Tümör yükünü gösteren bir markerdir. Tümör yükünü gösteren bir markerdirYüklə 445 b.
tarix05.05.2017
ölçüsü445 b.
#16878

Tümör yükünü gösteren bir markerdir.

 • Tümör yükünü gösteren bir markerdir.

 • Myelomalarda M Proteini:Hastalığın Evreleri:

 • Hastalığın Evreleri:

 • Her myelom olgusu, bir MGUS sürecinden geçerek ortaya çıkar.Asemptomatic myelomalar [Stabil M proteini ile gidenler]

 • Asemptomatic myelomalar [Stabil M proteini ile gidenler]

  • (MGUS) Monoclonal gammopathy of undetermined significance
  • (SMM) Smouldering multiple myeloma
 • Semptomatic myelomalar [Progressif M proteini artışı ile gidenler]

  • Multiple myeloma (IgG, IgA, IgD, IgE ,hafif zincir )
  • Waldenström's macroglobulinaemia (IgM)
  • Plasma cell lösemi;
  • Ağır zincir Hastalıkları
  • Primary amyloidosis


MGUS: Monoclonal gammopathy of undetermined significance

 • MGUS: Monoclonal gammopathy of undetermined significance

  • Serum M protein concentration < 3 g/dl
  • KI’de < % 10 az plasma hücresi
  • MM ilişkili organ ve doku hasarı yokluğu, CRAB (-)
  • (hiperCalsemi, Renal yetmezlik, Anemi, Bone (kemik) lezyonları,yok)
  • 50 yaş üstü prevelansı %3.2
  • Vakaların %1-2 her yıl tipik myelomaya dönüşür.


SM: smoldering myelom

 • SM: smoldering myelom

 • Serum M-protein  3 g/dl,

 • KI klonal plasma hücre  % 10 ve <%30

 • MM ilişkili organ ve doku hasarı yokluğu, CRAB (-)

 • Vakaların her yıl yaklaşık %3-5 tipik MM ilerlerAnemi ve Rulo formasyonu

 • Anemi ve Rulo formasyonu

 • Serum M protein concentration >3 g/dl

 • Sedimantasyon yüksekliği

 • Kemik iliğinde plazma hc. > %30*

 • Immunofenotip : CD38, CD56, ve CD138 ile (+) boyanma.

 • Myelomanın klinik özellikleri

  • (CRAB: Calcemi*-Renal failure*-Anemia*-Bone involvement*)


Klonal miyelom hücrelerinin kütlesi ve oluşturdukları yüksek miktarlardaki antikorlar, multipl miyelomun karakteristiği olan – “CRAB” kısaltması ile belirtilen – çeşitli belirti ve semptomlara neden olabilirler :

 • Klonal miyelom hücrelerinin kütlesi ve oluşturdukları yüksek miktarlardaki antikorlar, multipl miyelomun karakteristiği olan – “CRAB” kısaltması ile belirtilen – çeşitli belirti ve semptomlara neden olabilirler :

  • Kanda artmış kalsiyum (C,calcium) konsantrasyonu
  • Böbrek (R ,renal) yetmezliği
  • Kansızlık (A, anemi)
  • Kemik (B ,bone) tutulumu


 • Etiyoloji:

  • Radyasyon
  • Genetik: t(11; 14), t(14; 18), t(8; 14); 13q del
  • C MYC, RAS onkogen aktivasyonu
  • Ailevi yatkınlık
  • IL 6, IL1-, IL-2, IFN 


 • Tanı yaşı ortalama 60 – 73

  • Olguların % 2’si < 45 yaş
 • 5 yıllık yaşam beklentisi %35-50

 • Risk faktörleri

  • yaş
  • Erkek cinsiyeti
  • Afrika kökenli
  • Mesleki olarak zirai ilaçlar, böcek ilaçları, petrol ürünleri,
  • Ağır metaller, plastikler, asbeste maruz kalmak
  • Aile hikayesi riski artırır
  • MGUS varlığı riski artırır
  • Radyasyona maruz kalmak


Yaşlılık hastalığıdır

 • Yaşlılık hastalığıdır

 • Rutin kontrol sırasında semptomsuz vakalarda, anemi, sedimantasyon yüksekliği, proteinüri şeklinde saptanırken;

 • Geç kalınan vakalarda kemik ve eklem ağrısı, renal (myelom böbreği) yetmezlik ve nörolojik semptomlar (hipervizkosite) ile geç tanınır.Anemi - %73

 • Anemi - %73

 • Kemik Ağrısı - % 58

 • Kreatinin Yüksekliği- % 48

 • Halsizlik-bitkinlik - % 32

 • Hiperkalsemi- % 28

 • Kilo Kaybı- % 24

International staging system (ISS) 

 • International staging system (ISS) 

 • Evre I — B2M <3.5 mg/L and serum albumin ≥3.5 g/dL

 • Evre II — neither stage I nor stage III

 • Evre III — B2M ≥5.5 mg/LHareketle ortaya çıkar; İlk teşhiste vakaların % 70’ine yakınında litik kemik lezyonları ve/veya fraktürler saptanır.

 • Hareketle ortaya çıkar; İlk teşhiste vakaların % 70’ine yakınında litik kemik lezyonları ve/veya fraktürler saptanır.

 • Tipik lezyon”Zımba ile delinmiş manzarası” olup; kemik iliği yapımının aktif olduğu kafa kemikleri, vertebralar ve femurda multifokal litik lezyonlara yol açar.

Diffüz Hipogamaglobinemi.

 • Diffüz Hipogamaglobinemi.

 • Zayıf AK cevabı ,

 • Nötrofil disfonksiyonu

 • Pneumococcus, S.aureus, GN aeroblar

 • Pneumonia,PyelonephritsRenal bulgular teşhis esnasında vakaların % 25’inde mevcut iken; hastalığın seyri sırasında % 20 vakada daha renal yetmezlik bulguları gelişir.

  • Renal bulgular teşhis esnasında vakaların % 25’inde mevcut iken; hastalığın seyri sırasında % 20 vakada daha renal yetmezlik bulguları gelişir.
  • Çok sayıda faktör sorumludur. Hiperkalsemia,Hiperurisemia, Dehidratasyon ve tekrarlayan enfeksiyonlar renal yetersizliği tetikler.
  • Renal yetmezliğin temel sebebi distal tübülüslerde hafif zincir presipitatlarının (Bence Jones proteini) birikmesidir .
  • Hiperkalsemi de olduğu gibi tedavi ile renal yetmezlik bulguları % 50 vakada geri dönüşümlü olabilir.


Normokrom/normositik

  • Normokrom/normositik
  • Myelofizitik ( malign hücre infiltrasyonu)
  • Plasma hücrelerinin ürettiği inhibitör sitokinler...
  • Endojen eritropoetin (EPO) üretiminin yetersizliği veya suprese edilmiş EPO cevabı sonucu kemik iliğinde yetersiz kırmızı küre üretimi sonucu oluşur
  • Renal yetmezlikli hastalarda anemi daha şiddetli olabilir.
  • Lökopeni ve trombositopeni sadece İleri vakalarda


% 20’sinde ilerleyici kemik lezyonlarına bağlı olarak kemikten seruma Ca++ salınımı sonucu oluşur.

  • % 20’sinde ilerleyici kemik lezyonlarına bağlı olarak kemikten seruma Ca++ salınımı sonucu oluşur.
  • Hiperkalsemi hastalığın progresyon ve proliferasyonu için önemli bir göstergedir.
  • Hastalığın tedavisi ile birlikte hiperkalsemi düzelir.


Vakaların % 5 kadarında saptanır.

  • Vakaların % 5 kadarında saptanır.
  • En sık IgM, Ig G veya Ig A tipi ile birliktedir
  • Hipervizkosite hemorajik bir komplikasyon olmaksızın da kanamalara, oküler lezyonlara ve nörolojik semptomlara (baş dönmesi, somnolens v.s.) yol açar.


Hafif zincir benzeri insolubl fibriler proteinin (AL amiloid) dokularda birikmesi sonucu % 3-10’unda gelişir.

  • Hafif zincir benzeri insolubl fibriler proteinin (AL amiloid) dokularda birikmesi sonucu % 3-10’unda gelişir.
  • Nörolojik, kardiyak ve renal (proteinüri, nefrotik sendrom) bulgulara yol açar.
  • Sıklıkla lambda () tipi düşük tümör yüklü multipl myelom vakalarında gözlenir.


Tümörün invaze ettiği vertebralardan direk invazyon veya intervertebral foremen içine büyüme sonucu oluşur.

  • Tümörün invaze ettiği vertebralardan direk invazyon veya intervertebral foremen içine büyüme sonucu oluşur.
  • Vakaların % 10-15 inde; hastalığın erken evrelerinde veya geç relaps evresinde saptanır.


Erken Evre vakalarda kemoterapi endikasyonu yoktur.

 • Erken Evre vakalarda kemoterapi endikasyonu yoktur.

 • Tedavi Endikasyonları

  • Anemia (hemoglobin <10 g/dL veya normalden 2 g/dL aşağı )
  • Hiperkalcemia (serum kalsium >11.5 mg/dL)
  • Renal Yetmezlik (serum kreatinine>2 mg/dL)
  • Litik kemik lezyonları veya ağır osteopeni
  • Extramedullar plazmasitom
 • Standart Tedavi (İndüksiyon > Transplantasyon)Periferik kandaki plazma hücrelerinin % 20’den ve/veya 2 x 105/l’den fazla olmasıyla karakterizedir

 • Periferik kandaki plazma hücrelerinin % 20’den ve/veya 2 x 105/l’den fazla olmasıyla karakterizedir

 • Hepatosplenomegali ve LAP primer PCL’de izlenir.

 • Primer vakalarda median Yaşamı 3 Aydır,En Uzun Ağır Zincir Hastalığıdır

 • En Uzun Ağır Zincir Hastalığıdır

 • Sekretuvar Ig A’nın Ait Olduğu Yere Göre gastrointestinal Ve Solunum Sistemi Olmak Üzere İki Tipi Vardır.

 • Intestinal Tip Ortadoğu, Akdeniz, Asya ve Afrikada abdominal LAP, Kronik Ağrılı diare, malabsorbsiyon Ve kaşeksi İle Seyreder.

 • Respituratuvar Tip çoğunlukla çocuklarda mediastinal LAP, Solunum Sistemi Enfeksiyonları ve hipogamaglobinemi İle Seyreder.Ateş,

 • Ateş,

 • Halsizlik,

 • Anemi,

 • Hepatosplenomegali

 • Progresif LAP İle seyreder.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə