Prof. Dr. Mehmet madenYüklə 248.45 Kb.
tarix24.06.2017
ölçüsü248.45 Kb.
Prof. Dr. Mehmet MADEN

Adı Soyadı

Mehmet Maden

d:\belgelerim\desktop\mmaden.jpeg

Ünvanı

Prof.Dr.

Anabilim Dalı

İç Hastalıkları

Görevi

Öğretim Üyesi

E-Posta

mmaden@selcuk.edu.tr

Telefon

0 332 223 3596

Eğitim

Lisans

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994

Doçentlik

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ,1999

Profesörlük

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2005

Yabancı Dil

İngilizce

İlgi Alanları

Üroloji, Enzimoloji, Biyomarkerlar, Ultrasonografik ve Endoskopik Görüntüleme, Sürü Sağlığı Kontrol Programları


Kitap

 1. Maden, M. (2007) Veteriner Adli Tıp, Bilimsel Veterinerlik Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti., Konya.

 2. Maden, M. (Editör ve Bölüm Yazarı) (2010) Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Atavet Tarım Hayvancılık Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Ltd. Şti., Konya.

Broşür/CD

 1. Maden, M., Yaşar, A. (2002) Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 20. Yıl (CD), Konya.

 2. Maden, M. (2007) Sağlıklı Bir Sürü Nasıl Oluşturulur? (Broşür) SİYEP-Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Projesi, Konya.

 3. Dinç, D.A., Maden, M., İnal, Ş. (2007) SİYEP Eğitim Programı ve Sunumları (CD), SİYEP-Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Projesi, Konya.

 4. Maden, M. (2009) Bir Sokak Köpeğinin Penceresinden Hayat (CD), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Malazgirt salonu, 04.10.2009, Konya.


Proje Deneyimi:

 1. Evans Blue Metodu İle Plazma Volümünün Ölçülmesi ve Akut Enterik Enfeksiyonlu Neonatal Buzağılarda Klinik Önemi (1990-1993 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 2. Kuzu Enzootik Pneumonilerinde Klinik, Laboratuar Ve Radyografik Araştırmalar (1992-1995 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 3. Pneumo-Enteritisli Buzağılarda Kan Proteinleri Ve Glutaraldehit Testinin Teşhis Ve Prognozdaki Önemi (1992-1995 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 4. Böbrek Hastalıklarının Teşhisinde Enzimoloji (1993-1995 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 5. Köpeklerde Akut Digoksin Toksikasyonunda Kolestramin'in Etkisi (1993-1995 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 6. Kuzularda Deneysel Olarak Oluşturulan Serebrokortikal Nekrozda Klinik, Laboratuar Ve Patolojik Bulgular (1994-1996 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 7. Oksitetrasiklinin D Vitamini Metabolizması Üzerindeki İstenmeyen Etkilerinin Araştırılması (1997-1999 BAP PROJESİ, Yürütücü)

 8. Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi (1997-1999 BAP PROJESİ, Yürütücü)

 9. Köpeklerde Deri Hastalıklarının Tanısında İmmunglobulinlerin Önemi (1999-2002 BAP PROJESİ, Yürütücü)

 10. Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılmasında Gezici Klinik Uygulamalarının Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi (1999-2003 BAP PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı)

 11. Sağlıklı Kuzularda Kolostral Pasif Transfer Durumunun Belirlenmesinde Serum Gamma-Glutamil Transferaz Enzim Aktivitesinin Önemi (2000-TÜBİTAK 1001 PROJESİ, Yürütücü).

 12. Ratlarda Kliebsiella pneumonia Serotype II ile Olusturulan Deneysel Pnömonilerin Sitolojik-Enzimolojik Teshisi ve Lipozomlanmıs Enrofloksasin ile Tedavisi (2006-TÜBİTAK 1001 PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı).

 13. Yarış Atlarında Performansı Etkileyen Üst Solunum Yolu Hastalıklarının Teşhisinde Dinamik Endoskopi Uygulamasının Değerlendirilmesi (2006-2009 BAP PROJESİ, Yürütücü).

 14. Konya İli Holstein Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Yetiştiricilerin Süt İnekçiliği Konusunda Eğitimi (2007- TR 52 – AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı).

 15. Taylardaki Rhodococcus equi Enfeksiyonu için Ası, Hiperimmün Plazma ve Bagısıklık Ölçüm Kiti Gelistirilmesi (2008-2012 TÜBİTAK/KAMAG PROJESİ, Yardımcı Araştırmacı).

 16. Abomazum deplasmanlarında kan serumu ve periton sıvısında akut faz cevabı ve enzim aktivitelerinin değerlendirilmesi (2009-2011 TÜBİTAK 1001 PROJESİ, Yürütücü).

 17. Karadağ Mevkiindeki Yılkı Atlarının Durum Tespiti, Genel Sağlık Durumları, Üremelerinin Kontrolü ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi (2010, TR52-10-TD01, MEVKA Projesi, Proje Koordinatörü)

 18. Konya Bölgesinde Kedilerde Bartonella Henselae Seroprevalansının İndirekt Fluoresan Antikor Testi İle Belirlenmesi, 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI, Proje Danışmanı (2012-2013 TÜBİTAK)

 19. Barınak Köpeklerindeki Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Klinik, Bakteriyolojik Analizi ve Antibakteriyel Tedavi Seçenekleri (2011-2014 BAP PROJESİ, Yürütücü).

 20. Abomazum Deplasmanı Operasyonlarında Işemi/Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Pentoxifylline Ve Glutaminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2013- TÜBİTAK 1001 PROJESİ, Yürütücü ….Devam Ediyor).

 21. Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (UBAPHE, Tübitak 2237 Projesi, Eğitmen; UBAPHE-1, 1-3 Kasım 2013-Zonguldak; UBAPHE-2, 5-7 Nisan 2014 Şanlıurfa; UBAPHE-3, 23-25 Haziran 2014-Kapadokya/Nevşehir; UBAPHE-4, 10-12 Eylül 2014-Tuğcan Hotel/Gaziantep)


Araştırma Makaleleri

SCI, SSCI, AHCI listelerinde ya da TÜBİTAK Yayın Teşvik Listelerinin A, B ve C sınıfına giren dergilerde yer alan yayınlar


 1. Maden, M., Aslan, V. (1999) Deneysel Gentamisin Nefrotoksisitesinde Üriner Enzim Aktivitelerinin Önemi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 23, 29-42.

 2. Maden, M., Birdane, F.M., Şen, İ., Hadimli, H.H. (2000) The Role of Ultrasonography in the Diagnosis of Bacterial Prostatitis in Dogs. Indian Veterinary Journal, 77, 12, 1073-1077.

 3. Maden, M., Traş, B., Baş, A.L., Elmas, E., Yazar, E., Birdane, F.M. (2001) Investigation of Biochemical and Haematological Side-Effects of Cefquinome in Healthy Dogs. Veterinary Quarterly, 23, 1, 32-34.

 4. Traş, B., Maden, M., Baş, A.L., Elmas, M., Yazar, E., Civelek, T. (2001) Investigation of Biochemical and Haematological Side-Effects of Enrofloxacin in Dogs., J. Vet. Med. A, 48, 59-63.

 5. Altunok, V., Maden, M., Nizamlıoğlu, M. (2001) Some of the frequently used biochemical values of serum and plasma in three different populations of Anatolian shepherd dog, Revue Méd. Vét., 152, 3, 261-264

 6. Maden, M., Altunok, V., Birdane, F. M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. (2001) Spesific enzyme activities in bronchoalveolar lavage fluid as an aid to diagnosis of tracheobronchitis and bronchopneumonia in dogs. Research in Veterinary Science, 71, 2, 141-145.

 7. Aslan, V., Maden, M., Erganiş, O., Birdane, F.M., Çorlu, M. (2002) Clinical efficacy of florfenicol in the treatment of calf respiratory tract infections, Veterinary Qarterly, 24, 1, 35-39.

 8. Maden, M., Altunok, V., Birdane, F.M., Aslan, V., Nizamlioglu, M. (2003) Blood and colostrum/milk serum γ-glutamyltransferase activity as a predictor of passive transfer status in lambs.  J. Vet. Med. B, 3, 50, 128-131.

 9. Uçan, U.S., Altunok, V., Maden, M. (2003)   Total Serum IgG, IgM, IgA and IgE Immunoglobulin Concentrations In Purebred Anatolian Shepherd Dogs, Revue de Medicine Veterinaire, 154 ,4 , 307-310.

 10. Maden, M., Birdane, FM., Altunok, V., Dere, S. (2004) Serum and Colostrum/milk Alkaline Phosphatase Activities in the Determination of Passive Transfer Status in Healthy Lambs, Revue de Medecine Veterinaire, 155, 11, 565-569.

 11. Sevinc, F., Maden, M., Kumas, C., Sevinc, M., Ekici, Ö.D. (2008) A comparative study on the prevalence of Theileria equi and Babesia caballi infections in horse sub-populations in Turkey, Veterinary Parasitology, 156, 173-177.

 12. Cizmeci, S. U., Kose, A. M., Dinc, DA, Maden, M., Aydin, I., Kose, SI. (2011) Evaluation of different chemotherapy agents on well-being of bitches with transmissible venereal tumor (TVT). REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, 46, 3, 95.

 13. Maden, M., Öztürk, A.S., Bülbül, A., Avcı, G.E., Yazar, E. (2012) Evaluation of blood serum and peritoneal fluid acute phase proteins, oxidative stress and enzyme activities in abomasal displacement cases, J Vet Intern Med, 26, 1470-1475.

 14. Kumas C., Maden M. (2011) Bladder eversion caused by chronic cystitis in a Arabian race horse, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, 46, 3, 120.  

 15. Cizmeci, S. U., Kose, A. M. Aydin, I., Dinc, DA, Maden, M., Kose, SI.(2012) Clinical efficiency of Doxorubicin and Cisplatin in treatment of transmissible venereal tumor of bitches. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 163, 11, 516-521.

 16. BAS, AL., UNEY, K., HADIMLI, HH., SEZER, AD., HATIPOGLU, F., MADEN, M., AKBUGA, J. (2013) Cytologic-Enzymologic Diagnosis of Experimental Pneumonia Induced by Klebsiella pneumoniae Serotype II in Rats and Its Treatment with Free and Liposomal Enrofloxacin. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 19, 2, 183-190.

 17. MADEN, M., BIRDANE, FM., UCAN, US., ALTUNOK, V. (2013) Concentrations of Total Serum Immunoglobulin E, A, G and M in Stray Dogs with Healthy and Dermatological Problems., Kafkas Univ Vet Fak Derg., 19, 2, 347-350.

 18. Kumas C., Maden M. (2013) Evaluation of The Dynamic (Overground) Endoscopy, Procedure in The Diagnosis of Upper Respiratory Tract Diseases Affecting Performance of Racehorses. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (Suppl-A): 55-60.

 19. Kumas C., Maden M. (2014) Bladder Eversion Caused by Chronic Cystitis in an Arabian Racehorse: A Case report, Journal of Equine Veterinary Science, 34, 329-332 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jevs.2013.07.003).

 20. Erganis, O. Sayin, Z., Hadimli, H.H., Sakmanoglu, A., Pinarkara, Y., Ozdemir, O., Maden, M. (2014) The Effectiveness of Anti-R. equi Hyperimmune Plasma against R. equi Challenge in Thoroughbred Arabian Foals of Mares Vaccinated with R. equi Vaccine, Hindawi Publishing Corporation The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 480732, 10 pages (http://dx.doi.org/10.1155/2014/480732).

Yurt içi ve yurt dışı diğer dergilerde yayınlanmış yayınlar


 1. Başoğlu, A., Turgut K., Dinç, D.A., Ok, M., Maden M. (1990) İneklerde Kalsiyum Enfüzyonlarına Bağlı Kalp Aritmilerinin Önlenmesinde Atropin ve Verapamilin Etkileri Üzerine Araştırmalar. S.Ü. Vet. Fak. Derg., 6, 1, 33-36.

 2. Turgut, K., Başoğlu, A., Koç, Y., Ok, M., Maden, M., Arıcan, M. (1990) Travmatik Retikulitisin Tedavisi ve Önlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım. S.Ü. Vet.Fak.Derg., 6, 1, 65-67.

 3. Başoğlu, A., Turgut K., Maden M., Kaya, O. (1992) İshalli Buzağılarda Cryptosporidiumların Önemi Üzerine Araştırmalar. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, 1, 40-41.

 4. Başoğlu, A., Maden M., Turgut, K. (1992) Neonatal İshalli Beş Buzağıda Gözlenen Aritmilerin Elektrokardiyografik Değerlendirilmesi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 2, 2, 8-10.

 5. Turgut, K., Başoğlu, A., Ok, M., Maden, M., Başpınar, N. (1992) Evans Blue Dye Method for Determining Plasma Volume and its Clinical Importance in Neonatal Calves with Acute Enteric Infections. Doğa Tr. J. of Veterinary Animal Sciences, 16, 3, 465-472.

 6. Aslan V., Maden, M., Ok, M., Başoğlu, A. (1993) Sığır Hastalıklarının Teşhis ve Prognozunda Kan proteinleri ve Glutaraldehit Testinin Önemi. Doğa Tr. J. of Veterinary Animal Sciences, 17, 73-79.

 7. Aslan, V., Ok, M., Maden, M., Sevinç, M., Kurtoğlu, F. (1993) Pneumo-Enteritisli Buzağılarda Kan Proteinleri ve Glutaraldehit Testinin Teşhis ve Prognozdaki Önemi. S.Ü. Vet. Fak. Derg., 9, 1, 36-40.

 8. Başoğlu, A., Turgut K., Eksen, M., Traş, B., Maden M., Ok, M., Baş, A.L. Keskin, E. (1993) Effect of Phlorhizin-Induced Ketosis on Riboflavin and Niacin Levels. S.Ü. Vet. Fak. Derg., 9, 1, 58-63.

 9. Başoğlu, A., Turgut K., Eksen, M., Traş, B., Maden M., Ok, M., Baş, A.L. Keçeci, T. (1993) Effect of Ruminal Acidosis on Riboflavin and Niacin Levels. S.Ü. Vet. Fak. Derg., 9, 2, 31-35.

 10. Başoğlu, A., Maden, M., Çiftçi, K., Akkuş, İ., Koçyiğit, A., Hatipoğlu, F., Akbulut, H. (1993) Köpeklerde Akut Digoksin Toksikasyonunda Kolestiramin’in Etkisi. S.Ü. Vet. Fak. Derg., 9, 2, 57-63.

 11. Ok, M., Koç, Y., Aslan, V., Maden, M., Sevinç, M., Ok, Ü.,Kuyucuoğlu, Y. (1995) Kuzu Enzootik Bronkopnömonilerinin Teşhisinde Kan Proteinleri, Radyografi ve Bakteriyolojik Yoklamaların Önemi. Doğa J. of Veterinary and Animal Sciences, 19, 231-236.

 12. Ok, M., Aslan, V., Çiftçi, M.K., Maden, M., Sevinç, M., Yener, Z. (1995) Kuzularda Deneysel Olarak Oluşturulan Serebrokortikal Nekrozda Klinik, Laboratuar ve Patolojik Bulgular. Vet. Bil. Derg., 11, 1, 5-11.

 13. Turgut, K., Maden, M., Şen, İ., Çiftçi, M.K. (1996) Ultrasonographic Evaluation of Kidney Damage with Gentamicin Nephrotoxicity. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 20, 367-373.

 14. Maden, M., Sevinç, M., Or, E. (1997) Köpeklerin Gıda Alerjilerinin Tedavisinde Steroidal ve Nonsteroidal Antienflamatuvar İlaçların Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Vet. Bil. Derg., 13, 2, 69-75.

 15. Aslan, V., Maden, M., Hadimli, H.H. (1998) Dana Enzootik Pneumonilerinin Etiyolojisi ve Penicillin + Streptomisin Kombinasyonu İle Tedavisi. Bültendif, 11, 4-7.

 16. Traş, B., Maden, M., Baş, A.L., Yazar, E., Birdane, F.M. (1999) Oksitetrasiklinin Köpeklerde Biyokimyasal Toksik Etkilerinin Araştırılması, Vet. Bil. Derg., 15, 1, 97-103.

 17. Maden, M., Birdane, F.M., Alkan, F., Hadimli, H.H., Şen, İ., Aslan, V. (2000) Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi. Vet. Bil. Derg., 16, 1, 43-50.

 18. Maden, M., Birdane, F.M., Güzelbekteş, H., Coşkun, A. (2004) Gezici Klinik Uygulamalarının Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katkısının Değerlendirilmesi ve Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin Geliştirilmesindeki Etkisi, Vet. Bil. Derg., 20, 2, 21-30.

 19. Kızıler, A.R., Or, M.E., Maden, M., Sevinç, M., Kayar, A., Gönül, R., Tosun, C., Dodurka, T., Barutcu, U.B. (2004) Some Trace Elements, Lead and Cadmium Levels in Blood of Horses and Dogs, Water, Plants and Soil in a Turkish Industrial Area. Vet Nov, 30, 163-166.

 20. Or, M.E., Kayar, A., Maden, M., Sevinç, M., Özçelik, D., Gülyaşar, T., Gönül, R., Tosun, C., Dodurka, H.T., Barutcu, U.B. (2004) Determination of Trace Elements (Fe, Cu and Zn) in Serum and Tail Hair of Healthy Horses as a Function of Nutritional Differences in Certain Months. Nigerian Veterinary Journal, 25, 1, 9–13.

 21. Çizmeci, SÜ., Köse, AM., Aydın, İ., Dinç, DA., Maden M., Köse, Sİ. (2012). Application of autogenous vaccine in bitches with transmissible venereal tumor. Eurasian J Vet Sci, 2012, 28, 4, 220-223.

Vaka Takdimleri

 1. Turgut, K., Maden, M., Çiftçi, M.K., Türkütanıt, S. (1992) Meydan Okuyan Vakalar, Türk Vet. Hek. Derg., 4, 3, 44-46.

 2. Başoğlu, A., Sevinç, M., Maden, M. (1996) İdioventriküler Rhytm in a Calf Suffering from Diarrhea, Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 20, 375-377.

 3. Maden, M., Çiftçi, M.K., Koç, Y., Hatipoğlu, F. (1996) İki Köpekte Metastazik Pulmoner Neoplazi Olgusu. Vet. Bil. Derg., 12, 1, 135-140.

 4. Maden, M., Öztürk, A.S., Güzelbekteş, H. (2010) Bir aylık köpekte gastrik dilatasyon ve kronik gastritis. Eurasian J Vet Sci, 26, 2, 113-118.

 5. Maden, M., Ozdemir, O., Hatipoglu, F., Ozturk, A.S., Arican, M. (2010) A Case of Osseous Metaplasic Paraprostatic Cyst in a Boxer Dog, Veterinary Research, 3, 3, 49-53.

 6. Özdemir, Ö., Çiftçi, M.K., Maden, M. (2011) Oleander poisoning in cattle, Eurasian J Vet Sci, 27, 1, 73-76.

 7. Maden, M., Er, C., Kav, K. (2012) Successful Treatment of Atypical Dermatitis Case Caused by Demodex canis in An English Pointer. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 18, 6, 1073-1077.

Derlemeler

 1. Maden, M., Aslan, V. (1992) Kalsiyum-Fosfor Homeostazisi, Türk Vet. Hek. Derg., 4, 2, 3-6.

 1. Maden, M., Ok, M. (1996) Köpeklerde Proteinurinin Değerlendirilmesinde İdrar Protein-Kreatinin Oranının Yorumlanması, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 6, 1-2, 83-86.

 2. Sevinç, M., Maden, M. (1997) Ruminantların Nörolojik Hastalıklarının Tanısında Serebrospinal Sıvının Analizi ve Yorumlanması. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 9, 3, 34-38.

 1. Maden, M. (1997) Aşı Takvimi ve Aşılamada Uyulması Gereken Kurallar (1), Bağışıklık Sistemi ve Önemli Köpek Hastalıkları. Pet Magazine, 39, 4, 22-23.

Aşı Takvimi ve Aşılamada Uyulması Gereken Kurallar (2), Bağışıklık Sistemi ve Önemli Köpek Hastalıkları. Pet Magazine, 40, 4, 14-16.

Aşı Takvimi ve Aşılamada Uyulması Gereken Kurallar (3), Aşı Tipleri ve Aşılama İle İlgili Kurallar. Pet Magazine, 41, 4, 16-17.

Aşı Takvimi ve Aşılamada Uyulması Gereken Kurallar (4), Aşı Tipleri ve Aşılama İle İlgili Kurallar. Pet Magazine, 42, 4, 16-17.

Aşı Takvimi ve Aşılamada Uyulması Gereken Kurallar (5), Aşı Tipleri ve Aşılama İle İlgili Kurallar. Pet Magazine, 43, 4, 22-23. 1. Maden, M. (1997) Kedilerde Aşı Takvimi ve Aşılama Kuralları (1). Pet Magazine, 44, 4, 16-17.

Kedilerde Aşı Takvimi (2). Pet Magazine, 45, 4, 12-14.

Kedilerde Aşı Takvimi (3). Pet Magazine, 46, 4, 12-13. 1. Maden, M. (1997) Köpek ve Kedilerde Zehirlenmeler ve Acil Önlemler (1). Pet Magazine, 48, 5, 14-16.

(1998) Köpek ve Kedilerde Zehirlenmeler ve Acil Önlemler (2). Pet Magazine, 50,5,19-21.

 1. Maden, M. (2010) Veteriner Hekimlik Nereye Gidiyor? İletişim ve Sosyolojik Boyutlu Yaklaşımlar, Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 3-4, 22, 53-61.

 2. Maden, M., Çuhadar, F. (2013) Kedi ve Köpeklerde Endokrin Hastalıkların Laboratuvar Tanısı, Turkiye Klinikleri, J Vet Sci, 4, 3,35-60

 3. Köse S.İ., Maden M. (2013) Biyomarkerlar ve Klinik Kullanımları. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2013-2 (1).

 4. Köse S.İ., Maden M. (2014) Barınak Köpeklerinde Sık Karşılaşılan Bakteriyel Alt Solunum Yolu Hastalıkları, Teşhis ve Tedavi Prensipleri. Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2014-1.

 5. Köse S.İ., Maden M. (2014) Üriner Biyobelirteçler. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi. Baskıda...

Tebliğler

 1. Başoğlu, A., Maden, M., Çiftçi, M.K., Akkuş, İ., Koçyiğit, A. (1994) The Effect of Cholestyramine on Dogs with Acute Digoxin Toxicosis. British Small Animal Veterinary Association 37th Annual Congress, 7-10 April 1994, Birmingham.

 2. Başoğlu, A., Sevinç, M., Maden, M. (1995) İshalli Bir Buzağıda İdioventriküler Ritm, I. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 28-30.Eylül.1995, Elazığ.

 1. Ok, M., Aslan, V., Çiftçi, M.K., Maden, M., Sevinç, M., Yener, Z. (1995) Kuzularda Deneysel Olarak Oluşturulan Serebrokortikal Nekrozda Klinik, Laboratuar ve Patolojik Bulgular, I. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 28-30.Eylül.1995, Elazığ.

 1. Maden, M., Sevinç, M., Aslan, V. (1997) Parvovirus, Coronavirus, Adenovirus-2, Leptospirozis ve Bordetella Bronchiseptica Enfeksiyonları ve Aşılama Programları, Köpeklerde Bağışıklık Sistemi ve Aşılama Programı ile Köpeklerin Güvenlik ve Sosyal Amaçlı Kullanımı Semineri, 28-29 Nisan 1997, Gemlik.

 1. Maden, M., Sevinç, M., Or, E. (1997) Köpeklerin Gıda Alerjilerinin Tedavisinde Steroidal ve Nonsteroidal Antienflamatuvar İlaçların Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması, II. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-4 Temmuz 1997, İstanbul.

 2. Kızıler, A.R., Or, M.E., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1997) Çevresel Faktörlerin Organizma Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. IX. Ulusal Biofizik Kongresi, 5-6 Eylül 1997, Ankara.

 3. Özçelik, D., Or, M.E., Gülyaşar, T., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1997) Gemlik Askeri Harasındaki Atların Kuyruk Kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeylerinin aylara bağlı değişimlerinin incelenmesi. IX. Ulusal Biofizik Kongresi, 5-6 Eylül 1997, Ankara.

 4. Özçelik, D., Or, M.E., Gülyaşar, T., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1997) Gemlik Askeri Harasındaki Atların Serum ve Kuyruk Kıllarında Fe, Cu ve Zn düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. IX. Ulusal Biofizik Kongresi, 5-6 Eylül 1997, Ankara.

 5. Or, M.E., Özçelik, D., Gülyaşar, T., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1997) Gemlik Askeri Harasındaki Atların Serum Cu ve Zn düzeylerinin aylara bağlı değişimlerinin incelenmesi. IX. Ulusal Biofizik Kongresi, 5-6 Eylül 1997, Ankara.

 6. Kızıler, A.R., Or, M.E., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1998) Organizma Eser Element Düzeyleri Üzerine Çevresel Faktörlerin Etkileri. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı, 27-31 Mayıs 1998, İstanbul Tıp Fakültesi Toplantı Salonları.

 7. Kızıler, A.R., Or, M.E., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Dodurka, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1998) Çevre Eser Element Düzeyleri Üzerine Çevresel Faktörlerin Etkileri. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı, 27-31 Mayıs 1998, İstanbul Tıp Fakültesi Toplantı Salonları.

 8. Maden, M., Birdane, F.M., Alkan, F., Hadimli, H.H., Şen, İ., Aslan, V. (1999) Köpeklerde Solunum Yolu Hastalıklarının Klinik, Sitolojik, Bakteriyolojik ve Radyografik Analizi. III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 8-9 Temmuz, Ilgaz/Kastamonu.

 9. Or, M.E., Maden, M., Sevinç, M., Tosun, C., Kızıler, A.R., Dodurga, T., Tan, H., Barutçu, Ü.B. (1999) Çevresel faktörlerin organizma eser element düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi. III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 8-9 Temmuz, Ilgaz/Kastamonu.

 10. Sevinç, M., Maden, M., Demirel, M., Or, E., Güzelbektaş, H., Gökçen, M. (1999) Safkan Kısraklarda Pre ve Postpartum Dönem Bazı Serum Parametreleri ve Hormon Düzeylerinde Gözlenen Değişikliklerin İncelenmesi. I. Ulusal Atçılık Sempozyumu, 21-22 Ekim 1999, Konya.

 11. Aslan, V., Ok, M., Çiftçi, K., Maden, M., Sevinç, M., Yener, Z. (1999) Clinical, laboratory and pathological findings in experimentally induced cerebrocortical necrosis in lambs. 1st International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity, October 23-25, 1999, Irbid-Jordan.

 12. Hatipoğlu, F., Maden, M., Çiftçi, M.K., Koç, Y. (2000) İki Köpekte Metastazik Pulmoner Neoplazi Olgusu. 1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Eylül 2000, Uludağ, Bursa.

 13. Maden, M., Altunok, V., Birdane, F. M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. (2001) Köpeklerde Tracheabronşitis ve Bronkopneumoni Olgularının Tanısında Bronkoalveolar Lavaj Sıvısı Enzim Aktivitelerinin Önemi, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya.

 14. Maden, M., Altunok, V., Birdane, F. M., Aslan, V., Nizamlıoğlu, M. (2001) Importance of Enzyme Activities in the Bronchoalveolar Lavage Fluid in the Diagnosis of Respiratory Diseases in Dogs, 7. Fecava and DVG European Congress (47. Annual Congress of the FK-DVG), 25-28 October 2001, Berlin.

 15. Uçan US, Altunok V, Maden, M. (2002) Anadolu Çoban Köpeklerinde Serum IgG, IgM, IgA Ve IgE Düzeyleri, 5. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Konya.

 16. Maden, M., Altunok, V, Birdane, FM, Aslan, V, Nizamlioğlu, M. (2003)  Sağlıklı Kuzularda Pasif Transfer Durumunun Belirlenmesinde Gamma-Glutamil Transferaz Enzim Aktivitesinin Önemi, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Van, 39-40.

 17. Maden, M.. (2004) Sancılı Atlarda Operasyon Karar Kriterleri, II. Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı) 3-6 Haziran 2004 Nevşehir, 76-77.

 18. Maden, M., Özdemir, Ö., Hatipoğlu, F., Sağkan, A., Arıcan, M. (2007) Bokser Irkı Bir Köpekte Osseöz Metaplazik Paraprostatik Kist Olgusu, VII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 01-04 Eylül 2007, Kemer/Antalya.

 19. Kumaş, C., Maden, M. (2009) Performans Düşüklüğü Gösteren Yarış Atlarında Dinamik Solunum Yolu Tıkanıklıklarının Değerlendirilmesinde Mobil (Dinamik) Endoskopi, VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Temmuz 2009, Sürmeli Efes Oteli, Selçuk/İzmir.

 20. Çizmeci, S.Ü., Ulutaş, A.M., Aydın, İ., Dinç, D.A., Maden, M., Köse, S.İ. (2010) Dişi köpeklerde Transmissible Venereal Tümörlerde (TVT) tedavi uygulamaları, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/Antalya.

 21. Kumas, C., Maden, M. (2011) Understanding the last 400 meters of the race by mobile (overground) endoscopy. European Veterinary Conference Voorjaarsdagen 2011, April 27-29, 2011, Amsterdam RAI, The Netherlands.

 22. Kumas, C., Pınar, O., Maden, M. (2011) safkan İngiliz bir aygırda temporohyoid osteoartropati kaynaklı tek taraflı fasiyal paraliz olgusu, IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 5-8.05.2011, Side/Antalya.

 23. Maden, M., Sağkan Öztürk, A., Bülbül, A., Avcı, G., Yazar, E. (2011) Abomazum deplasmanlarında kan serumu ve periton sıvısında akut faz cevabı ve enzim aktivitelerinin değerlendirilmesi, IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 5-8.05.2011, Side/Antalya.

 24. Sayin Z, Erganis O, Hadimli HH, Maden M, Sakmanoğlu A, Pinarkara Y. (2013) Determination of Pasteurella Caballi by PCR in Bronchoalveolar Lavage Fluids (BALF) of Thoroughbreed Arabian Foals, 31st World Veterinary Congress / 150th Anniversay of the World Veterinary Association, Praque, Czech Republic / 17-20 September 2013.

 25. Maden, M. (2014) Türkiye Hayvancılığında Yeni Tehdit – Lumpy Skin Disease / Sığırların Nodüler Ekzantemi (Çağrılı Bildiri), Sürü sağlığı & Yönetimi Sempozyumu, 6-9 Kasım 2014 – Cornelia Diamond Otel / Antalya.

Posterler

 1. Maden, M., Birdane, F.M., Şen, İ., Hadimli, H.H. (1999) Köpeklerde Bakteriyel Prostatitis Olgularının Teşhisinde Ultrasonografinin Rolü. III. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 8-9 Temmuz, Ilgaz/Kastamonu.

 2. Altunok, V., Maden, M., Nizamlıoğlu, M, Togan, İ. (2001) Sivas Konya ve Gemlik’te Yetiştirilen Kangal Köpeklerinde Bazı Biyokimyasal Parameterelerin Karşılaştırılması. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya.

 3. Traş, B., Maden, M., Baş, A.L., Elmas, M., Yazar, E., Civelek, T. (2001) Enrofloksasin’in Biyokimyasal ve Hematolojik Yan Etkilerinin Araştırılması. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya.

 4. Maden, M., Traş, B., Baş, A.L., Elmas, M., Yazar, E., Birdane, F.M. (2001) Sefkuinomun Sağlıklı Köpeklerde Biyokimyasal ve Hematolojik Yan Etkilerinin Araştırılması. IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya.

 5. Traş, B., Maden, M., Baş, A.L., Elmas, M., Yazar, E., Birdane, F.M. (2001) Oksitetrasiklinin Köpeklerde Biyokimyasal Toksik Etkilerinin Araştırılması, IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-6 Temmuz 2001, Konya.

 6. Çifttçi, M.K., Özdemir, Ö., Maden, M. (2006) Sığırlarda Nerium Oleander (Zakkum) Zehirlenmesi, III. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-9 Eylül 2006, Elazığ.

 7. Hatipoğlu, F., Özdemir, Ö., Erer, H., Coşkun, A., Maden, M. (2006) Bir Alman Çoban Köpeğinde Yaygın Metastazlı Hemangiosarkom Olgusu, III. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-9 Eylül 2006, Elazığ.

 8. Maden, M., Öztürk, A.S., Güzelbekteş, H. (2009) Bir Aylık İngiliz Buldog Irkı Bir Köpekte Gastrik Dilatasyon ve Kronik Gastritis Olgusu, VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 01-04 Temmuz 2009, Sürmeli Efes Oteli, Selçuk/İzmir.

 9. Ulutaş, A.M., Çizmeci, S.Ü., Dinç, D.A., Aydın, İ., Maden, M., Kanat, Ö. (2010) Bir dişi köpekte metastatik Transmissible Venereal Tümör (TVT) olgusu, IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/Antalya.

 10. Maden, M., Er, C., Kav, K., Özdemir, Ö. (2011) İngiliz pointer ırkı bir köpekte atipik dermatitis olgusu, IX. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 5-8.05.2011, Side/Antalya.

 11. Cizmeci, S.U., Kose, M., Dinc, D., Maden, M., Aydin, I., Kose, S. (2011) Evaluation of different chemotherapy agents on well-being of bitches with transmissible venereal tumor (TVT), REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, 46, 3, 95, 15th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR), Antalya, TURKEY, SEP 15-17, 2011.  

 12. Kumas C., Maden M. (2011) Bladder eversion caused by chronic cystitis in a Arabian race horse, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, 46, 3, 120, 15th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR), Antalya, TURKEY, SEP 15-17, 2011.  

 13. Altan, S., Er, C.,Parlak, K., Maden, M., Arıcan,M (2012) Bir Köpekte Struvit İdrar Kesesi Taşı : Olgu Sunumu XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Haziran 2012, KARS.

Panel

 1. Maden, M. (2002) Türkiye’de İhbarı Mecburi Hastalıklar-Şap Hastalığı ve Korunma Yolları, Hayvan Sağlığı ve Besin Hijyeni Konulu Panel, Sarayönü Kaymakamlığı/Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu, 24 Mayıs 2002, Sarayönü-Konya.

 2. Maden, M. (2002) Hayvanları Korumada Bir Model: Başıboş Hayvan Barınakları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Paneli, S.Ü. Veteriner Fakültesi/Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği, 4 Ekim 2002, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya.

 3. Maden, M., Kocaer, İ.İ., Şimşek, H. (2014) Söyleşi : Sürü Sağlığı ve Veteriner Hekimlik, Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Maden, Konuşmacılar: Veteriner Hekim İ.İ. Kocaer (Sürü Yönetimi ve Koruyucu Hekimlik Ata Sancak Örneği), Veteriner Hekim H. Şimşek (Yolun Sonu Görünüyor Veteriner Hekimlikte Yolun Sonu), 28 Mayıs 2014, S.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya.

 4. Dinç, D.A., Maden, M., İnal, Ş. (2014) Sütçü Sığır İşletmelerı̇nde Sürü Gözlemı̇, Panel: Sütçü Sığır İşletmelerı̇nde Sürü Sağlığı, 23 Ekim 2014 Veterı̇ner Hekı̇mlı̇ği Öğrenı̇mı̇nı̇n 172. Kuruluş Yıldönümü, S.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya.

Konferanslar

 1. Maden,  M. (2004) Hayvan Haklarının Türkiye’deki Konumu, S.Ü. Veteriner Hekimler Topluluğu, Konferans, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Malazgirt Seminer Salonu, 14.10.2004, Konya.

 2. Maden, M. (2005) Konya’da Hayvan haklarına Yaklaşım ve Kurumlar arası İşbirliğinin Önemi, 4 Ekim 2005, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Malazgirt Salonu, Konya.

 3. Maden, M. (2005) Neonatal Kuzu ve Buzağı Kayıpları, Alke İlaç, II. Verim Hastalıkları Semineri, 27-30 Ocak 2006, Antalya.

 4. Maden, M. (2006) Köpek ve Kedi Davranışı-Hastalık Belirtileri ve Hasta Hayvan Davranışı, Başıboş Hayvanları Toplama ve Barındırma Merkezi Personeli 2006 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı, 06-29 Mart 2006, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya.

 5. Maden, M. (2007) Mobil Veteriner Hekimlik, Alke İlaç, III. Verim Hastalıkları Semineri, 27-30 Nisan 2007, Bodrum/Muğla.

 6. Maden, M. (2007) Sürü Gözlemi, SİYEP-Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Programı, 14-18 Mart/28.Mart-1.Nisan 2007, Papillon Hotels, Belek Antalya.

 7. Maden, M. (2007) Buzağı Hastalıkları, SİYEP-Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Programı, 14-18 Mart/28.Mart-1.Nisan 2007, Papillon Hotels, Belek Antalya.

 8. Maden, M. (2007) Süt İneklerinde Görülen Hastalıklar ve Korunma, SİYEP-Süt İneği Yetiştiricileri Eğitim Programı, 14-18 Mart/28.Mart-1.Nisan 2007, Papillon Hotels, Belek Antalya.

 9. Maden, M. (2007) Sağlıklı Hayvanların Özellikleri ve Hasta Hayvanların Belirlenmesi, Ev ve Süs Hayvanı Satan İşyeri Sahipleri ile Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Programı, Konya Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu, 08-09 Mayıs 2007, Konya.

 10. Maden, M. (2008) Sürü Sağlığı Yönetimi Kapsamında Sürü Gözlemi, Süt İneklerinde Sürü Sağlığı Kontrol Programı Uygulanmasının Temel İlkeleri Meslek İçi Eğitim Semineri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Denizli Veteriner Hekimler Odası, 16-17 Şubat 2008, Denizli.

 11. Maden, M. (2008) Sürü Sağlığı Yönetimi Kapsamında Buzağı Gözlem Programı, Süt İneklerinde Sürü Sağlığı Kontrol Programı Uygulanmasının Temel İlkeleri Meslek İçi Eğitim Semineri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Denizli Veteriner Hekimler Odası, 16-17 Şubat 2008, Denizli.

 12. Maden, M. (2008) Sürü Sağlığı Yönetimi Kapsamında Enerji Metabolizması ve Metabolik Hastalıkların İzlenmesi, Süt İneklerinde Sürü Sağlığı Kontrol Programı Uygulanmasının Temel İlkeleri Meslek İçi Eğitim Semineri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Denizli Veteriner Hekimler Odası, 16-17 Şubat 2008, Denizli.

 13. Maden, M. (2008) Sürü Sağlığı Yönetimi Kapsamında Enfeksiyöz Hastalıkların İzlenmesi ve Biyogüvenlik, Süt İneklerinde Sürü Sağlığı Kontrol Programı Uygulanmasının Temel İlkeleri Meslek İçi Eğitim Semineri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Denizli Veteriner Hekimler Odası, 16-17 Şubat 2008, Denizli.

 14. Maden, M. (2008) Veteriner Hekimlikte İletişim ve Meslektaşlar Arası İlişkiler, Pet Hastalıkları; Kardiyoloji ve Dâhiliye Sempozyumu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Antalya Veteriner Hekimler Odası, 02–03 Ağustos 2008, Antalya.

 15. Maden, M. (2008) Üriner Sistem Hastalıklarında Teşhis Yaklaşımları, Pet Hastalıkları; Kardiyoloji ve Dâhiliye Sempozyumu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Antalya Veteriner Hekimler Odası, 02–03 Ağustos 2008, Antalya.

 16. Maden, M. (2010) Atlarda İdrar Analizi ve Yorumlanması; Atların Üriner Sistem Hastalıklarında Teşhis Yaklaşımları ve Tedavi Yöntemleri; Olgu Analizi; İdrar Analizi (fiziksel, kimyasal ve sediment muayeneleri) Çalıştayı. Türkiye Jokey Kulübü Yarış Atları Hastanesi, 29-31 Mayıs 2010, İstanbul.

 17. Maden, M. (2010) Plazma Proteinleri, Nitrojen Substanslar ve İdrar Parametrelerinin Yorumlanması, S.Ü. Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü 1. Hizmet İçi Eğitim Semineri, S.Ü. Veteriner Fakültesi-Nazif Anıl Seminer Salonu, 30.11-03.12 2010, Konya.

 18. Maden, M. (2011) Sağlıklı Hayvanların Özellikleri ve Hasta Hayvanların Belirlenmesi, Ev ve Süs Hayvanı Satan İşyeri Sahipleri ile Yerel Hayvan Koruma Görevlileri Eğitim Programı, Konya Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu, 28-29 Aralık 2010, Konya.

 1. Maden, M. (2012) Süt İşletmelerinde Solunum yolu Hastalıklarının Kontrolü, Güvenli Teşhis, Etkin Tedavi ve Korunma Stratejileri. Pfizer Akademi 2012, 15–18 Mart 2012, Cratos Hotel, Girne/KIBRIS.

 2. Maden, M. (2012) Köpek ve Kedilerin Enfeksiyon Hastalıkları, Köpek ve Kedilerde Aşı Takvimi, Egzotik Hayvan Hekimliği ve Kafes Kuşlarının Hastalıkları. Denizli Veteriner Hekimler Odası, Hizmet İçi Eğitim Semineri, 22.04.2012, Denizli.

 3. Maden, M. (2012) Hayvan Refahı, Pet ve Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Aşı Programları. Adana Veteriner Hekimler Odası, Hizmet İçi Eğitim Semineri, 01.06.2012, Adana.

 4. Maden, M. (2012) Pet Hekimliği ve Hayvan Refahı, Köpek Ve Kedilerin Enfeksiyon Hastalıkları, Köpek Ve Kedilerde Aşı Takvimi, Egzotik Hayvan Hekimliği Ve Kafes Kuşlarının Hastalıkları. Hatay Veteriner Hekimler Odası, Hizmet İçi Eğitim Semineri, 17.07.2012, Antakya/HATAY.

 5. Maden, M. (2013) Neonatal Buzağı Hastalıkları Tedavi İlkeleri ve Sağlık Yönetimi, Sanovel Hayvan Sağlığı, 02–05 Ekim 2013, Holliday Inn Hotel, St. Petersburg / RUSYA.

 6. Maden, M. (2014) Köpek ve Kedilerin Enfeksiyon Hastalıkları, Köpek ve Kedilerde Aşı Takvimi, Egzotik Hayvan Hekimliği ve Kafes Kuşlarının Hastalıkları. Denizli Veteriner Hekimler Odası, Hizmet İçi Eğitim Semineri, 15.02.2014, Denizli.

 7. Maden, M. (2013-2014) Bilimsel Araştırma ve Yayın İlkeleri, Bilimsel Yazım Etiği, Bildiri Hazırlama ve Sunum. Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi-UBAPHE, Tübitak 2237 Projesi, Eğitmen; UBAPHE-1, 1-3 Kasım 2013 – Dedeman Hotel / Zonguldak; UBAPHE-2, 5-7 Nisan 2014 - Dedeman Hotel/Şanlıurfa; UBAPHE-3, 23-25 Haziran 2014 - Dedeman Hotel Kapadokya/Nevşehir; UBAPHE-4, 10-12 Eylül 2014 - Tuğcan Hotel/Gaziantep.

 8. Maden, M. (2014) Sığırların Nodüler Ekzantem Hastalığı (Lumpy Skin Disease, LSD; Sığırlarda Afrika Hastalığı), 20 Kasım 2014, Konya Veteriner Hekimler Odası, Konya.Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə