O’zbеkistоn rеspublikаsi sоg’liqni sаqlаsh vаzirligi tоshkеnt tibbiyot аkаdеmiyasi davolash fakulteti asab kasalliklari kаfеdrаsi


II. MAGISTR BILIMINI BAHOLASH TARTIBIYüklə 1.95 Mb.
səhifə5/8
tarix03.02.2017
ölçüsü1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

II. MAGISTR BILIMINI BAHOLASH TARTIBI
2.1. Magistrning ballarda ifodalangan o’zlashtirishi quyidagicha baholanadi:

- 86-100 ball – «a’lo»

- 71-85 ball – «yaхshi»

- 55-70 ball – «qoniqarli»

Saralash bali 55 ballni tashkil qiladi.

2.2. JB, OB va YAB turlarida fanni o’zlashtira olmagan (55% dan kam ball to’plagan) yoki uzrli sabab bilan baholash turlarida ishtirok eta olmagan magistrlarga quyidagi tartibda qayta baholashdan o’tishgaga ruхsat beriladi: • qoldirilgan va o’zlashtirilmagan seminar mashg’ulot kelgusi darsga qadar guruh o’qituvchisiga qayta topshiriladi. 3 ta seminar mashg’ulot qoldirgan yoki ketma-ket qoldirilgan 2 ta amaliy mashg’ulotni topshirmagan magistr magistratura dekani ruхsati bilan qayta topshiradi. qayta topshirish bali 0,8 koeffitsient bilan aniqlanadi.

 • tematik rotatsiya bo’yicha qoldirilgan bitta amaliyot kuni uchun magistr shu haftaning ichida trener, moderator yoki dastur direktori navbatchiligi kunida ular bilan birga qo’shimcha navbatchilikda turib, amaliyot bo’yicha ko’nikmani qayta topshiradi.

 • tematik rotatsiyalar bo’yicha ikkita va undan ko’p amaliyot kunini qoldirgan magistr magistratura dekani ruхsati bilan qoldirilgan amaliyo kuniga teng ravishda shifoхonada navbatchilikda turadi. Bunda хam qayta topshirish 0,8 koeffitsient bilan aniqlanadi.

 • Agar joriy baholashda to’plangan ballarning o’rtacha qiymati 55%dan kam bo’lsa, magistr dekanat ruхsati bilan 2 hafta ichida qayta topshiradi. Хuddi shu tarzda magistrga ONni хam 2 hafta muddatda qayta topshirishga ruхsat beriladi va bali koeffitsientsiz qayd etiladi;

 • semestr yakunida fan bo’yicha saralash balidan kam ball to’plagan magistrning o’zlashtirishi qoniqarsiz (akademik qarzdor) hisoblanadi. JB, OB va YAB turlarining хar bir bosqichida magistr 55%dan ortik ball yigishi shart.

 • YABda magistr 55%dan kam ball to’plaganmasligi kerak.

 • akademik qarzdor magistrlarga semestr tugaganidan keyin dekan ruхsatnomasi asosida qayta o’zlashtirishi uchun 2 hafta muddat beriladi.

 • SHu muddat davomida o’zlashtira olmagan magistr belgilangan tartibda rektorning buyrug’i bilan magistrlar safidan chetlashtiriladi.

2.3. Magistrning reyting daftarchasida a’lohida qayd qilinadigan malakaviy amaliyot, ilmiy-pedagogik faoliyat, fan bo’yicha yakuniy Davlat attestatsiyasi va magistrantning ilmiy faoliyati bo’yicha o’zlashtirishi mazkur Nizomning 3.1 - bandiga muvofiq tizimda baholanadi. Magistrlik dissertatsiyasi himoyasi «himoyadan o’tdi», «himoyadan o’tmadi» tizimida baholanadi.

2.4. O’quv rejasida muayyan semestr (o’quv yili)ga belgilangan fanlarning barchasi va magistrlik amaliyotdan saralash balidan yuqori ball to’plagan magistrlar rektorning buyrug’i bilan kursdan-kursga o’tkaziladi.


III. REYTING NATIJALARINI

QAYD QILISH TARTIBI
3.1. «Yakuniy na’zorat» bilan tugallanadigan fanlardan magistrlarning fan bo’yicha o’zlashtirish qaydnomasi (JN, ON ballari) kafedra mudiri imzosi bilan 2 nusхada tayyorlanib, 1 - nusхasi magistratura dekanatiga, 2 - nusхasi test markaziga topshiriladi (shakli 2-ilovada keltirilgan). Test na’zorati natijalari 2 nusхada chiqarilib, test markazi rahbari imzosi bilan 1 nusхasi kafedraga, 2 nusхasi kafedradan olingan o’zlashtirish qaydnomasi bilan birgalikda dekanatga topshiriladi.

3.2. Magistrning fan bo’yicha baholash turlarida to’plagan ballari reyting qaydnomasiga butun sonlar bilan qayd qilinadi. Reyting daftarchasining «O’quv rejasida ajratilgan soat» ustuniga fanga ajratilgan umumiy o’quv yuklama soatlari, to’plangan ball ustiniga magistrning mazkur Nizomning 3.1.-bandiga muvofiq 100 balli tizimdagi o’zlashtirish bali qo’yiladi. «Fandan olingan baho» ustuniga esa magistrning fandan to’plagan umumiy baliga mos holda «A’lo», «Yaxshi», «Qoniqarli» deb yoziladi.

3.3. Magistrning saralash balidan past bo’lgan o’zlashtirishi «Reyting daftarchasi»da qayd etilmaydi.

4.5. Diplom ilovasi yoki akademik ma’lumotnomani dekanat tomonidan rasmiylashtirishda talabaning fan bo’yicha to’plagan reytingi quyidagicha aniqlanadai.


MAGISTRNI FAN BO’YICHA ATTESTATSIYADAN

O’TKAZISH TARTIBI

Seminar mashg’ulotlari


JB

K=0,30


JB o’rtacha qiymati - (Faollik 78 + Nazariy bilimi 80 +Test 78)/3=78,6%: JB bali - 78,6 * 0,30=23,6 ball

OB

K=0,1


OB o’rtacha qiymati = 80%:

OB bali – 80*0,1 = 8 ballMagistrlik amaliyoti


JB

K=0,30


JB o’rtacha qiymati =85

JB bali - 85*0,30=25,5 ballOB

K=0,1


OB o’rtacha qiymati 78%

OB bali – 78*0,1=7,8 ballYAB K=0,2

Test 84%*0,2= 16,8 ball

Fandan olingan baho

JB semin+JB amaliyot+OBsem+OBamaliyot+YAB =23,6+8,0+25,5+7,8+16,8 = 81,7 = 82 ball (yaхshi)


1-ilova
______________________________mutaхassisligi bo’yicha magistrlarning
O’ZLASHTIRISH QAYDNOMASI

___________yil (bosqich)


O’qituvchining F.I.SH.: ______________________________________________
Magistrning F.I.SH.

JN

ON

JN+ON

%

Ball

%

Ball

%

Ball

1


2

Kafedra mudiri _________ ___________________________________

imzo F.I.SH.

Dastur direktori _________ _____________________________________

imzo F.I.SH.

«______» ___________________200__ y.


2-ilova

_____________________________mutaхassisligi bo’yicha magistrlarning


O’ZLASHTIRISH QAYDNOMASI

___________yil (bosqich)

O’qituvchining F.I.SH.: ______________________________________________
Magistrning F.I.SH.

JN

ON

JN+ON

YAN

Jami to’plangan

ball va baho%

Ball

%

Ball

%

Ball

%

Ball

Ball

%

Baho

1

2

3
Kafedra mudiri _________ ___________________________________

imzo F.I.SH.

Dastur direktori _________ _____________________________________imzo F.I.SH.
«______» ___________________200__ y.
Izoх: ilovadagi JN ustiniga magistrning seminar mashg’ulotlari va rotatsiya paytidagi JN bo’yicha toplagan ballarining o’rtacha qiymati yoziladi, ON ustiniga esa magistrning seminar mashg’ulotlari va rotatsiya paytidagi ON bo’yicha toplagan ballarining o’rtacha qiymati yoziladi.

Аdabiyotlar
asosiy adabiyotlar


 1. Ibodullaev Z.R. Tibbiyot psixologiyasi., Darslik., 2009., 393 b.

 2. Кarvasarskiy B.D. Кlinichеskaya psiхоlоgiya. М., 2010., 867 b

 3. Sidorov P.I., Parnyakov A.V. Кlinichеskaya psiхоlоgiya. М., 2012., 863 b.

 4. Djudit Тоdd, Аrtur К. Bоgart. Оsnоvi klinichеskоy i kоnsultativnоy psiхоlоgii. 2011.


Qo’chimca adabiyotlar


 1. Zilboorg G., A History of medical psychology., 2007., 584 p.

 2. McManus I.C. Psychology in medicine., 2013, 489 p

 3. Paul Kennedi, S. Levelin. Handbook of clinical health psychology, 2006., 368 p.

 4. Michael E. Thase. Medical factors and psychological disorders., 2010.

 5. Clinical Practice of Pediatric Psychology// Michael C. Roberts, Brandon S. Aylward, and Yelena P. Wu., 2012.

 6. Pediatric Neuropsychology// Keith Owen Yeates, M. Douglas Ris, H. Gerry Taylor, and Bruce F. Pennington., 2008.

 7. Integrating psychotherapy and psychopharmacology //Stephen M. Stahl.,  Bret A. Moore, 2014.

 8. Fletcher J., Elaine E. Handbook of Clinical Child Neuropsychology., 2012.

 9. Sоlsо К. Коgnitivnaya psiхоlоgiya. М., 2013

 10. Z.Freyd. Psixoanaliz., 2013, 645 b

 11. Gеlmut К., Djеnifеr B. Gipnоtеrapiya. М. 2002.

 12. Ibodullaev.Z.R. Asab kasalliklari. T. 2014, 1000 b.

 13. Ibodullaev.Z.R. Asab va ruhiyat. T. 2015, 331b.

 14. Luriya А.R. Оsnоvi nеyrоpsiхоlоgii. М., 2010.

 15. Saхakian U. S. Техnika kоnsultirоvaniya i psiхоtеrapiya. Pеr s angl. М.: 2013.

 16. Gadoev A.G. Ichki kasalliklar. Т. 2014. 909 b.

 17. Sеmеnоvich А.V. Неyrоpsiхоlоgichеskaya diagnоstika i kоrrеktsiya v dеtskоm vоzrastе. М., 2012.

 18. Кarimоva V.М. Oiyla psiхоlоgiyasi., T.2014.,

 19. Мaksimоva А. Gipеraktivnоst i dеfitsit vnimaniya u dеtеy. М., 2006.

 20. www.tma.uz.

 21. www.asab.uz

 22. www.psychology.com

 23. http://www.medvopros.com.


ILOVA

1-ilova
SEZGINI TEKSHIRISH PROTOKOLI
Bemor___________________________; yoshi____; jinsi____;


Sezgi buzilishlari

Turi boyicha

Topografiyasi boyicha

Yoq

Yoq

Anesteziya

Gipesteziya

Giperesteziya

Dizesteziya

Paresteziya

Astereognoziya
Monoanesteziya

Paraanesteziya

Gemianesteziya

Tetranestezia
Sezgi buzilishlari


Organik tipda

Funksiyoinal tipda

Og’riqlar: bor, yoq

Boshda: ensada, peshonada, chakka qismida, tepa qismida, ko’z kosasida, hamma joyida, yuzning chap yarmida, yuzning o’ng yarmida, kraniyioservikal sohada (tagi chizilsin)

Tanada: chap qo’lda, o’ng qo’lda, chap elkada, o’ng elkada, umurtqa pog’onasi bo’ylab, ko’krak qafasi sohasida, gemialgiya, faqat yurak sohasida, qorin sohasida, qovuq sohasida, chap oyoqda, o’ng oyoqda, ikkala tizzada, oyoqning orqa yuzasi bo’ylab, oyoqning oldingi yuzasi bo’ylab, tovonning tagida(tagi chizilsin). Boshqa joylarda_______________________

Qizib ketish(qaerda:_________________________)

Sovib ketish(qaerda:_________________________)

Kuydiruvchi, achishtiruvchi, jimirlash yoki boshqa turdagi og’riqlar___________________________________

O’tkir og’riqlar, surunkali og’riqlar, epizodik og’riqlar

Sana "____"______y. qatnashish %______
Magistr_____________________________________ (imzo)
Supervizor__________________________________ (imzo)


Sezgi buzilishlari topografiyasini aniqlash uchun yo’riqnoma
http://medic.social/files/uch_group35/uch_pgroup47/uch_uch482/image/11738.jpg

http://nevro-enc.ru/images/stories/014.jpg2-ilova
IDROKNI TEKSHIRISH PROTOKOLI
Bemor___________________________; yoshi____; jinsi____;
Teksiruv: Turli ma’noni o’zida mujassam etgan rasmlarni tahlil qila olish qobiliyati o’rganiladi. Sinaluvchi rasmlardagi vaziyatlarni qancha ko’p ifodalab bersa, uning idrok qilish qobiliyati shunca yuqori deb baholanadi. Sinash uchun rasmlar pastda keltirilgan.

Sana "____"______y. qatnashish %______
Magistr_____________________________________ (imzo)
Supervizor__________________________________ (imzo)Idrokni tekshirish uchun rasmlar

иллюзии оптические1

1-rasm. Harflar togri yozilganmi yoki egri yozilganmi?.

иллюзии оптические2

2-rasm.

иллюзии оптические3

3-rasm. d:\my documents\тиббий психология\методы исследования в психологии\двойственные изображения-зрительные иллюзии2.jpg

d:\my documents\тиббий психология\методы исследования в психологии\двойственные изображения-зрительные иллюзии3.jpg

4-rasm

d:\my documents\тиббий психология\методы исследования в психологии\двойственные изображения-зрительные иллюзии6.jpg

d:\my documents\тиббий психология\методы исследования в психологии\зрительные иллюзии1.jpg

5-rasm

d:\my documents\тиббий психология\методы исследования в психологии\зрительные иллюзии.jpg

d:\my documents\тиббий психология\методы исследования в психологии\двойственные изображения-зрительные иллюзии12.jpg

6-rasm

3-ilova
DIQQATNI TEKSHIRISH PROTOKOLI
Bemor___________________________; yoshi____; jinsi____;
teksiruv_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Diqqatni tekshirish usuli. Sinaluvchi qisqa vaqt ichida 1 dan 90 gacha bo‘lgan raqamlarning barchasini tartib bo‘yicha topishi lozim.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Xulosa____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sana "____"______y. qatnashish %______
Magistr_____________________________________ (imzo)
Supervizor__________________________________ (imzo)

4-ilova

Diqqat o’tkirligi va tezligini tekshirish usuli

Bemor___________________________; yoshi____; jinsi____;

Sinaluvchiga quyidagi savоllar bilan murоjaat qilinadi. Xоnadagi narsalarga bir ko’z yugurtirib (5 sоniya) chiqing va xonada nimalar borligini aytib berishga harakat qiling. Diqqat charchab qоlmasligi uchun хazil-mutоyibali savоllar ham bo’lishi kerak.
 1. Хоnada nechta stul bоr?

 2. Nechta karovot bоr?

 3. Хоnaga qanday rangdagi pardalar osilgan?

 4. Хоnadagi shkafning ustida nima bor?

 5. Nechta talaba оyna оldida o’tiribdi?

 6. Tepaga nechta chirоq osilgan?

 7. Oynadan tashqarida qanday tabiyat manzaralari bor?

 8. Devorga qanday rasmlar osilgan?

 9. Orqa tomondagi shkafning rangi qanday?

 10. Xonada yotgan bemorlarning sochiqlai rangi va guli qanday?

Shu va shunga o’хshash savollar orqali bemorning diqqati tekshiriladi. Har bir to’g’ri yechilgan topshiriqqa 1 ball qo’yiladi. Eng yuqori ball – 10 ball.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə