MÜNDƏRİcat ön söz Siyavuş KərimiYüklə 199.68 Kb.
Pdf просмотр
tarix10.06.2017
ölçüsü199.68 Kb.

KONSERVATORİYA 

ELMİ  NƏŞR 

2009-cu il,  №3-4  

MÜNDƏRİCAT 

Ön söz 

Siyavuş Kərimi. Musiqi və poeziya……………………………………………..   3 

Siyavuş  Kərimi – 55. Ömür nəğməsi……………………………………………  7 

                                       Üzəyirbəyşünaslıq Узеирбейведение Afət  NOVRUZOV.  Üzeyir  Hacıbəyli:  mehriban,  səmimi,  qayğıkeş  müəllim 

kimi..........................................................................................................................20 Səadət  ABDULLAYEVA.  Üzyir  Hacıbəyli:  şəxsiyyəti  və  yaradıcılığı  təsviri 

sənətdə.....................................................................................  26 

                                        Etnomusiqi  Этномузыка 

Ariz 

ABDULƏLİYEV. 

“Etnomusiqişünaslıq” 

beynəlxalq 

musiqi-təhsil 

sistemlərində və Bakı Musiqi Akademiyasında....................................................  32 

Meyser Kaya. İki devlet və bir millətin simasında halk mahnıları........................50 

Рена  МАМЕДОВА.  О  новом  направлении  в  Азербайджанском 

этномузыконании…………….…………………………………………………. 54 Нармина  БАЙРАМАЛИБЕЙЛИ.  О  некоторых  тенденциях  в  развитии 

фактуры в Азербайджанском композиторском творчестве (период до 1940-х 

годов)……………………………………………………………………………  59 

                                        Alətşünaslıq  Органология Sərxan ABİYEV. Azərbaycan qarmonunun bədii imkanları……………………63 

Toğrul  ƏSƏDULLAYEV.  Kamança  alətinin  yaranmasına  və  təkamülünə  bir 

baxış……………………………………………………………………………….67 Rəmziyyə  HÜSEYNOVA.  Kamança  üçün  işlənmiş  və  köçürülmüş  əsərlər 

haqqında................................................................................................................. 71 Abbasqulu  NƏCƏFZADƏ.  Musiqi  mədəniyyətimizə  məişətdən  daxil  olan 

idiofonlu alətlər...................................................................................................... 86 Arzu  SƏLİMOVA,  Azadə  MƏMMƏDOVA.  Azərbaycan  miniatür  rəsmlərində 

kamanlı çalğı alətlərinin “Səda” ları..................................................................... 100 Elşad  Cabbarov.  Azərbaycan  milli  nəfəs  musiqi  alətlərinin  qeyri-adi  dövretmə 

xüsusiyyətləri (balabanın timsalında) ...................................................................105 

                                    Muğamşünaslıq  Мугамоведение 

Xuraman  RƏHİMOVA.  Muğam  sənətini  yaşadan  ustad  Seyid  Şuşinsikinin 

yadigarı Nəriman Əliyev...................................................................................... 109 Фаик Ибрагим оглу ЧЕЛЕБИЕВ. Об исполнительских версиях  

мугама………………………………………………………………………….. 114 Vamiq  MƏMMƏDƏLİYEV.  İnstrumental  muğamların  tar  ifaçılığında 

özəllikləri.............................................................................................................. 123 Şamil İSMAYILOV. “Müxalif və Manəndi-Müxalif” 

Muğam şöbələrinə bir nəzər................................................................................. 135 Нармина  БАЙРАМАЛИБЕЙЛИ.  К  проблеме  отражения  специфики 

звуковой  ткани  импровизации  вокально-инструментального  мугама  в 

композиторском творчестве…………………………………………………   149 

Kəşf  Открытие 

Cavanşir Qasımov. Milli çalğı alətlərinin akustik qanunlar əsasında  

təhlili .................................................................................................................... 153 

                            

                        İctimai elmlər  Общественные науку  Sosialic sciences By Firudin GURBANSOY. Philosopy of Islamic Azerbaijan Arts....................166 

By Firudin GURBANSOY. Moon and Man.......................................................172 

Məleykə  HÜSEYNOVA.  Lirik-psixoloji  üslub  və  konflikt  (İ.Əfəndiyevin 

dramaturgiyası əsasında).......................................................................................177 Məleykə  HÜSEYNOVA.  Lirik-psixoloji  üslub  və  xarakter  (Ə.Məmmədxanlının 

“Babək” romanı  əsasında)....................................................................................182 Musiqi maarifi  Музыкальное просвещение 

Vaqif  ƏBDÜLQASIMOV.  Azərbaycanda  milli  musiqi  üzrə  ali  təhsilin 

yaradılması tarixinə dair........................................................................................187 Fikrət ƏBDÜLQASIMOV, İlqar ƏLİYEV. Üzeyir Hacıbəyli məktəbinin layiqli 

davamçısı...............................................................................................................197 Natavan  MEHDİYEVA.  Bəstəkar  Firəngiz  Əlizadənin  həyat  və  yaradıcılığına 

qısa bir nəzər..........................................................................................................202 Rasim QULİYEV, Elşən ƏMRAHOV  Böyük tarzən Mirzə Sadıq əsəd oğlu..207 

Gülsabah  RƏHİMOVA.  Professional  musiqiçinin  formalaşmasında  ümumi 

fortepiano kursunun rolu və əhəmiyyəti................................................................216 Sevinc  SULTANOVA.  Fikrət  Əmirovun  mahnılarında  salist  və  fortepianonun 

qarşılıqlı əlaqəsi.....................................................................................................221 Elşən QULİYEV. Tar aləti musiqişünaslıq tədqiqatlarında.................................227  

Malik QULİYEV, Rasim QULİYEV. Mahnı ustadı..........................................237 

Mənbəşünaslıq  Источниковедение 

Зиля Агзамовна ИМАМУТДИНОВА. Музылальная риторика Корана….242 

Гюльтекин  ШАМИЛЛИ.  Мирза-бек (XII  век).  Рисале-и мусики.  Трактат  о 

мусики (рукопись)………………………………………..…………………….252 Vəfa XANBƏYOVA. Təbriz Dövlət Filarmoniyası.............................................276 

Rəylər, xatirələr, mülahizələr  Отзывы, воспоминания, предложения 

Vüsalə QARAKİŞİYEVA. İslam Manafov yenidən Azərbaycanda...................281 

Мелек ВЕЛИЗАДЕ. Танцующий дервиш или магическая сила «PACT»a..283 

Мелек  ВЕЛИЗАДЕ.  Алимом  Гасымов:  «Умереть  на  сцене,  чтобы 

возродиться»……………………………………………………………………287 Sara  KƏRİMOVA-HƏSƏNPUR.  Musiqiterapinin  bioloji  və  psixoloji 

tərəfləri..................................................................................................................292                       Yubileylər, təbriklər  Юбилеи, поздравления 

Arzu QULİYEVA. Soltan Hacıbəyov – 90.........................................................296 

Cəmilə HƏSƏNOVA. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı – 75...............................301 

Tariyel MƏMMƏDOV – 60 ...............................................................................308 

Akif QULİYEV – 55. Ən gözəl sözlərə layiq insan.............................................312 

 

 Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə