Qida məhsulları texnologiyalarının elmi əsasları fənnindən imtahan suallarıYüklə 14.26 Kb.
tarix04.06.2017
ölçüsü14.26 Kb.
Qida məhsulları texnologiyalarının elmi əsasları fənnindən imtahan sualları (Magistratura)

 1. Mövcud qida nəzəriyyələri haqqında.

 2. Rasional və tarazlaşdırılmış qidalanma nəzəriyyəsi haqqında anlayışlar.

 3. Adekvat qidalanma nəzəriyyəsi.

 4. Qidalanmanın yeni informasiya nəzəriyyəsi.

 5. Kulinariyanın inkişaf tarixindən məlumatlar.

 6. Qida məhsulları texnologiyalarının elm kimi inkişaf tarixindən məlumatlar.

 7. Qida texnologiyalarında işlədilən əsas terminlər.

 8. Xammal və yarımfabrikatların, qida məhsullarının saxlanması üsulları.

 9. Qida məhsullarının əsas keyfiyyət göstəriciləri və texnoloji xassələri.

 10. Qida məhsulları istehsalında emal üsulları (ilk və isti).

 11. Qida məhsulları istehsalında isti emal üsulları.

 12. Qida məhsulları texnologiyası elminin predmeti və öyrəndiyi əsas məsələlər.

 13. Unlu məmulatlar istehsalında əsas xammallar.

 14. Unlu məmulatlar istehsalında köməkçi xammallar.

 15. Unlu məmulatlar istehsalında işlədilən unların kimyəvi tərkib göstəriciləri.

 16. Çörəkbişirmədə və makaron istehsalında işlədilən buğda ununun fərqləndirici xüsusiyyətləri.

 17. Buğda unundan mayalı xəmir istehsalının əsas xüsusiyyətləri.

 18. Unlu məmulatlar üçün xəmirin yumşaldılma üsulları.

 19. Qida məhsullarının əsas texnoloji xassələri.

 20. Unlu məmulatların qidalanmada əhəmiyyəti.

 21. Unlu məmulatlar istehsalının ümumi xarakteristikası.

 22. Çörək-bulka məmulatlarının çeşid xüsusiyyətləri.

 23. Unun əsas çörəkbişirmə xassələri.

 24. Saxlanma və emal üçün işlədilən ayrı-ayrı məhsulların (xammalın) keyfiyyət xarakteristikası.

 25. Ərzaq məhsullarının aşağı temperaturda konservləşdirilməsinin nəzəri əsasları.

 26. Qida məhsullarının bioloji dəyərliyi, qidalıq və enerji dəyəri anlayışları.

 27. Azərbaycanda balıqçılığın inkişaf tarixi.

 28. Diri balıq, soyudulmuş və dondurulmuş balığın fərqli xüsusiyyətləri və qida məhsulları istehsalında istifadəsi.

 29. Balıq xammalının morfoloji quruluş xüsusiyyətləri.

 30. Ət və balıq məhsulları zülallarında isti emal zamanı baş verən dəyişikliklər.

 31. Balıq və balıq məhsullarının təsnifatı.

 32. Sənaye balıqlarının fəsilələr üzrə xarakteristikası və texnologiyalarda istifadəsi şərtləri.

 33. Balıq və qeyri-balıq su mənşəli məhsulların qidalanmada əhəmiyyəti və qidalıq dəyəri.

 34. Ət və balıq məhsullarının texnoloji emal üsulları.

 35. Ət məhsullarının konservləşdirilməsinin əsasları.

 36. Balıq məhsullarının konservləşdirilməsinin əsasları.

 37. Qida məhsullarının reoloji xassələri haqqında.

 38. Qida konsentratları texnologiyasının əsasları.

 39. Şərab və spirt məhsulları texnologiyasının əsasları.

 40. Süd və süd məhsulları texnologiyasının əsasları.

 41. Dondurma istehsalında əsas texnoloji proseslər.

 42. Dondurma istehsalı texnologiyasının əsasları.

 43. Tamlı mallar (çay, qəhvə və ədviyyələr) istehsal texnologiyalarının əsasları.

 44. Şəkər istehsalı texnologiyasının əsasları.

 45. Şəkərli qənnadı məmulatların çeşidi və texnologiyalarının əsasları.

 46. Bitki və heyvanat yağlarının ümumi xarakteristikası, qidalanmada əhəmiyyəti.

 47. Bitki yağları istehsalında əsas texnoloji üsullar.

 48. Konserv məhsulları texnologiyasının əsasları.

 49. Ət istehsalında ilkin texnoloji mərhələlər.

 50. Turşudulmuş süd məhsulları istehsalında əsas texnoloji proseslər.

 51. Süd istehsalında əsas texnoloji mərhələlər.

 52. Biotexnologiyaların qida məhsulları istehsalında tətbiqinin elmi əsasları.

 53. Südün əsas göstəriciləri və onların təyini.

 54. Ət məhsullarının orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi göstəricilərə görə təzəliyinin təyini.

 55. Şəkərli qənnadı məmulatlarında əsas keyfiyyət göstəriciləri və onların təyini.

 56. Bitki yağlarının keyfiyyətini xarakterizə edən əsas göstəricilər və onların təyini.

 57. Unun əsas texnoloji göstəriciləri və onların təyini.

 58. Texnoloji emal zamanı nişastada fiziki xassələrin dəyişilməsinin öyrənilməsi.

 59. Saxlanma zamanı bitki yağlarında baş verən dəyişikliklərin əsas göstəriciləri.

 60. Balıq və qeyri-balıq su xammalından məhsullar istehsalının təsnifat sxemi və onun izahı.

 61. Kulinar emalı üsulları və onların qısa xarakteristikası.

 62. Üzüm şərablarının təsnifatı.

 63. Ət məhsulları istehsalı üçün əsas xammalın xarakteristiksaı.

 64. Kolbasaların çeşidi və xammalının xarakteristikası.

 65. Kolbasa (bişmiş və hislənmiş) istehsalında əsas proseslər.

 66. Çay istehsalının əsas xüsusiyyətləri.

 67. Bişmiş və hislənmiş kolbasaların əsas çeşid xarakteristikası, istehsalında fərqli xüsusiyyətlər.

 68. Unun kleykovinası və onun xəmirin çörəkbişirmə xassələrinə təsiri.

 69. Südün kimyəvi tərkib xüsusiyyətləri və qidalıq dəyəri.

 70. Qeyri-balıq su mənşəli məhsulların qida məhsulları istehsalında istifadəsi.

 71. Qida xammalının ilk emal üsulları.

 72. Xəmirin kimyəvi yumşaldılmasının mahiyyəti.

 73. İsti emal zamanı bitki xammalının yumşalmasının mahiyyəti.

 74. Şərabçılılğın Azərbaycanda tarixi və inkişaf mərhələləri.

 75. Qida sənayesində nişasta istehsalının elmi əsasları.


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə