Prof. Q. N. Manafov “İqtisadi tədqiqat metodları” fənni üzrə imtahan suallarıYüklə 22.42 Kb.
tarix22.07.2017
ölçüsü22.42 Kb.
Prof.Q.N.Manafov

İqtisadi tədqiqat metodları” fənni üzrə imtahan sualları1.Metodologiya və metod:onların əlaqəsi.

2.Metodologiyanın əhəmiyyəti.

3.Tədqiqat metodları və onların təsnifləşdirilməsi.

4.İqtisadi reallıq və iqtisadi faktlar.

5.İqtisadi metodologiyanın məqsədi və vəzifələri.

6.İqtisad elmində tədqiqat proqramları(paradiqmaları)

7.İqtisadi tədqiqatın əsas mərhələləri

8.İqtisadi tədqiqatda “həqiqət” və”yanılma” problemləri.

9.Bütün elmi metodologiya sistemində iqtisadi metodologiyanın yeri və əhəmiyyəti.

10.Klassik siyasi iqtisadın metodologiyası.

11.Marksizmin iqtisadi metodologiyası.

12.Marjinalizmin və Kembric məktəbinin metodoloji axtarışları.

13.İqtisad elminin müasir metodoloji istiqamətləri.

14.İqtisad elmində fəlsəfi (ən ümumi) metodoloji prinsiplər.

15.XX əsrin fəlsəfə və iqtisad elmində təməl metodoloji konsepsiyalar.

16. Marjinalizm məktəbinin metodoloji axtarışları.

17. Kembric məktəbinin (C.Nevil Keyns) metodoloji prinsipləri.

18. Avstriya metodoloji məktəbi. XX əsrin 30-40-cı illəri. (F.Hayek, L.Fon Mizes və s.).

19. XX əsrdə Keynsçilik metodoloji məktəbi (C.M.Keyns, C.Hiks, C.Robinson).

20. XX əsrin neoklassik məktəbi (M.Fridmen, R.Lukas).

21.İnstitusionalizm və yeni institusionalizm metodoloji məktəbi (C. Helbreyt, D. Nort, P. Tomas və s.)

22.T.Kunun “elmi inqilablar” və “paradiqmalar” konsepsiyası.

23.İ.Lakatosun “tədqiqat proqramları” konsepsiyası.

24.K.Popperin metodoloji proqramı(“falsifikasiya” və “təkamül”).

25.İqtisadi tədqiqatların elmi və qeyri –elmi metodları.

26.Ən ümumi ,ümumi və xüsusi metodlar.

27. İqtisad elminin metodoloji prinsipləri.

28. T.Kunun təlimində “paradiqmaya qədərki” və “normal elm” mərhələlərinin məzmunu.

29. T.Kunun təlimində “elmin böhranı” mərhələsi və onun aradan qaldırılması yolları.

30. İ.Lakatos “elmi tədqiqat proqramının” strukturu və elmin 2 tarixi tipi” haqqında .

31. K.Popperin tənqidçilik metodologiyasının istiqamətləri.

32. K.Popperin təlimində “elmi biliyin təkamülü baxımından üç dünya” konsepsiyasının məzmunu.

33.Məntiqi və qeyri-məntiqi iqtisadi metodlar.

34.Kəmiyyət və keyfiyyət iqtisadi metodları.

35.İqtisadi tədqiqatların nəzəri və empirik metodları.

36.İqtisadi tədqiqatların genetik metodlarının mahiyyəti və təsnifatı.

37. Elmi iqtisadi metodlar qarşısında qoyulan tələblər.

38. Qeyri-elmi iqtisadi biliklərin növləri və onların səciyyəsi.

39. Elmi tədqiqatlarda metafizik metodun əsas xüsusiyyətləri.

40. Elmi tədqiqatlarda dialektika metodunun əsas xüsusiyyətləri.

41. İqtisadi tədqiqatın ən ümumi metodları, onların səciyyəsi.

42. İqtisadi tədqiqatların ümumi metodlarının mahiyyəti.

43. İqtisadi tədqiqatın xüsusi metodları, onların məzmunu.

44. Elmi dərketmənin 4 əsas üsulları.

45. İqtisadi tədqiqatlarda nəzəri metodların yeri və təsnifatı.

46. Empirik tədqiqat metodları, onların əhəmiyyəti.

47.Genetik metod:Tarixilik metodu.

48.Tarixilik metodunun ümumi səciyyəsi;

49.Tarixilik metodu və iqtisad elmi

50.Genetik metod:Təkamül metodu.

51.İqtisad elmində təkamül metodunun məzmunu. Təkamül nəzəriyyələri.

52.”Təkamül” anlayışı haqqında baxışlar. Təkamül iqtisadiyyatı

53. İqtisadi proseslərin tarixi metodlarla tədqiqinin funksiyaları və mərhələləri.

54. Tarixi xarakterli iqtisadi tədqiqatların tarixi mənbələri.

55.İqtisad elmində formallaşdırma və riyaziləşdirmə.

56.Riyazi metodların iqtisadi fikir tarixində əhəmiyyəti.

57.Müasir iqtisadi tətqiqatlarda riyazi metodun inkişaf yolları.

58.Riyazi metodların catişmazlıqları.

59.Statistik metod:əsas məqsədlər və vəzifələr.

60.Müasir iqtisadi statistika :tətqiqatın əsas istiqamətləri.

61.Statistikada təhlilin əsas növləri.62.İqtisad elmində statistik metodun yeri.

63. İqtisad elminin riyaziləşdirilməsinin istiqamətləri.

64.U.Petti və F.Kenenin tədqiqatlarında riyazi metodların yeri.

65. İqtisadi fikir tarixində marjinalist riyazi məktəbin yeri.

66. İqtisadi tədqiqatlarda analiz və sintez metodları, onların vəhdəti.

67. İnduksiya və deduksiya metodları, onların qarşılıqlı əlaqəsi.

68. Metodologiya anlayışına fərqli yanaşmalar.

69. İqtisadi tədqiqatlarda empirik müşahidə metodunun əhəmiyyəti.

70. İqtisadi tədqiqatlarda analiz metodunun məzmunu.

71. İqtisadi tədqiqatlarda induksiya metodunun məzmunu. İnduktivizm.

72. İqtisadi tədqiqatlarda deduksiya metodunun məzmunu. Deduktivizm.

73. İqtisadi tədqiqatlarda fərziyyə metodu və onun məzmunu.

74. İqtisadi tədqiqatlarda empirik eksperiment metodunun məzmunu. İqtisadi eksperimentin təsnifləşdirilməsi.

75. İqtisadi müşahidə metodlarının növləri. Müşahidə metodu zamanı tələb olunan şərtlər.
Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə