Management Regulator Technologies, Inc. (Emerson) qaydalarYüklə 1.94 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix30.06.2017
ölçüsü1.94 Mb.
növüQaydalar
  1   2   3   4   5

Təlimat kitabçası

D101645XAZ2

İyul 2016

Növ 1290


1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı

Bu qaydalara əməl etməmək və ya bu 

avadanlığı düzgün quraşdırmamaq və 

saxlamamaq partlama, yanğın və/və 

ya kimyəvi çirklənməyə və mülkiyyətin 

zədələnməsi və insan xəsarəti və 

ölümünə səbəb ola bilər.

Fisher™ buxar bərpa klapanları federal, 

dövlət və yerli kodekslərə, qaydalara 

və təlimatlara və Emerson Process 

Management Regulator Technologies, 

Inc. (Emerson) qaydalarına əsasən 

quraşdırılmalı, istifadə edilməli və 

texniki-baxışdan keçirilməlidir.

Sızıntı artar və ya çıxış davamlı olaraq 

qaz buraxarsa, hissələrə texniki-xidmət 

göstərilməli ola bilər. Problemin aradan 

qaldırılması təhlükəli vəziyyət yarada 

bilər. Hissə yalnız səriştəli insan 

tərəfindən quraşdırılmalı və texniki-

xidmətdən keçirilməlidir.

Səlahiyyətsiz şəxslər tərəfindən 

keçirilmiş quraşdırma, istifadə və texniki-

baxış prosedurları yanlış tənzimləmə 

və təhlükəli işə səbəb ola bilər. Hər bir 

vəziyyət avadanlığın zədələnməsi və ya 

insanların xəsarət almasına səbəb ola 

bilər. 1290 Növlü Buxar Bərpa Klapanının 

quraşdırılması, işlədilməsi və texniki-

baxışdan keçirilməsi zamanı səlahiyyətli 

insanlara müraciət edin.

Giriş

Təlimatın Əhatə Dairəsi

Bu təlimatda 1290 Növlü Buxar Bərpa nizamlayıcısı və 

EGR Növlü əsas klapan, T208P və ya T208PL Növlü 

pilot və MR95H Növlü təchizat təzyiq nizamlayıcısı 

üçün quraşdırma, tənzimləmə və texniki-baxış 

prosedurları, eləcə də hissələrin sifarişi barədə 

məlumat verilmişdir. Avadanlığın quraşdırılması, 

tənzimlənməsi və texniki-baxışı ilə bağlı ətraflı 

məlumat ayrıca təlimatda verilmişdir. 

Məhsulun Təsviri

1290 Növlü buxar bərpa nizamlayıcısı 

özündə yerləşən, pilotla idarə edilən nizamlayıcı 

sistemidir və örtük qazının buxar bərpası üçün istifadə 

edilir. Termik istilik və ya nasosla vurma əməliyyatı 

səbəbindən çənin daxilindəki örtük qazının təzyiqi 

artıqda, 1290 Növlü nizamlayıcı çən təzyiqinin 

artmasını hiss edir və artıq daxili çən təzyiqini buxar 

bərpa saxlama çəninə keçirir.

Təsvir 1. 1290 Növ Buxar Bərpa Nizamlayıcısı

!

XƏBƏRDaRlIq

P2103_1


2

Növ 1290


Xassələr

Bu bölmədə 1290 Növlü buxar bərpa nizamlayıcısı üçün xassələrin siyahısı verilmişdir. Verilən nizamlayıcı üçün 

xassələr zavoddan möhürlü gələn nizamlayıcının aktivator üzərində yerləşən ad plitəsi üzərində qeyd edilir, pilot 

nəzarət yayı aralığı isə pilot yay korpusunun ad plitəsi üzərində qeyd edilir.Gövdə ölçüləri və Son əlaqələndirici növləri

(1)

GövDƏ ölçüSü,  

DN / NPS

EGR Növlü ƏSaS KlaPaNIN SON BaĞlaNlI 

üSlUBU

Sərt dəmir

WCC Polad və ya CF8M 

Paslanmayan Polad

25 və ya 50 / 1 və ya 2

NPT, CL125 FF və 

CL250 RF cinahlı

NPT, SWE, BWE, CL150 RF, 

CL300 RF, CL600 RF və ya 

PN 16/25/40 cinahlı

80, 100 və ya 150 /  

3, 4 və ya 6

CL125 FF və ya CL250 

RF cinahlı

BWE, CL150 RF, CL300 RF, 

CL600 RF və ya  

PN 16 cinahlı

200 x 150 və ya  

300 x 150 /  

8 x 6 və ya 12 x 6

- - - -


BWE, CL150 RF, CL300 RF, 

CL600 RF və ya  

PN 25 cinahlı

Maksimal Giriş Təzyiqi

(2)

T208P Növlü Pilot qurğular: 1,4 bar / 20 psig

EGR Növlü Əsas Klapan: Bax Cədvəl 2

Flüorinasiya edilmiş Etilen Propilen (FEP)

Diafraqma: 0,69 bar / 10 psig

Maksimal Fərq Təzyiqi

(2)

2,4 bar / 35 psiNəzarət Təzyiqi aralıqları (T208P və ya 

T208Pl Növlü Pilot)

(2)

Bax Cədvəl 1MR95H Növlü Təchizat Təzyiq Parametləri

PİlOT Növü

EGR Növlü ƏSaS KlaPaN, yaşIl yaylI,  

DN / NPS

yayIN RƏNGİ

25, 50, 80 və ya 100 / 

1, 2, 3 və ya 4 

150 və ya 200 x 150 / 

6 və ya 8 x 6

T208PL


0,55 bar / 8 psig

0,90 bar / 13 psig

Qara

T208P


0,55 bar / 8 psig

0,55 bar / 8 psig

0,62 bar / 9 psig

0,69 bar / 10 psig

0,90 bar / 13 psig

0,90 bar / 13 psig

0,97 bar / 14 psig

0,97 bar / 14 psig

Narıncı

Qırmızı


Rəngsiz

Sarı 


0,76 bar / 11 psig

0,97 bar / 14 psig

1,0 bar / 15 psig

1,0 bar / 15 psig

1,2 bar / 18 psig

1,4 bar / 20 psig

Açıq yaşıl

Açıq Mavi

Qara

T208P və T208Pl Növlü Pilot çıxışın Diametri

9,5 mm / 3/8 in.

  1. ABŞ standartlarından əlavə son bağlantı standartları təmin edilə bilər. Yerli Satış Ofisi ilə əlaqə saxlayın.

  2. Bu Təlimatdakı təzyiq/temperatur limitləri və müvafiq standart və ya kodeks məhdudiyyətləri keçilməməlidir.Nəzarət Xəttinin Əlaqələnməsi 

1/2 NPT


çıxış Xəttinin Əlaqələnməsi

3/4 NPT


Təchizat Təzyiqi və yay Korpusunun Əlaqələnməsi

1/4 NPT


Portun Diametri və Hərəkəti

GövDƏNİN ölçüSü, 

DN / NPS

PORTUN 

DİaMETRİ, mm / In.

HƏRƏKƏT, mm / In.

25 / 1


50 / 2

80 / 3


33 / 1-5/16

60 / 2-3/8

86 / 3-3/8

19 / 3/4


29 / 1-1/8

38 / 1-1/2

100 / 4

150 / 6


200 x 150 / 8 x 6

300 x 150 / 12 x 6

111 / 4-3/8

183 / 7-3/16

183 / 7-3/16

183 / 7-3/16

51 / 2

51 / 2


51 / 2

51 / 2


 

Əsas Klapanın Temperatur İmkanları

(2)

Nitril (NBR):

-29 - 82°C / -20 - 180°FFlüorokarbon (FKM):

In. w.c. üçün

 

Qurulma nöqtələri

4 - 149°C / 40 - 300°F

psig Qurulma nöqtələri üçün:

-18 - 149°C / 0 - 300°FEtilenepropilen (EPDM):

-29 - 135°C / -20 - 275°FPerflüoroelastomer (FFKM):

-29 - 149°C / -20 - 300°FPilot Temperatur İmkanları

Bax Cədvəl 4Təxmini çəki:

DN 25 / NPS 1: 39 kq / 85 lbs

DN 50 / NPS 2: 45 kq / 100 lbs

DN 80 / NPS 3: 66 kq / 145 lbs

DN 100 / NPS 4: 88 kq / 195 lbs

DN 150 / NPS 6: 172 kq / 380 lbs

DN 200 x 150 / NPS 8 x 6: 336 kq / 740 lbs

DN 300 x 150 / NPS 12 x 6: 574 kq / 1265 lbs

Cədvəl 1. Nəzarət Təzyiqin Aralıqları

PİlOT 

Növü

NƏZaRƏT TƏZyİqİ aRalIĞI

(1)

yayIN 

RƏNGİ

yay HİSSƏ 

NöMRƏSİ

GENİş açIq KİMİ qURUlMUş 

(EGR ƏSaS KlaPaN)

yay NaqİlİNİN 

DİaMETRİ, mm / in.

yayIN SƏRBƏST 

UZUNlUĞU, mm / in.

T208PL


1 - 4 mbar / 0.5 - 1.5 in. w.c.

(2)


Qara

1B413627222

0,60 mbar / 0.25 in. w.c.

1,90 / 0.075

57,2 / 2.25

T208P


2 - 6 mbar / 1 - 2.5 in. w.c.

(2)(3)


5 - 17 mbar / 2 - 7 in. w.c.

(2)(4)


10 - 35 mbar / 4 - 14 in. w.c.

35 - 83 mbar / 0.5 - 1.2 psig

0,07 - 0,17 bar / 1.0 - 2.5 psig

0,17 - 0,31 bar / 2.5 - 4.5 psig

0,31 - 0,48 bar / 4.5 - 7 psig

Narıncı


Qırmızı

Rəngsiz


Sarı

Açıq Yaşıl

Açıq Mavi

Qara


1B558527052

1B653827052

1B653927022

1B537027052

1B537127022

1B537227022

1B537327052

0,60 mbar / 0.25 in. w.c.

0,60 mbar / 0.25 in. w.c.

0,60 mbar / 0.25 in. w.c.

3,40 mbar / 0.05 psig

6,90 mbar / 0.10 psig

10,0 mbar / 0.15 psig

14,0 mbar / 0.20 psig

1,83 / 0.072

2,16 / 0.085

2,67 / 0.105

2,90 / 0.114

3,96 / 0.156

4,75 / 0.187

5,54 / 0.218

83 / 3.25

92,0 / 3.62

95,2 / 3.75

109 / 4.31

103 / 4.06

100 / 3.94

101 / 3.98

1. Yay aralıqları pilotun yay korpusu aşağı olmaqla quraşdırılmasından asılıdır.

2. Flüorokarbon (FKM) Diafraqma və bu yaydan Diafraqma temperaturu 16°C / 60°F-dən az olduqda istifadə etməyin.

3. Flüorokarbon (FKM) Diafraqmadan istifadə edən zaman minimak çıxış təzyiqi 5 mbar / 2 in. w.c. olur.

4. Flüorokarbon (FKM) Diafraqmadan istifadə edən zaman minimak çıxış təzyiqi 6 mbar / 2.5 in. w.c. olur.3

Növ 1290


İş Prinsipi

1290 Növlü buxar bərpa nizamlayıcısı çəndəki buxarın 

bərpa edilməsi sistemi kimi işləyir. 1290 Növlü buxar 

bərpa nizamlayıcısı çən maye ilə dolduqda və ya 

ətraf temperatur buxar qazının genişlənməsinə səbəb 

olduqda çəni qapayan qaz təzyiqini idarə edir. Sistem 

artan təzyiqi yoxlayır və drüssellər artıq qapayıcı qazın 

buxar tullantı və ya təkrar emal sisteminə çıxması və 

beləliklə çəndə lazım olan təzyiqi əldə etmək üçün açılır.

DİqqƏT

1290 Növü normal şəraitdə örtük 

qazının axını idarə etmək və çəndəki 

buxarı buxar bərpa sistemində 

toplamaq üçün qaz örtük sisteminin 

bir hissəsi kimi istifadə edilməlidir. 

Bu, aSME qoruyucu cihaz deyil. Siz 

alternativ fövqəladə artıq təzyiqdən 

mühafizə metodlarını təmin etməlisiniz.

ATMOSPHERIC PRESSURE

INTERMEDIATE PRESSURE

VACUUM PRESSURE

TANK PRESSURE

LOADING PRESSURE

Təsvir 2. Əməliyyat Sxematikası

EGR Növlü 

ƏSaS KlaPaN

BUXaR BƏRPa 

vaKUUM MƏNBƏyİ

NƏZaRƏT XƏTTI

a

E

D

C

B

T208P Növlü PIlOT

qURUlMa 

NöqTƏSİNİN 

TƏNZİMlƏNMƏSİ

çIXIş XƏTTİ

BUXaR TƏZyİqİ

çƏN

M95H Növlü TƏCHİZaT 

NİZaMlayICI

E0063_07/2008STaNDaRT 

MƏHDUDİyyƏT

ORTa TƏZyİq

çƏNDƏKİ TƏZyİq

Hava TƏZyIqI

yüKlƏMƏ TƏZyİqİ

aTMOSFER TƏZyİqİ

1098 Növlü 

aKTİvaTOR

!

PİlOT Növü

MaKSİMal GİRİş TƏZyİqİ

yayIN RƏNGİ

EGR növlü Əsas Klapan, yaşıl yayla

DN 25 / NPS 1

DN 50 / NPS 2

DN 80 / NPS 3

DN 100 / NPS 4

DN 150, 200 x 150 və ya 

300 x 150 / NPS 6, 8 x 6 və 

ya 12 x 6

bar

psig

bar

psig

bar

psig

bar

psig

bar

psig

T208PL


0,38

5.5


0,35

5.0


0,28

4.0


0,21

3.0


0,24

3,5


Qara

T208P


0,38

5.5


0,35

5.0


0,28

4.0


0,21

3.0


0,24

3,5


Narıncı

0,38


5.5

0,35


5.0

0,28


4.0

0,21


3.0

0,24


3,5

Qırmızı


0,45

6.5


0,41

6.0


0,35

5.0


0,28

4.0


0,31

4,5


Rəngsiz

0,52


7.5

0,48


7.0

0,41


6.0

0,35


5.0

0,31


4,5

Sarı


0,59

8.5


0,55

8.0


0,48

7.0


0,41

6.0


0,38

5,5


Açış Yaşıl

0,79


(1)

11.5


(1)

0,76


(1)

11.0


(1)

0,69


10.0

0,62


9.0

0,59


8,5

Açıq Mavi

0,86

(1)


12.5

(1)


0,83

(1)


12.0

(1)


0,76

(1)


11.0

(1)


0,69

10.0


0,72

(1)


10.5

(1)


Qara

1. Flüorinasiya edilmiş Etilen Propilen (FEP) Pilot Diafraqma üçün, maksimal giriş təzyiqi 0,69 bar / 10 psig.Cədvəl 2. Maksimal Giriş Təzyiqi (EGR növlü Əsas Klapan)

4

Növ 1290


1290 Növlü buxar bərpa nizamlayıcısı örtük qaz 

təzyiqindəki dəyişikliklərə cavab verir və drüssellər 

çəndəki qaz təzyiqinin axınını idarə etmək üçün açılır və 

ya bağlanır. Nizamlayıcı çıxışının hava mənbəyi adətən 

çəndəki qazın aşağı təzyiq axınının buxar tullantı və 

ya təkrar emal sisteminə keçməsini təmin etmək üçün 

lazım olur. Hava mənbəyindəki hava təzyiqi nə qədər 

yüksək olarsa, buxar bərpa nizamlayıcısındakı buxar 

axın həcmi bir o qədər yüksək olur.

Örtük qazın təzyiqi pilot diafraqma altında qeydiyyatdan 

keçirilir. MR95H Növlü nizamlayıcı EGR Növlü əsas 

klapan aktivatora daimi yükləmə təzyiqi mənbəyini 

təmin edir. Pilot bağlandıqda yükləmə təzyiqi sabit 

məhdudiyyətlə 1098 Növlü aktivatorun hər iki tərəfini tutur.

EGR Növlü əsas klapan yayı əsas klapanın girişi kip 

bağlı saxlayır. Çəndəki örtük qaz təzyiqi pilot yaya 

çatdıqda, pilot diafraqma hərəkət edir, pilot klapan 

diskinin açılması və bəzi 1098 Növkü aktivator yükləmə 

təzyiqinin bir hissəsinin pilot çıxışdan çıxmasını təmin 

edir. Bu, adətən çən maye ilə dolduqda baş verir.

Kiçik sabit məhdudiyyət 1098 Növlü aktivatorun 

aşağısında yüksək yükləmə təzyiqini saxlayır. Əsas 

klapan diafraqması üzrə təzyiq fərqi diafraqmanı yuxarı 

hərəkət etdirir və əsas klaöanın açılmasına səbəb 

olur ki, bu da örtük qazın buxar bərpa sisteminin hava 

mənbəyindən axınına imkan verir və çəndəki örtük 

təzyiqi idarə edir.

Çən örtük qaz təzyiqi sabitləşməyə başladıqda, 

pilot yay pilot diskini bağlayır. Bu, yükləmə təzyiqi 

mənbəyinin sabit məhdidiyyət vasitəsilə 1098 Növlü 

aktivatorun hər iki tərəfini doldurmağa imkan verir. Bu, 

diafraqmadakı təzyiqi bərabərləşdirin və əsas klapan 

yayının əsas klapan girişini bağlamasına imkan verir.

quraşdırma və Işə Salma

!

XƏBƏRDaRlIq

Bu qaz örtük sistemində həddindən 

yüksək təzyiq olduqda və ya xidmət 

şərtləri Xassələr bölməsində və ad 

plitəsində verilən limitləri aşdıqda və 

ya şərait tənzimləyici boru və ya boru 

bağlantılarının dəyərlərini keçdikdə, 

şəxsi xəsarət, avadanlığa dəyən ziyan və 

ya akkumulyasiya edilən qazın çıxması 

sayəsində sızma və ya təzyiq olan 

hissələrin alışması yara bilər.

Bu cür ziyan və ya xəsarətə yol verməmək 

və xidmət şərtlərinin limitləri aşmasının 

qarşısını almaq üçün təzyiqdən azadetmə 

və ya təzyiqi məhdudlaşdırma cihazlarını 

(Milli yanğından Mühafizə Müəssisəsinin 

Mili yanğın Kodekslərinin 54 saylı Milli 

yanacaq qaz Kodeksi, aBş Federal 

qaydalar Kodeksinin 192-ci bölməsinin 

49-cu maddəsi və ya digər müvafiq 

kodekslərdə tələb edildiyi kimi) təmin edin.

Bundan əlavə buxar bərpa nizamlayıcı 

sisteminə fiziki ziyan dəyməsi 

akkumulyasiya edilmiş qazın sızması 

səbəbindən insanlara xəsarət yetirə və 

ya mülkiyyətə ziyan vura bilər. ToBu cür 

xəsarət və ya ziyanın qarşısını almaq 

üçün buxar bərpa sistemini təhlükəsiz 

yerdə quraşdırın.

DİqqƏT

!

EGR Növlü əsas klapanda normal 

təzyiqin düşməsi zamanı sistem bağlanır 

və beləlikdə hər hansı əks təzyiqin 

düşməsi zamanı sızma baş verir. 

1.   Nizamlayıcıları quraşdıran, işlədən və 

texniki-baxışdan keçirən zaman səlahiyyətli 

mütəxəssislərə müraciət edin. 

2.   Quraşdırmazdan öncə əsas klapanı, pilot və 

boruları yoxlayın, yığılma və göndərilmə zamanı 

toplana bilən heç bir zədə və ya xarici maddənin 

olmamasından əmin olun. Gövdənin içinin təmiz 

olduğundan və boru yollarında xarici maddələrin 

olmamasından əmin olun. 

3.   Boru hissəsini yalnız kəsilmiş gövdə ilə xarici boru 

xətlərinə tətbiq edin və ya cinahlı gövdə ilə müvafiq 

xətt sıxacları və möhkəm boltlardan istifadə edin.

4.   1290 Növlü buxar bərpa nizamlayıcısı Təsvir 1-də 

göstərilən kimi quraşdırılmalıdır ki, EGR Növlü 

əsas klapanın içindəki axın klapan gövdəsinə 

qoşulmuş oxlu axına uyğun olsun.

!

XƏBƏRDaRlIq

Nizamlayıcı bəzi qazları atmosferə 

çıxara bilər. Təhlükəli və ya alışa bilən 

qazlarla iş zamanı ventilyasiya edilən qaz 

akkumulyasiya edə və insanların xəsarət 

almasına, ölümünə və ya mülkiyyətin 

yanması və ya partlamasına səbəb ola 

bliər. Nizamlayıcını uzaq, təhlükəsiz 

yerdə və hava girişi və ya təhlükəli 

maddələrdən uzaqda havalandırın. 

ventilyasiya xətti və ya çıxış borusunun 

girişi kondensasiya və ya tıxanmadan 

mühafizə edilməlidir.


5

Növ 1290


5.   Pilot yay korpusunu sıxılmadan və ya yay 

korpusunu nəm yığmaqdan, korroziv kimyəvi 

maddələrdən və ya digər xarici maddələrdən 

qorumaq üçün ventilyasiya borusunu aşağı 

yönləndirin və ya qoruyun. 

6.   Müvafiq əməliyyat üçün T208P Növlü pilot 

və MR95H təchizatı Təsvir 1-də göstərildiyi 

kimi aşağı yönəlmiş yay korpusunun daxilində 

quraşdırılmalıdır. Lakin 1290 və T208PL Növlü 

pilot yay yuxarı yönəlmiş şəkildə quraşdırılmalıdır. 

7.   T208P və ya T208PL Növlərini uzaqdan 

havalandırmaq üçün havalandırma borusunu 

(açar 26) çıxarın və borunu 1/4 NPT havalandırma 

çıxışına quraşdırın. Havalandırma borusu minimal 

sayda kəmər və qollarla qısa və mümkün qədər 

birbaşa olmalıdır. Uzaq havalandırma xəttinin praktik 

diametri çox böyük olmalıdır. Yoxlanmış havalandırma 

qapağını havalandırma borusunun uzaq ucuna 

quraşdırmaqla uzaq havalandırma sistemini qoruyun.

8.   Təsvir 2-yə baxın. 1/2 NPT yuxarı təzyiq nəzarət 

xəttini birbaşa boru ilə çənə birləşdirin. Nəzarət 

xəttinin digər sonunu T208P və ya T208PL Növlü 

pilota qoşun. 1/2 NPT çıxış xəttini pilot və çən 

arasında quraşdırın.

9.   Təchizat təzyiqi xəttini (bax Təsvir 2) MR95H növlü 

nizamlayıcı girişinə (diametri 9,5 mm / 3/8 in. olan 

xarici borudan və ya minimum 6,4 mm / 1/4 in. 

olan borudan istifadə edin) qoşun. MR95H minimal 

təchizat təzyiqi MR95H Növlü nizamlayıcı üçün 

qurulan təzyiqdən 0,69 bar / 10 psig yüksək olmalıdır.İşə Salmazdan öncə Nəzərə  

alınmalı Olanlar

Növbəti bölmədə işə salma proseduruna başlamazdan 

öncə aşağıdakı şərtlərə əməl edildiyindən əmin olun:

•  Yivli klapanı nizamlayıcını izolyasiya edir.

•  Əl klapanları bağlıdır.

•   Ölçü cihazları boru girişlərində (tələb edilərsə) 

quraşdırıla bilər (açar 52, Təsvir 11).

qeyd

Düzgün işləməsi üçün MR95H Növlü 

təchizat təzyiq nizamlayıcısı  

Xassələr bölməsindəki klapanlara 

zavodda quraşdırılır. 

İşə salma və Tənzimləmə 

(Təsvir 2-yə baxın)

1.   Enerji mənbəyini təchiz etmək üçün 'C' klapanını 

açın. MR95H Növlü təchizat nizamlayıcısı 

pilotda nəzarət yayına əsasən zavodda əvvəldən 

qurulur. Hər hansı xanada dəyişikliklər edilərsə, 

MR95H Növlü çıxış təzyiqini yenidən qurun. 

Düzgün təzyiq parametri üçün Cədvəl 1-ə baxın.

2.   ‘D’ klapanını açın (istifadə edilirsə). Bu klapanın 

geniş port zonası olmalı və tam açıq olmalıdır.

3.   ‘E’ klapanını açın (istifadə edilirsə). Bu klapan 

təzyiq qeydiyyatını məhdudlaşdırmayacaq tam 

çıxışı klapan olmalıdır.qeyd

addım 3-də "E" klapanını açan 

zaman buxar təzyiqi pilot qurulma 

nöqtəsindən yüksək olduqda əsas 

klapan geniş açıla bilər.

4.   Yavaşca "A" klapanını açın və təzyiqi buxar bərpa 

nizamlayıcı sisteminə keçirin.

5.   ‘B’ klapanını astaca açın. Nizamlayıcı dərhal 

əməliyyata keçəcək.

6.   T208P Növündə nəzarət yay qurulma nöqtəsi 

göstərildikdə zavodda əvvəlcədən qurulacaq. 

Əks halda, zavodda qurulma nöqtəsi təxminən 

orta ölçülü yaydır. Pilotun yay ölçüsü pilot yay 

korpusunun ad plitəsinə möhürlənmişdir.

Nəzarət yayının tənzimlənməsi lazım ola bilər. 

Qurulma nöqtəsini yoxlamaq və düzgün olub-

olamamasını müəyyən etmək üçün təzyiq ölçü 

cihazını (manometr) və əsas klapan hərəkət 

göstəricisini müşahidə edən zaman çənin təzyiqini 

qaldırın. T208P Növündə tənzimləmə vintini 

saat əqrəbi istiqamətində çevirməklə təzyiq artır. 

T208PL Növündə tənzimləmə vintini saat əqrəbinin 

əksi istiqamətində çevirməklə təzyiq artır.


Каталог: documents
documents -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
documents -> 3 пародонтологическая хирургия
documents -> Hemoglobinin yenidoğanda yapim azliğina bağli anemiler
documents -> Q ə r a r Azərbaycan Respublikası adından
documents -> Ubutumire uniib iratumiye abantu, imigwi y'abantu canke amashirahamwe bose bipfuza gushikiriza inkuru hamwe/canke ivyandiko bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu hamwe n'ayandi mabi yose vyakozwe I Burundi guhera mu kwezi kwa Ndamukiza
documents -> Videotherapy Video: Cool Runnings Sixth Grade
documents -> Guidelines on methods for calculating contributions to dgs
documents -> Document Outline form monthly ret cont
documents -> Şİrvan şƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi
documents -> İnsan hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti üzrə Xüsusi Məruzəçi


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə