Firudin ZeynallıYüklə 0.75 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/7
tarix19.06.2017
ölçüsü0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

 
145
Oy, Oy, Oy 
 
Ömürünün gül-çiçəyin dərməmiş
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy. 
Gəlininə xeyir-dua verməmiş, 
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy. 
Aşıma zəhəri qatdı oy, oy, oy. 
 
 
 
 
Həyat bağçasında gül bitirməmiş, 
   Balasının gərdəyinə sərməmiş, 
 
 
 
Əllərini əlimə yetirməmiş 
 
 
 
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy, 
 
 
 
Aşıma zəhəri qatdı oy, oy, oy. 
 
Firudinin arzuları gülməmiş, 
Qəlbimdədir balam heç vaxt ölməmiş, 
Atasının dərdlərini bilməmiş. 
Qızım məni atdı getdi oy, oy, oy, 
Aşıma zəhəri qatdı oy, oy, oy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
146
Nə olar dur gedək balalarına 
 
Sənə iltimasa gəlmişik qızım, 
Nə olar dur gedək balalarına, 
Əzəlim dünənim, baharım yazım, 
Nə olar dur gedək balalarına. 
 
 
 
Çətin səndən sonra mən xoşbəxt olam, 
 
 
İnanmıram çox yaşayıb, çox qalam, 
 
 
Ömrümü doğrayıb yox olan balam, 
 
 
Nə olar dur gedək balalarına. 
 
Firudinin içi od tutub-yanmış, 
Əfsus həqiqəti sonradan qanmış, 
Əkdiyin fidanlar hələ solmamış, 
Nə olar dur gedək balalarına. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147
Qara bayramı 
 
İltimasa gəlib toy eliyənlər, 
Qara günlərimin qara bayramı. 
İzin verirsənsə qoy eyləsinlər, 
Qara günlərimin qara bayramı. 
 
 
 
 
Görüb əhvalımı oy eyləsinlər, 
 
 
 
Dayçanı böyüdüb day eyləsinlər, 
 
 
 
İstəməm evlərdə vay eyləsinlər, 
   Qara 
günlərimin qara bayramı. 
 
Qoymaram saxlayıb yay eyləsinlər, 
Səni özgələrə tay eyləsinlər
Firdunun arzusun zay eyləsinlər, 
Qara günlərimin qara bayramı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
148
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm 
 
Hurimisən, pərimisən bilmirəm, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
Mələklərdən birimisən bilmirəm, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
 
 
Dağ boyda dərdimi mən bildirmirəm, 
 
 
Ağızımın ləzzətini bilmirəm. 
 
 
Səndən sonra danışmıram-gülmürəm 
 
 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Öz-özümə hey danışıram səndən, 
Sanki ruhum ayrılıbdı bədəndən, 
Hər gün soruşuram gəlib, gedəndən, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Oğulda şirindi, qızda şirindi, 
 
 
Qızın müsibətin daha dərindi, 
 
 
Səcdəndə dayanan mələklərindi, 
Qızım həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Fələyin yumruğu başıma dəydi, 
Kəmalə yoxluğu qəddimi əydi. 
Kaş qalxıb bircə yol ata deyəydi, 
Onun həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
Xəyalım dolanır belədən-belə, 
Orxanla, Nəcəfi tuturam dilə.  
 

 
149
Firudinəm neynim mən indən belə, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm, 
Sənin həsrətinə heç dözəmmirəm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150
Əli  xınaya  çatdımı? 
 
Ruhunu alıb ələ məzarını dolandırıb, 
Şeytanlar küfr eləyib bizi haqdan usandırıb, 
Sel tək axan göz yaşlarım yanaqlarımı yandırıb, 
Çəkdiyim ah-nalələr ərşi-əlaya çatdımı? 
 
 
Fələklər yığışıb kainatda neylədilər? 
Gecə gündüz qızımın ömrünü çeynədilər, 
Kəmaləmi görəsən cənnətməkan eylədilər 
Balama qəsd eləyən görən bəlaya çatdımı? 
 
Mələklər deyirəm: 
sizdə yaxşı qulaq asın, 
Firduna qismət elədi İlahi Kəmalənin yasın, 
Görmədim əllərində balasının toy xınasın?! 
Heç olmasa qəbirdə əli xınaya çatdımı?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
151
Fələyin işindən necə küsməyim? 
 
Ayaq üstə məhv olmağa məhkum olan da mənəm
Vaxtaşırı bulud tək boşalıb dolan da mənəm, 
Balam gedib əbədi yetim qalan da mənəm. 
Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim. 
 
         Tale yazısını pozmağa qadir deyiləm, 
         Allahın işlərini yozmağa qadir deyiləm. 
         Gəl deyirəm gəlmir ölüm mən ki, nadir deyiləm, 
          Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim. 
 
 
Qocaya zülüm verib yatağlarda süründürür, 
Hərdən bir gözünə ölümünü göründürür, 
Cavanı vaxtından tez kəfənə büründürür, 
Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim. 
 
          Ey məzar niyə aldın əlimdən tək qızımı. 
          Döndərdin zimistana baharımı yazımı, 
          Qəmə kökləndirib sinəmdə telli sazımı, 
          Fələyin yarıtmaz işindən necə küsməyim? 
 
 
 
 
 
 

 
152
Dilərəm ki, yaşasın arzu istəklərdə balam 
 
Xudam əsirgəməsin səndən öz behişt bağını, 
Çəksən də atanın qəlbinə cəhənnəm dağını, 
Kaş yedirəydim qızıma gözlərimin yağını, 
Yaşamaqçün həmişə arzu diləklərdə balam. 
 
Gül əndamı balamın bürünmüş idi kəfənə, 
Bədbəxtlik gətirdi həm anaya, həm də mənə, 
Qapımızdan bir daha boylanacaqdırmı yenə, 
Yoxsa yaşayacaq ancaq ürəklərdə balam. 
 
Haqqında deyilən təriflər vermədi uzun bir ömür, 
İlahidən dilədilər ataya ancaq səbir, 
Lakin təsəllimiz ola biləcəkdi qəbir
Gedərəm ki, yaşasın arzu istəklərdə balam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
153
Dərd əlindən qopmaram daha 
 
Ümid eləyirdim üzünü bir də görəm mən, 
Bundan belə sənsiz yaşamaq istəmirəm mən. 
Çəkilməyəcək ömrüm boyu gözlərimdəki nəm 
Onu silməyə qolumda taqət tapmaram daha. 
 
Almış başımın üstünü zülmət kimi bir dərd, 
Niyə qəsd elədi balama hansısa namərd 
Tapsam deyərəm ona özüm kimi həmdərd 
Mən qızıma toy məclisləri yapmaram daha. 
 
De məzar, de sənmi çəkdin sinənə nakamımı, 
Aldın əlimdən niyə sən dinimi, həm imanmı, 
Niyə söndürdün gözəlik nurumu öldürüb ilhamımı. 
Fəryadımı unudub dərd əlindən qopmaram daha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154
Haqqadır  gümanım  bəlkə   
ondan  imdad  ola 
 
Keçdi dövran daha düşübdü taqətdən canım, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
Quruyub dil-dodağım, həm də damarlarda qanım, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
 
Ağlım bir şey kəsmir daha bütün əzalardan, 
 Olmuşam məhrum vallah dildən və dodaqdan. 
 Ölümüm 
mənə xoşdur belə dərdli yaşamaqdan, 
 Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
Artıq geri dönməz o gözəl günlərim bir də, 
Dərdlərimə çarə tapılar ancaq qəbirdə. 
Dözmək diləyir hər dəqiqə gələn səbir də, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
 
Qələmdən söz axır, incilər ağlar gözümdən
 
Bütün kainat ağlayır mənim həqiqi sözümdən. 
         Hərdən də şoka düşüb getmək istərəm özümdən, 
 Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
Susuz qalıb gözümün içmək istəsən yaşını, 
Firdunam gələndə öpürəm baş daşını. 
İstərəm qeyd eləyəm qızım natamam yaşını, 
Haqqadır gümanım bəlkə ondan imdad ola. 
 
 

 
155
Mənim gül  balamı  ayırma  bizdən 
 
Amandı əl saxla, rəhm et Əzrayıl, 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
Əlimdə qələmdir dildə həmayıl, 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
 
 
 
 
Gözlərimdən axan yaş yox, leysandır, 
 
 
Ürəyimdən axan qap-qara qandır;  
 
 
Qızıma tor quran yəqin şeytandır, 
 
 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
 
Həyatın dadını dadmayıb hələ, 
İmkan olmadı ki, sevinib gülə. 
Firudinun anı dönübdü ilə, 
Mənim gül balamı ayırma bizdən. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
156
Qəmli  gözlərinin  qurbanı olum 
 
Üzündə gözündə kədərlə qəm var, 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Dünyanı başıma eyləmisən dar, 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
 
 
Sənsiz darıxıram hər səhər axşam, 
 
 
Gözümdən yaş axır eyləyəndə şam, 
 
 
Niyə sifətini bürüyüb duman, 
 
 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
Yoluma gül-çiçək yığıb sərərdin, 
Dərdimi hamıdan öncə bilərdin. 
Bu nə bəd xəbərdi mənə göndərdin?! 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
 
 
Xəyallanıb uşaqlığa gedərdin, 
 
 
Başına güllərdən çələng hörərdin, 
  Atan 
Firudinə qulluq edərdin, 
 
 
Qəmli gözlərinin qurbanı olum. 
Şirin sözlərinin qurbanı olum. 
 
 
 
 

 
157
Özün  işıqsız  qaldın 
 
İşıq verdin özgələrə, 
Özün işıqsız qaldın. 
Günəş kimi parlayaraq, 
Ancaq günəşsiz qaldın. 
 
 
 
Nəcəfə söz ataraq, 
 
 
Qaşlarını çataraq. 
 
 
Məzarda tək yataraq, 
 
 
Bəs niyə bizsiz qaldın. 
 
Daş olub, daşda bitdin, 
Yolunu qısa etdin. 
Hər gün işinə getdin
İndisə işsiz qaldın. 
 
 
 
Oxuşa yaxma yağladın, 
 
 
Hərdən küsüb ağladın. 
  Bulaq 
kimi 
çağladın, 
 
 
Vaxtsız bulaqsız qaldın. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
158
Geydirdin  atana  vay  libasını 
 
Görmədin Kəmalə, görmədin qızım, 
Nəcəfin, Orxanın toy libasını. 
Ay mənim baharım, ay mənim yazım, 
Geydirdin atana vay libasını. 
 
Təbiət yas tutdu, göylər ağladı, 
 
 
Günəşdə buluddan qara bağladı. 
 
 
Atanın fəryadı sinə dağladı, 
 
 
Dəyişdi göydəki ay libasını. 
 
İlahi apardı yadigarını, 
Çəkdirdi balamın intizarını. 
Əbədi itirən övladlarını, 
Atalar geyirlər vay libasını. 
 
 
 
Fələklər oturub qurğular qurur, 
 
 
Əzrayıl əmirə müntəzir durur. 
 
 
Sənin kimilərin ömrünü qırır, 
  Geydirir 
kəfənə tay libasını. 
 
Ölənəcən tutacağam yasını, 
Geydirdin atana vay libasını. 
Beş arşın bez olan toy libasını, 
Soyunmam verdiyin vay libasını. 
 
 
 

 
159
Səndən  başqa  qızım  fikrimi  bir  
 məşğul  edən  yox 
 
Üç yüz altmış beş gün on iki ay ağlaram ildə, 
Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
Yalnız sənin əksin dolanır gözdə könüldə, 
Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
 
 Gündə yüz yol qara bulud tək boşalıb dollam, 
 
İnanın ağ saçlarım ağlamasa birbəbir yollam. 
 
Əzizim məzarına baş daşı qoysalar ollam, 
        Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
 
Hər gün Firudin şəklinin önündə dayanıb, 
Odsuz alovsuz cəhənnəmin oduna yanıb. 
Çox fikirdən sonra axır həqiqəti qanıb, 
Səndən başqa qızım fikrimi bir məşğul edən yox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
160
Oldu  qapısız  pəncərəsiz  bir  evə  mehman 
 
Ay üzlü balam yatmış idi arxası üstə, 
Qalmamışdı onda bu həyatdan bircə nişan. 
Ruh uçmuş idi bədəndən qapının bir tayı üstə, 
Çimdirdi onu mürdəşiri halı pərişan. 
 
 Öz 
köynəyi, öz paltarı boylandı kənardan, 
 
Şəkli balamın asılı qaldı divardan. 
 Geydirildi 
kəfən bağlandı, başdan və ayaqdan, 
 Aparmağa bilməm Mələklər gəldilər hardan. 
 
Qırıldı düşdü beynimdəki bütün inamlar, 
Tabutunu bir Məscidə çatdırdı adamlar. 
Yığışıb başına şivən qopardı imamlar, 
Rəhmət oxuyub rəhm rica etdilər haqdan. 
 
 
Hökm oldu Cəbrayıla qapı pəncərəmi hördü, 
 
Mələklər göydən baxıb bu müsibəti gördü. 
 Adamlar 
elə ki, qıldı namaz, fatihə verdi, 
 
Qəbirstana yollandılar orada etdilər əfqan. 
 
Goy gurladı dəyişdi ruzigar, dəyişdi iqlim, 
Öldü deməyə heç kimsəyə söz tapmadı dilim. 
Qan yaş tökərək qızımı eylədilər torpağa təslim, 
Oldu qapısız pəncərəsiz bir evə mehman. 
 
 
 

 
161
Ahı  fəğandır 
 
Fəryad qoparıb ağlayıram mən gecə-gündüz
Bax gör balamın yatdığı hansı məkandır. 
 
 Övladımı torpaqda görüncə kor olaydım, 
 Onsuz 
keçən ömrümün hər anı fəğandır. 
 
Kaş mən də onunla bir öləydim, 
İtirmək tək qızımı zənn etmə asandır. 
 
 Ömrün 
ən əziz vaxtı əcəl yıxdı balamı, 
 Övladımın abad sarayı indi virandır. 
 
Biz yoxsa, yaman bəd nəzərə, bəd gözə gəldik, 
Bəd gözlülərin tez ya gec, iqbalı yamandır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
162
Ondan  çəkinməmisən 
 
Ölümlə üzləşəndə, 
Ondan çəkinməmisən. 
Əcəllə güləşəndə, 
Ondan çəkinməmisən. 
 
 
  
Düz 
baxmısan gözünə, 
 
 
Əməl edib sözünə. 
  
Düşüb məzar izinə, 
  
Ondan 
çəkinməmisən. 
 
Deyirdin ölüm haqdır, 
Bilin, qorxmaq günahdır. 
Səninki, lap nahaqdır, 
Ondan çəkinməmisən. 
 
 
  
Ay 
başımın sərvəri, 
  
Hurimisən, ya pəri. 
  
Düşdün məndən irəli, 
  
Ondan 
çəkinməmisən. 
 
 
 
 
 
 

 
163
Bəs  mənim  Kəmaləm  niyə  boylanmır? 
 
Kol dibindən bənövşələr boylanır, 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
Dağ döşünə lalə nərgiz paylanır, 
Bəs  mənim  Kəmaləm  niyə  boylanmır? 
 
 Yazdı çəmən gülür dərə dağ gülür, 
 Onların sirrini İlahi bilir. 
 Yaralı qəlbimi yaralar dəlir, 
 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
 
Allah yaratdığı hikmətə bir bax, 
Dağlar qoynundakı nemətə bir bax. 
Hər canlı boylanır qismətə bir bax, 
Bəs mənim Kəmaləm niyə boylanmır? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
164
 
Gəlsənə  ay  qızım, qalxıb  gəlsənə 
 
Sənsiz darıxıram hər səhər axşam,  
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
İştaham küsübdü edəmmirəm şam, 
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
 
  
Bütün 
canlıların öz balaları, 
 
 
Şənləndikcə sevinir anaları. 
  
Göllərə can atır, su sonaları, 
 
 
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
 
Bilirəm hər quşa yuvası şirin, 
İtirsə çırpınır balasın birin. 
Yox etməyə Firdunun dərd-sərin
Gəlsənə ay qızım, qalxıb gəlsənə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165
Onunla  nə  demək  istəyir  Fələk? 
 
Bilmirəm ömrümə nə qədər qalıb, 
Yaradan başıma ağır daş salıb; 
Mənim gül balamı əlimdən alıb, 
Sanki dar qəfəsdə çırpınır ürək, 
Onunla nə demək istəyir Fələk? 
 
 
 
Ey yaradan necə qıydın qızıma, 
 
 
Xəzan qatdın baharıma yazıma. 
 
 
Qəm çaldırdın əldə simli sazıma,  
 
 
Əvvəldən axıra gələrək kələk, 
  
Onunla 
nə demək istəyir Fələk? 
 
Baharımı zimistana döndərib, 
Mən sağ ikən cəhənnəmə göndərib. 
Yediyimi zəhrimara döndərib, 
Başıma qaynamış suyu əndərib, 
Onunla nə demək istəyir Fələk? 
 
 
 
  
Gözsüzlərə Günəş nuru yayaraq, 
 
 
Getdin sanki bu dünyadan doyaraq. 
 
 
Nəcəfini boynu bükük qoyaraq, 
 
 
Həyatını zəhrimara döndərib, 
  
Onunla 
nə demək istəyir Fələk? 
 
 
 
 

 
166
Ürəyimin  odu  sönməyəcəkdir 
 
Nə qədər ömrümün teli dartına, 
Balam daha geri dönməyəcəkdir. 
Qəlbimi bürüsə minbir fırtına, 
Balam daha geri dönməyəcəkdir. 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
 
 
İlahi nə imiş mənim günahım, 
  
Ancaq 
məzar olar axır pənahım. 
 
 
Ərşə bülənd olsa harayım, ahım, 
 
 
Balam daha geri dönməyəcəkdir
  
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
Aldı başım üstün duman ilə çən, 
Kor olmuş gözümdə gilələnib nəm. 
Nə qədər yalvarsam yaradana mən, 
Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
  
Bilirəm qanundur, gedən qayıtmaz, 
  
Ömrünü 
yarımçıq edən qayıtmaz. 
 
 
Məzarda uyuyan bədən qayıtmaz, 
 
 
Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
  
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
Novruz şamı kimi yandı əridi, 
Firudin bir sümük, bir də dəridi. 
Kəmaləm də mələklərin biridi, 

 
167
Balam daha geri dönməyəcəkdir, 
Ürəyimin odu sönməyəcəkdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
168
De  qızım, atanın  nəymiş  günahı? 
 
Şirin yuxulara gəlmirsən daha, 
De qızım, atanın nəymiş günahı? 
Bu isə ömrümə oturur baha, 
De qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
  
Ömür 
sarayımın himi laxlayıb, 
 
 
Fələk hər tərəfdən məni oxlayıb. 
 
 
Həyatımı nəhrə kimi çalxayıb, 
  
De 
qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
Nə üçün atandan uzaq qalmısan, 
Mən yazığı dərd-bəlaya salmısan. 
Bütün ixtiyari əldən almısan, 
De qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
  
Yayılıb söz-söhbət artıb gileylər, 
 
 
Bu dünya malını, o dünya neylər? 
  
Firudin 
yalvarıb iltimas eylər, 
  
De 
qızım, atanın nəymiş günahı? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
169
Orxana təsəlli verə  bilmərəm 
 
Dünyanın varını bağışlasalar da, 
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
Ömrümü yenidən naxışlasalar da, 
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
Orxana təsəlli verə bilmərəm. 
 
 
 
Sənin üçün şirin dillər töksələr,  
 
 
 
Həyat baxçamıza güllər əksələr. 
  
Gözlərimə yeni gözlər tiksələr, 
  
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
 
 
Nəcəfə təsəlli verə bilmərəm. 
 
Sənsiz inanmıram sevinəm güləm, 
Dünyanın sirrini çətin ki, biləm. 
Yığılsa məxluqat, yığılsa aləm, 
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
Orxana təsəlli verə bilmərəm. 
 
  
Firdunam 
dağlanmış dağlar oğluyam, 
  
Sinəm üstü çalın-çarpaz dağlıyam. 
 
 
Nə faydası ömrüm boyu ağlayan, 
  
Balamı bir daha görə bilmərəm. 
 
 
Nəcəfə təsəlli verə bilmərəm. 
 
 
 
 

 
170
Mən  daha  geriyə  dönə bilmərəm 
  
Sənlə fəxr eləyib, sənlə uçurdum, 
Bəs necə oldu ki, səni uçurdum. 
Könlüm viran oldu, dağıldı yurdum, 
Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
                    Əzrayıla tikdirmişəm qalamı, 
 
 
Fələk dərdlərimi geri alamı? 
  
Öz 
əlimlə basdırmışam balamı, 
 
 
Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
Kaş təqvimdən siləydilər o günü, 
Sinəmə çəkilən dağı, düyünü. 
Qızım almaq üçün sənin iyini, 
Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
  
Yerbəyer etməmiş xoş arzuları, 
 
 
Qızım üstün tutdu soyuq məzarı. 
  
Firdunam 
gedirəm qəbrimə sarı, 
 
 
Mən daha geriyə dönə bilmərəm. 
 
 
 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə