Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləriYüklə 1.74 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/12
tarix01.01.2017
ölçüsü1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Skelet dartılmalarının qoyulması 

50 


2.1.210 

Spirometriya 

12.5 


2.1.211 

Plevral punksiya (torasentez) 

25 


2.1.212 

Torakoskopiya 

90 


2.1.213 

İnterkostal blokada (hər bir səviyyə üçün seansı) 

2.1.214 Plevrodez 

25 


2.1.215 

Bronxoskopiya 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

40 

2.1.216 


Bronxoskopiya + yad cisim çıxardılması 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

50 

2.1.217 


Bronxoskopiya + biopsiya + bronxial lavaj 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

50 

2.1.218 


Bronxoskopiya + selektiv bronxoskopiya (yumşaq) 

50 


 

 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 2.1.219 

Bronxoskopiya + bronxo alveolyar lavaj 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

50 

2.1.220 


Plevra boşluğunun lavajı (təmizlənməsi) 

30 


2.1.221 

Döş qəfəsi daxili təzyiqin ölçülməsi  

10 


2.1.222 

Plevropulmonar döş qəfəsi USM 

10 


2.1.223 

Plevra boşluğunun drenajı 

30 


2.1.224 

Plevra boşluğundan hava aspirasiyası (pnevmotoraks) 

45 


2.1.225 

Nebulayzerlə kompleks inhalasiyası  

2.1.226 Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı 

10 


2.1.227 

Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.228 

Liqaşur fistulunun ləğvi 

10 


2.1.229 

Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.230 

Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.231 

Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki 

proyeksiyalı) dinamika 

10 


2.1.232 

Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.233 

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki 

proyeksiyalı) 

15 


2.1.234 

Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.235 

Submentovertikal rentgenoqrafiya 

10 


2.1.236 

Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.237 

Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.238 

Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.239 

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.240 

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.241 

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.242 

Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.243 

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.244 

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.245 

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.246 

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.247 

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.248 

Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 

25 


2.1.249 

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 

proyeksiyalı) 

10 


 

 

2.1.250 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.251 

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya) 

15 


2.1.252 

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.253 

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.254 

Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.255 

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.256 

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.257 

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.258 

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.259 

Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.260 

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.261 

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.262 

Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.263 

Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.264 

Oma büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.265 

Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; 

bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.266 

Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.267 

Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-

arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.268 

Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.269 

Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.270 

Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.271 

Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.272 

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.273 

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.274 

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.275 

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.276 

Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 

15 


 

 

2.1.277 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.278 

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.279 

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.280 

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.281 

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.282 

Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.283 

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.284 

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.285 

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.286 

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.287 

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.288 

Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.289 

Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.290 

Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.291 

Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.292 

Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.293 

Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.294 

Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.295 

Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.296 

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.297 

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.298 

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.299 

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.300 

Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.301 

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.302 

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.303 

Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.304 

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


 

 

2.1.305 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki 

proyeksiyalı) 

15 


2.1.306 

Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki 

proyeksiyalı) 

15 


2.1.307 

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.308 

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.309 

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.310 

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.311 

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.312 

Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.313 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.314 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.315 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya qarşılaşdırmalı 

15 


2.1.316 

Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, 

sağ) 

10 


2.1.317 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiya, 

sol) 

10 


2.1.318 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiaya 

qarşılaşdırmalı) 

15 


2.1.319 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, 

sağ) 

10 


2.1.320 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, 

sol) 

10 


2.1.321 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, 

qarşılaşdırmalı) 

15 


2.1.322 

Oma qalça oynağı rentgenoqrafiya (oblik, sağ) 

10 


2.1.323 

Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sol) 

10 


2.1.324 

Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa) 

10 


2.1.325 

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 

10 


2.1.326 

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 

10 


2.1.327 

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 

10 


2.1.328 

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 

10 


2.1.329 

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.330 

Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.331 

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 

10 


2.1.332 

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 

10 


2.1.333 

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 

10 


2.1.334 

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 

10 


2.1.335 

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.336 

Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 

15 


 

 

2.1.337 Patella tanjansiyel rentgenoqrafiya (sağ) 

10 


2.1.338 

Patella tanjansiyel rentgenoqrafiya (sol) 

10 


2.1.339 

Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sağ) 

10 


2.1.340 

Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sol) 

10 


2.1.341 

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.342 

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.343 

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.344 

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.345 

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.346 

Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.347 

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.348 

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.349 

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.350 

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir 

proyeksiyalı) 

10 


2.1.351 

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.352 

Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.353 

Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.354 

Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.355 

Pəncə rentgenoqrafiyasi (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.356 

Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.357 

Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.358 

Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.359 

Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) 

10 


2.1.360 

Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) 

10 


2.1.361 

Rentgenoskopiya 

7.5 


2.1.362 

Mammoqrafiya (bilateral) 

48 


2.1.363 

Mammoqrafiya (unilateral) 

24 


2.1.364 

Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

20 


2.1.365 

Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 

10 


2.1.366 

Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 

15 


2.1.367 

Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, 

lateral; iki proyeksiyalı) 

20 


2.1.368 

Defekoqrafiya 

25 


2.1.369 

Fistuloqrafiya 

20 


2.1.370 

Farinqoqrafiya 

20 


2.1.371 

Farinqo-ezofaqoqrafiya 

40 


 

 

2.1.372 Ezofaqoqrafiya 

15 


2.1.373 

Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) 

40 


2.1.374 

Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) ikili kontrast 

60 


2.1.375 

Mədə-duodenum 

30 


2.1.376 

Mədə-duodenum ikili kontrast 

45 


2.1.377 

İrrikoskopiya 

40 


2.1.378 

İrrikoskopiya ikili kontrast 

50 


2.1.379 

T-tüp xolangioqrafiya 

30 


2.1.380 

Parotid sialoqrafiyası (bir tərəfli) 

30 


2.1.381 

Submandibulyar sialoqrafiya (bir tərəfli) 

30 


2.1.382 

Əməliyyatdaxili xolangioqrafiya 

40 


2.1.383 

Yoğun bağırsağın kontrastla müayinəsi, per os 

15 


2.1.384 

IV pieloqrafiya (IVP) 

40 


2.1.385 

IV pieloqrafiya (IVP) + postvoidinq 

50 


2.1.386 

IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik 

50 


2.1.387 

IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik + postvoidinq 

55 


2.1.388 

Retroqrad, assendan pieloqrafiyası 

40 


2.1.389 

Retroqrad sistoqrafiya 

40 


2.1.390 

Sistoqrafiya (dolu, boş) 

45 


2.1.391 

Voidinq sisto, uretroqrafiya 

45 


2.1.392 

Retroqrad uretroqrafiya 

35 


2.1.393 

Uretro sistoqrafiya, retroqrad-assendan 

35 


2.1.394 

Histero-salpinqoqrafiya 

40 


2.1.395 

Dakriosistoqrafiya 

40 


2.1.396 

Bronxoqrafiya 

50 


2.1.397 

Flyuroqrafiya 

2.1.398 Artroqrafiya 

50 


2.1.399 

Əzələ daxili inyeksiya 

Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - Dərman 

2.1.400 


Damar daxili inyeksiya 

Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - Dərman 

2.5 

2.1.401 


Burun tamponadası (ön) 

10 


2.1.402 

Yara sarğısı (yaranın həcmindən asılı olmayaraq) 

17.5 


2.1.403 

Serum taxılması 

2.1.404 Qan və ya qan əvəzedicilərin transfuziyası 

7.5 


2.1.405 

Uretral və ya sidik kisəsinə kateterin taxılması 

Xidmətə daxil olmayan tibbi vasitələr - Kateter 

10 

2.1.406 


Mədənin yuyulması 

10 


2.1.407 

Təmizləyici imalə 

2.1.408 Uroflumetriya 

10 


2.1.409 

Qarın boşluğunun punksiyası 

25 


 

 

2.1.410 Nazoqastral kateter qoyulması 

5.5 


2.1.411 

O2-nin planlı verilməsi 

2.1.412 Qarın boşluğuna kateter qoyulması 

60 


2.1.413 

Dərialtı inyeksiya 

1.5 


2.1.414 

Soyuq kompreslərin qoyulması 

2.1.415 Peyvənd öncəsi Həkim müayinəsi 

2.1.416 Dolama açılması (panarisi) 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

25 

2.1.417 


Dırnağın çıxarılması (tam) 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

35 

2.1.418 


Incə iynə biopsiyası (USM kontrolunda) 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

25 

2.1.419 


Kəsici iynə biopsiyası (USM kontrolunda) 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

40 

2.1.420 


Tiroid biopsiyası (USM kontrolunda) 

Xidmətə daxil olan anesteziyanın növü -yerli 

35 

2.1.421 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə