Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqındaYüklə 53.82 Kb.
PDF просмотр
tarix07.07.2017
ölçüsü53.82 Kb.

“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli 

istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə

 

  

AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASI 

NAZİRLƏR 

KABİNETİNİN 

QƏRARI


 

 

 Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  “Mədəni  bitkilərin  genetik 

ehtiyatlarının  mühafizəsi  və  səmərəli  istifadəsi  haqqında”  2011-ci  il  13 

dekabr  tarixli  273-IVQ  nömrəli  Qanununun  tətbiqi  barədə”  2012-ci  il  7 

fevral  tarixli  576  nömrəli  Fərmanının  1.4-1.8-ci  bəndlərinin,  “Mədəni 

bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” 

Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  bağlı  əlavə  tədbirlər 

barədə” 2012-ci il 17 iyul tarixli 690 nömrəli Fərmanının 2.1.3-2.1.7-ci, 2.1.9-

cu  yarımbəndlərinin  icrasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə  və  1.1-ci  bəndinə 

uyğun  olaraq  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti QƏRARA 

ALIR:

 

1.  “Mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatlarının  milli  kolleksiyalarının formalaşdırılması,  mühafizəsi  və  istifadəsi  Qaydaları”  təsdiq  edilsin  (1 

nömrəli əlavə).

 

2.  “Mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatlarının  mühafizəsinə  və  səmərəli istifadəsinə  dövlət  nəzarətinin  təşkili  Qaydaları”  təsdiq  edilsin  (2  nömrəli 

əlavə).


 

3.  “Azərbaycan  Respublikasına  məxsus  ənənəvi  mədəni  brend 

bitkilərinin və onların areallarının Siyahısı” təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə).

 

4.  “Azərbaycan  Respublikasına  məxsus  ənənəvi  mədəni  brend bitkilərinin  yayıldığı  areallarda  bu  cür  bitkilərin  becərilməsinin  davam 

etdirilməsi  və  sahələrin  genişləndirilməsi  Qaydası”  təsdiq  edilsin  (4 

nömrəli əlavə).

 

5.  “Ölkə  daxilində  genetik  modifikasiya  olunmuş  bitkilərin mövcudluğu və yayılma zonasının aşkarlanması Qaydası” təsdiq edilsin (5 

nömrəli əlavə).

 

6. “Mədəni bitkilərin milli genefonduna aid edilən bitkilərin və onların genetik  ehtiyat  nümunələrinin  Azərbaycan  Respublikasının  gömrük 

ərazisindən çıxarılması Qaydası və Şərtləri” təsdiq edilsin (6 nömrəli əlavə).

 

7.  “Mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatlarının  mühafizəsi  və  səmərəli istifadəsi  üzrə  idarəetmə  sisteminə  daxil  olan  Elmi-Texniki  Şuranın 

Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (7 nömrəli əlavə).

 


8.  “Mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatlarının  mühafizəsi  və  səmərəli 

istifadəsi  üzrə  idarəetmə  sisteminə  daxil  olan  ixtisaslaşdırılmış  ekspert 

şuralarının Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (8 nömrəli əlavə),

 

9.  “Mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatlarının  mühafizəsi  və  səmərəli istifadəsi  üzrə  idarəetmə  sisteminə  daxil  olan  prioritet  fəaliyyət 

istiqamətləri  üzrə  işçi  qruplarının  Əsasnaməsi”  təsdiq  edilsin  (9  nömrəli 

əlavə).

 

10.  “Mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatları  banklarının  hüquq  və vəzifələri” təsdiq edilsin (10 nömrəli əlavə).

 

11.  “Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Genbankının  Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (11 nömrəli əlavə).

 

12.  “Genetik  modifikasiya  olunmuş  bitkilərin,  eləcə  də  müasir biotexnoloji  və  gen  mühəndisliyi  metodları  ilə  yaradılmış  kənd  təsərrüfatı 

bitki materiallarının elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədi ilə 

Azərbaycan  Respublikasına  idxalı  Qaydası”  təsdiq  edilsin  (12  nömrəli 

əlavə).


 

13. 


Azərbaycan 

Milli 


Elmlər 

Akademiyasının, 

Azərbaycan 

Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin,  Azərbaycan  Respublikası 

Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyinin  və  Azərbaycan  Respublikası 

Standartlaşdırma,  Metrologiya  və  Patent  üzrə  Dövlət  Komitəsinin  iştirakı 

ilə mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi 

üzrə idarəetmə sisteminə daxil olan Elmi Texniki Şura yaradılsın.

 

14.  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  Genetik  Ehtiyatlar İnstitutu Milli Əlaqələndirici İnstitut müəyyən edilsin.

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  Artur Rasi-zadə

 

  

Bakı şəhəri, 13 noyabr 2012-ci il

 

               259 

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər

 

Kabinetinin 2012-ci il 13 noyabr 

tarixli 259 nömrəli qərarı ilə

 

təsdiq edilmişdir

 

  4 nömrəli əlavə

 

 

 

Azərbaycan Respublikasına məxsus ənənəvi mədəni brend bitkilərinin 

yayıldığı areallarda bu cür bitkilərin becərilməsinin davanı etdirilməsi 

və sahələrin genişləndirilməsi

 

 

 


QAYDASI

 

 

 

1. Ümumi müddəalar

 

  

1.1. Bu Qayda “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və 

səmərəli  istifadəsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  2011-ci  il  13 

dekabr  tarixli  273-IVQ  nömrəli  Qanununun  tətbiqi  barədə”  Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 7 fevral tarixli 576 nömrəli Fərmanının 

1.7-ci  bəndinin  icrasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə  hazırlanmışdır  və 

Azərbaycan  Respublikasına  məxsus  ənənəvi  mədəni  brend  bitkilərinin 

(bundan  sonra  -  brend  bitkilər)  yayıldığı  areallarda  bu  cür  bitkilərin 

becərilməsinin  davam  etdirilməsi  və  sahələrin  genişləndirilməsi  qaydasını 

müəyyən edir.

 

1.2.  Azərbaycan  Respublikasına  məxsus  mədəni  brend  bitkilər Azərbaycan  xalqının  milli  sərvətidir.  Onlar  müsbət  bioloji  təsərrüfat  və 

qida  xüsusiyyətləri,  keyfiyyəti,  xəstəlik  və  zərərvericilərə  davamlılığı  ilə 

seçilməklə, uzun dövr ərzində xalq seleksiyası yolu ilə yaradılmışdır.

 

1.3.  Bu  Qaydanın  əsas  məqsədi  brend  bitkilərin  məhv  olmaq təhlükəsindən qorunması, onların mənşə bölgələrində becərilməsini davam 

etdirməklə əkin sahələrinin genişləndirilməsi, onların üzərində Azərbaycan 

Respublikasının  sahiblik  və  müəlliflik  hüququnun  təsdiqinin  və  bu 

hüquqların  qorunmasının  təmin  edilməsi  ilə  əlaqədar  qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərin iş mexanizmini tənzimləməkdən ibarətdir.

 

  

2. Brend bitkilərin yayıldığı areallarda bu cür bitkilərin becərilməsinin 

davam etdirilməsi və sahələrin genişləndirilməsi tədbirləri

 

  

2.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud olan qədim brend 

bitki  nümunələrinin  aşkar  edilməsini,  bərpasını,  artırılmasını  və  səmərəli 

istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə aşağıda qeyd olunan tədbirlər həyata 

keçirilməlidir:

 

2.1.1.  2014-cü  ilin  1  oktyabr  tarixinə  kimi  mərhələ-mərhələ  brend bitkilərin 

yayılma 


ərazilərinin 

müəyyənləşdirilməsi, 

areallarının 

koordinatlarının təyin edilməsi və xəritələrinin hazırlanması;

 

2.1.2.  brend  bitkilərin  areallarında  monitorinq  və  inventarizasiya işlərinin 

aparılması, 

təbii 

yayılma 


qanunauyğunluqlarının 

və 


xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

 


2.1.3  müsbət  bioloji  təsərrüfat  göstəricilərinə  malik  brend  bitkilərin 

elmi ekspedisiya axtarışları ilə aşkarlanması, identifikasiyası və toplanması;

 

2.1.4. 


ekspedisiyalar 

zamanı 


əldə 

edilən 


brend 

bitkilərin 

kolleksiyalarının  (ex  situ)  yaradılması  və  onların  bu  kolleksiyalarda 

qorunub saxlanmasının təmin edilməsi;

 

2.1.5. brend bitkilərin qeydiyyata alınması. 

2.2.  Brend  bitkilərin  siyahısı  və  onların  ənənəvi  yayılma  əraziləri 

haqqında təkliflər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan 

Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  nəzdində  fəaliyyət  göstərən 

elmi tədqiqat institutlarının, meşə fondu və xüsusi mühafizə olunan təbiət 

ərazilərində  isə  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər 

Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən mədəni bitkilərin genetik ehtiyatları 

üzrə  Elmi-Texniki  Şuraya  təqdim  edilir.  Brend  bitkilərin  siyahısında  və 

onların  ənənəvi  yayılma  ərazilərində  dəyişikliklər  tələb  olunduqda,  Elmi-

Texniki Şura müvafiq təkliflər hazırlayır.

 

2.3. Brend bitkilərin aşkarlanmasını, identifikasiyasını və toplanmasını Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  və  Azərbaycan  Respublikası 

Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  nəzdində  fəaliyyət  göstərən  elmi  tədqiqat 

institutlarının,  meşə  fondu  və  xüsusi  mühafizə  olunan  təbiət  ərazilərində 

isə  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyinin 

mütəxəssisləri həyata keçirirlər.

 

2.4.  Brend  bitkilərin  müvafiq  kolleksiyalarının  (işçi,  elit  anaclıqlar  və toxumçuluq  təsərrüfatları)  yaradılmasını  Milli  Əlaqələndirici  İnstitut 

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  və  Azərbaycan  Respublikası 

Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyi  nəzdində  fəaliyyət  göstərən  institutların,  meşə 

fondu  və  xüsusi  mühafizə  olunan  təbiət  ərazilərində  isə  Azərbaycan 

Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyinin  mütəxəssisləri  ilə 

birgə  həyata  keçirir.  Sahibləri  tərəfindən  bu  kolleksiyalar  Elmi-Texniki 

Şuranın  təsdiq  etdiyi  pasport  deskriptorları  əsasında  sənədləşdirilir  və 

onların kompyuter məlumat bazaları yaradılır.

 

2.5.  Ekspedisiyalar  nəticəsində  aşkar  edilərək  toplanmış  brend bitkilərin  nümunələrinin  əlamət  və  xüsusiyyətlərinin  təsvirini,  təsərrüfat 

göstəricilərinin 

qiymətləndirilməsini 

Milli 


Əlaqələndirici 

İnstitut 

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  və  Azərbaycan  Respublikası 

Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  nəzdində  fəaliyyət  göstərən  institutların, 

meşə  fondu və  xüsusi mühafizə olunan  təbiət  ərazilərində  isə  Azərbaycan 

Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyinin  mütəxəssisləri  ilə 

birgə həyata keçirir.

 


2.6. Brend bitkilərin perspektiv nümunələrinin seleksiyası aşağıdakıları 

əhatə edir:

 

2.6.1. mədəni brend bitkilərin bu sorta məxsus biomorfoloji əlamət və xüsusiyyətlərinə  malik  olan  nümunələrinin,  həmçinin  daha  yüksək  bioloji 

təsərrüfat göstəricilərinə malik perspektiv formalarının seçilməsini;

 

2.6.2.  reproduksiya  məqsədli  və  ixtisaslaşdırılmış  tingliklərdə, çoxaldılma bloklarında nümunələrin artırılmasını;

 

2.6.3. tingliklərin və toxumçuluq təsərrüfatlarının qeydiyyatını; 

2.6.4. tingliklərin və toxumların keyfiyyətinə nəzarəti;

 

2.6.5. tingliklərin və toxumların sertifikatlaşdırılmasını. 

2.7.  Brend  bitkilərin  əkin  materiallarının  müasir  və  xalq  arasında 

mövcud  olan  ənənəvi  (yabanı  toxmacar,  yerində  calaq  və  s.)  becərilmə 

texnologiyası  sistemlərinin  elmi  əsaslarının  işlənib  hazırlanmasını,  onun 

xüsusiyyətlərinin  öyrənilməsini  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının 

və  Azərbaycan  Respublikası  Kənd  Təsərrüfatı  Nazirliyinin  nəzdində 

fəaliyyət  göstərən  institutların.  meşə  fondu  və  xüsusi  mühafizə  olunan 

təbiət  ərazilərində  isə  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri həyata keçirirlər.

 

2.8. İnstitutların 

müvafiq 


kolleksiyalarında 

toplanmış, 

qiymətləndirilmiş,  yüksək  bioloji  təsərrüfat  və  iqtisadi  göstəricilərə  malik 

brend  bitki  nümunələri  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  və 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət 

göstərən  institutların  və  meşə  fondu  və  xüsusi  mühafizə  olunan  təbiət 

ərazilərində  isə  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər 

Nazirliyinin  mütəxəssisləri  tərəfindən  reproduksiya  məqsədli  və 

ixtisaslaşdırılmış  tingliklərdə,  çoxaldılma  bloklarında  və  toxumçuluq 

təsərrüfatlarında artırılaraq kəndlilər və fermerlər arasında yayılır.

 

 

 3. Brend bitkilərin mühafizəsi və əkin sahələrinin genişləndirilməsi üzrə 

mexanizm

 

  

3.1.  Brend  bitkilərin  mühafizəsi  və  əkin  sahələrinin  genişləndirilməsi 

məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilməlidir:

 

3.1.1.  ədəbiyyat  məlumatlarının,  yaşlı  fermerlərin  ifadələrinin, herbari materiallarının təhlil edilməsi;

 

3.1.2.  milli  kolleksiyalarda,  elmi  institutlarda  və  onların  regional bazalarında 

mühafizə 

edilən 

xalq 


seleksiyası 

sortlarının 

tam 

inventarlaşdırılması; 

3.1.3.  əldə  edilmiş  məlumatlar  əsasında  əksər  regionları  əhatə  edən 

ekspedisiyaların təşkil olunması;

 

3.1.4.  yerli  mədəni  bitkilərin  genetik  ehtiyatlarının  qeydiyyatına, inventarlaşdırılmasına,  toxum  və  əkin  materiallarının  toplanmasına  yerli 

icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr tərəfindən yardım göstərilməsi;

 

3.1.5.  toplanaraq  bərpa  edilmiş  xalq  seleksiyası  sortlarının  elmi tədqiqat institutlarının regional bazalarında çoxaldılması və reintroduksiya 

işlərinin aparılması;

 

3.1.6.  brend  bitkiləri  qoruyub  saxlayan  və  becərən  fermerlərin,  fərdi bağ sahiblərinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılması;

 

3.1.7. brend bitkilər üzrə ümumrespublika və beynəlxalq elmi-praktiki konfransların təşkil edilməsi;

 

3.1.8. brend bitkilərin kataloqlarının dərc edilməsi. 

3.2.  Göstərilən  fəaliyyətlər  və  tədbirlər  kompleksi  Milli  Əlaqələndirici 

İnstitut tərəfindən əlaqələndirilir.

 

  

 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər

 

Kabinetinin 2012-ci il 13 noyabr 

tarixli 259 nömrəli qərarı ilə

 

təsdiq edilmişdir

 

 
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə