ÖĞR. GÖR. CİHan ciCİKYüklə 2.76 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü2.76 Mb.


ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

 • ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


Hastanın postür bozuklukları saptanarak tedavi programının hazırlanmasına yardımcı olur.

 • Hastanın postür bozuklukları saptanarak tedavi programının hazırlanmasına yardımcı olur.

 • Hastanın tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde kullanılır.Postür analizinde:

 • Postür analizinde:

 • 1. Hikaye

 • 2. Vücut Tipi:

 • a) Ektomorfik: İnce, uzun tipli, açık renk ciltli, ön kollar uzun, zayıf görünüp kuvvetli olan kişiler

 • b) Mezomorfik: Vücut kare tipli, kaba ve bütün olarak geniştir, deri kalındır.

 • c) Endomorfik: Vücut küre tipli, kolay kilo alırlar, kasları çok kuvvetli değildir, ekstremiteler kısa ve uca doğru incelir.

3. Vücut Dengesi: Vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak dağılıyorsa vücut dengesi normaldir.

 • 3. Vücut Dengesi: Vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak dağılıyorsa vücut dengesi normaldir.

 • Ayağın ön kısmına ya da arka kısmına aşırı derecede ağırlık veriliyorsa “anterior denge” ya da “posterior denge” olarak adlandırılır.

 • Sağ ya da sol ayaklardan birine ağırlık veriliyorsa “sağ denge” ya da “sol denge” olarak adlandırılır.1)Ayak Uzun Arkı

 • 1)Ayak Uzun Arkı

 • Calcaneus, talus, navivula,

 • 3 cuneiforme,1.,2.,3. metatarslardan ve buna uyan falankslardan oluşur.

 • a)Arkın azalması(Pes Planus, Düz Tabanlık)

 • b)Arkın artması(Pes Cavus)Normal bir ayakta navicula kemiğinin scaphoid tuberkülü medial malleol ile başparmağın metatarsofalangeal ekleminin merkezine çizilen çizgi üzerine düşer. Buna Feiss çizgisi denir.

 • Normal bir ayakta navicula kemiğinin scaphoid tuberkülü medial malleol ile başparmağın metatarsofalangeal ekleminin merkezine çizilen çizgi üzerine düşer. Buna Feiss çizgisi denir.Scaphoid tüberkül Feiss çizgisi-yer arası uzaklığın;

 • Scaphoid tüberkül Feiss çizgisi-yer arası uzaklığın;

 • 1/3’ü kadar düşmüşse 1.derece pes planus

 • 2/3’ü kadar düşmüşse 2.derece pes planus

 • Tamamen yerde ise 3. derece pes planus

 • Scaphoid tüberkül Feiss çizgisi üzerinde kalıyorsa Pes Cavus’tan bahsedilir.2)Dizler

 • 2)Dizler

 • a)Genu Recurvatum

 • (Hiperekstansiyon): Dizlerde hiperekstansiyon değerlendirilirken kemik yapı dikkate alınır. Femur çizgisi ile tibia açıklığı öne bakan bir açı yapıyorsa genu recurvatum vardır.

 • b)Dizlerde Fleksiyon3)Pelvis

 • 3)Pelvis

 • a)Anterior Pelvik Tilt: SIAS seviyeleri SIPS seviyelerinden aşağıdadır.

 • b)Posterior Pelvik Tilt: SIAS seviyeleri SIPS seviyelerinden yukarıdadır.

4)Vertebral Kolon(Columna Vertebralis)

 • 4)Vertebral Kolon(Columna Vertebralis)

 • a)Lordoz: Lumbal bölgedeki anterior konveksitenin artmasıdır.

 • -Zayıf Karın Kasları

 • -Kısalmış Kalça Fleksörleri

 • -Kısalmış Lumbal Ekstansörlerb) Kifoz: Normal torakal eğriliğin artmasıdır.

 • b) Kifoz: Normal torakal eğriliğin artmasıdır.

 • -Kısalmış Pektoral Kaslar

 • -Kısalmış Anterior İnterkostal Kaslar

 • c)Kifo-Lordoz: Kifoz ile lordozun birarada görülmesi durumudur.d)Gevşek (Yuvarlak Sırt) Postür: Omurganın büyük bir kısmının yuvarlaklaşmasıdır.

 • d)Gevşek (Yuvarlak Sırt) Postür: Omurganın büyük bir kısmının yuvarlaklaşmasıdır.

 • e)Düz Sırt: Torakal ve lumbal bölgedeki konveks ve konkavlıkların kaybolup düz bir görünüm almasıdır.5)Omuzlar

 • 5)Omuzlar

 • a)Omuzlarda Protraksiyon

 • (Omuzların yuvarlaklaşarak öne gelmesi)

 • b)Omuzlarda Retraksiyon

 • (Omuzların arkaya çekilmesi)6) Baş

 • 6) Baş

 • a)Başın Anterior Tilti b)Başın Posterior Tilti(?)1)Ayak Parmakları

 • 1)Ayak Parmakları

 • a)Halluks Valgus: Ayak başparmağının ayak orta hattına doğru metatarsofalangeal eklemden itibaren deviasyonudur.b)Çekiç Parmak:

 • b)Çekiç Parmak:

 • Ayak parmaklarının metatarsofalangeal eklemden hiperekstansiyon, interfalangeal eklemlerden fleksiyonu ile kıvrılmış görünüm almasıdır.2)Ayaklar

 • 2)Ayaklar

 • a)İnversiyon b)Eversiyon3)Dizler

 • 3)Dizler

 • a)Tibial Torsiyon: Ayakta duruş pozisyonunda ayaklar paralel iken patellalar içe dönük ise “Tibial Torsiyon” vardır. (Şaşı Göz)b)Genu Varum: Medial malleoller birbirine temas edecek şekilde ayakta iken dizler gevşek olmalıdır. Bu pozisyonda dizler arasındaki açıklık 1-2 cm’den fazla ise “Genu Varum” vardır.

 • b)Genu Varum: Medial malleoller birbirine temas edecek şekilde ayakta iken dizler gevşek olmalıdır. Bu pozisyonda dizler arasındaki açıklık 1-2 cm’den fazla ise “Genu Varum” vardır.

 • c)Genu Valgum: Patellalar karşıya bakacak ve dizlerin medial kenarları hafif birbirine değecek şekilde durulur. Medial malleoller arası uzaklık 1-2 cm’den fazla ise “Genu Valgum” vardır.

4)Kalçalar

 • 4)Kalçalar

 • Sağ ve sol kalçaların seviyeleri kontrol edilir. Ekstremite kısalığı değerlendirilir. Bunun için SIAS’lar palpe edilir ve medial malleole olan uzunlukları ölçülür.5)Abdominal Bölge

 • 5)Abdominal Bölge

 • a)Karın Kaslarının Zayıflığı: Karın kasları zayıf ise abdominal bölgede öne doğru çıkıntı görülür ve “Kas Testi ile değerlendirilir. Zayıflık varsa:

 • -Anterior Pelvik Tilt -Lumbal Lordoz Artışı

 • -Kalça Fleksör Kısalığı görülebilir.

 • b)Üst Karın Duvarında Transvers Oluk: Derin bir oluk varsa kaydedilmelidir.6)Göğüs Kafesi (Toraks)

 • 6)Göğüs Kafesi (Toraks)

 • a)Çökük Göğüs(Pectus Excavatum-Kunduracı Göğsü)

 • b)Huni Tipli Göğüs

 • c)Fıçı Göğüs

 • d)Güvercin Göğüs(Pectus Carinatum)

 • e)Harrison Oluğua)Çökük Göğüs: Ön torasik duvarın konkav ya da basık şekilde görülmesidir. Kostalar ve sternum basıktır ve alçalmıştır.

 • a)Çökük Göğüs: Ön torasik duvarın konkav ya da basık şekilde görülmesidir. Kostalar ve sternum basıktır ve alçalmıştır.Çökük göğüs dışarıdan görünümde hasta tam ekspirasyon yapmış gibi görülür.

 • Çökük göğüs dışarıdan görünümde hasta tam ekspirasyon yapmış gibi görülür.

 • Tam bir çökük göğüste:

 • Toraks esnekliği azalmıştır ve sertleşmiştir.

 • Pektoral kaslarda kısalma

 • İnterkostal kaslarda kısalmab)Huni Tipli Göğüs: Genellikle konjenital(doğuştan).

 • b)Huni Tipli Göğüs: Genellikle konjenital(doğuştan).

 • Hem sternum hem de kostalar içeri doğru çekilmiştir.c)Fıçı Göğüs:

 • c)Fıçı Göğüs:

 • Toraksta yuvarlaklaşma ve genişleme. Tam inspirasyonda gibi kostalar ve sternum yükselmiştir. Normal toraksta sadece yan çap geniş iken fıçı göğüste ön-arka çapta da genişlemeler vardır.

 • Astım hastalarında tipiktir.d)Güvercin Göğüs: Toraksta ön-arka çapın genişlediği ve sternumun öne doğru yer değiştirdiği deformitedir. Raşitizm hastalarında tipiktir.

 • d)Güvercin Göğüs: Toraksta ön-arka çapın genişlediği ve sternumun öne doğru yer değiştirdiği deformitedir. Raşitizm hastalarında tipiktir.e)Harrison Oluğu:

 • e)Harrison Oluğu:

 • Toraks alt bölgesinde transvers bir çöküntü olup bu oluğun altında kostalar dışa doğru genişlemiştir.7)Omuzlar

 • 7)Omuzlar

 • a)Omuzların Yüksek Farkı:

 • Omuzlardan birinin daha yüksek ya da düşük olması. Bir tarafta uzun süreli yük taşıma veya skolyozda bir omuz daha düşüktür.b)Yuvarlak Omuz:

 • b)Yuvarlak Omuz:

 • Pektoral kasların ve interkostal kasların kısalığı, skapulaya adduksiyon yaptıran kasların zayıflığı ile omuzların öne çekilmesidir.

 • Rijit yuvarlak omuzda kaslar kısalmış ve sertleşmiştir ve pasif olarak düzelmez.8)Baş

 • 8)Baş

 • a)Başın Sağa-Sola Lateral Fleksiyonu:

 • Aynı taraf kulak memesi ile trapezin üst parçası arasındaki uzaklık ölçülür.

 • b)Başın Sağa-Sola Rotasyonu:

 • Çenenin suprasternal çentiğe göre pozisyonuna bakılır.9)Kollar

 • 9)Kollar

 • a)Dirsek Taşıma Açısı(Kubital Açı):

 • Normalde erkeklerde 10-15 derece,

 • kadınlarda 20-25 derecedir. Bu değerlerden sapmalar kaydedilir.(Önkol hattı-Humerus hattı)

 • b)Uzunluk Farkı:

 • Acromion’dan 3.parmağın ucuna kadar olan uzaklık ölçülerek değerlendirilir.

1)Ayaklar:

 • 1)Ayaklar:

 • a)Pronasyon:

 • Kalkaneal tendonun içe doğru yer değiştirmesi

 • b)Supinasyon:

 • Kalkaneal tendonun dışa doğru yer değiştirmesi. Ayaklarda hafif derecede bir supinasyon olması ayak uzun arkını destekleyen kasları zorlanmaktan kurtarır.

2)Dizler

 • 2)Dizler

 • Diz arka çukurundaki çizgilerin sağ ve sol tarafta eşit seviyede olup olmadığına bakılır.3)Kalçalar

 • 3)Kalçalar

 • Gluteal kitlenin alt çizgisi her iki tarafta aynı seviyede olmalıdır. Fark varsa kalçada dislokasyon, tek bacakta kısalık, skolyoz veya lateral pelvik tilt düşünülmelidir.4)Vertebral Kolon (Columna Vertebralis)

 • 4)Vertebral Kolon (Columna Vertebralis)

 • Skolyoz: Vertebraların frontal düzlem, sagital eksendeki lateral fleksiyonu; horizontal düzlem, vertikal eksendeki rotasyonuyla karakterize bir deformitedir.

ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

 • ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİKКаталог: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə