Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s IYüklə 23,33 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/8
tarix02.12.2016
ölçüsü23,33 Kb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8

CAVABLAR
1.  Sübh çağı
2. Ay, gün
3.  Qar
4. Çay
5.  Su
6.  Bulud
7.  Yel
8.  Günəş
9.  Damcı
10.  Yağış
11.  Baca, od, tüstü
12. Günəş
13.  Günəş şüası
14.  Yol
15.  Həftə günləri
16.  İldırım, dolu
17.  Günəş
18.  Külək
19.  Yer
20. Göy, ulduzlar
21.  Göy, ulduzlar
22.  İl, ay, gün
23.  Qar
24.  Göy gurultusu
25.  Duman
26. Yay, qış'
27.  Ulduzlar
28.  Göy, yol, ulduzlar
29.  Buz
30.  İl, aylar, günlər, gecə, gündüz
31.  Çay
32.  Körpü altından axan su
33.  Gecə və gündüz
34.  Ay
35.  Günoş
36.  Od
37. Ulduzlar, Ay
38. Od
39.  Yer
40. Fəsillər
41. Qor və ya od dənəsi
42. Ulduzlu səma və ya Yer
43. Ay, Günəş
44. Ulduz
45.  Su, daş, ot
46. Tüstü, kül
47. Günəş
48. Günəş2
49. Ay
50.  Şimşək
51. Tüstü
52. Tüstü
53.  Günəş
54. Gecə
55.  Buxarıda yanan ocaq
56.  Bulud, göy gurultusu
57. Ulduzlu səma
58. Gecə və ulduzlar
59. Qar
60. Günəş, Ay
61.  Od, tüstü
62.  Gecə-gündüz
63.  Od
64.  Sel
65.  Yel, sel
66. Çay
67. Qar
68. Külək, sel
69. Çay
70. Göy gurultusu, dolu
71.  Dolu
72.  İ1
73.  Səma, Günəş
74. Alov
1 Bu tapmacanın cavabı bəzi  rayonlarda Ay və gün kimi qeyd edilir.
2  Tapmacanm  laxıl,  su,  Ay və sairə cavabları da vardır.
75. Odun, kül, tüstü, od'
76. Qar və Günəş
77. Həftə və gün
78.  Göy, bulud, yağış, Yer
79.  Bulud, Yer2
80. Külək
81. Şaxta
82. Külək
83.  Buz
84. Yer
85. Yer, göy
86. Od, tüstü
87. Od, tüstü
88. Yol
89. Qar
90. Günəş
91.  Su
92.  Su
93. Torpaq
94. Qar
95. Bulaq
96. Dəniz, çaylar
97. Ay
98. Günəş
99. Sel-su
100. Su
101.  Su
102. Yağış
103.  Yağış
104. Günəş
105.  Bulud
106. Ayın, günün batması
107. Qar, Günəş
108. Yağış3
109.  Dolu
110. Yağış
111. Qar
112.  Şüa
113. Ulduzlar
114. Çay
115.  Bulud
116. Ulduzlar
117. Göy
118. Günəşli göy
119. Ay
120. Yol
121.  Göy, Yer, Ulduz, Ay
122.  Buz
123. Damcı
124. Qar
125.  Yel
126.  Göy, Yer
127.  Körpü altdan keçən çay
128.  Fəsillər
129.  Gecə, gündüz
130. Ay
131.  Dünya, yel və dərya
132.  Qış və yaz adlı gəlin
133. Yağış
134.  Ulduz
135.  Dan ulduzu
136.  Su
137.  Damcı
138. Bulud
139.  Leysan
140. Günəş
141. Günəş
142.  Çayları  udan dəniz
143.  Ulduz, soma
144. Gecə-gündüz
145.  Buz
146. Ay
147. Günəş
148. Tüstü
149.  Duman
150. Dolu
151. Günəş
152. Damcı
1 Bu tapmacanın bir cavabı  da buğda və samandır.
2 Bu tapmacanın başqa bir cavabı at və onu əmən qulun mənasında işlənir.
3 Tapmacanın əsl  mənalanndan birisi ao'dır.

153.  Qış,  yay
191.  Qızılgül
154.  Günoş
192.  Zoforan
155.  Buz
193.  Moxmori gül
156.  Ay  işığı
194.  Qızılgül
157.  Ulduzlar
195.  Lalə
158.  Ay  işığı,  göy  qurşağı
196.  Limon
159.  Dəniz
197.  Xaş-xaş
160.  Duman
198.  Mixək  gülü
161.  Su
199.  Zəfəran
162.  Yol
200.  Tütün
163.  Yol
201.  Xma
164.  Tüstü
202.  Pambıq
165.  Dağ
203.  Zoforan
166.  Kiilək
204.  Pambıq
167.  Yağış,  yel,  Günoş
205.  Yarpaq
168.  Fosillor
206.  Yarpaq
169.  Ulduzlar
207.  Söyüd ağacı
170.  Giinoş
208.  Bağ
171.  Daş
209.  Ağac
172.  Iloftəniıı  günlori
210.  Ağac yarpağı
173.  Buz,  qar
211.  Ağaclar
174.  Çay
212.  Ağac
175.  Tüstü
213.  Lobya
176.  Tiistü
214.  Kolom
177.  Ay,  ulduzlar
215.  Soğan
178.  Tonqal,  ocağın  ovvəlcə  sakit,
216.  Bibor
sona  yaxın  yırğalana-yırğalana
217.  Çuğundur
yanması
218.  Turp
179.  Günoş
219.  İstiot
180.  Boyaq  kökü
220.  Qabaq
181.  Pambıq
221.  Badımcan
182.  Qızılgül
222.  Qarpız
183.  Sumaq'
223.  Qarpız  votağı
184.  Zofəran
224.  Qabaq
185.  Pambıq
225.  Kəlom
186.  Gülburnu
226.  Kartof
187.  Xına
227.  Kələm
188.  Sulu qolyandakı  tonbəki
228.  Şamama
189.  Xına
229.  Kələm
190.  Limoıı
230.  Turp
1  Bu  tapm acanm   başq a  bir cav ab ı  da xıntıdır. 
190 
-------------------------------------------
231. Kələm
232.  Soğan
233.  Çuğundur
234.  Soğan
235. İstiot
236. Koləm
237. Qarpız
238.  Çuğundur
239. Soğan
240.  Kök
241. Qarpız
242. Kartof
243. Qarpız
244. Xiyar
245. Xiyar tumu
246. Sanmsaq
247. Kələm
248. Boranı
249. Balqabaq
250. Xiyar
251. Qabaq, yemiş
252.  Soğan
253. Qarpız
254. Qarpız
255. Xiyar, badımcan
256. Qarpız
257. Balqabaq, qarpız
258. Boranı
259.  Soğan
260. Xiyar
261. Böyürtkən
262. Alma
263.  İydə
264. Əzgil
265. Qara əncir
266. Zoğal
267. Alma
268.  Fındıq
269. Əncir
270. Əzgil
1  Tapmacamn  d ig ə r cavabı  bibərdir.
271.  Xurma
272.  Heyva
273.  Şaftalı
274.  İydə
275. Əzgil
276.  Fmdıq
277.  İydə
278.  Heyva
279. 
Nar
280.  Əncir
281.  Püstə
282. Yaşıl qabıqlı qoz
283.  Şabahd'
284.  Əncir qaxı
285.  Qoz ağacı
286.  İnnab
287. Zoğal
288.  İydə
289. Əncir
290. İydə
291.  İydə
292.  Şaftalı
293.  Püsto
294. Qoz
295.  Qoz qorzoyi
296.  Çiyələk
297. Zoğal
298.  Şabalıd
299.  Çiyolok
300. 
Nar
301.  Qoz
302. Qoz ağacı, qoz qabığı,  loposi
303.  Tənok, yarpağı,  üzüm, çaxır
304.  İydə
305.  Qoz loposi
306. 
Nar
307.  Üzüm
308.  Şaftalı
309.  Çiyolok
310.  Badam

311. Şabalıd
312. Tənək
313. Böyürtkən
314. Şaftah
315. Nar
316. Nar
317. Tut
318. Qoz
319. Qoz
320. Əncir
321. Qoz
322. Albalı
323.  Püstə
324.  Böyürtkən
325. Püstə
326. Fmdıq
327. Moruq
328. Qara tut
329. Fındıq, şabalıd
330.  Üzüm
331.  Xurma
332.  Xurma
333.  Böyürtkən
334. İydə
335. Əncir
336.  Şaftalı
337.  İydə
338.  Qoz
339. Üzüm
340. Nar
341. Armud
342.  Çiyələk
343. Badam1
344. Çiyələk
345.  Fındıq
346. Əzgil
347. Xurma
348.  Əncir
349.  Böyürtkən
350. Göbələk
351. Düyü
352.  Xaşxaş
353. Xaşxaş
354.  İtbumu
355. Düyü
356.  Düyü
357.  Sarmaşıq
358. Lobya
359. Taxıl
360. Lobya
361.  Süpürgə
362.  Qarğıdalı
363. Taxıl
364. Sumaq
365.  Buğda
366.  Darı
367.  Tuğ süpürgəsi
368.  Gicitkən
369.  Göbələk
370. Çəltik
371. Göbələk
372.  Göbələk
373. Yonca
374. Lobya
375.  Qarğıdalı, tuğ süpürgəsi
376.  Dart
377. Yovşan süpürgəsi
378. Süpürgə
379. Toxum
380. Buğda və saman
381. Arpa
382. Göbələk
383. Buğda
384. Qaratikan
385. Qarğıdalı
386. Süpürgə
1 Bu tapmacanın limon, portağal kimi başqa cavabları da vardır. 
192 
--------------------------------------------------------------------------------------
387. Sünbül və oraq'
388. Donbalan, yer alması
389. Üzərlik
390. Buğda2
391. Qarğıdalı
392. Sarmaşıq
393.  Günəbaxan
394. Günəbaxan tumu
395.  Süpürgə
396. Göbələk
397. Qarğıdalı
398. Taxıl
399. Süpürgə
400. Göbələk
401. Lif
402. Göbələk
403. Gicitkən
404. Gicitkən
405. Buğda
406. Qarğıdalı
407. Buğda
408. Qarğıdalı
409. Düyü
410. Qamış3
411. Sarmaşıq
412. Qarğı dəstəsi
413. Qarğıdalı
414. Göbələk
415. Taxıl
416. Çəltik
417. Üzərlik
418. Qarğıdah qamışı
419. Xaşxaş
420.  Xaşxaş4
421. Küncüt
422.  Pişik
423. Koramal
424. Keçi
425. Maral
426. Canavar
427. İlan
428. Balıq
429. Meymun
430.  Qurbağa
431.  İt
432.  Qoyun
433.  Tısbağa
434. Tısbağa
435. İlan, ilbiz
436. Kirpi
437. Quzu
438.  Dəvə
439. İlan
440. Canavar
441.  Şir
442. Ayı
443.  İlan
444.  Balıq
445.  Siçan və pişik
446. Kirpi
447.  Siçan
448.  Fil
449.  Balıq
450.  Dəvə5
451. Maral buynuzu
452. Ayı
453. Kərtənkələ
454.Dəvo
455. 
Balıq
456. Qoç
457. Dovşan
458. Siçan
459. Donuz, it, qoyun, inək döşləri
460. Pişik
1 Bu tapmacanın da bir ncçə menası vardır; onlardan biri de yağı^dır.
2  Bu tapmacanın Giinəş,  su və sairə cavablan vardır.
3 Tapmacanın diger cavabı oxlovdur.
4 Bu tapmacamn qabaq, gəbd və s.  cavablan da mövcuddur.
5 Tapmacanın bir cavabı da çətsnA\x.

461. Qatır
462.  Siçan
463. Kirpi
464.  Dəvə
465. Kirpi
466. Qurbağa
467.  Siçan
468.  İlan
469. Kərtənkələ
470.  İlan
471.  Porsuq
472.  Koramal
473. Pişik
474.  Dovşan
475.  Balıq
476. Canavar
477.  İnək
478.  Balıq
479. İlan
480. Tısbağa
481. Ceyran
482.  Dəvə
483. Kirpi
484. Kərtənkələ
485. Camış
486. Tısbağa
487. Küçük
488. Qoyun
489.  İt
490. Tısbağa
491. Qurbağa
492.  Dovşan
493. İlan
494. Kirpi
495. Qoyun
496. Canavar
497. Keçi
498. Tısbağa
499. Keçi
500. Keçi
1 Bu tapmacanm xaş-xaş,  qabaq,
2 Bir menası da ulduzAm.
501. Koramal
502. Qurbağa
503. Porsuq
504. Balıq
505. Qurbağa
506. Qurbağa
507. Qatır
508. Siçan və pişik
509. Kirpi
510. Siçan
511. Qatır
512. İlan
513. Tısbağa
514. Qoyun
515. Balıq
516. Tısbağa
517. Balıq
518. Tısbağa
519. Ceyran
520. Siçan
521. Çöl donuzu
522.  Balıq'
523. Canavar, it, çoban, qoyun
524. Kərtənkələ
525. Kəklik
526. Sağsağan
527. Qaranquş
528. Cücə
529. Toyuq-cücə2
530. Qaranquş
531. Xoruz
532. Yarasa
533. Xoruz
534.  Bayquş
535. Duma
536. Yarasa
537. Duma
538. Kəklik
539. Kəklik
540. Qızılquş
və s. cavablan da vardır.
541.  Xoruz
542. Quş
543.  Sağsağan
544. Quş
545. Xoruz
546. ördək
547. Yarasa
548. Cücə
549.  Gecəquşu
550. Xoruz
551. Xoruz
552. Yarasa
553. Yarasa
554. Xoruz
555.  Sığırçın, ağacdələn
556. Yarasa balası
557. Cücə
558. Yarasa
559. Xoruz
560. Toyuq
561. Xoruz
562.  Sağsağan
563. Ördək
564. Cücə
565. Yarasa
566. Yarasa
567.  Çəyirtkə
568. Zəli
569. Xərçəng
570.  Hörümçək
571. Arı
572. Baramaqurdu
573. Zəli
574. Arı
575. Kəpənək'
576. Çəyirtkə
577. Zəli
578. Kəpənək
579. Dozanqurdu
580. Atlı qarışqa
581.  Barama2
582. Bal arısı
583.  Birə
584. Baramaqurdu
585. Pərvanə
586.  Barama
587. Qarışqa və yuvası
588. Hörümçək
589. An
590. Gənə
591. Qarışqa
592. İpəkqurdu
593. Dişqurdu
594.  Bal arısı
595. Çəyirtkə
596. Ağcaqanad
597. Milçək
598. Kəpənək
599. Kəpənək
600. Ağcaqanad
601. Arı
602. Milçək
603. Bal arısı
604. Qarışqa
605.  Barama
606. Əqrəb
607. Hörümçək
608. Arı
609. Arı pətəyi
610. Bal arısı
611. Əqrəb
612. Arı
613. An
614. Arı
615. Zəli
616.  Bal arısı və pətəyi
617. Qarışqa
618. Qarışqa3
1  Tapmacanın su,  iynəcə və s. cavablan  da vardır.
2 Cüzi dəyişikliklə tapmacanın çətən,  qarğı,  əncir qurusu kimi cavabları vardır.
3 Tapmacanın başqa cavabı yer altından axan sudur.

619. Qarışqa
620. An
621. İlbiz
622.  Dişqurdu
623.  Bal arısı
624. Dişqurdu
625. Kəpənək
626. Baramaqurdu
627. Qanşqa
628. İlbiz
629.  Baramaqurdu
630.  Kəpənək
631. Pərvanə
632. Kəpənək
633. Arı
634.  Qarışqa, dəvə
635. Kəpənək
636.  Qarışqa
637.  Arı
638. Arı
639.  Kəpənək, arı
640.  Bal arısı
641.  Arı
642.  Çibin
643.  Qarışqa
644.  Arı
645.  Qoyun quyruğu
646. Qatıq, qurd
647. At nalı və mıxları
648.  Qatıq
649.  Süd
650.  Südün qaymağı
651.  Yumurta
652.  Süd
653. Motal
654.  Yumurta
655.  Yumurta
656. Bal
657. Nal
658.  Yumurta
659.  Yəhər
660.  Sağıcı, inək və buzov
661. Yumurta
662. Yəhər, cilov, sinəbənd, 
üzəngilər, quşqun
663. At və peyini
664. Motal
665. İnək buynuzları
666. Maral buynuzu
667. 
Yumurta
668.  Buxov
669.  Qoyun südünün səmicə 
sağılması
670. Quyruq
671.  Qoyun əmcəyi
672.  Yumurta qabığı
673. Qoyun yunu
674. Pendir
675.  Dələmə
676. Maral buynuzu
677. An pətəyi və bal
678.  Süd
679.  Qara toyuq yumurtası
680. Öküz quyruğu
681. Maral buynuzu
682.  Toyuq pətənəsi
683. Qoyun quyruğu
684. İnəyin südü səmicə sağılarkən
685. İnəyin dövşləri
686.  Atın ayaqları və quyruğu
687.  Şan, bal
688. İt yalağı
689. Qurut
690. Maral buynuzu
691. At ayağma vurulan buxov
692.  Qoyun sağılarkən
693.  İnəyin dili  və bumunun 
deşikləri
694. Qurud
695.  Yumurta
696. İnək döşləri
697. Keçi buynuzu
698. Qaymaq
699. Motal
700. Yumurta
701. Nehrə yağı
702. Yəhər
703.  Süd, yağ
704. İt, inək, qoyun əmcəkləri
705.  Buxov
706. At quyruğu
707. Kərəməz, kəsmik
708. Mal peyini
709. Pətəkdə bal
710. Maral buynyzu
711. Yumurta
712.  Balıq kürüsü
713.  Yeni doğulmuş körpə
714. Ə1
715. Göz
716.  Dil
717. Dil
718. Qara göz
719. Dodaq
720. Göz
721. Ürək
722. Övlad
723. Ağız
724. Əmcək
725. Ə1
726. Ə1 və barmaqlar
727. Ağız və barmaqlar
728. İnsan dişləri
729. Saqqal
730.  Bilək, barmaqlar və dımaqlar
731. Adam qolu
732. Ə1
733. Göz, burun, qulaq, ağız suyu
734.  Kəllə
735. Ürək
736. Ağız və dişlər
737. Ağızda dişlər
738. Övlad,  beşik, ana döşü
739. Dil
740. Burun
741. İnsan dərisi
742. Ayaqlar
743.  Dil
744. Ağız
745.  Dil
746.  Ana  südü
747.  Ağızda  dişlər
748.  Baş  tükünün qırxılması
749.  Burun
750.  Baş,  gözlər,  qulaqlar,  burun  və 
ağız
751.  Göz
752.  Dil
753.  Dişlər
754.  Ağız  və  dil
755.  Baş  və  tüklər
756. 'Dişlər
757.  Kirpiklər
758.  Ayaqlar və çəkmə
759.  Dil,  göz,  qulaq
760.  Uşaq
761.  Ayaq
762.  Beşikdə  körpə
763.  Göz
764.  Baş tükünün ağarması
765.  Göz
766.  Ayaqlar vo  çəkmə
767.  Göz
768.  Baş,  qaş,  göz,  burun
769.  Damaq  və  dişlər
770.  Damaq  və  diş
771.  Dil, dodaq,  diş
772.  Ağız,  dil
773.  Uşaq
774.  Qaş
775.  Uşaq
776.  Diş
777.  Gözlor
778.  Ana südü
779.  Körpə,  cavan,  qoca
780.  Əlin  barmaqları  və  buğumları
781.  Yeni  doğulmuş  uşaq
782.  İnsan  bodəninin  tiikü
783.  Göz
784.  Ana  botnində  uşaq
785.  Ə1  və  ayaq dırnaqları
786.  Ə1

787. Ə1 və barmaqlar
788. Qulaqlar
789. Dil
790. Burun
791. Göz
792. Göz
793. Adam başı
794. Ağız, dil və diş
795. Adam
796. Ürək
797. Ə1
798. Qulaq
799. Ağız, qulaq, göz
800. Ana bətnində uşaq
801. Dil
802. Beşikdə uşaq
803. Göz yaşı və saç
804. Ana
805.  Burunun altı
806.  Dil
807. Gözlər
808. Kirpiklər və qaş
809. Ayaqlar
810. Göz
811. Uşaq, gənc və qoca
812. Qulaq
813. Boğazın damarları və boğazın 
yolu
814. Dımaq
815.  Dişlər və dil
816.  Göz
817.  Baş və tüklər
818. Arvad
819.  Saç
820. Uşaq
821. Ağız, qulaq, göz
822.  Diş
823.  Uşaq və ana südü
824. Uşaq və beşik
825.  Dodaq, diş, ağız, qarm
826. Qol, barmaqlar, ovuc
827. Qıçlar, bədən, baş və saç
828. Saqqal və xına
829. Dırnaq
830. Diş
831. Saqqal, tük
832. Diş'
833. Papaq
834. Kəmər
835. Papaq
836. Başmaq
837. Kəlağayı
838.  Məst
839. Çanq
840.  Başmaq
841. Məst
842. Üzük
843. Üzük
844. Köynək
845. Qıztldan bəzək şeyləri
846. Sırğa
847. Qurşaq
848. Çarıq
849. Papaq
850. Sırğa
851. Çarıq
852. Ayaqqabı
853.  Sırğa
854. Çızıl2
855. Üzük
856. Əlcək
857. Çanq
858. Mərcan
859. Çəkmə
860. Ayaqqabı
861. Başmaq
862. Qurşaq
863. Məst
864. Cavahirat
865. Papaq
1 Tapmacanın digor cavabı dəvə karvantdw.
2 Tapmacanın bir cavabı da yaxşılıq və pislikdir.
866. Qızıl üzük
867.  Şalvar
868.  Üzük
869. Qızıldan bəzək şeyləri
870. Brilyant
871. Ayaqqabı
872. Çadır
873. Dəyə
874. Gecə
875. Çətən
876. Qapının dəstəyi
877. Buxan
878. Divar
879. Qapı
880. Alaçığın çatəni
881. Dəyənin çubuqları
882. Gecə
883. Sütun
884. Dəyə
885. Qapı
886. Baca
887. Novdan
888. Tağ
889. Qapının tayları
890. Tüstü va baca
891. Pəncərə
892. Dəyə
893. Qapının tayları
894. Qapı
895. Yük yeri
896. Evdəki dirəklərin arası
897. Baca
898. Pəncərə
899.  Baca
900. Ev, dam
901. Keçə
902. Evin dirəkləri
903. Divar, tir, baca
904. Qapı
905. Gecə
906. Baca
907. Pəncərə
908. Dəyə1
909. Beşik
910. Nərdivan
911. Şam
912.  Süzülən düyü və sini
913. Tərəzi
914. Nehrə ilə yağ hasili
915. Çanaq, təknə
916. Güzgü
917. Tərəzi
918. İynə, sap
919. Həvəngdəstə
920. Tərəzi
921. Beşik
922. Soba
923. Iynə
924. Qayçı
925. Lampa
926. Ələk
927. Həvəng
928.  Səmic
929. Həvəngdəstə
930.  Daraq
931. Yorğan-döşək
932. Balta
933. Tərəzi
934. Nehrə
935. Samovar
936. Biz
937. Qayçı
938. İynə
939. Cəhrə
940. Qayçı
941.  Lampa
942. Güzgü
943.  Samovar
944. Maşa
945. Həvə
946. Daraq
947. Bıçqı
1  Tapmacanın dəvə,  dif,  çətən vo başqa cavabları da vardır.

948.  Yun təmizləyən daraq
990. Qıfıl
949.  Stol
991.  Sac
950.  Cəhrə
992. Qıfıl
951. Məcməyi
993.  Sac
952. Aşsüzən
994. Qıfıl
953. Çıraq
995.  Sandıq
954. Kəfgir
996.  Sandıq
955.  Parç
997.  Sac
956.  Lampa
998. Nehrə
957.  Lampa
999.  Saat
958.  Sacayaq
1000.  Samovar
959. Məfrəş
1001. Kibrit qutusu
960.  Saat
1002. Qaşıq
961.  Səhəng
1003.  Lampa
962.  Sac
1004. Yumaq
963. Üskük
1005.  Qayçı
964.  Kibrit qutusu
1006. Həvə
965. Neft
1007.  Sənək
966. Lampa
1008. Çaxmaq, qov
967.  Qıfıl
1009.  Saat
968.  Sac
1010. Qıfıl və açar
969. Tiyan
1011. Tərəzi
970.  Dolça
1012.  Stol
971. Saat
1013. Ələk
972. Qazan
1014. Yuxa yayılan və oxlov
973. Ələk, un
1015.  Cəhrə
974. Sacayağı və qazan
1016. Qayçı
975.  Güzgü
1017.  Tərəzi
976.  Cəhrə
1018.  Cəftə
977. Ələk
1019. Aşsüzən
978. Xəlbir
1020. Beşik
979. Cəhrə
1021. Xalça
980.  İynə
1022. Nəzbahş
981. Qaşıq
1023. Qazan və xörək
982. Corab sülüsü
1024. Ələk
983. Cəhrə
1025. Üskük
984. Aşsüzən
1026.  Saat
985.  Çuvalduz iynəsi və sap
1027. Açar, qıfıl
986.  İynə
1028. Qayçı
987.  Qıfıl
1029.  Xana
988.  Qıfıl
1030. Çıraq
989.  Qazan
1031. Cəhrə
1032. Girvənkə
1071. Səhəng
1033. Güzgü'
1072.  Samovar
1034.  Cəftə
1073. Cəhrə
1035. Yorğan-döşək
1074.  Samovar
1036. Yorğan-döşək
1075.  Səhəng
1037.  Saat
1076.  Samovar
1038. Biz
1077. Piltə
1039.  Lampa
1078.  Saat
1040.  Yorğan-döşək
1079. Gəbə
1041. Lampa
1080.  Qayçı
1042. Nərdivan
1081. Şam
1043. Corab toxuyan iynələr
1082. Oxlov
1044. Aftafa
1083. Oxlov
1045. Güzgü
1084. Oxlov
1046. Açar
1085. Peç trubası
1047. Güzgü
1086. Oxlov
1048. Tərəzi
1087.  Paltar asılan kəndir
1049.  Samovar
1088.  Çıraq
1050.  Cəhrə
1089.  Diyircək
1051. Nənni, beşik
1090. Corab mili2
1052. Nehrə
1091.  Ocaqda sacayaq
1053. Təndir
1092. Cəhrə
1054.  Stol
1093. Açar
1055.  Şiş
1094.  Güzgü
1056. Tərəzi
1095. Xalça
1057. Gil,  lampa və piltəsi
1096. Nənni-beşik
1058.  Lampa, neft, piltə, işıq
1097.  Samovar
1059. Ələk
1098. Xalça
1060. Lampa
1099. Güzgü
1061. Samovar
1100.  Saat
1062. Üskük
1101.  Samovar
1063. Saat və əqrəbləri
1102. Tərozi
1064.  Saat
1103.  Corab toxuyan millor
1065.  Çıraq
1104.  Torozi
1066.  Saplanmış  iynə
1105.  Dohrə
1067.  İynə
1106.  Çıraq
1068.  Şam  və piltəsi
1107.  Gobo
1069.  Samovar
1108.  Sac
1070. Qəndqabı
1109.  Qapan torozisi
Yüklə 23,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin