Tanımlar TanımlarYüklə 445 b.
tarix29.05.2017
ölçüsü445 b.Tanımlar

 • Tanımlar

 • Düzenli tekrarlayan

   • kolayca geri dönebilen
   • uyanıklıkla karşılaştırıldığında dış uyaranlara yanıt eşiğinin azaldığı
   • göreceli hareketsizlikle beliren
   • bir durumdur


 • Tanımlar

 • Bireyin herhangi bir uyaranla uyandırılabileceği bağıntılı bir bilinçsizlik durumu

 • Organizmanın uyaranlara karşı cevabının azaldığı bir dönemUyku, beynin dinlendiği, bu nedenle yavaşladığı ve hatta durduğu bir süreç olarak yorumlanırken;

 • Uyku, beynin dinlendiği, bu nedenle yavaşladığı ve hatta durduğu bir süreç olarak yorumlanırken;

 • Yapılan gözlemler ve araştırmalar;

 • uyku sırasında beyinde işlevlerin durmadığını sadece uyanıklık durumuna göre dış uyaranların daha zayıf veya farklı olarak işlendiği bir bilinç durumu olduğunu ortaya koymuşUyku,

 • Uyku,

  • Bireylerin yaşamını ve sağlığını etkileyen
  • Fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan
  • İnsanın gerek fiziksel gerekse ruhsal yönden sağlıklı olması için gerekli
  • Temel yaşam aktivitelerinden biridir
Beyin sapındaki iki özelleşmiş bölge uykunun kontrol edilmesinde önem taşımaktadır;

 • Beyin sapındaki iki özelleşmiş bölge uykunun kontrol edilmesinde önem taşımaktadır;

Beden ve ruh sağlığı açısından

 • Beden ve ruh sağlığı açısından

 • önemliUyku Sırasında Görülen Fizyolojik

 • Uyku Sırasında Görülen Fizyolojik

 • Değişiklikler

 • Böbreklerden fosfat atılır

 • Adrenal hormonlar salgılanır

 • Vitaminler kullanılır

 • Deri onarımı gerçekleşir

 • Büyüme hormonu salgılanır

 • Vücut onarımı (yara kapanması) sağlanırUyku Sırasında Görülen Fizyolojik

 • Uyku Sırasında Görülen Fizyolojik

 • Değişiklikler

 • Santral sinir sisteminin normal etkinliğinin devamını sağlar

 • Santral sinir sisteminde normal dengeyi sağlarUykusuzluk Durumunda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

 • Uykusuzluk Durumunda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

 • Yorgunluk, bezginlik

 • Konsantrasyonda güçlük

 • Ağrıya karşı duyarlılıkta artış

 • SinirlilikUykusuzluk Durumunda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

 • Uykusuzluk Durumunda Görülen Fizyolojik Değişiklikler

 • İleri durumda;

 • Halüsiyasyon, iştahsızlık, boşaltımda zorluk

 • Deri sarkması, renginde koyulaşma(göz altları)

Belirli aralıklarla yinelenen biyolojik olaylara Biyolojik Ritim;

 • Belirli aralıklarla yinelenen biyolojik olaylara Biyolojik Ritim;

 • Aradan geçen zamana Ritim Periodu denir

 • Günlük(sirkadiyen) en sık görülen ritim’dir

  • Karanlıkta ya da aydınlıkta da devam
  • etmesi ritmin endojen (içten gelen)
  • kaynaklı olduğunu
  • ve bir iç saatin varlığını gösterir
 • UYKU EVRELERİ • Klasik tanımlama ile uyku

  • REM -Hızlı Göz Hareketleri- (Rapid Eye Movement)
     • Yüzeyel Uyku
     • Derin uyku
  • Non-REM (NREM)
 • olmak üzere iki ana dönemden oluşurUykunun uyanıklık ile beraber

 • Uykunun uyanıklık ile beraber

 • periodik geçişlerin olduğu beş

 • dönemi vardır

 • Genellikle kısa bir uyanıklık döneminden sonra 1.,2.,3.,4. döneme girilirİlk REM dönemi uyku başladıktan

 • İlk REM dönemi uyku başladıktan

 • 90-120 dk sonra ortaya çıkar

 • Daha sonra yaklaşık 90 dk aralarla bir gecede 3-5 REM döneminden geçilirUykunun hafif olduğu uyku-uyanıklık arasında geçiş evresidir

 • Uykunun hafif olduğu uyku-uyanıklık arasında geçiş evresidir

 • Uyarılarla (gürültü, dokunma, diğer uyarılar) hemen uyanır

 • Fizyolojik aktiviteler azalır (kalp atımı, solunum, ısı vb.) metabolizma yavaşlar

 • Olağan uykuda bu evrenin süresi:

 • ½dk ile 7dkUyku 1. evreye göre daha derindir, uyandırılma güçtür

 • Uyku 1. evreye göre daha derindir, uyandırılma güçtür

 • Bu dönemde beyin uyarıların önemine göre hareket eder (ör; gök gürültüsü/bebek sesi)

 • Fizyolojik aktivitelerde azalma devam eder (kalp atımı, solunum, ısı vb.), kas tonüsü azalır

 • Bu evrenin süresi: 10dk ile 20dkUyku 2. evreden daha derindir, uyandırılmak için güçlü uyarı gerekir

 • Uyku 2. evreden daha derindir, uyandırılmak için güçlü uyarı gerekir

 • Solunum düzenli, kalp atımı ve vücut sıcaklığı düşüktür, vital bulgular yavaş/düzenlidir

 • Kaslar tamamen gevşektir

 • Bu evrenin süresi: 15dk ile 30dkUyku siklusunun en derin olduğu, vücudun tamamen dinlendiği, fizyolojik olayların geliştiği evre

 • Uyku siklusunun en derin olduğu, vücudun tamamen dinlendiği, fizyolojik olayların geliştiği evre

 • Vital bulgular anlamlı şekilde düşük, kaslar gevşemiş, metabolizma yavaştır

 • Horlama, uykuda anlamsız konuşma, uyurgezerlik, enürezis görülebilirSomototropin ve büyüme hormonu salgılanır

 • Somototropin ve büyüme hormonu salgılanır

 • Uyandırılma eşiği düşüktür

 • Bu evrenin süresi: 15dk ile 30dkUyku başlangıçından 90 dk sonra başlar

 • Uyku başlangıçından 90 dk sonra başlar

 • Başta boyun kasları olmak üzere (solunum ve göz kasları hariç) iskelet kaslarında tonus kaybı olur

 • Bilişsel ve fizyolojik aktivitelerde artış olurRüyaların (canlı ve renkli) büyük çoğunluğu (%80) bu evrede görülür

 • Rüyaların (canlı ve renkli) büyük çoğunluğu (%80) bu evrede görülür

 • Erkeklerde ereksiyon, kadınlarda uterusta ritmik kasılma olur

 • Taşikardi-bradikardi dönemleri görülür, solunum sayısı ve derinliği değişir, gastrik sekresyon artarYaş gruplarına ve yaşam dönemlerine göre uyku niteliği ve süreci değişir

 • Yaş gruplarına ve yaşam dönemlerine göre uyku niteliği ve süreci değişir

 • Fiziksel hastalık, gebelik, zihinsel stres, artmış mental gerginlik uyku gereksinimini artar

 • Zorlu öğrenme durumları ve stres dönemlerinde REM dönemi artar • Yeni doğanlar

 • Süt çocuğu(infant)

 • Oyun çocukluğu

 • Okul çağı çocukluğu

 • Adölesanlar • Uyku sorunu hastalıklarda bulgu olarak görülür

 • Çoçuk, erişkin ve yaşlılarda uyku sorunu yaygındır

Tanım;

 • Tanım;

 • Uykuya dalma, sürdürme ve sonlandırmada güçlük çekilmesi ve bireylerin yeterli bir süre ve zaman diliminde uyuyamadığı için dinlenememesi ve güne hazır olmamasıA. Primer İnsomnia

 • A. Primer İnsomnia

 • - Psikofizyolojik

 • - SubjektifGünlük yaşamın sürdürülmesini etkileyen, gece yeterince uyunmasına karşın, gündüzleri uyuma gereksinimi ile kendini belli eden bir sorundur

 • Günlük yaşamın sürdürülmesini etkileyen, gece yeterince uyunmasına karşın, gündüzleri uyuma gereksinimi ile kendini belli eden bir sorundurUzamış uyku epizotları

  • Uzamış uyku epizotları
  • Tekrarlayan uyku atakları
  • Gündüz aşırı uykulu olma
  • Her yerde uykuya dalma eğiliminde olma
  • Kolaylıkla uykuya dalma


Uyku-uyanıklık durumunu düzenleyen mekanizmanın disfonksiyonuyla ortaya çıkan bozukluk

 • Uyku-uyanıklık durumunu düzenleyen mekanizmanın disfonksiyonuyla ortaya çıkan bozukluk

 • Gündüzleri kontrol edilemeyen yineleyici uyku atakları vardır • Uyku atakları 1.5-2 saatlik aralarla, önüne geçilmez bir şekilde ortaya çıkar, birey 5-10dk uyduktan sonra kendini tamamen uyumuş hissederUyku sırasında solunumla ilişkili bozukluklar ağırdır

 • Uyku sırasında solunumla ilişkili bozukluklar ağırdır

 • Uyku Apnesi Sendromu

 • 10 sn yada fazla süren, solunumun durması ile karakterize bir bozukluk

 • Tanı için; 5 apne/1 saat; koşulUyku sırasında ortaya çıkan periodik, yineliyici ekstiremite (özellikle alt ekstiremiteler) hareketleridir

 • Uyku sırasında ortaya çıkan periodik, yineliyici ekstiremite (özellikle alt ekstiremiteler) hareketleridir

 • Uykuda kısa süreli uyanıklıklara neden olurHuzursuz Bacak Sendromu

 • Huzursuz Bacak Sendromu

 • Uyku sırasında, genellikle ayaklarda belirgin olmak üzere uyuşma, karıncalanma vb. hislerin olduğu, bazen ağrı ve sıçramalarla karakterize bir tabloSirkadiyen ritm, aydınlık ve karanlığa göre ayarlanan endojen bir düzenlemedir

 • Sirkadiyen ritm, aydınlık ve karanlığa göre ayarlanan endojen bir düzenlemedir

 • Sirkadiyen ritim bozukluğu;

 • istenilen ile yaşanan uyku periodlarındaki düzensizlikler oluşan durumlardırÜç tipi vardır:

 • Üç tipi vardır:

 • Gecikmeli uyku evresi tipi

 • Jet Lag tipi

 • Değişen mesai saatleri tipiGecikmeli uyku evresi tipi

 • Gecikmeli uyku evresi tipi

 • Uyku ve uyanma saatlerinin istenilen zamandan daha geç saatlere kayması, uyku başladıktan sonra sürdürmede güçlüğün olması ve çaba ile alışıldık uyku fazına dönmede yetersizlik ile karakterize durum2. Jet Lag tipi

 • 2. Jet Lag tipi

 • Batı ya da doğuya uçarken yaşanan saat uyumsuzluğu sonucu ortaya çıkan bir durumdur

 • Batıya doğru uçarken biyolojik saatin ayarı daha kısa sürer (batı için ayar 4 gün, doğu için 9 gündür); kuzey-güney uçuşlarında değişmez (aynı meridyendedir)3. Değişen mesai saatleri tipi

 • 3. Değişen mesai saatleri tipi

 • Gece mesaisi ya da mesai saatlerinin sık değişmesi ile birlikte asıl uyku dönemi sırasında uykusuz, aslı uyanıklık sırasında uykulu olmadırUykuda, uyku dönemi ile eş zamanlı davranış ve fizyolojik alanlarda değişmeler/bozulmalar olması

 • Uykuda, uyku dönemi ile eş zamanlı davranış ve fizyolojik alanlarda değişmeler/bozulmalar olması

 • Kabus bozukluğu

 • Uyku terörü

 • Uyurgezerlik (somnambulizm)1. Kabus bozukluğu

 • 1. Kabus bozukluğu

 • 3-5 yaşlarında sıktır, dış uyaran olmaksızın uyanmaya yol açan, korkutucu rüyalarla karakterize durum

 • Birey korkuyla uyanır, rüya rüyayı hatırlar, sonra yine uykuya dalar2. Uyku terörü

 • 2. Uyku terörü

 • Uykunun ilk saatlerinde, yavaş dalga uykusu sırasında ortaya çıkan, çığlık atma ve ağlamanın eşlik ettiği, yoğun korku ile birlikte otonomik ve davranışsal değişikliklerle belirli bir bozukluk3. Uyurgezerlik

 • 3. Uyurgezerlik

 • Yavaş dalga uykusu sırasında ortaya çıkan, ani motor aktivite ile kendini gösteren bir bozukluktur.

 • Uykunun ilk saatlerinde oluşur, yaklaşık 10 dk. süren, bu sırada kişinin uyandırılmasının güç olduğu ve amnezinin eşlik ettiği bir tablo

Uyku hijyeni

 • Uyku hijyeni

 • Bireylerin belirgin ruhsal ya da organik bir bozukluğunun olmadığı durumlarda uyulması gereken durumlarSabahları uyanınca hemen yataktan çıkılması gerektiği söylenir

 • Sabahları uyanınca hemen yataktan çıkılması gerektiği söylenir

 • Egzersizleri (sabah ya da öğleden sonra yapılmalı) akşam yatma zamanından 2 saat önce yapmaktan kaçınmalı

 • Uyku-uyanıklık siklusu bozulmamalı (hafta sonu-tatillerde uykusuz kalınmamalı)Yatak odası; uyuma dışında aktiviteler için kullanılmamalı (TV izleme, atıştırma vb)

 • Yatak odası; uyuma dışında aktiviteler için kullanılmamalı (TV izleme, atıştırma vb)

 • Uyumak için gevşeme tekniklerinin kullanılması, kaygı verici düşüncelerden uzak durma

 • Kafein ve alkol alınımının sınırlandırılması

 • Çevrede uykuyu engelleyici durumların belirlenmesi (ısı-ışık-ses vb)Uyumaya yardımcı malzemelerin (kulak tıkacı, göz bandı) kullanılmalı

 • Uyumaya yardımcı malzemelerin (kulak tıkacı, göz bandı) kullanılmalı

 • Uyumadan önce (3 saat önce) ağır yemek yemekden kaçınma

 • Uyumak için kendini zorlamama

 • Gündüz uyumamakUyku hijyeni alışkanlıklarına uygun girişimler uygulanmalıdır

 • Uyku hijyeni alışkanlıklarına uygun girişimler uygulanmalıdır

 • Uygulamanın arkasından hemşire değerlendirme yaparak amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmelidir

 • Ör; odanın ışığını kapattıktan sonra bireyin uyuyup uyumadığı kontrol edilmeli, bireyinde bir önceki günle ilgili uyku durumunu değerlendirilmesi istenirUykuyu bozan primer hastalıklar tedavi edilmeli, uykuyu bozan çevresel faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalı

 • Uykuyu bozan primer hastalıklar tedavi edilmeli, uykuyu bozan çevresel faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmalıMasaj, gevşeme teknikleri gibi tamamlayıcı terapiler, hidro ve termoterapi; ör; sıcak ayak banyoları

 • Masaj, gevşeme teknikleri gibi tamamlayıcı terapiler, hidro ve termoterapi; ör; sıcak ayak banyolarıUyumayı sağlayan ilaçların kullanılmasıdır

 • Uyumayı sağlayan ilaçların kullanılmasıdır

 • Düşük dozlarda ve kısa süreli kullanılmalıHemşire kuramcılara göre de uyku; temel insan gereksinimidir ve hemşirelik tanıları arasında yer alır

 • Hemşire kuramcılara göre de uyku; temel insan gereksinimidir ve hemşirelik tanıları arasında yer alır

 • NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) tanısı:

 • “Uyku Örüntüsünde Bozukluk”Yeterli bir uyku iyileşme sürecini hızlandırır, bu nedenle hastaların daha fazla uyku ve dinlenmeye ihtiyacı vardır

 • Yeterli bir uyku iyileşme sürecini hızlandırır, bu nedenle hastaların daha fazla uyku ve dinlenmeye ihtiyacı vardır

 • Hemşire, bütüncül bir yaklaşım sergileyerek onları etkileyen ya da etkileyebilecek tüm problemleri önceden tanımalı ve uygun girişimlerde bulunmalıdırHemşire, öncelikle bireyin uyku durumuna ilişkin veri toplamalıdır

 • Hemşire, öncelikle bireyin uyku durumuna ilişkin veri toplamalıdır

   • - Bireyin uyku düzeni ve alışkanlıkları
   • - Şu anki uyku düzeni
   • - Uykuyu etkileyen etmenler nelerdir ?
   • - Uykusunun rahat-yeterli-dinlendirici olup olmadığı


- Uyku sorunu olduğunu düşünüyor mu ?

 • - Uyku sorunu olduğunu düşünüyor mu ?

 • Uyku sorunu ifade ediyorsa daha ayrıntılı veri toplanmalıdır

 • TANILAMA: Elde edilen veriler gözden geçirilerek hemşirelik tanısı konulurUYGULAMA

 • UYGULAMA

 • Uyku sorununa yol açan etmenlere uygun

 • olarak girişimlerde bulunulurUYGULAMA

 • UYGULAMA

 • Bu girişimler:

 • Terapötik ilişkinin kurulması

 • Fiziksel rahatsızlıkların kontrolü

 • Dinlendirici ortam sağlanmas

 • Uyku bütünlüğünün sağlanmasıUYGULAMA

 • UYGULAMA

 • Bu girişimler:

 • yatma zamanı alışkanlıklarına izin verilmesi

 • rahatlığın sağlanması

 • farmakolojik tedavi girişimleri

 • aile desteğ

 • eğitimDEĞERLENDİRME

 • DEĞERLENDİRME

 • Uygulanan tedaviler subjektif verilerle ve hastanın yorumlarıyla değerlendirilmelidir

 • Eğer beklenen sonuçlar elde edilmemişse veriler yeniden gözden geçirilerek girişimler planlanmalıdır

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə