Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə Bakı 2011 GirişYüklə 0.9 Mb.
səhifə11/11
tarix23.12.2016
ölçüsü0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ədəbiyyat göstəricisi
Abdullayev M., İran Azərbaycanında milli-azadlıq hərəkatında demokratik mətbuatın rolu (1941-1946), Namizədlik dissertasiyası, Bakı 1975.

Afiyət M., Sərdari-milli Səttərxan, yersiz, 1968.

Almaz Əliqızı, Cənubi Azərbaycan “Ağ inqilab” dönəmində, “Araz” dərgisi № 1, 1997.

Aydın Mədətoğlu, Güney Azərbaycan: dünən, bugün, sabah, Bakı 2005.

Aydın Mədətoğlu, Güney Azərbaycan son yüz ildə, “Türküstan” qəzeti, 2009 № 13 (139)-15 (141).

Aydın Mədətoğlu, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatlarının anatomiyası, “Türküstan” qəzeti, 2009 № 41 (167)-46 (172); 2010 №1 (173)-3 (175).

Azərbaycan Milli Hökumətinin ictimai, iqtisadi və mədəni tədbirləri, yersiz, 1975.

Azərbaycan tarixi, I cild, Bakı 1994.

Azərbaycan tarixi, Bakı 1995.

Azərbaycan tarixi uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər, Bakı 1996.

Balaş Azəroğlu, İstibdad dövrünün ədəbiyyatı, XX əsr Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında demokratik ideyalar, 1900-1985-ci illər, Məqalələr məcmuəsi, Bakı 1990.

Baloğlan Şəfiyev, Zərdüşt, Avesta, Bakı 1996.

Böyük Rəsuloğlu, Azərbaycan yolunda (Məqalələr toplusu), Bakı 2001.

Böyük Rəsuloğlu, Azərbaycan uğrunda bizim yol, Bakı 2009.

Bütöv Azərbaycan Birliyinin Məramnaməsi, Bakı 2004.

Cəmil Həsənli, Güney Azərbaycan Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945), Bakı 1998.

Cəmil Həsənli, Soyuq müharibənin başlandığı yer Güney Azərbaycan 1945-1946, Bakı 1999.

Cənubi Azərbaycan tarixinin oçerki (1828-1917), Bakı 1985.

Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri, Bakı 1989.

Çeşmiazər M.M., Azərbaycan Demokratik Partiyasının yaranması və fəaliyyəti, Bakı 1986.

Dəvəli M., Cənubi Azərbaycanda Milli Hökumətin təşkili və fəaliyyəti (1945-1946-cı illər), Namizədlik dissertasiyası, Bakı 1967.

Doktor Təqi Ərani, Difaiyyə, Bakı 1972.

Elçi düşüncələri, Bakı 2002.

Elçibəy, Azərbaycandan başlayan tarix, Bakı 2003.

Əbülfəz Elçibəy, Bütöv Azərbaycan yolunda, Bakı 2004.

Əhməd Kəsrəvi, Azərbaycanın on səkkiz illik tarixi (farsca), Tehran 1938.

Əkrəm Rəhimli, Güney Azərbaycanda Milli-demokratik hərəkat, Bakı 2003.

Əkrəm Rəhimli (Bije), Seyid Cəfər Pişəvəri (Həyat və ictimai-siyasi fəaliyyəti), Bakı 2009.

Əkrəm Mişovdağlı, Güney Azərbaycan Türklərinin 20-ci yüzildə taleyi, “Düşüncə” jurnalı № 1, Bakı 1998.

Əli Azəri, Xiyabani, Türkcəyə çevirən Seyfəddin Altaylı, Ankara 1996.

Əli ət-Tai, Bohrani-hoviyyeti qovmi dər İran (farsca), Tehran, hicri 1378.

Əlirza Amanbəyli, İran adlanan ölkədə işgəncə və cəza üsulları, “Dünya Azərbaycanlıları” dərgisi №2 (5), 2008.

Gülara Yenisey, İranda etnosiyasi hərəkatlar (1922-2004), Bakı 2009.

Hacı Məhəmməd Bağır Beycuyeyi, Bəlvaye-Təbriz (Təbriz üsyanı, farsca), Təbriz 1959.

Həbibov Ə., Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, Bakı 1988.

Həsənov N., Oyanmış Təbriz və Səttərxan, Bakı 1986.

Hüseyn Cavid, Əsərləri, III cild, Bakı 2005.

İbrahimov T. A., İranda siyasi cəmiyyətlər və təşkilatların yaranması və onların fəaliyyəti (1858-1906), Bakı 1967.

İran Konstitusiyası, “İrşad” İslam araşdırmalar mərkəzi, Bakı 1983.

İsmayıl Məmmədov, Azərbaycan tarixi, Bakı 2005.

Qalibə Gültəkin, Güney Azərbaycanın doğusundakı yer adları, Türkiyə Türkcəsinə çevirən Dr.Enver Uzun, yersiz və tarixsiz.

Qulam Məmmədli, Xiyabani, Bakı 1949.

Quliyev Ə., Cənubi Azərbaycan milli-azadlıq və demokratik hərəkat tarixindən (1941-1945), Tarix və Fəlsəfə İnstitutunun əsərləri, 1-ci buraxılış, Bakı 1961.

Makovelski A. O., Avesta, Bakı 1960.

Melikov O. S., Ustanovleniye diktaturı Rza-şaxa v İrane (rusca), Moskva 1961.

Məhəmmədtağı Zehtabi, İran Türklərinin əski tarixi, I cild, Təbriz, hicri 1387; II cild, Təbriz hicri 1389.

Məlikova M., Bayramov E., Azərbaycanın siyasi-hüquqi nəzəriyyələr tarixi (Oçerklər), Bakı 1984.

Məmmədzadə H., İnqilabçı, jurnalist, yazıçı Pişəvəri,

Bakı 1955.

Mir Cəfər Pişəvəri, Seçilmiş əsərləri, Bakı 1984.

Mirzə İbrahimov, Cənubda dirçəliş, “Azərbaycan” jurnalı №1, 1980.

Mirzəzadə S., İran Azərbaycanının Milli Məclisi və onun qanunvericilik fəaliyyəti (1945-1946-cı illər), Namizədlik dissertasiyası, Bakı 1971.

Miyanalı Əlirza, Lütfəli Ərdəbili (Fələki), Milli Hökumətin Fədai və Qızılbaş Xalq Qoşunları, yersiz və tarixsiz.

Miyanalı Əlirza, Lütfəli Ərdəbili (Fələki), Güney Azərbaycan 1945-1946, Milli Hökumətin Fədai və Qızılbaş Xalq Qoşunları, Kitab-albom.

Mustafayev V., Cənubi Azərbaycanda milli şüur (20-ci əsrin 1-ci yarısı), Bakı 1998.

Müciri C., Xorasan üsyanı və Məhəmməd Tağıxan Püsyan, Bakı 1974.

Nəsibzadə N., Bütöv Azərbaycan, Bakı 1997.

Nizamülmük, Siyasətnamə, Bakı 1987.

Oçerki po istorii Azerbaydjanskoy filosofii, Baku 1960.

Pərvanə Məmmədli, Cənubi Azərbaycan mətbuat tarixi, Bakı 2009.

Rafail Əhmədli, Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsi, Bakı 2008.

Reznikov A. B., İran, Padeniye Şaxskoqo rejima, Moskva 1983.

Seyid Cəfər Pişəvəri, Zindan xatirələri, Seçilmiş əsərləri (ərəb əlifbası ilə), Bakı 1965.

Seyid Cəfər Pişəvəri, 21 Azər, Bakı 1961.

Seyid Cəfər Pişəvəri, Seçilmiş əsərləri, Bakı 1965.

Seyidağa Omullahi, Azərbaycan xalqının şərəf tarixi, “Dünya Azərbaycanlıları” dərgisi № 1, 2002.

Şeyh Muhammet Hiyabani ve Azadistan devleti (1920), Güney Azərbaycan, Sosyal kültür, siyasi araştırmalar dosyası, Ankara 2005.

Şövkət Tağıyeva, 1920-ci il Təbriz üsyanı, Bakı 1990.

Şövkət Tağıyeva, Əkrəm Rəhimli, Səməd Bayramzadə, Güney Azərbaycan, Bakı 2000.

Şövkət Tağıyeva, İran inqilabının lideri Şəriətmədari, “Dünya Azərbaycanlıları” dərgisi № 1, 2002.

Vüqar Əhməd, M. C. Pişəvəri: həyatı, mühiti və yaradıcılığı, Bakı 1998.

Yaşar Qarayev, Azərbaycan ədəbiyyatı XIX və XX yüzillər, Bakı 2002.

Yusif Rüstəmov, Siyasi-hüquqi təlimlər tarixi, Bakı 2000.

İçindəkilər
Giriş................................................................................... 3 - 25

I Fəsil


Güney Azərbaycan 1900-1925-ci illərdə………………... 26 - 39
II Fəsil

Güney Azərbaycan 1925-1978-cil illərdə……….............. 40 - 55


III Fəsil

Güney Azərbaycan 1979-2009-cu illərdə....................... 56 - 144


IV Fəsil

Güney Azərbaycan Milli Hərəkatlarının anatomiyası... 145 - 198


Ədəbiyyat göstəricisi.................................................... 199 - 202
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə