TekniK ÇalişMA


Amfibiler Tablo 9.1Yüklə 0,59 Mb.
səhifə4/6
tarix02.01.2022
ölçüsü0,59 Mb.
#1641
1   2   3   4   5   6
Amfibiler


Tablo 9.1

Sucul urodelalar (kuyruklu kurbağagiller)
Vücut uzunluğu (*)

(cm)


Minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Minimum su derinliği (cm)

10’a kadar

262.5

50

13

10 ile 15 arası

525

110

13

15 ile 20 arası

875

200

15

20 ile 30 arası

1837.5

440

15

30’un üzeri

3150

800

20

(*) Burundan dışkılama deliğine kadar ölçülmüştür.
Tablo 9.2

Sucul anuranlar
Vücut uzunluğu (**)

(cm)


Minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Minimum su derinliği (cm)

6’dan az

160

40

6

6 ile 9 arası

300

75

8

9 ile 12 arası

600

150

10

12’nin üzeri

920

230

12.5

(*) Bu şartlar bekleme ya da hayvancılık tankları içindir, ancak doğal olarak çiftleşmek için ve etkinlik amaçlı olarak süper-ovülasyon amacıyla kullanılan tanklara uygulanmaz, çünkü bu prosedürler daha küçük bireysel tanklar gerektirmektedir. Belirtilen büyüklük kategorilerindeki yetişkinler; cinsel olgunluğa erişmemiş gençler ve yavrular için belirlenen yer gereksinimleri ya hariç tutulacak ya da ölçekleme ilkesine göre boyutları değiştirilir.

(**) Burundan dışkılama deliğine kadar ölçülmüştür.
Tablo 9.3

Yarı-Sucul anuranlar
Vücut uzunluğu (*) (cm)

Minimum bölme büyüklüğü (**) (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Minimum bölme yüksekliği (***) cm

Minimum su derinliği (cm)

5.0’a kadar

1500

200

20

10

5.0 ile 7.5 arası

3500

500

30

10

7.5 üzeri

4000

700

30

15

(*) Burundan dışkılama deliğine kadar ölçülmüştür.

(**) Hayvanların suya dalmaları için üçte bir kara bölümü, üçte iki su bölümü yeterlidir.

(***) Kara bölümü yüzeyinden teraryumun üstünün iç kısmına kadar ölçülmüştür, ayrıca, bölmelerin yüksekliği iç tasarıma uyarlanır.
Tablo 9.4

Yarı-karacıl anuranlar
Vücut uzunluğu (*)

(cm)


Minimum bölme büyüklüğü (**) (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Minimum bölme yüksekliği (***) (cm)

Minimum su derinliği (cm)

5.0’a kadar

1500

200

20

10

5.0 ile 7.5 arası

3500

500

30

10

7.5 üzeri

4000

700

30

15

(*) Burundan dışkılama deliğine kadar ölçülmüştür.

(**) Hayvanların suya dalmaları için üçte bir kara bölümü, üçte iki su bölümü yeterlidir.

(***) Kara bölümü yüzeyinden yapay ortamın üstünün iç kısmına kadar ölçülmüştür, ayrıca, bölmelerin yüksekliği iç tasarıma uyarlanır.
Tablo 9.5

Arboreal anuranlar
Vücut uzunluğu (*)

(cm)


Minimum bölme büyüklüğü (**) (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Minimum bölme yüksekliği (***) (cm)

3.0’a kadar

900

100

30

3.0 üzeri

1500

200

30

(*) Burundan dışkılama deliğine kadar ölçülmüştür.

(**) Hayvanların suya dalmaları için üçte bir kara bölümü, üçte iki su bölümü yeterlidir.

(***) Kara bölümü yüzeyinden yapay ortamın üstünün iç kısmına kadar ölçülmüştür, ayrıca, bölmelerin yüksekliği iç tasarıma uyarlanır.
  1. Sürüngenler


Tablo 10.1

Sucul kaplumbağalar
Vücut uzunluğu (*)

(cm)


Minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum su yüzeyi alanı (cm2)

Minimum su derinliği (cm)

5’e kadar

600

100

10

5 ile 10 arası

1600

300

15

10 ile 15 arası

3500

600

20

15 ile 20 arası

6000

1200

30

20 ile 30 arası

10000

2000

35

30 üzeri

20000

5000

40

(*) Kabuğun ön kenarından arka kenarına kadar doğrusal bir çizgi olarak ölçülmüştür.
Tablo 10.2

KarayılanlarıVücut uzunluğu (*) (cm)

Minimum taban alanı (cm2)

Gruptaki her ilave hayvan için minimum alanı (cm2)

Minimum bölme yüksekliği (**)(cm)

30’a kadar

300

150

10

30 ile 40 arası

400

200

12

40 ile 50 arası

600

300

15

50 ile 75 arası

1200

600

20

75’in üzeri

2500

1200

28

(*) Burundan dışkılama deliğine kadar ölçülmüştür.

(**) Kara bölümü yüzeyinden yapay ortamın üstünün iç kısmına kadar ölçülmüştür, ayrıca, bölmelerin yüksekliği iç tasarıma uyarlanır.
  1. Balık

11.1 Su kaynağı ve kalitesi

Her zaman uygun kalitede yeterli su kaynağı sağlanacaktır. Geri dolaşımlı sistemlerdeki su akışı veya tanklardaki filtreleme, su kalitesi parametrelerinin kabul edilebilir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak için yeterli olacaktır. Su kaynağı, gereken durumlarda, balık için zararlı maddeleri uzaklaştırmak için filtrelenecek veya muameleye tabi tutulur. Su kalitesi parametreleri, her zaman, belli bir türün normal faaliyetlerini ve fizyolojisini sürdürebilmesi için kabul edilebilir aralıkta olur. Su akışı, balığın düzgün yüzmesine ve normal davranmasına imkân verecek uygunlukta olur. Balığa, iklime alışması ve su kalitesi şartlarındaki değişikliğe uyum sağlaması için yeter süre tanınır.

11.2 Oksijen, azot bileşikleri, pH ve tuzluluk

Oksijen konsantrasyonu, balık türleri için uygun olacaktır. Gerektiği durumlarda, tank suyunun ek olarak havalandırılması sağlanır. Azot bileşikleri konsantrasyonu düşük tutulur.

pH düzeyi türlere uygun hâle getirilecek ve mümkün olduğu kadar istikrarlı tutulacaktır. Tuzluluk, balık türlerinin gereksinimlerine ve balığın yaşam evresine uygun hâle getirilir.

11.3 Sıcaklık, ışık ve gürültü

Sıcaklık, ilgili balık türleri için optimal aralıkta tutulacak ve mümkün olduğu kadar istikrarlı halde muhafaza edilir. Sıcaklıktaki değişiklikler yavaş yavaş uygulanır. Balık, uygun aydınlatma aralıklarında tutulur. Gürültü düzeyi minimumda tutulacak ve uygun olması halinde, elektrik jeneratörleri ve filtrasyon sistemleri gibi gürültü ve titreşim yapan donanım, içinde balık bulunan tanklardan ayrı tutulur.

11.4 Stoklama yoğunluğu ve çevresel karmaşıklık

Balık stoklama yoğunluğu, balığın çevre şartlarıyla, sağlık ve refahıyla ilgili toplam gereksinimine bağlı olacaktır. Balığın normal şekilde yüzmesi için, büyüklüğü, yaşı, sağlığı ve beslenme yöntemleri dikkate alarak, yeterli hacimde su bulundurulacaktır. Balık için, türün yaşam standardı aksini gerektirmedikçe, saklanma yerleri veya dip kumu vb.gibi uygun çevre zenginleştirmesi sağlanır.

11.5 Beslenme ve elle tutmaBalık, kendisi için uygun hızda ve sıklıkta bir diyetle beslenir. Larva aşamasındaki balığın beslenmesi için, canlıdan yapay diyete geçerken, özel dikkat gösterilecektir. Balığı elle tutma minimum düzeyde tutulur.

Ek-2
SICAKLIK VE NİSPİ NEM1.Tesisin ısıtma ve nem sistemleri, farklı hayvan türlerinin farklı sıcaklık ve nem ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte ve her odanın sıcaklığı ve nemi ayrı olarak kontrol edilir ve ayarlanabilmeye imkân verir.
2.Isıtma ve nem sistemleri gürültüsüz çalışmalıdır. Oda sıcaklıkları ve nem oranları, oda düzeyinde günlük olarak kontrol edilir.
3. Hayvan türlerinden oda ve kafeslerde serbest olarak bulunan yetişkin hayvanlar için ideal sıcaklık ve nispi nem değerleri aşağıda verilmiştir. Yeni doğan, genç, immunsuprese, diğer genetik ve mikrobiyolojik yönden tanımlanmış hayvanlar için hayvanın ihtiyacına uygun sıcaklık sağlanır.

4. Katı zeminli muhafazalarda tavşan grupları arasındaki yerel sıcaklıklar, oda sıcaklığından 6C kadar daha yüksek olabilir.

Hayvan türleri için ideal sıcaklık ve nispi nem değerleriTür
İdeal Oda/Kafes Sıcaklığı (°C)
Nispi Nem (%)
Gerbil
20-24
35-55
Fare
20-24
45-65
Hamster
20-24
45-65
Sıçan
20-24
45-65
Kobay
20-24
45-65
Tavşan
15-21
Min. 45
Kedi
15-21

-
Köpek
15-21

-
Feretler

15-24

-
Marmosetgiller ve tamarinler

23-28

40-70
Resus Maymunu, Kısa Kuyruklu Makaklar ve Vervetler

16-25

-
Uzun Kuyruklu Makaklar

21-28

-
Babunlar

16-28

-

Ek-3


BEYANNAME

1-Kurulacak kuruluşun;a) Sahibinin adı ve soyadı*

:
b) Ticari adı*

:
c) Açık adresi

:
d) Telefon numarası

:
e) Faks numarası

:
f) Ada, pafta ve parsel numarası

:

2-Faaliyet alanıa)Tedarikçi Kuruluş

:
(Hangi hayvanların tedarik edileceği ?)
b)Üretici Kuruluş

:
(Hangi hayvanların üretileceği ?)


c)Kullanıcı Kuruluş

:
(Hangi hayvanların kullanılacağı ?)
d) Araştırmaya Yetkili Kuruluş

:
(Hangi hayvanların araştırılacağı ?)
3-Kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili açıklama raporu.


4-Kuruluşun yapımı için düşünülen başlama tarihi.


Kuruluş Sahibinin**

Adı ve Soyadı

İmza

*Kamu kurum ve kuruluşlarında kururumun adı** Kamu kurum ve kuruluşlarında kurum yetkilisinin adı, soyadı ve unvanı

Ek-4Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin