w22/neshrler
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Elmi əcərlər toplusu. №13 2014
  Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Elmi əcərlər toplusu. №13 2014
  Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийи бакы дювлят университети
  Q. Y. Abbasova
w22
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
  TİBBİ psixologiyadan suallar
w22/xeber sehifesi
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
w22/neshrler
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
  ARİstotel r I t o r I k a birinci kitab İkinci kitab Üçüncü kitab Bakı-2008
w22
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y baki döVLƏt un vers tet
w22/neshrler
  Psixodiaqnostika
w22
  FƏLSƏFƏ kafedrasi doktoranturaya qəbul üzrə Fəlsəfə kursunun proqram I bakı – 2011 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
  Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin elm xadimləri
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ
w22/xeber sehifesi
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi
w22
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y baki döVLƏt un vers tet
w22/xeber sehifesi
  «TƏSDİq ediRƏM» bdu-nun tədrisin təşkili və təlim
w22
  Sosial strukturların sosiologiyasının predmeti
directory w22  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə