Kod: 147228 Sürekli Renal Replasman Seti (crrt) tekniK ÖzellikleriYüklə 25.65 Kb.
tarix16.07.2017
ölçüsü25.65 Kb.
KOD:147228

Sürekli Renal Replasman Seti (CRRT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set pre-konnekte olmalı, membran ve set önceden birleştirilmiş olarak aynı

ambalaj içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.

2. Setin toplam prime hacmi 155 cc'yi geçmemelidir.

3. Yetişkin, pediatrik ve infant membranlar bulunmalıdır.

4. Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.

5. Membran biokompatble olmalı, akrilonitril ve sodyum metalil sülfonat r kopolimer olmalidir. Membran biyouyumlulugu(Mediatör eliminasyonu, Lokopeni ve Trombositopeni konusundaki üstünlük, klirens etkinliği bakımından doğal böbreğe en yakın membran olmalı , kompleman faktörlerinin "C3a, C5a” eliminasyonu) çalışmalarla kanıtlanmalıdır. *

6. Membran yüzey alanı yetişkinler için 0,90 m°'yi geçmemelidir.

7. Maximum TMP 450/60 mm Hg / kPa olmaldir.

8. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri(SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF)

uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.

9. Kanama riski yüksek veya antikoagülan kullanımı kontraendike olan hastalar için özel set bulunmalı ve bu setlerin endotoksin ve sitokinleri tutabilme özelliği bulunmalıdır. Gerektiğinde bu setlerin tedarik edileceği taahhüt edilmelidir.

10. Ürünün Sağlık Bakanlığından onaylı UBB Kaydı bulunmalıdır.

11. Alınacak olan 75 adet set ile birlikte aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan 2 ( iki) adet cihaz " Setlerin kullanım süresi boyunca " hastanede kalacak şekilde teslim edilecektir.

İstenilen Cihaz özellikleri

Cihaz SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE (Plasma filtrasyon), HP (Hemoperfizyon) uygulamalarını yapabilmeli, ayrıca gelecek tedavi uygulamalarına (Coupled Filtrasyon gibi) izin verecek biçimde upgrade edilebilir olmalıdır.

• Cihaz üzerinde 6 pompa olmalıdır. Bunlar; Kan pompası, Ön kan pompası, Replasman pompası, Diyalizat pompası, Ultrafiltrasyon pompası ve antikoagülan pompası olmalıdır.

• Pompa hızları:
 • Kan pompası hızı 10-450 ml/min

 • Ön kan pompası hızı 10-8000 ml/h

 • Replasman pompası hızı 50-8000 ml/h

 • Diyalizat pompası hızı 50-8000 ml/h

 • Ultrafiltrasyon pompası hızı 10-10000 ml/h

 • Antikoagülan pompası hızı 0.5-10 ml/h olmalıdır.

 • Adult, pediatrik, infant hastalar için farklı setleri olmalıdır. Bu setlerin materyalı AN69, High Flow ultrafiltrasyon için PAES membran ve düşük heparin dozu kullanım için AN69 STIC membranlarla kullanıma uygun Olmalıdır.

 • Endotoksin ve sitokin uzaklaştırabilen heparin kaplı özel filtreleri bulunmalıdır.

 • Sitrat antikoagülasyonu yapabilmeli, bu işlem için özel bir menüsü bulunmalıdır. Sadece CVVHD değil tüm CRRT tedavi modlarında sitrat antikoagülasyonunu gerçekleştirebilmelidir. Kalsiyum infüzyonu cihaz üzerinden dahili olarak yapılabilmelidir.

 • Cihaz karaciğer destek sistemleri ile kombine olarak çalışabilmeli, bu işlemi yapabilecek uyumlu seti bulunmalıdır.

 • Cihazın sepsis tedavisine yönelik, sepsis başlangıcı için ayrı, ilerlemiş sepsis dönemi için ayrı işlem yapabilecek uyumlu setleri bulunabilmelidir.

 • Cihaz üzerinde elektrik kesilmelerinde cihazın çalışmasının sağlanması için dahili bataya bulunmalıdır.

 • Plasmafiltrasyon yapabilmelidir. Pediatrik ve Yetişkin olmak üzere iki farklı seti bulunmalıdır.

 • Cihaz üzerinde olası sorunlara karşı kullanıcıyı ikaz edici (Işık Ve sesle) alarm sistemi bulunmalıdır. Bunlar; Hava ve kan kaçağı, filtre tıkanıklığı, kateter problemi, yanlış set, set bağlantısı kesilmesi, torba dolu veya boş, güç kesintisi alarm kategorileri olmalıdır.

 • Cihaz kolay taşınabilir olmalıdır, boyutları 60X63X162 cm olmalıdır. Ağırlığı en fazla 76 kg olmalıdır.

 • Cihaz üzerinde 4 adet askılı tartı sistemi bulunmalıdır. Bunlar; Replasman, Diyalizat, atık ve PBP(ön kan pompası) tartıları olmalıdır. Her bir tartı 0-11kg sıvı tartabilme kapasitesinde olmalıdır. Tartılara standart 5 ve 9 litrelik torbalar takılabilmelidir.

 • Heparin pompası 10ml, 20ml, 30ml ve 50ml'lik enjektörlerle kullanılabilmelidir.

 • Cihaz hastanın son 90 saatlik tedavi verilerini hafızasında dakika dakika saklayabilmelidir. Sıvı akışları ve basınçlarla ilgili veriler grafiksel olarak geriye dönük izlenebilmelidir.

 • Bir tedavi süresince meydana gelebilecek olaylar üç farklı olaylar ekranında hafızaya alınabilmelidir. Bu olaylar tarih, saat, dakika ve olayın tanımlanması şeklinde olmalıdır. Cihaz son 5000 olayı kaydedebilmelidir.

 • Cihaz üzerinde 5 adet basıç izleme dedektörü bulunmalıdır. Bunlar; Kan geliş(access) basıncı dedektörü, Kan dönüş(return) basıncı dedektörü, Filtre basınç sensörü, Atık(effluent) basınç dedektörü ve gelecekteki tedavilerde kullanılmak üzere dizayn edilen basings dedektörü olmalıdır.

 • Cihaz en fazla 1000ml sıvı ile prime işlemini gerçekleştirebilmeli ve prime süresi seçilen tedaviye göre 6-11 dak olmalıdır.

 • Cihaz otomatik hava giderme sistemine sahip olmalıdır, Tüm setleri üzerinde hava giderme chamber'i bulunmalıdır.

 • Cihaz dönüş hattını sürekli izleyebilen ultrasonik bir hava dedektörüne sahip olmalıdır.

 • Cihaz atık hattını sürekli izleyebilen kızıl ötesi bir kan kaçağı dedektörüne sahip olmalıdır.

 • Cihaz üzerinde atık hattındaki elektrostatik parazitlerin giderilmesini sağlayan bir deşarjör bulunmalıdır. Bu sistem cihazın pompalarının ürettiği parazitlerin, hastaya ait elektrokardiyogram(EKG) kayıtlarının etkilemesini engeller.

 • Cihazın takılacak seti tanımlayabilmesi için bir barkod okuyucusu bulunmalıdır.

 • Cihaz tedavi sırasında periyodik olarak otomatik selftest yapabilmelidir.

 • Cihaz bu testler çalışmaya başladıktan 10 dakika sonra başlayıp her 2 saatte bir tekrarlamalıdır. Ayrıca kullanıcı isterse "otomatik test" tuşu ile cihaza otomatik test yaptırabilmelidir.

 • Cihaz üzerine setler kolayca takılabilmelidir. Cihaz seti otomatik olarak pompalara yükleyebilmelidir. Setin üzerinde bulunduğu kartuş pompaların üzerini kapatabilmelidir. Kartuş şeffaf olmalıdır.

 • Cihaz üzerinde setin kurulumunu kolaylaştırıcı renkli kodlu çizgiler bulunmalıdır.

 • Cihazın Türkçe, renkli ve dokunmatik 12 inch TFT-LCD ekranı olmalıdır. Ekranda kurulum, prime, hastaya bağlantı şekillerini resimlerle ve renk kodlamalarıyla göstermelidir. Sıvı akışı ve basınç değerlerini numerik, tablo ve grafiklerle renkli olarak göstermelidir. Menüler anlaşılır ve kullanımı kolay olmalıdır.

 • Cihaz üzerinde 2 adet kısma vanası olmalıdır. Bunlar yardımıyla set değişimi gerekmeksizin pre, post veya pre-post dilüsyon birlikte istenen oranlarda yapılabilmelidir.

 • Cihaz ekranından hasta bilgileri ve tedavi ile ilgili değerler kolayca girilebilmelidir.

 • Cihaz ekranından yardım menüsüne ulaşılabilmelidir.

 • Cihazın kullanıcı eğitimi, idare tarafından istenen sürelerle ve sürekli olarak yapılacak. Firma bu eğitimi kendisine gelen talep sonrası en geç 72 saat içinde gerçekleştireceğini taahhüt edecektir.

 • Cihazla uygulama sırasında teknik bir problem çıkması halinde firma, en geç 24 saat içinde müdahale etmeyi taahhüt edecektir. 24 saat sonra yine 24 saat içinde giderilmeyen arızalar için, firma en az benzer özelliklere sahip 2. bir cihazı, teknik problem giderilinceye kadar yine 24 saat içinde hastanede bırakılacağını taahhüt edecektir.

KOD:149125

KALSİYUMSUZ BİKARBONAT SOLÜSYONU (CRRT) TEKNIK OZELLIKLERI
1. 5000 ml”lik steril torbalarda bulunmalıdır.

2. CRRT tedavisi için Diyaliz solüsyonu olarak kullanılmalıdır.

3. Solüsyon içeriğinde Kalsiyum, Potasyum ve Glükoz olmamalıdır. Na: 140

mmol/Litre, Mg: 0,5 mmol/L, Klorid: 106 mmol/L, Bikarbonat: 32 mmol/L, Laktat:3

mmol/L oranlarında bulunmalıdır.

4. Torba 2 kompartmanlı olmalı ve kolayca kırılıp iyonik kompozisyon elde

edilebilmelidir.

5. CE belgesine sahip olmalıdır.KOD:149126

SİTRAT ANTİ-KOAGÜLASYON SOLÜSYONU (CRRT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ


 1. 5000 ml”lik steril torbalarda bulunmalıdır.

 2. CRRT tedavisi için antikoagülasyon amaçlı kullanılmalıdır.

 3. Solüsyon içeriği Sitrat: 10 mmol/L, Sitrik Asit: 2 mmol, Na: 136 mmol/L, Klorid: 106 mmol/L şeklinde olmalıdır.

 4. Kalsiyum oranı 0 olan bir steril bikarbonat solüsyonla birlikte kullanılmalıdır.

 5. CE belgesine sahip olmalıdır.

KOD:149120

BiKARBONAT SOLÜSYONU (CRRT) TEKNIKOZELLIKLERI


 1. 5000 ml”lik Steril torbalarda bulunmalıdır.

 2. CRRT tedavisi için kullanılmalıdır.

 3. Solüsyon iyonik kompozisyonu, Ca: 1,75 mmol/L, mg: 0,5 mmol/L, Na: 140 mmol/L

CL: 111,5 mmol, Laktat: 3 mmol/L, Bikarbonat: 32 mmol/L, K: 2 mmol/L, Glukoz: 6,1 mmol/L şeklinde olmalıdır. –-

 1. Torba 2 kompartmanlı olup, kolayca kırılmalı ve iyonik kompozisyon elde edilmelidir.

 2. CE belgesine sahip olmalıdır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə