GÜven duyulan biR Şİrketle iŞ yapma ayricaliğiniz olsunYüklə 0.85 Mb.
PDF просмотр
səhifə1/13
tarix07.07.2017
ölçüsü0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Hüseyin Bağdatl›oğlu ‹ş Merkezi Kaya Sultan Sokak No: 97 Kat: 5-8 Kozyatağ› 81090 ‹stanbul

Telefon: (0216) 571 30 00 Faks: (0216) 571 31 11

www.akcansa.com.tr

GÜVEN DUYULAN BİR ŞİRKETLE İŞ YAPMA AYRICALIĞINIZ

OLSUN.


FAALİYET RAPORU 2008

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Divan Heyeti’nin teşkili,

2- Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ve Denetçi raporlarının 

okunması,

4- Şirket tarafından 2008 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması,

5- Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu’nun Kâr 

Dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi Ücretlerinin tespiti,

8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi ve görev 

sürelerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine T.T.K.’nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen iznin 

verilmesi,

Toplantı Tarihi

: 31.03.2009

Toplantı Saati

: 10:00


Toplantı Yeri

: Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonu Kule 2

4. Levent/İSTANBUL

Gündem


Gündem

01

Şirket Profili 02

Vizyon – Misyon 

03

Finansal Göstergeler 04

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 

05

Yönetim Kurulu 06

Üst Yönetim

10

Çimento Faaliyetleri 16

Hazır Beton ve Agrega Faaliyetleri

20

İnsan Kaynakları21

Sosyal Sorumluluk

24

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu31

Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim 

Raporu

İçindekilerwww.sabanci.com.tr 

www.heidelbergcement.comwww.akcansa.com.tr 

www.betonsa.com.tr www.karcimsa.com.tr

MERKEZ OF‹S

Hüseyin Bağdatl›oğlu ‹ş Merkezi, Kaya

SultanSokak No: 97 Kat: 5-8 

Kozyatağ› 81090 ‹stanbul

Telefon : (0216) 571 30 00

Faks


: (0216) 571 31 11

BÜYÜKÇEKMECE FABR‹KA

Büyükçekmece 34900 ‹stanbul

Telefon : (0212) 866 10 00

Faks

: (0212) 866 12 00ÇANAKKALE FABR‹KA

P.K. 8 Ezine 17600 Çanakkale

Telefon : (0286) 295 20 00

Faks


: (0286) 295 21 99

LAD‹K FABR‹KA

‹skaniye Mah. Akp›nar Mevkii,

Ladik, Samsun

Telefon : (0362) 771 38 16

Faks


: (0362) 771 38 18

YALOVA TERM‹NAL‹

Balc› Mevkii, SCA Fabrikas› yan›

Kaytazdere Beldesi, Alt›nova, Yalova

Telefon : (0226) 462 97 90 - 91

Faks


: (0226) 462 97 92

‹ZM‹R OF‹S

Ali Çetinkaya Bulvar› No: 34/1 Kat: 4 

D: 402 Alsancak 35220 ‹zmir

Telefon : (0232) 463 67 78

Faks


: (0232) 463 44 29

AL‹A⁄A TERM‹NAL‹

Horozgediği Köyü, Nemrut Körfezi,

Çukurova Çelik Liman›, 

Aliağa 35640 ‹zmir

Telefon : (0232) 625 54 28 - 29

Faks

: (0232) 625 54 31FAALİYET RAPORU 2008

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa’nın temelleri 1967 ve 1974 yıllarında Akçimento ve Çanakkale

Çimento ile atılmıştır. 1996 yılında bu iki şirketin birleşmesi sonucunda Akçansa, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi konumuna

gelmiştir.

Çimento ve hazır beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet gösteren Akçansa, iştiraki olan Betonsa ile

1998 yılında birleşmesi sonucunda, 31 hazır beton tesisinde “Betonsa” markasıyla hizmet vermektedir. Diğer bir iştiraki olan

Agregasa Agrega ile 2002 yılında birleşen Şirket, agrega üretim faaliyetini “Agregasa” markası altında sürdürmektedir.

Akçansa, hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki müşterilerin taleplerini karşılamak ve farklılıkların zor algılandığı bu sektörde fiyat

unsurunun da ötesinde rekabet edebilmek amacıyla “üretim ve hizmette en kaliteli” olmayı hedeflemektedir.

Türkiye çimento sektörünün lideri olan Akçansa, dünya kalite standartlarına uygun ürünleri, İstanbul Sanayi Odası tarafından

ödüllendirilen doğa dostluğu, üstün hizmet anlayışı ve yüksek teknoloji donanımlı tesisleriyle hizmet vermektedir.

Çimento

Klinker

İşletim

TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)

Üretim Kapasitesi

Üretim Kapasitesi

Kapasitesi

Büyükçekmece

2.800.000

1.850.000

-

Çanakkale5.500.000

4.000.000

-

Ladik


1.050.000

650.000


-

Ambarlı


-

-

1.600.000Aliağa

-

-350.000

Yalova


-

-

300.000Yarımca

-

-700.000

Şirket


Profili

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN LİDERİ

OLAN AKÇANSA, DÜNYA KALİTE

STANDARTLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ,

İSTANBUL SANAYİ ODASI TARAFINDAN

ÖDÜLLENDİRİLEN DOĞA DOSTLUĞU, ÜSTÜN

HİZMET ANLAYIŞI VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

DONANIMLI TESİSLERİYLE HİZMET

VERMEKTEDİR.

-

01FAALİYET RAPORU 2008

“Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek”

Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket

olarak, yapı malzemeleri sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek.

Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile,

Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile

müşterilerimize, 

Üstün finansal performansımız ile

hissedarlar›m›za,

Sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin odak noktasında yer alan

çal›şanlar›m›za,

Değer yaratarak,

Toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yap› malzemeleri

şirketi olmak

Vizyon

Misyon


02-

vizyon


misyon

FAALİYET RAPORU 2008

SATIŞLAR (Milyon Ton)

2006

2007

2008

Çimento-Toplam

4,7

5,2


5,4

Yurtiçi


4,1

4,9


4,8

Yurtd›ş›


0,6

0,3


0,6

Klinker


0,1

0,1


1,1

Yurtiçi


0,1

0,1


0,5

Yurtd›ş›


0

0

0,6Haz›r Beton (Milyon m

3

)2,9

3,2


3,7

(Milyon TL)

2006

2007

2008

Net Sat›şlar

582,66

696,5


804,4

FVAÖK (EB‹TDA)

214,72

238,9


231,31

%

36,8528,34

28,75


FVÖK (EB‹T)

180,00


197,4

177,28


%

30,89


28,34

22,04


KÂRLILIK

NET KÂR


146,47

185,8


104,3

Hisse Baş›na Kazanç

0,77

0,97


0,54

Hisse Baş›na Temettü %

67,06

65,28


36,56

NET F‹NANSAL BORÇLANMA

(141,84)

170,3


219,8

ÖZSERMAYE

789,72

841,7


753,1

TOPLAM VARLIKLAR

928,44

1.169,7


1.133,8

Finansal


Göstergeler

FAALİYET RAPORU 2008

Akçansa olarak, ulaştığımız iş boyutu, kurduğumuz geniş üretim, dağıtım ağı ve başta siz değerli ortaklarımız olmak üzere tüm

paydaşlarımız için yarattığımız değerlerle gurur duyabileceğimiz bir yılı geride bıraktık.

Sınırların ötesinde sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun gerçekleşmesi yolunda çok önemli bir adım olan, 2006 yılında temelini

attığımız Çanakkale Fabrikası’nda II. Üretim Hattı yatırımını da tamamlayarak üretim hattını 2008 yılı Mart ayında devreye aldık.

Çevreye duyarlı son teknolojilerin kullanıldığı bu dev yatırımın daha önce belirlenen zaman planı ve bütçe dahilinde tamamlanması

ile Çanakkale Fabrikası’nın yıllık klinker üretimi %100 arttı ve Akçansa’nın yıllık toplam klinker üretim kapasitesi 6,5 milyon tona,

çimento üretim kapasitesi ise 9 milyon tonun üzerine çıktı.

2008 yılında yurtiçi ve yurtdışı toplam çimento ve klinker satışlarımız geçen yıla göre %22 artarak 6.5 milyon ton düzeyine çıktı.

Akçansa’nın iç pazardaki talep artışı nedeniyle son yıllarda azalan ihracatı, yeni fırının devreye girmesi ile 2008 yılında 3,5 kat

artarak 1,2 milyon tona ulaştı. Böylelikle, Akçansa 2008 yılında Türkiye’nin 10 milyon ton olan deniz aşırı çimento ihracatının

%12’sini gerçekleştirmiş oldu.Hazır beton faaliyetlerimizde satışlarımız geçen yıla oranla %16 arttı ve 3,7 milyon m

3

olarak


gerçekleşti.

Hazır beton ve agrega alanlarında büyüme hedefimiz doğrultusunda, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde başlattığımız stratejik

konumlanma çalışmaları sonucunda, satış ağımıza yeni hazır beton ve agrega tesisleri ekledik.

Artan satış, üretim ve sevkıyat noktalarımızın verimli ve etkin yönetiminin gerekliliği sonucunda, lojistik faaliyetlerimize ağırlık

verdik.

Çevre ve doğal kaynakların korunması konularında büyük önem taşıyan “alternatif yakıt ve hammadde kullanımı” alanındakifaaliyetlerimizi de artırarak sürdürmekteyiz.

Toplumsal fayda yaratmak konusundaki kararlılığımızı ise, faaliyet gösterdiğimiz bölgelere sağladığımız desteğin yanı sıra spor,

eğitim ve kültür gibi alanlarda kamu yararına geliştirdiğimiz çeşitli projelerle ortaya koyduk.

Değerli Ortaklarımız,

Global finansal kriz ve değişen rekabet koşullarına rağmen, olumlu perspektifimiz ile Türkiye ve sosyal paydaşlarımız için değer

yaratmaya devam edeceğiz. Yönetimimizin ve tüm çalışanlarımızın başarma arzusu ve siz değerli hissedarlarımızın bize olan

güveniyle ülkemizin yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmak misyonumuzu devam ettireceğiz.

Yönetim Kurulumuz adına toplantımıza katılan tüm ortaklarımıza teşekkür eder, Sermaye Piyasası Kanunu tanımlarına uygun

olarak hazırlanan 2008 yılı Faaliyet Raporumuzu, mali tablolarımızı ve kâr dağıtım önerimizi tetkik ve onayınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ziya Engin Tunçay

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu

Başkanı’nın Mesajı

04-

AKÇANSA OLARAK, ULAŞTIĞIMIZ İŞ

BOYUTU, KURDUĞUMUZ GENİŞ

ÜRETİM, DAĞITIM AĞI VE BAŞTA SİZ

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ OLMAK

ÜZERE TÜM PAYDAŞLARIMIZ İÇİN

YARATTIĞIMIZ DEĞERLERLE GURUR

DUYABİLECEĞİMİZ BİR YILI GERİDE

BIRAKTIK.


FAALİYET RAPORU 2008

(1) Ziya Engin Tunçay

Başkan (Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009) 1.4.2008 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır.)

1952 yılında İstanbul'da doğan Ziya Engin Tunçay, yüksek tahsilini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk

babası olan Tuncay, 1994 tarihinde Sabancı Topluluğu'na katılarak çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra son olarak Sabancı Holding'de

Çimento Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

(2) Daniel Gauthier

Başkan Yard›mc›s› (Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009)

1957 yılında Belçika'da doğan Daniel Gauthier, Mons Polytechnic Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, HeidelbergCement'in

iştiraki olan CBR şirketinde 1982 yılında göreve başlamıştır. 2000 yılından beri HeidelbergCement Yönetim Kurulu Üyesi olan Gauthier’in

sorumluluk alanı Afrika, Akdeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa bölgelerini, Sürdürülebilir Çevre ve Grup Hizmetlerini kapsamaktadır.

(3) Ali Emir Adıgüzel 

Üye (Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009)

1960 yılında İzmir'de doğan Emir Adıgüzel, Harvard Business School ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine Suudi

Arabistan'da üç yıl çalışarak başlayan Adıgüzel, 1996 yılından itibaren HeidelbergCement Trading'in Genel Müdürlüğü ve 2004 yılından itibaren de

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz, Orta Doğu Bölgesi ve Uluslararası Ticaret Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

(4) Ahmet Cemal Dördüncü 

Üye (Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009)

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, yükseköğrenimini Çukurova Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde, lisansüstü eğitimini

Mannheim Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1987 yılında Sabancı Topluluğu'na katılan Dördüncü, çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004

yılları arasında Topluluğa bağlı yurtdışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004'te Sabancı Holding

İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı, 12 Mayıs 2005 tarihinden itibaren ise Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak

görev yapmaktadır. 

(5) Mehmet Göçmen 

Üye (12.09.2008 tarihinde atanmıştır.)

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde

Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de

başlayan Göçmen, 1996- 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan

Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen, 01.08.2008 tarihi

itibarıyla görevinden ayrılmış ve 12.09.2008 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

(6) Ernest Gerard Jelito 

Üye (Görev süresi: 27 Mart 2006-27 Mart 2009)

1958 doğumlu olan Ernest Gerard Jelito, 1982 yılında Kraków'da Madencilik ve Metalurji Üniversitesi, Kimya ve Çimento Üretimi Teknolojileri

Bölümü'nden mezun olmuştur. 1991-1999 yılları arasında Cement Plant Strzelce Opolskie S.A.'da Teknik Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan

Jelito, 1999 yılında Górazdze Cement S.A.'da Teknik Müdür olarak göreve başlamıştır. 2001-2005 yılları arasında Górazdze Cement S.A. şirketinde

çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra, 2005 yılından itibaren Heidelberg Technology Center'de Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa, Afrika, Akdeniz

Ülkelerinden Sorumlu Üretim ve Mühendislik Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Yönetim


Kurulu

(5)

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

Hayrullah Hakan Gürdal

Genel Müdür

(01.08.2008 tarihinde Mehmet

Göçmen’in yerine atanmıştır.)

1968 doğumlu olan Hakan

Gürdal, Makine

Mühendisliği eğitiminin

ardından işletme ve

ekonomi yüksek lisans

dereceleri almıştır. 1992

yılında Çanakkale

Çimento'da çalışmaya

başlayan Gürdal, 1996

yılında Akçansa’da Strateji

ve İş Geliştirme

Müdürlüğü'ne, 1997 yılında

Ticaretten Sorumlu Genel

Müdür Yardımcılığı'na

atanmıştır. Hazır Beton ve

Satın Alma’dan sorumlu

Genel Müdür Yardımcısı

olarak görev yapan Gürdal

01.08.2008 tarihinden

itibaren Genel Müdür

görevini yürütmektedir.

Şeyda Pirinççioğlu

Genel Müdür Yardımcısı -

Finans 

(01.03.2008 tarihinde ChristianLeclercq’in yerine atanmıştır.)

1971 İstanbul doğumlu

olan Şeyda Pirinççioğlu

Pennsylvania Clarion

Üniversitesi, Ekonomi ve

Finans Bölümü

mezunudur. London

Business School’daki

executive eğitim

çalışmalarını 2007 yılında

tamamlayan Pirinççioğlu,

çalışma hayatına ABD,

Türkiye ve İngiltere’deki

yatırım bankalarında

başlamıştır. 1999 yılında

HeidelbergCement Trading

şirketine katılmış, 2004

yılından 01.03.2008

tarihine kadar

HeidelbergCement Trading

şirketinde Finans

Direktörü olarak görev

yapmıştır. Pirinççioğlu

Akçansa’da Genel Müdür

Yardımcısı (Finans) olarak

görevini sürdürmektedir.Ali Özer Erman

Genel Müdür Yardımcısı - 

İnsan Kaynakları

1956 yılında doğan Ali Özer

Erman, Orta Doğu Teknik

Üniversitesi'nde İşletme

eğitimini tamamlamıştır.

1981 yılında Ermes

İnşaat'ta çalışma hayatına

başlayan Erman, daha

sonra İstanbul ve Mersin

Hilton Otellerinde İnsan

Kaynakları Müdürü olarak

çalışmıştır. 1991-1998

yılları arasında Philip

Morrissa'da Yönetim ve

Organizasyon Geliştirme

ve İşe Alma Müdürlüğü

yapan Erman, 2000

yılından beri Akçansa'da

yürüttüğü İnsan

Kaynaklarından Sorumlu

Genel Müdür Yardımcılığı

görevinden 31.03.2009

tarihinde ayrılmıştır.

Cem May

Genel Müdür Yardımcısı -

Çimento Satış ve Pazarlama

1963 yılında Ayvalık'ta

doğan Cem May, Yıldız

Üniversitesi Makine

Mühendisliği Bölümü'nü

bitirmiştir. Çimento

sektörüne 1991 yılında

Çanakkale Çimento ile

giriş yapan ve sırasıyla

1996 yılında Akçansa

Çimento Ege Bölge Satış

Müdürlüğü ve 2003 yılında

Kuzey Marmara Bölge

Satış Müdürlüğü

görevlerinde bulunan May,

2005 Temmuz ayından

itibaren Çimento Satış ve

Pazarlamadan Sorumlu

Genel Müdür Yardımcılığı

görevini yürütmektedir.Cenk Eren

Genel Müdür Yardımcısı -

Hazır Beton ve Agrega

(01.08.2008 tarihine kadar

Genel Müdür Yardımcısı –

Satın Alma ve Lojistik olarak

görev yapmıştır.)

1969 yılında İstanbul'da

doğan Cenk Eren, Boğaziçi

Üniversitesi Makine

Mühendisliği Bölümü'nü

bitirmiştir. Çalışma

hayatına 1993 yılında

Akçimento'da başlayan

Eren, 1996 yılında

Akçansa'da Strateji ve

Geliştirme Uzmanlığı'na,

1998 yılında Çimento Satış

Fonksiyonunda Pazarlama

ve Planlama Müdürlüğü'ne

atanmıştır. 2002 - 2007

yılları arasında Hazır

Beton Batı Marmara Bölge

Müdürlüğü görevinde

bulunan Eren, 2007 yılı

Eylül ayında Satın Alma ve

Lojistikten Sorumlu Genel

Müdür Yardımcısı görevini

yürütmüştür. 01.08.2008

tarihinden bu yana Hazır

Beton ve Agrega’dan

Sorumlu Genel Müdür

Yardımcılığı görevini

sürdürmektedir.İlkfer Akman

Genel Müdür Yardımcısı -

İşletmeler

(01.06.2008 tarihinde Ahmet

Vasfi Pekin’in yerine

atanmıştır.)

1951 yılında İzmir'de

doğan İlkfer Akman, Orta

Doğu Teknik Üniversitesi

Elektrik Mühendisliği

Bölümü mezunudur.

Çalışma hayatına 1975

yılında Çitosan'da başlayan

Akman, sırasıyla Aliağa

Petkim, Suudi Arabistan

Quassim Cement

Fabrikaları’nda çeşitli

görevlerde bulunmuştur.

Birleşme öncesinde

Çanakkale Çimento'da

Teknik Genel Müdür

Yardımcısı olan Akman,

Akçansa oluşumundan

sonra Çanakkale ve

Büyükçekmece Fabrika

Müdürlüğü görevlerini

yürütmüş ve sonra bir yıl

süre ile de

HeidelbergCement-HTC'de

Bölge Koordinatörü olarak

çalışmıştır. 2006 yılı Şubat

ayında ise ikinci kez

Akçansa Büyükçekmece

Fabrika Müdürü olarak

atanmıştır.

FAALİYET RAPORU 2008

Üst

Yönetim


06-

Ali Rıza Karakaş

Çanakkale Fabrika Müdürü

(01.07.2008 Hasan İmer’in

yerine atanmıştır.)

1956 yılında Sivas’ta doğan

Ali Rıza Karakaş, ilk, orta

ve lise eğitimini

İstanbul’da tamamladıktan

sonra İTÜ Kimya

Fakültesi’nden mezun

olmuştur. 1981 yılında

Kimya Mühendisliği

Yüksek Lisansı’nı

tamamlayarak aynı yıl Titiz

Tekstil şirketinde

mühendis olarak çalışma

hayatına başlayan

Karakaş, 1984 yılında

Çanakkale Çimento’ya

katılmıştır. 1993 yılında

Klinker Üretim

Müdürlüğüne atanana

kadar çeşitli görevlerde

bulunmuştur. 2005 yılında

Üretim Müdürlüğü

görevine ek olarak

Çanakkale Fabrika Müdür

Yardımcılığı görevini de

üstlenen Karakaş. 1

Haziran 2008’den itibaren

Çanakkale Fabrika Müdürü

olarak görev yapmaktadır.Mehmet Öztürk

Ladik Fabrika Müdürü

1960 yılında Kayseri'de

doğan Mehmet Öztürk,

Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği

Bölümü'nden mezun

olmuştur. Çalışma

hayatına 1984 yılında

Elimko'da başlayan

Öztürk, sırasıyla Seneka,

Burç Elektrik gibi elektrik

cihaz ve sistem

imalatçılarında çeşitli

görevlerde bulunduktan

sonra, birleşme öncesinde

Çanakkale Çimento'da

Enerji Müdürü görevine

gelmiştir. Öztürk, Akçansa

oluşumundan sonra

Çanakkale ve

Büyükçekmece Enerji

Müdürü, Büyükçekmece

Bakım Müdürü ve Proje ve

Otomasyon Müdürü olarak

görev almıştır.

A. Yavuz Ünal

İç Denetim Müdürü

1950 yılında doğan A.

Yavuz Ünal, 1972 yılında

İstanbul İktisadi ve Ticari

İlimler Akademisi'nden

mezun olmuştur.

Akçansa'ya 1977 yılında

katılan Ünal, 1993 yılına

kadar Finans Şefliği,

Finans Müdür Yardımcılığı

ve Finans Müdürlüğü

görevlerini üstlenmiş, aynı

yıl Akçimento iştiraki olan

Betonsa'ya Mali ve İdari

İşler Müdürü olarak

atanmıştır. Ünal, 2001

tarihinden itibaren İç

Denetim Müdürlüğü

görevini sürdürmektedir.Nevra Özhatay

Strateji, İş Geliştirme ve

Lojistik Direktörü

1970 doğumlu olan Nevra

Özhatay, Bo aziçi

Üniversitesi ‹şletme lisans

e itiminin ard›ndan

‹ngiltere Exeter

Üniversitesi'nde MBA

yapt›. 1994 y›l›nda Sabanc›

Holding Çimento

Grubu'nda Finans Uzman›

ve Talent Pool aday› olarak

çal›şmaya başlad›. 1996

y›l›nda Akçansa'da

Yönetim Destek Müdürü

olan Özhatay, 1998 y›l›nda

Strateji ve ‹ş Geliştirme

Uzmanl› ›'na, 2000 y›l›nda

Planlama ve Kontrol

Müdürlüğü'ne atand›.

Strateji ‹ş Geliştirme ve

Lojistik Direktörü olarak

görev yapan Özhatay,

01.02.2009 tarihinde

görevinden ayrılmıştır.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə