Kompyuter texnikasinin əsaslariYüklə 10.85 Mb.
tarix16.06.2017
ölçüsü10.85 Mb.


KOMPYUTER TEXNİKASININ ƏSASLARI

  • EHM və onun yaranma tarixi

Kompyuter nədir?

 • Kompyuter (ingiliscə “computer”) – informasiyanın avtomatik emal olunması üçün elektron qurğular kompleksidir, “hesablayıcı” deməkdir.Hesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • İlk hesablayıcı kimi Romada əlin barmaqlarından istifadə etmişlər.

 • Sonradan bu məqsədlə daşlardan istifadə etməyə başlamışlar.Hesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • B.e.ə. V – IV əsrlərdə ən qədim hesablama vasitəsi – yunanların “abak” adlandırdığı “salamin lövhəsi” yaradılmışdır.Hesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Çində suan-pan (VI əsr)Hesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Blez Paskal

 • FransaHesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Vilhelm Leybnis

 • AlmaniyaHesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Çarlz Bebbic

 • İngiltərəHesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Ada Avqusta Lavleys

 • İngiltərəHesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Proqramla idarə olunan

 • ilk kompyuter – Z3

 • 1941-ci ilHesablama vasitələrinin inkişaf tarixi

 • Con Fon Neyman

 • ABŞBirinci nəsil kompyuterlər

 • İllər: 1950 – 1959

 • Element bazası: elektron lampalar

 • Qabarit ölçüləri: çox böyük

 • İş etibarlılığı: az

 • Yaddaş tutumu: çox kiçik

 • İşləmə sürəti: çox kiçik

 • Hesablama

 • məhsuldarlığı: 1 san. bir neçə 10 000 əməliyyatBirinci nəsil kompyuterlər

 • Kompyuterlərin tətbiq sahəsi çox məhdud olmuşdur.

 • Əsasən riyazi məsələlərin həlli üçün istifadə olunmuşdur.Birinci nəsil kompyuterlərİkinci nəsil kompyuterlər

 • İllər: 1960 – 1969

 • Element bazası: yarımkeçirici, tranzistor (diod)

 • İş etibarlılığı: nisbətən böyük

 • Yaddaş tutumu: nisbətən böyük

 • İşləmə sürəti: nisbətən böyük

 • Hesablama

 • məhsuldarlığı: 1 san. bir neçə 100 000 əməliyyatİkinci nəsil kompyuterlər

 • Giriş-çıxış qurğuları təkmilləşdirilmişdir.

 • Böyük tutumlu xarici yaddaş (maqnit lentində) qoşulmuşdur.

 • Mətn informasiyasının emalı mümkün olmuşdur.

 • Alqoritmik dillərin tətbiqi geniş istifadə olunmağa başlanmışdır.

 • Xarici qurğularla əsas qurğuların paralel işlənməsi təmin edilmişdir.İkinci nəsil kompyuterlərÜçüncü nəsil kompyuterlər

 • İllər: 1970 – 1985

 • Element bazası: mikroelektronika, inteqral sxemlər

 • Qabarit ölçüləri: nisbətən kiçik

 • İş etibarlılığı: nisbətən böyük

 • Yaddaş tutumu: nisbətən böyük

 • İşləmə sürəti: nisbətən böyük

 • Hesablama

 • məhsuldarlığı: 1 san. bir neçə on milyon əməliyyatÜçüncü nəsil kompyuterlər

 • Aparat və proqram vasitələrindən birgə istifadə olunmağa başlanmışdır.

 • Əməliyyat sistemləri yaradılmışdır.

 • Qabarit ölçülər kiçilmişdir.

 • Multiproqram rejimi mümkün olmuşdur.

 • Müxtəlif tipli xarici qurğuların qoşulmasına imkan yaranmışdır.

 • Xarici yaddaş kimi maqnit disklərindən istifadə edilmişdir.Üçüncü nəsil kompyuterlərDördüncü nəsil kompyuterlər

 • İl: 1985 – indiyə qədər

 • Element bazası: Böyük inteqral sxemlər və çox böyük inteqral sxemlər (BİS və ÇBİS)

 • Qabarit ölçüləri: 10-100 dəfələrlə kiçik

 • İş etibarlılığı: böyük

 • Yaddaş tutumu: böyük

 • İşləmə sürəti: böyük

 • Hesablama

 • məhsuldarlğı: 1 san. bir neçə 100 milyon əməliyyatDördüncü nəsil kompyuterlər

 • BİSÇBİS yaradılmışdır.

 • Əməli yaddaş inteqral sxemlərdə qurulurdu.

 • Əməli yaddaşın işləmə sürəti və tutumu xeyli artmışdır.

 • Fərdi kompyuterlər yaradılmışdır.Dördüncü nəsil kompyuterlərBeşinci nəsil kompyuterlər

 • Bu günün və gələcəyin kompyuterləriBeşinci nəsil kompyuterlər

 • təkmilləşdirilmiş insan-maşın interfeysinin yaradılması (nitqin, səsin, obrazların və s. tanınması);

 • Biliklər bazasının və süni intellekt sistemlərinin yaradılması üçün məntiqi proqramlaşdırmanın inkişaf etdirilməsi;

 • Hesablama texnikasının istehsalında yeni texnologiyaların yaradılması;

 • Kompyuterlərin və hesablama komplekslərinin yeni arxitekturalarının yaradılması.Kompyuterlərin təsnifatı

 • Qabarit ölçülərinə və məhsuldarlığına görə kompyuter aşağıdakı siniflərə bölünür:Böyük kompyuterlər

 • Tarixən ilk dəfə böyük kompyuterlər yaranmışdır. Onların element bazaları elektron lampalardan başlayaraq inteqral sxemlərə qədər təkmilləşdirilmişdir.

 • Bu sinif kompyuterlərə IBM firmasının bir sıra modellərini – IBM 360, 370, 390 və onların analoqları olan EC 1040, 1045, 1050, 1055 aid etmək olar.Böyük kompyuterlərSuper (çox böyük) kompyuterlər

 • Geniş sahədə planlaşdırma və proqnozlaşdırma, nüvə energetikası, hərbi müdafiə sahələrində böyük kompyuterlərin məhsuldarlığı kifayət etmirdi. Bu səbəbdən super kompyuterlərin yaradılmasına ehtiyac yarandı.

 • Super kompyuterlərdə hesablamaların paralel aparılması hədsiz işləmə sürəti almağa imkan verir.

 • Buna misal olaraq EC-1065, EC-1066, ElbrusCray Research kompyuterlərini göstərmək olar.Super kompyuterlərSuper kompyuterlərOrta kompyuterlər

 • Orta kompyuterlər böyük kompyuterlərə nisbətən az imkanlara malikdirlər, lakin nisbətən ucuzdurlar.

 • Bu kompyuterlərə EC sinfinin bəzi modellərini (EC-1036, EC-1130 və s.) aid etmək olar. Xaricdə orta kompyuterlər IBM, DEC (Digital Equipment Corporation), HP, Comparex və s. firmalarında istehsal olunur.Orta kompyuterlərMini (kiçik) kompyuterlər

 • Mini kompyuterlər ölçülərinin və qiymətlərinin böyük kompyuterlərə nisbətən kiçik olmasına baxmayaraq, universal imkanlara malikdirlər. Mini kompyuterlər 60-cı illərdə yaradılmış və sonradan böyük sürətlə inkişaf etmişlər.

 • Mini kompyuterlərə misal olaraq DEC firmasının istehsal etdiyi PDPVAX kompyuterləri və onların analoqları olan CM tipli maşınları göstərmək olar.Mini kompyuterlərMini kompyuterlərMikro-kompyuterlər

 • Mikroprosessorların və mikro-kompyuterlərin inkişafındakı nailiyyətlər istifadəçilərə fərdi xidmət üçün və kompyuter texnikası sahəsində mütəxəssis olmayan istifadəçilərin müxtəlif məsələlərin həllinə yönəlmiş fərdi kompyuterlərin (FK) yaradılmasına gətirib çıxardı.

 • Bu kompyuterlərin əsas istehsalçıları IBM, DEC, HP, Apple, Compac, Comparex, Siemens, ICL və b. firmalardır.Mikro-kompyuterlərKompyuterin arxitekturası və strukturu

 • Kompyuter arxitekturasında

 • Con Fon Neymanın

 • 40-cı illərdə təklif etdiyi prinsiplər əsas götürülür.Kompyuterin arxitekturası və strukturu

 • Neyman arxitekturalı hər bir kompyuter iki hissədən ibarətdir:Mərkəzi hissə

 • Mərkəzi hissəyə aşağıdakılar daxildir:Periferiya hissəsiNeyman arxitekturasıMikroprosessor

 • Mikroprosessor kompyuterin əsas qurğusu olub, DYQ-da saxlanan hesab və məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir və kompyuterin ümumi işini idarə edir.Kompyuterin yaddaşı

 • Kompyuterin yaddaşı funksional baxımdan iki hissəyə bölünür:Daxili yaddaş

 • Daxili yaddaş proqramların və emal olunan verilənlərin saxlanması üçündür və iki hissədən ibarətdir:Əməli yaddaş

 • Əməli yaddaş (RAM – Random Access Memory, operativ yaddaş, müvəqqəti yaddaş)

 • elektrik enerjisindən asılı olan yaddaşdır, informasiyanın müvəqqəti saxlanılması üçün istifadə edilir.

 • Müasir EHM-də əməli yaddaş Gbaytlarla ölçülür.Daimi yaddaş

 • Daimi yaddaş (ROM – Read Only Memory,

 • sabit yaddaş)

 • elektrik enerjisindən asılı olmayan yaddaşdır,

 • informasiyanın daimi saxlanılması üçün istifadə edilir.

 • Burada əməliyyat hissəsinin bir bölməsi – daxiletmə və xaricetmənin baza sistemi (BIOS), kompyuterin düzgün işləməsini yoxlayan proqramlar və s. saxlanılır.Xarici yaddaş

 • Xarici yaddaş informasiyanın uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilir.

 • Bu yaddaş enerjidən asılı olmayan daşıyıcılarda qurulur.Daxiletmə-xaricetmə qurğuları

 • Daxiletmə-xaricetmə qurğuları informasiyanın kompyuterə daxil edilməsi və kompyuterdən xaric edilməsi, həmçinin istifadəçi ilə kompyuter arasında ünsiyyətin təmin edilməsi üçün istifadə olunur.Kompyuterin arxitekturası və strukturuKompyuterin əsas xarakteristikaları

 • Kompyuterin əsas xarakteristikaları aşağıdakılardır:Kompyuterin əsas xarakteristikaları

 • Kompyuterin işləmə sürəti prosessorun bir saniyədə yerinə yetirdiyi sadə əməliyyatların sayı ilə təyin olunur.

 • Yaddaş tutumu (və ya həcmi) kompyuterin yaddaşında saxlana bilən informasiyanın maksimum miqdarı ilə təyin olunur.Kompyuterin əsas xarakteristikaları

 • Hesablama dəqiqliyi ədədlərin təsviri üçün istifadə olunan mərtəbələrin sayından asılıdır.

 • Əmrlər sistemi prosessorun yerinə yetirə bildiyi əmrlər toplusudur.Kompyuterin əsas xarakteristikaları

 • Kompyuterin qiyməti işləmə sürətindən, yaddaş tutumundan, əmrlər sistemindən asılıdır.

 • Kompyuterin iş etibarlılığı müəyyən şərtlər daxilində və müəyyən vaxt müddəti ərzində öz xassələrini saxlamaq qabiliyyətidir.: 2014
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
2014 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2014 -> Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2014 -> Вместе к высотам стоматологии
2014 -> 31(2): 106-13 Müzeyyen Kayataş, 1 Rabia Figen Kaptan
2014 -> Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Klini¤i, Asistan Dr., Ankara


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə