Uşaqlar üçün rahat səhiyyə Uşaqlar və Gənclər – Bizə nə düşündüklərinizi deyin!Yüklə 56,06 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.01.2017
ölçüsü56,06 Kb.
#5424

Uşaqlar üçün rahat səhiyyə -  

 

Uşaqlar və Gənclər – Bizə nə düşündüklərinizi deyin! 

 

Avropa  Şurasi  –  47  üzv  dövləti  olan,  fəaliyyət  dairəsi  150 000 000  uşaq  və  gəncləri ə

hatə edən beynəlxalq təşkilatdır. 

 

Avropa  Şurası  istərdi  ki,  onun  üzv  dövlətiləri  uşaq  səhiyyəsi  sahələrini təkmilləşdirsinlər.  Sizin  fikirləriniz  digər  ölkələrin  uşaq  səhiyyəsi  sisteminin 

yaxşılaşdırmaq üçün çox önəmlidir.  Qarşınızda olan sorğu vərəqəsi tərtib olunub ki, 

doldurulduqdan  sonra  Avropa  Şurasının  ekspertləri    üçün  təkmilləşdirilməli  olan 

sahələr aydın olsun.  Bu suallara cavab vermklə  onlara Sizin üçün uşaq səhiyyəsinin 

nə demək olduğu aydın olacaq. 

 

Qaydalar. 

 

Bu  sorğu  vərəqəsi  3  Đyun  2001-ci  il  tarixədək  doldurulub  bizə  göndərməyinizi  xahiş edirik. 

 

Bizə verdiyiniz heç bir məlumat yayılmayacaq. Onlar Avropa Şurasının ekspertlərinə Səhiyyə  sistemlərini  mükəmməlləşdirmək  yolunda  apardıqları  araşdırmalar  üçün 

lazımdır. 

 

Sualların  hamısına  cavab  verməsəniz  də  olar.  Cavabiniz  Sizin  özünüzü  qane  etdiyi halda cavab verin. 

 

Suallarımızı cavablandırmaq Sizə çətinlik yaradırsa, xahiş edirik valideynlərinizə ya dostlarınıza kömək üçün müraciyyət edin. 

 

 Ə

gər  bizə  öz  fikirlərinizi  müxtəlif  şəkildə  göndərmək  istəyirsinnizsə  (şəkil,  rəsm, 

mətn) 

aşağıda 


gördüyünüz 

e-mail-a 

 

və 


yaxudda 

ünvana 


göndərin: 

health.division@coe.int.  Health  Division,  A6.47.C,  Council  of  Europe  /  Conseil  de 

l’Europe,  Agora  Building,  1  quai  Jacoutot,  F-67075  Strasbourg  Cedex  –  France,  3 

Đ

yun 2011-ci il tarixədək.  

 

Bu  anketi  doldurmaqdan  əvvəl  Đnsan  Haqqları  barədə  daha  çox  məlumat  əldə  etmət istərdinizsə,buranı seçin. 

ÖZÜN HAQQDA 

 

1.

 

Hansı ölkədə yaşayırsan?  _______________ 

2.

 

Neçə yaşın var? 

 10-dan az,  

10-12   

13-15   


16-18 

3.

 

Cins:    

Qadın   


Kişi 

4.

 

Gündəlik fəaliyyətinizi məhdudlaşdıran problemin var mı?   

Bəli/Xeyr 5.

 

Özünü nə dərəcədə xoşbəxt hiss edirsən? 

(1-dən 10-dək rəqəmlə bildir, 1- çox bədbaxt, 10 – çox xoşbəxt) 

 

 

SAGLAMLIĞINA BAĞLI MÜRACĐƏTLƏRĐN  

6.

 

Keçən il ərzində aşağıda göstərilən bu adamlarla neçə dəfə görüşmüsən?:  

1.

 Həkim 

 

1-3 dəfə 4-6 dəfə 

7-10 dəfə 

 daha çox 

2.

 Tibb bacısı  

1-3 dəfə 

4-6 dəfə 

7-10 dəfə 

 daha çox 

3.

 Diş həkimi  

1-3 dəfə 

4-6 dəfə 

7-10 dəfə 

 daha çox 

4.

 Can həkimi   

1-3 dəfə 

4-6 dəfə 

7-10 dəfə 

 daha çox 

(həmçinin fizioterapevt, terapevt, sahə həkiminiz) 

5.

 

Psixoloq/Psixiatr  1-3 dəfə 4-6 dəfə 

7-10 dəfə 

 daha çox 

6.

 Başqa Həkim ___________ 

 

1-3 dəfə      4-6 dəfə 

  7-10 dəfə 

 daha çox 

 

7. 

Ə

sasən Səninlə birlikdə kim gedir həkimə? 

Valideynim/Ailə üzvüm 

 

Dostum 


 

Heç kim 


Başqa_______________ 

 

 SƏNĐN TƏCRÜBƏN 

 

Xahiş edirik axırıncı dəfə həkimə getməyini xatırlayıb, aşağıdakı sualları cavablandır: 

 

8.  

Hansı həkimin yanına getmışdin? 

Diş həkimi 

 

Xəstəxana  

Terapevt  

Psixoloq ya məsləhətçi 

 

Başqası____________  

9.  

Bu görüş nə qədər vaxt tutdu? 

Çox deyil (30 dəqiqədək) 

 

Orta (30-60 dəqiqə) Uzun çəkdi (1 saatdan çox) 

 

 10.  

Nə qədər gözlədin? 

Gözləmədim, birbaşa keçdim 

Az vaxt, bir neçə dəqiqə 

Orta, gözlədim, amma çox deyil 

Uzun zaman, çox gözləməli oldum 

 

11. 

Gözlədiyin yer Sənin üçün yaxşı idi?                       Bəli/Xeyr 

 

12.   Gözlədiyin müddətdə özünü necə hiss edirdin? 

Xoşbəxt 


Qəmgin 

 

 Rahat 

Ə

səbi   Ağrılarım var idi 

 

Darıxırdım  

13. 

 Görüş zamanı: 

  

1. 

Həkimlə tək-bə-tək qaldın?  

 

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 2.

 

Sənə lazım olan məlumatı ala birdin? 

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 3.

 

Sənə deyilənləri başa düşürdün?   

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 4.

 

Sual vermək imkanın var idi? 

 

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 5.

 

Sənə hörmətlə yanaşırdılar? 

 

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

14. 

Qəbuluna getdiyin həkim/tibb bacısı/terapevt/diş həkimi Səninlə birbaşa 

danışırdı? 

 

  

 

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

15. 

Onun Sənə dediklərini başa düşürdün? 

 

Hamısını / Çoxunu/Bir hissəsini / Heçnə başa düşmədim  

 

16.

 

Həkimlə görüş başa çatanda, bilirdiniz ki sonra nə baş verəcək?   

 

Bəli/Xeyr/Əmin deyiləm  

17. 

Səhiyyədə aşağıdakı amillər Sənin üçün nə dərəcədə önəmlidir  

(1-dən 10-dək , 1- heç də önəmli deyil  10- çox önəmlidir)?  

1.

 Valideynlərinin / ailənin Sənin yanında olmağı 

 

 2.

 

Həkimin / tibb bacısının adını bilməyin 3.

 

Aldığın müalicənin əvvəlcədən Sənə izah olunmasl / hazır olmağın 4.

 

Həkimin nə dediyinin başa düşməyin 5.

 

Sual verə biməyin 6.

 

Eşidilə bilməyin 7.

 

Qorxmamağın 8.

 

Səni tələsdirməsinlər 9.

 

Ağrını hiss etməməyin 10.

 

Başqa (nə olduğunu de__________________)  

18.

 

Sənin fikrincə bu görüş vaxt baxımından çox uzun yoxsa çox qısa keçdi?

 

 

  

 

  

Çox uzun / Çox qısa  

 

XƏSTƏXANADA  

 

Ə

gər keçən il ərzində xəstəxanada qalmısansa bu suallara cavab ver. Əgər yox, 

Xahiş edirik birbaşa 38 - ci suala keç.  

 

19.  

Keçən il ərzində neçə dəfə olub ki, bütün gecəni xəstəxanada qalmısan? 

Bir dəfə 

 

2-3 dəfə  

3 dəfədən çox 

 

20

Xəstəxanada qalımağın necə gecə çəkib? 

1 gecə   

2-3 gecə 

4-6 gecə 

7-10 gecə  

Daha çox 

  

21

Uşaq xəstəxanasında qalırdın? 

 

        Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

22. Ə

gər yox, uşaq otağında qalırdın?   

 

      Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

23.  

Otaqını (palatanı) başqa uşaqlarla bölüşürdün?   

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

24

Otaq xoşuna gəlirdi?  

 

     Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

25

Yatağın rahat idi? 

 

  

 

    Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

26

Valideynin / ailə üzvün bütün gecəni Səninlə qala bildi?   

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

27. 

Ə

gər yox, istərdin ki, qalsın?   

 

  

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

28

Valideynin / ailən müalicə aldığınız zaman Sənin yanında qala bildi?            

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

29. 

Ə

gər yox, istərdin ki, qalsın?   

 

  

 

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

30Müəllimin Səni görmək üçün xəstəxanaya gəldi?   

 

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

31. 

Öz şəxsi əşyalarını özünlə gətirə bilmişdin?  

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

32

Orda Sənin yaşınıza uyğun əşyalar var idi? 

   


 

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

33. 

Yataqdan kənarda Sənin üçün əlavə yer var idi?   Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

34Orada: 

 

Đstədiyin zaman otaqdan çıxa bilirdin? 

 

 Đ

stədiyin zaman yata bilirdin?  

Đ

stədiyin yerə gedə bilirdin?  

35

Yemək xoşuna gəlirdi? 

 

  

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

36. 

Xəstəxanada olduğunuz müddətdə özünü təhlükəsiz hiss edirdin? 

  

  

 

  

 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

 

Ə

LAQƏLƏR 

 

37. 

Həkimlə/tibb bacısı ilə görüş bitdikdən sonra kimsə Sənin təəssüratlarınla 

maraqlanıb?   

 

  

 

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

38. 

Sənin sağlamlıınığla məşqul olan adamların birgə fəaliyyətini necə 

qiymətləndirirsən?  

(1-dən 10-dək , 1- pis  10- çox yaxşı)?  

  

 

39. Nəyi dəyişmək istərdin?: 

 

1. 

Həkimlərin/tibb bacıların münasibəti uşaqlara daha yaxşı olsun   

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 


2.

 

Həkimlərin/tibb bacıları uşaqlarla daha çox danışsınlar                  

Bəli/Xeyr/Bilmirəm  

 

3. 

 Həkimlərin/tibb bacıları uşaqlara daha çox qulaq assınlar    

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

4.

 Uşaqlar həkimin yanında olarkan həmişə məlumatlı olsunlar ki nə baş 

verəcək 

 

  

 

 Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

5. 

Vurğulamaq istədiyiniz başqa bir məqam var? 

 

 SƏHĐYYƏ SĐYASƏTĐ 

 

40. 

Sizin əraziyə məxsus olan Uşaq səhiyyəsi sahəsinə dair spesifik anlar 

barədə danışmaq istərdin mi? 

Bəli/Xeyr/Bilmirəm 

 

41. 

Bu barədə necə danışmaq istərdin? 

Başqaları ilə birlikdə   

üz bə üz 

Đ

nternet vasitəsi ilə  

Valideynlərim mənim yerimə desinlər 

 

42

Səncə bu fikirlərin hansı düz hansı səhvdir?  

 

1. 

Uşaqların sağlamlıqları barədə məlumat almaqa hüquqları var  

 

  

 

 Düzdü/Səhfdir/Əmin deyiləm 

 

2. 

Uşaqlardan həkim/ tibb bacısı barədə olan fikirləri soruşulmalıdır  

 

  

 

  

Düzdü/Səhfdir/Əmin deyiləm 

 

3.

 

Xəstəxanalar və uşaq mərkəzlərində uşaqlara dost kimi münasibət 

göstərilməlidir   

 

  

 

  

 

Düzdü/Səhfdir/Əmin deyiləm  

4.

 

Xəstəxanalar və uşaq mərkəzlərində daim uşaqların fikri və arzuları 

nəzərə alınmalıdır    

 

 

 

 

Düzdü/Səhfdir/Əmin deyiləm 

 

 

SONDA  

43.

 

Bizimlə bölüşmək istədiyniz başqa fikrin varmı? 

Varsa, burda yaz  

 

 

 

 

44. 

Bu anket barədə fikrin? 

Başa düşülməsi çətin idi 

 

Başa düşülməsi asan idi  

Yaxşı idi

 

 

Çox uzun idi    

Çox uzun deyildi 

 

 

 45. 

Đ

stərdiniz ki bu anketi doldurmaq yerinə öz sağlamlığınız barədə 

danışasan?     

 

  

Bəli/Xeyr/Əmin deyiləm  

 

 

 VAXT TAPIB BU ANKETI DOLDURDUĞUNUZ ÜÇÜN SĐZƏ TƏŞƏKKÜR 

EDĐRĐK ! 

 

 Yüklə 56,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin