Orta Kulak Patolojilerinde İşitme Bulguları Dr. Aslıhan Külekçi UğurYüklə 445 b.
tarix05.05.2017
ölçüsü445 b.
#16655


Orta Kulak Patolojilerinde İşitme Bulguları


Orta kulak patolojilerinde kullanılan işitme testleri

 • Diapozon testleri

 • Akustik impedans ölçümleri

 • Saf ses odyometrisi

 • Konuşma odyometrisiDiapozon testleri;

 • Weber testi

 • Rinne testi

 • Gelle testi

 • Schwabach testiWeber testi

 • Diapozon titreştirildikten sonra orta hatta glabella üzerine

 • Vertex, çene veya dişler üzerine

 • Sonuçlar;”Weber ortada, sağa veya sola lateralize “Weber testi

 • Normalde orta hatta

 • Sensorineural işitme kaybı

  • Sağlam kulağa lateralize
 • İletim tipi işitme kaybı

  • Hasta kulağa lateralizedir.


Rinne testi

 • Diapozon mastoid korteks

 • Kemik yolu

 • Dış kulak yolunun 1 cm önüne

 • Hava yolu ile kaç sn süre işittiğiRinne testi

 • Rinne pozitif: normal: mastoid üzerinde duyduğu süre kadar

 • Rinne negatif: iletim tipi kayıp: duyulamaz veya işitme süresi kısalmışPatolojik Rinne Pozitif

 • Sensorineural kayıp : kemik yolu / hava yolu oranı bozulmamış, ancak işitme süresi kısalmışYalancı Rinne Negatif

 • Bir kulak total işitme kaybı

 • Diğer kulak normal

 • Kafatası kemiklerinin rezonatör etkisi ile normal işiten diğer kulak tarafından algılanır

 • Hasta yön tayin edemez sesi işittiğini ifade eder

 • Ancak dış kulak yolu önüne konan diapozon titreşimini hissetmezAkustik impedans ölçümleri

 • Orta kulak, cochlea, VIII. Sinir ve beyin sapı işitme yolları

 • Hasta kooperasyonu gerekli değil

 • Bebek ve çocuklarda

 • ObjektifAkustik impedans

 • Kompliansın tersi

 • Orta kulak, kulak zarı, kemikçikler

 • Enerjiye karşı direnç

İmpedans odyometrinin klinikte kullanıldığı alanlar

 • Timpanometri

 • Eustachi tüpü fonksiyonları

 • Stapes refleksi (akustik refleks)Timpanometri (impedans odyometri)

 • Basınç değişikliğiyle komplians değişiminin ölçümüdür

 • Üç tip timpanogram

 • Tip C timpanogram ; -100 ve –400 mm H2O basınçlar arasında maksimum komplians

 • C1; -100 ile –200, C2; -200 ve üzeri

 • Orta kulakta negatif basınç varlığı

 • Eustachi disfonksiyonu

 • Efüzyonlu otitis media ( C2) • Tip B timpanogram;Tepesi olmayan düz eğri

 • Yüksek impedans ve düşük komplians

 • Orta kulak efüzyonlarında karakteristik

 • Kulak zarını kapatan buşonlarda

 • Kulak zarı perforasyonları

 • Probun yanlış yerleştirilmesiStapes refleksi

 • Koklear sinir lifleri

 • Ventral koklear nükleusa, trapezoid cisme ve superior olivatory kompleks

 • Bilateral fasiyal sinirin motor nükleusu

 • Fasiyal sinir ile stapedius kası

 • VIII. Kraniyal sinir, beyin sapı alt merkezleri , VII. Kraniyal sinirStapes refleksi

 • Normal kişilerde ve cochlear işitme kayıpları var

 • İşitme eşiğinin yaklaşık 70-90 dB üzerinde bir saf ses uyaranı

 • Normalde akustik refleks eşiği 85-95 dB

 • Saf sesler için 250-4000HzStapes refleksi

 • İpsilateral kontralateral

 • İletim tipi işitme kaybı; Otoskleroz, otitis media, kemikçik zinciri kopuklukları

 • Sensorineural tip işitme kaybı ; cochlear , VIII.Sinir , beyin sapı patolojileriOdyometri

 • Sonar situmuluslar vererek, işitme organının bu situmuluslar karşısındaki durumunu saptar ve işitme kayıplarını bir grafik (odyogram) halinde gösterir

 • 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Sesin şiddetini ölçmek

 • Ses dalgalarının yayılma doğrultusunda, bir birim kareye rastlayan ses şiddeti esas alınır

 • Ses şiddetini ölçen birim, watt

 • Watt/cm2 olarak ifade edilirSesin şiddetini ölçmek

 • Watt’ın logaritmik değeri “bel”

 • bel’in onda biri decibel

 • 0 dB = 10- 16 watt/cm2

 • 1dB; Herhangi bir frekansta sesin eşik değerinin 20 dB üstünde, birbirinden ayrılabilen en yakın ses arasındaki farkOdyometri çeşitleri

  • 1- Saf ses odyometrisi (saf ses üretirler ve işitme eşiğini bulmak için
  • 2- Konuşma odyometrisi (canlı ya da kayıtlı sesi hastaya aktarır. Çeşitli eşik seviyeleri tanımlanmıştır; konuşmayı alma eşiği, konuşmayı ayırt etme, rahatsız edici seviye, en rahat dinleme seviyesi)


Odyometri çeşitleri

 • 3- Yüksek frekans odyometrisi (8000- 20000 Hz arası frekanslardaki işitme kayıplarını tespit için)

 • 4- Serbest alan uyumlu odyometriler (çıkışın kulaklıklar yerine serbest alan hopörlerine yapıldığı normal odyometrilerdir)Orta kulak patolojileri ve işitme bulguları

 • 1 - Enfeksiyonlar

 • 2 - Otoskleroz

 • 3 - Tümörler

 • 4 - Travma

 • 5 - Barotravma

 • 6 - KonjenitalEnfeksiyonlar

 • Akut otitis media

 • Efüzyonlu otitis media

 • Kronik otitis media

 • Koleasteatomlu kronik otitis mediaAkut otitis media

 • Zarda perforasyon yoksa;

 • Hafif iletim tipi işitme kaybı

 • Konuşma frekanslarında 20-30 dB

 • Weber hasta kulağa lateralize,Rinne (-)

 • Tip B timpanogram

 • Sensorineural işitme kaybıAkut otitis mediaEfüzyonlu otitis media

 • İletim tipi işitme kaybı

 • Rinne (-),Weber hasta kulağa lateralize

 • Saf ses odyometrisinde hava yolu kaybı düz trase ya da pes tonlar

 • İşitme kaybı 25-30 dB

 • Tip B timpanogram

 • Stapes refleksi alınmazEfüzyonlu otitis mediaEfüzyonlu otitis media

 • Akustik reflektometre

 • Endoskopi

 • Timpanosentez

 • Pnömatik otoskopi

 • Otoakustik emisyonAkustik reflektometreAkustik reflektometre

 • Normal kulak sesi absorbe eder çok az ses enerjisi yansır

 • Efüzyon varsa yansıma olur

 • Tanı için spesifikliği yüksek duyarlılığı düşükPnömatik otoskopi

 • Kulak zarına hafifçe pozitif ve negatif basınçlar

 • Kulak zarının belirgin ve her iki yöne doğru hareketli olması, normal

 • Hareketsiz veya hareketi kısıtlı olması, efüzyon

 • EOM sensitivite %90, spesifite %80Tuba eustachi disfonksiyonu

 • Kulakta açılıp kapanmalar

 • Tip C timpanogram

 • Otoskopide zarın normale yakın görünümüPatent tuba eustachi

 • Kendi sesinin ya da solunumunun kulağında yankılanması

 • Zar ve timpanogram normal

 • Burun boşluğu girişlerinden birini kapatarak kuvvetle soluduğunda, kulak zarının üst-arka kadranının hareketinin görülmesiKronik otitis media

 • İletim tipi işitme kaybı

 • Attik perforasyonları kemikçik destrüksiyonu yapmadıkça işitme bozulmaz

 • Orta genişlikteki perforasyonlarda yaklaşık 30 dB

 • Totale yakın ve pencereleri gören

 • perforasyonlarda 50 dB kayıpKronik otitis mediaKronik otitis media

 • Kemikçik zinciri sağlam zarda küçük

 • Perforasyon 15-20 dB

 • Kemikçik zinciri hasarlı zar perfore 30-50 dB

 • Kemikçik zinciri hasarlı zar intakt 55-60 dB

 • Timpanogram yapılmazKolesteatomlu otitis media

 • Kolesteatom, orta kulak boşluğunda deriye ait squamöz epitel

 • Kemikçik zincirinde erime

 • İletim tipi işitme kaybı

 • Sensorineural ve mixt tip işitme kayıpları

 • Odyolojik incelemeler KOM gibiOtoskleroz

 • Otik kapsulla sınırlı bir kemik hastalığı

 • Stapes otosklerozu iletim tipi işitme kaybı

 • Cochlear otoskleroz sensorineural işitme kaybı

 • Tek kulak etkilendiyse işitme kaybı farkedilmeyebilir

 • Willis paraacuzi’si ve otofoniOtoskleroz

 • Rinne(-), Weber daha fazla tutulan kulağa lateralizedir

 • Hastalığın erken dönemlerinde alçak frekans iletim tipi kayıp

 • Odyometride hava iletimi için assendan traseOtoskleroz

 • İleri evre: yüksek frekanslarda iletim tipi kayıp

 • Odyometri trasesi düzleşir ve kemik yolu eşiğinde 2000 Hz’de Carhart çentiğiCarhart çentiği

 • Otosklerotik odağın neden olduğu stapes fiksasyonu , basiller membran bölgesinin titreşiminin azalması

 • Cochlear hasarı göstermez , başarılı stapedektomi sonrası kaybolur.Otoskleroz

 • Sensorineural işitme kaybı

 • Kemik yolunda yüksek frekanslarda

 • Hava ve kemik yolu odyometri trasesi dessendan

 • Carhart çentiği kaybolur

 • Hava yolu işitme kaybı 50-60 dBOtoskleroz

 • Tip As timpanogramı

 • Stapes refleksi ipsilateral ve kontralateral alınmaz

 • Prob karşı tarafa takıldığında ipsilateral refleks alınır

 • Kontralateral ise, hasta kulağın duyması azaldığından dolayı ya alınmaz ya da çok yüksek seviyelerde alınır.Tümörler

 • En sık izlenen tm glomus jugulare

 • Benign

 • İletim tipi işitme kaybı

 • İç kulağa invazyon sonucu sensorineural kayıpTümörler

 • Timpanometride başlangıç tümörlerde, +200 ile 0 mmH2O arasında, eğri çıkış yolunda pulsasyonlar

 • Yerleşmiş tümörlerde tamamen pulsasyon Tip B timpanogram

 • Stapes refleksi negatiftirTravma

 • Kulak zarı ve orta kulak travmaları

 • Temporal kemik travmalarıKulak zarı ve orta kulak travmaları

 • Kulak zarı perforasyonları

 • Kemikçik zinciri kopuklukları

 • Kulak zarı perforasyou ve kemikçik zinciri kopukluğu birlikte

 • Cerrahi travmaKulak zarı perforasyonları

 • Orta genişiliktekilerde 30 dB

 • Geniş, totale yakın, pencereleride gören 50 dB’lik işitme kaybıKulak zarı perforasyonları

 • Shrapnell zarındaki perforasyonlar işitmeye önemli etki yapmaz

 • Alt kadrandakilerin etkisi çok az

 • Ön kadrandakilerin etkisi daha fazlaKulak zarı perforasyonları

 • Arka kadrandakiler işitmeyi önemli derecede etkilerler

 • Yuvarlak pencere karşısında iseler, kulak zarının pencereleri koruma etkisi ortadan kalkacağından kayıp daha fazlaKulak zarı perforasyonları

 • Böbrek biçimindeki total perforasyonların işitmeye etkisi en fazladır.Kemikçik zinciri kopuklukları

 • İşitme kaybı ortalama 54 dB

 • Kulak zarı sağlam kemikçik zinciri kopukluğu ile birlikte oval pencere blokajı da varsa kayıp 60 dBKulak zarı perforasyou ve kemikçik zinciri kopukluğu birlikte ise

 • İşitme kaybı yaklaşık 38 dB

 • Total perforasyon ve kemikçik zinciri kopukluklarında 50 dB

 • İşitme kaybının artmasında geniş perforasyon nedeni ile faz koruma etkisinin ortadan kalkması en önemli etkenTemporal kemik travmaları

 • Künt travmalar

 • Delici travmalarKünt travmalar

 • Transvers kırıklar

 • Uzunlamasına kırıklarTransvers kırıklar

 • İç kulakta kırık

 • Kafa tabanını da içine alır

 • İşitme total olarak kaybedilir

 • İç kulakta patoloji sensorineural işitme kaybı

 • İşitme geri dönmez

 • Kulak zarı normal ama hemotympanium varUzunlamasına kırıklar

 • Orta kulak kemikçiklerinde luksasyon

 • Genellikle incus lukse

 • İletim tipi işitme kaybı

 • Daha çok 500-2000 Hz’de belirgin

 • Sensorineural ve mixt tip kayıp

 • 6 haftada %63’ünde işitme geri döner

 • %20’sinde ise kayıp kalıcıDelici travmalar

 • Kulağa sokulan cisimler

 • İntihar maksatlı ateşli silah kullanımı

 • Kaynak ve lehim sırasında kıvılcımların dış kulak yoluna kaçması

 • İletim tipi kayıpBarotravma

 • Dalgıçlarda ve jet pilotlarında

 • Kulak zarı ve kemikçik zincirinde basınçla meydana gelen travma

 • Odyometride iletim tipi işitme kayıp

 • Timpanometride negatif basınç

 • Sensorineural ve kalıcı işitme kaybıKonjenital

 • Timpanik kemik hipoplazisi ve aplazisi

 • Kemikçik zinciri malformasyonları

 • Oval pencere agenezisi ve doğumsal stapes fiksasyonuKemikçik zinciri malformasyonları

 • İncus-malleus füzyonu

 • İncus uzun kolunun büyük olması ya da gelişmemesi

 • İncudostapedial eklem yerine sadece fibröz bandın bulunmasıKemikçik zinciri malformasyonları

 • İncus kolunun kısa olması

 • Stapes suprastrüktür anomalisi(sıklıkla uzun cruslara ve stapes başı deformitesi)Konjenital

 • Kemikçik zincirinde kopukluk varsa iletim tipi işitme kaybı

 • 60 dB’i bulan ya da aşan iletim tipi işitme kaybıKonjenital

 • Akustik impedans ölçümü ile ayırıcı tanı

 • Statik komplians yüksek

 • Stapes refleksi negatif

 • Sadece stapes crura kopukluklarında stapes refleksi pozitif

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə