İngilis dilində


Siyami H. Təzadları görən şair (fars dilində), 392   Süleymanlı MYüklə 3.39 Mb.
Pdf просмотр
səhifə9/17
tarix22.05.2017
ölçüsü3.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Siyami H. Təzadları görən şair (fars dilində), 392  
Süleymanlı M. Böyük sözün içindən gələn ifadəsi, 401  
Süleymanlı  M. Oxucunu özüylə aparan misralar: Hamlet İsa-
xanlının “Təzadlar” kitabını oxuyarkən, 402  
Süleymanov M. Dostluğumuz necə başlanıb?, 378 
 
Ş 
Şiraz  Universitetinin  riyaziyyat  üzrə  ilk  doktor  məzunları 
diplomlarını aldılar ( fars dilində), 341 
Şükür M. Ürək yandırırsan xalqa, vətənə, 474 
Şükür  M.  Ürək  yandırırsan  xalqa,  vətənə  (dar  gündə  böyük 
bir  filosofa  arxa  duran  əziz  eloğlumuz,  Xəzər  Universitə-
sinin rektoru Hamlet İsaxanlıya), 403  
Şuşanın tamamilə Dağlıq Qarabağın idarəçiliyində qalması nə-
zərdə tutulur, 393 
 

Tanrıverdiyev F. Hamlet İsaxanlı: alim və qurucu ömrü. 359 
Təhməzova S. Səməndər quşusan, od vurğunusan..., 379, 475  
“Təzadlar” müəllifinin ömür-gün yoldaşı və “Şerə dönən duy-
ğular”ın ünvanı, 433 
Тəzadlar: şeir (Eston dilində) [səsyazma], 493  
 

Uğurlar  sorağında:  Yeni  tədris  ərəfəsində  Xəzər  Universitəsi-
nin rektoru, prof. H. İsaxanlı ilə gürüşüb ondan müsahibə 
aldıq, 414  
Umudlu İ. Bizə “ortaq ünsiyyət dili” gərəkdir, 505  
Umudlu İ. “Qafqazlı olmaq çox çətin işdir”, 506 
 
 
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
124 
 
Avropa və Şərq dillərində 
 
Eston dilində 
“Тəzadlar” (şeir), 493  
 
Fars dilində  
Siyami H. Təzadları görən şair, 392 
Şiraz Universitetinin riyaziyyat üzrə ilk doktor məzunları 
diplomlarını aldılar, 341 
 
Gürcü dilində 
Hacili Aslan. Əbədiyaşarlıq, 356  
 
Hindi dilində 
Visit  of  European  University  Chancellor  to  Siddhanth  Group 
of Colleges, 458 
 
Türk dilində 
Çilesiz C. Hazar Universitesine öğrenci, 337  
Köyük C. Bakü’ye 200 türk öyrenci gütürecek, 338 
Metin Turan. Yeni Azerbaycan Şiiri ve Hamlet İsahanlı,430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
121 
 
Ingilis dilində 

Djelal Kadir. World Literature Today (letter), 349  
 

Global Quality Management LTD (Letter), 350 
 

Huseynova L. A Conference in Salzburg, 351 
Hamlet Isayev (Issakhanly), 345 
 

Isayev (Isaxanli) Hamlet Abdulla,470 
 

Samander N. A Man Who hasn’t a Soul of Poet isn’t able to be 
a Good Mathematician, 442 
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
122 
 
Rus dilində 
 
А 
Алиева  Т.  «Лирика  математика  или  Гамлет  Исаханлы  – 
поэт, размышляющий о вечном », 507 
Ализаде Д. Университет « Хазар» может закрыться?, 459 
 
Б 
Бабаева С. Нужны ли президенты азербайджанских  
вузов?, 496 
 
Г 
Гаджиев С. Конвертируемый диплом, 335  
Гарвард Востока, 415 
 
Е 
Если вы хотите создать хороший вуз – он должен быть без 
коррупции, 249 
 
И 
Ибрагимова Дж. Чему научит новый университет, 339 
Исмаил C. «Свои первые стихи я начал писать в 3-4-м 
классе» / Интервью с ученым и поэтом Гамлетом 
Исаханлы, 508 
Исмайлова С. Лекции в университетах Калгари и  
Торонто, 329  
 
К 
Каракмазли  Д.  В  моем  сердце  живут  две  любви  –  к  ма-
тематике и поэзии, 434  
Кутуков Б. Место ли частнику в вузе Азербайджана, 343  
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
123 
 
Л 
Лаврова Л. Приглашение к странствию, 477  
Лучанская Д. “Контрасты” Гамлета Исаханлы, 478  
 
М 
Мамедов  М.  Смотрины  выпускникам  университета  «Ха-
зар» устроило руководство этого вуза, 416  
Меджидова М. С лекциями в Канаде, 330 
Михайлов Б. Математик в роли ректора, 342  
 
Н 
На бакалавра и магистра, 336  
 
О 
Одинец В. В университетах Канады, 332 
 
С 
Сеидова И. «Хазар» - это озеро, которое может называться 
морем, 360  
Сеидова  И.  Я  знаю:  Чудо  будет  и  медицине  цвесть,  когда 
такие люди в Азербайджане есть, или о том как не да-
ли человеку принести пользу здравоохранению, 364  
 
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
128 
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
125 
 
 
KHAZAR UNIVERSITY  
LIBRARY INFORMATION CENTER  
 
 
 
 
 
H A M L E T   I S A X A N L I    
 
 
 
SCHOLAR 
 
FOUNDER 
 
POET 
 
 
 
B I B L I O G R A P H Y  
 
 
 
 
 
Khazar University Press 
Baku – 2010 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
126 
 
 
 
Editorial Board:  
Tatyana Zaytseva, Ph.D. 
Isaxan Isaxanli, Ph.D. 
 
 
 
Lyudmila Sotova 
 
Complier: 
 
Sabina Alimardanova 
 
Translator:  
 
Eldar Shahgaldiyev, Ph.D. 
Hafiz Aliyev  
 
Proofreader:                 Martha Lawry 
                                        
Design:                         Rafig Abdulrahimov 
 
Computer work:             Zakir Yusifoglu 
 
 
 
Hamlet Isaxanli: Bibliography. Scholar, Founder, Poet.  
Baku: Khazar University Press, 2010,  247 p.  
ISBN 978-9952-20-048-5 
 
1. Hamlet Isaxanlı (Isayev)-1948. 2. Mathematician – 
Bibliography. 3. Founder – Bibliography. 4. Poet – 
Bibliography. 
016.378-dc22 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
127 
 
CONTENTS 
Preface ..................................................................................   129 
 
Hamlet Isaxanli (Isayev) ....................................................   131 
Mathematics .........................................................................   132 
Research in Humanities and Social Studies. Creative Writing. 
Poetry ...................................................................................   134 
Reforms in Education ..........................................................   138 
Khazar University (Foundation and Principles) ...............   139 
Khazar University (Development) .....................................   141 
Public and Scientific-Organizational Works .....................   146 
Personality ...........................................................................   148 
Kin and Family.....................................................................   149 
Writings and Other Works Devoted to the Life and      
Activities of Hamlet Isaxanli...............................................   151 
Bibliography of publications by Prof. Hamlet Isaxanli 
Publication Chronology ......................................................   153 
Scientific Supervisor or Advisor of Dissertations ..........   192 
Forthcoming Books and Articles in 2010..........................   196 
Hamlet Isaxanli -Assembly of Science and Art. No 11-20 
Hamlet Isaxanli -Assembly of Science and Art. No 21-30 
Hamlet Isaxanli -Assembly of Science and Art. No 31– 40 
Hamlet Isaxanli: Editor-in-Chief for Journals and/or 
Membership at the Editorial Boards ................................   199 
Publications on Prof. Hamlet Isaxanli 
Publication Chronology ......................................................   200 
Publication Index of Works by Prof. Hamlet Isaxanli  
Azeri, English and Russian Languages..............................   220 
European and Eastern Languages......................................   236 
Publication Index of Works on Prof. Hamlet Isaxanli  ..   237 
Azeri, English and Russian Languages..............................   237 
European and Eastern Languages......................................   247 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
132 
 
schools,  founding  a  publishing  house,  editing,  acting  as  a 
public figure, etc. 
Mathematics 
 
Hamlet Isaxanli finished high school with a gold medal in 1965 
and  was  admitted  to  the  Faculty  of  Mechanics  and 
Mathematics of Azerbaijan (now Baku) State University, from 
where  he  graduated  in  1970  with  an  honor  diploma.  In  the 
same  year,  he  was  admitted  to  the  postgraduate  research 
course  (aspirantura)  at  the  Institute  of  Mathematics  and 
Mechanics, Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan, 
and  sent  to  Lomonosov  Moscow  State  University  for  his 
graduate  education  and  research.  In  1973,  he  defended  his 
dissertation  “On  Problems  of  Spectral  Theory  of  Operator 
Groups”  and  received  a  PhD  (Kandidat  Nauk)  degree  in 
physical/mathematical sciences.  
 
In  1973-1983,  he  worked  and  carried  out  research  in 
mathematics  in  Moscow  and  Baku  –  at  Lomonosov  Moscow 
State  University,  V.I.  Steklov  Institute  of  Mathematics  of  the 
Soviet  Academy of  Sciences,  the  Institute of Mathematics  and 
Mechanics  of  Azerbaijani  Academy  of  Sciences,  then 
Azerbaijan  State University  –  also  teaching  at  times.  Later,  he 
also  worked  as  professor  and  department  chair  at  the 
Azerbaijan  State  Institute  of  Oil  and  Chemistry  (currently, 
State Oil Academy) and Leningrad (St. Petersburg) Institute of 
Finance and Economy (Baku branch), respectively.  
 
His  articles  were  published  in  leading  academic  periodicals 
and  collections  in  the  Soviet  Union,  United  States,  United 
Kingdom,  Canada  and  Germany,  which  brought  him  an 
international  standing.  In  1983,  Hamlet  Isayev  defended  his 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
129 
 
Preface 
 
This  Bibliography  includes  the  works  covering  the  years  of 
1973-2009  of  the  founder  and  existing  rector  of  Khazar 
University,  the  co-chairman  of  the  Rectors’  Council  of 
Azerbaijan  Universities,  President  of  Private  Azerbaijan 
Universities’  Association,  a  member  of  the  Education  Council 
under  the  President  of  the  Azerbaijan  Republic,  doctor  of 
physics 
and 
mathematical 
sciences, 
professor, 
Y. 
Mammadaliev  and  S.  Vurgun  Prize  Laureate,  and  “Golden 
Pen” prize winner. 
 
The  Bibliography  encompasses  the  works,  scientific  and 
popular  articles,  theses  of  speeches  made  in  scientific 
conferences  in  country  and  abroad,  the  issues  of  his  editorial 
works,  translations  and  also  information  about  the  candidate 
and  doctoral  dissertations  completed  under  the  scientist’s 
supervision and published during 37 years.  
 
A significant  part of  Hamlet  Isaxanli’s  educational and  poetic 
heritage  was  published  in  the  journal  “Xəzər  Xəbər,”  which 
was named “Khazar View” by 1998. 
 
Independent  of  their  content  and  character,  all  materials 
contained  in  the  Biblography  are  given  in  chronological 
sequence  and  presented  in  the  language  of  their  original 
publication.  In  the  interest  of  making  this  bibliographic 
reference book user-friendly, an alphabetic index of the works 
of  authors  and  scientists  who  have  written  about  him  is 
provided at the end of the book.  
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
130 
 
All  prior  published  bibliographic  references  of  the  works  of 
Hamlet Isaxanli have also been reflected in this edition.  
 
This bibliography as presented to the readers does not pretend 
to  be  exhaustive  or  to  include  a  complete  list  of  Hamlet 
Isaxanli’s  works.  This  is  especially  true  regarding  his  non-
mathematic  publications.  Nevertheless,  this  Bibliography 
includes  all  his  well-known  works  as  well  as  his  works 
accepted for further publications.  
 
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
131 
 
 “Every day, every hour on  
the road towards perfection” 
  
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli 
 
 
 
 
Hamlet
 
Isaxanli 
 
(Isayev) 
Hamlet  Abdulla  oglu  Isaxanli  (Isayev)  was  born  on  March  1, 
1948, in the village of Kosali in the Gardabani district, Republic 
of Georgia.  
 
Isaxanli  is  the surname  (penname)  that he  uses  as  a  poet and 
for  publications  in  humanities  and  social  sciences.  All  his 
works  in  mathematics  were  published  under  the  surname 
Isayev  (H. A.  Isayev,  G.  A. Isaev,  etc.,  depending on  Western 
publishers’  transliterations  from  his  works  originally 
published  in  Russian).  Now  he  is  better  known  among  the 
general public as Hamlet Isaxanli.  
  
Hamlet  Isaxanli’s  works  cover  a  broad  range  of  fields  and 
activities, including but not limited to: research in mathematics 
and  in  many  areas  of  humanities  and  social  sciences,  poetry 
and  creative  writing,  translation,  education,  founding  a 
university,  founding  integrated  primary,  secondary  and  high 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
136 
 
The  textbook  Azerbaijani  Language  for  Foreigners,  written  by 
Hamlet  Isaxanli  with  two  co-authors,  is  based  on  a 
communicative  approach  and  is  a  handbook  to  which 
foreigners and teachers can refer.  
 
Hamlet  Isaxanli  is  among  the  most  influential  scholars, 
educators,  writers  and  public  speakers  in  the  fields  of 
education,  education  policy,  and  history  and  philosophy  of 
education.  His  books  On  Education  System  in  Transition 
Economy.  A  View  From  Azerbaijan,  What  is  Happening  in  the 
System of Higher Education in the Modern World  and  How Could 
the “State Program on Reforms in the System of Higher Education of 
Azerbaijan  Republic  in  2008  –  2012”  Be  Good?,  as  well  as 
numerous  articles,  reports,  and  interviews  have  always  been 
the center of attention of experts, policymakers and the general 
public. 
 
 
Hamlet  Isaxanli,  who  has  a  vast  array  of  interests,  also 
discusses in  his  writings  the issues of  poetry  and  philosophy, 
international  relations,  history,  journalism  and  many  other 
areas. 
 
Hamlet Isaxanli, who has shown great enthusiasm and spends 
the utmost energy in research and development works, is also 
well-known  and  respected  in  Azerbaijan  and  far  from  its 
borders as a brilliant poet. His poems have been translated into 
Russian,  English,  Chinese,  Georgian,  Persian,  and  Estonian. 
His  poetry  books  published  in  Azerbaijan,  Russia,  Iran  and 
Georgia won the hearts of people, and his books are currently 
being  prepared  for  publication  in  China  and  Turkey.  In 
addition,  he  himself  prepares  translations  of  poetry  from 
English,  Russian  and  French  into  Azerbaijani,  particularly 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
133 
 
second  doctoral  (leading  to  D.S.  -  Doctor  of  Science  degree) 
dissertation “On Problems of Multiparameter Spectral Theory” 
at  the  V.I.  Steklov  Institute  of  Mathematics,  Moscow,  and 
received  the  degree  of  Doctor  of  Physical-Mathematical 
Sciences; later on he was awarded the title of Professor by the 
Soviet Higher Attestation Committee. 
  
Hamlet  Isayev  became  widely  recognized  and  earned  the 
reputation of a scholar with a high research capacity and deep 
and  broad  mathematical  knowledge.  He  did  outstanding 
research in various areas of mathematics and applied sciences 
such  as  non-self-adjoint  operator  theory,  multiparameter 
spectral  theory,  theory  of  joint  spectra,  differential  equations, 
numerical  ranges,  and  mathematical  economic  models.  He  is 
considered  to  be  one  of  the  founders  of  the  modern 
Multiparameter  Spectral  Theory.  He  was  the  first  Soviet 
mathematician to carry out scientific research in this significant 
field of study, which has its origin in mathematical physics. 
  
Hamlet  Isayev  was  not  only  a  representative  of  the  famous 
Moscow  Mathematical  School,  but  he  also  benefited  from 
achievements  in  the  scientific  schools  of  the  United  States, 
United Kingdom, Germany and Canada.  During the times of 
the Soviet “Iron Curtain,” despite the difficulties, he explored 
the West from a distance and as a visiting professor. Scientific 
research  centers,  academies  and  universities  in  Europe, 
America  and  Asia  continuously  invited  him  to  their 
institutions  to  deliver  lectures,  undertake  joint  research,  and 
speak  in  international  conferences.  In  his  turn,  he  invited 
foreign scholars to Moscow and Baku for guest lectures and for 
further  development  of  cooperative  relations.  Even  in  those 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
134 
 
Soviet  times,  he  had  already  managed  to  establish  an 
international academic network.   
 
His  achievements  in  the  field  of  mathematics  were  highly 
praised by prominent mathematicians, particularly by members 
of the Soviet Academy of Sciences such as N. N. Bogolyubov, V. 
S.  Vladimirov  and  S.  M.  Nikolskiy,  Lenin  Prize  winners  B.  M. 
Levitan  and  V.  B.  Lidskiy,  well-known  mathematicians  A.  G. 
Kostyuchenko,  A.  A.  Dezin,  and  V.  A.  Sadovnichiy  (current 
rector  of  Lomonosov  Moscow  State  University),  professor  F. 
Atkinson  (Toronto  University),  professor  P.  J.  Browne 
(University of Calgary), and other scholars.  
 
His  research  works  were  included  in  “The  List  of  Best 
Scientific  Works  of  the  Year”  by  the  Presidium  (an  executive 
committee) of the Soviet Academy of Sciences.  
 
 
 
 
Research in Humanities 
 and Social Studies.  
Creative Writing. Poetry 
 
 
 
 
Hamlet Isaxanli is a scholar who has carried out research and 
produced  significant  results  in  various  fields  of  sciences  and 
arts;  his  research  interests  have  broad  horizons  outside  of 
mathematics  as  well.  Overall,  he  has  written  hundreds  of 
articles,  monographs,  and  textbooks  in  the  history  of  science, 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
135 
 
education and culture; education policy; theory and history of 
translation; language and literature; and many other areas. 
The  book  In  Search  of  Khazar  written  by  Hamlet  Isaxanli  has 
become  very  popular  in  Azerbaijan  and  within  the 
international  community.  His  interesting  style  of  storytelling, 
combined  with  original  descriptions  of  the  political,  cultural, 
personal and psychological situations related to the process of 
establishing  of  a  new  higher  education  institution,  as  well  as 
well-documented analyses of events and of the time, make this 
book  valuable.  “The  realities  of  events  associated  with  the 
establishment and development of Khazar University have left 
indelible traces in my memory. I intend to pass these events to 
you in their entirety and in all sincerity,” says the author in the 
introductory note to the book. 
 
His research and writings on translation problems, on language 
policy, and on lexicography are worthy of esteem. “Translating 
Poetry and Cross-cultural Communication: In Search of Beauty 
and Harmony Within Limited Borders” is his large article (most 
likely, a version of a prepared book) devoted to the history and 
analyses  of  East-West  communications  through  the  translation 
highway,  to  translations  from  and  into  Azerbaijani,  and  to 
problems of translating poetry, is “irreplaceable; is for constant 
reference” according to one expert viewpoint.  
 
Hamlet  Isaxanli  is  co-editor  and  co-author  of  the  “Khazar 
English-Azerbaijani  Comprehensive  Dictionary”  in  six 
volumes.  The  work  has  been  completed for  the most part; its 
first  three  volumes  have  already  been  published.  This 
dictionary  is,  without  a  doubt,  one  of  the  most  monumental 
achievements of the Azerbaijani academic culture.  
 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
140 
 
subsequently  created  by  a  resolution  of  the  Cabinet  of 
Ministers dated March 18, 1991. The University, which started 
to  operate  with  seven  teachers  and  19  students,  was  the  first 
private (not for profit) university established in Azerbaijan and 
one of the first universities officially established in the present-
day post-Soviet era.  
 
He stressed and precisely articulated another important issue: 
in  a  country  where  corruption  is  widespread,  particularly  in 
the  education  system,  it  is  vital  and  possible  to  establish  a 
serious  and  high-quality  higher  education  institution.  In 
general,  due  to  his  gradually  growing  and  strengthening 
activities, he came to be known as a leader in both theory and 
practice  in  the  field  of  education  systems  in  countries  with 
transition economies. 
 
Due  to  its  Western-style  curricula  and  study  programs, 
adoption of a flexible credit accumulation system and student-
centered  model  of  education,  application  of  modern  methods 
of  management,  establishment  of  broad  and  effective 
international  relations,  recruitment  of  high-quality  local  and 
foreign specialists, firm stance against corruption in education, 
and  generally  speaking,  provision  of  high-quality  education 
under  the  direction  of  Hamlet  Isaxanli,  Khazar  University 
became  famous  as  one  of  the  leading  universities  not  only  in 
Azerbaijan, but also in the wider geographical region covering 
the former Soviet area, the Middle East, and Central Asia.  
 
Hamlet Isaxanli decided to use English as a main language of 
instruction at Khazar.  It would be a good way to facilitate the 
use  of  books  and  other  educational  and  research  resources 
published in the West, as well as to facilitate student exchange 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 
137 
 
poems  of  V.  A.  Jukovskiy,  F.  Baratynskiy,  F.  I.  Tyutchev,  A. 
Fet,  S.  Yesenin,  N.  S.  Gumilev,  A.  Akhmatova,  A.  Axundova, 
G. Byron, W. Blake, R. Herrik, and G. De Nerval.  
 
Hamlet  Isaxanli’s  poems  are  pleasant  and  full  of  music, 
winning  the  hearts  of  readers.  Certainly  for  this  reason  his 
poems caught the attention of Azerbaijani composers. Many of 
his lyric and epic poems have been used to compose songs and 
musical spectacles. The prominent national composers the late 
Ramiz  Mustafayev  and  the  late  Vasif  Adigozelov  composed  a 
hymn  on  his  poem    “My  Khazar  University;”    Ramiz 
Mustafayev  on  the  poem  “In  Search  of  my  Khazar;”  Vaqif 
Gerayzade  on  the  poem  “Parting;”  Lutfiyar  Imanov    on  the 
poem “Life Would be so Easy;” Naila Isayeva on the poems “I 
Just Felt in Love with You,” ”It is Beautiful,” “Poppy,” “Lily,” 
“Wind and a Lassie,” “I Want to Be Alone,” “Come Soon,” and 
“My  World;”    Elza  Seyidcahan    on  the  poems  ”I  Couldn’t 
Understand  this  World”  and  “Baku,”  Cahangir  Zulfuqarov  on 
the  poem  “Where  we  meet,”  and  Dilara  Qulamova  on  the 
poems  “An old question,” “Magical night,” “Clouds lag behind 
childhood,”  and  a  musical  spectacle  “The  life  path  is  just  a 
moment” based on series of philosophical poems, etc. The entire 
long  epic-lyric  poem  “Pilgrimage”  was  set  to  music  by 
composer  Cavanshir  Quliyev,  who  also  composed  eleven 
songs  on  the  lyric  by  Hamlet  Isaxanli.  All  these  and  other 
songs  and  musical  spectacles  have  been  given  heartfelt 
performances  by  the  master  singers  Lutfiyar  Imanov,  Flora 
Karimova,  Brilliant  Dadashova,  Ilqar  Muradov,  Rashida 
Behbudova,  Manana  Caparidze,  Elza  Seyidcahan,  Samir 
Ceferov,  Fedaye  Lachin,  the  Azerbaijani  State  Symphony 
Orchestra  and  Chorus,  “Savalan,”  “Sharon“  and  “Kristal” 
groups,  and  others.  National  mugam  masters  such  as  Arif 

 
Hamlet Isaxanlı 
 
138 
 
Babayev,  Alim  Qasimov,  Nazaket  Teymurova,  and  Zabit 
Nabizade  have  also  used  Hamlet  Isaxanli’s  poems  while 
singing.  
 
The  creative  writings of  Hamlet  Isaxanli  are  rich  and  many –
sided.  
 
Каталог: files -> pdf


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə