Kontrola ordynacji lekarskiej w woj opolskim Lek med. Roman Kolek 04. 06. 2009rYüklə 0.5 Mb.
tarix01.01.2017
ölçüsü0.5 Mb.


Kontrola ordynacji lekarskiej w woj. opolskim

 • Lek.med. Roman Kolek 04.06.2009r.


Refundacja leków

 • Rola Ministerstwa Zdrowia – polityka zdrowotna;

 • Rola NFZ w refundacji kosztów leków;

  • rozliczanie na podstawie zestawień refundacyjnych z Aptekami,
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń,
  • nadzór nad zgodnością zapisywanych leków z obowiązującymi zasadami refundacyjnymi,
 • Monitorowanie ordynacji lekarskiej:

  • trendy ogólne,
  • standardy ordynacji,
  • współpraca z lekarzami.


Czym jest monitorowanie ordynacji lekarskiej ?

 • Monitorowanie ordynacji lekarskiej przez publicznego płatnika:

  • ciągła obserwacja zachowań preskrypcyjnych lekarzy i świadczeniodawców zlecających recepty lekarskie na leki refundowane,
  • systematyczne zbieranie i przetwarzanie dostępnych danych o rynku leków refundowanych, napływających z aptek,
  • wyciąganie wniosków z raportów opracowywanych w oparciu o dostępne dane, mające na celu:
   • podnoszenie poziomu świadomości lekarzy i świadczeniodawców o finansowych ale także medycznych skutkach decyzji preskrypcyjnych,
   • precyzyjnie przygotowane kontrolowanie gospodarki lekami refundowanymi.


ZADANIA NFZ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z MONITOROWANIEM ORDYNACJI LEKARSKIEJ

 • Refundacja dla aptek (w oparciu o prawidłowo sporządzoną i zweryfikowaną sprawozdawczość apteczną - zbiorczą i szczegółową)

 • Kontrola wystawiania i realizacji recept lekarskich

 • Czynności stricte kontrolne wobec lekarzy, zoz-ów, aptek

 • Wykrywanie niewłaściwego stosowania leków i ich nadużywania

 • Monitorowanie jakości farmakoterapii

 • Porównywanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków w porównywalnych populacjach

 • Umożliwienie lekarzom wzajemnych porównań i samooceny (self – auditing) i poprawy sposobu leczeniaCele dobrej ordynacjiRUM – zastosowanie książeczek usług medycznych i uzyskane stąd dane – zalety.

 • RUM – zastosowanie książeczek usług medycznych i uzyskane stąd dane – zalety.

  • Dane do poziomu pacjenta
   • Przypisanie kosztów, ilości leków, jakich leków...
   • Zestawienie do poziomu lekarza poz, na którego liście znajduje się pacjent,
  • Lepszy nadzór elektroniczny i typowanie do kontroli,
  • Analiza naukowa,
 • Nadzór pacjenta nad ordynacją lekarską,

 • Większa świadomość lekarzy

 • Potrzeba autoryzacji świadczeń – inicjatywa OOW NFZ...Efekty prowadzenia RUM

 • Nadzór pacjenta nad kosztami udzielanych świadczeń,

 • Większa świadomość lekarzy,

 • Minimalizacja ryzyka nadużyć,

 • Możliwość powiązania z pacjentem zbiorczych kosztów świadczeń zdrowotnych,Koszty refundacji leków w OOWNFZ (1)Koszty refundacji leków w OOWNFZ (2)Projekt opolski realizowany przez ORKCh w roku 2001

 • „Program wdrożenia Racjonalnej Gospodarki Lekami w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”Portal internetowy „Analizator medyczno-finansowy”Cel główny projektu

 • Stworzenie systemu oddziaływania na ordynację lekarską, poprzez udostępnienie narzędzia umożliwiającego każdemu lekarzowi zapoznanie się ze skutkami finansowymi wynikającymi z podjętych przez niego decyzji terapeutycznych oraz bezpośrednie porównanie się, w tym zakresie, z innymi lekarzami tej samej specjalności.Cele szczegółowe (1)

 • Stworzenie portalu internetowego dla lekarzy i świadczeniodawców - autoryzowany dostęp do informacji o świadczeniach realizowanych przez lekarzy oraz kosztach refundowanych przez nich leków,

 • Cykliczne (kwartalne) aktualizowanie danych w portalu,

 • Systematyczne podnoszenie jakości danych spływających z aptek,

 • Monitorowanie zainteresowania lekarzy tą informacją, poprzez rejestrację każdorazowego wejścia na portal,Cele szczegółowe (2)

 • Rozszerzenie zakresu prezentowanej w portalu informacji o świadczenia medyczne (porady, pobyty w szpitalach, przedmioty ortopedyczne, sanatoria),

 • Wprowadzenie receptariusza opartego na zasadach EBM,

 • Prowadzenie edukacji lekarzy w zakresie podstaw farmakoekonomiki w oparciu o konkretne przykłady z własnych baz danych,

 • Przekazanie informacji na temat firm farmaceutycznych, których leki ordynuje zainteresowany lekarz.Strona główna analizatora

Refundacja leków ordynowanych przez lekarzy specjalistówŚr. kwota refundacji 1 pozycji recepturowej w latach 2004-2007Recepty wystawione w gabinetach nie związanych z NFZ umową w latach 2004-2008Średnie koszty refundacji 1 pozycji recepturowej zapisanej przez lekarzy wybranych specjalności w gabinetach posiadających umowę z OOW NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i w gabinetach bez takiej umowy w roku 2007Udział % recept wystawionych w gabinetach nie związanych z NFZ umową w latach 2004-2007Pacjenci korzystający z poradni urologicznych, kardiologicznych, ginekologicznych poza systemem NFZ są leczeni drożej („trudniejsze przypadki”?; „bogatsi pacjenci”?). Zły dostęp do tego rodzaju poradni?

 • Pacjenci korzystający z poradni urologicznych, kardiologicznych, ginekologicznych poza systemem NFZ są leczeni drożej („trudniejsze przypadki”?; „bogatsi pacjenci”?). Zły dostęp do tego rodzaju poradni?

 • Czy zwiększenie dostępności do świadczeń specjalistycznych spowoduje spadek kosztów refundacji na receptę ? („lekarze NFZ” leczą taniej ?).

 • Najbardziej schorowani pacjenci korzystają z dostępnych świadczeń lekarzy specjalistów w ramach umów z NFZ (diabetologia, endokrynologia, neurologia, ortopedia).Ograniczony dostęp do tych poradni wymusza korzystanie poza systemem ubezpieczeniowym?

 • Ograniczony dostęp do tych poradni wymusza korzystanie poza systemem ubezpieczeniowym?

 • Większe zaufanie do sektora pozaubezpieczeniowego np. w poradniach urologicznych, ginekologicznych ?

 • Ocena wielkości sektora pozaubezpieczeniowego świadczeń zdrowotnych?

 • Czy lekarze w umowach z NFZ zachowują „większy umiar” w generowaniu kosztów refundacji?

 • Czy zawarcie ilościowo (kwotowo) większych kontraktów spowoduje spadek refundacji?Wnioski (1)

 • Dane te informują między innymi :

  • o preferencjach pacjentów,
  • o dostępności do świadczeń zdrowotnych,
  • pozwalają na oszacowanie wielkości rynku usług zdrowotnych, co powinno być cenną informacją dla polityków.
 • Znając liczbę realizowanych świadczeń specjalistycznych w tych specjalnościach w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w bardzo prosty sposób można ocenić niezbędne zapotrzebowanie na porady specjalistyczne (ograniczane dodatkowo odpłatnością w gabinetach pozaubezpieczeniowych).Wnioski (2)

 • W oparciu między innymi o te informacje oraz wyższe koszty refundacji ponoszonych na recepty wypisywane w gabinetach pozaubezpieczeniowych, w OOW NFZ podjęto decyzje zwiększające nakłady na świadczenia w tych specjalnościach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.„Przyjazna Apteka”

 • Program dedykowany dla farmaceutów,

 • lekarzy, pacjentów.

 • Czerwiec 2005r.Cele programu

 • Uzupełnienie wcześniejszych inicjatyw Opolskiego OW NFZ;

  • Oczekiwania pacjentów, mediów,
  • Oczekiwania lekarzy,
 • Skierowanie konkurowania aptek na tory zwiększenia informacji dla pacjenta, który zainteresowany jest obniżeniem kosztów dopłaty do leków (np. akcja „lek za grosz” i inne promocje);

 • Przeciwdziałanie marnotrawstwu leków.Program „Przyjazna Apteka”(1)

 • 10 komputerów użyczonych dla losowo wybranych aptek; udział w refundacji – 5,63%;

 • Aplikacja umożliwiająca szybkie wyszukanie zamiennika dla leku (Access w wersji runtime);

 • 36 aptek uczestniczyło na dzień 02.09.2005r. (ok. 12%); udział w refundacji – 18,74%;

 • Opracowanie na podstawie listy zamienników przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.Program „Przyjazna Apteka” (2)

 • Uruchomienie portalu w największym lokalnym dzienniku http://www.tanilek.nto.pl

 • Portal województwa opolskiego http://www.wrotaopolszczyzny.pl;

 • Przedruki informacji w lokalnej prasie;

 • Udostępnienie oprogramowania zainteresowanym lekarzom. Omówienie celów tej akcji na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu.Pacjenci uzyskujący refundację w roku 2007 w OOW NFZRefundacja leków - Apteki

 • Refundacja leków dotyczyła w roku 2005 w woj.opolskim 62,46% ubezpieczonych (w całej populacji);

 • Powyżej 60 r.życia leki refundowane otrzymało ponad 80% ubezpieczonych;

 • Powyżej 81 r.życia leki refundowane otrzymało ponad 90% ubezpieczonych.;

 • Powyżej 55 r.życia średnio na 1 ubezp.- kwota refundacji jest 2X wyższa, niż dla całej populacji;Udział % dopłaty pacjenta w cenie leku na Rp oraz dopłata pacjenta do 1 Rp w OOW NFZ w latach 2002-2007Udział % dopłaty pacjenta w cenie leku na Rp oraz dopłata pacjenta do 1 Rp w NFZ w latach 2002-2007Perspektywy w ocenie OOW NFZ (1)

 • zacieśnienie współpracy z całym środowiskiem lekarskim – „Analizator medyczno-finansowy”,

 • zwiększenie zainteresowania farmaceutów oferowaniem tańszych dla pacjenta zamienników – „Przyjazna Apteka”,

 • stosowanie optymalnych modeli leczenia, o których głośno muszą mówić eksperci medyczni,Perspektywy w ocenie OOW NFZ (2)

 • Koszty refundacji są tylko i aż jednym z rodzajów kosztów ponoszonych przez NFZ- bilansowanie wszystkich kosztów do poziomu pacjenta i wnioskowanie !!!

 • Modyfikacja finansowania poz

  • System zachęt z wykorzystaniem danych kosztowych,
  • „Finansowanie zadaniowe”,
  • Większa odpowiedzialność, lecz również powiązanie finansowe (eliminacja zbędnych świadczeń).


Perspektywy w ocenie OOW NFZ (3)

 • Sumowanie kosztów refundacji leków i świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej do poziomu pacjenta w okresach kwartalnych daje szansę oceny skuteczności działania lekarza poz i stworzenie systemu motywacji finansowej;

 • Kolejnym krokiem powinno być wypracowanie listy leków rekomendowanych opracowanej wspólnie ze środowiskiem lekarskim.Wnioski końcowe

 • Uporządkowanie systemu refundacji leków (ujednolicenie recepty, „elektronika”);

 • Wprowadzanie nowych leków poprzedzone argumentami;

 • Określanie przez autorytety medyczne zaleceń zmieniających trendy preskrypcji;

 • Wprowadzenie mechanizmów bodźcowych preskrypcji i konsumpcji leków;

 • Dostarczanie danych porównawczych;

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə