EntomofaqlariYüklə 5.91 Mb.
Pdf просмотр
səhifə12/12
tarix29.05.2017
ölçüsü5.91 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
    Навигация по данной странице:
  • MÜNDƏRİCAT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
141 
MÜNDƏRİCAT  
 
Giriş................................................................................................................3  
I Fəsil. Naxçıvan Muxtar Respublikasının fiziki-coğrafi  
xarakteristikası. ..................................................................................4  
II Fəsil. Çəyirdəkli meyvə ağaclarının zərərvericiləri  
 
və onların entomofaqlarının öyrənilmə dərəcəsi................................9  
III Fəsil. Materialın toplanılması və işin metodikası………………………17 
IV Fəsil. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında 
çəyirdəkli meyvə  
 
zərərvericilərinin növ tərkibi, ağaclarının onlarla  
 
yoluxma dərəcəsi ...……………...……………...............................21 
V Fəsil. Başlıca meyvə zərərvericilərinin morfo-bioekoloji  
xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti............................................30  
5.1. Gavalı mənənəsi- Hyalopterus pruni 
(Geoffroy, 1762)...............................................................................30 
5.2. Yaşıl şaftalı mənənəsi- Myzus  
(Nectarosiphon) persicae Sulzer, 1776.............................................32  
5.3. Kaliforniya çanaqlı yastıcası- 
Diaspidiotus perniciosus (Comstock, 1881).....................................34  
5.4. Tüklü maralca- Tropinota (Epicometis)  
hirta (Poda, 1761).............................................................................37  
5.5. Qaramtıl qızılböcək- Capnodis  
tenebrionis (Linnaeus, 1758) ...........................................................38  
5.6. Meyvə uzunbığı- Tetrops praeustus 
(Linnaeus, 1758)...............................................................................39  
5.7. Meyvə yarpaqyeyəni-  
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)...............................................40  
5.8. Kazarka- Rhynchites (Rhynchites) 
bacchus (Linnaeus, 1758).................................................................40  
5.9. Bukarka- Neocoenorrhinus pauxillus 
(Germar, 1824).................................................................................41  
5.10. Gavalı uzunburunu- Involvulus  
(Involvulus) cupreus (Linnaeus, 1758).............................................43  
5.11. Meyvə qabıqyeyəni- Scolytus mali 
(Bechstein, 1805)..............................................................................45  
5.12. Qırışıqlı qabıqyeyən- Scolytus rugulosus 
(Muller, 1818).……..........................................................................47  
5.13. Meyvə güvəsi- Yponomeuta padella 
(Linnaeus, 1758)...............................................................................48 
5.14. Zolaqlı meyvə güvəsi- 
Anarsia lineatella Zeller, 1839.........................................................50  

 
142 
5.15. Yarpaq güvəsi- Recurvaria nanella 
(Denis et Schiffermüller, 1775)........................................................52  
5.16. Tumurcuq fırfırası- Spilonota ocellana 
(Denis et Schiffermüller, 1775..........................................................54  
5.17. Qızılgül yarpaqbükəni- Archips rosana 
(Linnaeus, 1758). .............................................................................56  
5.18. Gavalı meyvəyeyəni- Grapholita  
(Aspila) funebrana Treitschke, 1835. ..............................................58  
5.19. Şərq meyvəyeyəni- Grapholita  
(Aspila) molesta (Busck, 1916).........................................................60  
5.20. Qızılqarın kəpənək- Euproctis  
(Euproctis) chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)......................................62  
5.21. Tək ipəksarıyan- Lymantria dispar 
(Linnaeus, 1758).………….……….....................…………...….....65 
5.22. Valehedici gözəlçə- Orgyia  
(Orgyia) antiqua (Linnaeus, 1758)…………......................…….....68 
5.23. Yemişan kəpənəyi- Aporia crataegi 
(Linnaeus, 1758)...............................................................................71 
5.24. Ayıcaxanım- Callimorpha dominula 
(Linnaeus, 1758)...............................................................................73  
VI Fəsil. Entomofaqların növ tərkibi, bioekoloji xüsusiyyətləri  
və zərərvericilərin sayının biotənzimlənməsindəki rolu........……...77  
6.1. Entomofaqların növ tərkibi........................................................77  
6.2. Başlıca entomofaqların bioekoloji xüsusiyyətləri və 
zərərvericilərin biotənzimlənməsindəki rolu....................................83  
6.2.1. Bracon hebetor Say, 1836......................................................84  
6.2.2. Meteorus versicolor (Wesmael, 1835)...................................86 
6.2.3. Macrocentrus bicolor Curtis, 1833........................................88  
6.2.4. Diadegma armillata (Gravenhorst, 1829)………………..... 90 
6.2.5. Scambus calobatus (Gravenhorst, 1829)............................... 92  
6.2.6. Ageniaspis fuscicollis (Dalman, 1820).................................. 95  
6.2.7. Copidosoma varicorne (Nees, 1834)..................................... 96  
6.2.8. Goniozus claripennis (Foerster 1851)…………................... 98 
6.2.9. Adalia (Adalia) bipunctata(Linnaeus, 1758)……………...100 
6.2.10. Chilocorus bipustulatus(Linnaeus, 1758)………………...105 
6.2.11. Calosoma (Calosoma) sycophanta (Linne, 1758)..............107  
6.2.12. Dermestes (Dermestes) lardariusLinnaeus, 1758..............109  
6.2.13. Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)................................110  
VII Fəsil. Meyvə bağlarında zərərvericilərin və entomofaqların həyat 
fəaliyyətinə təsir edən ekoloji amillərin rolu....................................114  
7.1. Abiotik amillərin rolu………………......................................114  

 
143 
7.2. Biotik amillərin rolu................................................................116  
7.3. Nektarlı bitkilərin rolu.............................................................117  
7.4. Antropogen amillərin rolu (aqrotexniki və kimyəvi 
tədbirlər)..........................................................................................119  
Nəticələr......................................................................................................123 
Əməli təkliflər.............................................................................................125 
İstifadə edilmiş ədəbiyyat. .........................................................................126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
144 
Qasımov Aqil Qadir oğlu 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli  
meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və  
onların entomofaqları 
 
 
 
 
 
 
Texniki redaktor: 
Məhərrəmov Mahir Musa oğlu 
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 
Korrektor: 
Dadaşova Xəyalə Xalıqverdi qızı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yığılmağa verilmiş 29.03.2015. 
Çapa imzalanmış 14.10.2015. 
Formatı 60X90 1/16 “Tayms” qarnituru. 
Ofset çap üsulu. Ofset kağızı. Həcmi 9.0 ç.v. 
Sifariş №772 Tiraj 200 nüsxə. 
 
 
 
Naxçıvan şəhəri, Təbriz küçəsi, 1 

 
145 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə