fənni üzrə Sİllabus müəllim: Bayramova Sara Məhəmmədtağı qızı
files/books/file
  "e-Dalğa" Şəbəkə Kulturoloji-Ədəbi Dərgi
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
  İntiharın kölgəsi Dr. Əfzələddin Rəhimli
ci/Kitabxana
  TƏBİƏTDƏN İSTİfadəNİN İQTİsadi VƏ ekoloji problemləRİ
down/meqale/kitabxanashunasliq-informasiya/2_2011
  KĠtabxanaġÜnasliq və Ġnformasġya №2(5)
down
  RƏSMİ SƏNƏDLƏr qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu
uploads/files
  Elmi redaktor və elmi məsləhətçi: Sevda Məmmədəliyeva
files/books/file
  Ədəbiyyat, Musiqi, Təsviri sənət və Gənclik
ci/Kitabxana
  Əsaslari iLƏ Azərbaycan RespublikasıTəhsil
files/books/file
  “YÜZİLLİKLƏR” silsiləsindən
uploads/files
  Goranboy rayon Mərkəzləşdirilmiş kitabxana Sistemində çalışan Kitabxana mütəxəssisləri haqqında məlumat
public_html/files/uploader/imthn/tarix F/1kurs/kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir
yenii/kitabxana
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
files/books/file
  Vətəndə əlacı olmayan ağır xəstəlik
yenii/kitabxana
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
ci/Kitabxana
  Kərəm Bayramov, Yunis İsmayılov, Sona İmanova latin amerikasi
  Amea akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Institute of Geography named after acad. H. A. Aliyev, anas azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti Azerbaijan Geographical Society
files/books/file
  MƏd nə GÜLGÜn m
  Zəminə Xınalı QƏHRƏman həZİ
  Film Fiction
  Ş ə r q f ə l s ə f i i n c i l ə r i n d ə n
  İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
down/meqale/kitabxanashunasliq-biblioqrafiya/1_2008
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Kİtabxanaçiliq-informasiya faküLTƏSİ KİtabxanaşÜnasliq
directory kitabxana  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə