Solunum yolu hastalıklarının korunması ve tedavisindeYüklə 445 b.
tarix05.03.2017
ölçüsü445 b.


Solunum yolu hastalıklarının korunması ve tedavisinde

 • Solunum yolu hastalıklarının korunması ve tedavisinde

 • D vitamininin rolü

 • IV. Ulusal Çocuk Solunum Hastalıkları Kongresi


D vitamininin çeşitli hastalıklardaki rolüKemik dışı organlar-D vitamini

 • Dünya’da son yıllarda yapılan D vitamini ile ilişkili devrim niteliğindeki birçok önemli araştırmalar yapılmıştır. 

 • D vitamini en az 1000 genin düzgün çalışmasını sağlamaktadır.

 • Dünyanın en önemli D vitamini uzmanlarına göre sağlıklı bir yaşam sürmek için sadece raşitizm ya da osteomalasiden korunacak kadar D vitamini almak yeterli değildir.

 • Daha hafif D vitamini yetersizlikleri de akut ya da kronik çok sayıda hastalık ve ve çeşitli kanserlerin (yirmiye yakın) hastalığın oluşumunda önemli bir rol sahibi olduğu anlaşılmıştır.Sitoplazmalarında ya da çekirdeklerinde D vitamini reseptörü olan doku ve hücrelerRaşitizm ya da osteomalasi Buz dağınının (D vitamini eksikliğinin) görünen küçük parçasıdır.D vitamini yetersizliğinin dereceleriD vitaminini- Enfeksiyon Hastalıkları-TarihçeEnfeksiyon- D vitaminini

 • Son yıllarda D vitamininin ya da onun sentezini sağlayan güneş ışığının enfeksiyon hastalıklarından koruduğu ve hatta tedavi ettiğine dair yayınlar artmıştır.

 • Ama maalesef enfeksiyon ile uğraşan birçok uzman bu çalışmalardan habersizdir ya da duysa bile nedense önemsememektedir!!!D vitamini azlığı- Deri renginin açılması

 • Kara derili Afrikalıların Avrupa’ya göç etmeleri kıtanın içlerine doğru değil deniz kenarından gitmeleri ile mümkün olmuştur.

 • Bunun nedeni D vitamininden zengin deniz ürünleri yemeleridir.

 • Kıta içine göç edenler kısa bir süre içinde çeşitli hastalıklardan ölmüşlerdir.Tbc Menenjit- D vitamini- Denizli

 • Denizli’de 500.000 yıl önceye ait bir fosilde homo erectucusun frontal kemiğinin endokraniyal yüzünde Leptomeningitis tuberculosa sekelleri saptanmıştır.

 • Kara derili insansılar buzul çağında Afrika’dan Avrasya’ya göç ettiklerinde ağır D vitamini yetersizliğine maruz kalmışlardır.

Raşitizm salgını

 • D vitamini eksikliği ile infeksiyon hastalıkları arasındaki ilişki en az yüz yıldır bilinmektedir.

 • 1650-1930 yılları arasında Britanya ve diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde raşitizm salgını vardı.

 • 19 yüzyılda raşitizm o kadar çok artmıştı ki Robert Koch raşitizme bir bakterinin sebep olduğunu düşünerek araştırmalar yapıyordu.

 • 19 yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında sanayileşmiş kuzey ülkelerinde raşitik olmayan bir çocuk bulmak çok zordu.Tbc-Pnömoni-D vitamini

 • O yıllarda raşitik çocuklarda Tbc ve pnömoni çok sık görünüyordu ve hastaları en az yarısı ölüyordu.

 • Weston Price doğal gıdalarını yiyen Eskimo ve Alaska kızılderililerinde tbc ve diğer enfeksiyonların batı tipi beslenenlere göre çok daha az görüldüğünü saptamıştı.

 • Az güneş almalarına rağmen yerli halkın balık karaciğerinden alınan D vitamini ve omega-3 ile raşitizm ve solunum hastalıklarından koruduğunu ileri sürüyordu.Sanatoryumda güneşlenen tüberkülozlu çocuklarSanatoryumda güneşlenen tüberkülozlu çocuklar (birçoğu raşitik)Sanatoryum

 • Tüberkülozlu hastaların dağlık-Ormanlık bölgelerdeki sanatoryumlarda güneş ve temiz hava ile tedavi edilmesi Nobel ödüllü Thomas Mann‘ın Sihirli Dağ (Der Zauberberg) romanında ayrıntıları ile anlatılmaktadır.Heybeliada Sanatoryumu ve Modern(!) bir hastaneUV-Tüberküloz tedavisi

 • 1903 yılı Nobel Tıp Ödülünü deri tüberkülozlu hastaları morötesi, ultraviyole (UV) ışınlaması ile tedavi eden Dr. Niels Finsen kazandı.

 • Bu çok önemli tıbbi bir ilerleme idi, çünkü o yıllarda tüberküloz ilaçları henüz çıkmamıştı ve birçok orta ve ağır tüberkülozlu hasta ölüyordu.UV lambaları (Finsen lambası) ile tüberküloz tedavisiIşınlanmış kan-Enfeksiyon tedavisi

 • Antibiyotik öncesi dönemde orta-ağır enfeksiyon hastalıklarının çoğu ölüyordu. 1920’li yıllarda doktor Emmett Knott enfeksiyon hastalıklarını UVB ve UVC ile ışınlanmış kan vererek tedavi etmeye başladı.

 • Işınlanmış kan alan enfeksiyon hastalarının çok büyük büyük bir bölümü ise yaşıyordu.

 • 50’li yıllara kadar ABD’de bir çok doktor Knott tekniğini kullanarak yüz binlerce hastayı başarı ile tedavi ettiler.Işınlanmış kan-Enfeksiyon tedavisi

 • 1950’li yıllara gelince antibiyotiklerin, tüberküloz ilaçlarının yaygınlaşması ile kan ışınlama tedavisi ilaç sanayinin yaptığı büyük promosyonlarla gözden düşmüş ve günümüzde nerdeyse unutulmuştur.

 • Işınlama tedavisi ABD’de ölürken, ilaç sanayinin etkisi altında olmayan başta Rusya olmak üzere sosyalist blok ülkelerinde canlanmış ve çok sayıda antibiyotiğe dirençli enfeksiyon hastası bu yöntemle başarı ile tedavi edilmiştir. • D vitamini-enfeksiyonEnfeksiyon-Mevsimler-D vitamini

 • Birçok uzmana göre solunum yolu enfeksiyonlarının kışın daha fazla görünmesi bu mevsimde D vitamini düzeylerinin en düşük düzeyde olmasıdır.

 • Kapalı yerlerde çalışan insanlarda ise hem yaz hem de kış D vitamini düzeyleri düşük olduğundan, bu mevsimsel fark olmamakta, bu kişiler hem yazın hem de kışın enfeksiyon geçirmektedirler.D vitamini düşüklüğü- solunum yolu enfeksiyonu

 • En az 5 çalışmada kandaki D vitamini düşüklüğü olanlarda çok daha fazla solunum yolu enfeksiyonu olduğu gösterilmiştir.Solunum yolu enfeksiyonları- D vitamini Tedavisi

 • 1948 ile 2009 yılları arasında D vitamininin tüberküloz, grip ve solunum yolu enfeksiyonları üzerine olan etkilerine ilişkin olarak 13 çift-kör plasebo kontrollu çalışma yapılmıştır.

 • Bu çalışmaların çoğunda D vitamini alan gruplarda daha çabuk iyileşme olmuştur.

 • Birçoklarında nispeten yüksek dozların kullanıldığı bu çalışmaların hiçbirinde D vitamini entoksikasyonu olgusuna rastlanmamıştır.Sık enfeksiyon-D vitamini

 • Dr. Rehman 1994’te yaşları 3 ile 12 yıl arasında değişen ve sık enfeksiyon geçiren 27 çocuğa 6 hafta süre ile haftada bir 60.000 ünite D vitamini vermiştir.

 • Birkaç hafta sonra kontrol grubunda enfeksiyonlar tekrarlarken çalışma grubunda 6 ay boyunca hiç enfeksiyon olmamış.

 • Bu çalışma nedense dikkatten kaçmış ve yıllar boyu tekrarlanmamıştır.D vitamini-Grip

 • 2008 Aralık-2009 Mart ayları arasında yaşları 8 ile 15 yaş arasında değişen 167 çocuğa 1.200İÜ/gün D vitamini, 167 çocuğa ise 3 ay boyunca plasebo verilmiş.

 • D vitamin almayan grupta Influenza A %18.6 iken, D vitamini alan grupta bunun yaklaşık yaklaşık yarısı kadarmış (%10.8)D vitamini-Astım krizi

 • Bu süre içinde ilk grupta 12 çocukta astım krizi olurken, ilave D vitamini alan grupta sadece 2 çocuk astım krizi olmuş.

 • D vitamini ucuz, etkili, yan etkisi son derece az bir karma aşıdır!!!!!!!!! • D vitamininin enfeksiyon ve enflamasyon üzerine etkileriD vitamini- antimikrobik peptitler

 • Vücut boşluklarını döşeyen epitel hücreleri ve fagositler, bir enfeksiyona maruz kalınıldığında D vitamini reseptörleri uyarılarak antimikrobik peptitler üretirler.

 • Bu peptitlerden en önemlileri ise defensin ve katelisidindir.

 • Bu antimikrobik peptitler virüslerin, mantarların, tüberküloz basilinin ve diğer bakterilerin hücre duvarlarını tahrip ederek doğal birer antibiyotik olarak etkilerini gösteriyorlar.D vitamini- Tbc basilinin öldürülmesiD vitamini-enflamasyon-otoimmünite

 • D vitamini ayrıca lökositlerden salgılanan enflamatuar maddeleri de (sitokinler= IL1, lL2, IL I2, IL 17, gamma-interferon) azaltmaktadır.

 • Böylece bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla mücadele ederken, sitokinlerin vücudumuza zarar vermesini de büyük ölçüde engellemektedir.

 • D vitamini otoimmünitenin gelişimini de azaltmakta tip 1 diyabet, MS, hoşimoto tiroidit vb gibi otoimmün hastalıklarından korunmaya yardım etmektedir.Kistik fibroz

 • D vitamininin Kistik fibrozlu hastaların bronş epitel hücrelerinde katelisidin ekspresyonunu artırdığı gösterilmiştir.

 • Yani D vitamini kistik fibroz epitelinde antibakteriyel aktiviteyi artırabilir.

 • Enfeksiyonların çok güç tedavi edilebildiği bir hastalık için bu önemli, bir konudur.

 • Bu nedenle kistik fibrozlulara sadece raşitizmden koruyacak kadar değil (>15ng/mL) optimal kan düzeyi sağlayacak kadar (40-120ng/mL) D vitamini verilmelidir.D vitamini-akciğer

 • 1,25-dihidroksi D vitamininin akciğerde önemli fonksiyonları vardır.

 • Matriks metalloproteinazlarını inhibe eder

 • Fibroblast üremesini inhibe eder.

 • Kollajen sentezini etkileyerek akciğer dokusunun yapılanmasına katkıda bulunur.

 • D vitamini önemli bir antienflamatuvardır.

 • D vitamini epitel hücresinde antimikrobiyal katelisidini artırır.D vitamini düzeyi -akciğer fonksiyon testleri • D vitamini yetersizliği-TürkiyeD vitamini yetersizliğinin dereceleriDüşük kan D vitamini düzeyleri-Türkiye

 • Ozsoylu Ş, Hasanoglu A. 25-Hydroxycholecalciferol serum levels in breastfed infant. Arc Dis Child. 1981;56:318

 • Aydın A, Ilıkkan B, Haktan M, Kavunoğlu G. Doğum sırasında annelerdeki D vitamini düzeyi ve bu düzeylerin mevsimlerle ilişkisi. XXVII. Türk Pediatri Kongresi Kitabı, Ünal Ofset 1988: 53.

 • Sarıkaya S, Çam H, Aydın A, Haktan M. Annede ve erken yenidoğan dönemindeki bebeklerde kan Ca, P, Mg, PTH ve vitamin D düzeyleri. İst Çocuk Kliniği Dergisi(Pediatri Arşivi). 1992: 3-4:92-7

 • Alagöl F, Shihadeh Y, Boztepe H, Tanakol R, Yarman S, Azizlerli H, Sandalcı O. Sunlight exposure and vitamin D deficiency in Turkish Women. J Endocrinol Invest 2000;23:173-7

 • Andıran N, Yordam N, Özon A. The risk factors for Vitamin D Deficiency in Breast-fed Newborns and their mothers. Nutrition 2002;18:47-50

 • Pehlivan İ, Hatun Ş, Aydoğan M Babaoğlu K, Türker G, Gökalp AS. Maternal serum vitamin D levels in the third trimester of pregnancy. Turk J Med Sci 2002;32:237-241.

 • Guzel R, Kozanoglu E, Guler-Uysal F, Soyupak S, Sarpel T. Vitamin D status and bone mineral density of veiled and unveiled Turkish women. J Womens Health Gend Based Med. 2001;10(8):765-70

 • Erol M, İşman FK, Kucur M, Hacıbekiroğlu E. Annede D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesi. Turk Ped Arş. 2007; 42: 29-32Doğum Sırasında Annelerdeki D Vitamini Düzeyleri ve Bu Düzeylerin Mevsimlerle Olan İlişkisi (Aydın A, Ilıkkan B, Haktan M. XXVII. Türk Pediatri Kongresi, 1988)Doğum Yapan Annelerde D vitamini düzeyleri • Günde 400 ünite D vitamini yeterli mi?Günlük D vitamini dozlarına göre raşitizm (25OH D vit: <15ng/mL) oranlarıGünlük D vitamini dozlarına göre D vitamini yetersizliği (D vit: <40ng/mL) oranlarıGünlük D vitamini dozu

 • Normal D vitamini düzeylerinin 35-40 ng/mL’nin üzerinde olması lazım.

 • Alt ve üst sınır 40-120ng/mL arasında değişmektedir. 50 ng/dL civarında bir düzeyi tutturmak için erişkin bir insanın günde en az yarım saat güneşte durması ya da 5.000 (beş bin) ünite D vitamini alması gerekmekte.

 • 2 ayda bir ağızdan içilen depo D vitamini ampulleri (300.000İÜ) ile bu amaca erişilebilir.

 • Çocuklar ise her 12.5 kiloları için günde 1.000İÜ almalılar (10 damla D vitamini).Çocuklar için Günlük D vitamini dozu • Solunum hastalıklarının korunma ve tedavisinde

 • D vitaminiD vitamini-Solunum hastalıklarından korunma

 • Dünyaca ünlü D vitamini uzmanı ve www.vitamindcouncil.org’un yöneticisi Dr. John Jacob Cannell grip ve diğer solunum hastalıklarından korunmak için günde en az 5000IÜ D vitamini alınmasını önermektedirler.

 • Daha düşük dozlarda korunma azalmaktadır.Grip tedavisi-D vitamini dozu

 • Canell grip başlar başlamaz kilo başına üç gün süre ile 1000-2000İÜ/kg/gün D vitamini alınmasını önermektedirler.

 • Örneğin 75 kg’lik bir kişiye üç gün üst üste 75.000-150.000 ünite D vitamini verilir.

 • 1. gün ve 3.gün alınan birer ampul oral 300.000 ünitelik D vitamini bu ihtiyacı karşılar.D vitamini-Grip aşısı

 • Son yirmi yıldır gittikçe artan grip aşısı kullanılmamasına rağmen yaşlılarda niye gripten ölenlerin sayısı artıyor?

 • Çünkü sağlık yetkilileri yaşlıları güneşe çıkmamalarını önermekte, yeteri kadar D vitamini de vermemektedirler.

 • Aşılar doğal bağışıklığı etkilemiyor, sonradan kazanılmışı etkiliyor; onun koruyuculuğu da yetmiyor.

 • Maalesef doğal bağışıklığın önemi doktorlar ve hatta bağışıklık bilimcileri tarafından da çok ihmal ediliyor:Каталог: bes -> file
bes -> 5. sinif fen ve teknoloji “Test 32” Bölüm 2
bes -> Pressure ulcers are major health problems in the U. S. Pressure ulcers are major health problems in the U. S
bes -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
bes -> Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına Təranə Həsənova bəzən abortlardan
bes -> Bireyin başarısı her şeyden önce dengeli beslenmeye bağlıdır. Dengeli beslenmeyi ihmal eden öğrencilerin öğrenme süreçleri olumsuz etkilenmeye mahkumdur
bes -> Bes-s 1160 Spor Masajı ve Dinlendirici Uygulamalar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor ve Sağlık Bilimleri
bes -> KantiN Çalişanlarina yönelik hijyen eğİTİMİ sağlikli beslenme
bes -> Dersin Adı-Kodu
file -> Yüksek Doz c vitamini Son Dönem Kanser Hastalarında Hayat Kalitesini Artırıyor
file -> Bağırsak florası-Hastalıklar Prof. Dr. Ahmet Aydın


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə