İngilis dilindəYüklə 3.39 Mb.
Pdf просмотр
səhifə7/17
tarix22.05.2017
ölçüsü3.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

 
2006 
 
443.  Bəxtiyar. Türkiyəli elm xadimi Xəzər Universitetinin fəx-
ri doktoru oldu // 525-ci qəzet. – 2006. – 22 noyabr. – s. 3. 
444.  Çobanoğlu F. Öz əqidəsinin oğlu / Müsahibəni apardı N. 
Mikayılzadə // Kredo. – 2006. – 02 sentyabr. 
445.  Əfəndi S. Təzadlar dalğasında üzən şair. Tbilisi şəhərin-
də  Xəzər  Universitəsinin  təsiscisi  və  rektoru,  professor 
Hamlet  İsaxanlı  ilə görüş  keçirilmişdir  // Xəzər Xəbər.  – 
2006. – 15 iyun (№ 211). – s. 6-11.  
 
Həmçinin // Gürcüstan qəzeti. – 2006. – 2 iyun. 
446.  Əliyeva Z. Alim və qurucu ömrü // Azərbaycan Reallığı. 
– 2006. – 15 iyun  
447.  Əliyeva Z. Həyat düşüncələri // Xəzər Xəbər. – 2006. – 15 
sentyabr (№ 214). – s. 13-16. 
448.  Əliyeva  Z.  İlhamının  gur  bulağı  “Xəzər”indən  yaranan 
şeir // Azərbaycan Reallığı.– 2006.– 30 mart (№ 04). – s. 25. 
449.  Əliyeva  Z.  Qəlbin  nurluğundan  yaranan  “bir  həyat”  // 
Ədəbiyyat qəzeti. – 2006. – № 67. – s. 10. 
450.  Gültən S. “Yaşamaqdır ən ağır iş” // 525-ci qəzet. – 2006. 
– 01 mart. – s. 7. 
451.  Xəzər  Universiteti  Təhsil  Nazirliyinin  qərarına  etira-
zını bildirdi // 525-ci qəzet. – 2006. – 18 may. – s. 2. 
452.  Nəbioğlu M. Rektorla görüş maraqlı keçdi; Universitetin 
birinci il  tələbələri ilə  görüş // Xəzər Xəbər.  –  2006.  –  15 
noyabr (№ 218). – s. 4-6. 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
86 
 
453.  Özəl  ali  təhsilin  iki  uğurlu  modeli:  Xəzər  və  Qafqaz 
Universitetləri  //  Marketing  jurnalı.  –  2006.  –  №  6.  –  s. 
28-30. 
454.  Rəna. Xəzər Universiteti “Arşın mal alan”ı ingiliscə təq-
dim edəcək // 525-ci qəzet. – 2006. – 06 oktyabr (№ 218). – 
s. 7. 
455.  Rüstəmxanlı  S.  Həyat fəlsəfəsi //  Xəzər Xəbər.  – 2006.  – 
15 noyabr (№ 218). – s. 20-21. 
456.  Sakaraşvili M. Azərbaycandan Gürcüstana “ Ömür poe-
ziyası” // Xəzər Xəbər.– 2006.– 15 sentyabr (№216). – s 18. 
457.  Zəhra.  Xəzər Universitetinə Yaponiya  haqqında kitablar 
hədiyyə edilib // 525-ci qəzet. – 2006. – 01 dekabr. – s. 7. 
458.  Visit  of  European  University  Chancellor  to  Siddhanth 
Group  of  Colleges  (hindi)  //  Siddhanth’s  Newspaper.  – 
India. – 2006. – March, 4. 
459.  Ализаде Д. Университет «Хазар» может закрыться? // 
Эхо. – 2006. – 18 мая (№ 88). – с. 5. 
 
2007 
 
460.  Ağamirzəyev  Ə. Müasir  dövrdə  Azərbaycanda  rus  ədə-
biyyatının nəşri. V. Bəhmənli, Hamlet İsaxanlı və Anarın 
tərcümələri  haqqında  //  Mütərcim.  –  2007.  –  №  1-2.  –  s. 
146-150. 
461.  Аğayev Ə. “Xəzər”in sorağında // Xəzər Xəbər. – 2007. – 
15 fevral (№ 224). – s. 7.  
 
Həmçinin // Təhsil və Zaman qəzeti. – 2007. – 30 yanvar 
462.  Buta  S.  Hamlet  //  Ömərli  V.  Qarayzı.  III  hissə.  –  Bakı: 
Kooperasiya nəşriyyatı, 2007. – s. 113. 
463.  Əhmədov  X.  “Məhdud  çərçivələr  içində  parlaq  gözəl-
lik”: Hamlet İsaxanlı həm elmdə, həm ədəbiyyatda, həm 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
87 
 
də idarəetmədə təkbaşına bu missiyanı sərgiləyir / X. Əh-
mədov, Z. Əliyeva // Geopolitika. – 2007. – № 37. – s. 12. 
464.  Əhmədov X. “Sadə, səmimi, xoşniyyət olanda ətrafdakı-
ların da rəğbətini hiss edirsən” / X. Əhmədov, Z.Əliyeva 
// Geopolitika. – 2007. – № 38. – s. 12. 
465.  Əliyeva Z. “Səni sevdim çox sadəcə“. Hamlet İsaxanlının 
şeirləri ”lal” duyğulara həyat verir // Geopolitika qəzeti. 
– 2007. – 30 iyun-06 iyul (№ 23). – s. 14. 
466.  Əliyeva Z. “Susma danış, ay ana” // Azərbaycan reallığı. 
– 2007. – 05-14 aprel (№ 15). – s. 4. 
467.  Fazil  Ş.  “Xəzər”lər  qoşalaşdı  //  Ömərli  V.  Qarayzı.  III 
hissə. – Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2007. – s. 114. 
Həmçinin // Tanrıverdiyev F. Hamlet İsaxanlı: alim və 
qurucu ömrü. – Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı,  
1996. – s. 54-55. 
468.  Hamlet  İsaxanlı  –  elm  və  təhsil  qurucusu  /  Ömərli  V. 
Qarayazı.  III  hissə.  –  Bakı:  Kooperasiya  nəşriyyatı,  2007. 
– s. 92-114. 
469.  Hamlet Isayev (İsaxanlı) / Ömərli V. Qarayazı. II hissə. – 
Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2007. – s. 40-41. 
470.  Isayev  (Isaxanli)  Hamlet  Abdulla  /  M.B.  Babayev  // 
Azerbaijan  Mathematicians  XX  Century  =  Математики 
Азербайджана  ХХ  век  /  М.B.  Babayev,  E.  Taghizadeh, 
K. Musayev. – Baku: Oka Ofset, 2007. – p. 77. 
471.  Kürdoğlu H. Sən Qafqazın oğlusan // Ömərli V. Qaraya-
zı. III hissə. – Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2007. – s. 112. 
Həmçinin / Kürdoğlu H. Ziyalımız- ziyamız. – Bakı: 
Ozan, 1999. – s. 37-38. 
472.  Məmmədli  C.  SOS  uşaq  kəndində  poeziya  gecəsi.  (Şair 
Hamlet İsaxanlı uşaq kəndinin balaca sakinlərinin qona-
ğı oldu) // Xəzər Xəbər. – 2007. – 01-15 mart (№ 225-226). 
– s. 30-33. 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
92 
 
Prof. Hamlet İsaxanlının çap olunmuş əsərlərinin və 
redaktoru olduğu əsərlərin əlifba göstəriciləri 
 
Azərbaycan dilində 
 

Abbasqulu ağa Bakıxanovu oxuyarkən, 98 
ABŞ-Azərbaycan:  təhsil  sahəsində  əməkdaşlığı  inkişaf  etdir-
məliyik, 106 
Axmatova A., 204, 205 
Axundova A., 206 
Ali  məktəbdə  tələbə  həyatının  təşkili  (tələbələrə  dayaq  olan 
sistem), 219 
A millət (Sabirsayağı), 158 
Arasında, 133, 134 
Arxeolojı poema və ya “Arxeoloqun çöl gündəliyindən”,269 
Avrasiyada Hunlar: Tarix, mədəniyyət və kimlik / Hamlet 
İsaxanlı - Elm və sənət məclisi 11-20, 303 
Avropa təhsil məkanına doğru, 135 
Azad təhsil və azad cəmiyyət, 85 
Azadlıq radiosuna müsahibə, 270 
Azərbaycan Avropa Ali təhsil məkanına doğru-2005, 171 
Azərbaycan xalqının tarixinə dair bəzi mülahizələr, 62  
Azərbaycan sevgi poeziyası, 265, 297, 298 
Azərbaycan tarixinin  problemləri,  müasir  tədris və  elmi  nəşr-
lərdə onların əksi, 73 
Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri, 104 
Azərbaycan və Azərbaycanlılar. İntelektual və mədəni tarix, 300 
“Azərbaycanda ictimai–siyasi fikir. XX əsr “, 80 
Azərbaycanın  iki  yolu  və  Azərbaycan  kimliyi  haqqında  (giriş 
sözü), 99 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
89 
 
482.  Knyaz  Aslan.  Əsl  ziyalı  haqqında  söz  /  Knyaz  Aslan, 
Vahid Ömərli // Xəzər Xəbər. – 2008. – 01 mart (№ 246). – 
s. 10-15. 
483.  Mədətoğlu  Ə.  Bu  gün  Azərbaycanda  böyük  ədəbi  nü-
munə görmürəm // Ədalət qəzeti. – Bakı. – 2008. – 16 fev-
ral. – s. 12-13. 
484.  Məcidoğlu  X.  Allahın  sevimli  bəndəsi  //  Xəzər  Xəbər.  – 
2008. – 01 yanvar (№ 242). – s. 8-11. 
485.  Məcidoğlu X. Dostum haqqında // 525-ci qəzet. – 2008. – 
20 dekabr (№ 235). – s. 26. 
486.  Məcidoğlu X. Keçməsək arzudan əmələ / məhv olar, puç 
olar arzular // Xəzər Xəbər. – 2008. – 01 mart (№ 246). – s. 
7-9. 
487.  Mirağa.  Hamlet  İsaxanlı  “İnter”ə  halallıq  verməyib/ 
Futbol+. . – 2008. – 29 dekabr (№ 196). – s. 4. 
488.  Mustafayev  C.  Hamlet  İsaxanlı  –  60  //  Region  Press.  – 
2008. – 29 may (№ 3). – s. 7. 
489.  Nadir  M.  Hamlet  –  “Xəzər”  qoşalaşdı...[şeir]  //  Xəzər 
Xəbər. – 2008. – 01 mart (№ 246). – s. 17. 
490.  Nəzərli  T.  Qəlbin  hökmündən  başlanan  yol  //  Azər-
baycan. – 2008. – 19 mart (№ 61). – s. 10. 
  Həmçinin  //  Xəzər  Xəbər.  –  2008.  –  01  aprel  (№  248). 
  – s. 14-16. 
491.  Quliyeva  A.  Hamlet  İsaxanlının  yaradıcılıq  gecəsi  ke-
çirilib // 525-ci qəzet. – 2008. – 24 may (№ 92). – s. 32. 
492.  Sarıvəlli  Q.  Rəssamın  albomu  /  H.  İsaxanlının 
“ Yadındamı ?” şerinə illüstrasiya. – Bakı, 2008. 
493.  Тəzadlar:  şeir  (Eston  dilində)  [səsyazma]  /  Hamlet 
İsaxanlı;  ifa  edən:  Artur  Last.  –  Tallin:  Festi  Radio-4,  22 
May 2008.  
494.  Vəliyev  M.  Riyaziyyatçı  alim,  elm  və  təhsil  qurucusu  // 
Respublika. – 2008. – 20 dekabr (№ 284). – s. 5. 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
90 
 
495.  Zeynalova  D.  “Hələlik  gedirik  üzü  sabaha…”  //  Xəzər 
Xəbər. – 2008. – 01 mart (№ 246). – s. 18-19. 
496.  Бабаева  С.  Нужны  ли  президенты  азербайджанских 
вузов? // Эхо. – 2008. – 24 мая (№ 93). – с. 8. 
 
2009 
 
497.  Hamlet  İsaxanlının  Çində  şeirlər  kitabı  çıxıb  //  525-ci 
qəzet. – 2009. – 10 iyun (№ 103). – s. 4, 7. 
498.  Əliyeva T. Riyaziyyatçı filosof şair // Xəzər Xəbər. – 2009. 
– 15 may (№ 269). – s.12-14 
499.  Əliyeva T.  Gedin deyin anama..../Ədalət qəzeti. – 2009. 
– 26 dekabr. – s. 22 
500.  Göyçəli M. Elmin uca zirvəsində // 20– 21– ci əsrin 
yaradıcı insanları. . – Bakı: Təhsil, 2009. – 4– cü hissə– 
s.102. 
501.  Xanlarov  A.  Hamlet  İsaxanlı:  “Ramiz Mirzəyev dedi  ki, 
AFFA-da  kimin  kefi  nə  istəyir  onu  da  eləyir”  //  525-ci 
qəzet. – 2009. – 7 fevral (№24 ). – s. 30. 
 
502.  İsmayıl  S.  “Hisslərimi  gizlədə  bilmədiyim  üçün  zərər 
çəkmişəm”  Hamlet  İsaxanlı:  “Xarakterim,  xasiyyətim 
bəzən  məni  çətin  vəziyyətlərə  salıb”  //  Ayna  qəzeti.  – 
2009. – 17 yanvar (№ 2). – s. 19 – 20. 
 
Həmçinin // Xəzər Xəbər. – 2009. – 31 mart (№ 266). –  s. 
8– 11. 
503.  İsmayıl  S.  “İkimizdən  birimiz  dünyaya  gəlməsəydik…” 
Hamlet  İsaxanlı:  “Həyatımdakı  5  xanımın  daim  qədrini 
bilməyə çalışıram” // Ayna qəzeti. – 2009. – 7 mart (№ 9). 
– s. 21. 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
91 
 
504.  İsmayıl S. “Ağlıma görə heç zaman zərər 
çəkməmişəm”.Hamlet İsaxanlı // Ayna qəzeti. – 2009. – 5 
dekabr( №47) – s.19. 
505.  Umudlu  İ.  Bizə  “ortaq  ünsiyyət  dili”  gərəkdir  //  Ayna 
qəzeti. – 2009. – 18 aprel (№ 14). – s. 20. 
506.  Umudlu  İ.  “Qafqazlı  olmaq  çox  çətin  işdir”  //  Ayna 
qəzeti. – 2009. – 2 may (№ 16). – s. 6. 
507.  Алиева Т. «Лирика математика или Гамлет 
Исаханлы – поэт, размышляющий о вечном » // 
Зеркало. – 2009. – 7 ноября.– (№219). –с.25. 
http://www.zerkalo.az/2009-11-27/culture/4981-gamlet-
isahanli-poet-matematik
 > (27.11.2009) 
508.  Исмаил C. «Свои первые стихи я начал писать в 3-4-м 
классе» / Интервью с ученым и поэтом Гамлетом 
Исаханлы 
http://www.zerkalo.az/2009-08-06/culture/ 
1445-gamlet-isahanli-ucheniy-poet
 > (06.08..2009) 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
96 
 
Hamlet İsaxanlı – elm və sənət məclisi 1-10, 266 
Hamlet İsaxanlı, 235 
Hamlet İsaxanlı Foqtsun uğur qazanacağına inanmır, 286 
Hamlet İsaxanlı ilə müsahibə, 287 
Herrick R. Sənə, Dianeme, 212 
 
Heydər  Əliyev  və Azərbaycanda  aparılan siyasi və  hüquqi 
islahatlar, 141 
Həyat haqqında dördlüklər, 175 
Hiebert, E. Kütləvi informasiya vasitələri VI: müasir kommuni-
kasiyaya giriş, 201 
Hürufiliyin mahiyyəti və rəmzləri(Elm və sənət məclisi), 236 
 

Xarici dil tədrisinin nəzəri və praktik məsələləri, 74 
Xarici dillər üzrə tədris planı və onun yeddi üzü, 63 
Xəzər İngiliscə–Azərbaycanca böyük lüğət (ön söz), 155 
Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca böyük lüğət, 170, 267 
Xəzər Universitəm, 77 
Xəzər Universitəsində özək tədris planı, 64 
Xəzərin ilk məzunlarına!, 76  
“Xəzər”in sorağında, 78, 108, 109 
Xəzərin sorağında = In search of Khazar = В поисках «Хазара», 221 
Xəzərlərin erkən tarixinin Asiya aspekti / Hamlet İsaxanlı –  
Elm və sənət məclisi 21– 30, 316 
 
İ 
İbn Xəldun: büyuk islam filosofu və sosioloqu / Hamlet 
İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi 21– 30, 317 
İkimizdən birimiz,  142 
İdrakın şeriyyəti, 96 
İmtahan qaydaları haqqında sərəncam, 92  
İslamda sufilik (Elm və sənət məclisi), 222 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
93 
 
Azərbaycan  ədəbiyyatının  və  mədəniyyətinin  Türkiyədə  araşdı-
rılması tarixi / Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi11-20, 304 
Azərbaycan-Alban tarixində aid qədim yazıların oxunuşu / 
Hamlet İsaxanlı – Elm və sənət məclisi 11-20, 305 
Azərbaycan mədəniyyəti elektron məkanda / Hamlet İsaxanlı- 
Elm və sənət məclisi 11-20, 306 
Azərbaycanlılar  Amerika  haqqında:  ədəbi  qaynaqlar  və  pub-
lisistika nə söyləyir, 172 
Azərbaycanlılar Amasiyada və İstanbulda Hamlet İsaxanlı - 
Elm və sənət məclisi 21-30, 313 
“Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatı”, 72 
 

Bakı, 136 
Baratınskiy E. İstedaddan kasıb, səsdən zəifəm, 207 
Bayron G. Sərsəri tək gəzən deyilik daha, 208 
Bir gözəl gördüm, 137 
Bir il öncə istefa ərizəsi yazmışdım, 231 
Birinci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı İmperiyasının 
Qafqaz siyasəti / Hamlet İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi 21– 
30, 314 
Blake W. “Rossetti əlyazması”, 209 
Blake W. Xəstə qızıl gül, 210 
Böyük alim, həqiqi insan, 6  
Bu da bir həyatdı = This is Life as well, 152 
Bu da bir həyatdı, 153, 173 
Bu həyatdı, 138 
 
Ç 
Çal aşıq, çal ustad, çalmaq vaxtıdır, 288 
Çiçəkli çəmən; Xəzana alqış, 154 
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
94 
 

“Daha çox insanlardan inciyirəm”, 273 
Dastanlayan tarix, 271 
Deyirdim ki, 139 
Dəniz, 134, 140 
Dostiyev T. Köməkçi tarixi fənlər, 122  
Dördlüklər, 232, 256 
Duyğulu söhbətlər, 91 
Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyasi Uluslararası 
Sempozyum, 272 
 

“Elm və sənət məclisi”nin  məşğələsi (İbn Xəldun: büyuk islam 
filosofu və sosioloqu), 274 
“Elm və sənət məclisi”nin  məşğələsi (İslam və modernləşmə), 275 
“Elm və sənət məclisi” nin məşğələsi (Şəms Təbrizi və Mövla-
na Cəlaləddin Rumi: mif və gerçəklik), 276 
“Elm və sənət məclisi”nin məşğələsi (Məmməd Əmin 
Rəsulzadə– qurucu lider), 277 
“Elm və sənət məclisi”nin  məşğələsi (Qədim türk tarixinin 
problemləri), 278 
“Elm və sənət məclisi”nin məşğələsi (Xəzərlərin erkən 
tarixinin Asiya aspekti), 279 
“Elm və sənət məclisi”nin  məşğələsi (Qaraxanlılar dövrü 
ədəbi dili və Oğuz türkçəsi), 280 
“Elm və sənət məclisi”nin  məşğələsi (Birinci Dünya 
müharibəsi dövründə Osmanlı İmperiyasının Qafqaz 
siyasəti ), 281 
“Elm və sənət məclisi”nin məşğələsi (Şumer–  bəşəriyyətin ən 
qədim mədəniyyətidir ), 282 
“Elm və sənət məclisi”nin məşğələsi (Qədim mədəniyyətlər və 
müasir dövr), 283 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
95 
 
“Elm və sənət məclisi”nin məşğələsi (İslam və Qərb 
Mədəniyyətinin müqayisəsi), 284 
“Elm  və  sənət  məclisi”nin  məşğələsi(Qlobal  prespektivdən 
İslam və müasirlik), 285 
Etnogenezis və Azərbaycan tarixçiliyi, 233 
Edvard Said, Orientalizm və Postkolonial araşdırmalar / 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi 11-20,  307 
 
Ə 
Əfxami M.  Hüquqlarımızın tələbi.  Müsəlman  aləmində qadın 
hüquqlarının tədrisinə dair dərslik, 97 
Ələmpaşalı Z . Qaçaq İsaxan dastanı, 299 
 

Fet A. Sənə gətirdim salamlar, 211 
“Fəlsəfə və poeziya” işığında, 220  
F.Nietzsche-tarixin ən çılğın filosofu / Hamlet İsaxanlı - Elm və 
sənət məclisi 21-30, 315 
Futbol ehtirası, musiqi təranəsi və poetik hisslər bir-birinə qo-
vuşanda, 256 
 

Get-gedə, 123 
Gəlin təhsilin inkişafı naminə səylərimizi birləşdirək, 107 
Gözəldir, Yaşamağa nə var ki, Keçmiş, Durnalar, Hicran, 174 
Gültən S. Küsüb getmək istəyirəm dünyadan, 169 
Gürcü xalqının mədəniyyəti və milli psixologiyası: müqayisəli 
təhlil, 234 
 

Hamlet İsaxanlı: “Yaradıcı insan nə evinin uca olmasını arzula-
yır, nə də adının ...”, 257 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
100 
 

Savadı olmayan tələbə “Xəzər”dən diplom ala bilməz, 180  
Sevgi şeirləri, 181 
Səni çox sevirdim, 144 
Səs, 145 
Sigmund Freud – psixoanalizin atası / Hamlet İsaxanlı - Elm və 
sənət məclisi 21-30, 322 
Siyasi liderlər və ictimai-siyasi ideallar. Məmməd Əmin Rəsul-
zadə, 160 
Sovet-Amerika  qarşıdurması:  Azərbaycan  böhranı  və  soyuq 
müharibə, 240 
Stein M.L. Jurnalistikaya giriş: müxbirin stolüstü kitabı , 131 
Svyatoçovski T. Rusiya və Azərbaycan: Sərhədyanı bölgə keçid 
dövründə, 105 
 
Ş 
Şah İsmayil və onun dövrü, 83 
Şeirlərim, 161 
Şerə dönən duyğular, 146 
Şeir və rübailəri, 262 
Şəhər mədəniyyəti. Tarix, bu gün və gələcək / Hamlet İsaxanlı 
- Elm və sənət məclisi 11-20, 311 
Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Rumi ( Mif və gərçəklik) / 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclis 11-20, 312 
Şöhrətli şair və tərcümə ustası – Səməd Vurğun, 182 
Şumer– bəşəriyyətin ən qədim mədəniyyətidir / Hamlet 
İsaxanlı –  Elm və sənət məclisi 31– 40, 326 
 

Tez sönən şölə (Ali Musayev və onun şeirləri haqqında), 162 
Təfəkkür işığında, 94, 95, 263 
Təhsil dünyəvi xarakter daşımalıdır, 51  
Təhsil və düşüncə tarixindən səhifələr, 87 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
97 
 
20–30-cu illər Sovet totalitarizmi və onun nəticələri haqqında, 84 
İslam və modernləşmə / Hamlet İsaxanlı – Elm və sənət məclisi 
21– 30, 318 
İslam və Qərb Mədəniyyətinin müqayisəsi / Hamlet İsaxanlı –  
Elm və sənət məclisi 31– 40, 323 
 

Jukovski V. Nəğmə, 213 
 

Kainat. Qədim təsəvvürlər, 301 
Kanadalı alim vətəndə, 41 
Karvan köçür, 101 
Kaş sinəndə düyməciyin olaydım, 176 
Keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrdə bilik və təhsilin gücünü 
artırmaq strategiyaları. Azərbaycan, 223 
Kim kimi yaratdı?, 156 
“Kitabi-Dədəm Qorqud” aşiqi , 130 
Kütləvi informasiya vasitələri, 177 
 

Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın öyrənilməsində yeni mərhələ, 65  
“Qafqazda sovet terroruna qarşı 1928-30-cu illər silahlı müqa-
vimət hərəkatı haqqında”, 86 
“Qafqazda sovet totalitarizmi (1920-30-cu illər)”, 90 
Qarabağ: hərb və sülh, 110 
Qaraxanlılar dövrü ədəbi dili və Oğuz türkçəsi / Hamlet 
İsaxanlı – Elm və sənət məclisi 21– 30, 319 
Qədim türk tarixinin problemləri / Hamlet İsaxanlı –  Elm və 
sənət məclisi 21– 30, 320 
Qədim mədəniyyətlər və müasir dövr / Hamlet İsaxanlı –  Elm 
və sənət məclisi 31– 40, 324 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
98 
 
Qismət, 157 
Qloballaşan dünyada mənəvi ilişkilər / Hamlet İsaxanlı - Elm 
və sənət məclisi 11-20, 308 
Qlobal  prespektivdən  İslam  və  müasirlik  /  Hamlet  İsaxanlı  –  
Elm və sənət məclisi 31– 40, 325 
Qoldbax fərziyyəsi, 103 
Qondarma erməni genosidi: tarixi həqiqətlər / Hamlet İsaxanlı 
- Elm və sənət məclisi 11-20, 311 
Qumilyov N. Mən və Siz, 214 
 

Maraqlı insan, 258 
Məhəmməd  Əmin  Rəsulzadə  və  ictimai-siyasi  ideallar:  M.Ə. 
Rəsulzadənin  120-illiyinə  həsr  olunmuş  elmi  konfransın 
materialları, 28 yanvar 2004-cü il, 202 
Mənalı ömürdən sətirlər, 93 
Mən kiməm? Biz kimik?, 111 
Məmməd Əmin Rəsulzadə– qurucu lider / Hamlet İsaxanlı –  
Elm və sənət məclisi 21– 30, 321 
“Mərkəzi Zaqafqaziyanın sovetləşmə və kollektivləşdiril-məəsi 
dövrünün  ictimai–siyasi  mənzərəsi  və  İsaxan  üsyanı”,  75, 
100 
Milli-azadlıq hərəkatı haqqında düşüncələr, 50  
Milli kimlik problemi, 112 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının Sovet dövrü tədqiqatı, 124 
Müasir  dünyada  ali  təhsil  sistemində  nələr  baş  verir  və  “2008-
2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali  təhsil sistemin-
də islahatlar üzrə Dövlət Proqramı” necə olsa yaxşıdır?, 259 
 

Nerval de G. Sonet, 215 
Nəsillərin mənəvi varisliyi, 237 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
99 
 
Nəsillərin mənəvi varisliyi / Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət 
məclisi 11-20, 310 
 

Orta əsrlərdə Azərbaycan Türkcəsinə tərcümələr (XV-XVI əsr-
lər), 238 
Orta əsrlərdə Ərəb dünyasında türklər. Afşin, 239 
Orta əsrlərdə müsəlman şərqində geriləmə izləri, 82 
Orta əsrlərdə tərcümə fəaliyyəti; “Quran”ın tərcümələri, 224 
Ot kökü üstə bitər, 143 
 
Ö 
Ömər Xəyam və rübailəri, 268 
Ömər Xəyyam - böyük çoxbilgin, 260 
Ömər Xəyyamın rübailəri Azərbaycan türkcəsində, 225 
Ömür poeziyası, 159 
Ön söz, 113 
Ötən gündən əməl qalır, söz qalır, 226 
 

Poetik tərcümələr, 203 
Poetik tərcümə. Məhdud çərçivələr içində xoş ahəng və gözəl-
lik axtarışı, 178 
 

Redaktordan, 125, 179 
Rektorla görüş maraqlı keçdi, 227 
Riyaziyyatdan qəbul imtahanı, 42 
Rübailəri, 261 
 
 
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
104 
 

Salzburg Seminar Visiting Advisors Program, 230 
In Search of “Khazar”, 89, 221 
The Seven Faces of Foreign Language Curriculum, 71 
Strengths and Weaknesses of Private Universities in a Country 
with a Transition Economy: an Azerbaijani View, 190 
Symmetric  Multiparameter  Problems  and  Deficiency  Index 
Theory, 44 
 

University Rector: Azerbaijan's Education System has 
Improved Far Less Than Expected, 294 
 

In the Vicinity of the Mainstream of Multiparameter Spectral 
Theory, 55 
 
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
101 
 
Təhsil  və  elmdə  inkişaf:  hədəfi  aydın  görməli  və  maneələri 
uğurla dəf etməli, 241 
Təhsildə ciddilik və təmizlik əsas şərtdir, 242 
Təhsildə dünya təcrübəsi və onun gerçək oxunuşu, 66 
Təhsilimiz yol ayrıcında, 67 
Tələbə həyatının təşkili: müasir baxışlar və təcrübələr, 183  
Tələbə qəbulu qaydalarının dəyişdirilməsi təklif edilir, 243 
Tələbə  məclisinə  gələcək  fəaliyyətində  uğurlar  arzulayıram, 
103 
Təzadlar, 126, 184, 185 
Təzadlar = Contrasts [poem], 126  
Təzadlar = Контрасты , 185 
Tütçev F. Bahar suları, 216 
Tütçev F.  Son məhəbbət, 217  
Türk dünyası bu gün. Azsaylı türk soyları, 244 
Каталог: files -> pdf


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə