Safra kesesi; kc sağ lobunun post yüzeyinde Yetişkinde 10 cm uz, 3-4 cm çapındaYüklə 445 b.
tarix05.05.2017
ölçüsü445 b.
#16879

 • Safra kesesi’nin histolojik yapısı;

  • Mukoza (yüzeyde tek sıralı prizmatik epitel ve epitel altında lamina propria)
  • Musküler tabaka
  • Seroza
 • GİS’in diğer bölümlerinden farklı olarak muskülaris mukoza ve submukoza yokturSafra kesesi histolojisiBiliyer Sistem

 • Safra kesesi kanalı ‘duktus sistikus’ tur

 • (ort 3 cm uzunluğunda ve 4 mm çapında)

 • Duktus hepatikus kommunis

 • ‘common bile duct’

 • (esas safra kanalı)

 • (5cm uz 1 cm çapında)

 • Duktus sistikusSafra

 • Safra; kc’in ekzokrin sekresyonu (günde 0.5-1 lt sekrete)

 • Safra kesesinde 5-10 kat konsantre halde depolanır, yağların sindirimi sırasında barsağa atılır.

 • Bikarbonattan zengin bir sıvı olup, 2/3’ü safra tuzlarından oluşur

 • Lipitlerin çözünmesinde safra tuzları deterjan rolü oynar

 • Safra tuzlarının %95’i ib’ta reabsorbe olur, V. Porta yoluyla tekrar kc e döner, çok az bir miktar safra tuzu ise gaita ile atılır.Safra Kesesi Hastalıkları

 • Kolelitiazis

 • Kolesistit

  • Akut taşlı kolesistit
  • Akut taşsız kolesistit
  • Kronik kolesistit


Kolelitiazis

 • Popülasyonun %10-20’sinde safra taşı bulunur, %80’i asemptomatiktir

 • İki esas grup safra taşı var:

  • Kolesterol taşları (batı ülkelerinde sık)
  • Pigment taşları (bilüribin ve Ca tuzları)


Kolelitiazis Risk Grupları

 • Kolesterol taşları için;

  • Demografik dağılım; Kuzey Avrupa ve Amerika’da daha fazla
  • İleri yaş
  • Kadınlarda sık (K/E=2/1)
  • Östrojen ve progesteron hormonu
  • Gebelik
  • Oral kontraseptif kullanımı
  • Obezite
  • Ani kilo kaybı
  • Safra kesesinde staz
  • Hiperlipidemi sendromları


Kolelitiazis Risk Grupları

 • Pigment taşları için;

  • Asya ülkelerinde ve kırsal kesimlerde yaşayanlarda sık
  • Kronik hemolitik sendromlar
  • Safra yolları enfeksiyonları
  • Crohn hastalığı
  • İleal rezeksiyon ve by-pass
  • Kistik fibrozis gibi GİS hastalıkları


Kolelitiazis Patogenez Kolesterol taşı oluşumu için;

  • Zorunlu faktörler:
  • Safranın kolesterol ile hipersatürasyonu
  • Kitle (çekirdek) oluşumu
  • Kolesterol kristallerinin yeterli süre safra kesesinde kalması


Kolelitiazis Patogenez

 • Pigment taşları ise insoluble Ca tuzlarının karışımından oluşur;

  • Unkonjüge bilirübin ile Ca tuzlarının prespitasyonu kritik rol oynar
  • Safra pH’sını da rolü var


Kolelitiazis

 • Saf kolesterol taşları;

  • Sarı renkli (içerdiği ca karbonat, fosfat ve bilirübün miktarına göre rengi değişebilir)
  • Yuvarlak
  • Genellikle çok sayıda
  • Yeterli kalsiyum içermediği için ancak %20’si radyolojik saptanabilir


Kolesterol taşlarıKolelitiazis

 • Pigment taşları;

  • Siyah- kahverengi
   • Siyah taşlar……steril kesede, çok sayıda ve küçük çaplı olup, %50-75’i radioopak
   • Kahverengi taşlar…. Enf varlığında, yumuşak kolay parçalanır, radyolüsent


Pigment taşlarıKolelitiazis

 • Taşın komplikasyonları

  • Obstrüksiyon
  • Enfeksiyon
  • Ampiyem
  • Perforasyon
  • Fistül
  • Kolestaz
  • Pankreatit
  • İntestinal obstrüksiyon
  • Hidrops
  • Mukosel
  • Kanser gelişimi


Kolesistit

 • Akut taşlı kolesistit

 • Akut taşsız kolesistit

 • Kronik kolesistitAkut Taşlı Kolesistit

 • Taş içeren safra kesesinin akut iltihabı olup, acil kolesistektominin en sık nedenidir

 • %90’ında duktus sistikus ve kese boynunda tıkanıklık vardır

 • Akut kolesistit atağında;

  • Sağ üst kadranda/epigastriumda ağrı
  • Hafif ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma
  • Bazen sarılık
  • Muayenede üst abdomende hassasiyet
  • Lökositoz, serum alkalen fosfataz↑


Akut Taşlı Kolesistit Patogenez;

 • Safra akışının tıkanması sonucu kese duvarının kimyasal irritasyonu

  • Safra stazında; safradaki lesitinin, mukozaya toksik lisolesitine dönmesi
  • Mukozayı koruyucu glikoprotein tabakasının hasara uğraması ile safra tuzlarının direkt deterjan etkisine maruz kalan mukoza
  • Distansiyona uğramış kese duvarından salınan prostoglandinler
  • Distansiyon ve intralüminal basınç artışı nedeniyle bozulan mukozal kanlanma
  • Sekonder olarak eklenen bakteriyel enfeksiyonlar


Akut Taşlı Kolesistit

 • Makroskopik incelemede;

 • Kese büyük, kırmızı-mor veya yeşil-siyah renkte olabilir

 • Serozada fibrin, ağır olgularda eksüda

 • Çoğunlukla kese boynunda ve sistik kanalda taş saptanır

 • Lümende safra çamuru, fibrin, pü, hemorajiAkut Taşlı Kolesistit

 • Kese içinde tamamen pü varsa

 • safra kesesi ampiyemi

 • Kesede nekroz olursa

 • gangrenöz kolesistit

 • sıklıkla perforasyonla birliktedirAkut Kolesistit

 • Mikroskopik incelemede;

 • Akut iltihap bulguları

 • ( ödem, konjesyon, lökositik infiltrasyon, abse formasyonu, gangrenöz nekroz)Akut Taşlı Kolesistit

 • Komplikasyonları:

 • Bakteriyel süperenfeksiyon ve buna bağlı kolanjit veya sepsis

 • Perforasyon ve lokal abse oluşumu

 • Rüptür ve diffüz peritonit gelişimi

 • Kolesistoenterik fistül

 • Kardiyak, pulmoner, renal, kc hastalıklarının alevlenmesiAkut Taşsız Kolesistit

 • Akut kolesistitlerin %5-12’sinde taş yoktur

  • Safra sisteminden bağımsız büyük ameliyatlardan sonra
  • Ağır travmalar
  • Ağır yanıklar
  • Multisistem organ hastalıkları
  • Sepsis
  • Postpartum dönem
  • Uzun süreli iv hiperalimantasyon sonrasında gelişir


Akut Taşsız Kolesistit Patogenez;

 • Dehitratasyon ve multiple kan transfüzyonları, pigment miktarını artırır

 • Hiperalimatasyon ve ventilasyon, kesede staza neden olur

 • Safra çamuru ve mukusun toplanması, duktus sistikusta tıkanıklığa neden olur

 • Safranın bakteriyel kontaminasyonu ve lizolesitinlerin oluşumuAkut Taşsız Kolesistit

 • Mortalitesi %10

 • ( sistemik vasküliti olan hastalarda, şiddetli atherosklerotik iskemik hastalığı olanlarda ve AIDS’lilerde mortalite %50)

 • Gangren ve perforasyon daha sıkKronik Kolesistit

 • Tekrarlayan akut kolesistit ataklarından sonra veya akut atak hikayesi olmadan

 • %90 safra taşı ile birliktedir, buna karşın taşın kronik kolesistit gelişiminde direkt rolü gösterilememiştir

 • Olguların 1/3’ünde E. Coli ve enterokoklar ürer

 • Semptomlar; akut kolik, sağ üst kadran ağrısı veya epigastrik huzursuzlukKronik Kolesistit

 • Makroskopik incelemede;

 • Kese büyük, kontrakte veya normal boyutta olabilir (duvardaki fibrozis, iltihap ve tıkanıklığa bağlı)

 • Seroza düzgün, genelde mat görünümde

 • Daha önce geçirilmiş akut ataklar nedeniyle fibröz yapışıklıklar ob

 • Kesitlerinde duvar belirgin şekilde kalınlaşmış, gri-beyaz, elastikiyeti azalmış

 • Lümende gri-sarı, mukoid safra ve sıklıkla taş bulunur

 • Mukoza gn de korunmuş, tıkanıklık durumunda mukozal incelme ve atrofiKronik kolesistitKronik Kolesistit

 • Mikroskopik incelemede;

 • Hafif olgularda mukoza ve subserozada lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajlar

 • Şiddetli olgularda; belirgin submukozal ve subserozal fibrozis

 • Aschoff-Rokitansky sinüsleri (mukozal katlantıların muskuler tabaka içine doğru uzanması)Kronik KolesistitPorselen safra kesesi

 • Bazı olgularda kese duvarında distrofik kalsifikasyon olurHidrops safra kesesi

 • Kronik obstrüksiyonlu olgularda keselerde, lümende şeffaf sıvı birikebilirEkstrahepatik safra kanalları hastalıkları

 • Ekstrahepatik bilyer atrezi

 • Koledokolithiazis ve kolanjit

 • Koledok kistiEkstrahepatik Biliyer Atrezi

 • Neonatal kolestazın en sık nedenidir

 • Erken çocukluk döneminde en sık ölümle sonuçlanan kc hastalığıdır

 • Ekstrahepatik safra duktuslarının tümü veya bir kısmının destrüksiyon veya yokluğu sonucu, safra akışının total obstruksiyonudur

 • Doğumu takip eden haftalar içinde safra yollarında progresif iltihabi harabiyet oluşur

 • Etyolojide; viral enfeksiyonlar, genetik geçiş, hatalı embriyonel gelişim suçlanmaktadır

 • Kc biyopsisinde; safra duktul proliferasyonu, portal alanlarda ödem ve fibrozis, parankimal kolestaz

 • 3-6 hf içinde periportal fibrozis ve sirozKoledokolithiazis ve Kolanjit

 • Koledokolithiazis; ana safra yollarında taş

 • Batı ülkelerinde taşların hemen hepsi safra kesesi kökenli, Asya’da ise primer duktal pigment taşları sıktır

 • Asemptomatik ob veya gelişen komplikasyon bulguları ( obstrüksiyon, pankreatit, kolanjit, hepatik abse, sekonder biliyer siroz, akut taşlı kolesistit) saptanabilirKoledokolithiazis ve Kolanjit

 • Kolanjit; safra duktuslarının bakteriyel enf

 • Safra akışında tıkanıklık oluşturan her etken (en sık taşlar) kolanjite sebep ob

 • Bakteriler biliyer sisteme gn de Oddi sfinkterinden girer

 • Etken patojenler; gr (-) enterik aeroblar

 • Klinik; ateş, üşüme-titreme, karın ağrısı, sarılık

 • Kc absesi ve sepsis gelişebilirKoledok Kisti

 • Gn 10 yaş öncesinde, bazen yetişkinde

 • Ekstrahepatik safra kanallarının kistik genişlemeleri

 • Abdominal ağrı, sarılık, ele gelen kitle

 • Komplikasyonları; taş oluşumu, darlık, tıkanıklık, portal hipertansiyon, safra yolları maligniteleri

 • Makroskopi; kist duvarı fibröz, bazen kalsifiye

 • Mikroskopi; tek katlı kolumnar epitel ile döşeli, kist duvarında hafif inflamatuar reaksiyon ve mural fibrozisTümörleri

 • Safra kesesi karsinomu

 • Ekstrahepatik safra kanalı karsinomlarıSafra Kesesi Karsinomu

 • Sindirim sisteminin 5. sıklıkta görülen kanseridir

 • Kadınlarda fazla

 • Tanı konduğunda genelde inoperabl’dır

 • %60-70’inde kesede taş saptanır

 • Patogenezde düşünülen en önemli faktör; safra taşları ve enfeksiyon ajanların oluşturduğu irritasyon ve kronik iltihapSafra Kesesi Karsinomu

 • Makroskopik olarak

 • Genelde fundus veya kese boynunda lokalizedir

 • İnfiltratif veya lümene doğru gelişen fungatif kitle şeklinde olabilir

  • İnfiltratif gelişme daha sık (belli bir alanda ya da tüm safra kesesini kaplayacak şekilde duvarda diffüz kalınlaşma veya endürasyon)
 • Tümörde nekroz, hemoraji, ülserasyon bulunabilirSafra kesesi karsinomuSafra Kesesi Karsinomu

 • Mikroskopik olarak

 • En sık adenokarsinom

  • Papiller
  • İnfiltratif ve az diferansiye
 • %5’i yassı hücreli karsinom veya adenoskamöz karsinomSafra Kesesi Karsinomu (adenokarsinom)Safra kesesi karsinomu

 • Tanı konduğunda çoğu lokal yayılım yapmış ve karaciğere infiltre olmuştur

 • Duktus sistikus, komşu safra duktusları, porta hepatisteki lenf ganglionları,

 • daha az sıklıkta ise periton, gastrointestinal kanal, akciğerlere yayılım görülürEkstrahepatik Safra Yolları Karsinomu

 • Son derece sinsi; ağrısız, progresif sarılık

 • Yaşlılarda ve erkeklerde daha fazla

 • Olguların 1/3’ünde safra taşı saptanır

 • Safra yollarının parazitik enfeksiyonları (Clonorsis sinensis), primer sklerozan kolanjit, inflamatuar barsak hastalığı varlığında risk artarEkstrahepatik Safra Yolları Karsinomu

 • %50’si periampüller bölgeyi de içeren distal ana safra kanalında

 • %30’u distal veya proksimal ana safra kanalında,

 • %20’si hepatik kanal bifurkasyonu ve çevresindeEkstrahepatik Safra Yolları Karsinomu

 • Tanı sırasında gn küçük çaplı

 • Safra kanalı duvarında

 • Çoğu adenokarsinomdur

  • Müsin üretimi ob veya olmayabilir
  • Yoğun desmoplastik stroma görülür


İyi Tatiller…
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə