Kommers yaYüklə 399.87 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/4
tarix26.02.2017
ölçüsü399.87 Kb.
  1   2   3   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2015 –Ci  L TAR XDƏ KEC R LƏN  

 “

KOMMERS YA 

“ FAKÜLTƏS  ÜZRƏ  

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏLLƏR

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 

I Kurs 950

 saylı qrup tələbələrinin 2014/15-ci tədris ilinin Y-1 semestri üçün 

“Politologiya’’

 

fənni üzrə topladığı balların miqdarı və biliyinin qiymətləndirilməsi barədə  

 

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏL                                  

  Tələbələrin soyadı, adı, 

atasının adı

 

 Kollokvium qiyməti

 

Rəqəmlə

 

Yazı ilə

 

1.

 Ə

zizli Xəyalə Tahir 

10 

On 


2.

 

Nuriyev Şahin Şahnəzər Səkkiz 


3.

 

Feziyeva Yetər Elyaz Səkkiz 


4.

 

Hüseynli Seymur Kamandar Gəlmədi 

 

5. 

Ə

lizadə Şahnaz Qasım Səkkiz 


6.

 

Qasımova Gülzar Bəhruz Doqquz 


7.

 

Haqverdiyeva Gülarə  brahim Doqquz 


8.

 

Həsənzadə Şəms Faiq 10 

On 


9.

 

Məmmədli Səid Şahin Altı 


10.

  Əliyev Yaqub Əfqan 

Yeddi 


11.

  Əzimova Lalə  lqar 

Doqquz 


12.

  Hüseynov Anar  sa 

Doqquz 


13.

  Əhmədov Elgün Mehdi 

Səkkiz 


14.

  Mustafayeva Günay Çingiz 

Doqquz 


15.

  Əliyeva Səbinə Səhrəddin 

Doqquz 


16.

  Quluzadə  lqar Bayram 

Doqquz 


17.

  Quliyev Anar Rəfail 

Səkkiz 


18.

  Talıbov Kamran Tahir 

Doqquz 


19.

  Paşayeva Günel Asəf 

Doqquz 


20.

  Aslanov Nicat Telman 

Doqquz 


21.

  Cavidli Babək Baxış 

Doqquz 


22.

  Talıbova Şəhanə  lyas 

Səkkiz 


23.

  Mirkişiyeva Leyla Azər 

Doqquz 


24.

 

smayılzadə Sahil Həsən Səkkiz 


25.

  Hüseynov Eldar Rauf 

Yeddi 


26.

  Sultanlı Samir Nazim 

Doqquz 


27.

  Həsənov Elçin Xurşud 

Doqquz 


28.

  Hüseynli Cabbar Rasim 

Doqquz 


29.

  Quliyev Aqşin Əmrullah 

Gəlmədi 

 

30.  Həsənov Şahin Əsəd 

Sıfır Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  

   və idarəedilməsi mərkəzinin direktoru                  ___________________i.f.d.R. X.Qasımov    

 

Fakültə dekanı____________ dos.M.M.Əhmədov      

Möhür yeri

     

 

Yoxladı___________________                                      Tarix_______________ 

 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 

I  Kurs 950

  saylı  qrup  tələbələrinin  2014/15-ci  tədris  ilinin  Y-1  semestri  üçün 

“Mədəniyyətşünaslıq’’

  fənni  üzrə  topladığı  balların  miqdarı  və  biliyinin  qiymətləndirilməsi 

barədə  

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏL                                  

  Tələbələrin soyadı, adı, 

atasının adı

 

 Kollokvium qiyməti

 

Rəqəmlə

 

Yazı ilə

 

1.

 Ə

zizli Xəyalə Tahir 

Yeddi 


2.

 

Nuriyev Şahin Şahnəzər Iki 


3.

 

Feziyeva Yetər Elyaz Səkkiz 


4.

 

Hüseynli Seymur Kamandar Gəlmədi 

 

5. 

Ə

lizadə Şahnaz Qasım Dörd 


6.

 

Qasımova Gülzar Bəhruz Altı 


7.

 

Haqverdiyeva Gülarə  brahim Altı 


8.

 

Həsənzadə Şəms Faiq Səkkiz 


9.

 

Məmmədli Səid Şahin Altı 


10.

  Əliyev Yaqub Əfqan 

Dörd 


11.

  Əzimova Lalə  lqar 

Altı 


12.

  Hüseynov Anar  sa 

Beş 


13.

  Əhmədov Elgün Mehdi 

Dörd 


14.

  Mustafayeva Günay Çingiz 

Iki 


15.

  Əliyeva Səbinə Səhrəddin 

Dörd 


16.

  Quluzadə  lqar Bayram 

Üç 


17.

  Quliyev Anar Rəfail 

Iki 


18.

  Talıbov Kamran Tahir 

Səkkiz 


19.

  Paşayeva Günel Asəf 

Səkkiz 


20.

  Aslanov Nicat Telman 

Yeddi 


21.

  Cavidli Babək Baxış 

Üç 


22.

  Talıbova Şəhanə  lyas 

Səkkiz 


23.

  Mirkişiyeva Leyla Azər 

Dörd 


24.

 

smayılzadə Sahil Həsən Sıfır 


25.

  Hüseynov Eldar Rauf 

Beş 


26.

  Sultanlı Samir Nazim 

Beş 


27.

  Həsənov Elçin Xurşud 

Beş 


28.

  Hüseynli Cabbar Rasim 

Iki 


29.

  Quliyev Aqşin Əmrullah 

Gəlmədi 

 

30.  Həsənov Şahin Əsəd 

Beş  

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  

   və idarəedilməsi mərkəzinin direktoru                  ___________________i.f.d.R. X.Qasımov    

 

Fakültə dekanı____________ dos.M.M.Əhmədov      

Möhür yeri

     

 

Yoxladı___________________                                      Tarix_______________ 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 

I  Kurs 950

  saylı  qrup  tələbələrinin  2014/15-ci  tədris  ilinin  Y-1  semestri  üçün 

“Mikroiqtisadiyyat’’

  fənni  üzrə  topladığı  balların  miqdarı  və  biliyinin  qiymətləndirilməsi 

barədə  

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏL                                  

  Tələbələrin soyadı, adı, 

atasının adı

 

 Kollokvium qiyməti

 

Rəqəmlə

 

Yazı ilə

 

1.

 Ə

zizli Xəyalə Tahir 

Üç 


2.

 

Nuriyev Şahin Şahnəzər Dörd 


3.

 

Feziyeva Yetər Elyaz Doqquz 


4.

 

Hüseynli Seymur Kamandar Gəlmədi 

 

5. 

Ə

lizadə Şahnaz Qasım Səkkiz 


6.

 

Qasımova Gülzar Bəhruz 10 

On 


7.

 

Haqverdiyeva Gülarə  brahim Yeddi 


8.

 

Həsənzadə Şəms Faiq 10 

On 


9.

 

Məmmədli Səid Şahin Üç 


10.

  Əliyev Yaqub Əfqan 

Üç 


11.

  Əzimova Lalə  lqar 

Üç 


12.

  Hüseynov Anar  sa 

Doqquz 


13.

  Əhmədov Elgün Mehdi 

Iki 


14.

  Mustafayeva Günay Çingiz 

Sıfır 


15.

  Əliyeva Səbinə Səhrəddin 

Sıfır 


16.

  Quluzadə  lqar Bayram 

Beş 


17.

  Quliyev Anar Rəfail 

 

Buraxılmır 18.

  Talıbov Kamran Tahir 

Yeddi 


19.

  Paşayeva Günel Asəf 

Yeddi 


20.

  Aslanov Nicat Telman 

Üç 


21.

  Cavidli Babək Baxış 

Üç 


22.

  Talıbova Şəhanə  lyas 

10 

On 


23.

  Mirkişiyeva Leyla Azər 

Üç 


24.

 

smayılzadə Sahil Həsən Iki 


25.

  Hüseynov Eldar Rauf 

Sıfır 


26.

  Sultanlı Samir Nazim 

Sıfır 


27.

  Həsənov Elçin Xurşud 

Dörd 


28.

  Hüseynli Cabbar Rasim 

Dörd 


29.

  Quliyev Aqşin Əmrullah 

Gəlmədi 

 

30.  Həsənov Şahin Əsəd 

Üç  

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  

   və idarəedilməsi mərkəzinin direktoru                  ___________________i.f.d.R. X.Qasımov    

 

Fakültə dekanı____________ dos.M.M.Əhmədov      

Möhür yeri

     

 

Yoxladı___________________                                     Tarix_______________ 

      

  

 

 

  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 

I Kurs 951R

 saylı qrup tələbələrinin 2014/15-ci tədris ilinin Y-1 semestri üçün 

“Politologiya’’

 

fənni üzrə topladığı balların miqdarı və biliyinin qiymətləndirilməsi barədə  

 

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏL                                  

  Tələbələrin soyadı, adı, 

atasının adı

 

 Kollokvium qiyməti

 

Rəqəmlə

 

Yazı ilə

 

1.

   smayılova Ləman  Mehman 

Beş 2.

 

Həsənova Ayşən Telman 10 

On 


3.

 

Həsənov Cavid Sabir Dörd 


4.

 

Həsənli Arzu Telman 10 

On 


5.

 

brahimov Elmin Elçin Doqquz 


6.

 

Ələkbərli Lalə Malik 

Səkkiz 7.

 

Nametova Nərgiz Canbulat 10 

On 


8.

 

Xələfbəyli Zeynəb Akif Altı 


9.

 

maməliyeva Nəzrin Vüqar Altı 


10.

  Mehdiyeva Gövhər  smayıl 

Altı 


11.

 

lyaslı  lqar Valeh Sıfır 


12.

  Mahmudov Said Elçin 

Sıfır 


13.

  Ağayeva Jalə  Rauf 

Beş 


14.

  Əhmədova Ülviyyə Eldar 

Dörd 


15.

  Orucova Aysel Altay 

Dörd 


16.

  Məmmədova Səbinə Məhərrəm 

Yeddi 


17.

  Əhmədzadə Aytac Fikrət 

10 

On 


18.

  Qarayev  smayıl Əliövsət 

Üç 


19.

  Həsənova Nərminə Tofiq 

Altı 


20.

  Nəsrullayeva Kamila Seyidəliyevna 

Beş 


21.

  Yusifova Simnarə Rəhim 

Altı 


22.

  Məmmədov Elmurad Şahin 

Dörd 


23.

 

sayev Eldar Çingiz Dörd 


24.

  Həsənov Abdulla Azər 

Səkkiz 


 

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  

   və idarəedilməsi mərkəzinin direktoru                  ___________________i.f.d.R. X.Qasımov    

 

Fakültə dekanı____________ dos.M.M.Əhmədov      

Möhür yeri

     

 

Yoxladı___________________                        Tarix_______________                              

 

 

          

 

 

        

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 

I  Kurs 951R

  saylı  qrup  tələbələrinin  2014/15-ci  tədris  ilinin  Y-1  semestri  üçün 

“Mədəniyyətşünaslıq’’

  fənni  üzrə  topladığı  balların  miqdarı  və  biliyinin  qiymətləndirilməsi 

barədə  

 

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏL                                  

  Tələbələrin soyadı, adı, 

atasının adı

 

 Kollokvium qiyməti

 

Rəqəmlə

 

Yazı ilə

 

1.

   smayılova Ləman  Mehman 

Doqquz 2.

 

Həsənova Ayşən Telman Beş 


3.

 

Həsənov Cavid Sabir Üç 


4.

 

Həsənli Arzu Telman Sıfır 


5.

 

brahimov Elmin Elçin Sıfır 


6.

 

Ələkbərli Lalə Malik 

Altı 7.

 

Nametova Nərgiz Canbulat Altı 


8.

 

Xələfbəyli Zeynəb Akif Beş 


9.

 

maməliyeva Nəzrin Vüqar Səkkiz 


10.

  Mehdiyeva Gövhər  smayıl 

Altı 


11.

 

lyaslı  lqar Valeh Beş 


12.

  Mahmudov Said Elçin 

Sıfır 


13.

  Ağayeva Jalə  Rauf 

Üç 


14.

  Əhmədova Ülviyyə Eldar 

Altı 


15.

  Orucova Aysel Altay 

Beş 


16.

  Məmmədova Səbinə Məhərrəm 

Üç 


17.

  Əhmədzadə Aytac Fikrət 

Yeddi 


18.

  Qarayev  smayıl Əliövsət 

Sıfır 


19.

  Həsənova Nərminə Tofiq 

Altı 


20.

  Nəsrullayeva Kamila Seyidəliyevna 

Iki 


21.

  Yusifova Simnarə Rəhim 

Beş 


22.

  Məmmədov Elmurad Şahin 

Dörd 


23.

 

sayev Eldar Çingiz Beş 


24.

  Həsənov Abdulla Azər 

Üç 


 

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  

   və idarəedilməsi mərkəzinin direktoru                  ___________________i.f.d.R. X.Qasımov    

 

Fakültə dekanı____________ dos.M.M.Əhmədov      

Möhür yeri

     

 

Yoxladı___________________                        Tarix_______________                              

 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 

I  Kurs 951R

  saylı  qrup  tələbələrinin  2014/15-ci  tədris  ilinin  Y-1  semestri  üçün 

“Mikroiqtisadiyyat’’

  fənni  üzrə  topladığı  balların  miqdarı  və  biliyinin  qiymətləndirilməsi 

barədə  

 

I KOLLOKV UM Q YMƏT CƏDVƏL                                  

  Tələbələrin soyadı, adı, 

atasının adı

 

 Kollokvium qiyməti

 

Rəqəmlə

 

Yazı ilə

 

1.

   smayılova Ləman  Mehman 

Üç 2.

 

Həsənova Ayşən Telman Altı 


3.

 

Həsənov Cavid Sabir Altı 


4.

 

Həsənli Arzu Telman Sıfır 


5.

 

brahimov Elmin Elçin Doqquz 


6.

 

Ələkbərli Lalə Malik 

Altı 7.

 

Nametova Nərgiz Canbulat Yeddi 


8.

 

Xələfbəyli Zeynəb Akif Dörd 


9.

 

maməliyeva Nəzrin Vüqar Doqquz 


10.

  Mehdiyeva Gövhər  smayıl 

Səkkiz 


11.

 

lyaslı  lqar Valeh Beş 


12.

  Mahmudov Said Elçin 

Sıfır 


13.

  Ağayeva Jalə  Rauf 

Dörd 


14.

  Əhmədova Ülviyyə Eldar 

Yeddi 


15.

  Orucova Aysel Altay 

Yeddi 


16.

  Məmmədova Səbinə Məhərrəm 

Doqquz 


17.

  Əhmədzadə Aytac Fikrət 

10 

On 


18.

  Qarayev  smayıl Əliövsət 

 

Buraxılmır 19.

  Həsənova Nərminə Tofiq 

Altı 


20.

  Nəsrullayeva Kamila Seyidəliyevna 

Sıfır 


21.

  Yusifova Simnarə Rəhim 

Beş 


22.

  Məmmədov Elmurad Şahin 

10 

On 


23.

 

sayev Eldar Çingiz Sıfır 


24.

  Həsənov Abdulla Azər 

Beş 


 

Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi  

   və idarəedilməsi mərkəzinin direktoru                  ___________________i.f.d.R. X.Qasımov    

 

Fakültə dekanı____________ dos.M.M.Əhmədov      

Möhür yeri

     

 

Yoxladı___________________                        Tarix_______________                              

 

 

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

KOMMERS YA FAKÜLTƏS  

 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə