Əlavə N2 2015-2020-ci illər üçün Fəaliyyət PlanıYüklə 190.81 Kb.
tarix16.06.2017
ölçüsü190.81 Kb.
Əlavə N2

2015-2020-ci illər üçün Fəaliyyət Planı

Strateji məqsəd 1. Mülki və siyasi həyatda bərabər və tamhüquqlu iştirak

Aralıq məqsəd

Vəzifə

Fəaliyyət/tədbir

İndikator

Cavabdehlik daşıyan idarə

Yerinə yetirilmə müddəti

1.1. მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ უმცირესობათა მხარდაჭერა
1.1. Azsaylı və sosial cəhətdən həssas etnik azlıqların dəstəklənməsi

1.1.1. Azsaylı və sosial cəhətdən həssas etnik azlıqlarla bağlı siyasətin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi
1.1.1.1. Sosial cəhətdən həssas etnik azlıqların məsələləri üzrə Dövlət İdarələrarası işçi qrupunun yaradılması

1.1.1.1 İşçi qrupun keçirdiyi görüşlər və fəaliyyəti üzrə hesabatlar, aşkarlanmış problemlər


Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Dövlət İdarələrarası Komissiyası

2015–2017

1.1.1.2 Doğum və şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan şəxslər üçün müvafiq tədbirlərin keçirilməsi (tədbirlər onların sənədləşməsini təmin edir)1.1.1.2

Sənədləri olmayan şəxslərin sayının azaldılması; verilmiş sənədlərin miqdarı


Gürcüstan Ədliyyə Naziri
2015-2020

1.1.1.3. Təhsil proqramlarında azsaylı etnik azlıqların ehtiyaclarının təsviri

1.1.1.3

Həyata keçirilmiş proqramlar üzrə hesabatlar (hesabatda iştirak edən şagirdlərin sayı göstərilir)Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2015-2020

1.1.1.4 Mədəni rəngarəngliyin mühafizəsi nöqteyi-nəzərdən nəşriyyat işinin dəstəklənməsi


1.1.1.4 Ölkənin mədəni rəngarəngliyini əks etdirən hazırlanmış və nəşr olunmuş materiallar


Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi

2015-2017

1.1.1.5 Azsaylı etnik qrupların dillərinin öyrənilməsi standartının yaradılması və inkişafı

1.1.1.5 Xüsusi proqramla müəyyənləşdirilmiş məktəblərdə azsaylı etnik qrupların dilləri öyrənilir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2015-2018

1.2.1 Gender əsaslı diskriminasiyanın aradan qaldırılmasının dəstəklənməsi1.2.1.1 Etnik azlıqların sıx məskunlaşdığı regionlarda gender bərabərliyi məsələləri istiqamətində kompaniyaların təşkil olunması

1.2.1.1 Etnik azlıqların nümayəndələrinin gender bərabərliyi məsələləri ilə bağlı məlumatlandırılması

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;
Yerli özünüidarə orqanları;
ÜHHŞ –David Ağmaşenebeli adına Milli Təhlükəsizlik Akademiyası

2015-2017

1.2 Gender meynstriminqi

Regional inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsində gender bərabərliyinin dəstəklənməsi

Yerli dövlət və qeyri-hökumət strukturlarında qadınların sayı

Dövlət qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası2015-2020

1.2.1.3 Qadın liderlərin üzə çıxarılması və həvəsləndirilməsi məqsədilə qısamüddətli təlim proqramlarının tətbiqi

1.2.1.3 Müəyyənləşdirilmiş qadın-liderlər və onların ictimaiyyətin həyatında aktiv iştirakı

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;
Gürcüstan qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası
Yerli özünüidarə orqanları

2015-2017

1.3 Etnik azlıq nümayəndələri üçün dövlət administrasiyaları, hüquq mühafizə orqanları və mexanizmlərinin əlçatan olmasının yüksəldilməsi

1.3.1 Etnik azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionlarda dövlət dilini bilməyən vətəndaşlar üçün qeyri-dövlət dilində tərtib edilmiş sənədlərin tərcümə olunmasına müvafiq dəstəyin göstərilməsi

1.3.1.1 Dövlət dilini bilməyən vətəndaşlara ictimai müəssisələrə təqdim etmək üçün, qeyri-dövlət dilində tərtib edilmiş elanların və sənədlərin tərcümə olunması məqsədilə müvafiq hüquqi akt layihəsinin hazırlanması

1.3.1.1 Təqdim olunacaq sənədlərlə bağlı çətinliklərin aradan qaldırılması

Dövlət Qəyyumluq-Qubernartor Administrasiyası;
Yerli özünüidarə orqanları2015-2020

1.3.2 Dövlət Qəyyumluq-Qubernator Administrasiyasında etnik azlıqların iştirak səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

1.3.2.1 Etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakı ilə Dövlət Qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası yanında Konsultasiya Şurasının formalaşdırılması

1.3.2.1 Konsultasiya Şurasının tərkibinin analizi, görüşlərin sayı və dövriliyi, müzakirə edilmiş məsələlər, qəbul olunmuş qərarlar

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Dövlət Qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası

20151.3.2.2 Dövlət Qəyyumluq-Qubernatorlar Administrasiyasının müxtəlif işlərində yerli etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakının dəstəklənməsi

1.3.2.2 Dövlət Qəyyumluq-Qubernatorlar Administrasiyasının müxtəlif işlərində yerli etnik azlıqların sayının analiziDövlət Qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası

2015-2020

1.3.2.3 Dövlət Qəyyumluq-Qubernatorlar Administrasiyasında etnik azlıq nümayəndələri üçün staj proqramlarının tətbiqi

1.3.2.3 Dövlət qəyyumluq-Qubernator Administrasiyasının müxtəlif işlərində yerli etnik azlıqlardan ibarət stajorların sayının analizi

Gürcüstan hökuməti;

Dövlət qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası2015
1.3.3 Etnik azlıq nümayəndələri üçün ictimai xidmətlərin əlçatan olmasının yaxşılaşdırılması


1.3.3.1 İctimai xidmətlərin və cari dövlət proqramları (psixo-sosial reabilitasiya proqramları, ən yeni qanunvericilik tənzimləmələri) haqqında informasiya materialları və media məhsullarının etnik azlıqların dillərində hazırlanması və regionlarda yayılması; informasiya görüşlərinin keçirilməsi.

1.3.3.1 Etnik azlıqlar tərəfindən ictimai xidmətlərdən və proqramlardan istifadə göstəriciləri, benefisiarların miqdarı


Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi;

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;
Yerli özünüidarə orqanları;
Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi;
İctimai Yayımdan tələb olunsun

2015-2017

1.3.3.2 Etnik azlıq nümayəndəsi olan təqsirkarın/məhkumun öz hüquqları barəsində məlumatlandırılması

1.3.3.2 Təqsirkarlar/məhkumlar informasiya materialları ilə təmin olunurlar


Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi


2015-20201.3.4 Dövlət idarəçiliyində və dövlət qulluğunda etnik azlıqların iştirakının artırılması və peşəkar inkişafı

1.3.4.1

Etnik azlıqlara ayrılmış dövlət qulluqçuları üçün tədris proqramlarının işlənib hazırlanması1.3.4.1 ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbində etnik azlıq nümayəndələrinin göstəriciləri


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi və məktəbin regional tədris mərkəzləri;


Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;

2015 -2020

1.3.4.2 Etnik azlıqlara aid edilmiş gənclərin dövlət idarələrində dövri iş təcrübəsi keçməklə təmin edilməsi

1.3.4.2 Müxtəlif dövlət strukturlarına qəbul olunmuş stajorların sayı və onların işlə təminolunma göstəriciləri

ÜHHŞ –Dövlət Qulluğu Bürosu;
Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;
Gürcüstan İnfrastruktur və Regional İnkişaf Nazirliyi;
Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;
Gürcüstan Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi;
Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi;
Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;
Yerli özünüidarə orqanları

2015–2017

1.3.5 Etnik azlıqlara ayrılmış dövlət qulluqçuları tərəfindən dövlət dili biliklərinin yaxşılaşdırılması

1.3.5.1 Dövlət dilinin tədrisi proqramının üç səviyyəsi (A1, A2, B1) çərçivəsində etnik azlıqlar üçün ayrılmış dövlət qulluqçularının yenidən hazırlanması


1.3.5.1

Hazırlıq keçmiş etnik azlıq nümayəndəsi olan dövlət qulluqçusu tərəfindən dövlət dilini bilmə səviyyəsiGürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi
ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi

2015-2020

1.3.6 Hüquq mühafizə orqanlarında etnik azlıq nümayəndələrinin cəlb edilməsi


1.3.6.1

Müvafiq ali təhsil müəssisələrində etnik azlıq nümayəndələrinin hazırlanması1.3.6.1

Hüquq-mühafizə orqanlarında etnik azlıq nümayəndələrinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsiÜHHŞ –Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyası;
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi

2015–2020

1.4. Siyasi qərarqəbuletmə prosesində etnik azlıqların iştirakının həvəsləndirilməsi1.4.1 Etnik azlıqların səs vermə və məlumatlı şəkildə seçim etmələrinin təmin olunması

1.4.1.1

Seçki prosedurları ilə bağlı materialların azlıqların dillərinə tərcümə olunması1.4.1.1 – 1.4.1.3 Etnik azlıqlar arasında seçki prosedürləri və seçki subyektlərini tanınma məsələləri ilə bağlı keçirilmiş sorğuların nəticələri

Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasından tələb edilsin

2015-2017

1.4.1.2 Azlıqların dillərində audio, video və internet materialların hazırlanması vəyayılması; müvafiq materialın Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının yerli resurs-mərkəzlərinə ötürülməsi

1.4.1.3 Vətəndaş təşkilatlarına və azlıqların icmalarına seçkilərin əhəmiyyəti barəsində informasiya kampaniyasının yaradılması və seçki mədəniyyətinin gücləndirilməsi məqsədilə kiçik qrantların verilməsi

1.4.1.4 Etnik azlıqlara aid edilmiş seçki administrasiyası üzvlərinin seçki prosedürləri ilə bağlı hazırlanması

1.4.1.4

Tədris mərkəzində peşəkarlığı artırılmış etnik azlıq nümayəndələrinin sayıGürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasından tələb olunsun, Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası Tədris Mərkəzi

2015–2017

1.4.2 Seçki partiyaları siyahılarında və siyasi partiyaların fəaliyyətində etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakının həvəsləndirilməsi

1.4.2.1 Mədəni və etnik rəngarəngliyin idarə olunması məsələləri üzrə siyasi partiyalar üçün təlim kurslarının yaradılması

1.4.2.1 Siyasi partiyaların proqramlarının və seçkiqabağı platformaların, partiya liderlərinin çıxışlarının öyrənilməsi

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Dövlət İdarələrarası Komissiya2015–2018

1.4.2.2 Siyasi partiyalar üçün vətəndaş inteqrasiyası və etnik azlıqların idarə olunmasının Avropa təcrübəsi haqqında dərsliyin yaradılması

1.4.2.2 Dərsliyin hazırlanması və nəşri;

Siyasi partiyalar vətəndaş inteqrasiyası siyasətinin həyata keçirilməsinin Avropa təcrübəsi ilə tanış olurlarBarışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Dövlət İdarələrarası Komissiya;
Beynəlxalq təşkilatlar

2015-2017
1.4.3 Siyasi iştirak üçün hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

1.4.3.1 İdarələrarası işçi qrupu tərəfindən beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla etnik azlıq nümayəndələri üçün siyasi iştirakın gücləndirilməsi məqsədilə optimal modelin işlənib hazırlanması

1.4.3.1 Qanunvericiliyin analizi (“Siyasi birliklər haqqında” Gürcüstan qanunu, Gürcüstan Seçki Məcəlləsi, Yerli özünüidarəetmə məcəlləsi)

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Dövlət İdarələrarası Komissiyası;
Gürcüstan hökuməti

2015–2017

1.5. Etnik azlıq nümayəndələri üçün KİV-nin və informasiyanın əlçatan olmasının yaxşılaşdırılması

1.5.1 Azlıqların dillərində yayım proqramlarının və elektron/çap mediasının əlçatan olmasının təmin edilməsi


1.5.1.1 Etnik azlıqların dillərində media məhsullarının maliyyələşdirilməsi və etnik azlıqlarla məskunlaşmış regionlarda onların yayılmasını təmin etmək


1.5.1.1 Etnik azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionlarda azlıqların dillərində media məhsullarının əlçatan olmasının analizi

İctimai Yayımdan tələb olunsun;
Gürcüstan Maliyyə Nazirliyi;
Yerli özünüidarə orqanları

2015-20171.5.1.2 Təqsirkarların/məhkumların müvafiq dövri mətbu nəşrləri ilə təmin olunması

1.5.1.2–1.5.1.3

Təqsirkarların /məhkumların məlumatlılığı
Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi

2015-2020

1.5.1.3 Təqsirkarların/məhkumların müvafiq dövlət yayımı ilə təmin edilməsi

2016-2020
1.5.2 Yayım proqramlarında etnik azlıqların dillərində məzmunun yayımlanması və iştirakının təmin edilməsi

1.5.2.1 Etnik azlıqların dillərində ictimai yayımda verilişlərin hazırlanması üçün həvəsləndirilməsi

1.5.2.1 Etnik azlıqların dillərində hazırlanmış verilişlər

İctimai Yayımdan tələb edilsin2015-20171.5.2.2 Etnik azlıq nümayəndələrinin iştirakı və onların problemlərinin aktiv surətdə işıqlandırılması

1.5.2.2

İctimai Yayımda yayımlanan verilişlərin analiziİctimai Yayımdan tələb edilsin

2015-2017

1.5.3 Mediada tolerantlığın və mədəni plüralizmin tətbiqinin dəstəklənməsi


1.5.3.1 İctimai Yayımın Davranış Məcəlləsinin populyarlaşdırılması

1.5.3.1 İctimai Yayımın Davranış Məcəlləsi barəsində maraqlı olan tərəflərin iştirakı ilə keçirilmiş görüşlər

İctimai Yayımdan tələb edilsin

2015-2017


1.6. Etnik azlıqların hüquqları barəsində ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını təmin etmək

1.6.1 “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyasının yerinə yetirilməsi və “Regional və ya azlıqların dilləri haqqında” Avropa Xartiyası barəsində məlumatlandırılmanın təmin edilməsi

1.6.1.1 Paytaxtda və regionlarda “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyası barəsində informasiya kampaniyasının başladılması;

Həyata keçirilmiş təlim proqramlarında etnik azlıqların hüquqları haqqında məlumatın təsvir edilməsi1.6.1.1 Müxtəlif regionlarda və dövlət idarələrinə əsasən “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyasının məğzi, əhəmiyyəti və zərurətləri haqqında sorğunun nəticələri

Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Yerli özünüidarə orqanları;
ÜHHŞ –Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyası

2015-2020

1.6.1.2 “Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyası əsasında götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nəzarət və müvafiq hesabatın hazırlanması və təqdim olunması

1.6.1.2

“Milli azlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Çərçivə Konvensiyasının yerinə yetirilməsi hesabatının analiziBarışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Gürcüstan Xarici İşlər Naziriliyi

2015-2020

1.6.1.3 “Regional və ya azlıqların dilləri haqqında” Avropa Xartiyası ilə tanış olmaq məqsədilə informasiya kampaniyasının başladılması;

“Regional və ya azlıqların dilləri haqqında” Avropa Xartiyası ilə əlaqədar Gürcüstan Respublikasının üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı tövsiyələr işləyib hazırlayan İdarələrarası Komissiyanın fəaliyyətinin davam etdirilməsi1.6.1.3 Müxtəlif regionlara və dövlət idarələrinə əsasən “Regional və ya azlıqların dilləri haqqında” Avropa Xartiyasının məğzi, əhəmiyyəti və zərurətləri barəsində ictimaiyyətin məlumatlandırılması
“Regional və ya azlıqların dilləri haqqında” Avropa Xartiyası ilə əlaqədar Gürcüstan Respublikasının üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı tövsiyələr işləyib hazırlayan İdarələrarası Komissiyanın fəaliyyətinin analizi


Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Yerli özünüidarə orqanları


2015-2016
1.6.2 Etnik azlıqların hüquqlarının və antidiskriminasiya qanunvericiliyi sahəsində dövlət qulluqçularının və etnik azlıqların hədəf qruplarının maarifləndirilməsi

1.6.2.1 Etnik azlıq nümayəndələrinin hüquqları və antidiskriminasiya qanunvericiliyi ilə bağlı dövlət qulluqçularının treninqlərlə və materiallarla təmin edilməsi1.6.2.1 Yenidənhazırlıq görmüş işçilərn sayı

ÜHHŞ –Gürcüstan Ədliyyə Tədris Mərkəzi;
Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi;
ÜHHŞ - Cəzaçəkmə və Probasiya Tədris Mərkəzi;
Gürcüstan Xalq Müdafiəçisi aparatından tələb edilsin

2015-2016

1.6.2.2 Etnik azlıqlardan olan məhkumların öz hüquqları barəsində məlumatlandırılması

1.6.2.2 Məhkumlar öz hüquqları barəsində məlumata malikdirlər

Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi;
ÜHHŞ - Cəzaçəkmə və Probasiya Tədris Mərkəzi;


2016-2020Strateji məqsəd 2. Bərabər sosial və iqtisadi şəraitin və imkanların yaradılması

Aralıq məqsəd

Vəzifə

Fəaliyyət/tədbir

İndikator

Cavabdehlik daşıyan idarə

Yerinə yetirilmə müddəti

2.1.

Sosial və regional mobilliyin təmin olunması

2.1.1 Etnik azlıq nümayəndələrinin iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına dəstəyin göstərilməsi


2.1.1.1 Etnik azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionlarda infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və işlə təmin olunmaya dəstəyin verilməsi; sahibkarların və biznesin dəstəklənməsi

2.1.1.1 Gürcüstanın müxtəlif regionlarında həyata keçirilmiş layihələrin miqdarı; yerli əhalinin işlə təmin olunmasının analizi

Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi;
Gürcüstan qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası

2015-20172.1.1.2 Əmək bazarı informasiya sistemi göstəricilərinin analizinin nəticələrinin əlçatan olmasını təmin etmək

2.1.1.2 Etnik azlıqlarla kompakt məskunlaşmış regionların əhalisinin digər regionlarla iqtisadi münasibətlərinin inkişafının analizi

Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi;
Gürcüstan qəyyumluq-Qubernator Administrasiyası

2015-2018

2.1.2 Etnik azlıq nümayəndələrinin sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına dəstəyin verilməsi


2.1.2.1 Sosial xidmətlər və dövlət proqramları (səhiyyə, regioanl inkişaf, kənd təsərrüfatı) haqqında məlumatın verilməsi

2.1.2.1

Dövlət xidmətlərindən istifadə edən əhalinin sayı, dövlət proqramlarına cəlb olunmuş şəxslərin sayı
Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi Məsələləri üzrə Gürcüstan Dövlət Naziri Aparatı;
Gürcüstan Əmək, Səhiyyə və Sosial Müdafiə Nazirliyi;
Gürcüstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi;
Gürcüstan Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi;
Yerli özünüidarə orqanları

2015-2020
2.1.3 Peşəkar təhsilin və yaşlılara təhsilin verilməsinin təmin edilməsi


2.1.3.1 Peşəkar təhsil kurslarının əlçatan olması

2.1.3.1 Peşəkar təhsil müəssisələrində müvafiq kursların təklif olunması;

Işlə təmin olunanların sayıPeşə müəssisələri;
ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi

2015-2020Strateji məqsəd 3. Keyfiyyətli təhsilin əlçatan olmasını təmin etmək və dövlət dili biliklərinin yaxşılaşdırılması

Aralıq məqsəd

Vəzifə

Fəaliyyət/tədbir

İndikator

Cavabdehlik daşıyan idarə

Yerinə yetirilmə müddəti

3.1. Etnik azlıq nümayəndələri üçün məktəbəqədər təhsilin əlçatanlığının yüksəldilməsi

3.1.1 Məktəbəqədər təhsil proqramlarının işlənib hazırlanması, tədris resursları modellərinin yaradılması, tərbiyəçi-müəllimlərin və idarəçi heyətin peşəkar inkişafı proqramlarının hazırlanması

3.1.1.1 Məktəb hazırlığı üzrə müvafiq proqramların və tədris resurslarının işlənib hazırlanması

3.1.1.1 Etnik azlıq nümayəndələrinin uşaqları üçün müvafiq məktəbəqədər təhsi proqramları və tədris resursları hazırlanmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2016-2019


3.1.1.2 Etnik azlıqlarla kompakt məskunlaşmış regionların məktəbləri/məktəbəqədər təhsil müəəsisələri üçün məktəb hazırlıq proqramlarını həyata keçirəcək müəllimlərin/tərbiyəçilərin hazırlanması


3.1.1.2 Etnik azlıqlarla kompakt məskunlaşmış regionlarda məktəbə hazırlıq proqramı, müəllimlərin peşəkar inkişafı proqramı müəllimlər və tərbiyəçilər üçün əlçatandır və müəllimlərin cəmi 20%-i bu proqramı həyata keçirmək üçün hazırlıq keçmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı üzrə Milli Mərkəz);

Gürüstan ali təhsil müəssiələri


Yerli özünüidarə orqanları

2018-2019

3.1.1.3 Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işlənib hazırlanmış məktəbəqədər təhsil proqramını yerinə yetirmək üçün müvafiq inrastrukturun təklif edilməsi

3.1.1.3 Kompakt məskunlaşmış regionların elə məktəb və məktəbəqədər təhsil müəssisələri, hansılar ki, məktəbə hazırlıq proqramlarını həyata keçirirlər, müvafiq infrastruktur və inventarla təmin olunmuşlar

Yerli özünüidarə orqanları

2015-2016

3.2 Həm dövlət, həm də Ana dilində keyfiyyətli ümumi təhsilin əlçatanlığının yükəsldilməsi

3.2.1 Keyfiyyətli ikidilli təhsilin həyata keçirilməsini dəstəkləmək məqsədilə Milli Tədris Planı və təhsil resurslarının yaxşılaşdırılması və inkişaf etdirilməsi


3.2.1.1 Milli Tədris Planında dil üzrə təhsil konsepsiyasının işlənib hazırlanması

3.2.1.1 Dil üzrə təhsil konsepsiyası hazırlanmış və təsdiqlənmişdir


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2016-2019


3.2.1.2 Dil üzrə təhsil konsepsiyasına əsaslanaraq, qeyri-gürcüdilli məktəblərdə ikidilli təhsil bələdçisinin yaradılması və onun erməni və Azərbaycan dillərinə tərcümə olunması

3.2.1.2 Təhsil bələdçisi qeyri-gürcüdilli məktəblər üçün əlçatandır


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı üzrə Milli Mərkəz);


2015-2019


3.2.1.3 Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə və İbtidai pillə üçün ayrılmış yeni qrifl almış dərsliklərin tərcümə olunması və tərcüməçinin keyfiyyəti təmin etmə mexanizmlərinin işə salınması, icma təşkilatlarıının cəlb olunması

3.2.1.3 Milli Tədris Planına uyğun olaraq düzəlişlər edilmiş, Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən qrif almış dərsliklər tərcümə edilmiş və qeyri-gürcüdilli məktəblər üçün əlçatandır


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi


2016-2020
3.2.1.4 Yeni dərsliklərin yaradılması və qrif alması prosesində dərsliklərdə stereotip və diskriminasiya elementlərinin aradan qaldırılmasını təmin edən mexanizmlərin işlənib hazırlanması

3.2.1.4 Məktəb dərsliklərində Gürcüstanda mövcud rəngarənglik təsvir olunur, bunlar stereotip və diskriminasiya elementlərin azaddırlar və mədəniyyətə həssas tədris prinsiplərinə əsaslanırlar

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2016-2020


3.2.2 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin kvalifikasiya dərəcəsinin yüksəldilməsinə dəstək göstərmək

3.2.2.1 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimləri üçün Dövlət dilinin öyrənilməsini təmin etmək

3.2.2.1 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin 50%-i peşəkar bacarıq-qabiliyyətləri treninq-moduluna daxil A2 səviyyəsi üzrə dil kursunda təhsil alırlar

Gürcüstan Təhsil və Elm Naziriliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi);
ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi və onun regional tədris mərkəzləri;
Kütləvi məktəblər;
Maraqlanan qeyri-hökumət təşkilatları

2015-2017


3.2.2.2 Ana dilində və ya digər başa düşülən dildə treninq materiallarının və peşəkar inkişaf proqrmalarının təmin olunması

3.2.2.2 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimlərinin peşəkar inkişafı proqramları və treninq materialları ana dilində əlçatandır

Gürcüstan Təhsil və Elm Naziriliyi
(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi);

Maraqlanan qeyri-hökumət təşkilatları2015-2020

3.2.2.3 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimləri üçün icbari fənn imtahanlarının ana dilində keçirilməsini təmin etmək

3.2.2.3 Qeyri-gürcüdilli məktəb müəllimləri üçün fənn imtahanları onların ana dillərində keçirilir


Gürcüstan Təhsil və Elm Naziriliyi
(ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi);

ÜHHŞ -Qiymətləndirmə və Milli İmtahan Mərkəzi2016-2019

3.2.3 Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə cari təhsil islahatlarının dəstəklənməsi

3.2.3.1 Məktəb direktorlarının onların başa düşdükləri dillərdə peşəkar inkişaflarını təmin etmək:

a) Dövlət təşkilatlarının idarə edilməsi;

b) Dövlət qulluqçuları üçün maliyyə menecmenti və daxili audit;

c) Dövlət satınalmaları;

ç) İnsan resurslarının idarə olunması və dövlət qulluqçuları üçün işin təşkili;

d) Dövlət dilinin çoxkomponentli və çoxpilləli tədris kursları

3.2.3.1 Məktəb direktorları yenidən hazırlıq keçdilər

Gürcüstan Təhsil və Elm Naziriliyi


2015-2020


3.2.3.2 Qeyri-gürcüdilli məktəblər üçün ikidilli tədris strategiyasının və fəaliyyət planının yaradılması

3.2.3.2 Strategiya və fəaliyyət planı yaradılmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2015-2018


3.2.3.3 İbtidai pillədə ikidilli tədrisin tətbiqi üçün müxtəlif fənn müəllimlərinin hazırlanması

3.2.3.3 Kompakt məskunlaşmış regionların 50%-də ibtidai pillədə ikidilli öyrənilmə-öyrətmə tətbiq edilmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi (ÜHHŞ – Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Milli Mərkəzi)

2016-2020


3.2.3.4 Təhsil sistemində planlaşdırılmış və cari yeniliklər haqqında hədəf qrupları ilə informasiya xarakterli görüşlərin keçirilməsi

3.2.3.4 Hədəf qrupları təhsil sistemində mövcud yeniliklər barədə məlumatlıdırlar

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2015- 2020


3.2.3.5 İkidilli təhsilin əmək haqqı siyasətinin işlənib hazırlanması


3.2.3.5 İkidilli tədrisə cəlb olunmuş müəllimin əmək haqqı müəllimin əmək haqqının formalaşdırılması qaydasında müəyyənləşmiş və əks olunmuşdur

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2016-2020

3.2.4 Etnik azlıq nümayəndələri üçün dövlət dilinin tədrisinin yaxşılaşdırılmasına dəstəyin göstərilməsi


3.2.4.1 Dövlət dili üzrə qeyri-gürcüdilli müəllimlər üçün peşəkar inkişaf imkanlarının yaradılması


3.2.4.1 Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə dövlət dilinin tədrisi effektiv şəkildə həyata keçirilir; dövlət dilini bilmə nöqteyi-nəzərdən məktəb şagirdləri oxuma, dinləmə və şifahi danışıq istiqaməti üzrə göstərdikləri nəticələrdə kəskin irəliləyiş qət edilmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi);

Özəl və dövlət provayderləri;

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi və məktəbin regional mərkəzləri


2015-2020
3.2.4.2 Etnik azlıqlara dövlət dilinin tədris edilməsi məqsədilə qeyri-gürcüdilli məktəblərə ixtisaslaşmış müəllimlərin ezam edilməsi

3.2.4.2 Qeyri-gürcüdilli məktəblərə 100-ə qədər məsləhətçi-müəllim ezam edilmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi);


2015–2020

3.2.4.3 Qeyri-gürcüdilli məhbusların dövlət dili tədris kursu ilə təmin edilməsi

3.2.4.3 Gürcü dilinin tədrisi prosesinə qoşulmuş məhbusların sayı;

Keçirilmiş kursların sayıGürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;

Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi2015-20203.2.5 Qeyri-gürcüdilli məktəblərdə gürcü dilinin tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsi

3.2.5.1 Ana dili üzrə Tədris Planının Milli Tədris Planına inteqrasiyası

3.2.5.1 Milli Tədris Planına inteqrasiya etmiş və təsdiqini tapmış etnik azlıqların ana dillərində fənn qruplarının tədris planı

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi


2016-2020


3.2.5.2 Erməni və Azərbaycan dillərinin ana dili kimi müəllimlərin peşəsinə daxil olması, peşəkar inkişafı, həvəsləndirmə və karyerada yüksəliş mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi

3.2.5.2 Müəllim standartı və müvafiq treninq-modul işlənib hazırlanmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi (ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi);


2016-2018

3.2.5.3 Gürcüstanın ali təhsil ocaqlarında, erməni və Azərbaycan dillərinin ana dili kimi, gələcək müəllimlərin hazırlıq proqramlarının işini dəstəkləmək və kvotaların artırılması ilə təşfiqi mexanizlmlərini işə salmaq

3.2.5.3 Kvota tətbiqinin nəticəsində ali təhsil müəsissələrinə qəbul olmaq istəyənlərin, qəbul olmuşların və məzunların sayı azı 50% artdı


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;

Gürcüstanın ali təhsil müəssisələri
2015-2020


3.3 Ali təhsilin əlçatan olmasının yüksəldilməsi

3.3.1 Güzəşt siyasətinin təmin olunması və dəstəklənməsi


3.3.1.1 Güzəşt siyasəti haqqında əhali ilə informasiya xarakterli görüşlərin keçirilməsi


3.3.1.1 Güzəşt siyasətinin ( “1+4” adlanan proqram) gürcü dilində hazırlıq üzrə təhsil proqramına qəbul olmaq istəyənlərin, qəbul olmuşların və məzunların sayı 20% artmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi və onun yerli struktur vahidləri;

ÜHHŞ –Qiymətləndirmə və Milli İmtahan Mərkəzi;

Ali təhsil müəssisələri

Yerli özünüidarə orqanları2015-2016


3.3.1.2 Gürcü dilini bilmə səviyyəsini qiymətləndirən alətin yaradılması

3.3.1.2 Gürcü dilini bilmə səviyyəsini qiymətləndirmə aləti işlənib hazırlanmışdır

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi

2016-2020

3.4 Peşə və yetişkinlərin təhsilinin təmin edilməsi

3.4.1. Peşə təhsil müəssisələrində azlıq nümayəndələrinin iştirakını yaxşılaşdırnaq, həmçinin yetişkin əhali üçün dövlət dili tədrisinin əlçatan olmasını təmin etmək


3.4.1.1 Etnik azlıq nümayəndələri üçün peşə təhsilinin əlçatan olmasını yüksəltmək məqsədilə mexanizmlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi


3.4.1.1 Etnik azlıq nümayəndələri üçün peşə təhsilinin əlçatanlıq dərəcəsi yüksəldilmişdir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;

Peşə kollecləri;

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik


2015-2017

3.4.1.2 Peşə təhsili müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsi

3.4.1.2 Etnik azlıq nümayəndələri üçün peşə təhsilinin əlçatan olması yüksəldilmişdir


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi


2015–2020

3.4.1.3 Etnik azlıqların kompakt məskunlaşdığı regionlarda yetişkin əhaliyə dövlət dilinin tədrisi kurslarının təklif edilməsi

3.4.1.3 Yetişkin əhali arasında dövlət dilini bilmə səviyyəsi yaxşılaşdırılmışdır


Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi;

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi və məktəbin regional mərkəzləri2015-2019


ÜHHŞ –İvane Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universiteti;

Gürcüstan Prezident Administrasiyasından tələb olunsun2015

3.4.1.4 ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbində dövlət qulluqçularının peşəkar inkişafı istiqamətində mövcud zərurətləri nəzərə alaraq proqramın inkişafı və yeni tədris üzrə sahə kurslarının yaradılması

3.4.1.4 ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbində yenilənmiş dövlət idarəçilik proqramı funksiya göstərir

Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi ( ÜHHŞ –Müəllimlərin Peşəkar İnkişafı Mərkəzi);

ÜHHŞ –Zurab Jvania adına Dövlət İdarəçilik Məktəbi
2015-2016Strateji məqsəd 4. Etnik azlıqların mədəniyyətinin qorunub saxlanılması və tolerant mühitin həvəsləndirilməsi

Aralıq məqsəd

Vəzifə

Fəaliyyət/tədbir

İndikator

Cavabdehlik daşıyan idarə

Yerinə yetirilmə müddəti

4.1 Mədəniyyət siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində etnik azlıqların rolunun və əhəmiyyətinin əks etdirilməsi

4.1.1 Etnik azlıqların mədəniyyətinin qorunub saxlanılması istiqamətində fəaliyyətin yaxşılaşdırılması; regional və yerli birliklərlə koordinasiyanın təmin olunması

4.1.1.1 Mədəni tədbirlərin təşfiqi

4.1.1.1 – 4.1.1.2

Həyata keçirilmiş tədbirlərin miqyasıGürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi

2015-2018

4.1.1.2 Qeyri-hökumət sektorunun mədəniyyət sahəsindəki tədbirlərə cəlb olunması, onların təşəbbüslərinin dəstəklənməsi

4.1.1.3 Etnik azlıq nümayəndələrinin mədəniyyətlərinin dəstəklənməsi çərçivəsində məqsəd və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, büdcənin müəyyənləşdirilməsi və planlaşdırılması

4.1.1.3 Etnik azlıqların mədəniyyətlərinin dəstəklənməsi istiqamətində görülmüş işlərin analizi

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;

Yerli özünüidarə orqanları


2015–2018

4.1.1.4 Teatrların və muzeylərin dəstəklənməsi

4.1.1.4

Yenilənmiş infrastruktur;

Teatrların və muzeylərin fəaliyyətinin analizi


Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;

Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;
2015-2018

4.2 Etnik azlıqların mədəni irsinin qorunması və populyarlaşdırılması

4.2.1 Etnik azlıqların maddi və qeyri-maddi mədəni dəyərlərin mühafizəsi

4.2.1.1 Abidələrin reabilitasiyası –rekonstruksiyası


4.2.1.1 – 4.2.1.2

Mədəni abidələrin vəziyyəti yaxşılaşdırılıb


Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;


ÜHHŞ –Gürcüstan Mədəni İrsin Mühafizəsi üzrə Milli Agentlik


2015-2018

4.2.1.2 Mədəni abidələrin siyahıya alınması və inventarlaşmanın davam etdirilməsi

4.3. Mədəni rəngarəngliyin həvəsləndirilməsi

4.3.1 Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi

4.3.1.1 Vahid dövlət kitabxanası siyasətinin yaradılması və yürüdülməsi

4.3.1.1 Siyasəti əks etdirən sənədin işlənib hazırlanması, onun qəbul olunması və effektiv həyata keçirilməsi

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;
Gürcüstan Parlamenti Milli Kitabxanası


2015-2018

4.3.1.2 Kitabxanaların tolerantlıq, mədəniyyətlərarası təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyətinin dəstəklənməsi

4.3.1.2 Kitabxanaların vəziyyəti və onların göstərdikləri xidmətlə əhalinin marağını qazanmaq

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;
Gürcüstan Parlamenti Milli Kitabxanası2015-2018

4.3.1.3 Mədəniyyətlərarası proqramların və idman tədbirlərinin dəstəklənməsi

4.3.1.3 Keçirilmiş tədbirlərə qarşı göstərilmiş maraq, tədbirlərin miqyası

Gürcüstan Mədəniyyət və Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi;
Gürcüstan İdman və Gənclərlə İş üzrə Nazirlik;
Gürcüstan Cəzaçəkmə və Probasiya Nazirliyi

2015-2020


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə