RƏsul rza seçİLMİŞ


MÜNDƏRİCAT Oxuya bilmədiyim kitabYüklə 1.26 Mb.
Pdf просмотр
səhifə13/13
tarix03.07.2017
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

MÜNDƏRİCAT
Oxuya bilmədiyim kitab
Prometey…………………………………………………………………………………………..7
Ağasfər…………………………………………………………………………………………….7
Qaluanın son gecəsi……………………………………………………………………………….8
O'Henrinin ümid yarpağı, xəstə qız və həkimin ölümü…………………………………………...9
Oxuya bilmədiyim kitab…………………………………………………………………………..9
Pikasso ilə söhbət………………………………………………………………………………...11
Çarli Çaplinə……………………………………………………………………………………..12
Oxu, Robertino, oxu!.....................................................................................................................12
Hər fəslin öz gözəlliyi var
Hər fəslin öz gözəlliyi var……………………………………………………………………….15
Bakıda qar………………………………………………………………………………………..15
Qış günü………………………………………………………………………………………….16
Mən baharı duyuram…………………………………………………………………………….17
Novruzgülü………………………………………………………………………………………18
Yaz gəlir……………………………………………………………………………………….…19
Bahar……………………………………………………………………………………………..20
Payız yarpaqları………………………………………………………………………………….21
Salxım söyüdün sarı yarpaqları…………………………………………………………………..22
Yarpaqlar tökülməsin…………………………………………………………………………….23
İşıqlar üşüyəndə
Lövhə…………………………………………………………………………………………….24
Gül səsləri…………………………………………………………………………………….….24
Nərgiz…………………………………………………………………………………………….25
Üzü küləyə……………………………………………………………………………………….26
Könlümə yağış düşüb…………………………………………………………………………….27
İşıqlar üşüyəndə………………………………………………………………………………….28
Kövrək budaq…………………………………………………………………………………….29
İşıq və kölgə……………………………………………………………………………………...30
Gün batanda……………………………………………………………………………………...31
Yuxuma gəlmişdi Ezop
Ezop……………………………………………………………………………………………...32
Yuxuma gəlmişdi Ezop……………………………………………………………………..........32
Bağbanın qəfləti………………………………………………………………………………….34
Qaranquş  və
sərçə………………………………………………………………………….....35

__________________Milli Kitabxana_________________
Bağları qum basır………………………………………………………………………………...37
Qoca timsah………………………………………………………………………………….......38
Ana qaz…………………………………………………………………………………………..39
Balıqların nəğməsi……………………………………………………………………………….41
Məstan pişiyim…………………………………………………………………………………..42
Sərçə toyu………………………………………………………………………………………..42
Dalğalarda qalan ördək………………………………………………………………………….44
Dürək…………………………………………………………………………………………….45
Namərdlik………………………………………………………………………………………..46
Qəhrəman turac…………………………………………………………………………………..49
Yuva və ana quş………………………………………………………………………………….51
Qatil……………………………………………………………………………………………...52
Köçəri quşlar……………………………………………………………………………….........52
Qorxu…………………………………………………………………………………………….54
Göy at……………………………………………………………………………….....................55
Pəncərəmə düşən işıq
Aldanış…………………………………………………………………………………………...57
Pəncərəmə düşən işıq…………………………………………………………………………….58
Əks etmiş işıq…………………………………………………………………………………….62
Dünyalar……………………………………………………………………………….................62
Xoş qayıtdın………………………………………………………………………………...........63
Məhrəm oğru……………………………………………………………………………………..64
Divar daşı………………………………………………………………………………...............65
Do-re-mi……………………………………………………………………………….................66
Kibernetika……………………………………………………………………………….............67
Nə bilim?………………………………………………………………………………...............68
Vay o gündən………………………………………………………………………………….…69
Dözüm
Dözüm…………………………………………………………………………………………....70
Uydurma…………………………………………………………………………………………70
Deyirsən…………………………………………………………………………………….……70
İkibuynuzlu İskəndər, sirli tütək, dolu ürək haqqında…………………………………………..71
Acılıq…………………………………………………………………………………………….72
Sığorta…………………………………………………………………………………………....72
Dördümüzün söhbəti……………………………………………………………………………..73
İnsan
İnsan……………………………………………………………………………………………...75
Saatım – qəlbim……………………………………………………………………………….…75

__________________Milli Kitabxana_________________
“Saatımı  bərk  qursam”……………………………………………………………………....76
Qəribə arzular……………………………………………………………………………………77
Kefli 
İskəndər…………………………………………………………………………………78
İskəndər, Çatski, Çayld Harold…………………………………………………………………..78
İblislə söhbət………………………………………………………………………………..........80
Dəlidən 
doğru 
xəbər………………………………….…………………………………….83
Nənəmuç………………………………………………………………………………………....83
Yersiz
məzəmmət…………………………………………………………………………84
Açım, ya bağlayım……………………………………………………………………………….84
Qoy
çəkim………………………………………………………………………………….…85
Təsadüfi rəqəmlər və insan səsi ………………………………………………………………...86
Etüd……………………………………………………………………………………………....87
İkinci etüd………………………………………………………………………………………. 88
Miniatürlər……………………………………………………………………………………….89
Daşlar nə deyirdi………………………………………………………………………………...90
Həyat novellası…………………………………………………………………………………..91
Xülyalar yolunda…………………………………………………………………………….......91
Ölümdən güclülər
Ölümdən güclülər………………………………………………………………………………..93
Bir dostun xatirəsi……………………………………………………………………………….95
Qəhrəmanın ölümü………………………………………………………………………………97
Aydındır şeir dili
Təklif…………………………………………………………………………………………....102
Giley……………………………………………………………………………………………103
Aydındır şeir dili……………………………………………………………………………….104
Yeni söz………………………………………………………………………………………...104
Ənənə…………………………………………………………………………………………..104
Neyləyim, ay bala!......................................................................................................................105
Məzmun………………………………………………………………………………………...107
Fantastika……………………………………………………………………………………….107
Qafiyə…………………………………………………………………………………………..108
Qısa şeir………………………………………………………………………………………...109
Mahnı…………………………………………………………………………………………...109
Natiq dedi ki…………………………………………………………………………………….110
Şeir, vəzn və məhəbbət haqqında dastan……………………………………………………….114
Mayakovski……………………………………………………………………………………..117
Tapşırıqlı mərdimazar…………………………………………………………………………..122
"Bəzi-bəzi" azarı…………………………………………………………………………..........123
Şerin gücü…………………………………………………………………………………........124
Belələri də var…………………………………………………………………………………..126

__________________Milli Kitabxana_________________
Tənqid nəcib sənətdir…………………………………………………………………………...128
İzah……………………………………………………………………………………………...135
Karvanımız gedəcək……………………………………………………………………………135
Damğa
Çeşid-çeşid insanlar…………………………………………………………………………….137
Damğa………………………………………………………………………………………….138
Rüşvətxorlar mərsiyəsi…………………………………………………………………………141
Sual-cavab……………………………………………………………………………………...142
Qora ikən mövüc olmuşlar……………………………………………………………………..143
Qorxuram……………………………………………………………………………………….143
Və……………………………………………………………………………………………….144
Qonşu paxıl olmasa bağ çəpəri neyləyir……………………………………………………….146
Yaltaq…………………………………………………………………………………………..148
Anonimçi……………………………………………………………………………………….149
Kaftarlı………………………………………………………………………………………….151
Sitatcıl…………………………………………………………………………………………..153
Ağrılı sual………………………………………………………………………………………156
Alicənabov dedi………………………………………………………………………………...156
Pərsəng daşı…………………………………………………………………………………….158
Məsləhət………………………………………………………………………………………..159
Çibinlər…………………………………………………………………………………………161
Mığmığalar……………………………………………………………………………………...161
Mən bağa yox, ayrı bağa!............................................................................................................163
Gözlər…………………………………………………………………………………………..164
Sadə səbəb……………………………………………………………………………………...165
Baş üstə………………………………………………………………………………………....166
Ərzi-hal………………………………………………………………………………………....169
Həzər…………………………………………………………………………………………....170
Qarğıbirliyində yubiley………………………………………………………………………....172
Ədatlar və insanlar……………………………………………………………………………...176
Həqiqət…………………………………………………………………………………….........177
İclas bəlası………………………………………………………………………………….......177
İkiaçılan………………………………………………………………………………………...178
Doğrunun acısı………………………………………………………………………………….178
Üzüyümün qaşı firuzədəndir
Bakı……………………………………………………………………………………………..183
Gəncə…………………………………………………………………………………………...185
Üzüyümün qaşı firuzədəndir…………………………………………………………………...186
Sənə də qalmaz…………………………………………………………………………………186
Ala gözlü yar…………………………………………………………………………………....187

__________________Milli Kitabxana_________________
Kəklik…………………………………………………………………………………………...188
Yeddi çinar……………………………………………………………………………………...189
Gilavar………………………………………………………………………………………….190
Axşam görüşləri………………………………………………………………………………...190
Bəlkə yarım gələr oldu…………………………………………………………………………191
Əhdimizə inan yar……………………………………………………………………………...192
Əfv etdim hər şeyi……………………………………………………………………………...192
İnsaf da yaxşı şeydir……………………………………………………………………………193
Stalin……………………………………………………………………………………...........194
Ölən nəğməm…………………………………………………………………………………..195
"Qəm karvanı"………………………………………………………………………………….195
Vaxt var ikən
Vaxt var ikən………………………………………………………………………………......201
Vaxtı öldürək dedin………………………………………………………………………........202
Vaxt…………………………………………………………………………………………….202
Vaxtın karvanı………………………………………………………………………………….203
Əsrlərin səslənməsi…………………………………………………………………………….204
Varaqlardan birində……………………………………………………………………………205
Başqa varaq…………………………………………………………………………………….205
Yeni səhifə……………………………………………………………………………………..205
Üz-üzə………………………………………………………………………………………….206
Oxuyuram bir də səni…………………………………………………………………………..207
Cavab…………………………………………………………………………………………..208
Hər yaşın bir nisgili…………………………………………………………………………….208
İnan…………………………………………………………………………………………..…210
Gənclik, qocalıq, vəfasızlıq və sədaqət haqqında…………………………………………........210
Buruqların söhbəti……………………………………………………………………………....211
Qum dənələri, təqvim vərəqləri…………………………………………………………...........212
Perpetium-mobilə……………………………………………………………………………….213
Hamımız yoldayıq……………………………………………………………………………....213
Çinar ömrü
Həyat eşqi………………………………………………………………………………………215
Beyin fosfor istəyir……………………………………………………………………………..220
Mən gedəsi deyiləm…………………………………………………………………………….223
Sular axır gümüşü……………………………………………………………………………....224
Bizim doktor……………………………………………………………………………………227
Doktorla ürək söhbəti…………………………………………………………………………...229
Səhərin qapısında……………………………………………………………………………….232
Allaha məktub…………………………………………………………………………………..233

__________________Milli Kitabxana_________________
Həyat…………………………………………………………………………………………....234
Bahar hər il gələcək…………………………………………………………………………….235
Xəstələr evindən reportaj
Gündüz hansı, gecə hansıdır………………………………………………………………........236
Bir gecənin tarixi……………………………………………………………………………….237
Payızlı duyumlar………………………………………………………………………………..239
Hardayam?...................................................................................................................................240
Qarşı yöndə……………………………………………………………………………………..241
İndi……………………………………………………………………………………………...241
Antiməğlubiyyət………………………………………………………………………………..242
Yuxular görürəm………………………………………………………………………………..243
Nazimlə görüş…………………………………………………………………………………..244
"Hələ tezdir" dedilər……………………………………………………………………………246
Əvəzsiz hədiyyə………………………………………………………………………………...248
Qəribədir dünyanın işi………………………………………………………………………….249
Unutmayın……………………………………………………………………………………...250
"Olmasın, olmasın..."…………………………………………………………………………..252
"Səhərlərim açılır..."……………………………………………………………………………253
"Ömrün qəmli günlərindəyəm..."………………………………………………………………253
Çinar ömrü……………………………………………………………………………………...254
Torpaq olmuş sümüklər
Bioqrafik etirafım………………………………………………………………………………258
Torpaq olmuş sümüklər………………………………………………………………………...262
Ömürdən səhifələr……………………………………………………………………………....270
Krım xatirələri…………………………………………………………………………………..279
Məktublar silsiləsi……………………………………………………………………………....292

__________________Milli Kitabxana_________________
Buraxılışa məsul:
Əziz Güləliyev
Texniki redaktor:
Rövşən Ağayev
Tərtibatçı-rəssam:
Nərgiz Əliyeva
Kompyuter səhifələyicisi:
Alianna Duxanina
Korrektor:
Pərinaz Səmədova
Yığılmağa verilmişdir 12.12.2004. Çapa imzalanmışdır 25.06.2005.
Formatı 60x90
16
/
1
. Fiziki çap vərəqi 20. Ofset çap üsulu.
Tirajı 25000. Sifariş 170.
Kitab "Şərq-Qərb" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Bakı, Aşıq Ələsgər küç., 17.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə