Rapor tarih: 26 Şubat – 9 Mart 2007 YerYüklə 169 Kb.
səhifə1/2
tarix18.05.2017
ölçüsü169 Kb.
  1   2
26 Şubat-9 Mart 2007 Tarihleri Arasında New York’da Gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 51. Dönem Toplantısına İlişkin

RAPOR
Tarih: 26 Şubat – 9 Mart 2007

Yer: Birleşmiş Milletler

New York, ABD


Türkiye Delegasyonu:

Daimi Temsilcilik:


 1. Baki İLKİN (Büyükelçi)

 2. Serhat AKSEN (Başkatip)


T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü:


 1. Şengül ALTAN ARSLAN (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Dış İlişlikler Daire Başkanı)

 2. Meryem Meltem TATLIER (Kadının Statüsü Uzman Yardımcısı)


T.C. Dışişleri Bakanlığı


 1. Şebnem İncesu (T.C. Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Daire Başkanı)


Konu Uzmanları:

 1. Prof. Dr Ayşe AKIN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) Müdürü)

 2. Prof. Dr. Aliye MAVİLİ AKTAŞ (Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)

 3. Pınar İLKKARACAN (Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı)

BM Kadının Statüsü Komisyonu(KSK) 51. Dönem Toplantısına katılan resmi heyette Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Şengül ALTAN ARSLAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ayşe AKIN, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aliye MAVİLİ AKTAŞ, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı'ndan Pınar İLKKARACAN, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi uzman yardımcısı Meryem Meltem TATLIER yer almışlardır.

KSK 51. dönem toplantısının ana temaları “Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi" ve "Sonuç belgesinin uygulanması sürecinin değerlendirilmesinde erkeklerin ve erkek çocuklarının cinsiyet eşitliğine ulaşmadaki rolü" olarak belirlenmiştir.

İzlenen Yöntem ve Çalışma Programı

Toplantıda çalışmalar, genel tartışmalar, üst düzeyli yuvarlak masa toplantıları, paneller ve gayrı resmi paralel toplantılar şeklinde yürütülmüştür. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de birçok paralel toplantı gerçekleştirmiştir.Genel Tartışmalardaki Önemli Konular

Komisyonun 51. Dönem toplantısı 26 Şubat 2007 tarihinde, Kadının Statüsü Komisyonu Başkanı (CSW) Carmen María Gallardo HERNÁNDEZ' in farklı paydaşların cinsiyet eşitliğine saygısının gerektiği konusundaki konuşmasıyla başlamıştır. BM Genel Sekreter Yardımcısı Asha-Rose MİGİRO ise konuşmasında, kız çocuklarına ve kadınlara karşı şiddetin, şiddetin en kötüsü olduğunu, erkeklerin ve erkek çocuklarının kadının güçlendirilmesi için kilit rol oynaması gerektiğini ve Genel Sekreterliğin %50-%50 cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalıştığını belirtmiştir. Ardından; BM Nüfus Fonu (UNFPA) yönetim kurulu üyesi Thoraya Ahmed OBAİD, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve çocuklarla ilgili diğer bütün yasalara rağmen, birçok kız çocuğunun eşitlik ve eşit fırsatlar içerisinde, korkudan uzak, itibarlı bir şekilde yaşamaya özlem duyduğunu ve savaşlarda tecavüzün halen bir silah olarak kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca bütün ülkeleri üreme sağlığı ve hakları konusu ile cinsiyet eşitliği için yasalar koymaya ve bunları uygulamaya davet ederek kız çocuklarının eğitim sorununa dikkat çekmiştir. BM Çocuk Fonu (UNICEF) yönetim kurulu üyesi Ann M. VENEMAN toplantıya bir video mesajı ile katılmış ve mesajında, eğitilmiş kızların hastalıklara karşı daha iyi korunduğunu, daha geç evlendiğini, daha sağlıklı doğumlar gerçekleştirdiğini, daha az çocuk sahibi olduğunu belirterek, BM Kız Çocuklarının Eğitimi Girişimi(UNGEI)'nin kız çocuklarının eğitimi hakkındaki çalışmalarını anlatmıştır. Toplantıya Güney Afrika'dan katılan Qulinta NEPAUL isimli kız çocukları temsilcisi, 59 ülkede 1300 gençle yapılan "Bizi Dinleme Zamanı" isimli araştırmanın sonuçlarına dikkat çekerek, zorla evlilik, erkek çocuk tercihi, maçoluk gibi geleneksel uygulamaların, kız çocuklarının haklarının istismar edilmesine ve kız çocuklarına yeterince önem verilmemesine neden olduğunu, eğitimin bu tür engellerin aşılması için öncelikli bir yol olduğunu belirttikten sonra, hükümetleri uluslararası sözleşmeleri uygulamaya, yerel yetkilileri, anne babaları ve öğretmenleri de "görünmez kız çocuklarına" özel önem ve destek vermeye davet etmiştir. Ayrıca bu oturumda, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi(CEDAW) Başkanı Dubravka ŠİMONOVİĆ cinsiyet konusundaki önyargıların yıkılması, Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı(ECOSOC) Dalius ČEKUOLİS de ulusal alandaki uygulamalar ve sorumluluklar hakkında konuşmalar yapmıştır. Ayrıca ČEKUOLİS konuşmasında CEDAW’ın 185 ülke tarafından onaylandığı ya da kabul edildiğini belirtirken, İhtiyari Protokol'e de 85 ülkenin taraf olduğunu belirtmiştir.

Öğleden sonraki İkinci Oturum'da ise, BM yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 51. oturumun ana temalarına ilişkin üst düzey yuvarlak masa görüşmeleri gerçekleşmiştir. Konuşmacılar yasaların kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin sona erdirilmesi için düzenlenmesinin, silahlı çatışmalar sırasında kız çocuklarının korunmasının, kadının iş gücü içerisinde güçlendirilmesi için eğitimin desteklenmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Ayrıca görüşmelerde, kadınların ve kız çocuklarının cinsel istismarına, kız çocuklarının erken yaşta evliliği ile aile içi şiddete maruz kalmaları arasındaki ilişkiye, kız çocuklarının refahına engel olan kadın sünneti ile töre ve namus cinayetleri gibi geleneksel uygulamalara ve etkili politikalar geliştirilmesi için cinsiyete, yaşa dayalı detaylı veri toplamanın önemine dikkat çekilmiştir.

Ülkelerin yaptıkları kısa süreli sunumlar kapsamında Türk Delegasyonu adına Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Şengül ALTAN ARSLAN, 1 Mart 2007 tarihinde yaptığı konuşmasında (EK III) ; bu yılın konusu olan kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi konusunda Türkiye’nin kaydettiği ilerlemelere değinerek, özellikle kız çocuklarının okullaşmasına yönelik ülkemizde yürütülmekte olan eğitim kampanyalarına, “Kadına karşı şiddete son” kampanyalarına, şiddetin, insan ticaretinin, erken yaşta evliliğin ve namus cinayetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan mevzuat değişikliklerine, erkekler ile yasa uygulayıcıların kadın erkek eşitliği konusunda bilinçlendirilmesi için düzenlenen eğitim çalışmalarına dikkat çekmiştir.

Diğer ülkelerin sunumlarında ise daha çok yoksulluğun, hastalıkların ve dünya çapındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasının kadının güçlenmesine bağlı olduğu ve kız çocuklarının refahının sağlam temelli yasalarla desteklenmesi gerektiği konularına vurgu yapılmıştır.

KSK 51.oturumu süresince, sunumların yanı sıra çeşitli paneller düzenlenmiştir. Bu paneller,

-“Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için ulusal plan ve programların geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde kapasite geliştirme ve cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi”,

-“Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesinde temel siyasi girişimler”,

-“Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesine mali destek”, “İstatistik Komisyonu ve Kadının Statüsü Komisyonu ortak paneli”,

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bileşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Sayın Prof. Dr. Yakın ERTÜRK'ün panelist olarak katıldığı “Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi: Genel Sekreterliğin ulusal ve uluslararası seviyedeki derinlemesine araştırmasının ardından"

-“ ’Erkeklerin ve erkek çocuklarının cinsiyet eşitliğine ulaşmadaki rolü’ konulu sonuç belgesinin uygulamalarındaki gelişmeler”

-“Kadınlar ve kız çocuklarının ticareti”,

-“Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı”

- “Mikrofinans”

konularında gerçekleştirilmiştir.

Panellerde, çeşitli ülkelerden daha önceden belirlenmiş olan panelistlerin sunumlarından sonra panel konuları ülkelerin tartışmasına açılmıştır. Ayrıca oturumlara ülkelerin resmi delegasyonlarının yanı sıra uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katılmıştır. Sivil toplum örgütleri tarafından da yoğun bir biçimde paralel toplantılar düzenlenmiştir. Gerek resmi delegasyonların gerekse uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantılar, delegasyonların ülkelerinin durumlarını anlatmaları, mevcut politikaların gözden geçirilmesi ve tartışılması için önemli bir zemin yaratmıştır.

Ayrıca 6 Mart 2007 tarihinde başlayan 61. Genel Kurul’un Gayrı Resmi Tematik toplantısında “Cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesinin desteklenmesi” konusu ele alınmıştır. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Kurul Başkanı Haya Al KHALIFA, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmanın yolunun kadının güçlenmesinden geçtiğini belirtmiştir. Daha sonra Genel Sekreter Ban KI-MOON tarafından yapılan konuşmada kadınların güçlenmesinin bütün topluma fayda getireceği belirtilmiştir. Bu toplantılar sırasında ayrıca ülke temsilcileri de kısa birer konuşma yapmışlardır. Prof. Dr. Ayşe AKIN, 7 Mart 2007 tarihinde Türk Delegasyonu adına yaptığı konuşmasında (EK IV) Türkiye’de kadının güçlenmesi sürecinin 1930’lardan bu yana sürdüğünü, yasa değişiklikleri, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkartılması, ebeveyn izni gibi yeni yasal düzenlemelerle kadının güçlendirilmesine devam edildiğini belirterek özellikle kadın sağlığı konusundaki ilerlemeleri vurgulamıştır.

Her yıl olduğu gibi 51.oturumda da gündem maddelerinden birini “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün kutlanması oluşturmuştur. Kutlama çerçevesinde gerçekleştirilen panelde BM Genel Sekreteri Ban KI-MOON, kadına karşı şiddetin sadece Dünya Kadınlar Günü’nde değil, her gün ciddi bir şekilde düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca Dünya’da mevcut olan kadına karşı şiddet için kurulmuş olan sessizlik duvarlarının artık tamamen yıkılması gerektiğini, dünyanın şiddet yanlısı tutum ve davranışları ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini belirtmiştir. Genel Kurul Başkanı Haya Al KHALIFA da bir konuşma yaparak, kadına karşı şiddetin çoğunlukla ev içerisinde gerçekleştiğini belirterek öncelikle ev içerisindeki davranışların değişmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Güvenlik Konseyi Başkanı Dumisani Shadrack KUMALO da Dünya kadınlar Günü kutlamalarına katılmış ve Konsey’in 2000 yılında aldığı “Kadınların çatışmaları önleme ve çözmedeki rolü” konulu kararına dikkat çekmiştir. Kutlamalar daha sonra çeşitli konularda panelistlerin konuşmaları ile devam etmiştir.

KSK 51.dönem toplantısında;


 • Filistinli kadınların durumu ve Filistinli kadınlara destek verilmesi

 • Kadınlar ve kız çocukları ve HIV/AIDS (Türkiye karara ortak sunucu olmuştur)

 • Kadın sünnetinin sona erdirilmesi (Türkiye karara ortak sunucu olmuştur)

 • Kız çocuklarının zorla evlendirilmesi (Türkiye Avrupa Birliği’nin değişiklik önerilerine ortak sunucu olmuştur)

konularında dört karar tasarısı kabul edilmiştir.

ABD'nin isteği üzerine sadece Filistinli kadınlara ilişkin karar tasarısı oylanarak [40 kabul, 2 red (Kanada, ABD)] kabul edilmiştir.

Türk Delegasyonu'nun müzakerelerini takip ettiği, özellikle sağlık alanında, diğer ülkelerin de takdirini toplayan öneriler getirdiği, kız çocuklarının zorla evlendirilmesi ile ilgili tasarıya Avrupa Birliği, Pekin Bildirgesi ve Eylem Planı ile Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) yapılan atıflarla ilgili değişiklik önerisinde bulunmuştur. ABD temsilcisi, ülkesinin CEDAW’a taraf olmaması nedeniyle, bu değişiklilerle ana sunucu olamayacağını açıklamıştır. Neticede, ilk sunum başlığı “ Zorla ve erken evlilik” olan ve gayrı resmi görüşmeler sırasında birçok ülkenin 18 yaşından küçüklere evlilik izni vermesi sebebiyle, başlıktan ‘erken evlilik’ kavramının çıkartılarak ‘kız çocuklar’ kavramının eklendiği karar tasarısı değişikliklerle, oylamasız kabul edilmiştir. Diğer karar tasarıları da oylamasız kabul edilmiştir.

KSK oturumlarının ardından her yıl ana temalar üzerine yayınlanan “Sonuç Belgesi”nin müzakereleri bu yıl uzun sürmüş, ancak toplantının son günü geç saatlerde metin üzerinde uzlaşı sağlanarak kabul edilmiştir. Türkiye Delegasyonu da metin üzerine gerçekleşen müzakereleri yakından takip ederek, özellikle kız çocuklarının eğitimi, kadının insan hakları, sağlık, özellikle obstetrik sorunlar, anne ölümleri ve diğer ilgili ölümler, hakkında metne katkıda bulunmuştur. Taslak metinde bulunan “kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddet” terimlerinin önüne “her türlü” kelimelerinin eklenmesi önerilerek ayrımcılık ve şiddetin her çeşidinin kapsam içerisine alınması sağlanmıştır. Bununla birlikte, kadınların korunması ile ilgili maddelere “kadınları destekleme” teriminin de girmesi sağlanmıştır. Ayrıca, kırsaldaki kız çocuklarının okullaşmasının artması için taşımalı eğitimin bir araç olabileceğine ilişkin tedbir ile “Şiddet ve ayrımcılık” başlığı altında, bir Birleşmiş Milletler metninde ilk kez yer alacak şekilde “ddd” (Ek I'deki “Sonuç Belgesi”nde de görüleceği üzere) maddesinin girmesi sağlanmıştır. Bunlara ek olarak, Türkiye ve Avrupa Birliği Delegasyonları’nın ortak önerisi ile “Eğitim ve öğretim” başlığı altına, “p” maddesinin eklenmesi de önemli katkılar arasında yer almıştır.

KSK 51. Dönem toplantısında, 2008 yılında gerçekleşecek olan 52. KSK oturumunun da geçici gündemi kabul edilmiştir. (Ek II)

2008 yılında,

KSK 48.Oturumunda kabul edilen ; • "Kadınların barışın inşasında, silahlı çatışmaların önlenmesi, yönetimi ve çözüm önerilerine eşit katılımı" başlıklı karar tasarısının uygulaması kapsamında değerlendirilmesi;

 • Kadının ilerlemesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi

2009 yılında,

KSK 50.Oturumunda kabul edilen; • "Karar alma süreçlerinin tüm düzeylerine kadınların ve erkeklerin eşit katılımı" karar tasarısının uygulaması kapsamında değerlendirilmesi;

 • HIV/AIDS kapsamında bakım verilmesi de dahil olmak üzere sorumlulukların kadın ve erkek arasında eşit paylaşılması,

konuları ana temalar olarak belirlenmiştir.

EK I
*Gayrı Resmi Çeviridir
Kadının Statüsü Komisyonu

Elli Birinci Oturum 26 Şubat-10 Mart 2007
Sonuç Belgesi
Kız Çocuklarına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ve Şiddetin Önlenmesi


 1. Kadının Statüsü Komisyonu, Pekin Deklerasyonu'nu ve Eylem Platformu'nu, Genel Kurul'un 23. Özel Oturumu'nun sonuç belgelerini ve 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 10. yıldönümünde kabul edilen Komisyon'un deklarasyonunu yeniden teyit eder.
 1. Komisyon ayrıca, 2002 Dünya Çocuk Zirvesi'nin sonuçlarını da tekrar teyit eder ve cinsiyet eşitliği ve İnsan Hakları Hakkında Dünya Konferansı'nda kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için yapılan uluslararası taahhütler, Nüfus ve Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferans, Sosyal Kalkınma için Dünya Zirvesi ve Irkçılık, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve Buna Bağlı Hoşgörüsüzlüğe karşı Dünya Konferansı, ayrıca Birleşmiş Milletler Binyıl Deklerasyonu ve 2005'teki Dünya Zirvesini tekrar teyit eder, ve bunun da ötesinde Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil uluslararası ve üzerinde uzlaşılmış kalkınma hedeflerine ulaşmak için, bunların tam, etkili ve hızlandırılırmış uygulamalarının gerekli olduğunu tekrar teyit eder.
 1. Komisyon, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve bunun İhtiyari Protokolünü, ve Çocuk Hakları Sözleşmesi ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve desteklenmesi hakkındaki İhtiyari Protokolünü, kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ile, bir yasal çerçeve oluşturan, ve kapsamlı önlemler sunan diğer sözleşme ve anlaşmaları da yineler. Bu bağlamda, Komisyon Aralık 2006'da Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesinin kabul edilmesini de memnuniyetle karşılar.
 1. Bunun da ötesinde Komisyon, ilgili bütün Genel Kurul kararlarını ve Ekonomik ve sosyal Konsey (EKOSOK) ve kız çocukları hakkındaki yan kuruluşlarının, kız çocukları hakkındaki sonuç kararlarıyla birlikte, Güvenlik Konseyi'nin 1325 ve 1612 sayılı kararlarının tam ve etkin biçimde uygulanması hakkındaki taahhütlerini yeniden teyit eder.
 1. Komisyon, HIV pandemisinin yaygınlaşması ve feminizasyonu (çoğunlukla kadınların bu hastalığa yakalanması) hakkındaki ciddi durumu gösteren ve cinsiyet eşitsizliklerinin ve kadına ve kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin HIV/AIDS'e karşı savunmasızlıklarını arttırdığını kabul eden Haziran 2006 HIV/AIDS Hakkındaki Siyasi Deklerasyon'u memnuniyetle karşılar.
 1. Komisyon, , bütün insan haklarının ve temel özgürlüklerin devredilemez, ayrılamaz ve bölünemez bir parçası olarak, kadının ve kız çocuklarının insan haklarının, tam manasıyla uygulanmasından emin olunması hakkındaki taahhütleri yeniden teyit eder.
 1. Komisyon, kız çocukları ile ilgili daha önceden ortaya konmuş amaçların, hedeflerin ve mali vaatler de dahil, diğer taahhütlerin yerine getirilmemesinden ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesine dikkat çekmek konusundaki ilerlemeye rağmen, hakların, ayrımcılığın ve insan hakları ihlalinin halen devam etmesinden son derece endişelidir.
 1. Komisyon, kız çocuklarının güçlendirilmesini; ayrımcılık ve şiddet döngüsünün kırılması ve kız çocuklarının insan haklarını tam ve etkili bir biçimde kullanılmasının korunması ve desteklenmesi için kilit nokta olarak kabul eder. Ayrıca, kız çocuklarının güçlendirilmesinin, ebeveynlerin, yasal korumacıların, ailelerin, erkek çocuklarının ve erkeklerin olduğu kadar tüm toplumun aktif desteği ve işbirliğini de gerektirdiğini kabul eder.
 1. Komisyon, bir çok gelişmekte olan ülkede, özellikle az gelişmiş zorlu sosyo-ekonomik şartların, yoksulluğun feminizasyonunun arttırmasına neden olduğunu ve yoksulluk koşullarından kız çocuklarının daha fazla etkilendiğini kabul eder. Bu bağlamda, Komisyon, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne 2015 itibariyle ve diğer bütün mutabakat sağlanmış kalkınma hedeflerine ulaşmanın, küresel bir çaba olduğunu ve kız çocuklarının durumunun geliştirilmesi için temel öğe olduğunu ve onların insan haklarını sağlamasındaki önemini vurgular. Komisyon ayrıca, ulusal ve uluslararası acil eylemlerin bir parçası olarak yoksulluğun ortadan kaldırılması için zorunlu olduğunu, kendi içinde de bir amaç olarak kızların gelişimine yatırım yapılmasının, öncelikli olmasının, özellikle üretim, verimlilik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için çoğaltıcı bir etkisi olduğunu kabul eder. 1. Komisyon, kız çocuklarının kalkınma politika ve programlarında ve kaynak dağılımında yeterli dikkate alınmadıklarını açıkça ifade eder. Ayrıca, kaynak yetersizliğinin ve cinsiyet, yaş ve kız çocuklarının korumasızlığını arttıran diğer ilgili unsurların özel durumuna işaret eden verilerin yetersizliğinin, verimli ve hedefi olan politikaların ve programların uygulanması ve her türlü ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması ile ilgili gelişimin izlenmesinde ciddi engel oluşturduğunu belirtir.
 1. Komisyon, Birleşmiş Milletler'in kız çocuklarına karşı şiddetle ilgili çalışmasını ve Genel Sekreterin kadınlara karşı şiddet konusunda kapsamlı araştırmasını ve bunların tavsiyelerini memnuniyetle dikkate alır.
 1. Komisyon, olumsuz sosyokültürel tutumların ve cinsiyet önyargılarının fiili ve hukuki ayrımcılığa ve kız çocuklarının haklarının ihlaline katkıda bulunduğunu kabul eder.
 1. Komisyon Hükümetleri şu önlemleri almaya çağırır:


Norm ve Politikalar:


 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile ilgili İhtiyari Protokollerinin onaylanması ve kabulü hususlarının öncelikli olarak dikkate alınması, ilgili sözleşmelere konulan çekincelerin, sözleşmelerin konu ve amacından ayrılmasını önlemek için geri çekilmesi, düzenli olarak gözden geçirilmesi niyetiyle ve kapsamlarının sınırlandırılması; sözleşmelerin, etkili ulusal mevzuat, politika ve eylem planları yoluyla tam olarak uygulanması;

 2. Öncelikli bir mesele olarak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Organize Suçlar Sözleşmesi'nin ve ek Protokolleri'nin, özellikle İnsan Ticareti ile Kadın ve Çocuklara Yönelik İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve Cezalandırılması Sözleşmesini öncelikli bir durum olarak kabul etmesi ve onaylanmasının dikkate alınması;
 1. Asgari çalışma yaşı, ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması hakkındaki 138 ve 182 sayılı ILO sözleşmesine taraf devlet olma konusunun öncelikli bir mesel olarak ele alınması ve bundan sonra söz konusu sözleşmelerin tam olarak uygulanmasının sağlanması, etkin uygulamanın temin edilmesi için uygun cezaların ve yaptırımların getirilmesi;.
 1. Pekin Eylem Platformu'nun, Beş Yıllık Gözden Geçirmeye İlişkin Pekin Eylem Platformu Sonuç Belgesinin, Çocuklar için Dünya Zirvesi'nin ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin tam olarak uygulanması konusundaki çabaların yoğunlaştırılması;
 1. Kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin sona erdirilmesi ve bu bağlamda yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyler de dahil olmak üzere, savunuculuğun desteklenmesi için tüm sektörlerde, özellikle politik, toplumsal ve dini liderlerle, kamu ve özel sektör, medya ve sivil toplumun olduğu kadar her seviyede liderlik yapılması;
 1. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığa neden olan tüm yasaların, düzenlemelerin, politikaların, uygulamaların ve geleneklerin uygun şekilde gözden geçirilerek eğer gerekliyse düzeltilmelerinin, uyarlanmalarının ya da yürürlükten kaldırılmalarının sağlanması ve eğer mevcutsa çok yasalı sistem düzenlemelerinin, uluslararası insan haklarının getirdiği yükümlülüklere, taahhütlere ve prensiplere; ayrımcılığın önlenmesi ilkesi de dahil olmak üzere, riayet etmesinin sağlanması;
 1. Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin kınanması ve yasaların, kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlemesi ve ortadan kaldırılması için düzenlenmesi ve/ve ya güçlendirilmesi, bunun tam ve etkin olarak uygulanmasını garanti eden politikalar geliştirilmesi, ve gerektiğinde sivil toplumun aktif katılımıyla bu yasa ve politikalarla uyumunun izlenmesi için yeterli ulusal ve yerel mekanizmaların oluşturulması;
 1. Yasal süreçlerinin, kız çocuklarının ihtiyaç ve gelişimleri açısından yeterli olmasından emin olmasının temin edilmesi amacıyla, yüksek hakimler, hakimler, avukatlar, savcılar ve mağdurlarla çalışan kişilerin duyarlılığını arttıracak politika ve programlar geliştirmek, toplumsal cinsiyet perspektifinin yasal süreçlerde uygulanmasını sağlamak;
 1. Kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin önlenmesi ve bu gibi şiddetin faillerinin soruşturulması, cezalandırması ve mağdurlara koruma sağlaması için gerekli özenin gösterilmesi,
 1. Her nerede mevcut değilse; ulusal çapta doğum, ölüm ve evlilikle ilgili kayıtların tutularak veri oluşturulması ve sürdürülmesi;;
 1. Asgari reşit olma(rüşt) yaşına, asgari evlenme yaşına gerek görüldüğünde asgari evlenme yaşının yükseltilmesine ilişkin yasal düzenlemelerin kesin olarak uygulanması ve yasalaştırılması, bu yasal düzenlemelere bağlı yaptırımların yanı sıra, kız çocuklarının eğitim fırsatlarını arttırarak ve kızları okula göndermenin olumlu yönlerini tanıtarak kamu oyu desteğinin oluşturulması;
 1. Kaynak sağlamak ve harcamaları gözden geçirmek de dahil olmak üzere, her aşamadaki bütçe süreçlerinde kız çocuklarının doğrudan dikkate alınması, kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için yeterli kaynakların yönlendirilmesinin sağlanması; 1. Komisyon, kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılık, istismar ve şiddetle mücadelesinde hükümetlerin öncelikli sorumluluğunu dikkate alarak, hükümetleri ve / veya Birleşmiş Milletler sisteminin ilgili fon, program, organ ve özel kurumlarını sorumlu vekilleri ve girişimleri ile birlikte uluslararası mali kurumları ve ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de dahil bütün ilgili sivil toplum aktörlerini, şunlara davet eder:


Yoksulluk:


 1. Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılması, yoksulluğun önlenmesine ve farklı toplumsal gruplar içerisinde ve arasında bağların, katılımın ve toplumsal ağların geliştirilmesine odaklanmış yaklaşımlara öncelik verilmesi; bu şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel haklara dikkat çekilmesi ve kız çocuklarının ayrımcılık ve şiddete karşı korumasızlığının azaltılması;
 1. Ulusal kalkınma stratejileri, plan ve programlarına toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi, bu esnada kız çocuklarına özel önem verilmesi ve gelişmekte olan ülkelere bu kalkınma stratejileri, plan ve programlarının uygulanması için destek sağlanması;
 1. Mal ve hizmetlerden yoksunluğun her insana zarar vereceğini, en çok da kız çocuklarını tehdit edeceğini ve zarar vereceğini ve onları haklarını kullanmaktan, tam potansiyellerine ulaşmaktan ve topluma tam olarak katılım sağlamaktan mahrum bırakacağını göz önüne alarak; yoksulluk içerisinde besin, su ve sanitasyon olanaklarından yoksun, en temel sağlık bakım hizmetlerinden, barınmadan, eğitimden, katılımdan ve korunmadan yoksun yaşayan kız çocuklarının durumunun geliştirilmesi;
 1. Kız çocukları üzerinde, küreselleşmenin, ekonomi politikalarının ve uluslararası ticaret sisteminin yol açtığı kısıtlamalarının etkisinin değerlendirilmesi, kız çocuklarına özel özen gösteren cinsiyet perspektifinin, tüm kalkınma politikaları ve programlarına, yoksulluğu önleme stratejilerine, gerektiği yerlerde yerleştirilmesi;


Eğitim ve Öğretim:


 1. İlk ve orta öğretimdeki cinsiyet eşitsizliklerini mümkün olan en kısa sürede, ve bütün eğitim seviyelerinde 2015 itibariyle, Herkes İçin Eğitim Ortaklığı şartları doğrultusunu da içererek, ortadan kaldırma hedefine ulaşmak için çabaların pekiştirilmesi;
 1. Eğitimin her seviyesinde cinsiyet ve yaşa göre ayrılmış veri toplanması ve kız çocuklarının okula devam etmemesinin sebepleri ve kökenleri üzerine araştırmaların yürütülmesi;
 1. Bütün çocukların, özellikle kız çocuklarının, cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken ve engelli olmaları sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaksızın, kaliteli tam, parasız ve zorunlu ilköğretime eşit erişiminin sağlanması ve orta ve yüksek okul seviyesi de dahil, her seviyede kız çocuklarının eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, bunlara ek olarak, kadınların iş gücü piyasasına girmesinin teşvik edilmesi amacıyla, mesleki ve teknik eğitim de dahil bütün akademik alanlarda eğitime teşvik edilmesi, ve cinsiyet eşitliğine ulaşma yolunda kadının güçlendirilmesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ve kadınların tam ve eşit bir şekilde kalkınma fırsatlarından yararlanmaları ve katkı sağlamaları için mevcut çabaların yenilenmesi;
 1. Resmi ve resmi olmayan eğitimin, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil diğer kalkınma hedeflerine ulaşmakta kritik bir rolü olduğunun farkında olunması, ve kadınların ve kız çocuklarının, özellikle okuldan ayrılmış ve yoksulluk içinde yaşayanların, gerekli bilgilere sahip olabilmeleri ve onların her seviyede, hayatın her alanında karar alma mekanizmalarına eşit şekilde katılmalarına hazırlamak amacıyla resmi olmayan eğitimden yararlandırılmaları;
 1. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, okullaşmada eşitliğe ulaşılmasının hızlandırılması ve özellikle göz ardı edilmiş ve marjinalleşmiş bölgelerde ve toplumlarda ve kırsal ve uzak alanlardaki ergen hamileler ve genç anneler de dahil bütün kız çocuklarının temel eğitim ve diğer eğitim düzeylerini erken çocukluk evresinde tamamlamaları için; ebeveynler, yasal vasiler, öğretmenler ve toplum liderleri ile iş birliği içinde engellerin, kapatılması gereken açıkların ve uygun stratejilerin belirlenmesi, ayrıca kız çocuklarının, eğitimin her düzeyinde okula devam etme ve okullaşma oranının artması, mali yardımlar, ücretler ve beslenme programları da dahil özel geçici tedbirlerin uygulanması;
 1. Toplumsal cinsiyete duyarlı, güçlendirici eğitim ve öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi; gerekli durumlarda, kariyer yönlendirmeyle ilgili olanlar da dahil, okul müfredatının, resmi ve resmi olmayan eğitim ve öğretim materyalleri ve öğretmen eğitimi programlarının gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi, kız ve erkek çocuklarının ilgisini ve alakasını geleneksel olmayan alanlara ve mesleklere yönelmesinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi;
 1. Kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddete karşı tedbirlerin ve okullardaki cinsel istismara karşı özel önlemleri uygulayarak, kız çocukları için güvenli ve destek verici okul ortamı ile kız çocuklarına kolaylık sağlayan okul alanlarının oluşturulması, gerekli sanitasyon ve boş vakit geçirme şartlarının sağlanması, yatılı kalma ve okula ulaştırmanın, ve gerektiği yerlerde okula giderken ve okuldan gelirken yolların güvenli hale getirilmesinin sağlanması;
 1. Aşırı yoksulluk, çocuk işçiliği, istismar ve ya sömürü, insan ticareti, fuhuş, silahlı çatışma ve yerinden edilme, göç, erken ve zorla evlilik, hamilelik, annelik ve engelli olma gibi özel hayat koşulları nedeniyle resmi eğitim programlarına devam edemeyen kız çocukları için, yeterli kaynaklarla hazırlanmış eğitimler ve geçim kaynağı becerisi kazandıran programlar geliştirilmesi;
 1. Kız çocuklarının, liderlik yapabilmesi için gerekli yeteneklerini, kapasitelerini ve tecrübelerini geliştirecek eğitimlere erişimlerinin sağlanması, kamusal yaşam içerisinde birer aktör olmalarını sağlayacak gerekli araçların, eğitimlerin ve özel programların, en üst düzeydekiler de dahil, toplumdaki mevcut güç farklılıklarını ve farklı olumlu lider modellerine ihtiyaç olduğunu göstererek, sağlanması;
 1. Genç insanlar, ebeveynler, aileler, eğiticiler ve sağlık bakımı sağlayıcılarının da ortaklığıyla genç kadınların ve genç erkeklerin gerekli davranış değişikliğini oluşturmak, gerekli yaşam becerilerini geliştirmek, HIV enfeksiyonu ve üreme sağlığı hastalıklarına karşı korunmasızlıklarını azaltmak için bilgiye, akran eğitimi de dahil eğitime, gençlere özel HIV eğitimine, cinsel eğitime ve hizmetlere erişiminin sağlanması;
 1. İlkokul seviyesinden itibaren, kız ve erkek çocuklarına, kişiler arası, toplumsal, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki çatışmaları önleme, çözme ve yönetme becerilerine sahip olabilmeleri için barışı sağlayıcı, koruyucu ve barışı inşaa edici eğitimler de dahil tüm barış ve şiddetten arınmış eğitimlere kız çocuklarının haklarının yerleştirilmiş olunduğundan emin olunması;
 1. Kız çocuklarının günlük ev işlerini ve rutinlerini yerine getirirken harcadıkları zamanı azaltmak, aynı zamanda cinsiyete dayalı iş bölümü eğilimini değiştirmek için çalışmak, aile içi iş bölümü sorumluluğunu desteklemek ve kız çocuklarının ev içindeki iş yükünü azaltmak amacıyla kamu altyapı projelerine ve ulaşım, su, sağlık hizmetleri ve sürdürülebilir enerji gibi kaliteli kamu hizmetlerine yatırım yaparak kız çocuklarının okula devam etmesinin ve ek müfredat aktivitesi becerilerinin arttırılmasının sağlanması;
 1. Özellikle yoksulluk içerisinde yaşayan kız çocuklarının, kırsalda, uzak alanlarda ve dezavantajlı koşullarda yaşayan kız çocuklarının, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişiminin arttırılmasının desteklenmesi ve geliştirilmesi; ve ayrıca ülkeler ve bölgeler arasındaki, erkekler ile kadınlar, erkek ve kız çocukları arasındaki, hatta farklı toplumsal gruplardan kadın ve kız çocukları arasındaki "bilgi teknolojilerine erişimdeki eşitsizlik" ile baş edilebilmesi için uluslararası destek sağlanması;
 1. İyi eğitim görmüş çevreler ve toplumlar oluşturarak, kadınlar ve kız çocukları arasındaki okumamışlığı yok etmek ve okumamışlıktaki cinsiyet açığını; Birleşmiş Milletler Okur Yazarlık On Yılı Uluslararası Eylem Planı'nın tam olarak uygulanması için çabaları arttırarak ve bu çabaları UNESCO'nun Herkes İçin Eğitim sürecine ve diğer çalışmalarına iyi bir şekilde entegre etmek, hatta Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil, uluslararası karar kılınmış kalkınma hedefleri çerçevesinde diğer okur yazarlık girişimlerini de kullanarak kapatmak;
 1. Eğitime eşit şekilde erişimin sağlanması ve kız ve erkek çocukları arasındaki eğitim, öğretim ve araştırma, ve her seviyedeki alanlara, özellikle temel eğitim ve okur yazarlık programlarına erişimdeki açıkların kapatılmasının izlenmesi için kapasitenin geliştirilmesi amacıyla gelişmekte olan ülkelere talepleri doğrultusunda yeterli kaynak ve teknik destek sağlanması;


Toplumsal Cinsiyete Dayalı Kalıp Yargılar:


 1. Toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların ortadan kaldırılmasının; hayatın her alanındaki cinsiyet önyargılarının ortadan kaldırılması stratejilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi ve liderler ve karar alıcılar da dahil her seviyedeki kadınların ve kız çocuklarının olumlu örneklerin çoğaltılmasında, gerekli yasaların, politikaların ve programların geliştirilmesinin, ayrımcılık ve şiddete katkıda bulunan önyargılı tutum ve davranışlara dikkat çeken bilinçlendirme kampanyalarının yürütülmesinin teşvik edilmesi yoluyla sağlanacak derin bir toplumsal değişimden geçtiğinin farkında olunması;
 1. Önyargılı tutum ve davranışların belirlenmesi için kadınların ve kız çocuklarının olduğu kadar erkeklerin ve erkek çocukların ve diğer aktörlerin (ebeveynler, öğretmenler, dini ve geleneksel liderler ve eğitim ve medya kurumları gibi)hedef kitle olarak belirlenmesi ve onlarla birlikte çalışılması ve her seviyedeki politika, yasa, program üretme ve kaynakların dağıtılması sorumluluğuna sahip karar alıcıların kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi ve kız çocuklarının güçlendirilmesi amacıyla liderlik yapmaları için cesaretlendirmesi;
 1. Okullardaki, sağlık çalışanlarının, öğretmenlerin, yasa uygulayıcı personelin, ordu çalışanlarının, sosyal hizmet uzmanlarının, yargı mensuplarının, toplumsal liderlerin, medyanın ve diğerlerinin mesleki eğitim kurslarındaki mevcut müfredata kız çocuklarına yönelik haklarını entegre ederek, erkeklerin ve kadınların, erkek ve kız çocuklarının, kız çocuklarının hakları ve diğerlerinin haklarına saygı duyma sorumluluğu konusunda, eğitilmelerinin sağlanması, ayrıca erkeklerin ve erkek çocuklarının, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete, bunların faillerinin korunmasına ve şiddete göz yumulmasına karşı durulmaları konusunda cesaretlendirilmesi;
 1. Kız ve erkek çocuklarına aile içerisinde ayrımcılık yapılmadan davranılmasını desteklemek ve bu bağlamda, kız ve erkek çocuklarının gıdaya, eğitime ve sağlığa eşit erişiminin sağlanması için önlemler almak ve kız çocuklarının sağlığının ve refahının korunması ve geliştirilmesi, kız çocuklarının aile ve toplum içerisindeki değerlerinin tanınması -erkek çocuk tercihi yapan bakış açısının önlenmesi için aile üyelerine özellikle ebeveyn ve diğer yasal vasilere yönelik program ve politikalar geliştirilmesi;
 1. Medyada toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılıların, önyargıların ve şiddetin temsili de dahil olmak üzere medyanın içeriğinin ifade özgürlüğü ile uyumlu bir şekilde gözden geçirilmesi ve yayınlanan programların kalitesinin artırılması için hükümetler ve diğer tüm ilgili aktörler arasında işbirliği ve diyalogun desteklenmesi;
 1. Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesinde erken yaştan itibaren erkek çocuklarının aktif katılımının, cinsiyete duyarlı sosyalleşme süreçleri vasıtasıyla özel programlar geliştirerek ve erkek ve kız çocuklarının, cinsiyet önyargıları ve kız çocuklarına karşı olumsuz davranışlarla mücadele konusunda rehberlik alabileceği alanlar ve çevreler oluşturarak cesaretlendirilmesi;


Sağlık:


 1. Kız çocuklarının, uygulanabilir en yüksek sağlık standartları ve sürdürülebilir sağlık sistemleri ile sosyal hizmetlerden faydalanmalarını, bu tür sistemlere ve hizmetlere ayrımcılığa uğramadan erişime sahip olmalarını temin etmek için gerekli önlemlerin alınması; yeterli beslenme ve sağlık olanakları, bulaşıcı hastalıklar, ergenlerin özel ihtiyaçları, yeme bozuklukları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ve özellikle anneden çocuğa geçen HIV'nin önlenmesi konularında dikkat harcanması; 1. Kız ve erkek çocukları için insan ilişkileri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, HIV/AIDS de dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklar, erken hamileliğin önlenmesi konularının ele alındığı, kız ve erkek çocuklarının eşit hakları ve sorumlulukları olduğunun vurgulandığı, yaşlarına uygun kapsamlı bilgi, eğitim ve gizli danışmanlığın erişebilir olmasının, bunların okul müfredatlarında da yer almasının sağlanması;
 1. Obstetrik fistül koşullarına dikkat çeken ulusal ve uluslararası önleme, koruma ve bakım stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve desteklenmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi, çok sektörlü, çok disiplinli, kapsamlı ve entegre edilmiş yaklaşımların ve daha fazla geliştirilmesi; obstetrik fistüle, anne ölümlerine, ve ilgili hastalıklara son verilmesi, uygulanabilir, ayrıntılı, kaliteli ana sağlığı bakım hizmetleri ile donanımlı ortamlarda doğum ve acil obstetrik bakım da dahil gerekli hizmetlere erişimlerin sağlanması;
 1. Kadınların insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalarına engel teşkil eden zarar verici geleneklerin ve geleneksel uygulamaların, (özellikle kadın sünnetinin) yasaklanması için ulusal mevzuatın ve politikaların geliştirilmesi ve uygulanması ve kadınların ve kız çocuklarının sağlığına zarar veren bu tür uygulamaların faillerinin cezalandırılması;


HIV/AIDS


 1. 2010 yılına kadar kapsamlı bir önleme, tedavi, bakım ve desteğin evrensel boyutta erişimine önemli ölçüde ulaşma amacına hizmet eden global çabanın bir parçası olarak; HIV/AIDS’ in önlenmesi, tedavisi bakım ve desteğinin kapsamlı bir şekilde sağlanması için oluşturulan politika ve programlarda, hamile kız çocukları, gençler ve ergen anneler de dahil olmak üzere HIV/AIDS riski altında olan, virüs taşıyan veya HIV/AIDS’den etkilenmiş olan kız çocuklarına, özel ihtimam ve destek verilmesinin sağlanması,
 1. İstenmeyen gebelik, HIV virüsü ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklardan kendilerini korunma yeteneklerini artırmaları için; ergen kız çocuklarına ve genç kadınlara, cinsel sağlık ve üreme sağlığını da kapsayacak şekilde, kendi cinselliklerini anlamaları/tanımalarına yardımcı olacak gerekli bilginin sağlanması,
 1. Yetişkin erkeklerin ve erkek çocuklarının, HIV/AIDS’in yayılmasında üreme, cinsellik ve çocuk yetiştirme ile ilgili meselelerde kadınlar-erkekler ile kız-erkek çocukları arasındaki eşitliğin geliştirilmesi konularındaki rol ve sorumluluklarını kabullenmeleri için eğitilmeleri;
 1. HIV/AIDS’in feminizasyonunun temel ve altı çizilmesi gereken sebeplerinin belirtilmesi; ve HIV/AIDS'e yakalanmış, HIV/AIDS’ten etkilenmiş kız çocuklarına destekleyici ve topluma kazandırıcı çevrenin sağlanması için, uygun danışmanlık ve psikolojik destek sağlayacak, okula kaydolmalarını ve sığınma evleri ile beslenme, sağlık ve sosyal hizmetlere eşit erişimlerini temin edecek uygun tedbirlerin yanında HIV taşıyıcılığı ve ya AIDS hastalığı sebebiyle damgalanmayı, ayrımcılığı, şiddeti, sömürüyü ve su istimali azaltmaya yönelik etkili tedbirlerin alınması,
 1. Küresel HIV/AIDS salgını bağlamında, hane sorumluluğunu üstlenen kız çocuklarının korunma, mali kaynaklara erişim, HIV/AIDS tedavisi de dahil olmak üzere sağlık ve destek hizmetlerine erişim, ve eğitime devam etme fırsatı gibi ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması, yetimlere ve korumasız çocuklara özel ilgi gösterilmesi; kadınların ve kız çocuklarının kronik hastaların bakımı konusunda üstlendikleri eşitsiz yükü hafifletmek için erkeklerin evde hasta bakımı konusundaki sorumluluklarının arttırılması;
 1. Önleme, tedavi, bakım ve desteğe erişimi engelleyen tüm yasal, düzenleyici, ticari ve diğer engelleri ortadan kaldırmak için global çabaları arttırmak; yeterli kaynakları tahsisi etmek,
 1. Antiretroviral ilaçların, özellikle ikinci nesil ilaçların, kız çocuklarının erişimine uygun hale gelecek şekilde fiyatlarının düşürülmesi için ikili ve özel sektör girişimleri ile devletlerin gönüllü olarak sosyal kalkınmaya kaynak aktarımıyla ilgili yenilikçi finansman mekanizmaları sağlamaları adına girişimlerinin- ki bunlara ilaçların gelişmekte olan ülkelere makul fiyatlardan sürdürülebilir ve tahmin edilebilir bir temele dayanarak sağlanması da dahil (Uluslar arası İlaç Alım Serbestliği (UNITAD) bu çerçeveyi çizer)- desteklenmesi;


Çocuk İşçiliği:


 1. Kız ve erkek çocuklarının istihdamında yürürlükteki ILO gerekliliklerine/kurallarına riayet edilmesinin ve etkin yaptırımlar uygulanmasının sağlanması, istihdam edilen kız çocuklarının düzgün iş ve eşit ödeme ve ücretlere sahip olmalarının işyerinde ekonomik sömürü, ayrımcılık, cinsel istismar, şiddet ve suistimalden korunmalarının, hakları konusunda bilinç sahibi olmalarının, resmi ve resmi olmayan eğitim, beceri geliştirme ve mesleki eğitim kurslarına eşit erişimlerinin sağlanması, ulusal eylem planları da dahil olmak üzere cinsiyete duyarlı önlemler geliştirilmesi; çocuk işçiliğinin, ticari cinsel istismar, köle gibi kullanılma gibi uygulamalar, zorla ve borç karşılığı çalıştırma, insan ticareti ve çocuk işçiliğinin tehlikeli türleri gibi en kötü çeşitlerin ortadan kaldırması;
 1. Göçmen kız çocukları, ev işçisi olarak çalışan ve kendi evlerindeki ev işlerini aşırı derecede yüklenen kız çocuklarının özel ihtiyaçlarının nitelikleri ve kapsamı konusunda hükümet ve kamu bilincinin arttırılması; iş gücü ve ekonomik olarak istismar edilmelerinin ve cinsel istismara uğramalarının önlenmesi, eğitim, mesleki eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve eğlence olanaklarına erişimlerinin sağlanması;


Silahlı Çatışma


 1. Silahlı çatışmalardan ve çatışma sonrası durumlardan etkilenen kız çocuklarının korunması için özel önlemler alınması ve özellikle bunların HIV/AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan, tecavüz ve cinsel istismar da dahil cinsiyete dayalı şiddetten, işkenceden, kaçırılmadan ve zorla işçilikten korunması, mülteci ve yerinden edilmiş kız çocuklarına özel ilgi gösterilmesi; uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne uymayan tek taraflı kararlardan etkilenen kız çocukları, ve insani yardım ve silahsızlanma, terhis işlemleri, rehabilitasyon desteği ve tekrar topluma kazandırma hizmetleri sağlanırken oluşan silahlı çatışmalardan etkilenen kız çocuklarının özel ihtiyaçlarının göz önüne alınması. Yabancı kuvvetlerin işgali altında yaşayan kız çocukları da uluslararası insani hukukun gerektirdiği şekilde korunmalıdır;
 1. Silahlı çatışmalarda ve çatışma sonrasında görev alan barış gücü, polis, insani amaç için çalışanlar, silahlı çatışmalarda ve çatışma sonrasında görev alan sivil polislerce kullanılan emirler, operasyon rehberleri ve eğitim programlarına toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi ve bu perspektifte kız çocuklarına özel bir dikkat gösterilmesi;
 1. Çocukların silahlı gruplar ve çatışmalar içerisine alınmasını engellemek, serbest bırakılmaları ve topluma yeniden kazandırılmalarını kolaylaştırmak için alınan önlemlerde kız çocuklarına özel ihtiyaçlara cevap verecek tedbirlerin alınması; bunun yanı sıra kız çocuklarının koruma ve destek ihtiyaçlarına cevap veren program ve hizmetlerine etkin erişimlerinin sağlanması, kız çocuklarının gelecekte aile ve toplum içerisinde damgalamalarını ve ayrımcılığa uğramalarını önlemek için gerekli önlemlerin geliştirilmesi, bu bağlamda, iyi uygulamalara ve alınan derslere dayanan işlevsel programların ve çerçevelerin ayrıntılı olarak hazırlanması ve uygulanması;
 1. Silahlı çatışmalarda çocuklara yönelik şiddet ve istismar konusundaki tüm çerçeve ve eylem planlarında kız çocuklarına yeterli dikkatin gösterilmesinin sağlanması;


Kız Çocuklarına İnsani Yardım


 1. Mülteci kampları ve sınır ülke içerisinde yerinden edilmiş olanların kampları da dahil olmak üzere, yapılan insani yardımlar, oluşturulan kalıcı çözümler ve yeniden yapılandırma çalışmalarında silahlı çatışmalardan ve doğal felaketlerden etkilenen kız çocuklarının özel ihtiyaçlarının dikkate alınması; yapılan yardımlarda uluslararası hukuka tam olarak, ve Genel Kurul'un 46/182 sayılı kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler insani yardımı çerçevesine tam olarak uyulması


Şiddet ve Ayrımcılık


 1. Kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin kınanması ve bu tür şiddetin; fiziksel, ruhsal, psikolojik ve cinsel şiddet, işkence, çocuk istismarı ve sömürüsü, rehin alma, aile içi şiddet, çocuk ve çocuk organlarını satma ya da ticaretini yapma, pedofili, çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi, çocuk seks turizmi, silahlı şiddet zarar verici geleneksel uygulamalar da dahil olmak üzere bütün şiddet türlerinin , önlenmesi için gerekli yasal ve diğer çeşitli önlemlerin alınması;
 1. , Özel ya da kamusal yaşamda zorlamalar, özgürlükten keyfi olarak mahrum etme, ve özellikle aile içinde ya da dışında fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet eylemleri ve tehditleri de dahil olmak üzere kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin; bu tarz tehdit edici eylemlerin önlenmesi, dava konusu edilmesi ve cezalandırılması için, mevcut mevzuatta gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi de dahil olmak üzere yasal çerçeveleri güçlendirecek önlemlerin alınması, gerekli olduğunda yeni mevzuatın çıkarılması, yeterli programların güçlendirilmesi ve uygun politikaların oluşturulması;
 1. Cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan kız çocuklarına, fiziksel psikolojik ve sosyal anlamda iyileşmelerini sağlayacak sıhhi, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri, yardım hatları ve sığınma evleri gibi kapsamlı programlar da dahil olmak üzere yaş ve cinsiyete duyarlı hizmetlerin sağlanması; bu hizmetler için yeterli insan kaynağının ve maddi kaynağın temin edilmesi;
 1. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin kınanması, devletlerin bu tür şiddeti ortadan kaldırma yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak amacıyla gelenek, görenek ve ya dini düşünceye başvurmaktan uzak durulmaları şiddeti teşvik eden, meşrulaştıran ve ya hoş gören tutumların kamuoyu önünde teşhir edilmesi ve ortadan kaldırılması;
 1. Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesine yönelik savunmacılığın ve haklara dayalı bilinçlendirme programlarının; kız ve erkek çocuklarına, ebeveynlere ve ailelere, yerel topluluklara, politik, dini ve geleneksel liderlere, ve eğitim kurumlarına söz hakkı vererek, ve yeterli mali desteğin, hem ulusal hem de yerel boyutta davranışlar, önyargılar, tutumlar ve zarar verici uygulamalarda değişim sağlamak amacıyla sağlanması yoluyla güçlendirilmesi;
 1. Kız çocuklarına karşı her türlü şiddete karşı savunuculuk için gerekli toplumsal iletişim ağlarının oluşturulması ve desteklenmesi, sağlık çalışanlarının ve kız çocukları ile ve ya onlar için, şiddetin erken tespiti konusu da dahil, çalışan diğer profesyonellerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için programlar geliştirilmesi, ve ulusal kalkınma stratejileri içerisinde kız çocuklarının insani haklarından ve eşitliklerinden tam olarak faydalanmalarının desteklenmesi için detaylı kararların alınması ve inisiyatiflerin kullanılması;
 1. Her türlü şiddetin önlenmesinde erkekleri ve erkek çocuklarının aktif rol almaları için cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi, şiddetin kız ve erkek çocuklarına, kadınlara ve erkeklere nasıl zarar verdiğine, eşitliği nasıl engellediğine dair bir kavrayışın erkekler ve erkek çocuklar arasında yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi;
 1. Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve toplumun bütünü üzerinde önemli etkileri olan kız çocuklarının öldürülmesi ve doğum öncesi cinsiyet seçimi gibi zararlı ve ahlakdışı uygulamalarla sonuçlanan erkek çocuk tercihinin altında yatan sebeplerin ortadan kaldırılması;
 1. Medya ve bilgi- iletişim teknolojileri yoluyla dağıtılanlar da dahil çocuk pornografisinin ve ilgili çocuk sömürüsü çeşitlerinin ortadan kaldırılması için mevzuatın ve politikaların gözden geçirilmesi, güçlendirilmesi ve oluşturulması; çocuk pornografisine cesaret veren pazarların varlığına son vermek ve çocukları cinsel olarak sömüren ve istismar edenleri cezalandırmak için çabaların güçlendirilmesi;
 1. Hükümetlerin, sivil toplumun, medyanın, iş dünyasının ve diğer ilgili aktörlerin, medya ve bilgi- iletişim teknolojileri yoluyla dağıtılanlar da dahil, çocuk pornosunu önlemek, kız çocuklarını benzer istismar ve sömürüden korumak, yasa uygulayıcıları, savcıları, yargıçları ve sosyal hizmet çalışanlarını eğitmek ve çocuk pornografisini ortadan kaldırmak için etkin kapasiteler geliştirmek amacıyla ortaklıklar oluşturulmaları ya da mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi;
 1. Birleşmiş Milletler’in, çocuklara karşı şiddet ve kadınlara karşı her türlü şiddetle ilgili derinlemesine çalışmalarında bulunan ilgili tavsiyeler ve kararların takip ve uygulamalarında kız çocuklarına her düzeyde açık bir şekilde dikkat çekilmesi;
 1. Öğretmenlerin ve sağlık hizmetleri sağlayıcılarının kız çocuklarına karşı şiddeti belirleyebilmeleri için eğitimlerinin arttırılması ve bu kişilerin kız çocuklarının sağlığına zarar veren geleneksel uygulamalar da dahil kız çocuklarına karşı her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için girişimde bulunmalarının sağlanması;
 1. Gençlerin tutulduğu/alı konulduğu yerlerde/şartlarda, kız çocuklarını her türlü fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet ve istismardan korumak için önlemler alınması; kız çocuklarının engellenmesi/alıkonulması ya da hapsedilmesinin sadece en son çare olarak ve en kısa süreler için kullanıldığından emin olunması;İnsan Ticareti


 1. Yoksulluk ve cinsiyet eşitsizliği gibi mağdurlarının korumasızlığını arttıran faktörlere dikkat çekmesi de dahil olmak üzere, insan ticaretinin önlenmesi için yapılan bütün çalışmaların toplumsal cinsiyete ve çocuk haklarına duyarlı olmasının sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının ticaretine yol açan her türlü sömürüsüne sebep olan talebin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca kız çocuklarının sömürüldüğünün belirlendiği durumlarda, onların zarar görmesinin engellenmesi ve gecikmeden koruma altına alınması için gerekli önlemlerin alınması;
 1. İnsan ticaretinin önlenmesi, mağdurların korunması, desteklenmesi, rehabilite edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması, suçluların, paylaşılan sorumluluk ve insan haklarına saygı ve diğer ilgili aktörlerin yanı sıra, menşe, geçiş ve hedef ülkelerin aktif işbirliği prensipleri temelindeki hukuksal sürece dayanarak yargılanması ve cezalandırılması için insan ticaretiyle, özellikle kadın ve kız çocuklarının ticareti ile mücadelede bölgesel çabaların yanı sıra uluslararası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi;


Yüksek Risk Altındaki Kız Çocukları


 1. Yüksek risk altında ve hizmet ve programlarına erişimde güçlük çeken kız çocuklarının ihtiyaçlarına işaret eden hedefli ve yenilikçi programlara yeterli mali kaynağın aktarılması yolu ile de her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı korumasız kız çocuklarının etkin bir şekilde desteklenmesi;


Göç


 1. Göç, özellikle düzensiz göç, çerçevesinde kız çocuklarının karşılaştığı cinsel sömürü ve iş gücü sömürüsü, mülteci kaçakçılığı, insan ticareti gibi risklerle ilgili duyarlılık oluşturulması ve cinsiyete duyarlı göç politikaları ile yasa uygulayıcı personele, savcılara ve hizmet sağlayıcılara istismar ve şiddete maruz kalmış kız çocuklarına doğru ve profesyonel müdahaleyi yapabilmeleri için eğitim programları geliştirilmesi;
 1. Mülteci kız çocuklarının, göç etme statülerine bakılmaksızın, insan haklarının ve temel özgürlüklerinin etkili bir şekilde desteklenmesi ve korunması, ve ailelerin yeniden bir araya gelmesinin uygun yasalar göz önüne alınarak hızlı ve etkin bir biçimde sağlanması;


Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi


 1. Temel eğitim, yaşam boyu eğitim, okur yazarlık ve mesleki eğitim ile bütün kız çocuklarının ve kadınların sağlık bakımlarının sağlanması yoluyla sürdürülebilir ekonomik büyüme de dahil olmak üzere insan odaklı sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi; kız çocuklarına ve özellikle hane sorumluluğunu üstlenen kız çocuklarına ekonomik bağımsızlıklarını güvence altına almakta destek olunması;
 1. Güvenli ve destekleyici alanların oluşturulması ve maddi kaynak sağlanması, rehberlik ile kadın lider ve her seviyedeki kız çocuklarının arasındaki iletişim ağının, akran eğitim programları, yaşam becerisi programları, ve diğer cinsiyete duyarlı gençliğe yönelik eğitimlerin desteklenmesi yolları kız çocuklarının güçlendirilmesi, kız çocuklarına, özellikle ergenlere, akranları ile buluşmaları ve etkileşim kurmaları, liderlik özelliklerini ve iletişim olanaklarını geliştirmeleri için fırsatlar sağlanması;
 1. Bilinçlendirme kampanyalarına yatırım yapılması, kız çocuklarının güçlenmesi ve korunması ile ilgili duyarlılığın hakların korunması, güçlendirilmesi konusunda kararlılığın artırılması, hak ihlallerine gerekli cevabın verilmesi için ebeveynler, aileler, siyasi, dini, geleneksel liderler ve cemaat liderleri ile eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları, polis memurları, hakimler, avukatlar, savcılar ve medya çalışanları da dahil olmak üzere kız çocuklarının korunması ve güçlendirilmesine ilişkin olarak tüm meslek gruplarına şiddet, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve insan hakları üzerine özelleşmiş eğitim programları verilmesi;
 1. Kız çocuklarının kendilerini özgürce ifade etme ve haklarının saygıyla karşılanması, desteklenmesi ve gelişme kapasitelerine göre bu haklarını kullanabilecek şekilde güçlendirilmeleri için tüm gerekli tedbirlerin alınması da dahil olmak üzere kendilerini etkileyen her türlü konuda görüşlerinin dikkate alınması; kendine güven, bilgi ve beceri edinme haklarının geliştirilmesi, sivil toplum da dahil olmak üzere tüm alanlarda katılımlarının kolaylaştırılması için sağlık, sosyal hizmetler, eğitim hizmetleri, programları ve inisiyatifleri konularında kız çocuklarına yeterli bilgi verilmesi;
 1. Özel ihtiyaçları olan kız çocuklarının ve onları temsil eden kuruluşlar da dahil olmak üzere kız çocuklarının karar alma mekanizmalarına katılması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalara tam ve aktif birer katılımcı olarak dahil edilmesi;
 1. Kız çocuklarına özel önem verecek şekilde toplumsal cinsiyet perspektifinin tüm mevzuata, politikalara ve programlara yerleştirilmesi; ulusal izleme ve değerlendirmenin cinsiyet finansmanı ve cinsiyet etki ölçümü, alınmış derslerin ve iyi örneklerin toplanması ve yayılmasından yararlanarak güçlendirilmesi;


Veri Toplama


 1. Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesinde ilerleme için ulusal araştırma, izleme ve değerlendirme sürecinde, özellikle bilgi eksikliği olan alanlarda, gerektiğinde güvenilir standart yöntemlerle, sistemli olarak, cinsiyete dayalı, cinsiyet, yaş ve diğer ilgili faktörler ile ayrıntılandırılmış ve geçmişten alınmış dersleri ve iyi örnekleri işaret eden verilerin ve istatistiklerin toplanması, analiz edilmesi, ve bu verilerin politika oluşturmada kullanılması için gelişim sağlanması;
 1. Ayrımcılık ve şiddet görme riski yüksek grupların belirlenmesi için kız çocuklarının ulusal ve yerel düzeyde durumu ve ihtiyaçlarının belirleneceği, yaş, eğitim, evlilik durumu, coğrafi konum, gelir ve diğer ilgili faktörlere göre ayrıştırılmış verilerin sağlandığı araştırmaların düzenli olarak yapılması;
 1. Yaşa, cinsiyete ve korumasız kız çocuklarının özel durumlarını belirleyen diğer ilgili faktörlere göre ayrıştırılmış verilerinin toplanması, ve Binyıl Kalkınma Hedefleri'nde olduğu gibi kız çocuklarını ilgilendiren uluslararası kabul görmüş göstergelerin raporlanması ve eğer gerekirse, kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı ulusal ilerlemenin daha sistemli ve etkin şekilde ölçülmesi için ve İstatistik Komisyonu'nun desteği ile ek göstergelerin geliştirilmesinin desteklenmesi;


Anlaşma Organları


 1. Komisyon, Çocuk Hakları Komitesi ve Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi'ni ve diğer ilgili insan hakları anlaşma organlarını, taraf Devletlerin hazırladıkları raporlarda kız çocuklarının durumunu açıkça ortaya koymalarının sağlanması konusunda taraf devletlere çağrı yapmaları için teşvik eder;Taahhütlerin Uygulanması


 1. Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi konusunda Pekin Eylem Platformu'nda oluşturulan hedeflerin, stratejik amaçların ve eylemlerin hayata geçirilmesi, Pekin Deklarasyonu, Eylem Platformu ve diğer ilgili taahhütlerin uygulanması için oluşturulan eylem ve girişimlerin gerçekleşmesi için Komisyon, bütün devletlere ve BM sistemi de dahil uluslararası topluma, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre bütün gerekli kaynağın, desteğin ve çabaların harekete geçirilmesi için çağrıda bulunur.
 1. Komisyon, gelişmekte olan ülkelerde Pekin Eylem Platformu, Kahire Eylem Planı ve Pekin +5 Sonuç Belgesi'nin, özellikle ulusal kapasitelerini güçlendirmeleri yoluyla, uygulanması için verilen uluslararası düzeyde yeterli finansal kaynak sağlama taahhütlerini teyit eder.

Bileşmiş Milletler Sistemine Destek


 1. Komisyon, BM sisteminin bütün organlarına, organizasyon yapıları içerisine toplumsal cinsiyet bakış açısının yerleştirilmesi ve ülke programlarındaki planlama yöntemlerinde ve sektörel programlarda cinsiyet eşitliğini sürdürmeleri ve ulusal kalkınma stratejileri doğrultusunda, ülke seviyesinde, belirli hedefleri açık şekilde ifade etmeleri için çağrıda bulunur.
 1. Komisyon, BM sistemi içerisindeki organların, kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılık ve şiddetin belirlenmesine yönelik ülke bazındaki savunuculuk ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi, eğer gerekirse, BM Ülke Ekibi aracılığıyla bu konudaki çabalarının artırılması için, BM sistemindeki organların, özellikle bunların fonları ve programlarının desteklenmesi için tüm Devletlere çağrı yaparken çok taraflı, finans ve kalkınma kurumlarını davet eder;
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə